Tzolkin Gele Mens golf 1 december 2021

Lieve jij,

Vandaag is het weer de start van een nieuwe golf in de Tzolkin, de gele mens golf. En dat is ook wel een heel speciale golf voor mij, omdat het mijn geboortegolf is.

Kosmisch jarig zijn

Het is de golf waarbinnen ik als ‘gele krijger toon 5’, op KIN/dag 96 geland ben, bij mijn geboorte op 20 november 1984. De Tzolkin is een cyclische kalender waarbij elke dagenergie om de 260 dagen terugkomt. Daarmee dat het op 5 dec 2021 weer ‘gele krijger toon 5’ is als dagenergie. En dat betekent dat ik kosmisch jarig ben. De dagenergie in de dreamspell telling[1] is dan exact zoals op het moment van mijn geboorte. De kans is groot dat ik dingen, waarvan ik dacht dat ik ze reeds aangepakt had, terug aangereikt krijgt, dit keer op een iets andere, meer diepgaande of subtielere manier. Als je meer wilt weten over wat het precies betekent als je kosmisch jarig bent, verwijs ik graag door naar de blog die ik hierover geschreven heb.

Hierna overloop ik de belangrijkste elementen uit de gele mens golf, en dat zijn de zonnetekens die op toon 1, 5, 7, 9 en 13 staan.

[1] In deel 4 van de Tzolkin workshopreeks bespreken we de verschillende Tzolkin tellingen: https://groeidala.be/workshop-tzolkin-deel-4/

Tzolkin Blauwe Storm golf

Het zonneteken op toon 1

Bij de huidige golf staat gele mens op toon 1, en dus ook vandaag is het een gele mensdag. Een golf wordt steeds genoemd naar het zonneteken dat op dag 1/toon 1 van deze golf/periode staat. Als belangrijkste energie van de hele golf, draagt het zonneteken gele mens als het ware de komende 13-daagse periode. Metaforisch kan je een golf vergelijken met een buis waarvoor je bijvoorbeeld een lavendelplantje zet. Het lavendelplantje staat hier symbool voor het zonneteken dat op toon 1 staat. Als je dan langs de achterkant van de buis gaat staan en eraan ruikt, dan ruik je nog steeds het lavendelplantje. Zet je daarentegen een basilicumplantje voor de buis dan zal je aan de achterzijde nog steeds basilicum ruiken. Het effect van het zonneteken op toon 1 is dus dat de energie ervan door heel de verdere golf voelbaar is, omdat dat zonneteken het bepalende begin ervan maakt.

 

De Gele Mens, positief versus negatief denken

De gele mens verpersoonlijkt de vrije wil in ons duale universum. Er zijn universa van enkel licht, liefde en wijsheid, en er zijn universa van enkel donker, macht, controle en wreedheid. Maar ons universum is een gemixt universum, en kent zowel licht als donker… het is de vraag; waar wil jij deel van uitmaken? Dat is de ultieme vrije keuze die de Creator ons gegeven heeft. Zodat we zelf onze weg naar de Eenheid kunnen terugvinden, in onvoorwaardelijke liefde, waar het donker het Licht dient. Want alleen door de mogelijkheid te kunnen kiezen voor het donker, kunnen we werkelijk ervaren wat het licht is. Net zoals we de sterren aan de hemel, alleen kunnen zien in de donkere nacht.

De lichte zijden van de gele mens zijn: weten dat gedachtekracht creëert en bewust zijn dat het je eigen verantwoordelijkheid is waarnaar je gedachten uitgaan. Dit gaat dus over positief denken in actie. Vanuit de gele mens energie bepaal je helder je intenties en focus je op wat je wilt, in plaats van op wat je niet wilt. Je weet dat jij de schepper bent van jouw werkelijkheid en niemand anders. Het gaat erom de vrijheid te ervaren om zelf keuzes te maken, je intuïtie te volgen en overvloedig te leven. Vanuit jouw unieke afstemming op de Bron, weet je dat iedereen zijn/haar eigen afstemming heeft, en dat dat niet op dezelfde manier moet gaan als die van jou. Meerdere wegen leiden immers naar Rome. Je respecteert dus ook de vrije wil van anderen, ook al is dat vanuit jouw eigen kijk op de werkelijkheid soms moeilijk.

In zijn schaduw bekijkt de gele mens zijn leven vanuit tekorten en wat er niet is. Wees je de komende periode bewust van je onbewuste patronen en overtuigingen van gebrek aan liefde, ondersteuning, aandacht, tijd of geld. Het kan zijn dat je worstelt met je eigenwaarde, dat je je emotioneel behoeftig en onzeker voelt en dat je in de valkuil trapt om jezelf en het leven negatief te bekijken. Een andere schaduwzijde heeft te maken met het manipuleren van anderen. Dit doe je door je echte intentie achter te houden of de vrije wil van anderen niet te respecteren.

Gedachten zijn krachten

Elke gedachte die je denkt is een zaadje voor jouw toekomst, die van je omgeving en voor de hele mensheid. Welke zaadjes wil jij planten? Die van een netelboom of van een perenboom? Een mooie metafoor hiervoor is die van de vrouwelijke Kogi Indianen[1] die bewust zijn van de gedachtes die ze weven in de kleding die ze breien. Als ze later met hun vingers over de stof gaan, herinneren ze zich hun gedachtes terug. Net zoals deze vrouwen, weven wij elke dag een energetisch patroon. Het is onze eigen verantwoordelijkheid dat deze gedachtes positief en voedend zijn, als we een positieve toekomst willen. Laten we dus vooral samen de mooiste mogelijke droom voor de wereld dromen.

[1] Verhaal vertelt door de Colombiaanse Kogi indianen, Roberto en Mariana Nakogi, bij Koningsteen vzw op 15/06/16 in Kapelle op-den Bos.

Toon 5 Gele Krijger, eigen leiderschap

Op toon 5 van deze golf staat de gele krijger. De kernwoorden van de gele krijger zijn innerlijke leiding, onbevreesdheid, intelligentie en analysekracht. Toon 5 gaat ook over eigen leiderschap, jezelf bekrachtigen en aan het stuur staan van je eigen schip. De 13-daagse periode is het uiterst belangrijk dat je goed afgestemd blijft op je eigen spiritueel kompas en dat je je niet laat manipuleren door anderen of laat afleiden door je eigen angsten en onzekerheden. De gele krijger heeft als valkuil dat hij zich wel eens laat beïnvloeden en meegaat op het pad van een ander omdat die hem bevestigd in zijn waarde. Maar de ware kracht van de gele krijger ligt erin heel goed zelf te voelen wat goed is voor hem. De gele krijger heeft een diep innerlijk weten wat zich op verschillende manieren kan openbaren. Meestal komt dit als een bevestigend gevoel of een intense sensatie. Dit is je ingebouwde waarheidsdetector, en stelt je direct in verbinding met het kosmisch bewustzijn. Durf hiernaar te luisteren, want het houdt je op je pad.

Toon 7 Witte Spiegel, reflectie

Toon 7 is de richtingaanwijzer van de golf, die weergeeft of je goed bezig bent of niet. Op toon 7 van de golf staat de witte spiegel, wat staat voor reflectie, spiegeling, waarheid en inzichtgevende kracht. Het gaat er dus om om eerlijk naar jezelf te kijken, en je eigen aandeel te zien in het groter geheel. Misschien projecteer je wel onbewuste stukken van jezelf op anderen? Toon 7 witte spiegel vraagt je om eerlijk te reflecteren op je leven, om te zien of je nog steeds de juiste richting uitgaat. Alles wat er om je heen gebeurt heeft immers indirect met jou te maken. Je verborgen innerlijke processen worden weerspiegeld in de buitenwereld. Neem de tijd om jezelf te zien zoals je bent, ook met je schaduw. Wat manifesteert zich nu in jouw werkelijkheid en jouw leven? Dit is iets anders dan wat zich manifesteert in iemand anders zijn leven… Alles wat zich voordoet heeft jouw groei tot doel. Neem dus ook verantwoordelijkheid voor wat op jouw pad komt. Geef zeker aandacht aan wat zich herhaalt in jouw leven en wat zich steeds sterker manifesteert. Herhaling betekent dat je de les tot nu toe nog niet helemaal hebt kunnen pakken. De spiegel laat je zien wie je was, wie je bent, en wie je kunt zijn. Als je een les werkelijk leert, zal je zien dat ze niet meer op je pad zal verschijnen, of niet meer weerspiegeld wordt door je omgeving. Dat is de magie en perfectie van het komische plan. Weet ook dat wie je nu bent op dit eigenste moment, volkomen past in het kosmische plan. Alleen door helemaal authentiek jezelf te zijn, kan je de ander precies geven en weerspiegelen wat hij nodig heeft op dit moment.

 

Toon 9 Gele Zon, onvoorwaardelijke liefde

Toon 9 van deze golf is de gele zon. Toon 9 is de toon van meesterschap en hetgene wat je groter hebt te maken en uit te breiden. Het geeft ook aan waar je intentie op gericht dient te zijn. En deze 13-daagse periode is dat de gele zon, wat staat voor universaliteit, verlichting, eenheid en onvoorwaardelijke liefde. Richt je intentie erop alles vanuit een oordeelsvrije en bewuste houding een plek te geven. Kijk naar jezelf en je omgeving zoals een Boeddha of Christus zou doen; vol onvoorwaardelijke liefde. Wetende dat we allemaal onderweg zijn een betere versie van onszelf te worden. Heb je moeite met iemand anders en is de lading groot? Probeer eens in de ander zijn schoenen te gaan staan en je volledig in te leven. Zo experimenteer je met het Mayaans gezegde In Lak’ech: “Ik ben een andere jij”. Als de lading weg is, dan weet je dat het experiment gelukt is. Iedereen doet immers wat op dit moment binnen zijn huidige mogelijkheden het meeste juist is. We zijn hier allemaal om te leren, en iedereen heeft moeilijke lessen. Je bent hier op aarde gekomen om te leren mens te zijn, en zo meesterschap te bereiken in zowel de geestelijke als de fysieke wereld.

Toon 13 Geel Zaad, groei

Toon 13 is naast toon 1 een erg belangrijk element van een golf. In deze golf staat geel zaad op toon 13; wat staat voor doelgerichte groei, ontwikkeling, bewustwording en scheppingskracht. Geel Zaad is de drager van de volmaakte toekomst en ziet in het zaad het potentieel. Geel Zaad houdt de kiem vast, schermt het af, en kan heel lang wachten totdat hij vruchtbare bodem heeft gevonden. Het is de energie die het leven de mogelijkheid geeft tot voortplanting en groei. Welk potentieel wil jij laten ontkiemen? Welk plan wil jij laten groeien? Focus je op de kracht van je intenties en plant de zaden van je dromen. Controleer of de omstandigheden waarin je je nu bevindt je individuele groeiproces bevorderen. Voelt het goed? Zo nee, wat houdt jou nog tegen? Zorg ervoor je schijnbare zekerheden en belemmerende overtuigingen achter je te laten. Welke eerste stap kan je zetten ter realisatie van je lange termijn doel? Welke alternatieven zijn er? Heb het lef om risico’s te nemen, en zie dat je jezelf niet blokkeert in je ontwikkeling en nieuwe ervaringen. Visualiseer wat je wilt, en ervaar in elke cel van je lichaam hoe het zou voelen als je jouw idee effectief tot voleinding brengt. Stuur voedende en opbouwende gedachten naar jezelf, naar anderen en naar Moeder Aarde. Zo lever je jouw bijdrage aan het stap per stap steeds meer creëren van een liefdevolle hemel op aarde. Genieten van groei, en steeds weer nieuwe stappen zetten ter realisatie van je doel, is waar toon 13 geel zaad voor staat.

Kort samenvattend voor deze periode: positief denken en een heldere intentie op jouw groei-doel.

Geniet van het onderweg zijn!

Veel liefs,

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van Groeidala.be

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

Tzolkin Oefendag

30/09/2023

€110