Tzolkin Witte Spiegel golf 27 december 2021

de jaarenergie van 2022

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij,

Vandaag, op maandag 27 december 2021, start de witte spiegelgolf. Deze golf heeft alles te maken met eerlijkheid, waarheid, spiegeling en projectie.

In de komende woorden ga ik linken leggen tussen verschillende soorten astrologie en numerologie, terugblikken op 2021 en vooruitblikken naar 2022, en tot slot ook de belangrijkste elementen van de witte spiegelgolf bespreken. De planeet die bij de witte spiegel hoort is Neptunus.

Neptunus in vissen

Als we naar de Westerse astrologie kijken, dan staat Neptunus al jaren in Vissen, waar hij ook de heerser van is. Neptunus staat dus erg sterk in vissen. Dit betekent dat de kracht van Neptunus versterk wordt, en dat kan zowel positief als negatief zijn. Positief gaat het om een verhoging van spiritualiteit en kunstzinnigheid. Maar negatief gaat dit over hopen illusie … zelfs grenzend aan de waanzin, onechtheid, slachtofferschap en onjuiste informatie waar een schaduw over ligt. De plaatsing van Neptunus in vissen blijkt trouwens in de geschiedenis vaak samen te gaan met ziektes, plagen en pandemieën. Maar ook met propaganda en bepaalde vervolgingen zoals heksenvervolgingen. Sowieso heeft alles van media te maken met vissen. Naar een scherm kijken is immers een illusie, het is een andere bewustzijnslaag die niet helemaal ‘echt’ is. Pas in 2024-2025 gaat Neptunus over naar ram met een paar maanden overgang, waar de planeet veel minder sterk staat.

Witte Spiegel golf Tzolkin

Een terugblik op 2021

Interessant in deze context is nog even de jaarenergie van 2021 op te frissen. Op 1 januari 2021 was het witte spiegel toon 5, wat staat voor eigen leiderschap omtrent waarheid. Wat waar en juist is voor jou, hoeft daarom niet juist te zijn voor een ander. Toon 5 gaat over krachtig stuurman te zijn van je eigen leven, en geen manipulatie omtrent jouw waarheid toestaan. Dat is wat collectief de bedoeling voor ons was om te integreren in 2021. Als we terugkijken op 2021 is het alleszins een superduidelijk herkenbaar thema. De strijd ging heftig tekeer over wat dé waarheid is. Boeiend ook is om de maansknopenas in de Westerse astrologie hieraan te linken. Deze stond immers met een zuidelijke maansknoop in boogschutter ‘ik weet het, ik heb de waarheid’ tegenover een noordelijke maanknoop in tweeling ‘we hebben allemaal een deel van de waarheid en informatie verandert’. Het was collectief de bedoeling het ‘goeroe zijnde’ van de zuidelijke maansknoop in boogschutter los te laten, en te groeien naar het toelaten van de 2 gezichten van de tweeling. Ook hier kon je juist in het collectief zien dat we aan de schaduwzijde zaten, want meerdere expertvisies en verscheidene wetenschappelijke inzichten werden niet gedeeld of getolereerd in de mainstream media. Alles moest blijven binnen het bestaande narratief. Nochtans heeft niemand de waarheid volledig in pacht, zullen er altijd nieuwe feiten bovendrijven, en kunnen we altijd bijleren. Dat is net de essentie van het wetenschappelijk debat en de these en de antithese. Het ging er soms hard aan toe en bestaande vriendschappen en relaties kregen bij velen zware klappen. Dus ook het thema van de 2021 jaargolf, met de witte tovenaar op toon 1, in zijn schaduw was duidelijk collectief herkenbaar; familiale ruzies, controle, vasthoudendheid en integriteitsproblemen.

Wat mogen we verwachten in 2022?

 

We laten de witte spiegel in 2022 nog niet los. Want de witte spiegel golf is dit jaar extra belangrijk voor het collectief omdat net de nieuwe jaarenergie erin valt. Ook 2022 zal dus gaan over waarheid, eerlijkheid, illusie en desillusie. Op 1 januari 2022 is het blauwe nacht toon 6 in de witte spiegelgolf, kin 123. Blauwe nacht is de energie wat we collectief gezien heel 2022 met ons meedragen. Toon 6 gaat over balans vinden tussen onszelf en onze omgeving. En de blauwe nacht heeft alles te maken met uniekheid, droomtalent, stilte en zelfbewustzijn. Saturnus is de planeet die bij de blauwe nacht hoort en deze gaat steeds voor een trage en geleidelijke opbouw, structureren en herstructureren. Hoe ik het zie is dat 2022 een uitnodiging is om ons zelfbewustzijn te vergroten en naar onze diepste innerlijke zelf te keren. Het kan zinvol zijn te bezinnen over welke delen in jezelf vragen om een herstructurering. Ook de noordelijke maansknoop in de Westerse astrologie gaat op 19 jan 2022 verschuiven naar stier. En zowel stier als de blauwe nacht hebben te maken met talenten. Dus een goede vraag om jezelf te stellen is: ‘Wat zijn jouw talenten, en hoe kan en wil je deze naar buiten brengen in 2022’?

De noordelijke maansknoop verschuift naar stier

 

De noordelijke maansknoop in stier vraagt ons ook om te herwaarderen wat belangrijk is. Welke waarde heeft bijvoorbeeld vrijheid, gezondheid, eerlijkheid, familie en vrede voor jou? Stier gaat over de Aarde en haar grondstoffen, de natuur, evenals om de vijf zintuigen, alle materie op Aarde en genieten van het leven. De planeet die bij stier hoort is Venus, en Venus is veel zachter en vrouwelijker dan Mercurius die hoort bij tweeling (de noordelijke maansknoop van vorig jaar). Boeiend ook hier weer is om de linken te leggen naar de andere astrologische en numerologische systemen. Want als je alle getallen optelt van 2021 is het gereduceerd getal 5, en in de Vedische numerologie staat 5 voor Mercurius, lucht en heel veel wisselende energie. Het nieuwe jaar 2022 geeft als gereduceerd getal 6, wat in de Vedische numerologie samengaat met Venus. Venus staat voor schoonheid, zachtheid, vrouwelijkheid, thuiskomen (ook spiritueel), emoties aarden en de nood aan comfort. Kenmerkend voor de stier als aardeteken is ook een zekere traagheid, een stier krijg je immers niet zo snel in beweging. 2022 gaat dus een stabieler jaar worden als 2021. Het is een jaar om het iets rustiger aan te doen en regelmatig de stilte van de blauwe nacht en je innerlijke zelf op te zoeken.

Respect voor elkaars uniekheid

Blauwe nacht toon 6 staat ook voor respect te hebben voor elkaars eigenheid, uniekheid, talenten en vaardigheden. Hoe zou het zijn als we de strijd loslaten en gaan naar een nieuwe wederkerige balans? De ritmische toon 6 maakt de verbinding naar buiten; naar de anderen in je omgeving. Hij geeft daarbij zowel aandacht aan zijn eigen behoeftes als aan die van anderen. Hij brengt evenwicht tussen de polaire krachten zoals geven en nemen, spanning en ontspanning, en heeft een diepgeworteld bewustzijn van gelijkwaardigheid. Een passend symbool bij toon 6 is dat van een weegschaal. Balanceren tussen jezelf en de ander staat staat in 2022 bijgevolg centraal.

 

De zuidelijke maansknoop verschuift naar schorpioen

Als de noordelijke maansknoop verschuift naar stier, dan verschuift de zuidelijke maansknoop naar schorpioen. Want aan de overzijde van de zodiac van stier staat schorpioen. De maansknopenas verbindt steeds de twee tekens die over elkaar staan, om de balans ertussen te vinden in het midden. Schorpioen gaat over de diepte, de onderwereld en schaduwwerk. Er zullen dus heel wat zware emoties komen bovendrijven. Bijvoorbeeld mensen die het niet meer zien zitten, die depressief worden en psychisch instorten, of mogelijks zelf compleet door het lint gaan. Drama en zware energie kanaliseren zal collectief een grote uitdaging worden het komende jaar. Er zullen nog heel wat donkere collectieve schaduwstukken naar de oppervlakte komen. Dit emotioneel zware stuk is trouwens ook de schaduwzijde van de blauwe nacht, net zoals een overdreven innerlijke en gevoelsmatige instelling. Dus ook op dit vlak komt de energie tussen de Tzolkin en de Westerse astrologie overeen.

Daarom dat het zo belangrijk is het komende anderhalf jaar genoeg aandacht te geven aan het stier-principe: gaan wandelen in de natuur, aandacht en zorg geven aan je lichaam, massage, genieten van je zintuigen en de geneugten van de gewone dingen van het leven. Je thuis voelen in jezelf, je woonhuis, en het lichaam waarin je woont is dan ook weer verbonden aan de positieve zijde van de blauwe nacht.

Toon 5 witte wind: eigen leiderschap omtrent communicatie

 

Op toon 5 van de witte spiegelgolf staat de witte wind. De witte wind staat voor een hogere verbale communicatie. Spreek uit wat gezegd moet worden en weersta aan de neiging om dicht te klappen als het pittig wordt. De kracht van de witte wind schuilt in open, verbindende en bevrijdende communicatie. Probeer dus zeker vanuit je allerhoogste en liefdevolle waarheid te spreken.

Witte wind, staat net zoals alle witte tekens ook over communicatie met het onzichtbare, spirit, je voorouders, zielen die al zijn overgegaan, je eigen hoger zelf, gidsen en engelen. En in al deze dingen heb jij dus eigen leiderschap (toon 5) op te nemen in deze 13-daagse witte spiegel golf, maar dus ook in heel 2022.

Toon 7 geel zaad: afgestemd zijn op groei

 

Toon 7 is de richtingaanwijzer van een golf. Door te kijken naar het zonneteken dat op toon 7 van een golf staat, kan je achterhalen of je goed bezig bent of niet. Het geel zaad nodigt je uit om stappen te zetten in jouw groei en ontwikkeling. Welk potentieel wil jij laten ontkiemen? Welk plan wil jij laten groeien? Focus je op de kracht van je intenties en plant de zaden van je dromen. Ontwikkel je standvastig en geduldig stap per stap. Creëer daarbij een structuur die zekerheid biedt. Je hebt deze zekerheid nodig als fundament voor een gezonde en gestructureerde groei. Het te snel groeien kan tot gevolg hebben dat je niet genoeg geworteld bent. Groeien is niet enkel rekken en strekken om ‘groter te worden’. Om het met een metafoor te zeggen; gras groeit niet door eraan te trekken.

Toon 9 witte wereldoverbRugger: uitbreiden van loslaten

 

Toon 9 van deze golf nodigt je uit om meesterschap te bereiken in loslaten, en in contact met het onzichtbare. Het kan zijn dat bepaalde mensen of contexten je niet meer dienen of niet meer goed voelen. Laat los waarvan je voelt dat de tijd gekomen is om los te laten. In verzet gaan tegen de komische timing heeft geen zin, het maakt het alleen moeilijk en pijnlijker op lange termijn.

Een krachtig onderdeel van de witte wereldoverbrugger gaat ook over vergeving en acceptatie. Sommige dingen kan je niet veranderen zoals bijvoorbeeld het verlies van een dierbare of de mening van een ander. Acceptatie is dan key. Accepteren van wat er is, helpt je tot vergeving te komen. En vergeving is zeker ook iets wat thuishoort in de witte spiegelgolf, omdat de witte hond op toon 13 staat, wat om een zachte houding naar de ander gaat.

De witte hond op toon 13: liefde en tolerantie voor jezelf en anderen als doel

 

De witte hond is een roedeldier bij uitstek. Deze zachte kracht geniet van liefde, affectie, zielenkameraadschappen en gezelschap. Hij steunt en beschermt als geen ander datgene waaraan hij is toegewijd. Als teamspeler is hij loyaal, toegewijd en hulpvaardig. Hij gaat met hart en ziel voor zijn eigen idealen en die van zijn naaste anderen. De witte hond laat zich graag omringen door zijn intieme vrienden en gezin, welke een bron van kracht en wederzijdse ondersteuning zijn. Gezellig en gemoedelijk met elkaar omgaan evenals instemming van de achterban is voor de witte hond erg belangrijk. 2022 met als doel (toon 13) de witte hond is dus een periode om in zachtheid de verbinding te maken naar de mensen die je dierbaar zijn.

De uitdaging van de witte hond is emotionele ontwikkeling. Hij kan zich immers te lang zich richten op de ander, en zijn eigenbelang onderdrukken, om erna door te schieten in een emotionele uitspatting. Trouw zijn aan zichzelf (in plaats van enkel aan de ander) is wat de witte hond te leren heeft. Emoties zijn belangrijke boodschappers, en zodra je hen de ruimte kunt geven, word je er niet meer door overheerst. Woede, jaloezie, rivaliteit, egoïsme, haat en wraakzucht zijn uitingen van vervreemding van je ware zelf. Omhels deze emoties als je gekwetste kinderen, omarm hun positieve intentie en neem ze liefdevol op in je hart, dan zal er bevrijding, verandering en verlichting komen. Ho’oponopono is hierbij een zeer waardevolle techniek om jezelf te helen[1]. Heb jezelf onvoorwaardelijk lief en accepteer dat je een mens bent.

[1] Vanuit je bewustzijn, spreek je het gekwetste kind in jezelf aan met de woorden: “Ik hou van je, bedankt dat je er bent, het spijt me dat ik tot nu toe niet wist hoe ik met je moest omgaan, vergeef me alsjeblieft.” Je kan dit ook doen in jezelf ten opzichte van een andere persoon waarmee je een conflict ervaart.

Vergeving van jezelf en anderen kan de zachtheid brengen die nodig is. Velen hebben een andere mening, maar het hart spreekt steeds dezelfde taal.

Ik wens jullie van harte een verbindend, zacht en deugddoend 2022!

 

Veel liefs,

Sofie

© Groeidala.be

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Wil je graag meer weten over de Tzolkin en je verdiepen in je levenspad?

Schrijf je in voor de Tzolkin workshop deel 1 op 18 en 19 maart 2023. Klik op de knop om meer te weten te komen over de inhoud van de Tzolkin workshop deel 1.

groeidala-tzolkin-workshops-deel-1
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

Tzolkin Oefendag

30/09/2023

€110