Tzolkin Gele Zaad golf 22 januari 2022

HET GROTE KERNWOORD VAN DE KOMENDE 13 DAGEN IS GROEI

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij,

Vandaag 22 januari 2022 zijn we aanbeland in de gele zaad golf. Dit betekent dat het blauwe kasteel, waarover ik sprak in de blog van de rode slang, over 13 dagen ten einde is. Weet je nog? … Het blauwe kasteel van transformatie, met een massa aan poortdagen en in het midden van het kasteel de kolom met de blauwe kerndagen. Phieuw, transformatie, ja dat kan je wel zeggen. Zo heb ik het echt wel ervaren.

Ik voel dat er heel wat emotionele dieptes in mijn ziel aangeraakt zijn in dit kasteel. Maar ook fysiek heb ik een week out gelegen. Mijn lichaam gaf aan dat het tijd was om tot rust te komen, dus ik heb dan maar geluisterd naar het signaal van de blauwe nacht op toon 13 van de vorige golf; thuiskomen en genieten van rust en stilte.

Met de zon-pluto conjuctie, die het licht zette op de diepte van de onderwereld, evenals nog heel wat andere pittige astrologische combinaties, was het een collectief een tijd om ‘u’ tegen te zeggen. Heb jij het ook gevoeld? Ik heb het alleszins ook gemerkt rondom mij, in mijn omgeving.

De huidige golf gaat daar sowieso nog een schepje bovenop doen, want het grote thema van de komende 13-dagen is GROEI. En ook in deze golf zijn er 10 poortdagen. De eerste poortdag van de reeks is op rode slang toon 2, morgen dus, en de laatste poortdag van de golf valt op blauwe adelaar toon 12, woensdag 2 februari.

TIJDENS POORTDAGEN ZIJN DE SLUIERS DUNNER

 

De poortdagen (Galactische Activerings Poorten) worden aangegeven door de groene vakjes in de Tzolkin (of soms ook de zwarte afhankelijke van welke afbeelding je hebt). De poortdagen zijn het weefsel of het DNA van de Tzolkin. GAP-dagen zijn dagen waarop de sluiers tussen de kosmos en de aarde dunner zijn. Je bent dan sterker verbonden met de Hunab K’u, het hart van de Melkweg, de bron, die elke dag pulserende energie op ons afstuurt. Op poortdagen kun je gevoeliger zijn door de verhoogde energieën en meer dingen voelen, horen of zien.

Het kan ook gebeuren dat de schaduwkant van de dagenergie juist veel meer naar boven komt. Dit biedt jou de mogelijkheid om schaduwdelen van jezelf te accepteren en te transformeren. Het zijn dagen waarop je sneller geïrriteerd kan worden, extra gevoelig kan zijn, en waarop slapeloze nachten kunnen voorvallen. Hoofdpijn, en hoge of lage energie-ervaringen in je lichaam voelen is normaal op deze dagen. Zelfs computers kunnen het lastig hebben en meer crashen.

Door alle poortdagen, kunnen we gele zaad golf zeker intens noemen. Het is tevens een goede kans om tot een aantal doorbraken te komen in je eigen persoonlijke groei. En het zou zeker ook mooi zijn, als we collectief een doorbraak in groei en bewustzijn zouden realiseren. Dit net omdat de sluiers tussen de dimensies bij poortdagen dunner zijn, en er daardoor ook meer licht kan doorkomen.

Het is een goed moment om jezelf af te vragen of geen kansen laat liggen in je ontwikkeling. De schaduwzijde van het gele zaad is immers weten dat je in iets hebt te groeien, maar er toch voor kiezen om het niet te doen. Vaak zet je dan zekerheden boven je eigen ontwikkeling en blokkeer je jezelf zo om nieuwe mogelijkheden te ervaren. Je blijft hangen in een oude energie en je groei stopt.

Witte Spiegel golf Tzolkin

GROEIEN STAP PER STAP

 

In zijn kracht is het geel zaad de drager van de volmaakte toekomst welke in het zaad het potentieel ziet. Geel zaad houdt de kiem vast, schermt het af, en kan heel lang wachten totdat hij vruchtbare bodem heeft gevonden. Het is de energie die het leven de mogelijkheid geeft tot voortplanting en groei, en daar hoort ook seksualiteit bij.

Welk potentieel wil jij laten ontkiemen? Welk plan wil jij laten groeien? Focus je op de kracht van je intenties en plant de zaden van je dromen. Het is tijd om het enorme potentieel aan mogelijkheden in jezelf te gaan neerzetten. Controleer of de omstandigheden waarin je je nu bevindt jouw individuele groeiproces bevorderen.

Een hele goede vraag om jezelf de komende 13 dagen regelmatig te stellen is: “Wat zou in dit geval (of in deze case van mijn leven) nu groei betekenen voor mij?”. Waar wil ik uiteindelijk als persoon naartoe groeien? En wat zou dan nu een eerste stap in de goede richting zijn? We bevinden ons in een eeuwigdurende cyclus naar steeds meer groei en bewustwording. We kunnen blijven evolueren en groeien, telkens op een hoger niveau en in een nieuwe dimensie.

GROEIEN IS NIET ENKEL GROTER WORDEN MAAR OOK DIEP WORTELEN

 

Het geel zaad vraagt je om standvastig en geduldig te ontwikkelen stap per stap. Creëer een structuur die zekerheid biedt. Je hebt deze zekerheid nodig als fundament voor een gezonde groei. Het te snel groeien kan tot gevolg hebben dat je niet genoeg geworteld bent. Groeien is immers niet enkel rekken en strekken om ‘groter te worden’. Om het met een metafoor te zeggen; Als grassprietjes zich alleen maar rekken en strekken om in de hoogte groeien, kunnen hun worteltjes het amper volhouden in de losse aarde. En wat schiet er dan nog over als de grasmachine voorbijkomt? Een stevige wortelbasis is nodig voor stabiliteit en om sap en voedingsstoffen naar binnen te kunnen zuigen. En als grassprietjes stevig in hun wortels staan, kunnen ze pas echt veel zon opnemen.

Wortelen gaat over een goede verbinding leggen met Moeder Aarde. Dit betekent dat je een goede verbinding legt met de Moeder Aarde in jezelf, jouw ziel en het goddelijke in jezelf. Enkel dan vind je de innerlijke vrede en gecentreerdheid die je nodig hebt om hard te kunnen werken aan datgene wat jij belangrijk vindt.

GELE STER OP TOON 5; EIGEN LEIDERSCHAP OMTRENT JE PLEK INNEMEN

 

De gele ster op toon 5 is niet altijd zo evident. Deze combinatie vraagt je om bewust je plek in te nemen, én ook toe te laten dat anderen dat doen. Ondanks dat de gele ster bewust altijd tracht te handelen vanuit liefde, is de schaduwzijde van de gele ster zijn neiging tot discussie, wantrouwen, tegenstand of verzet. Hij kan veel weerstand ondervinden of zelfs (onbewust) opzoeken en houdt stiekem van een goed gevecht. Met zijn liefde voor taal en spelletjes geniet hij ervan doelbewust een strijdig standpunt in te nemen, dit te verpakken met fraaie woorden, om dan de ander genadeloos neer te halen. Heel vaak is dit zelfs onbewust. Dus bij conflicten is het deze 13-dagen een goed idee eerlijk te reflecteren en jezelf de vraag te stellen, in welke mate je de ander ‘werkelijk’ in zijn waarde hebt gelaten.

De disharmonie van de gele ster kan zich zowel uiterlijk naar de buitenwereld tonen, als intern in je persoonlijke mentale wereld. Wanneer de gele ster niet schijnt, onderwaardeert hij zijn eigen deel en plek, en denkt hij in tekorten. Het kan dan erg moeilijk zijn om in harmonie jezelf te laten zien aan anderen, in gelijkwaardigheid. Je maakt jezelf dan kleiner dan je werkelijk bent. Weet dat alleen jij jouw unieke rol in het grote geheel kan vervullen; ieder brengt immers zijn eigen onvervangbare deel in. Jij schijnt licht op jouw unieke manier, en bent een onmisbaar geschenk voor de wereld. Neem stralend die ene plek in die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kunt innemen. En dat kan je alleen maar doen door trouw te zijn aan jezelf en je gevoel. Door jouw manier van je eigen weg te vinden, zal je ook het lichtende voorbeeld voor vele anderen in je omgeving zijn.

WITTE HOND OP TOON 7, AFGESTEMD ZIJN OP ZELFLIEFDE

 

De witte hond is de richtaanwijzer deze 13 dagen, en laat je zien of je goed bezig bent of niet. De maatstaf daarbij is… Ben ik trouw aan mezelf en mijn eigen waarden? Als teamspeler is de witte hond heel loyaal, toegewijd en hulpvaardig. Maar vaak vooral aan anderen, en dus niet aan zichzelf. Dat is de les van de witte hond: in eerste instantie trouw zijn aan zichzelf, en dan ook aan zijn roedel, zijn naaste anderen.

De mate waarin je je gelukkig voelt is een belangrijke richtingaanwijzer voor de mate waarin je gealigneerd bent met de weg die je hoger zelf heeft uitgestippeld. De pijn van onverzorgde emotionele wonden kan je aandacht trekken. De witte hond heeft dan ook een les in emotionele ontwikkeling. Focus je op het transformeren van beperkende emotionele patronen. Vaak zit je in het drama van je leven, omdat het moeilijk is om over je gevoelens te praten. Sta jezelf toe om zonder te (ver)oordelen te voelen en hier uiting aan te geven.

Vanuit zelfliefde zal je veel voor anderen kunnen betekenen als motiverende kracht, om ook hun stukken in hun eigen ontwikkeling op te pakken. Trouw zijn aan jezelf vraagt soms een duidelijk teken naar de ander. Nu en dan moet je je tanden eens laten zien. Laat je toewijding aan de liefde je de moed geven de confrontatie op te zoeken. Het kan even moeilijk en uitdagend zijn, maar op lange termijn zal je de vruchten plukken.

GELE MENS OP TOON 9; UITBREIDEN VAN POSITIEVE GEDACHTEKRACHT

 

Hoe kan je groeien, als je niet weet waarnaar je onderweg bent? De gele mens op toon 9 vraagt op om een duidelijke intentie te stellen en je doel te visualiseren. Bewust en verantwoord handelen is wat de gele mens te doen heeft. Immers, elke stap die hij neemt is onvermijdelijke creatie, met alle gevolgen van dien. Actie geeft reactie. Keuze hebben is een voorrecht, maar geeft ook de last van verantwoordelijkheid. Op ieder moment heb je je bewust te zijn van wat je aandacht geeft. En heb je je eigen verantwoordelijkheid op te nemen in je creatieproces als mede-schepper. Als je inziet dat bepaalde keuzes consequenties hebben die niet bijdragen aan je geluk en hoger doel, overweeg dan welke andere keuzes je hebt te maken.

Toon 9 staat voor meesterschap en uitbreiden. Het is in deze 13 dagen dan ook de bedoeling om meesterschap te bereiken in jouw positieve manifestatiekracht. Durf jouw droom te dromen, en dan stroomt de overvloed jouw kant uit. De mate waarin dit al lukt, geeft aan hoe sterk je er al zelf in gelooft. Stapsgewijs word je uitgedaagd je belemmerende overtuigingen en karma hieromtrent aan te pakken.

In zijn schaduw bekijkt de gele mens zijn leven vanuit tekorten en wat er niet is. Dan zijn er (on)bewuste patronen en overtuigingen van gebrek aan liefde, ondersteuning, aandacht, tijd of geld. Hij worstelt met zijn eigenwaarde, is emotioneel behoeftig en onzeker en bekijkt zichzelf en zijn leven negatief. Hij kan geen beslissingen nemen, keuzes maken of verantwoordelijkheid opnemen, en vervalt in vaagheden en besluiteloosheid.

TOON 13 GELE KRIJGER; THUISKOMEN DOOR JE INTUÏTIE TE VOLGEN

 

‘ ikDurf jij te blind te vertrouwen op je innerlijke weten? Je intuïtie volgen is in deze gele zaad golf het allerhoogste doel. Alleen dan kan je thuiskomen op je ware bestemming. De gele krijger heeft een haarfijn spiritueel kompas. Perfect voelt hij aan waar wel of niet te moeten zijn, en wat wel of niet klopt. Meestal komt dit als een bevestigend gevoel of een intense sensatie. Maar het kunnen ook subtiele bewegingen in je lichaam zijn, waarbij energie plots door je zenuwstelsel vloeit.

Dit is je ingebouwde waarheidsdetector, en stelt je direct in verbinding met het kosmisch bewustzijn. Sommigen ervaren een warm gevoel in hun hart of zonnevlecht, anderen horen geluiden of stemmen, of zien kleuren, lichten, patronen of beelden. Nog anderen ontvangen inzichten, energie of een ‘weten’ dat steeds weer bevestigd wordt. Accepteer deze geschenken openhartig, het zijn zegeningen gegeven vanuit liefde, en een natuurlijk geschenk van het universum. Wees attent op deze subtiele boodschappen vanuit de andere dimensies, en laat ze deel worden van jouw innerlijk spiritueel kompas.

De grote valkuil van de gele krijger is angst voor afwijzing. Dit kan zowel een angst zijn om zelf afgewezen en beoordeeld te worden door anderen. Evenals een angst om anderen af te wijzen. Het kan dan ook erg moeilijk zijn voor de gele krijger om een aanbod van een job, vriendschap of partnerschap af te wijzen. Een goede vraag die daarbij helpt is: ‘Zou ik hier nu zelf voor kiezen? Zonder dat persoon X of Y met mij gepraat had, wat zou ik dan doen? Wat voelde ik ervoor zelf?’ En dat is dan hoe je je werkelijk vanuit je ‘authentieke ik’ hebt te kiezen.

 

Maak je in deze 13 dagen keuzes die aansluiten bij jouw innerlijk kompas, dan zal je je zielsgelukkig voelen. Je zal voelen dat je steeds meer een leven gaat leiden dat past bij wie je nu bent. Stap per stap komt jouw ware potentie tot bloei.

 

Enjoy the ride,

Liefs, 

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Wil je graag meer weten over de Tzolkin en je verdiepen in je levenspad?

Schrijf je in voor de Tzolkin workshop deel 1 op 18 en 19 maart 2023. Klik op de knop om meer te weten te komen over de inhoud van de Tzolkin workshop deel 1.

groeidala-tzolkin-workshops-deel-1
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

Tzolkin Oefendag

30/09/2023

€110