Tzolkin Witte Hond golf 17 februari 2022

ZELFLIEFDE & COMMUNICATIE

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij,

Hoe heb jij de rode aarde golf ervaren? Ik vond het bijzonder heel wat synchroniciteiten rondom mij te ervaren, en ook te horen via vrienden. Zo bleek ‘toevallig’ een oude vriend van mij, die ik al meer dan 10 jaar niet meer gezien had, mijn podcast van Gutness Lifestyle #rebelsonly tegengekomen te hebben. Hij belde me op rode aarde toon 1, net dus in het begin van de rode aarde golf. Boeiend was dan helemaal dat toen ik zijn Maya Kin uitrekende, dat die geel zaad toon 8 bleek te zijn, welke valt binnen de rode aarde golf. Het was dus net op de eerste dag van zijn geboortegolf dat hij mij contacteerde. Helemaal nog niet wetende dat dit zijn geboortegolf was. Zo leuk om hem dat te kunnen vertellen. Wat kan de wereld toch magisch zijn ☺. Heb jij veel synchroniciteiten ervaren de afgelopen 13-dagen?

DE WITTE HOND GOLF

 

Vandaag is het 17 februari 2022 en de eerste dag van de witte hond golf, witte hond op toon 1. Dat betekent dat de kernwoorden voor de komende tijd ZELFLIEFDE EN COMMUNICATIE zijn (communicatie omdat de witte wind op toon 13 staat van deze golf). Bij de witte hond draait alles om de roedel en zielskameraadschappen. De witte hond heeft de neiging eerder trouw te zijn aan anderen in de plaats van aan zichzelf. En daar schuilt net zijn grote les in, om eerst trouw te zijn aan zichzelf, en dan pas aan anderen.

De Witte Hond is de trouwe metgezel met een groot hart die steeds voor zichzelf en anderen klaar staat. Hij staat voor de lange termijn verbintenis tussen twee individuen met een gezamenlijk doel. Hij steunt en beschermt als geen ander datgene waaraan hij is toegewijd. Als teamspeler is hij loyaal, toegewijd en hulpvaardig. Hij gaat met hart en ziel voor zijn eigen idealen, en die van naaste anderen. De Witte Hond laat zich graag omringen door intieme vrienden en gezin, welke een bron van kracht en wederzijdse ondersteuning zijn. Gezellig en gemoedelijk met elkaar omgaan evenals instemming van de achterban is erg belangrijk voor de witte hond. Zoek de komende 13-dagen jouw roedel van geliefden en gelijkgestemden op om zo wederzijdse verbinding en steun te ervaren.

Witte Spiegel golf Tzolkin

De mate waarin je je gelukkig voelt is een belangrijke richtingaanwijzer voor de mate waarin je gealigneerd bent met de weg die je hoger zelf heeft uitgestippeld. De pijn van onverzorgde emotionele wonden kan je aandacht trekken de komende 13-dagen. Wees trouw aan jezelf en je idealen en cijfer jezelf niet weg uit loyaliteit voor anderen. Vanuit zelfliefde zal je veel voor anderen kunnen betekenen als motiverende kracht. Door op te komen voor jezelf, dwing je de ander immers om zijn/haar groei-stukken ook op te nemen. Trouw zijn aan jezelf vraagt soms een duidelijk teken naar de ander. Nu en dan moet je je tanden eens laten zien. Laat je toewijding aan de onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf én de ander, je de moed geven de confrontatie aan te gaan. Wetende dat de stap tot confrontatie even pittig kan zijn, maar dat je er daarna de vruchten van zal plukken.

Je gevoelens zijn een essentieel onderdeel van je leven. Focus je op het transformeren van emotionele patronen die je beperken. Daar zit immers een grote les voor de witte hond. Vaak zit je in het drama van je leven, net omdat het moeilijk is om over je gevoelens te praten. Sta jezelf toe om zonder te (ver)oordelen te voelen. Neem bij moeilijke situaties even de tijd om via hartsademhaling weer contact te maken met de bron van onvoorwaardelijke liefde in jezelf. Voel hoe er achter elke pijn of kwetsuren een liefdevolle boodschap of intentie zit van je ziel en gidsen. Voortdurend worden er openingen en mogelijkheden tot verbetering gecreëerd.

Je emoties zijn belangrijke boodschappers, en zodra je hen de ruimte kunt geven, word je er niet meer door overheerst. Woede, jaloezie, rivaliteit, egoïsme, haat en wraakzucht zijn uitingen van vervreemding van je ware zelf. Omhels deze emoties als je gekwetste kinderen, omarm hun positieve intentie en neem ze liefdevol op in je hart, dan zal er bevrijding, verandering en verlichting komen. Ho’oponopono is hierbij een zeer waardevolle techniek om jezelf te helen. Ken je deze techniek al?

HO’OPONOPONO ALS WAARDEVOLLE TECHNIEK OM JEZELF TE HELEN

 

Maak vanuit je overkoepeld bewustzijn (van jezelf als geheel) contact met het deel in jezelf dat geraakt is. Het kan zijn dat dit echt een gezicht en een specifieke vorm krijgt in je. Het is een deel van jezelf, een sub-persoonlijkheid. Aangezien het gaat om een geraakt of gekwetst deel in jezelf, is de kans groot dat het zich openbaart als een kind. Zo hebben we in onszelf allemaal van die innerlijke kinderen. Delen van onszelf die gestopt zijn in hun spirituele en emotionele groei, omdat er iets heftigs gebeurd is, in dit leven, of in een vorig leven. Neem even de tijd om contact te maken met dit deel in jezelf. Komt tot rust en adem diep in en uit. Richt je tot het geraakte deel in jezelf. Visuele mensen zullen het zien, anderen zullen het vooral voelen en weer anderen zullen duidelijk de stem horen.

Met de Ho’oponopono techniek spreek je vervolgens het gekwetste kind in jezelf aan met de woorden:

“Ik hou van je,
bedankt dat je er bent,
het spijt me dat ik tot nu toe niet wist hoe ik met je moest omgaan,
vergeef me alsjeblieft.”

Neem voldoende pauze tussen de 4 verschillende zinnetjes en voel telkens wat het doet met het geraakte deel in jezelf. Herhaal dit een paar keer. Vaak ondergaat het deel in jezelf vervolgens een (r)evolutie. Het kan zijn dat deze groeit in vorm en ouder wordt. Dit deel in jezelf krijgt dan een upgrade. Maar vaak ook heeft dit meer tijd nodig, want als je al jaren op voet van oorlog leeft met een deel in jezelf, zal dit niet ineens op een knip veranderen. Dan is het echt zinvol om de Ho’oponopono techniek als een dagelijks ritueel op te nemen om zo uiteindelijk meer harmonie in jezelf en met alle delen in jezelf te ervaren. Wees zacht voor jezelf, heb jezelf onvoorwaardelijk lief en accepteer dat je een mens bent. Stap per stap zal je meer evenwicht en harmonie in jezelf ervaren, dat is het uiteindelijke doel.

WE ZIJN ALLEN ÉÉN

 

Ho’oponopono kan je ook toepassen op alle mensen rondom je, en dus niet enkel op je sub-persoonlijkheden. Dat is een boeiend iets. Want eigenlijk weerspiegelen alle personen buiten je, een deel in jezelf. Op een hoger niveau zijn we immers allemaal één. Allemaal deel van dezelfde godsvonk. Wetenschappelijk is immers ook duidelijk dat de Big Bang niet ontstond uit het niets, maar wel uit één punt. De Creator wilde zichzelf leren kennen en toen kwam de kosmische uitademing en de creatie van alle zielen. Daarvoor waren we allemaal deel van dit ene punt, die ene godsvonk. Gedurende duizenden levens zijn we nu allemaal ervaringen aan het opdoen. En door alle verschillende levende wezens, en hun zintuigen, kan de Creator zichzelf ervaren. Dat alles is puur bewustzijn. Door onze ogen ziet de Creator zichzelf, door ons gevoel voelt de Creator zichzelf, en door onze oren hoort de Creator zichzelf.

Elk van ons is dus ook een mede-schepper. En aangezien we allen deel zijn van het grotere geheel, is de ander ook een weerspiegeling van jezelf. Dat is wat de Maya’s benoemen met de woorden In Lak’ech, wat betekent ‘Ik ben een andere jij’ of ‘Ik ben jij en jij bent mij’. Deze Mayagroet is een eren van elkaar, als een uiting van dezelfde eenheid en een-zijn. 

Of om het in de woorden van Thich Nhat Hanh te zeggen: 

“We are alle leaves of one tree.
We are all waves of one sea.”

VREDE MET DE ANDER BEGINT ALTIJD BIJ JEZELF

 

Balans vinden tussen jezelf en de ander is vaak niet zo eenvoudig. Een tijdje terug was dit een actueel thema voor mezelf, dus ik nam het mee als intentie in een ayahuasca ceremonie die ik ging bijwonen. Moest je hier nog nooit van gehoord hebben, Ayahuasca is een medicijn dat in het Amazonegebied gedurende al vele eeuwen gebruikt wordt voor spirituele heling. Het medicijn, dat je opdrinkt, brengt je in een andere staat van bewustzijn en kan je visoenen en inzichten brengen. De intentie die je daarbij hebt is key, en geeft richting aan het medicijn, waar je precies op wenst te focussen. Vervolgens ga je op innerlijke reis. Je ontvangt inzichten over de kern van je probleem maar ook onderdrukte gevoelens kunnen naar boven komen. Het is zeker niet iets wat ik aan iedereen zou aanraden om te doen, want het is ook niet zonder gevaar. Belangrijk is zeker dat je dit onder leiding van een ervaren sjamaan, medicijnman of therapeut doet, die geleerd heeft dergelijke sessies te leiden. Maar het is wel zo dat dit op 1 sessie grote inzichten kan brengen, waar je misschien anders jaren therapie voor nodig hebt.

Anyway, dat gezegd zijnde, ik wilde je graag vertellen over mijn eigen ervaring in zo’n ceremonie. Ik had als intentie genomen dat ik balans wilde ervaren tussen mezelf en de ander. En zo gaat dat dan, het universum voorzag me instant met een goede uitdaging ☺. De persoon die naast me zat, en die in een hoek zat, had er niets beter op gevonden dan met zijn voeten op mijn matje te komen liggen. Aangezien ik erg gevoelig ben, werd mijn rode knop instant ingeduwd. Want ik wist dat ik me hier gedurende de nacht erg aan ging storen. Tijdens een ceremonie voel ik de energie immers veel intenser aan, en komt alles veel heftiger binnen. De constante prikkeling van de energie van de ander ging me sowieso uit mijn eigen centrum brengen. Dat wist ik wel zeker. Maar ja de ceremonie was al begonnen, en wat gingen de anderen dan wel niet denken als ik nu nog ging praten? En toen kwam het inzicht; “Hoe kan ik nu harmonie buiten mezelf ervaren, als ik geen harmonie in mezelf ervaar? Het begint altijd bij mezelf, bij mijn gevoel, hier en nu. Ik ben het centrum van mijn eigen universum. En ik heb 100% verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen gevoel. En daar heb ik iets mee te doen. En pas dan vanuit de verbinding met mezelf, kan ik maar de verbinding maken met de ander.” Ik sprak de liefdevol man aan, deelde mijn gevoel, en hij verplaatste zijn voeten… Zo simpel kan het zijn. Zo’n eenvoudig voorbeeld, maar echt wel zo sprekend en inzichtvol voor mezelf. Ik vond het aanspreken van de man dan ook best wel spannend. En daarmee verbonden kwam het diepe besef; balans met de ander, ontstaat dus altijd vanuit eerst de balans te vinden in mezelf. En dat vereist authenticiteit, en oprecht en eerlijk zijn met mezelf: “Ja dit is hoe ik me nu werkelijk voel”. En dat erkennen kan best een uitdaging zijn. Maar het is net deze zelfliefde dat de witte hond ook van jou vraagt de komende 13 dagen.

Dus om het met de woorden vanuit de Bijbel te zeggen;

“Heb je naaste lief zoals jezelf,
Ja absoluut. En daarnaast zegt de witte hond zeker ook:
Heb jezelf lief zoals je naaste.”
Want alles begint uiteindelijk bij jezelf.

WITTE TOVENAAR OP TOON 5, EIGEN LEIDERSCHAP NEMEN OMTRENT INTEGRITEIT

 

De witte tovenaar staat deze golf op toon 5. Vele kennen hartswijsheid als verbonden kracht aan de witte tovenaar, en dat is ook zeker zo. Maar deze keer wil ik graag de nadruk leggen op integriteit als kenmerk van de witte tovenaar. Het komt erop aan alles te integreren wat bij je hoort; want alle delen van je persoonlijkheid verdienen jouw waardering. Als je bepaalde delen in jezelf niet erkent, kan de levensenergie niet stromen. Stukjes van je ziel blijven verscholen in de grote leegte en trekken je terug naar het verleden. Trauma’s uit dit en vorige levens, vragen je liefdevolle aandacht om geheeld te worden.

We zijn vaak geneigd onze angsten en schaduwdelen te onderdrukken en ze te projecteren op de buitenwereld, waardoor ze vorm aannemen in de materie. Werkelijke integriteit gaat over het integreren van al jouw ‘ikken’, als deel van wie jij werkelijk bent. Ook je schijnbare ‘moeilijke’ delen hebben een positieve intentie voor jou, en verdienen een plaats in de warmte van je hart. Door de poort van je hart, en bijvoorbeeld met de Ho’oponopono techniek, kan je emoties, angsten en schaduwdelen in jezelf omarmen. De ware sjamaan reist door de dieptes van zijn onderbewustzijn naar zijn angsten en persoonlijke hel. Zonder oordeel over licht of duister kan hij alles recht in de ogen kijken om het daarna te transformeren. De dood van een schaduw is in werkelijkheid de geboorte van een verborgen gave. Donker is gecondenseerd licht dat wacht om zijn ware gezicht te laten zien.

Begin met het accepteren van hoe het is, en richt je dan op hoe je het graag wilt zien. Uit een duidelijk verzoek tot transformatie naar je Hogere Zelf, de Creator en de Aartsengelen, kan je alle destructieve energieën ombuigen tot een positieve kracht. Hierin heb je eigen leiderschap op te nemen de komende 13 dagen.

WITTE SPIEGEL OP TOON 9, UITBREIDEN VAN SPIEGELING EN REFLECTIE

 

Toon 9 is hetgeen wat je hebt uit te breiden in een golf, en deze keer is dat de witte spiegel. Het sluit mooi aan bij alles wat ik hiervoor al heb geschreven. Het is de komende tijd de bedoeling om te reflecteren op al de aanwezige spiegels rondom je. Als je iets stoort aan een ander, wat zegt dit dan over jezelf?

Een spiegel zorgt er immers voor, door de weerkaatsing van het spiegelbeeld, dat je jezelf op een andere manier kan bekijken. En dit op een meer volledige manier dan zonder spiegel. Want hoe hard je ook je best doet, je kan jezelf nooit helemaal in één oogopslag bekijken. Want stel je voor dat je deze morgen een dikke balpenstreep op je gezicht had gezet… dan helpt de spiegel jou om dit te bekijken en te beseffen. Op dezelfde manier werkt het ook met de mensen en de situaties om je heen. Deze zijn eveneens spiegels, die je helpen met het weerspiegelen van zaken over jezelf waar je je nog niet bewust van was. Door iets van buiten te ervaren, krijg je iets wat in jezelf speelt helder. Bewonder je iemand ontzettend? Weet dan dat je de eigenschap die je bewondert zelf ook bezit. Immers; “it takes one to know one”. Maar ook in negatieve zin is dit waar. Vaak storen we ons bij anderen, aan zaken waar we het zelf moeilijk mee hebben, of aan zaken bij onszelf die we nog niet geaccepteerd hebben. Een gezonde reflex om aan te leren is telkens wanneer je merkt dat je je stoort aan iets bij iemand anders, is jezelf de vraag stellen: “In welke mate doe ik dit zelf ook?” Vanaf dat je dit kan erkennen, en met liefde naar jezelf kan kijken, dan komt de ontspannende glimlach. Anderen zijn hier om je bewust te maken van de stukken waar je nog aan te werken hebt. Aangezien we op een hoger niveau allemaal één zijn, is het logisch dat je je eigen reflectie ziet in alles om je heen.

Natuurlijk is het niet altijd zo dat je hetzelfde thema hebt als iemand waar je je aan ergert. Het kan ook zijn dat dat je die eigenschap net te weinig hebt, en zo wordt uitgedaagd om hierin evenwicht te bereiken. De buitenwereld geeft je dan feedback over een onevenwichtigheid in jezelf. Misschien stoor je je wel aan iemand die heel zelfzeker uit de hoek komt, dan kan het goed zijn dat je zelf wat meer zelfzekerheid kan gebruiken. Of misschien stoor je je aan iemand die (te)veel geld vraagt voor zijn consulten, terwijl je het zelf moeilijk vindt om jouw prijs te vragen? Zie je de kosmische grap?! Het is dus goed om bij een irritatie, je op de seconde af te vragen; “Wat heeft dit voor mij te betekenen? Welke boodschap heeft dit voor mij?” Sowieso valt er iets uit te leren. Pijn, die ooit te groot was om aan te pakken, wordt tijdelijk veilig buitengehouden door je projectielagen. Observeer jezelf als je sterke reacties zoals frustratie, kwaadheid, angst, oordelen, of jaloersheid ervaart ten aanzien mensen en gebeurtenissen. Wie weet projecteer je je interne conflicten wel op anderen? Wat kan je moeilijk onder ogen zien?

JE EMOTIONELE REACTIES ZIJN JOUW RICHTINGAANWIJZER VOOR WAAR JE NOG TE GROEIEN HEBT

 

Weet dat het heel veel energie kost om de waarheid te onderdrukken. Wees bereid disfunctionele geloofssystemen, negatieve gedachten, identificaties en starre patronen te transformeren. Zie waar ze jou en je omgeving beperken. Zo zal je niet alleen positieve verandering initiëren in jezelf, maar ook in je naaste omgeving, en zelfs in het collectieve bewustzijn. Stel je open voor inzichten die je eigen groei stimuleren, en verlies je niet in projecties.

Hoe meer je leert om jezelf te onderzoeken, hoe duidelijker het zal worden dat je emotionele reacties een richtingaanwijzer zijn voor waar je je op hebt te focussen om te groeien, en meer heel en één te worden. En wie weet zal je ontdekken dat je favoriete schaduw, die je het meeste stoort in anderen en jezelf, eigenlijk je grootste leraar is.

WITTE WIND OP TOON 13, THUISKOMEN IN VERBINDENDE COMMUNICATIE

 

De witte wind is het doel van deze 13 dagen. Dit betekent dat verbindende communicatie het hogere doel is en dat je hierdoor ook kan thuiskomen, bij jezelf en bij elkaar.

De witte wind staat symbool voor de oervader die een creatie met bevlogenheid bekrachtigd én letterlijk bezield, een ziel geeft. Het is de geest/spirit/het goddelijke die via zijn intentie en gedachten vormloze materie tot leven schept. De onzichtbare kracht van de wind is vooral merkbaar door het effect op de elementen die erdoor in beweging komen. Door te communiceren met jezelf, en met de ander, geef je vorm en gestalte aan de kracht van de spirit.

Wanneer de Creator zichzelf wilde ervaren en de materiële werkelijkheid schiep, ontstond de illusie van afscheiding. De Witte Wind draagt die wonden in zich en heeft daarom soms moeite met (ver)binding, wat eigenlijk zijn kracht is. In de hogere sferen is de blauwdruk aanwezig van wie je werkelijk bent en kan zijn in je volle potentieel. Jouw hogere ziel vertoeft steeds in deze sferen en is een belichaming van goddelijke intelligentie en bewustwording. Jouw goddelijke ziel is wie jij werkelijk bent, jouw ware IK. Via diepe verbinding met jezelf en jouw unieke waarheid maak je ruimte voor het volledig indalen van je ziel in deze aardse werkelijkheid. Jouw ziel werkt door verschillende energetische lichamen, die steeds geleidelijk aan dichter en vaster worden, en die het zo mogelijk maken geïncarneerd op aarde te leven.

Het is de bedoeling tot een gealigneerde aanwezigheid in al je lichamen te komen vanuit jouw zielskern en lichtwezen. Je ziel gebruikt jouw intuïtie als koppelingsinstrument tussen zichzelf en je aardse lichaam om je persoonlijkheid de juiste richting aan te geven. Laat jouw intuïtie dus het kompas van je leven zijn, zodat je leven gedragen wordt door je ziel.

Vanuit je intuïtie weet je welke boodschap je te spreken hebt. Diep vanbinnen weet je wat je te doen staat, en welk pad je hebt te bewandelen. Eer jouw waarheid, en leef een bezield leven. Dat is jouw grootste opdracht; om hier op Aarde vanuit je ziel te leven. Dat is waar het leven om draait, de verbinding tussen Hemel en Aarde, en dat bewust ervaren.

In grote lijnen komt het er deze 13 dagen op neer zowel in contact te zijn met het hogere bewustzijn en de rationaliteit van de rode aarde, als afgestemd te zijn op het lichaamsbewustzijn van de rode slang en de emotionele kracht van de rode maan.

 

Ik wens je een moeiteloze en stromende 13-daagse reis,

Veel liefs,

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

Tzolkin Oefendag

30/09/2023

€110