Tzolkin De Rode Maan golf 28 maart 2022

zelfvertrouwen, talenten opwekken, fijngevoeligheid en zuiverende stroming

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij

Vandaag 28 maart 2022 start de rode maan golf in de Tzolkin. Het is tevens de start van het groene kasteel. De kernwoorden die horen bij de rode maan zijn zelfvertrouwen, talenten opwekken, fijngevoeligheid en zuiverende stroming.

DE START VAN HET GROENE KASTEEL

Een kasteel? Voor wie het nog niet weet; een kasteel in de Tzolkin is een opeenvolging van vier golven, en heeft steeds eerst een rode golf, dan een witte golf, dan een blauwe en dan een gele golf. Het groene kasteel is het laatste kasteel in de Tzolkin en integreert alle voorgaande.

Alles wat je hiervoor geleerd hebt, mag je nu op een dieper niveau integreren en toepassen. Dit kasteel connecteert je met de Hunab K’u, het hart van de Melkweg, de Bron die elke dag pulserende energie op ons afstuurt.

De vier komende golven zijn een integratie periode, en dat betekent dat we de komende 52 dagen, dus nog tot 18 mei 2022 in het groene kasteel zitten. Op 19 mei start vervolgens een nieuwe Tzolkin ronde, een nieuw begin. Maar nu eerst dus nog tijd voor integratie; de weg naar ons hart. De rode maan golf is daarbij de eerste golf van het groene kasteel.

DE RODE MAAN: ZELFVERTROUWEN EN FIJNGEVOELIGHEID ALS THEMA

 

De rode maan is het altijd in beweging zijnde hemellichaam, de krachtbron achter de stroming van het water op aarde. Wanneer water vrij stroomt, zuivert het onderweg alles wat het tegenkomt. De rode maan staat symbool voor al het water; de zeeën en rivieren, en het water in je cellen en lichaam. De rode maan is de veranderlijke stroom van gevoelens, emoties en gewaarwordingen.

Zuster maan is de bewaker van de wijsheid van het vrouwelijke mysterie. Veel cycli in de natuur zijn afgestemd op de maan; denk maar aan hoe de voorplantingscyclus van de vrouw de maan volgt, of de getijden eb en vloed.

Veel hoogsensitieve mensen voelen ook duidelijk hoe de energie van de volle maan op hen inwerkt. De rode maan is uiterst sensitief en heeft fijngevoelige voelsprieten om in te tunen hoe anderen zich voelen. De rode maan kan dan ook gemakkelijk uit het lood worden geslagen door de overweldigende toevloed van ervaringen en emoties. Dan is hij de waterdruppel die verdrinkt in de zee van de zintuiglijke indrukken. De ware kracht van de rode maan schuilt erin zijn overgevoeligheid te transformeren tot gevoeligheid en sensitiviteit.

 

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

DE RODE MAAN: ZELFVERTROUWEN EN FIJNGEVOELIGHEID ALS THEMA

 

De rode maan is het altijd in beweging zijnde hemellichaam, de krachtbron achter de stroming van het water op aarde. Wanneer water vrij stroomt, zuivert het onderweg alles wat het tegenkomt. De rode maan staat symbool voor al het water; de zeeën en rivieren, en het water in je cellen en lichaam. De rode maan is de veranderlijke stroom van gevoelens, emoties en gewaarwordingen.

Zuster maan is de bewaker van de wijsheid van het vrouwelijke mysterie. Veel cycli in de natuur zijn afgestemd op de maan; denk maar aan hoe de voorplantingscyclus van de vrouw de maan volgt, of de getijden eb en vloed.

Veel hoogsensitieve mensen voelen ook duidelijk hoe de energie van de volle maan op hen inwerkt. De rode maan is uiterst sensitief en heeft fijngevoelige voelsprieten om in te tunen hoe anderen zich voelen. De rode maan kan dan ook gemakkelijk uit het lood worden geslagen door de overweldigende toevloed van ervaringen en emoties. Dan is hij de waterdruppel die verdrinkt in de zee van de zintuiglijke indrukken. De ware kracht van de rode maan schuilt erin zijn overgevoeligheid te transformeren tot gevoeligheid en sensitiviteit.

 

HET VERSCHIL TUSSEN GEWAARWORDINGEN, EMOTIES EN GEVOELENS

 

In het dagelijks leven worden de begrippen gewaarwordingen, emoties en gevoelens weleens door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk een verschil. Ten eerste; een gewaarwording is puur zintuiglijk. Dit kan dus zien, horen, voelen, ruiken en proeven via onze zintuigen inhouden. Voelen als gewaarwording houdt in die zin een tactiel of motoriek ‘aanvoelen’ in, bijvoorbeeld het voelen van een warme aanraking of een lichaamsbeweging, maar ook het opmerken van een bepaalde sfeer.

Ten tweede; een emotie is een reactie op een waarneming, met metacommentaar daarop. Dit houdt in dat je een verhaal vertelt in jezelf omtrent een bepaalde waarneming en daar een gevoel bij hebt. Bijvoorbeeld: iemand raakt je aan en jij krijgt daardoor een onbehaaglijk gevoel. Je emotie heeft daarbij een signaalfunctie, en geeft aan hoe jouw innerlijke perceptie is (binnen jouw model van de wereld) ten opzichte van de ervaring. In die zin is een emotie een materialisatie in je lichaam van je (onbewuste) denkpatronen en overtuigingen. Een emotie is ook steeds gekoppeld aan een bepaalde waarde of criteria. In het hiervoor aangehaalde voorbeeld van het onbehaaglijk gevoel, kan de beleving van het criteria ‘vrijheid’ mogelijks in het gedrang komen.

Ten derde; een gevoel is een innerlijke staat van ‘zijn’, bijvoorbeeld blij zijn zonder een bepaalde reden (en dus niet als reactie op een bepaalde gebeurtenis). Een emotie is sowieso een gevoel, want als reactie op een bepaalde gebeurtenis krijg je een gevoel. Maar niet alle gevoelens zijn daarentegen emoties, je kan immers blij zijn zonder dat er iets voor moet gebeuren.

Het onderscheid tussen gewaarwordingen, emoties en gevoelens is belangrijk omdat mensen soms zo vast kunnen zitten in een emotioneel verhaal, dat ze niet meer zuiver kunnen waarnemen. Omdat ze vastzitten in een emotie kunnen ze de zintuiglijke prikkels die ze vanuit hun omgeving komen niet meer neutraal interpreteren. Biologisch gezien duurt de fysieke reactie van een emotie slechts 90 seconden. Maar met gedachten kunnen emoties veel langer uitgerokken worden, en dan ontstaat er pijn.

EMOTIES LATEN STROMEN ZOALS WATER

 

Het woord emotie komt van het Latijnse woord ‘movere’, dat letterlijk ‘bewegen’ betekent. Emoties hebben een boodschap en willen beleefd worden. Ze zijn de dragers van jouw energie. Ze geven belangrijke info over hoe het met je gesteld is in relatie tot de wereld buiten je. Als je geen contact hebt met je emoties, verlies je de feedback van je lichaam en dus het contact met jezelf. Emoties willen door jouw lichaam heen bewegen in plaats van vastgezet te worden. Net zoals water. Water moet ook stromen, want water dat stilstaat begint te stinken. Denk maar aan de geur van een stilstaande emmer vol regenwater. De mens bestaat uit 55 à 60% uit water, dus het is belangrijk dat je in beweging blijft en dat je je emoties laat stromen. Emoties die niet stromen, vervuilen lichaam en geest.

 

EEN EMOTIE ECHT VOELEN EN DE SIGNAALFUNCTIE (H)ERKENNEN

 

Maar hoe kan je een emotie dan laten stromen? Door deze in eerste instantie écht te voelen, terwijl je deze misschien liever wilt negeren. De uitdaging ligt erin om bewust te worden van jezelf. Welke boodschap geeft je lichaam aan jezelf? Via oprechtheid geeft de rode maan ruimte aan zijn diepste emoties. In elke emotie schuilt immers een cadeautje. De emotie boosheid is bijvoorbeeld een duidelijk signaal dat een belangrijke waarde van jou overschreden is… Een signaal om niet te negeren. Elke emotie is een goddelijke expressie die beleefd wilt worden, en die zijn positieve intentie heeft voor jou. Er zijn dus geen slechte emoties. In het voorbeeld van de boosheid kan de positieve intentie bijvoorbeeld ‘eigen waarde’ of ‘respect’ zijn. Erken de positieve intentie en doe er iets mee, geef er gevolg aan. Want als je een emotie probeert te negeren, wordt die vaak alleen maar groter. Net zoals een bal die je onder water drukt, sterk naar boven springt. Als je weerstand biedt tegen je natuurlijke stroom van emoties en hun signaalfunctie, ontstaan er blokkades. Dan zet je een deel van jezelf vast, ontken je het en neem je het niet au sérieux, met alle gevolgen van dien. Bovendien is het dubbel energieverlies, want je investeert energie in het onderdrukken van je energie (onderdrukking = een emotionele reactie op een emotie). Als je daarentegen alle ruimte geeft aan jouw emoties, om deze te beleven en te verkennen, zonder je te verliezen in het verhaal erbij, zal je uiteindelijk meer evenwicht in jezelf gaan ervaren. Streef ernaar een rivier te zijn die leeft, en geen stinkende beerput die in ontkenning zit.

EMOTIES LATEN STROMEN ZOALS WATER

 

Het woord emotie komt van het Latijnse woord ‘movere’, dat letterlijk ‘bewegen’ betekent. Emoties hebben een boodschap en willen beleefd worden. Ze zijn de dragers van jouw energie. Ze geven belangrijke info over hoe het met je gesteld is in relatie tot de wereld buiten je. Als je geen contact hebt met je emoties, verlies je de feedback van je lichaam en dus het contact met jezelf. Emoties willen door jouw lichaam heen bewegen in plaats van vastgezet te worden. Net zoals water. Water moet ook stromen, want water dat stilstaat begint te stinken. Denk maar aan de geur van een stilstaande emmer vol regenwater. De mens bestaat uit 55 à 60% uit water, dus het is belangrijk dat je in beweging blijft en dat je je emoties laat stromen. Emoties die niet stromen, vervuilen lichaam en geest.

 

EEN EMOTIE ECHT VOELEN EN DE SIGNAALFUNCTIE (H)ERKENNEN

 

Maar hoe kan je een emotie dan laten stromen? Door deze in eerste instantie écht te voelen, terwijl je deze misschien liever wilt negeren. De uitdaging ligt erin om bewust te worden van jezelf. Welke boodschap geeft je lichaam aan jezelf? Via oprechtheid geeft de rode maan ruimte aan zijn diepste emoties. In elke emotie schuilt immers een cadeautje. De emotie boosheid is bijvoorbeeld een duidelijk signaal dat een belangrijke waarde van jou overschreden is… Een signaal om niet te negeren. Elke emotie is een goddelijke expressie die beleefd wilt worden, en die zijn positieve intentie heeft voor jou. Er zijn dus geen slechte emoties. In het voorbeeld van de boosheid kan de positieve intentie bijvoorbeeld ‘eigen waarde’ of ‘respect’ zijn. Erken de positieve intentie en doe er iets mee, geef er gevolg aan. Want als je een emotie probeert te negeren, wordt die vaak alleen maar groter. Net zoals een bal die je onder water drukt, sterk naar boven springt. Als je weerstand biedt tegen je natuurlijke stroom van emoties en hun signaalfunctie, ontstaan er blokkades. Dan zet je een deel van jezelf vast, ontken je het en neem je het niet au sérieux, met alle gevolgen van dien. Bovendien is het dubbel energieverlies, want je investeert energie in het onderdrukken van je energie (onderdrukking = een emotionele reactie op een emotie). Als je daarentegen alle ruimte geeft aan jouw emoties, om deze te beleven en te verkennen, zonder je te verliezen in het verhaal erbij, zal je uiteindelijk meer evenwicht in jezelf gaan ervaren. Streef ernaar een rivier te zijn die leeft, en geen stinkende beerput die in ontkenning zit.

BLOKKADES DOOR TRAUMA

 

In zijn schaduw heeft de rode maan blokkades opgebouwd door traumatische ervaringen. Door deze blokkades is hij niet meer in staat om zuiver waar te nemen en onbevooroordeeld te voelen. Als overlevingsstrategie sluit hij zich af voor zijn gevoelens, omdat hij het allemaal niet meer aankan. Hij kan zich heel alleen en onzeker voelen. De werkelijkheid wordt vervormd en dringt niet meer door. De rode maan zit dan vast in zijn innerlijke negatieve dialogen en verhalen. En hij projecteert zijn sterke emoties op anderen.

Tijdens deze golf is het goed stil te staan bij welke blokkades zich hebben vastgezet in je cellen. Vaak is dit ook op onbewust niveau en worden deze blokkades via kwalen in je lichaam tot uiting gebracht. Lichaamswerk zoals kinesiologie, EFT, 5ritme dans en planttechnieken die inwerken op het celniveau zoals onder andere bioresonantie, mineraalelixirs, Bach bloesems en homeopathie kunnen daarbij heel ondersteunend werken.

 

UIT DE IDENTIFICATIE BLIJVEN

 

Het is verder belangrijk je niet te identificeren met een emotie, en de emotie niet te worden. “Ik ben ik, en ik heb een emotie”. Je wordt een emotie als je er helemaal door in de ban bent, als het verhaal je bij wijze van spreken volledig in zijn bezit krijgt en houdt. Dan is het goed om uit te zoomen, en afstand te nemen. Het gaat er niet om te dissociëren en uit je gevoel te stappen, maar wel om in de meta-positie te gaan staan, als oordeelloze getuige, in contact met je gevoel. Zie je emotie als een beleving die je oordeelloos registreert. “Ah ik merk op dat ik me nu zo voel…”. Je maakt dan een onderscheid tussen wie je bent en de emotie die je hebt. Als je uit de identificatie stapt, dan krijg je terug keuze en grip op je verhaal.

DE INVLOED VAN MERCURIUS

 

In zijn schaduwzijde kan de rode maan zich ook minderwaardig voelen, zelfkritisch zijn en het eigen potentieel en dat van anderen ontkennen. Dit komt omdat de rode maan verbonden is aan het astrologische teken Maagd, Tweelingen en de planeet Mercurius. Maagd heeft een sterk analytisch vermogen evenals onderscheidingsvermogen. Perfectioneren en verfijnen is belangrijk voor maagd; “Wat kan ik wel/niet gebruiken? Hoe gedraag ik me wel of niet?”.

Mercurius heeft te maken met onze gedachtegangen en communicatie, evenals onze omgang met anderen in het dagelijks leven. Het finetunen van je eigen gevoelens en emoties in relaties tot anderen, en hier de juiste afstemming in vinden, staat dus ook centraal bij de rode maan. Maar, ‘easier said than done’… natuurlijk ☺ Wees mild voor jezelf en voor anderen de komende dagen, en ga de wereld vol zelfvertrouwen tegemoet. Het hoeft niet perfect te zijn!

 

RODE HEMELWANDELAAR OP TOON 5: NIEUWE WEGEN BEWANDELEN

 

De kracht van de hemelwandelaar brengt de moed om over de grenzen van het bekende te reiken. Stap uit je comfortzone en zweef als een pionier het onbekende in. Toon 5 vraagt je deze periode om eigen leiderschap te nemen in je grenzen te verleggen.

Heb ook de moed om jouw waarheid te spreken en de durf om de veilige route te verlaten en onbegaand pad te bewandelen. Moed betekent vooral vertrouwen te hebben, een fundamenteel vertrouwen dat je er zijn mag en dat het veilig is om hier te zijn. Blijf bewegen, blijf wandelen, blijf onderweg op jouw pad. “Life is a journey, not a destination.” zei Ralph Waldo Emerson. Blijf dus niet zitten, maar zetten concrete stappen, ook al is dat best spannend.

Het is deze rode maan golf zeker niet de bedoeling om teruggetrokken en geïsoleerd te leven of vast te houden aan routines.

DE INVLOED VAN MERCURIUS

 

In zijn schaduwzijde kan de rode maan zich ook minderwaardig voelen, zelfkritisch zijn en het eigen potentieel en dat van anderen ontkennen. Dit komt omdat de rode maan verbonden is aan het astrologische teken Maagd, Tweelingen en de planeet Mercurius. Maagd heeft een sterk analytisch vermogen evenals onderscheidingsvermogen. Perfectioneren en verfijnen is belangrijk voor maagd; “Wat kan ik wel/niet gebruiken? Hoe gedraag ik me wel of niet?”.

Mercurius heeft te maken met onze gedachtegangen en communicatie, evenals onze omgang met anderen in het dagelijks leven. Het finetunen van je eigen gevoelens en emoties in relaties tot anderen, en hier de juiste afstemming in vinden, staat dus ook centraal bij de rode maan. Maar, ‘easier said than done’… natuurlijk ☺ Wees mild voor jezelf en voor anderen de komende dagen, en ga de wereld vol zelfvertrouwen tegemoet. Het hoeft niet perfect te zijn!

 

RODE HEMELWANDELAAR OP TOON 5: NIEUWE WEGEN BEWANDELEN

 

De kracht van de hemelwandelaar brengt de moed om over de grenzen van het bekende te reiken. Stap uit je comfortzone en zweef als een pionier het onbekende in. Toon 5 vraagt je deze periode om eigen leiderschap te nemen in je grenzen te verleggen.

Heb ook de moed om jouw waarheid te spreken en de durf om de veilige route te verlaten en onbegaand pad te bewandelen. Moed betekent vooral vertrouwen te hebben, een fundamenteel vertrouwen dat je er zijn mag en dat het veilig is om hier te zijn. Blijf bewegen, blijf wandelen, blijf onderweg op jouw pad. “Life is a journey, not a destination.” zei Ralph Waldo Emerson. Blijf dus niet zitten, maar zetten concrete stappen, ook al is dat best spannend.

Het is deze rode maan golf zeker niet de bedoeling om teruggetrokken en geïsoleerd te leven of vast te houden aan routines.

BLAUWE ADELAAR OP TOON 7: DIENSTBAARHEID ALS AFSTEMMING

Focus je deze 13-dagen op jouw dienstbaarheid naar de wereld. Immers, door je kleiner te maken dan je werkelijk bent, bewijs je de wereld geen dienst.

Een hele mooie quote hierbij is die van Marianne Williamson[1]:

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world. There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we’re liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

Jouw grootste dienstbaarheid naar de wereld is om helemaal in je eigen kracht te gaan staan. Ik vergelijk God graag met de zon, met een oneindig aantal zonnestralen. Elke mens vertegenwoordigt een unieke zonnestraal. We moeten leren om dat unieke deel van de zon dat we zelf zijn, onze zonnestraal, volledig neer te zetten in de wereld, zodat de zon volledig kan stralen. Dat is onze missie. Want als wij ons zonnestraatje uit onzekerheid niet laten schijnen, dan kan de hele zon niet schijnen. Jouw grootste dienstbaarheid naar de wereld is dus om trouw te zijn aan jezelf, jouw missie en jouw unieke kwaliteiten en talenten. En de Tzolkin en jouw KIN geeft weer wat de essentie van jouw missie is in dit leven, en geeft duidelijke aanwijzingen hoe jij jouw zonnestraaltje optimaal kan laten schijnen.

In die zin is bescheidenheid een overschatte deugd. Ik merk in mijn praktijk dat bescheiden willen zijn, veel mensen tegenhoud om daadwerkelijk in hun kracht te staan. Weten wie je bent, en wat jouw unieke kwaliteiten zijn, is enorm belangrijk en getuigt van een gezond ego. Anders loop je de kans dat anderen niet kunnen genieten van de cadeau die jij in werkelijkheid bent voor de wereld. In die zin gaat het erom jezelf vanuit je ‘ik ben’-kracht ten dienste te stellen naar het grotere geheel; een trans-egoïsche staat van zijn. Je overstijgt dan je ego. Maar vaak wordt dit verward met een pre-egoïsche staat van zijn waarbij de eigen talenten en waarde niet erkend worden. En vanuit een onderontwikkeld ego kan je onbewust veel aandacht en energie naar je toe trekken. Echte dienstbaarheid is dan ook transrationeel.

Hoe wil jij dienstbaar zijn aan de wereld vanuit jouw kwaliteiten?

[1] Uit: Williamson, M. (1992) A Return to Love: Reflections on the Principles of ‘A Course in Miracles’. HarperOne.

RODE AARDE TOON 9: MEESTERSCHAP IN MOEITELOOSHEID

 

Wat echt bij je hoort, dat komt vanzelf, en kan je niet ontwijken. De rode aarde staat met zijn kracht volledig in het hier-en-nu. In het hier-nu ontvouwt alles zich als vanzelf, zonder moeite. Maak de dingen dus niet moeilijker dan dat ze zijn de komende 13-dagen. Word een meester in innerlijke gecentreerdheid en gronding, en sta open voor de signalen rondom je.

Synchroniciteit is dé sleutel voor de rode aarde. Vertrouw op de magie van deze schijnbaar ‘toevalligheden’ die mysterieus gerelateerd zijn aan elkaar, ook al zou dit normaal onmogelijk lijken. Synchroniciteit is immers veel meer dan een gelukkig toeval. Het is het gevolg van verbonden te zijn met heel het universum. Het is het bewijs dat alles deel is van een verenigd, geconnecteerd geheel. Deze events geven je feedback dat je op het juiste spoor zit, en dat je huidige gedachten heilzaam en bevorderlijk zijn voor je ziel.

Laat als vanzelf de juiste mensen op je pad komen. De kracht van de rode aarde volgen, voelt als je natuurlijke koers. Het is een aantrekkende kracht net zoals zwaartekracht, maar dan in horizontale richting. Je voeten volgen moeiteloos hun weg, en weten waar ze heen gaan. Heb vertrouwen in hun pas.

RODE AARDE TOON 9: MEESTERSCHAP IN MOEITELOOSHEID

 

Wat echt bij je hoort, dat komt vanzelf, en kan je niet ontwijken. De rode aarde staat met zijn kracht volledig in het hier-en-nu. In het hier-nu ontvouwt alles zich als vanzelf, zonder moeite. Maak de dingen dus niet moeilijker dan dat ze zijn de komende 13-dagen. Word een meester in innerlijke gecentreerdheid en gronding, en sta open voor de signalen rondom je.

Synchroniciteit is dé sleutel voor de rode aarde. Vertrouw op de magie van deze schijnbaar ‘toevalligheden’ die mysterieus gerelateerd zijn aan elkaar, ook al zou dit normaal onmogelijk lijken. Synchroniciteit is immers veel meer dan een gelukkig toeval. Het is het gevolg van verbonden te zijn met heel het universum. Het is het bewijs dat alles deel is van een verenigd, geconnecteerd geheel. Deze events geven je feedback dat je op het juiste spoor zit, en dat je huidige gedachten heilzaam en bevorderlijk zijn voor je ziel.

Laat als vanzelf de juiste mensen op je pad komen. De kracht van de rode aarde volgen, voelt als je natuurlijke koers. Het is een aantrekkende kracht net zoals zwaartekracht, maar dan in horizontale richting. Je voeten volgen moeiteloos hun weg, en weten waar ze heen gaan. Heb vertrouwen in hun pas.

RODE DRAAK OP TOON 13: OERVERTROUWEN EN CREATIVITEIT ALS ULTIEME DOEL

 

Thuiskomen in deze golf, gebeurt door de connectie te maken met het Hogere, de Oerbron. De rode draak connecteert immers met Neptunus. Neptunus maak de brug naar het Al, en is moeilijk in woorden te vatten. Het is de Alpha en de Omega, het begin en het einde.

De rode draak als oermoeder kent het begin van alle tijden, en staat symbool voor de scheppingskracht en de levensenergie van waaruit iedereen komt en ook weer terugkeert. Vanuit de grote leegte, het zwarte gat, dat de volledige potentie van het ‘Al’ herbergt, geeft de rode draak geboorte aan het licht, het nieuwe leven. Vanuit het ultieme aanwezig ‘zijn’ in het hier en nu, koestert en voedt de rode draak haar gouden ei met onvoorwaardelijke levensenergie en oervertrouwen.

De rode draak heeft 2 grote expressievormen;

  • Oervertrouwen in het leven, dat je op de juiste plaats bent, en dat alles goed komt, dat het leven voor je zorgt;
  • Een gigantische creativiteit, scheppingskracht en kunstzinnigheid.

Voel maar wat er van deze twee met jou deze komende dagen het meest resoneert. Maar als je kunstzinnig bent, kan dit een erg creatieve periode worden. Ook in de Westerse astrologie zien we dit duidelijk omdat tegen het einde van deze rode maan golf, de conjunctie tussen Neptunus en Jupiter steeds exacter wordt. Jupiter maakt daarbij alles groter en Neptunus is de planeet van kunstzinnigheid en spiritualiteit. Een explosie dus van kunstzinnigheid. Kunstenaars, seize the moment! Maar wees gerust, deze kunstzinnige invloed is nog voor een langere tijd bij ons.

Vanuit Mercurius en de rode maan geef ik tenslotte nog graag deze wijze raad mee, die ook als constante reminder onderaan op mijn computer plakt;

‘Done is better than perfect’

Zonnestraaltjes lijken niet altijd perfect want soms komt er een wolk voor, maar ze stoppen nooit met schijnen. Shine your brightest light!

Veel liefs,

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin workshop deel 2

30 april & 1 mei 2022

Ben je al bekend met de Tzolkin en heb je Tzolkin workshop deel 1 al gevolgd bij Groeidala? Dan kan je je nu inschrijven voor Tzolkin workshop deel 2.

Deze 2-daagse Tzolkin workshop is deel 2 van een 6-delig traject. Topics die aan bod komen:
• je hoger zelf als gids, via de gidsgolven
• jouw levenslessen
• jouw jaarhoroscoop
• NLP integratie: innerlijke kracht opstelling (partnerkruis)
• Integratie via persoonlijke cases/vraagstukken

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

Tzolkin Oefendag

30/09/2023

€110