Tzolkin Witte Wind golf 10 april 2022

bezieling, communicatie, levensadem en spirit

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij

Vandaag 10 april 2022 start de witte wind golf in de Tzolkin. En we starten de golf direct goed met een poortdag op toon 1.

Een poortdag kan je herkennen omdat de achterkant van het vakje gekleurd is (dit is groen bij de visuals van Groeidala en vaak zwart bij anderen). Poortdagen zijn dagen waarop de sluiers tussen de kosmos en de aarde dunner zijn. De impact kan zowel positief als negatief zijn. Want zowel het licht als het duister kunnen beter doordringen. Op poortdagen kun je gevoeliger zijn door de verhoogde energieën en extra dingen aanvoelen, horen of zien doordat de verbinding tussen hemel en aarde sterker is.

 

DE LES GEKOPPELD AAN EEN POORTDAG OP TOON 1

 

Een poortdag is steeds ook gekoppeld aan een extra les, en de les aan een poortdag op toon 1 gaat over eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfacceptatie en het loskomen van verwachtingen (van jezelf en anderen) over hoe je leven behoort te zijn. Deze les is natuurlijk vooral van toepassing op mensen die de witte wind golf als geboortegolf hebben. Maar nu in deze periode golf trillen we allemaal even mee, en kan deze topic ook bij jou min of meer aangeraakt worden. Vooral het accepteren van jouw bezieling is in deze golf erg belangrijk.

Ik merk erg vaak bij cliënten met deze geboortegolf dat het voor hen helemaal niet duidelijk is waar ze precies goed in zijn, of wat hun dromen en talenten zijn. Ze zijn op zoek naar hun uniekheid. Dit hoort natuurlijk helemaal bij de schaduwzijde van de blauwe nacht op toon 2, en vertegenwoordigt de uitdaging en dualiteit van deze witte wind golf. Maar ook bij cliënten die deze golf als jaargolf hebben herken ik dit patroon steevast; ze zijn dan op een punt gekomen in hun leven dat ze op zoek zijn naar zichzelf, hun talenten en hun ware bezieling in het leven.

In deze golf gaat het erom meer in contact te leven met jouw ziel en ware bestemming, ingegeven door je eigen spiritueel kompas. En vaak is dit iets anders dat wat je persoonlijkheid (of je ouders J) bedacht hebben. Want als jij een bureaujob gaat doet terwijl je ziel van plan was een wereldreiziger te worden, dan kan deze wel eens in protest komen (bv door lage energie, demotivatie of kwaaltjes). De witte wind golf nodigt je uit los te komen van verwachtingen van hoe je leven, relatie of job… er zogezegd uit zouden moeten zien, om sociaal aanvaard te zijn, en te gaan voor wat echt bij je hoort en wat goed voelt.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

Ik merk erg vaak bij cliënten met deze geboortegolf dat het voor hen helemaal niet duidelijk is waar ze precies goed in zijn, of wat hun dromen en talenten zijn. Ze zijn op zoek naar hun uniekheid. Dit hoort natuurlijk helemaal bij de schaduwzijde van de blauwe nacht op toon 2, en vertegenwoordigt de uitdaging en dualiteit van deze witte wind golf. Maar ook bij cliënten die deze golf als jaargolf hebben herken ik dit patroon steevast; ze zijn dan op een punt gekomen in hun leven dat ze op zoek zijn naar zichzelf, hun talenten en hun ware bezieling in het leven.

In deze golf gaat het erom meer in contact te leven met jouw ziel en ware bestemming, ingegeven door je eigen spiritueel kompas. En vaak is dit iets anders dat wat je persoonlijkheid (of je ouders J) bedacht hebben. Want als jij een bureaujob gaat doet terwijl je ziel van plan was een wereldreiziger te worden, dan kan deze wel eens in protest komen (bv door lage energie, demotivatie of kwaaltjes). De witte wind golf nodigt je uit los te komen van verwachtingen van hoe je leven, relatie of job… er zogezegd uit zouden moeten zien, om sociaal aanvaard te zijn, en te gaan voor wat echt bij je hoort en wat goed voelt.

DE WITTE WIND ALS LEVENSADEM DIE BEZIELT

 

De kernwoorden die horen bij de witte wind zijn bezieling, communicatie, levensadem en spirit. De witte wind is het zonneteken dat vlak achter de rode draak komt. Je zou daarbij kunnen zeggen dat de rode draak de eerste ruwe vorm neerzet, en dus het lichaam aarde geeft. De witte wind is dan vervolgens de levensadem die het levenloze lichaam bezieling, adem en leven geeft.

De witte wind is de levensadem die alles wat leeft bezielt. Deze levensadem raakt de ‘matrix van grenzeloze potentie’ aan met zijn intentie en geeft daardoor concreet vorm aan de levensenergie. De witte wind is de oervader die een creatie met bevlogenheid bekrachtigt, én letterlijk bezielt; een ziel geeft. Het is de geest/spirit/het goddelijke die via zijn intentie en gedachten vormloze materie tot leven schept. Het boeiende is dat de onzichtbare kracht van de wind vooral merkbaar is door het effect op de dingen die erdoor in beweging komen.

Welke werkelijkheid wil jij bezielen? Heb je een droom? Wat voel jij als de diepere wens van jouw ziel om hier op Aarde neer te zetten? Vanuit je gedachten schep je. Hoe helderder je visioen is, hoe gemakkelijker de manifestatie ervan. Want eerst is er steeds een intentie… die zich dan geleidelijk aan steeds verder concretiseert en materialiseert.

JE ZIEL VOLLEDIG LATEN INDALEN

 

Via een diepe verbinding met jezelf, jouw unieke waarheid en hartenwensen, maak je ruimte voor het volledig indalen van je ziel in deze aardse werkelijkheid. Jouw ziel werkt door verschillende energetische lichamen, die steeds geleidelijk aan dichter en vaster worden, en die het zo mogelijk maken geïncarneerd op aarde te leven.

In de hogere lichtsferen is de blauwdruk aanwezig van wie je werkelijk bent en kan zijn in je volle potentieel. Jouw hogere ziel vertoeft steeds in deze sferen en is een belichaming van goddelijke intelligentie en bewustwording. Jouw goddelijke ziel is wie jij werkelijk bent, jouw ware IK.

Het is de bedoeling tot een gealigneerde aanwezigheid in al je lichamen te komen vanuit jouw zielskern en lichtwezen. Je bent dan één en heel in jezelf op alle niveaus: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Je denken, voelen én doen zijn één.

Je ziel gebruikt jouw intuïtie als koppelingsinstrument tussen zichzelf en je aardse lichaam om je persoonlijkheid de juiste richting aan te geven. Laat jouw intuïtie het kompas van je leven zijn, zodat je leven gedragen wordt door je ziel.

Maak dagelijks contact met de Universele Bronenergie zodat ze je kan vullen en energetiseren. Je hoeft dan niet te teren op de energie van anderen, en deze energie steeds weer opnieuw te recycleren. Je hebt immers zelf rechtstreeks en direct toegang tot de Universele Bron van zuivere, hoog trillende en revitaliserende energie.

JE ZIEL VOLLEDIG LATEN INDALEN

 

Via een diepe verbinding met jezelf, jouw unieke waarheid en hartenwensen, maak je ruimte voor het volledig indalen van je ziel in deze aardse werkelijkheid. Jouw ziel werkt door verschillende energetische lichamen, die steeds geleidelijk aan dichter en vaster worden, en die het zo mogelijk maken geïncarneerd op aarde te leven.

In de hogere lichtsferen is de blauwdruk aanwezig van wie je werkelijk bent en kan zijn in je volle potentieel. Jouw hogere ziel vertoeft steeds in deze sferen en is een belichaming van goddelijke intelligentie en bewustwording. Jouw goddelijke ziel is wie jij werkelijk bent, jouw ware IK.

Het is de bedoeling tot een gealigneerde aanwezigheid in al je lichamen te komen vanuit jouw zielskern en lichtwezen. Je bent dan één en heel in jezelf op alle niveaus: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Je denken, voelen én doen zijn één.

Je ziel gebruikt jouw intuïtie als koppelingsinstrument tussen zichzelf en je aardse lichaam om je persoonlijkheid de juiste richting aan te geven. Laat jouw intuïtie het kompas van je leven zijn, zodat je leven gedragen wordt door je ziel.

Maak dagelijks contact met de Universele Bronenergie zodat ze je kan vullen en energetiseren. Je hoeft dan niet te teren op de energie van anderen, en deze energie steeds weer opnieuw te recycleren. Je hebt immers zelf rechtstreeks en direct toegang tot de Universele Bron van zuivere, hoog trillende en revitaliserende energie.

UITSPREKEN EN ONDER WOORDEN BRENGEN WAT IN JE LEEFT

 

Communicatie met jezelf én anderen is key deze witte wind golf. Er moet dus veel gepraat worden  De witte wind staat voor de kracht om mogelijkheden en kansen te scheppen via verbindende en bevrijdende communicatie.

In zijn schaduw gaat de witte wind echter intense emoties uit de weg gaan en creëert hij afstand en miscommunicatie. Hij heeft de neiging om dicht te klappen als het moeilijk wordt en gedraagt zich dan uiterst introvert.

Weersta deze 13-daagse periode dus de neiging om jezelf terug te trekken en om alles te veel vanop een afstand te bekijken. Ga in interactie en probeer de verbinding met de andere(n) te maken of te herstellen. Waar zitten jullie gelijkenissen in plaats van de verschillen? In welke overkoepelende en hogere waarde kunnen jullie je beide vinden?

De planeet die bij de witte wind hoort is Uranus. Uranus verenigt schijnbaar onverenigbare polariteiten in een plotse revolutie en vanuit ‘outside the box’ denken.

WITTE WERELDOVERBRUGGER OP TOON 5: EIGEN STUURMAN ZIJN OMTRENT LOSLATEN

 

De Witte Wereldoverbrugger vertegenwoordigt de kracht van de dood en de onderwereld. De witte wereldoverbrugger teacht loslaten, overgave en acceptatie. Dit soort overgave gaat niet over opgeven of je macht aan iemand anders geven. De wereldoverbrugger connecteert daarentegen tot een ‘weten’ dat het rationeel verstand ver overstijgt. Het is het diepere weten, dat wat je op dit moment ook ervaart, hoe moeilijk of uitdagend het ook mag lijken, je spirituele evolutie dient op een perfecte manier.

De wereldoverbrugger op toon 5 vraagt van je om stuurman te zijn in je eigen leven omtrent loslaten. Waarvan voel je dat het zijn tijd gekomen is? Dit kan een relatie zijn, een project of gewoon een patroon dat je niet langer meer dient. Toon 5 betekent dat jij hebt te bepalen wat je hebt los te laten. Dit zal je zelf moeten doen, en zal niemand anders voor jou doen.

Wees eerlijk met jezelf, en vertrouw op je aanvoelen van de juiste timing. Hoe meer je in verzet gaat tegen deze ‘divine timing’, hoe moeilijker en hoe zwaarder het wordt. Wanneer je weerstand blijft bieden aan dit proces, kan het zijn dat je uiteindelijk op je knieën gedwongen wordt tot nederigheid. Want het leven kan je niet controleren. Het brengt een flow waarop je enkel in overgave kan gaan.

WITTE WERELDOVERBRUGGER OP TOON 5: EIGEN STUURMAN ZIJN OMTRENT LOSLATEN

 

De Witte Wereldoverbrugger vertegenwoordigt de kracht van de dood en de onderwereld. De witte wereldoverbrugger teacht loslaten, overgave en acceptatie. Dit soort overgave gaat niet over opgeven of je macht aan iemand anders geven. De wereldoverbrugger connecteert daarentegen tot een ‘weten’ dat het rationeel verstand ver overstijgt. Het is het diepere weten, dat wat je op dit moment ook ervaart, hoe moeilijk of uitdagend het ook mag lijken, je spirituele evolutie dient op een perfecte manier.

De wereldoverbrugger op toon 5 vraagt van je om stuurman te zijn in je eigen leven omtrent loslaten. Waarvan voel je dat het zijn tijd gekomen is? Dit kan een relatie zijn, een project of gewoon een patroon dat je niet langer meer dient. Toon 5 betekent dat jij hebt te bepalen wat je hebt los te laten. Dit zal je zelf moeten doen, en zal niemand anders voor jou doen.

Wees eerlijk met jezelf, en vertrouw op je aanvoelen van de juiste timing. Hoe meer je in verzet gaat tegen deze ‘divine timing’, hoe moeilijker en hoe zwaarder het wordt. Wanneer je weerstand blijft bieden aan dit proces, kan het zijn dat je uiteindelijk op je knieën gedwongen wordt tot nederigheid. Want het leven kan je niet controleren. Het brengt een flow waarop je enkel in overgave kan gaan.

GELE STER OP TOON 7: PLEK INNEMEN ALS RICHTINGAANWIJZER

 

Sta je jezelf toe om jouw plek in te nemen en te stralen? In deze witte wind golf kan dit wel eens een issue zijn. Weet jij waar je goed in bent? Wat jouw dromen en talenten zijn? De gele ster op toon 7 vraagt je om afgestemd te zijn op jouw stralende kracht en schoonheid, en deze te delen met de wereld.

Wanneer de gele ster niet schijnt, onderwaardeert hij zijn eigen deel en plek, en denkt hij in tekorten. Weet dat alleen jij jouw unieke rol in het grote geheel kan vervullen; ieder brengt immers zijn eigen onvervangbare deel in. Jij schijnt licht op jouw unieke manier, en bent een onmisbaar geschenk voor de wereld. Neem stralend die ene plek in die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kunt innemen. Dat zou in deze witte wind golf je focus moeten zijn.

De gele ster energie is die van schoonheid en kunstzinnigheid, die alles mooi en harmonieus maakt. Hij zorgt ervoor dat ieder zijn deel en plek krijgt, op de juiste plaats en het juiste moment. Jij mag dus helemaal stralen naast de andere sterren, volledig in harmonie en gelijkwaardigheid. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk voor de gele ster, want zodra je jouw plek gaat innemen, kom je alles tegen wat je daarvan heeft verwijderd. De gele ster maakt vaak gedurende (langere) periodes disharmonie mee, om dan pas te ervaren wat werkelijke harmonie is.

Kijk je eigen disharmonische patronen dus in de ogen en transformeer ze. Want vaak is het moeilijk om andere mensen echt hun plek te geven, omdat je je eigen plek nog niet gevonden hebt. Evalueer je uitspraken en ga na of je anderen ook werkelijk in hun waarde laat.

WITTE HOND OP TOON 9: ZELFLIEFDE UITBREIDEN EN UITSTRALEN

 

De Witte Hond is de trouwe metgezel met een groot hart die steeds voor zichzelf en anderen klaar staat. Hij staat voor de lange termijn verbintenis tussen twee individuen met een gezamenlijk doel. Witte hond is het teken van liefde, affectie en zielsverwantschap.

Deze witte wind golf staat de witte hond op toon 9. Toon 9 heeft alles te maken met groter maken, uitbreiden, uitstralen, en je intentie zetten. Typisch witte hond is eerder trouw zijn aan anderen dan aan zichzelf. Maar vanuit diepe zelfliefde zal je net veel voor anderen kunnen betekenen als motiverende kracht. Want door op te komen voor jezelf, dwing je de ander immers om zijn/haar groei-stukken ook op te nemen. Laat je toewijding aan de onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf én de ander, je de moed geven de confrontatie op een zachte manier aan te gaan. Wetende dat de stap tot confrontatie even pittig kan zijn, maar dat je er daarna de vruchten van zal plukken.

Je gevoelens en emoties zijn een essentieel onderdeel van je leven. En daar zit een grote les voor de witte hond. Vaak zit je in het drama van je leven, net omdat het moeilijk is om over je gevoelens te praten. Sta jezelf toe om zonder te (ver)oordelen te voelen. Neem bij moeilijke situaties even de tijd om via hartsademhaling weer contact te maken met de bron van onvoorwaardelijke liefde in jezelf. Voel hoe er achter elke emotie een liefdevolle boodschap of intentie zit, die je uitnodigt om er verder mee aan de slag te gaan.

WITTE HOND OP TOON 9: ZELFLIEFDE UITBREIDEN EN UITSTRALEN

 

De Witte Hond is de trouwe metgezel met een groot hart die steeds voor zichzelf en anderen klaar staat. Hij staat voor de lange termijn verbintenis tussen twee individuen met een gezamenlijk doel. Witte hond is het teken van liefde, affectie en zielsverwantschap.

Deze witte wind golf staat de witte hond op toon 9. Toon 9 heeft alles te maken met groter maken, uitbreiden, uitstralen, en je intentie zetten. Typisch witte hond is eerder trouw zijn aan anderen dan aan zichzelf. Maar vanuit diepe zelfliefde zal je net veel voor anderen kunnen betekenen als motiverende kracht. Want door op te komen voor jezelf, dwing je de ander immers om zijn/haar groei-stukken ook op te nemen. Laat je toewijding aan de onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf én de ander, je de moed geven de confrontatie op een zachte manier aan te gaan. Wetende dat de stap tot confrontatie even pittig kan zijn, maar dat je er daarna de vruchten van zal plukken.

Je gevoelens en emoties zijn een essentieel onderdeel van je leven. En daar zit een grote les voor de witte hond. Vaak zit je in het drama van je leven, net omdat het moeilijk is om over je gevoelens te praten. Sta jezelf toe om zonder te (ver)oordelen te voelen. Neem bij moeilijke situaties even de tijd om via hartsademhaling weer contact te maken met de bron van onvoorwaardelijke liefde in jezelf. Voel hoe er achter elke emotie een liefdevolle boodschap of intentie zit, die je uitnodigt om er verder mee aan de slag te gaan.

WITTE TOVENAAR OP TOON 13: GENIETEN VAN MAGIE, RITUELEN EN SJAMANISME

 

De witte tovenaar is de mysticus, de healer, de priester, de sjamaan en de initiator van wonderen. Hij beweegt op de grens van het zichtbare en het onzichtbare, en heeft toegang tot verschillende dimensies. Hij werkt met de magie van symbolen, rituelen en ceremonies.

Wie weet kan je deze periode wel een eigen ceremonie of ritueel bedenken om één van je intenties kracht bij te zetten. Dit kan heel simpel zijn: een tekst neerschrijven en in het vuur gooien, een kaars aansteken terwijl je je intentie zegt, een bloem op het water leggen… Rituelen kunnen poorten openen, en via de kracht van je intentie komt er beweging op het thema waar je mee aan de slag wilt gaan.

Trauma’s uit dit en vorige levens kunnen liefdevol je aandacht vragen om geheeld te worden. Een sterke kracht van de witte tovenaar is die van de hartswijsheid. Door de poort van je hart kan je emoties, angsten en schaduwdelen in jezelf omarmen. De ware sjamaan reist immers door de dieptes van zijn onderbewustzijn naar zijn angsten en persoonlijke hel. Zonder oordeel over licht of duister kan hij alles recht in de ogen kijken om het daarna te transformeren. De dood van een schaduw is in werkelijkheid de geboorte van een verborgen gave. Donker is gecondenseerd licht dat wacht om zijn ware gezicht te laten zien.

Begin met het accepteren van hoe het is, en richt je dan op hoe je het graag wilt zien. Uit een duidelijk verzoek tot transformatie, kan je alle energieën ombuigen tot een positieve kracht. Een ritueel of ceremonie kan je daarbij zeker helpen.

Remember, the magic is in you and around you <3

 

Veel liefs,

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin workshop deel 2

30 april & 1 mei 2022

Ben je al bekend met de Tzolkin en heb je Tzolkin workshop deel 1 al gevolgd bij Groeidala? Dan kan je je nu inschrijven voor Tzolkin workshop deel 2.

Deze 2-daagse Tzolkin workshop is deel 2 van een 6-delig traject. Topics die aan bod komen:
• je hoger zelf als gids, via de gidsgolven
• jouw levenslessen
• jouw jaarhoroscoop
• NLP integratie: innerlijke kracht opstelling (partnerkruis)
• Integratie via persoonlijke cases/vraagstukken

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

Tzolkin Oefendag

30/09/2023

€110