Tzolkin Blauwe Adelaar golf 23 april 2022

onafhankelijke visie, redden anderen vs eigen behoeften, overzicht en detail

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij

Vandaag 23 april 2022 start de blauwe adelaar golf in de Tzolkin. Dit is de voorlaatste golf van de Tzolkin, de derde golf van het groene kasteel en gaat dus ook nog over integratie.

De blauwe adelaar nodigt je uit om je visie op de toekomst helder te maken… op een manier waarbij je jezelf en je kwaliteiten (waar je in de witte wind golf mee aan de slag bent gegaan) ten dienste stelt van het grotere geheel. De kernwoorden van de blauwe adelaar golf zijn onafhankelijke visie, redden anderen vs eigen behoeften, overzicht en detail.

VRIJHEID EN VISIE

 

De kracht van de blauwe adelaar is de kracht van een onafhankelijke visie. Als pionier wijst hij de weg naar de grotere droom van een verruimd collectief bewustzijn, een verder ontwikkelde samenleving en een planetaire shift. Hij creëert zijn eigen visioen en neemt een duikvlucht ernaartoe. Aangezien hij enorm hoog kan vliegen overziet de adelaar het grotere geheel, het grotere plan. Desondanks heeft hij met zijn scherpe blik eveneens oog voor detail, waardoor hij de juiste vervolgstappen kan zien.

De blauwe adelaar is zijn tijd meestal ver vooruit en experimenteert graag met nieuwe ideeën. Met zijn unieke kijk op het leven is hij onconventioneel en stelt hij zelf een reeks ongebruikelijke regels op voor zichzelf. Vaak is hij een outlaw, en doet alles graag op zijn eigen manier.

Vrijheid is key, en een blauwe adelaar laat zich niet zomaar gevangen zetten. Voorzie deze golf dus zeker genoeg tijd om je eigen ding te kunnen doen, onafhankelijk te zijn, en om de wereld te kunnen gaan ontdekken.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

VRIJHEID EN VISIE

 

De kracht van de blauwe adelaar is de kracht van een onafhankelijke visie. Als pionier wijst hij de weg naar de grotere droom van een verruimd collectief bewustzijn, een verder ontwikkelde samenleving en een planetaire shift. Hij creëert zijn eigen visioen en neemt een duikvlucht ernaartoe. Aangezien hij enorm hoog kan vliegen overziet de adelaar het grotere geheel, het grotere plan. Desondanks heeft hij met zijn scherpe blik eveneens oog voor detail, waardoor hij de juiste vervolgstappen kan zien.

De blauwe adelaar is zijn tijd meestal ver vooruit en experimenteert graag met nieuwe ideeën. Met zijn unieke kijk op het leven is hij onconventioneel en stelt hij zelf een reeks ongebruikelijke regels op voor zichzelf. Vaak is hij een outlaw, en doet alles graag op zijn eigen manier.

Vrijheid is key, en een blauwe adelaar laat zich niet zomaar gevangen zetten. Voorzie deze golf dus zeker genoeg tijd om je eigen ding te kunnen doen, onafhankelijk te zijn, en om de wereld te kunnen gaan ontdekken.

JUPITER HOORT BIJ DE BLAUWE ADELAAR

 

Een adelaar vliegt hoog en alleen in de lucht. Daardoor heeft hij een overzicht over alles. De adelaar is ook geen roedeldier, die graag het gezelschap van anderen opzoekt. Hij gaat liever op zijn eentje verkennen en nieuwe mogelijkheden ervaren in de lucht. Dit komt omdat de blauwe adelaar resoneert met de planeet Jupiter, welke staat voor expansie, de hogere visie, ruimte en de dingen groter maken.

Jupiter heeft als valkuil overcompensatie. Hij gaat dan net téveel van het goeie doen. Dit komt zeker ook terug bij de blauwe adelaar, die te ver kan gaan in het dienstbaar zijn aan anderen.

DE WERELDVERBETERAAR BIJ UITSTEK

 

De blauwe adelaar is een echte wereldverbeteraar die oog heeft voor het welzijn van anderen. Harmonie en vrede brengen is zijn grotere missie hier op aarde. Het is een planetaire dienaar die zich als geen ander verbindt met het collectieve bewustzijn en de patronen daarin. Het doet hem vaak pijn, dat hij er in zijn eentje niet in slaagt de wereld te hervormen.

De blauwe adelaar is ambitieus en wilt in de wereld iets van betekenis achterlaten. Zijn obsessie voor dienstbaarheid kan enorm zijn. Hij heeft de neiging anderen te willen redden en zich leeg te geven. Hij moet leren eerst goed voor zichzelf te zorgen en heeft te leren dat zijn glas eerst volledig gevuld moet zijn, alvorens hij aan anderen kan geven. Immers, zoals een cola met 7 rietjes zijn, zorgt ervoor dat er snel weinig energie over blijft voor zichzelf.

De blauwe adelaar moet leren “nee” te zeggen, en zijn eigen behoeftes op de eerste plaats te zetten. Vanuit eigen overvloed, kan hij dan weer bijdragen aan het groter geheel. De grootste uitdaging van de blauwe adelaar ligt erin tot innerlijk evenwicht te komen tussen het deel in hem dat dienstbaar is aan de mensheid, en het in hem deel dat rust en plezier nodig heeft om zich weer op te laden.

Let er dus de komende 13 dagen op dat je niet over je grenzen gaat. Besef dat je een onlosmakelijk deel uitmaakt van het geheel. Je bent letterlijk een deel IN het geheel. Daardoor komt goed voor jezelf zorgen dus ook ten goede van het geheel. Bovendien, in de mate waarin je goed voor jezelf zorgt, kan je ook maar echt iets betekenen voor anderen.

DE WERELDVERBETERAAR BIJ UITSTEK

 

De blauwe adelaar is een echte wereldverbeteraar die oog heeft voor het welzijn van anderen. Harmonie en vrede brengen is zijn grotere missie hier op aarde. Het is een planetaire dienaar die zich als geen ander verbindt met het collectieve bewustzijn en de patronen daarin. Het doet hem vaak pijn, dat hij er in zijn eentje niet in slaagt de wereld te hervormen.

De blauwe adelaar is ambitieus en wilt in de wereld iets van betekenis achterlaten. Zijn obsessie voor dienstbaarheid kan enorm zijn. Hij heeft de neiging anderen te willen redden en zich leeg te geven. Hij moet leren eerst goed voor zichzelf te zorgen en heeft te leren dat zijn glas eerst volledig gevuld moet zijn, alvorens hij aan anderen kan geven. Immers, zoals een cola met 7 rietjes zijn, zorgt ervoor dat er snel weinig energie over blijft voor zichzelf.

De blauwe adelaar moet leren “nee” te zeggen, en zijn eigen behoeftes op de eerste plaats te zetten. Vanuit eigen overvloed, kan hij dan weer bijdragen aan het groter geheel. De grootste uitdaging van de blauwe adelaar ligt erin tot innerlijk evenwicht te komen tussen het deel in hem dat dienstbaar is aan de mensheid, en het in hem deel dat rust en plezier nodig heeft om zich weer op te laden.

Let er dus de komende 13 dagen op dat je niet over je grenzen gaat. Besef dat je een onlosmakelijk deel uitmaakt van het geheel. Je bent letterlijk een deel IN het geheel. Daardoor komt goed voor jezelf zorgen dus ook ten goede van het geheel. Bovendien, in de mate waarin je goed voor jezelf zorgt, kan je ook maar echt iets betekenen voor anderen.

JE TOEKOMST VISIE HELDER MAKEN

 

Welke positieve visie wil jij waarmaken? Wat geeft je hoop, plezier en enthousiasme in het leven? Wat is je diepe verlangen? Een ware visie gaat altijd de materie, ‘hebben’ en het ego te boven, en is ruimer dan een kortetermijndoelstelling. De adelaar vraagt je jouw visie voor de toekomst helder te krijgen, want zonder visie doel je maar wat rond.

Het kan dan ook zijn dat je je te afhankelijk opstelt ten opzichte van anderen. Op toon 2 van deze golf staat immers de gele krijger, wat betekent dat de uitdaging deze 13 dagen is om in lijn te leven met je eigen spiritueel kompas, helemaal in je eigen lederschap staan, voorbij je angsten en onzekerheden.

Als je al lang eens een vision board wilde maken, dan is het nu de moment! Zoek wat (spirituele) dagbladen bijeen en knip afbeeldingen en tekst uit die je inspireren. Verzamel je knipsels op een papier. Waar wil jij staan over 3 jaar? En over 7 jaar? Wat wil je bereikt hebben? Hoe ga je je dan voelen? Weten waar je naartoe wilt gaan is zo belangrijk. Alleen dan kan je de juiste stappen zetten op je pad.

Laat je niet ontmoedigen door de schijnbare dualiteit en afgescheidenheid in onze 3D wereld. Laat niet toe dat je omgeving je neutraliseert. Durf je los te maken van wat andere mensen van je denken of willen dat je doet. Gebruik de kracht van je geest om je toekomstige werkelijkheid te creëren, geïnspireerd door jouw hogere visie.

BLAUWE STORM OP TOON 5: ZELF KIEZEN VOOR TRANSFORMATIE

 

De blauwe storm staat op toon 5 deze golf, en is eveneens een poortdag. Dit betekent dat je zelf katalysator hebt te zijn omtrent veranderingen. Jij moet de shift maken, JIJ. Blijf niet vasthangen aan oude gewoontes of vast plakken aan situaties die reeds lang getransformeerd zouden moeten én kunnen zijn. Je moet ervoor kiezen je visie ook daadwerkelijk te gaan neerzetten. Dit zal niemand anders voor je doen. Het zonneteken op toon 5 word je namelijk nooit gemakkelijk gemaakt door anderen. Net omdat je ziel dit zelf wilt doen. Wees deze 13 dagen dus je eigen stuurman en bepaal zelf welk deel van je leven dat je anders wilt aanpakken. Het feit dat het dan nog eens een poortdag is, betekent dat er een les aan gekoppeld is. En dit al zeker voor mensen van wie de blauwe adelaar golf hun geboortegolf of jaargolf is. Zij resoneren immers sterker met deze golf.

De blauwe storm is de feniks die zich eindeloos in het vuur vernieuwt en uit zijn as herrijst. Steeds weer komt hij tijdens zijn leven tot wedergeboortes. Vertrouw op het leven en geef je over aan het transformatieproces, dat zich ook op lichamelijk gebied manifesteert. Het is normaal dat je tijdens het proces emotionele en fysieke disbalansen en herstructureringen ervaart.

De invloed van een storm kan een zegen zijn of een vloek, afhankelijk van het perspectief van waaruit je kijkt naar je uitdagingen. Vanuit een beperkt standpunt kan het lijken of de blauwe storm pech of ongeluk aantrekt. Maar vergeet niet je zegeningen van groei, het inzien van waarheden en je doorbraken te erkennen als grote geschenken. Je krijgt alleen op je pad wat je aankunt. Het uiteindelijke resultaat van wie je nu bent, had je nooit kunnen bereiken zonder de uitdagingen die je al kreeg.

BLAUWE STORM OP TOON 5: ZELF KIEZEN VOOR TRANSFORMATIE

 

De blauwe storm staat op toon 5 deze golf, en is eveneens een poortdag. Dit betekent dat je zelf katalysator hebt te zijn omtrent veranderingen. Jij moet de shift maken, JIJ. Blijf niet vasthangen aan oude gewoontes of vast plakken aan situaties die reeds lang getransformeerd zouden moeten én kunnen zijn. Je moet ervoor kiezen je visie ook daadwerkelijk te gaan neerzetten. Dit zal niemand anders voor je doen. Het zonneteken op toon 5 word je namelijk nooit gemakkelijk gemaakt door anderen. Net omdat je ziel dit zelf wilt doen. Wees deze 13 dagen dus je eigen stuurman en bepaal zelf welk deel van je leven dat je anders wilt aanpakken. Het feit dat het dan nog eens een poortdag is, betekent dat er een les aan gekoppeld is. En dit al zeker voor mensen van wie de blauwe adelaar golf hun geboortegolf of jaargolf is. Zij resoneren immers sterker met deze golf.

De blauwe storm is de feniks die zich eindeloos in het vuur vernieuwt en uit zijn as herrijst. Steeds weer komt hij tijdens zijn leven tot wedergeboortes. Vertrouw op het leven en geef je over aan het transformatieproces, dat zich ook op lichamelijk gebied manifesteert. Het is normaal dat je tijdens het proces emotionele en fysieke disbalansen en herstructureringen ervaart.

De invloed van een storm kan een zegen zijn of een vloek, afhankelijk van het perspectief van waaruit je kijkt naar je uitdagingen. Vanuit een beperkt standpunt kan het lijken of de blauwe storm pech of ongeluk aantrekt. Maar vergeet niet je zegeningen van groei, het inzien van waarheden en je doorbraken te erkennen als grote geschenken. Je krijgt alleen op je pad wat je aankunt. Het uiteindelijke resultaat van wie je nu bent, had je nooit kunnen bereiken zonder de uitdagingen die je al kreeg.

RODE DRAAK OP TOON 7: EIGEN MOEDER ZIJN ALS RICHTINGAANWIJZER

 

Ook aan de rode draak op toon 7 is een poortdag gekoppeld, en dus een les. Deze les kan verschillende betekenissen hebben, omdat de rode draak ook verschillende ladingen dekt. Maar veelal is de les, zeker bij mensen die de blauwe adelaar golf als geboortegolf hebben, gekoppeld aan moederschap, ouderschap, of zich niet veilig, geborgen en welkom voelen. Het kan dus zowel gaan over de eigen wens om ouder te worden, als om zelf het gebrek aan moederliefde te ervaren. Vaak gaat het dus over een kwetsure of onopgelost karma in de moederlijn. De rode draak is immers het eerste van alle zonnetekens en nurturt en voed alle volgende zonnetekens. Maar wie zorgt er dan voor de rode draak? De les gekoppeld aan deze poortdag schuilt er vooral in om te leren eigen moeder te zijn, en heel goed voor jezelf te zorgen.

De rode draak gaat ook over oervertrouwen. Oervertrouwen in het leven, erop vertrouwen dat het leven je draagt. Dat er alles is wat je nodig hebt. De rode draak maakt de connectie naar de Oerbron, omdat het de eerste is van alle zonnetekens. De planneet die erbij hoort is Neptunus, en deze staat voor de spiritualiteit en de connectie met het AL. Neptunus is op een bepaalde manier ongrijpbaar, gaat voorbij het begrijpbare, en is niet te vatten.

De rode draak op toon 7 vraagt je dan ook afgestemd te zijn op dit hogere weten, dat moeilijk te vatten is, maar wel te voelen. Je mag erop vertrouwen dat er steeds voldoende beschikbaar voor je is. En dat alles wat er gebeurt in je leven een hogere betekenis en zinvolheid heeft. Alles past in het kosmische plan. Er is nog geen seconde iets fout gebeurt in jouw programma. Vertrouw erop dat het leven je precies brengt wat je nodig hebt om verder te komen op jouw unieke ontwikkelingspad. Ontdek de kracht van complete overgave en koester het leven zoals het zich aandient.

Zie dat je niet verstrikt raakt in de schaduw van de rode draak; onvoldoende vertrouwen en financiële zorgen, geen oplossingen kunnen bedenken en het ontbreken van daadkracht.

BLAUWE NACHT OP TOON 9: UITBREIDEN VAN DROMEN EN STILTE

 

De extreme focus op dienstbaarheid van de blauwe adelaar maakt dat de stilte en rust van de blauwe nacht belangrijk zijn, en op toon 9 van deze golf staan. Durf naar binnen te gaan. Rust als je moe bent, en volg de drang om je af en toe helemaal in stilte terug te trekken. Daar kan je creëren vanuit een grote innerlijke rijkdom aan dromen, fantasieën en visioenen.

In de vorige golf, de witte wind golf, stond de blauwe nacht op toon 2. Nu staat deze op toon 9. Dit betekent dat je nu gevraagd worden om de dromen en talenten die je in de vorige golf ontdekt hebt, groter te maken, en uit te breiden. Dit gaat natuurlijk steeds stap per stap. Maar richt er wel je intentie op, want dat is wat toon 9 van je vraagt.

Focus je op je droom en visie en bouw dan systematisch aan de realisatie ervan, met respect voor je eigen grenzen.

BLAUWE NACHT OP TOON 9: UITBREIDEN VAN DROMEN EN STILTE

 

De extreme focus op dienstbaarheid van de blauwe adelaar maakt dat de stilte en rust van de blauwe nacht belangrijk zijn, en op toon 9 van deze golf staan. Durf naar binnen te gaan. Rust als je moe bent, en volg de drang om je af en toe helemaal in stilte terug te trekken. Daar kan je creëren vanuit een grote innerlijke rijkdom aan dromen, fantasieën en visioenen.

In de vorige golf, de witte wind golf, stond de blauwe nacht op toon 2. Nu staat deze op toon 9. Dit betekent dat je nu gevraagd worden om de dromen en talenten die je in de vorige golf ontdekt hebt, groter te maken, en uit te breiden. Dit gaat natuurlijk steeds stap per stap. Maar richt er wel je intentie op, want dat is wat toon 9 van je vraagt.

Focus je op je droom en visie en bouw dan systematisch aan de realisatie ervan, met respect voor je eigen grenzen.

BLAUWE HAND TOON 13: THUISKOMEN DOOR HELING

 

Ook de blauwe hand is een dienstbaar zonneteken. Hij reikt de helpende en helende uit naar anderen om genezing en heelwording te brengen. Hij wil ten dienste zijn en van de aarde een betere plaats om te leven maken. Hij kan dan ook erg sensitief zijn voor de noden van andere mensen. Vanuit zachte kracht en liefde de wereld transformeren is zijn doel.

De blauwe hand heeft dan ook alles te maken met heling. Dit kan heling zijn door middel van de handen, maar ook op andere manieren. Het doel van deze golf is om tot heelheid en heelwording te komen en blokkades op te lossen. Welke blokkades mogen nog oplossen in jouw leven? Zit je misschien ergens vast in een oud, star patroon, waar je niet uitgeraakt?

De blauwe hand ervaart weleens blokkades om starre situaties of systemen los te laten en zaken moeiteloos af te ronden. Dit kan een werk, relatie, woning of een patroon zijn. Ik ken blauwe handen genoeg die jarenlang verstrikt blijven zitten in iets waarvan het al langer tijd is om los te laten. Daar schuilt net de les in voor de blauwe hand… afronden. Wees je bewust wie of wat je nog langer in je leven wilt, en met wie je verder gaat. Ben je nog steeds de hoofdrolspeler in je eigen film? Als je niet alert bent, dan zal je je vaak misbruikt en gemanipuleerd voelen. Als dit zich voordoet, is het zinvol naar de eigenlijke motivatie en intenties achter de eerder genomen keuze van de samenwerking te kijken. Probeer te overschouwen wie zich door wie heeft laten gebruiken.

Het doel van deze golf is blokkades afronden en genezing vinden. Als je momenteel met een zwaar thema worstelt kan het dus zeker zinvol zijn om ondersteuning op te zoeken bij jouw proces. Bijvoorbeeld door energetische massage, IEMT traumatherapie, EFT, hand- en voetreflexologie, the One Method energetische heling, reiki, handoplegging, intuïtieve dans, soundhealing, of het aanraken van kristallen.

Alle voorgaande besproken zonnetekens en tonen uit deze golf hangen samen, en de trend is duidelijk: kies voor je onafhankelijkheid en zet zelf stappen voor ware transformatie. Dit betekent dat je een oud patroon mag loslaten en afronden. Als je dit doet, kan je thuiskomen in heelheid en flow. Want in zijn kracht weet de blauwe hand precies wat gezegd of gedaan moet worden. Hij is dan als de hand van God, en komt net op het juiste moment. In deze flow lukt alles je, met minimale middelen en inspanning.

 

Fly like an eagle <3

Laat liefde en licht je wezen vullen en vervolg je adelaarsvlucht naar een betere toekomst.  

 

Veel liefs,

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin workshop deel 2

30 april & 1 mei 2022

Ben je al bekend met de Tzolkin en heb je Tzolkin workshop deel 1 al gevolgd bij Groeidala? Dan kan je je nu inschrijven voor Tzolkin workshop deel 2.

Deze 2-daagse Tzolkin workshop is deel 2 van een 6-delig traject. Topics die aan bod komen:
• je hoger zelf als gids, via de gidsgolven
• jouw levenslessen
• jouw jaarhoroscoop
• NLP integratie: innerlijke kracht opstelling (partnerkruis)
• Integratie via persoonlijke cases/vraagstukken

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

 Je kent de Tzolkin al en je vind het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

 Je kent de Tzolkin al en je vind het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

Tzolkin Oefendag

30/09/2023

€110