Tzolkin Gele Ster golf 6 mei 2022

harmonie, schoonheid, je plek innemen en gelijk­waardigheid

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij,

Vandaag 6 mei 2022 is het de start van de gele ster golf. Dit is de laatste golf van de Tzolkin, waar alle voorgaande golven in thuiskomen. De kernwoorden van de gele ster en dus de hoofdfocus van de komende 13 dagen zijn: harmonie, schoonheid, je plek innemen en gelijk­waardigheid. De gele ster golf is de grotere integratie van alles, het is de laatste golf van het groene kasteel. Deze laatste golf in de Tzolkin is zeker ook niet de gemakkelijkste, want de bedoeling is net om een shift te maken in ‘stralend jouw unieke plek in te nemen, gelijkwaardig tussen de andere sterren’. Maar vaak is dit niet zo evident.

Ik ervaar de gele ster golf meestal als een pittige golf met een onverwachte confrontatie of ruzie. Ook als er iets al langer onderhuids speelt, dan durft het in de gele ster golf wel eens naar boven komen. Wees zeker op je hoede op maandag 9 mei op KIN 251, blauwe aap toon 4. Je grenzen naar anderen stel je best op een speelse en luchtige manier. Maak het niet te zwaar, serieus of sarcastisch. Probeer authentiek je boodschap te brengen, zonder er een drama van te maken. Je gekwetst innerlijk kind, dat hoort bij de blauwe aap, kan daar natuurlijk anders over denken. Een gewaarschuwd man/vrouw is er 2 waard zeker? ☺

GELE STER OP TOON 1, HARMONIE, GELIJKWAARDIGHEID EN PLEK INNEMEN ALS RODE DRAAD

 

De gele ster zorgt ervoor dat ieder zijn deel en plek krijgt, op de juiste plaats en het juiste moment. De gele ster verlangt naar harmonie en gelijkwaardigheid, waarbij hij zichzelf niet hoeft weg te cijferen. De planeet die bij de gele ster hoort is Venus. In de Westerse astrologie hoort Venus bij het teken Weegschaal evenals het 7e huis van partnerschappen. Het symbool van de weegschaal is dan ook erg gepast om mee te nemen de komende 13-daagse periode. Het gaat erom een balans te vinden tussen jezelf en de ander, een harmonisch evenwicht, waarbij iedereen tot zijn recht komt. Dat is de hogere kwaliteit van de gele ster; de pracht van de hemelse schepping als geheel der delen. Zowel IK als DE ANDER dus, beide als delen in het geheel.   

Maar van zodra je jouw ware plek gaat innemen, kom je alles tegen wat je daarvan heeft verwijderd. De weegschaal is in principe goed in balans vinden, maar niet in balans houden. Hij is telkens weer op zoek naar een nieuw evenwicht en checkt de grenzen daarvan af.

Ondanks dat hij bewust altijd tracht te handelen vanuit liefde, is de schaduwzijde van de gele ster zijn neiging tot discussie, wantrouwen, tegenstand en verzet. Hij kan veel weerstand ondervinden of (onbewust) opzoeken en houdt stiekem van een goed gevecht. Met zijn liefde voor taal en spelletjes kan hij er (on)bewust van genieten een strijdig standpunt in te nemen, dit te verpakken met fraaie woorden, om dan de ander genadeloos neer te halen. Typisch voor gele ster zijn dan ook (langere) periodes van disharmonie, om dan later pas te ervaren wat werkelijke harmonie is.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

GELE STER OP TOON 1, HARMONIE, GELIJKWAARDIGHEID EN PLEK INNEMEN ALS RODE DRAAD

 

De gele ster zorgt ervoor dat ieder zijn deel en plek krijgt, op de juiste plaats en het juiste moment. De gele ster verlangt naar harmonie en gelijkwaardigheid, waarbij hij zichzelf niet hoeft weg te cijferen. De planeet die bij de gele ster hoort is Venus. In de Westerse astrologie hoort Venus bij het teken Weegschaal evenals het 7e huis van partnerschappen. Het symbool van de weegschaal is dan ook erg gepast om mee te nemen de komende 13-daagse periode. Het gaat erom een balans te vinden tussen jezelf en de ander, een harmonisch evenwicht, waarbij iedereen tot zijn recht komt. Dat is de hogere kwaliteit van de gele ster; de pracht van de hemelse schepping als geheel der delen. Zowel IK als DE ANDER dus, beide als delen in het geheel.   

Maar van zodra je jouw ware plek gaat innemen, kom je alles tegen wat je daarvan heeft verwijderd. De weegschaal is in principe goed in balans vinden, maar niet in balans houden. Hij is telkens weer op zoek naar een nieuw evenwicht en checkt de grenzen daarvan af.

Ondanks dat hij bewust altijd tracht te handelen vanuit liefde, is de schaduwzijde van de gele ster zijn neiging tot discussie, wantrouwen, tegenstand en verzet. Hij kan veel weerstand ondervinden of (onbewust) opzoeken en houdt stiekem van een goed gevecht. Met zijn liefde voor taal en spelletjes kan hij er (on)bewust van genieten een strijdig standpunt in te nemen, dit te verpakken met fraaie woorden, om dan de ander genadeloos neer te halen. Typisch voor gele ster zijn dan ook (langere) periodes van disharmonie, om dan later pas te ervaren wat werkelijke harmonie is.

Belangrijk dus om je er deze golf bewust van te zijn wanneer je iemand bewust of onbewust naar beneden haalt. Stel jezelf de vraag na een conflict: “In hoeverre heb ik de andere persoon werkelijk in zijn waarde gelaten? Heb ik geluisterd naar wat er speelt bij de andere en wat er belangrijk is voor hem/haar? Kan ik dat er ook echt laten zijn? Hoe diplomatisch was mijn taalgebruik?”. Sta jij dus ook werkelijk toe dat anderen hun plek in het geheel innemen? Vaak is het zo dat we de ander zijn plek niet gunnen, omdat deze onze plek niet gunt. Zet jezelf hierboven en bouw geen nieuw karma op. Want wat ‘goes around comes around’, en bij wraakzuchtig gedrag krijg je de terugslag zelf ook weer op je bord uit een andere hoek, op een later en onverwacht moment. 

Het grote doel van deze gele ster golf is dat iedereen in harmonie naast elkaar mag leven, ieder in zijn unieke kracht. Dat iedereen mag schijnen naast elkaar zoals alle sterren dat doen, naast elkaar aan een donkere hemel. Harmonie ontstaat wanneer alles zijn rechtmatige plek krijgt in de eenheid. Gebruik het gevoel van disharmonie dat je voelt om jezelf te helen. Het zijn jouw sterk onbewuste patronen, die deze disharmonie in je leven opwekken. Kijk eerlijk naar jezelf en je disharmonische patronen. Rijk ze de hand en breng ze naar de oppervlakte om ze te transformeren.

Wanneer de gele ster niet schijnt, onderwaardeert hij zijn eigen deel en plek, en denkt hij in tekorten. Weet dat alleen jij jouw unieke rol in het grote geheel kan vervullen; ieder brengt immers zijn eigen onvervangbare deel in. Jij schijnt licht op jouw unieke manier en bent een onmisbaar geschenk voor de wereld. Neem stralend die ene plek in die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kunt innemen. Door jouw manier van je eigen pad te lopen, zal je het lichtende voorbeeld zijn voor vele anderen in je omgeving.

Richt je deze periode op de mooie dingen van het leven en laat de kunstenaar in je wakker worden. Venus en de gele ster energie staan namelijk ook voor de ultieme schoonheid en kunstzinnigheid. De gele ster heeft een aangeboren gevoel voor harmonie en de wil alles tot schoonheid te transformeren. De kracht van gele ster is weten wanneer de creatie af is. Met een vingerknip kan de gele ster net dat ene toevoegen waardoor de extra meerwaarde ontstaat.

Bekijk je leven de komende 13 dagen als een kunstwerk. Hoe wil jij je levenskunstwerk in de toekomst verder vormgeven? Met meer of minder kleur? Met meer of minder harmonie? Alles hangt af van jouw smaak en smaken verschillen natuurlijk. Hoe dan ook; jouw levenskunstwerk is uniek in alle opzichten. Kunst bestaat in alle maten en vormen. Wat je ook reeds geschept hebt op jouw unieke levenspad… het is jouw werkstuk, met als groter zielsdoel een ‘bewustere en liefdevollere ik’.

Hoe moeilijk de weg ook geweest is, en hoe gebroken dat je je mogelijks gevoeld hebt, je kan jouw pad zien zoals de Japanse Kintsugi techniek. Waarbij scherven van keramiek of porselein met goud- of zilverkleurige lak weer gelijmd worden. De kunst bestaat erin de littekens te laten zien en zelfs in de verf te zetten, in plaats van ze te verbergen.

Kijk terug op de schoonheid van de weg die je hebt afgelegd, en die jou maakt tot wie je nu bent. Wellicht zou je het zelfs niet meer anders willen nu. En als dit wel zo is, wat heb jij dan nog nodig om stralend jouw plek te kunnen innemen? 

Richt je deze periode op de mooie dingen van het leven en laat de kunstenaar in je wakker worden. Venus en de gele ster energie staan namelijk ook voor de ultieme schoonheid en kunstzinnigheid. De gele ster heeft een aangeboren gevoel voor harmonie en de wil alles tot schoonheid te transformeren. De kracht van gele ster is weten wanneer de creatie af is. Met een vingerknip kan de gele ster net dat ene toevoegen waardoor de extra meerwaarde ontstaat.

Bekijk je leven de komende 13 dagen als een kunstwerk. Hoe wil jij je levenskunstwerk in de toekomst verder vormgeven? Met meer of minder kleur? Met meer of minder harmonie? Alles hangt af van jouw smaak en smaken verschillen natuurlijk. Hoe dan ook; jouw levenskunstwerk is uniek in alle opzichten. Kunst bestaat in alle maten en vormen. Wat je ook reeds geschept hebt op jouw unieke levenspad… het is jouw werkstuk, met als groter zielsdoel een ‘bewustere en liefdevollere ik’.

Hoe moeilijk de weg ook geweest is, en hoe gebroken dat je je mogelijks gevoeld hebt, je kan jouw pad zien zoals de Japanse Kintsugi techniek. Waarbij scherven van keramiek of porselein met goud- of zilverkleurige lak weer gelijmd worden. De kunst bestaat erin de littekens te laten zien en zelfs in de verf te zetten, in plaats van ze te verbergen.

Kijk terug op de schoonheid van de weg die je hebt afgelegd, en die jou maakt tot wie je nu bent. Wellicht zou je het zelfs niet meer anders willen nu. En als dit wel zo is, wat heb jij dan nog nodig om stralend jouw plek te kunnen innemen? 

GELE MENS OP TOON 5, EIGEN LEIDERSCHAP OMTRENT POSITIEF DENKEN

 

“When life hits you hard, it is difficult to keep your focus positive.” Het gele ster thema van deze golf kan je behoorlijk uitdagen op emotioneel gebied. Daarom is het ook zo belangrijk om je focus positief te houden. Als je tot een conflict komt met iemand anders, laat je dan niet meeslepen door deze emotie. Neem even een pauze en adem diep in en uit. Wat is voor jou de ideale uitkomst van deze confrontatie? Waar wil je op lange termijn naartoe met deze persoon? Hoe zou je graag hebben dat deze relatie evolueert? Hou dit positieve einddoel goed voor ogen. Dat is de eerste stap. De volgende stap is dan: ‘Is jouw huidige gedrag een bijdrage naar dit doel toe?’ Zo nee, pas dan je eigen gedrag aan, zodat je ook effectief dit gewenste einddoel kan bereiken. Je zal dan je focus moeten verleggen van je frustratie op korte termijn naar je doel op lange termijn. Dit kan best een uitdaging zijn. Maar doe je dit niet, dan werk je jezelf en de relatie alleen maar meer problemen in de hand. Dit is een erg belangrijk bewustzijn dat je hebt in te zetten of te ontwikkelen.

Elke gedachte die je denkt is een zaadje voor jouw toekomst, die van je omgeving en voor de hele mensheid. Toon 5 staat voor eigen leiderschap, maar ook voor bekrachtiging, bronnen verzamelen om jezelf te versterken en uitstralen wie je bent en wat je wilt. Hoe mooi kan het dan ook zijn, dat jij anderen rondom je kan inspireren met jouw positieve gedachtekracht! Jouw intentie en gerichte intentie straalt dan uit naar anderen. Zij flowen mee op jouw positieve stroom. Hier kan je echt wonderen mee creëren… Ze zeggen wel eens dat de energie die het langste volhoudt bij een confrontatie, wint. Dus als er iemand negatieve energie uitstuurt en jij positieve, zie dan dat jij diegene bent die het langste volhoudt in je positieve manifestatiekracht.

En ziet iemand het ondanks jouw positieve intentie toch helemaal negatief of tegendraads? Dan heb je een andere kracht van de gele mens in te zetten; namelijk die van de vrije wil. Je kan helaas niets veranderen aan de vrije wil van iemand anders. Vrije wil is immers de ultieme vrije keuze die de Creator ons gegeven heeft. Elke mens heeft zijn eigen lessen te leren, en zijn eigen karma af te werken op zijn eigen tempo. Dit proces respecteren is niet altijd gemakkelijk. Soms is in dat geval de enige gepaste keuze die je zelf kan nemen, die negatieve persoon niet langer in je leven toelaten of opzoeken.

WITTE TOVENAAR OP TOON 7, HARTSWIJSHEID ALS RICHTINGAANWIJZER

 

De witte tovenaar staat deze golf op toon 7. Door te kijken naar het zonneteken dat op toon 7 van een golf staat, kan je achterhalen of je goed bezig bent of niet. Hartswijsheid als kernwoord van de witte tovenaar is dan ook de richtingaanwijzer van deze golf.

De tovenaar worstelt binnen het terrein van de emoties en heeft de neiging intens verwikkeld te geraken in het leven van anderen. Hij kan zodoende niet makkelijk loskomen uit het netwerk van verplichtingen en banden met anderen. Deze neiging leidt tot veel onopgeloste zaken, maar ook kansen om het verleden verder te verwerken, en zo mogelijks tot diepe spirituele inzichten.

De tovenaar nodigt je deze periode uit om je sociaal leven te zuiveren en ten allen tijden je hart te volgen. Kom je een confrontatie tegen? Ga niet direct in de weerstand. Leg je handen op je hart. Voel wat er in je hart leeft. Wat zou de Liefde nu doen? Vanuit je hart resoneer je met een ruimte en waarheid die Tijd en onze 3D-mentaliteit overstijgt.

Het gaat er zeker niet om zeemzoeterig alles maar te laten gebeuren, en over je heen te laten lopen. Maar het is wel de bedoeling om vanuit je hart, je eigen directe belang te overstijgen, en vanuit groepsbewustzijn en besef van het grotere geheel aan te voelen wat de best mogelijk stap nu kan zijn. Je hart is de ultieme bron van kracht en oriëntatie.

WITTE TOVENAAR OP TOON 7, HARTSWIJSHEID ALS RICHTINGAANWIJZER

 

De witte tovenaar staat deze golf op toon 7. Door te kijken naar het zonneteken dat op toon 7 van een golf staat, kan je achterhalen of je goed bezig bent of niet. Hartswijsheid als kernwoord van de witte tovenaar is dan ook de richtingaanwijzer van deze golf.

De tovenaar worstelt binnen het terrein van de emoties en heeft de neiging intens verwikkeld te geraken in het leven van anderen. Hij kan zodoende niet makkelijk loskomen uit het netwerk van verplichtingen en banden met anderen. Deze neiging leidt tot veel onopgeloste zaken, maar ook kansen om het verleden verder te verwerken, en zo mogelijks tot diepe spirituele inzichten.

De tovenaar nodigt je deze periode uit om je sociaal leven te zuiveren en ten allen tijden je hart te volgen. Kom je een confrontatie tegen? Ga niet direct in de weerstand. Leg je handen op je hart. Voel wat er in je hart leeft. Wat zou de Liefde nu doen? Vanuit je hart resoneer je met een ruimte en waarheid die Tijd en onze 3D-mentaliteit overstijgt.

Het gaat er zeker niet om zeemzoeterig alles maar te laten gebeuren, en over je heen te laten lopen. Maar het is wel de bedoeling om vanuit je hart, je eigen directe belang te overstijgen, en vanuit groepsbewustzijn en besef van het grotere geheel aan te voelen wat de best mogelijk stap nu kan zijn. Je hart is de ultieme bron van kracht en oriëntatie.

DE GELE KRIJGER OP TOON 9: MEESTERSCHAP IN DE JUISTE VRAGEN STELLEN

 

Stel de juiste vragen om het complexe kluwen van deze gele ster golf te ontwaren. Ga volhardend en met zuivere intentie (de energieën die bij toon 9 horen) te werk om vanuit analysekracht een genuanceerde kijk te heb­ben op je eigen persoonlijkheid en omgeving. De patronen die je blokkeren maak je hierdoor zichtbaar.

In zijn kracht is de gele krijger onbevreesd en heeft hij geleerd dat hij niet hoeft te vechten tegen een tegenstander, maar dat het ware gevecht plaatsvindt in zijn binnenwereld. Triggers van anderen zijn immers steeds een weerspiegeling van onze eigen angsten, schaduwzijden en onzekerheden. Op hogerliggend niveau hebben we als ziel net anderen gevraagd om bepaalde levenslessen voor ons te ensceneren. In dat besef wordt strijdlust omgezet in overgave aan wat zich aandient tot transformatie en groei.

De gele krijger op toon 9 vraagt je ook om je intuïtie naadloos te volgen. Die innerlijke stem kan heel subtiel zijn, maar komt vaak als een bevestigend gevoel of een intense sensatie. Sommigen krijgen kippenvel, anderen een warm gevoel in hun hart, maar ook vele andere signalen zijn mogelijk. Deze sensaties zijn je ingebouwde waarheidsdetector en geven belangrijke aanwijzingen die je niet mag negeren.

DE GELE ZON OP TOON 13, THUISKOMEN DOOR ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

 

De gele zon is het laatste zonneteken van de 20, en hier komen alle zonnetekens in samen, als kroon op het werk. De gele zon representeert de blauwprint van het kosmische bewustzijn. Alles mag er onvoorwaardelijk zijn in het licht van de universele liefde. Licht én donker, kwaliteit én schaduw… ze komen allemaal samen in de eenheid van het AL.

De energie van de gele zon is die van het Christus- en Boeddhabewustzijn. Toen Jezus aan het kruis hing en erg aan het lijden was, kon hij toch het hoger bewustzijn in zichzelf aanspreken en zei “Heer vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen”. Tune in op deze energie en laat dit hoger bewustzijn je inspireren de komende 13-dagen. Probeer vanuit onvoorwaardelijke Liefde te kijken naar jezelf en anderen. Dit is de oplossing om de mogelijke pijn, disharmonie en conflicten uit deze golf te kunnen aangaan. Hier is ook de enige poortdag van deze golf aan verbonden.

De zon is geconnecteerd met onze hartchakra. De gele zon geeft en verspreidt liefde. Ze staat voor heelheid en het hoogste ideaal; de glorie van de volmaakte schepping. De zon maakt geen onderscheid en geeft zonder oordeel warmte en licht aan iedereen. In de natuur ontstaat harmonie vanuit zichzelf, maar in onze mensenwereld, waarin velen niet luisteren naar hun hart en intuïtie, is dit geen evidentie.

DE GELE ZON OP TOON 13, THUISKOMEN DOOR ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

 

De gele zon is het laatste zonneteken van de 20, en hier komen alle zonnetekens in samen, als kroon op het werk. De gele zon representeert de blauwprint van het kosmische bewustzijn. Alles mag er onvoorwaardelijk zijn in het licht van de universele liefde. Licht én donker, kwaliteit én schaduw… ze komen allemaal samen in de eenheid van het AL.

De energie van de gele zon is die van het Christus- en Boeddhabewustzijn. Toen Jezus aan het kruis hing en erg aan het lijden was, kon hij toch het hoger bewustzijn in zichzelf aanspreken en zei “Heer vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen”. Tune in op deze energie en laat dit hoger bewustzijn je inspireren de komende 13-dagen. Probeer vanuit onvoorwaardelijke Liefde te kijken naar jezelf en anderen. Dit is de oplossing om de mogelijke pijn, disharmonie en conflicten uit deze golf te kunnen aangaan. Hier is ook de enige poortdag van deze golf aan verbonden.

De zon is geconnecteerd met onze hartchakra. De gele zon geeft en verspreidt liefde. Ze staat voor heelheid en het hoogste ideaal; de glorie van de volmaakte schepping. De zon maakt geen onderscheid en geeft zonder oordeel warmte en licht aan iedereen. In de natuur ontstaat harmonie vanuit zichzelf, maar in onze mensenwereld, waarin velen niet luisteren naar hun hart en intuïtie, is dit geen evidentie.

De gele zon nodigt je deze 13 dagen uit om liefdevol naar jezelf en je omgeving te kijken, en perfectionisme en kritiek los te laten. Heb je moeite met iemand anders en is de lading groot? Probeer eens in de ander zijn schoenen te gaan staan en je volledig in te leven. Zo experimenteer je met het Mayaans gezegde In Lak’ech: “Ik ben een andere jij”. Als de lading weg is, dan weet je dat het experiment gelukt is. Iedereen doet immers wat op dit moment binnen zijn huidige mogelijkheden het meeste juist is. We zijn hier allemaal om te leren, en hebben allemaal moeilijke lessen.

Vergelijk jezelf niet met anderen. Wees je eigen mooie zelf. Als we dat allemaal doen, dan stralen alle sterren en alle zonnestraaltjes van de zon als nooit tevoren. Weet: jij bent zo geliefd, uniek en onvervangbaar!

Veel liefs,

Sofie

© Sofie Laureyssens van Groeidala.be

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin kennismakingsdag

20 augustus 2022

Ben je op zoek naar de betekenis van jouw leven? Wil je graag meer flow ervaren in je leven en zicht krijgen op je levensdoel? Heb je soms van die momenten dat je je afvraagt waarom iets je overkomt, en wat in hemelsnaam de achterliggende bedoeling zou kunnen zijn? Verlang je ernaar beter begrijpen waarom sommige voorvallen zich blijven herhalen in je leven?

Welkom op deze interactieve kennismaking met de Tzolkin Maya astrologie en leer meer over jezelf en jouw missie in dit leven.

Iedereen welkom, geen voorkennis vereist!

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

 Je kent de Tzolkin al en je vind het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

 Je kent de Tzolkin al en je vind het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

Tzolkin Oefendag

30/09/2023

€110