Tzolkin Rode Draak golf 19 mei 2022

oervertrouwen, daadkracht, koestering en creatie

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij

Vandaag 19 mei 2022 is een speciale dag. We starten een nieuwe kalenderronde van 260 dagen in de Tzolkin dreamspell telling. Een nieuw begin dus met KIN/dag 1. Vandaag is de start van de rode draak golf met als kernwoorden ‘oervertrouwen, daadkracht, koestering en creatie’. Dit is tevens de start van het eerste en rode kasteel in de Tzolkin. En dat rode kasteel staat voor beginnen en initiëren. Het is de ideale tijd om jouw nieuwe intenties te gaan vormgeven. Dit kan gepaard gaan met een ritueel.

Dit weekend was ik met een groep vrienden in de Ardennen en we hebben een drakenmeditatie gedaan met een mooie activatie voor het collectief. We voelden dat we een nieuwe energie mochten kanaliseren en naar de Aarde brengen. Tijdens het ritueel waren er superveel mooie synchroniciteiten met de natuur zoals een drakenfiguur in de wolken en een overvliegende ooievaar. Over een nieuwe geboorte gesproken ☺. Het was ook net rode aarde toon 10 als dagenergie, aka de manifestatie van synchroniciteiten. Zo mooi.

We fungeerden als poort om de energie van De Nieuwe Wereld naar de Aarde te laten indalen, via onze lichamen. Het werd duidelijk dat het aan elk van ons is, en dus ook aan jou, om de Droom van deze Nieuwe Wereld te ontvangen, te dromen en door te geven aan al onze contacten, als inspiratie en voorbeeld, door ons liefdevol aanwezig ZIJN vanuit ons hart.

DE KLEUR ROOD, DE KLEUR VAN HET OOSTEN, WAAR DE ZON OPKOMT IN DE OCHTEND

 

Rood is de kleur van het Oosten, waar de zon opkomt in de ochtend. Rood geeft de eerste essentiële impuls. Het is een creatieve kracht en het begin van iets nieuws. Rood is gekoppeld aan het element Aarde en de fysieke laag, iets in ruwe vorm neerzetten. Een creatie wordt tastbaar, praktisch, solide, hier en nu.

Het seizoen dat bij rood hoort is de lente: de start van de bloesem en het nieuwe leven. In systemisch werk is dit de plek van het kind, van de geboorte. Rood is ook de kleur van pionierswerk. Je voelt de prikkeling om op weg te gaan, je wilt nieuwe ideeën genereren en een volgende uitdaging aangaan.

 

DE START VAN HET RODE KASTEEL

 

Met deze rode draak golf start ook het rode kasteel. Weet jij al wat een kasteel is in de Tzolkin? Moest je het nog niet weten… een kasteel is een opeenvolging van vier golven, en heeft steeds eerst een rode golf, dan een witte golf, dan een blauwe en dan een gele golf. De rode draak golf is de eerste golf van het rode kasteel. Dan volgt de witte tovenaarsgolf, de blauwe hand golf en tenslotte de gele zon golf. Vier golven als initiatie periode, dat betekent dus dat we de komende 52 dagen, tot 9 juli 2022 nog in het rode kasteel zitten.

 

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

DE KLEUR ROOD, DE KLEUR VAN HET OOSTEN, WAAR DE ZON OPKOMT IN DE OCHTEND

 

Rood is de kleur van het Oosten, waar de zon opkomt in de ochtend. Rood geeft de eerste essentiële impuls. Het is een creatieve kracht en het begin van iets nieuws. Rood is gekoppeld aan het element Aarde en de fysieke laag, iets in ruwe vorm neerzetten. Een creatie wordt tastbaar, praktisch, solide, hier en nu.

Het seizoen dat bij rood hoort is de lente: de start van de bloesem en het nieuwe leven. In systemisch werk is dit de plek van het kind, van de geboorte. Rood is ook de kleur van pionierswerk. Je voelt de prikkeling om op weg te gaan, je wilt nieuwe ideeën genereren en een volgende uitdaging aangaan.

 

DE START VAN HET RODE KASTEEL

 

Met deze rode draak golf start ook het rode kasteel. Weet jij al wat een kasteel is in de Tzolkin? Moest je het nog niet weten… een kasteel is een opeenvolging van vier golven, en heeft steeds eerst een rode golf, dan een witte golf, dan een blauwe en dan een gele golf. De rode draak golf is de eerste golf van het rode kasteel. Dan volgt de witte tovenaarsgolf, de blauwe hand golf en tenslotte de gele zon golf. Vier golven als initiatie periode, dat betekent dus dat we de komende 52 dagen, tot 9 juli 2022 nog in het rode kasteel zitten.

 

TIJDENS POORTDAGEN ZIJN DE SLUIERS DUNNER

 

Vandaag is het ook een poortdag, en dit is de enige poortdag in de rode draak golf. De poortdagen (Galactische Activerings Poorten) worden aangegeven door de groene vakjes in de Tzolkin (of soms ook de zwarte afhankelijke van welke afbeelding je hebt). De poortdagen zijn het weefsel of het DNA van de Tzolkin. GAP-dagen zijn dagen waarop de sluiers tussen de kosmos en de aarde dunner zijn. Je bent dan sterker verbonden met de Hunab K’u, het hart van de Melkweg, de bron, die elke dag pulserende energie op ons afstuurt. Op poortdagen kun je gevoeliger zijn door de verhoogde energieën en meer dingen voelen, horen of zien.

Het kan ook gebeuren dat de schaduwkant van de dagenergie juist veel meer naar boven komt. Dit bied je de mogelijkheid om schaduwdelen van jezelf te accepteren en te transformeren. Het zijn dagen waarop je sneller geïrriteerd kan worden, extra gevoelig kan zijn, en waarop slapeloze nachten kunnen voorvallen. Hoofdpijn, en hoge of lage energie-ervaringen in je lichaam voelen is normaal op deze dagen. Zelfs computers kunnen het lastig hebben en meer crashen.

EEN POORTDAG OP RODE DRAAK TOON 1

 

Aan een poortdag is ook steeds een levensles[1] gekoppeld. Deze levensles is vooral van toepassing op personen die in deze golf geboren zijn, en die dus de rode draak golf als geboortegolf hebben. Zij gaan zich ongetwijfeld herkennen in deze levensles. Maar je kan er ook mee resoneren als deze golf je jaargolf is, dan kan je deze poortdag zien als jouw jaarles.

De levensles met een poortdag op toon 1 gaat over eigen verantwoordelijkheid en zelfacceptatie, loskomen van verwachtingen. Het hoofdpatroon van deze levensles is moeite hebben om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen werkelijkheid. Op zielenniveau heb je daarom contracten afgesloten met anderen (zoals je ouders) om je te helpen bij deze les. Deze zachtaardige mensen zitten vaak vast in specifieke patronen die anderen op hun pad brengen die bereid zijn hen op één of andere manier tot slachtoffer te maken. Mensen met deze levensles hebben het vaak moeilijk om deze gebeurtenissen en ervaringen op dieper niveau te doorzien. Onbewust kunnen ze tegen de ‘lesgevers’ dan ook een zeer diepe wrok vasthouden. Het gevaar bij deze levensles schuilt er in jezelf te zien als een slachtoffer en dit gewoontepatroon en het daarmee verbonden drama te blijven vasthouden.

[1] Geïnspireerd door Steve Rother’s 12 primaire levenslessen, toegepast op de 13 tonen in de Tzolkin door Jan Pieter Scheur en verder uitgewerkt door mezelf sinds 2016 alsook getoetst aan mijn cliënten.

EEN POORTDAG OP RODE DRAAK TOON 1

 

Aan een poortdag is ook steeds een levensles[1] gekoppeld. Deze is vooral van toepassing op personen die in deze golf geboren zijn, en die dus de rode draak golf als geboortegolf hebben. Zij gaan zich ongetwijfeld herkennen in deze levensles. Maar je kan er ook mee resoneren als deze golf je jaargolf is, dan kan je deze poortdag zien als jouw jaarles.

De levensles met een poortdag op toon 1 gaat over eigen verantwoordelijkheid en zelfacceptatie, loskomen van verwachtingen. Het hoofdpatroon van deze levensles is moeite hebben om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen werkelijkheid. Op zielenniveau heb je daarom contracten afgesloten met anderen (zoals je ouders) om je te helpen bij deze les. Deze zachtaardige mensen zitten vaak vast in specifieke patronen die anderen op hun pad brengen die bereid zijn hen op één of andere manier tot slachtoffer te maken. Mensen met deze levensles hebben het vaak moeilijk om deze gebeurtenissen en ervaringen op dieper niveau te doorzien. Onbewust kunnen ze tegen de ‘lesgevers’ dan ook een zeer diepe wrok vasthouden. Het gevaar bij deze levensles schuilt er in jezelf te zien als een slachtoffer en dit gewoontepatroon en het daarmee verbonden drama te blijven vasthouden.

[1] Geïnspireerd door Steve Rother’s 12 primaire levenslessen, toegepast op de 13 tonen in de Tzolkin door Jan Pieter Scheur, verder uitgewerkt en getoetst aan mijn cliënten door mezelf sinds 2016.

Deze levensles kan overwonnen worden door het leren van ‘de kunst van het dankbaar accepteren’. Je komt tot meesterschap wanneer je een situatie die ver onder de grens van het normaal aanvaardbare reikt, kan transformeren tot iets positiefs. Het gaat erom zelf de volledige verantwoordelijkheid te nemen over je geluk en wat er in je leven gebeurt. Loskomen van verwachtingen, van hoe je leven er volgens anderen (en dus ook volgens de geïnternaliseerde stem daarvan in jezelf) er ideaal zou moeten uitzien, staat centraal. Wil je meer succes in je leven? Neem dan zelf acties die een stap vooruit zijn tot realisatie van je eigen geluk en dromen. Wil je een succesvollere relatie? Neem dan zelf de verantwoordelijkheid omtrent het opbouwen, bevorderen en transformeren van deze relatie.

Gecombineerd met het zonneteken rode draak op toon 1, krijgt deze levensles nog een extra energetische lading. De kans is erg groot dat je als kind niet de liefde hebt gekregen die je nodig had. Je voelt je daardoor niet geborgen en gedragen door het leven. De rode draak staat voor de oermoeder die voor je zorgt en je een warme bedding geeft. Als je deze levensles hebt, ontbreekt deze liefdevolle en veilige bedding voor jou. Je ziel heeft de les opgenomen om hiermee te leren omgaan. Je hebt te leren eigen moeder te zijn, en goed voor jezelf te zorgen. De les kan zich op verschillende manieren uiten zoals een heel veeleisende, dwingende of labiele moeder (ouder), een karmisch beladen moederlijn, een onveilige thuissituatie als kind of zelf geen kinderen kunnen krijgen.

De les heeft dus te maken met ouderschap, geborgenheid en veiligheid in het algemeen. De schaduwzijde van de rode draak is onder andere het overdreven bemoederen van anderen en geven om terug te verwachten. Het kan dus zijn dat je een erg dominante moeder hebt waarvan je van moet losbreken, en hebt los te komen van haar verwachtingen over hoe jij je leven hebt te leiden. Er kan ook veel pijn opzitten omdat jouw moeder niet de ‘ideale moeder’ is, en niet aan jouw verwachtingen voldoet.

Maar het kan evengoed zijn dat het jouw eigen zorgende, moederlijke kant is waarmee je hebt te leren omgaan. Let goed op je intenties; waarom je voor anderen zorgt. Zorg dat je intenties zuiver zijn. Angst voor afwijzing of nood aan bevestiging kan een drijfveer zijn om iets voor anderen te doen. Vaak zal je zorgen voor anderen, en jezelf daarbij uit het oog verliezen, trachtend de leegte in jezelf te vullen. Zorg goed voor jezelf, en zorg alleen voor anderen, als je voelt dat dit echt klopt. Geven omdat je eigenlijk liefde en bevestiging terugverwacht, zal eerder averechts werken. Anderen voelen dan dat je intenties niet helemaal zuiver zijn. Je komt dan bedrogen uit, omdat je zoveel hebt gegeven, en in jouw ogen niet de waardering krijgt die je verdient. Me-time inlassen, bovenal goed voor jezelf zorgen en zo je eigen liefdevolle moeder zijn is een must!

Zoals hiervoor aangehaald, telt deze les vooral voor mensen die geboren zijn in de rode draak golf of deze golf als jaargolf hebben. Maar het kan wel zijn dat je deze thema’s herkent gedurende de komende 13 dagen. Wees je dus eigen moeder en zorg goed voor jezelf.

Maar het kan evengoed zijn dat het jouw eigen zorgende, moederlijke kant is waarmee je hebt te leren omgaan. Let goed op je intenties; waarom je voor anderen zorgt. Zorg dat je intenties zuiver zijn. Angst voor afwijzing of nood aan bevestiging kan een drijfveer zijn om iets voor anderen te doen. Vaak zal je zorgen voor anderen, en jezelf daarbij uit het oog verliezen, trachtend de leegte in jezelf te vullen. Zorg goed voor jezelf, en zorg alleen voor anderen, als je voelt dat dit echt klopt. Geven omdat je eigenlijk liefde en bevestiging terugverwacht, zal eerder averechts werken. Anderen voelen dan dat je intenties niet helemaal zuiver zijn. Je komt dan bedrogen uit, omdat je zoveel hebt gegeven, en in jouw ogen niet de waardering krijgt die je verdient. Me-time inlassen, bovenal goed voor jezelf zorgen en zo je eigen liefdevolle moeder zijn is een must!

Zoals hiervoor aangehaald, telt deze les vooral voor mensen die geboren zijn in de rode draak golf of deze golf als jaargolf hebben. Maar het kan wel zijn dat je deze thema’s herkent gedurende de komende 13 dagen. Wees je dus eigen moeder en zorg goed voor jezelf.

DE RODE DRAAK OP TOON 1: OERVERTROUWEN EN CREATIE ALS THEMA

 

De rode draak gaat ook over oervertrouwen. Oervertrouwen in het leven, erop vertrouwen dat het leven je draagt. Dat er alles is wat je nodig hebt. De rode draak maakt de connectie naar de Oerbron, omdat het de eerste is van alle zonnetekens. De planneet die erbij hoort is Neptunus, en deze staat voor de spiritualiteit en de connectie met het AL. Neptunus is op een bepaalde manier ongrijpbaar, gaat voorbij het begrijpbare, en is niet te vatten.

De rode draak op toon 1 vraagt te vertrouwen op je hogere weten, dat moeilijk te vatten is, maar wel te voelen. Je mag erop vertrouwen dat er steeds voldoende beschikbaar voor je is. En dat alles wat er gebeurt in je leven een hogere betekenis en zinvolheid heeft. Alles past in het kosmische plan. Er is nog geen seconde iets fout gebeurd in jouw programma. Vertrouw erop dat het leven je precies brengt wat je nodig hebt om verder te komen op jouw unieke ontwikkelingspad. Ontdek de kracht van complete overgave en koester het leven zoals het zich aandient.

Zie dat je niet verstrikt raakt in de schaduw van de rode draak; onvoldoende vertrouwen en financiële zorgen, geen oplossingen kunnen bedenken en het ontbreken van daadkracht.

De rode draak golf nodigt je uit tot een nieuwe creatie te komen. Wat wens jij vorm te geven? Welk gouden ei wil jij baren? De rode draak kan putten uit een eindeloos reservoir met energie. Volg je impulsen en laat je creativiteit stromen. Binnenin borrelt een vulkaan die vruchtbare lava produceert, maar ook kan uitmonden woede-uitbarstingen of onderdrukte boosheid. Laat je niet door deze lavastroom wegdrukken. Mits jij je niet brandt aan de heftigheid is het een scheppende en creatieve kracht.

Het is van belang de impulsiviteit die bij dit zonneteken hoort in goede banen te leiden. Kijk kritisch naar je motieven en mogelijkheden om jouw bijzondere ideeën te realiseren. Voelt het goed en zuiver, zet je er dan met hart en ziel voor in. Je mag erop vertrouwen dat deze ideeën alles in zich hebben om tot realisatie te komen. Vele geborenen onder dit zonneteken zijn dan ook de grondleggers van bedrijven, organisaties of een (t)huis.

RODE SLANG OP TOON 5: OP JE LICHAAMSWIJSHEID VERTROUWEN EN KIEZEN VOOR WAT JE ENERGIE GEEFT

 

De kernwoorden van de rode slang zijn passie, levenskracht, instinct en lichaamswijsheid. In de lichte zijde staat de rode slang voor oude patronen en gewoonten doorbreken. Het afwerpen van je oude huid en wat niet meer goed voelt. Het is de bedoeling voor levenskracht verhogende bezigheden en je passie te kiezen. De belangrijkste boodschap van de rode slang is te luisteren naar de wijsheid van je lichaam en je instinct te volgen. Hoe voel je je in je lichaam? Krijgt je lichaam de liefde die het verdient? Ons lichaam is onze enige echte thuis voor dit leven en de eerste omgeving van onze ziel.

In de schaduwzijde staat de rode slang voor je levenskracht te beperken door het opbouwen van gewoontes, routines en uiterlijke schijn. Je onderdrukt dan mogelijk je eigen vervelende gevoelens en projecteert ze op de buitenwereld. Je wisselt tussen extremen en ervaart dramatische emoties. Ook niet luisteren naar je lichaam en instinct is een belangrijke schaduw van de rode slang. 

Toon 5 staat voor eigen leiderschap en stuurman zijn van je eigen. Dit betekent dat je deze golf keuzes moet maken die je energie geven. Volg jij je passies? Kies je voor bezigheden in je dagelijks leven en werk die je levenskracht verhogen of net verlagen? Het is belangrijk dat je jezelf regelmatig ‘ververst’ en je van je oude huid ontdoet. Zorg daarbij voor het bewust doorbreken van je oude gewoontes en patronen. Gebruik je lichaam om te voelen welke activiteiten en situaties goed voor je zijn en welke niet. Alles waar je energie van krijgt is goed voor je.

RODE SLANG OP TOON 5: OP JE LICHAAMSWIJSHEID VERTROUWEN EN KIEZEN VOOR WAT JE ENERGIE GEEFT

 

De kernwoorden van de rode slang zijn passie, levenskracht, instinct en lichaamswijsheid. In de lichte zijde staat de rode slang voor oude patronen en gewoonten doorbreken. Het afwerpen van je oude huid en wat niet meer goed voelt. Het is de bedoeling voor levenskracht verhogende bezigheden en je passie te kiezen. De belangrijkste boodschap van de rode slang is te luisteren naar de wijsheid van je lichaam en je instinct te volgen. Hoe voel je je in je lichaam? Krijgt je lichaam de liefde die het verdient? Ons lichaam is onze enige echte thuis voor dit leven en de eerste omgeving van onze ziel.

In de schaduwzijde staat de rode slang voor je levenskracht te beperken door het opbouwen van gewoontes, routines en uiterlijke schijn. Je onderdrukt dan mogelijk je eigen vervelende gevoelens en projecteert ze op de buitenwereld. Je wisselt tussen extremen en ervaart dramatische emoties. Ook niet luisteren naar je lichaam en instinct is een belangrijke schaduw van de rode slang. 

Toon 5 staat voor eigen leiderschap en stuurman zijn van je eigen. Dit betekent dat je deze golf keuzes moet maken die je energie geven. Volg jij je passies? Kies je voor bezigheden in je dagelijks leven en werk die je levenskracht verhogen of net verlagen? Het is belangrijk dat je jezelf regelmatig ‘ververst’ en je van je oude huid ontdoet. Zorg daarbij voor het bewust doorbreken van je oude gewoontes en patronen. Gebruik je lichaam om te voelen welke activiteiten en situaties goed voor je zijn en welke niet. Alles waar je energie van krijgt is goed voor je.

RODE MAAN OP TOON 9: UITBREIDEN VAN ZELFVERTOUWEN EN FIJNGEVOELIGHEID

 

Toon 9 van deze golf is de rode maan. Dit betekent dat je zelfvertrouwen en fijngevoeligheid hebt uit te breiden deze 13-dagen. Is het moeilijk voor je deze periode? Zet dan zeker jouw intentie op zelfvertrouwen. Een schouderklopje af en toe is zeker op zijn plaats.

De rode maan vraagt je ook om alert te zijn op wat je voelt, en daar actie over op te nemen. Je emoties hebben een boodschap en willen beleefd worden. Ze geven belangrijke info over hoe het met je gesteld is in relatie tot de wereld buiten je. Als je geen contact hebt met je emoties, verlies je de feedback van je lichaam en dus het contact met jezelf. Emoties willen door jouw lichaam heen bewegen in plaats van vastgezet te worden.

Zorg ervoor dat je zuiver kan blijven voelen. De rode maan staat immers symbool voor de veranderlijke stroom van gevoelens, emoties en gewaarwordingen. Maar soms kan je zo vastzitten in een emotioneel verhaal, dat je niet meer zuiver kan waarnemen. Emoties die niet stromen, vervuilen je lichaam en geest.

Maar hoe kan je een emotie dan laten stromen? Dat is door deze in eerste instantie écht te voelen, terwijl je deze misschien liever wilt negeren. De uitdaging ligt erin om bewust te worden van jezelf. Welke boodschap geeft je lichaam aan jezelf? In elke emotie schuilt namelijk een cadeautje. De emotie boosheid is bijvoorbeeld een duidelijk signaal dat een belangrijke waarde van jou overschreden is… Een signaal om niet te negeren. Elke emotie is een goddelijke expressie die beleefd wilt worden, en die zijn positieve intentie heeft voor jou.

Geef expressie aan wat er in je leeft. Zie dat je gevoelsleven in beweging blijft. Wanneer water vrij stroomt in de rivier, zuivert het onderweg alles wat het tegenkomt. Zie dus dat je gevoelsleven een stromend riviertje is, en geen vettige modderpoel van water dat stilstaat.

RODE HEMELWANDELAAR OP TOON 13: GENIETEN VAN REIZEN EN NIEUWE WEGEN

 

Op toon 13 van deze golf staat de rode hemelwandelaar. Toon 13 is waar je in thuiskomt en van kan genieten.

De kracht van de hemelwandelaar brengt je de moed om over de grenzen van het bekende en bestaande te reiken. Durf de veilige route te verlaten. Stap uit je comfortzone en ga als een pionier het onbekende in. 

Welke wegen wil jij bewandelen en ontdekken? De rode hemelwandelaar houdt ervan om onderweg te zijn en andere culturen te ontdekken. Reizen vindt hij zalig. Zie dat je deze 13-dagen minstens 1 ding doet wat je nog nooit gedaan hebt. Dit kan een (ontdekkings)reis zijn, een wandeling naar een nieuwe plek, de ontdekking van een nieuw restaurantje, een blind date, de aanzet tot een vers project… Doe iets nieuws. Creëer je eigen nieuwe weg, hoe klein of hoe groot dan ook.

Moed betekent vooral vertrouwen te hebben, een fundamenteel vertrouwen dat je er zijn mag en dat het veilig is om hier te zijn. Blijf bewegen, blijf wandelen, blijf onderweg op jouw pad. “Life is a journey, not a destination.” zei Ralph Waldo Emerson. Blijf dus niet zitten, maar zetten concrete stappen, ook al is dat best spannend.

De hemelwandelaar vraagt je ook om moedig te zijn en om te keren als je beseft dat je al lang een foute weg aan het wandelen bent. Zie het le­ven als één grote ontdekkingsreis en kom los van je angst voor het onbekende. The universe has your back. Als je je intuïtie volgt dan kom je waar je moet zijn. Blijf niet langer hangen in situaties die niet goed voor je zijn. Leer van het leven door je grenzen te verleggen en buiten de lijntjes te kleuren.

RODE HEMELWANDELAAR OP TOON 13: GENIETEN VAN REIZEN EN NIEUWE WEGEN

 

Op toon 13 van deze golf staat de rode hemelwandelaar. Toon 13 is waar je in thuiskomt en van kan genieten.

De kracht van de hemelwandelaar brengt je de moed om over de grenzen van het bekende en bestaande te reiken. Durf de veilige route te verlaten. Stap uit je comfortzone en ga als een pionier het onbekende in.

Welke wegen wil jij bewandelen en ontdekken? De rode hemelwandelaar houdt ervan om onderweg te zijn en andere culturen te ontdekken. Reizen vindt hij zalig. Zie dat je deze 13-dagen minstens 1 ding doet wat je nog nooit gedaan hebt. Dit kan een (ontdekkings)reis zijn, een wandeling naar een nieuwe plek, de ontdekking van een nieuw restaurantje, een blind date, de aanzet tot een vers project… Doe iets nieuws. Creëer je eigen nieuwe weg, hoe klein of hoe groot dan ook.

Moed betekent vooral vertrouwen te hebben, een fundamenteel vertrouwen dat je er zijn mag en dat het veilig is om hier te zijn. Blijf bewegen, blijf wandelen, blijf onderweg op jouw pad. “Life is a journey, not a destination.” zei Ralph Waldo Emerson. Blijf dus niet zitten, maar zetten concrete stappen, ook al is dat best spannend.

De hemelwandelaar vraagt je ook om moedig te zijn en om te keren als je beseft dat je al lang een foute weg aan het wandelen bent. Zie het le­ven als één grote ontdekkingsreis en kom los van je angst voor het onbekende. The universe has your back. Als je je intuïtie volgt dan kom je waar je moet zijn. Blijf niet langer hangen in situaties die niet goed voor je zijn. Leer van het leven door je grenzen te verleggen en buiten de lijntjes te kleuren.

Het is in deze rode draak golf zeker niet de bedoeling om teruggetrokken en geïsoleerd te leven of vast te houden aan routines. Maak een nieuw begin. Spreid je armen, adem diep in en stap moedig je vernieuwde leven tegemoet.

Trust in the magic of new beginnings ♥

 

Veel liefs,

Sofie

© Sofie Laureyssens van Groeidala.be

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin kennismakingsdag

20 augustus 2022

Ben je op zoek naar de betekenis van jouw leven? Wil je graag meer flow ervaren in je leven en zicht krijgen op je levensdoel? Heb je soms van die momenten dat je je afvraagt waarom iets je overkomt, en wat in hemelsnaam de achterliggende bedoeling zou kunnen zijn? Verlang je ernaar beter begrijpen waarom sommige voorvallen zich blijven herhalen in je leven?

Welkom op deze interactieve kennismaking met de Tzolkin Maya astrologie en leer meer over jezelf en jouw missie in dit leven.

Iedereen welkom, geen voorkennis vereist!

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

 

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

 

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

Tzolkin Oefendag

30/09/2023

€110