Tzolkin Gele Krijger golf 30 november 2022

innerlijke leiding, onbevreesdheid, intelligentie en analysekracht

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij, 

Vandaag 30 november 2022 is het de start van de Gele Krijger golf. En dit is voor mij toch wel iets speciaal, net omdat ik een gele krijger ben. Dat betekent dat de kwaliteiten en schaduwzijden van de gele krijger extra getriggerd kunnen worden de komende tijd, en zeker voor mij, net zoals voor alle gele krijgers. En zo is dat eigenlijk altijd wanneer iemands eigen zonnezegel op toon 1 of op toon 13 van een golf staat. Want dan is jouw zonnezegel ofwel het thema of het doel van de golf, en heeft het een belangrijke focus. Dus zeker iets interessants om in het oog te houden voor jezelf en jouw zonneteken.

De kernwoorden van de gele krijger en dus de hoofdfocus van de komende 13 dagen zijn innerlijke leiding, onbevreesdheid, intelligentie en analysekracht.

DE GELE KRIJGER ALS THEMA: JE EIGEN INTUÏTIE VOLGEN

 

Durf jij te blind te vertrouwen op je innerlijke weten? Of heb je angst voor afwijzing en lukt het je niet om je eigen pad te volgen? Hier zal je de komende dagen op getest worden. De schaduwzijde van de gele krijger is immers een gebrek aan vertrouwen op je innerlijke stem. Die innerlijke stem kan heel subtiel zijn. Als je verwacht kerkklokken te horen luiden, kan je de meer subtiele berichten niet waarnemen. Zelftwijfel, angsten en een tekort aan eigenwaarde kunnen je tegenhouden je diepere waarheidsgevoel van binnen te vertrouwen.

Je innerlijk weten als spiritueel besturingssysteem kan zich op verschillende manieren openbaren. Meestal komt dit als een bevestigend gevoel. Maar het kunnen ook heel subtiele bewegingen en sensaties in het lichaam zijn, waarbij energie plots door je zenuwstelsel vloeit. Dit is je ingebouwde waarheidsdetector, en stelt je direct in verbinding met het kosmisch bewustzijn. Wanneer een boodschap ontvangen wordt, reageert je lichaam fysiek met een beweging, vibratie of gevoel. Het gebeurt vanzelf, en het is zeker niets iets waar je bewust controle over hebt. Sommigen krijgen kippenvel, anderen ervaren een koude rilling doorheen hun lichaam of net een warm gevoel in hun hart of zonnevlecht. Weer anderen horen geluiden of stemmen, of zien kleuren, lichten, patronen of beelden. Nog anderen ontvangen inzichten of een ‘weten’.

Meestal heb je een voorkeurssysteem waarin je deze bevestigingen ontvangt: kinesthetisch (gevoel), auditief (geluid), visueel (beelden) of gustatief (smaak/geur– deze komt het minste voor). Accepteer deze inzichten want het zijn zegeningen gegeven vanuit liefde en een geschenk van het universum. Wees attent op deze subtiele boodschappen vanuit de andere dimensies, en laat ze deel worden van jouw innerlijk spiritueel kompas.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

DE GELE KRIJGER ALS THEMA: JE EIGEN INTUÏTIE VOLGEN

 

Durf jij te blind te vertrouwen op je innerlijke weten? Of heb je angst voor afwijzing en lukt het je niet om je eigen pad te volgen? Hier zal je de komende dagen op getest worden. De schaduwzijde van de gele krijger is immers een gebrek aan vertrouwen op je innerlijke stem. Die innerlijke stem kan heel subtiel zijn. Als je verwacht kerkklokken te horen luiden, kan je de meer subtiele berichten niet waarnemen. Zelftwijfel, angsten en een tekort aan eigenwaarde kunnen je tegenhouden je diepere waarheidsgevoel van binnen te vertrouwen.

Je innerlijk weten als spiritueel besturingssysteem kan zich op verschillende manieren openbaren. Meestal komt dit als een bevestigend gevoel. Maar het kunnen ook heel subtiele bewegingen en sensaties in het lichaam zijn, waarbij energie plots door je zenuwstelsel vloeit. Dit is je ingebouwde waarheidsdetector, en stelt je direct in verbinding met het kosmisch bewustzijn. Wanneer een boodschap ontvangen wordt, reageert je lichaam fysiek met een beweging, vibratie of gevoel. Het gebeurt vanzelf, en het is zeker niets iets waar je bewust controle over hebt. Sommigen krijgen kippenvel, anderen ervaren een koude rilling doorheen hun lichaam of net een warm gevoel in hun hart of zonnevlecht. Weer anderen horen geluiden of stemmen, of zien kleuren, lichten, patronen of beelden. Nog anderen ontvangen inzichten of een ‘weten’.

Meestal heb je een voorkeurssysteem waarin je deze bevestigingen ontvangt: kinesthetisch (gevoel), auditief (geluid), visueel (beelden) of gustatief (smaak/geur– deze komt het minste voor). Accepteer deze inzichten want het zijn zegeningen gegeven vanuit liefde en een geschenk van het universum. Wees attent op deze subtiele boodschappen vanuit de andere dimensies, en laat ze deel worden van jouw innerlijk spiritueel kompas.

EIGEN LEIDERSCHAP EN AUTORITEITSPROBLEMEN

 

Gele krijgers hebben de moed om naar voren te treden in moeilijke of gevaarlijke situaties om hun waarheid te verdedigen. Het zijn heel onafhankelijk en eigenzinnige personen, die er niet tegen kunnen dat iemand hen zegt wat te doen. Ze zijn vastberaden en hun mening is onwrikbaar en eenpuntig. Voor deze karaktertrekken betalen ze soms de prijs in hun nabije relaties. Hun leven zal doorgaans veel gemakkelijker verlopen als ze zichzelf erop richten zich iets flexibeler, toleranter en geduldiger op te stellen.

Gele krijgers voelen zich goed in een leiders- of solo positie, aangezien ze weten hoe moeilijk het voor hen is het pad van een ander te bewandelen. Ze kampen met autoriteitsproblemen, in hun jeugd, op school, later op het werk of in de samenleving (bv met beslissingen vanuit de politiek), en kunnen machtsconflicten hebben met hun vader of de bewindvoerder in het gezin.

Het is heilzaam voor hen een job uit te oefenen waarbij ze hun eigen ding kunnen doen, of tenminste een job waarbij ze kunnen uitblinken en zich op hun gemak kunnen voelen met autoriteitsfiguren zonder daarbij hun persoonlijke kracht op te geven.

Ze kunnen het leven soms als een groot gevecht ervaren. Het risico om gedomineerd te worden is dan ook steeds aanwezig.

HET AFWIJZINGSCOMPLEX VAN DE GELE KRIJGER

 

Gele krijgers voelen zich ongemakkelijk in een omgeving waarbij mensen hen beoordelen, of afwijzen waarin hij gelooft. Dit kan een afwijzingscomplex tot gevolg hebben. Hij kan het moeilijk hebben om nee te zeggen tegen anderen, of om zijn eigen ding krachtig neer te zetten in de wereld.

Het afwijzingscomplex kan een angst zijn om zelf afgewezen en beoordeeld te worden door anderen, waarbij je heel gevoelig bent voor mogelijke oordelen en kritiek van anderen. Maar vaak gaat het voor de gele krijger ook net over een angst/weerstand om anderen af te wijzen of nee te zeggen. Het kan dan ook erg moeilijk zijn voor de gele krijger om een aanbod van een job, vriendschap, relatie of partnerschap af te wijzen. Zeker als de andere persoon de krijger vleit, bevestigd in zijn waarde en erkenning geeft.

De gele krijger leert deze les door eerst vaak mee te gaan in het verhaal van de ander, ook al zegt de eigen intuïtie en het eigen gevoel iets anders. Maar soms weet een gele krijger zelfs niet wat zijn eigen gevoel zegt, net omdat die zo gevoelig is voor anderen om hem heen. En ik spreek dan ook zeker voor mezelf, want ik ben op deze les (met ook een poortdag op gele krijger toon 5 in mijn eigen gele mens geboortegolf) erg uitgedaagd geweest en heb deze les heel sterk geïntegreerd in mijn persoonlijke leven. Bijvoorbeeld, als ik met een jongen naar de cinema ging en hij legde zijn hand op mijn been, dan was het voor mij echt een uitdaging dit af te slagen. Want immers, “iemand die mij leuk en bijzonder vindt, daar kan ik toch geen nee tegen zeggen?” Gelukkig, oefening baart kunst ? en ik heb in een date-periode in mijn leven echt doelbewust geoefend in nee zeggen en ‘afwijzen’. Wees de komende 13 dagen van de gele krijger golf dus extra alert op mogelijke manipulaties en blijf goed bij jezelf.

HET AFWIJZINGSCOMPLEX VAN DE GELE KRIJGER

 

Gele krijgers voelen zich ongemakkelijk in een omgeving waarbij mensen hen beoordelen, of afwijzen waarin hij gelooft. Dit kan een afwijzingscomplex tot gevolg hebben. Hij kan het moeilijk hebben om nee te zeggen tegen anderen, of om zijn eigen ding krachtig neer te zetten in de wereld.

Het afwijzingscomplex kan een angst zijn om zelf afgewezen en beoordeeld te worden door anderen, waarbij je heel gevoelig bent voor mogelijke oordelen en kritiek van anderen. Maar vaak gaat het voor de gele krijger ook net over een angst/weerstand om anderen af te wijzen of nee te zeggen. Het kan dan ook erg moeilijk zijn voor de gele krijger om een aanbod van een job, vriendschap, relatie of partnerschap af te wijzen. Zeker als de andere persoon de krijger vleit, bevestigd in zijn waarde en erkenning geeft.

De gele krijger leert deze les door eerst vaak mee te gaan in het verhaal van de ander, ook al zegt de eigen intuïtie en het eigen gevoel iets anders. Maar soms weet een gele krijger zelfs niet wat zijn eigen gevoel zegt, net omdat die zo gevoelig is voor anderen om hem heen. En ik spreek dan ook zeker voor mezelf, want ik ben op deze les (met ook een poortdag op gele krijger toon 5 in mijn eigen gele mens geboortegolf) erg uitgedaagd geweest en heb deze les heel sterk geïntegreerd in mijn persoonlijke leven. Bijvoorbeeld, als ik met een jongen naar de cinema ging en hij legde zijn hand op mijn been, dan was het voor mij echt een uitdaging dit af te slagen. Want immers, “iemand die mij leuk en bijzonder vindt, daar kan ik toch geen nee tegen zeggen?” Gelukkig, oefening baart kunst ? en ik heb in een date-periode in mijn leven echt doelbewust geoefend in nee zeggen en ‘afwijzen’. Wees de komende 13 dagen van de gele krijger golf dus extra alert op mogelijke manipulaties en blijf goed bij jezelf.

ENKEL VOELEN VANUIT JEZELF EN NIET VANUIT DE ANDER

 

De ware kracht van de gele krijger ligt er dan ook in zelf heel goed te voelen wat goed is voor hem. Een goede vraag die daarbij helpt is: ‘Los van de ander, zou ik hier nu zelf voor kiezen? Zonder dat persoon X of Y met mij gepraat had, wat zou ik dan doen? Wat voelde ik ervoor zelf?’ En dat is dan wat je je werkelijk vanuit je authentieke zelf voelt.

Door zijn sterke intuïtie voelt de gele krijger ook vaak op voorhand wat het mogelijk resultaat in de toekomst zou brengen. Met vallen en opstaan leert de gele krijger, dat dit diepere weten en voelen, hem eigenlijk nooit in de steek laat.

WIJSHEID DELEN

 

De gele krijger is ook een galactische gids. Hij is de mystieke veerman die je met zijn wijsheid naar de overkant van de rivier en andere dimensies brengt. Gracieus volgt hij zijn innerlijke stem, leiding en autoriteit. Zijn staf verbindt hemel en aarde, en begeleid je naar steeds meer kosmisch bewustzijn. Hij is een kanaal voor kosmische informatie en geeft deze vervolgens gerijpt door aan anderen. Als een spin in zijn web weeft hij draden in het web van geïnterconnecteerd bewustzijn.

In de klassieke ‘zonneteken symbolen’, wordt de gele krijger afgebeeld tussen 3 sets van pilaren, waaraan een hele symboliek is verbonden. Ten eerste representeren de pilaren sterrenpoorten; de toegangspoorten tussen dimensies en kloven/openingen tussen werelden. In ons melkwegstelsel specifiek vormen sterrenpoorten zoals de Plejaden en Sirius de toegangspoort tot andere melkwegstelsels. De gele krijger functioneert als de poortwachter van de wijsheid aan deze sterrenpoorten. Ten tweede vertegenwoordigen de pilaren in de kabbalistische traditie de drie paden die tot kosmisch bewustzijn leiden. De linkse pilaar, is het pad van de mind, het verstand. De rechtse pilaar staat voor het pad van het hart, het gevoel. De centrale pilaar staat tenslotte voor ‘de middenweg’ en het gouden pad dat hoofd en hart verbindt, en kosmische wijsheid openbaart. Het is een uitdaging voor de gele krijger om die middenweg te bewandelen en hoofd en hart te verbinden. Hij is immers zeer mentaal actief, rationeel, slim en praktisch. Gele krijgers geloven in logische en rationele oplossingen voor problemen. Het kunnen briljante ingenieurs of strategen zijn; welke nieuwe oplossingen voor hardnekkige problemen verkennen. Ze kunnen intens nadenken over abstracties en ongerealiseerde idealen. Maar helaas kan het overdreven rationaliseren ook soms leiden tot onjuiste oordelen en keuzes. De middenweg is dus dé weg.

WIJSHEID DELEN

 

De gele krijger is ook een galactische gids. Hij is de mystieke veerman die je met zijn wijsheid naar de overkant van de rivier en andere dimensies brengt. Gracieus volgt hij zijn innerlijke stem, leiding en autoriteit. Zijn staf verbindt hemel en aarde, en begeleid je naar steeds meer kosmisch bewustzijn. Hij is een kanaal voor kosmische informatie en geeft deze vervolgens gerijpt door aan anderen. Als een spin in zijn web weeft hij draden in het web van geïnterconnecteerd bewustzijn.

In de klassieke ‘zonneteken symbolen’, wordt de gele krijger afgebeeld tussen 3 sets van pilaren, waaraan een hele symboliek is verbonden. Ten eerste representeren de pilaren sterrenpoorten; de toegangspoorten tussen dimensies en kloven/openingen tussen werelden. In ons melkwegstelsel specifiek vormen sterrenpoorten zoals de Plejaden en Sirius de toegangspoort tot andere melkwegstelsels. De gele krijger functioneert als de poortwachter van de wijsheid aan deze sterrenpoorten. Ten tweede vertegenwoordigen de pilaren in de kabbalistische traditie de drie paden die tot kosmisch bewustzijn leiden. De linkse pilaar, is het pad van de mind, het verstand. De rechtse pilaar staat voor het pad van het hart, het gevoel. De centrale pilaar staat tenslotte voor ‘de middenweg’ en het gouden pad dat hoofd en hart verbindt, en kosmische wijsheid openbaart. Het is een uitdaging voor de gele krijger om die middenweg te bewandelen en hoofd en hart te verbinden. Hij is immers zeer mentaal actief, rationeel, slim en praktisch. Gele krijgers geloven in logische en rationele oplossingen voor problemen. Het kunnen briljante ingenieurs of strategen zijn; welke nieuwe oplossingen voor hardnekkige problemen verkennen. Ze kunnen intens nadenken over abstracties en ongerealiseerde idealen. Maar helaas kan het overdreven rationaliseren ook soms leiden tot onjuiste oordelen en keuzes. De middenweg is dus dé weg.

DE JUISTE VRAGEN STELLEN

 

De gele krijger heeft dus ook een heel sterk analysevermogen en het inzicht om linken te leggen. Hij stelt ook de juiste vragen. Maak de komende 13 dagen dus gebruik van je onderscheidingsvermogen om verbanden te leggen en oorzaken te analyseren. De patronen die je blokkeren maak je hierdoor zichtbaar.

De gele krijger is alert, volhardend, ernstig, ondernemend, dynamisch, gewetensvol en krachtig. Zoals een ware krijger is hij onberispelijk, gelijkmoedig, statusbewust en gedisciplineerd. Hij is bewust, onderzoekend en wilt het geheim van de schepping tot op de bodem uitzoeken. Dat wat zich in het verborgene bevindt trekt hem aan. Hij is progressief, liberaal en stelt de juiste vragen om het leven, zelfs na de dood verder te kunnen brengen. Hij is erop gericht om het onbewuste bewust te maken. Laat je leiden door de vragen gecreëerd op zielsniveau die je hart doen verlangen. Dan combineer je hoofd en hart. Op zoek naar antwoorden zal je diepgaand veranderen. Je onderzoek leidt je terug naar alles wat je bent, naar een zelf-herinnering die de sleutel bevat naar je eigen goddelijkheid. Je inzichten zijn ook voor anderen belangrijk, geef ze door.

ENERGETISCH ZUIVEREN

 

Het was een zielskeuze voor de gele krijger om de hemel naar de aarde te brengen en ten dienste te staan van het groter geheel. Onbuigbaar is zijn wil om te strijden voor het licht, het goede, de mensheid en een goddelijk universum. Regelmatig zal hij een gevoel van onzekerheid ervaren dat hij niet direct kunt thuisbrengen. Hij is uiterst sensitief en het is noodzakelijk dat hij aandacht besteedt aan zijn psychische bescherming en auragrenzen.

We leren allemaal om ons dagelijks te wassen en ons huis te poetsen, maar over hoe we onszelf energetisch zuiver moeten houden leren we vaak niets, en al zeker niet op school. Eigenlijk zou je je elke dag energetisch moeten zuiveren. De techniek die ik hier zelf voor gebruik is ‘the One Method’ van Osie Steinberg. Deze technieken pas ik ook toe op mijn cliënten in energetische sessies. Zie dat je je deze 13 dagen energetisch zuivert door middel van positieve visualisaties, beschermingen en zuiverende meditaties zoals Vipassana. 

Zonder je regelmatig af om de innerlijke verwarring op te ruimen die je hebt verzameld door contact met anderen. Wees je ervan bewust als gele krijger dat je een galactische leider bent met gevoelige antennes en daardoor beïnvloedbaar door de negatieve uitstraling van je omgeving. Erken dat deze energie niet van jou is en laat je niet uit evenwicht brengen.

Doe een stap achteruit, adem diep in en uit en maak connectie met je eigen centrum en de Bron. Voel hoe donkere energie wegstroomt door je voeten naar de aarde en verder door de kosmos terug naar de Bron.

Wees niet bang om anders te zijn dan anderen, volg je natuurlijke flow en ga voor wat goed voelt voor jou, dan pas kom je tot ware harmonie met jouw omgeving.

ENERGETISCH ZUIVEREN

 

Het was een zielskeuze voor de gele krijger om de hemel naar de aarde te brengen en ten dienste te staan van het groter geheel. Onbuigbaar is zijn wil om te strijden voor het licht, het goede, de mensheid en een goddelijk universum. Regelmatig zal hij een gevoel van onzekerheid ervaren dat hij niet direct kunt thuisbrengen. Hij is uiterst sensitief en het is noodzakelijk dat hij aandacht besteedt aan zijn psychische bescherming en auragrenzen.

We leren allemaal om ons dagelijks te wassen en ons huis te poetsen, maar over hoe we onszelf energetisch zuiver moeten houden leren we vaak niets, en al zeker niet op school. Eigenlijk zou je je elke dag energetisch moeten zuiveren. De techniek die ik hier zelf voor gebruik is ‘the One Method’ van Osie Steinberg. Deze technieken pas ik ook toe op mijn cliënten in energetische sessies. Zie dat je je deze 13 dagen energetisch zuivert door middel van positieve visualisaties, beschermingen en zuiverende meditaties zoals Vipassana. 

Zonder je regelmatig af om de innerlijke verwarring op te ruimen die je hebt verzameld door contact met anderen. Wees je ervan bewust als gele krijger dat je een galactische leider bent met gevoelige antennes en daardoor beïnvloedbaar door de negatieve uitstraling van je omgeving. Erken dat deze energie niet van jou is en laat je niet uit evenwicht brengen.

Doe een stap achteruit, adem diep in en uit en maak connectie met je eigen centrum en de Bron. Voel hoe donkere energie wegstroomt door je voeten naar de aarde en verder door de kosmos terug naar de Bron.

Wees niet bang om anders te zijn dan anderen, volg je natuurlijke flow en ga voor wat goed voelt voor jou, dan pas kom je tot ware harmonie met jouw omgeving.

INNERLIJKE TRANSFORMATIE

 

Heb je deze 13 dagen het gevoel dat het leven moeizaam, onrechtvaardig en hard is? Diep vanbinnen weet je wel beter. Centraal daarbij is volledig te vertrouwen dat je alles wordt gegeven wat je nodig hebt, en dat alles wat gegeven wordt ten dienste staat van jouw persoonlijke evolutie richting meer geluk, vrijheid en eenheid. Je mag blindelings vertrouwen op je hoger zelf, en erop rekenen dat iedereen zich perfect op zijn pad bevindt. Het gaat om te geloven in je innerlijke stem, je intuïtie, je moment tot moment aanvoelen en dieper weten.

Leer volledig in je eigen kracht te staan en eigen leiderschap te nemen over je leven. Je voelt immers haarfijn aan welke weg je hebt te volgen. Gebruik je staf om moeiteloos galactische wijsheid te ontvangen.

In zijn kracht is de gele krijger onbevreesd en heeft hij geleerd dat hij niet hoeft te vechten tegen een tegenstander, maar dat het ware gevecht plaatsvindt in zijn binnenwereld. Triggers van anderen zijn immers steeds een weerspiegeling van onze eigen angsten, schaduwzijden en onzekerheden. Op hogerliggend niveau hebben we als ziel net anderen gevraagd om bepaalde levenslessen voor ons te ensceneren. In dat besef wordt strijdlust omgezet in overgave aan wat zich aandient tot transformatie en groei.

DE GELE ZON OP TOON 5, EIGEN LEIDERSCHAP OMTRENT ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

 

Het zonneteken op toon 5 is hetgeen waar je deze golf eigen leiderschap in hebt op te nemen, waar je stuurman in je eigen leven omtrent hebt te zijn. En deze golf is dat de gele zon; onvoorwaardelijke liefde en het grotere geheel zien.

De zon is geconnecteerd met onze hartchakra. De gele zon geeft en verspreidt liefde. Ze staat voor heelheid en het hoogste ideaal; de glorie van de volmaakte schepping, de eenheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke, het christusbewustzijn en ongelimiteerd geluk. De zon maakt geen onderscheid en geeft zonder oordeel warmte en licht aan iedereen.

De gele zon is het laatste zonneteken van de 20, en hier komen alle zonnetekens in samen, als kroon op het werk. De gele zon representeert de blauwprint van het kosmische bewustzijn. Alles mag er onvoorwaardelijk zijn in het licht van de universele liefde. Licht en donker, kwaliteit en schaduw, komen samen in de eenheid van het AL. Alle schaduwzijden bewijzen ons immers een dienst in deze cyclus van groei in bewustzijn. Niets of niemand is perfect en dat hoeft ook niet; “You can’t get it wrong; and you never get it done[1]”. Dat is juist het mooie en hetgeen wat kans geeft tot evolutie en eeuwigdurende groei.

[1] Abraham-Hicks Publications, mail van 2/03/2016, Excerpted from: Phoenix, AZ on February 01, 2014

DE GELE ZON OP TOON 5, EIGEN LEIDERSCHAP OMTRENT ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

 

Het zonneteken op toon 5 is hetgeen waar je deze golf eigen leiderschap in hebt op te nemen, waar je stuurman in je eigen leven omtrent hebt te zijn. En deze golf is dat de gele zon; onvoorwaardelijke liefde en het grotere geheel zien.

De zon is geconnecteerd met onze hartchakra. De gele zon geeft en verspreidt liefde. Ze staat voor heelheid en het hoogste ideaal; de glorie van de volmaakte schepping, de eenheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke, het christusbewustzijn en ongelimiteerd geluk. De zon maakt geen onderscheid en geeft zonder oordeel warmte en licht aan iedereen.

De gele zon is het laatste zonneteken van de 20, en hier komen alle zonnetekens in samen, als kroon op het werk. De gele zon representeert de blauwprint van het kosmische bewustzijn. Alles mag er onvoorwaardelijk zijn in het licht van de universele liefde. Licht en donker, kwaliteit en schaduw, komen samen in de eenheid van het AL. Alle schaduwzijden bewijzen ons immers een dienst in deze cyclus van groei in bewustzijn. Niets of niemand is perfect en dat hoeft ook niet; “You can’t get it wrong; and you never get it done[1]”. Dat is juist het mooie en hetgeen wat kans geeft tot evolutie en eeuwigdurende groei.

De gele zon nodigt je deze 13 dagen uit om liefdevol naar jezelf en je omgeving te kijken, en perfectionisme en kritiek los te laten. Vraag niet te veel van jezelf en van anderen en laat alle verwachtingen los. Heb je moeite met iemand anders en is de lading groot? Probeer eens in de ander zijn schoenen te gaan staan en je volledig in te leven. Zo experimenteer je met het Mayaans gezegde In Lak’ech: “Ik ben een andere jij”. Als de lading weg is, dan weet je dat het experiment gelukt is. Iedereen doet immers wat op dit moment binnen zijn huidige mogelijkheden het meeste juist is. We zijn hier allemaal om te leren, en iedereen heeft moeilijke lessen. Alles komt vanzelf op zijn plaats.

[1] Abraham-Hicks Publications, mail van 2/03/2016, Excerpted from: Phoenix, AZ on February 01, 2014

WITTE WIND OP TOON 7, COMMUNICATIE ALS RICHTINGAANWIJZER

 

Je focus om te zien of je goed bezig bent, ligt de komende 13 dagen op bezieling en communicatie. Als er iets je stoort is het dus ook belangrijk daadwerkelijk het gesprek met de ander aan te gaan (op een zachte manier – want zie ook verder bij het doel van deze golf de gele ster). De witte wind laat vaak het achterste van zijn tong niet zien. Weersta dus aan de neiging om je introvert op te stellen en afstand te creëren wanneer je het gevoel hebt er niet meer bij te horen. Doorbreek miscommunicaties en breng bedachtzaam en verbindend onder woorden wat je te zeggen hebt. Uitspreken wat er leeft, gaat je helpen om afgestemd te blijven op je pad.

Ook een gezonde dosis flexibiliteit hoort bij de Witte Wind. Gebruik de vele veranderingen die zich in je leven aandienen om je bewustzijn te verruimen. Laat je echter niet verleiden om met alle winden mee te waaien. Het kan een uitdaging zijn te weten waarop je te concentreren.

Een goede raad vanuit de witte wind is om je ware bezieling te volgen. Je ziel gebruikt jouw intuïtie en gevoel als koppelingsinstrument tussen zichzelf en je aardse lichaam om je persoonlijkheid de juiste richting aan te geven. Laat jouw intuïtie het kompas van je leven zijn, zodat je leven gedragen wordt door je ziel.

TOON 9 GEEL ZAAD, MEERSTERSCHAP IN ZAADJES PLANTEN

 

Ontwikkel je standvastig en geduldig stap per stap. Groei evenwichtig en gebalanceerd vanuit je innerlijke centrum. Creëer een structuur die zekerheid biedt. Sneller groeien dan je eigenlijk kan, werkt averechts. Dan word je terug gekatapulteerd naar tien stappen terug. Beter is om geleidelijk aan de stappen te zetten die nodig zijn, goed wetende naar waar je op weg bent. In die zin is het beter om een trappenhuis te bouwen dan om van een springplank te springen.

Controleer of de omstandigheden waarin je je nu bevindt je individuele groeiproces bevorderen. Voelt het goed? Zo nee, wat houdt jou nog tegen? Kies ervoor schijnbare maar valse zekerheden achter je te laten. Welke eerste stap kan je zetten ter realisatie van je lange termijn doel? Heb het lef om waar nodig kleine risico’s te nemen, en zie dat je jezelf ook niet blokkeert in je ontwikkeling en nieuwe ervaringen. Visualiseer wat je wilt, en ervaar in elke cel van je lichaam hoe het zou voelen als je jouw project effectief tot voleinding brengt.

Stuur voedende en opbouwende gedachten naar jezelf, naar anderen en naar Moeder Aarde. Zo lever je jouw bijdrage aan het ‘stap per stap’ steeds meer creëren van een liefdevolle hemel op aarde.

TOON 9 GEEL ZAAD, MEERSTERSCHAP IN ZAADJES PLANTEN

 

Ontwikkel je standvastig en geduldig stap per stap. Groei evenwichtig en gebalanceerd vanuit je innerlijke centrum. Creëer een structuur die zekerheid biedt. Sneller groeien dan je eigenlijk kan, werkt averechts. Dan word je terug gekatapulteerd naar tien stappen terug. Beter is om geleidelijk aan de stappen te zetten die nodig zijn, goed wetende naar waar je op weg bent. In die zin is het beter om een trappenhuis te bouwen dan om van een springplank te springen.

Controleer of de omstandigheden waarin je je nu bevindt je individuele groeiproces bevorderen. Voelt het goed? Zo nee, wat houdt jou nog tegen? Kies ervoor schijnbare maar valse zekerheden achter je te laten. Welke eerste stap kan je zetten ter realisatie van je lange termijn doel? Heb het lef om waar nodig kleine risico’s te nemen, en zie dat je jezelf ook niet blokkeert in je ontwikkeling en nieuwe ervaringen. Visualiseer wat je wilt, en ervaar in elke cel van je lichaam hoe het zou voelen als je jouw project effectief tot voleinding brengt.

Stuur voedende en opbouwende gedachten naar jezelf, naar anderen en naar Moeder Aarde. Zo lever je jouw bijdrage aan het ‘stap per stap’ steeds meer creëren van een liefdevolle hemel op aarde.

TOON 13 GELE STER, THUISKOMEN EN GENIETEN VAN HARMONIE EN GELIJKWAARDIGHEID

 

De gele ster zorgt ervoor dat ieder zijn deel en plek krijgt, op de juiste plaats en het juiste moment. De gele ster verlangt naar harmonie en gelijkwaardigheid, waarbij hij zichzelf niet hoeft weg te cijferen. Maar van zodra je jouw plek gaat innemen, kom je alles tegen wat je daarvan heeft verwijderd. Typisch voor gele ster zijn dan ook (langere) periodes van disharmonie, om dan later pas te ervaren wat werkelijke harmonie is.

Ondanks dat hij bewust altijd tracht te handelen vanuit liefde, is de schaduwzijde van de gele ster zijn neiging tot discussie, wantrouwen, tegenstand en verzet. Hij kan veel weerstand ondervinden of (onbewust) opzoeken en houdt stiekem van een goed gevecht. Met zijn liefde voor taal en spelletjes kan hij er (on)bewust van genieten een strijdig standpunt in te nemen, dit te verpakken met fraaie woorden, om dan de ander genadeloos neer te halen. Belangrijk dus om je er deze golf bewust van te zijn wanneer je iemand bewust of onbewust naar beneden haalt. Stel jezelf de vraag na een conflict: “In hoeverre heb ik de andere persoon werkelijk in zijn waarde gelaten? Heb ik geluisterd naar wat er speelt bij de andere en wat er belangrijk is voor hem/haar? Kan ik dat er ook echt laten zijn?”. Sta jij dus ook werkelijk toe dat anderen hun plek in het geheel innemen? Vaak is het zo dat we de ander zijn plek niet gunnen, omdat deze onze plek niet gunt. Zet jezelf hierboven en bouw geen nieuw karma op. Want wat ‘goes around comes around’, en bij wraakzuchtig gedrag krijg je de terugslag zelf ook weer op je bord uit een andere hoek, op een later, onverwacht, moment. 

Het grote doel van deze golf is dat iedereen in harmonie naast elkaar mag leven, ieder in zijn unieke kracht. Dat iedereen mag schijnen naast elkaar zoals alle sterren dat doen, naast elkaar aan een donkere hemel. Harmonie ontstaat wanneer alles zijn rechtmatige plek krijgt in de eenheid. Gebruik het gevoel van disharmonie, verwarring en richtingloosheid om jezelf te helen. Het zijn jouw sterk onbewuste patronen, die deze disharmonie in je leven opwekken. Kijk eerlijk naar jezelf en je disharmonische patronen. Rijk ze de hand en breng ze naar de oppervlakte om ze te transformeren.

 

Wanneer de gele ster niet schijnt, onderwaardeert hij zijn eigen deel en plek, en denkt hij in tekorten. Weet dat alleen jij jouw unieke rol in het grote geheel kan vervullen; ieder brengt immers zijn eigen onvervangbare deel in. Jij schijnt licht op jouw unieke manier en bent een onmisbaar geschenk voor de wereld. Neem stralend die ene plek in die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kunt innemen. Door jouw manier van je eigen weg te vinden, zal je het lichtende voorbeeld voor vele anderen in je omgeving zijn.

Het grote doel van deze golf is dat iedereen in harmonie naast elkaar mag leven, ieder in zijn unieke kracht. Dat iedereen mag schijnen naast elkaar zoals alle sterren dat doen, naast elkaar aan een donkere hemel. Harmonie ontstaat wanneer alles zijn rechtmatige plek krijgt in de eenheid. Gebruik het gevoel van disharmonie, verwarring en richtingloosheid om jezelf te helen. Het zijn jouw sterk onbewuste patronen, die deze disharmonie in je leven opwekken. Kijk eerlijk naar jezelf en je disharmonische patronen. Rijk ze de hand en breng ze naar de oppervlakte om ze te transformeren.

 

Wanneer de gele ster niet schijnt, onderwaardeert hij zijn eigen deel en plek, en denkt hij in tekorten. Weet dat alleen jij jouw unieke rol in het grote geheel kan vervullen; ieder brengt immers zijn eigen onvervangbare deel in. Jij schijnt licht op jouw unieke manier en bent een onmisbaar geschenk voor de wereld. Neem stralend die ene plek in die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kunt innemen. Door jouw manier van je eigen weg te vinden, zal je het lichtende voorbeeld voor vele anderen in je omgeving zijn.

Richt je op de mooie dingen van het leven en laat de kunstenaar in je wakker worden. De gele ster energie is namelijk ook die van schoonheid en kunstzinnigheid. Bekijk je leven de komende 13 dagen dus gerust als een kunstwerk. Hoe wil jij je kunstwerk in de toekomst vormgeven? Met meer of minder kleur? Alles hangt af van jouw smaak en smaken verschillen natuurlijk. Hoe dan ook; jouw levenswerk is uniek in alle opzichten. En kunst bestaat in alle maten en vormen. Wat je ook reeds hebt geschept, het is jouw werkstuk, met als zielsdoel een ‘bewustere en liefdevollere ik’. Kijk terug op de schoonheid van de weg die je hebt afgelegd, en die jou maakt tot wie je nu bent. Wellicht zou je het zelfs niet meer anders willen nu. En als dit wel zo is, wat heb jij dan nog nodig om stralend jouw plek te kunnen innemen? Welke finetuning is nog nodig?

 

Remember… life is exactly what you make of it!

 

Veel liefs,

 

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van Groeidala.be

 

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen. Bovendien weet je dat je elk jaar vanaf je verjaardag een nieuwe jaargolf hebt. Je hebt wel de lege Tzolkin golven invulbladen vanuit Groeidala’s downloadarea, omdat je reeds een workshop volgde bij Groeidala, en je weet hoe je zelf een golf moet opbouwen… Maar toch zou het echt wel véél handiger zijn als je alle Tzolkin golven netjes uitgewerkt zou hebben, met de mooi ingekleurde zonnetekens. Dan kan je immers in één oogopslag de golf overzien… en kan je de betekenis ervan, met de sprekende symbolen erbij, ook veel beter uitleggen aan anderen.

Yes… na lange vraag van velen is het Tzolkin golven e-boek eindelijk beschikbaar! Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

Tzolkin Oefendag

10/12/2023

€110