Tzolkin Rode Maan golf 13 december 2022

zelfvertrouwen, talenten opwekken, fijngevoeligheid en zuiverende stroming

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij

Vandaag 13 december maart 2022 start de rode maan golf in de Tzolkin. De kernwoorden die horen bij de rode maan zijn zelfvertrouwen, talenten opwekken, fijngevoeligheid en zuiverende stroming. Het is tevens de start van het groene kasteel.

 

DE START VAN HET GROENE KASTEEL

 

Een kasteel? Voor wie het nog niet weet; een kasteel in de Tzolkin is een opeenvolging van vier golven, en heeft steeds eerst een rode golf, dan een witte golf, dan een blauwe en dan een gele golf. Het groene kasteel is het laatste kasteel in de Tzolkin en integreert alle voorgaande.

Alles wat je hiervoor geleerd hebt, mag je nu op een dieper niveau integreren en toepassen. Dit kasteel connecteert je met de Hunab K’u, het hart van de Melkweg, de Bron die elke dag pulserende energie op ons afstuurt.

De vier komende golven zijn een integratie periode, en dat betekent dat we de komende 52 dagen, dus nog tot 2 februari 2023 in het groene kasteel zitten. Op 3 februari 2023 start vervolgens een nieuwe Tzolkin ronde, een nieuw begin. Maar nu eerst dus nog tijd voor integratie; de weg naar ons hart. De rode maan golf is daarbij de eerste golf van het groene kasteel.

DE RODE MAAN: ZELFVERTROUWEN EN FIJNGEVOELIGHEID ALS THEMA

 

De rode maan is het altijd in beweging zijnde hemellichaam, de krachtbron achter de stroming van het water op aarde. Wanneer water vrij stroomt, zuivert het onderweg alles wat het tegenkomt. De rode maan staat symbool voor al het water; de zeeën en rivieren, en het water in je cellen en lichaam. De rode maan is de veranderlijke stroom van gevoelens, emoties en gewaarwordingen.

Zuster maan is de bewaker van de wijsheid van het vrouwelijke mysterie. Veel cycli in de natuur zijn afgestemd op de maan; denk maar aan hoe de voorplantingscyclus van de vrouw de maan volgt, of de getijden eb en vloed.

Veel hoogsensitieve mensen voelen ook duidelijk hoe de energie van de volle maan op hen inwerkt. De rode maan is uiterst sensitief en heeft fijngevoelige voelsprieten om in te tunen hoe anderen zich voelen. De rode maan kan dan ook gemakkelijk uit het lood worden geslagen door de overweldigende toevloed van ervaringen en emoties. Dan is hij de waterdruppel die verdrinkt in de zee van de zintuiglijke indrukken. De ware kracht van de rode maan schuilt erin zijn overgevoeligheid te transformeren tot gevoeligheid en sensitiviteit.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

DE RODE MAAN: ZELFVERTROUWEN EN FIJNGEVOELIGHEID ALS THEMA

 

De rode maan is het altijd in beweging zijnde hemellichaam, de krachtbron achter de stroming van het water op aarde. Wanneer water vrij stroomt, zuivert het onderweg alles wat het tegenkomt. De rode maan staat symbool voor al het water; de zeeën en rivieren, en het water in je cellen en lichaam. De rode maan is de veranderlijke stroom van gevoelens, emoties en gewaarwordingen.

Zuster maan is de bewaker van de wijsheid van het vrouwelijke mysterie. Veel cycli in de natuur zijn afgestemd op de maan; denk maar aan hoe de voorplantingscyclus van de vrouw de maan volgt, of de getijden eb en vloed.

Veel hoogsensitieve mensen voelen ook duidelijk hoe de energie van de volle maan op hen inwerkt. De rode maan is uiterst sensitief en heeft fijngevoelige voelsprieten om in te tunen hoe anderen zich voelen. De rode maan kan dan ook gemakkelijk uit het lood worden geslagen door de overweldigende toevloed van ervaringen en emoties. Dan is hij de waterdruppel die verdrinkt in de zee van de zintuiglijke indrukken. De ware kracht van de rode maan schuilt erin zijn overgevoeligheid te transformeren tot gevoeligheid en sensitiviteit.

HET VERSCHIL TUSSEN GEWAARWORDINGEN, EMOTIES EN GEVOELENS

 

In het dagelijks leven worden de begrippen gewaarwordingen, emoties en gevoelens weleens door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk een verschil. Ten eerste; een gewaarwording is puur zintuiglijk. Dit kan dus zien, horen, voelen, ruiken en proeven via onze zintuigen inhouden. Voelen als gewaarwording houdt in die zin een tactiel of motoriek ‘aanvoelen’ in, bijvoorbeeld het voelen van een warme aanraking of een lichaamsbeweging, maar ook het opmerken van een bepaalde sfeer.

Ten tweede; een emotie is een reactie op een waarneming, met metacommentaar daarop. Dit houdt in dat je een verhaal vertelt in jezelf omtrent een bepaalde waarneming en daar een gevoel bij hebt. Bijvoorbeeld: iemand raakt je aan en jij krijgt daardoor een onbehaaglijk gevoel. Je emotie heeft daarbij een signaalfunctie, en geeft aan hoe jouw innerlijke perceptie is (binnen jouw model van de wereld) ten opzichte van de ervaring. In die zin is een emotie een materialisatie in je lichaam van je (onbewuste) denkpatronen en overtuigingen. Een emotie is ook steeds gekoppeld aan een bepaalde waarde of criteria. In het hiervoor aangehaalde voorbeeld van het onbehaaglijk gevoel, kan de beleving van de waarde ‘vrijheid’ mogelijks in het gedrang komen.

Ten derde; een gevoel is een innerlijke staat van ‘zijn’, bijvoorbeeld blij zijn zonder een bepaalde reden (en dus niet als reactie op een bepaalde gebeurtenis). Een emotie is sowieso een gevoel, want als reactie op een bepaalde gebeurtenis krijg je een gevoel. Maar niet alle gevoelens zijn daarentegen emoties, je kan immers blij zijn zonder dat er iets voor moet gebeuren.

Het onderscheid tussen gewaarwordingen, emoties en gevoelens is belangrijk omdat mensen soms zo vast kunnen zitten in een emotioneel verhaal (als reactie op een gebeurtenis of trauma), dat ze niet meer zuiver kunnen waarnemen. Omdat ze vastzitten in een emotie kunnen ze de zintuiglijke prikkels die ze vanuit hun omgeving komen niet meer neutraal interpreteren. Biologisch gezien duurt de fysieke reactie van een emotie slechts 90 seconden. Maar met gedachten kunnen emoties veel langer uitgerokken worden, en dan ontstaat er pijn.

 

EMOTIES LATEN STROMEN ZOALS WATER

 

Het woord emotie komt van het Latijnse woord ‘movere’, dat letterlijk ‘bewegen’ betekent. Emoties hebben een boodschap en willen beleefd worden. Ze zijn de dragers van jouw energie. Ze geven belangrijke info over hoe het met je gesteld is in relatie tot de wereld buiten je. Als je geen contact hebt met je emoties, verlies je de feedback van je lichaam en dus het contact met jezelf. Emoties willen door jouw lichaam heen bewegen in plaats van vastgezet te worden. Net zoals water. Water moet ook stromen, want water dat stilstaat begint te stinken. Denk maar aan de geur van een stilstaande emmer vol regenwater. De mens bestaat uit 55 à 60% uit water, dus het is belangrijk dat je in beweging blijft en dat je je emoties laat stromen. Emoties die niet stromen, vervuilen lichaam en geest.

Het onderscheid tussen gewaarwordingen, emoties en gevoelens is belangrijk omdat mensen soms zo vast kunnen zitten in een emotioneel verhaal (als reactie op een gebeurtenis of trauma), dat ze niet meer zuiver kunnen waarnemen. Omdat ze vastzitten in een emotie kunnen ze de zintuiglijke prikkels die ze vanuit hun omgeving komen niet meer neutraal interpreteren. Biologisch gezien duurt de fysieke reactie van een emotie slechts 90 seconden. Maar met gedachten kunnen emoties veel langer uitgerokken worden, en dan ontstaat er pijn.

 

EMOTIES LATEN STROMEN ZOALS WATER

 

Het woord emotie komt van het Latijnse woord ‘movere’, dat letterlijk ‘bewegen’ betekent. Emoties hebben een boodschap en willen beleefd worden. Ze zijn de dragers van jouw energie. Ze geven belangrijke info over hoe het met je gesteld is in relatie tot de wereld buiten je. Als je geen contact hebt met je emoties, verlies je de feedback van je lichaam en dus het contact met jezelf. Emoties willen door jouw lichaam heen bewegen in plaats van vastgezet te worden. Net zoals water. Water moet ook stromen, want water dat stilstaat begint te stinken. Denk maar aan de geur van een stilstaande emmer vol regenwater. De mens bestaat uit 55 à 60% uit water, dus het is belangrijk dat je in beweging blijft en dat je je emoties laat stromen. Emoties die niet stromen, vervuilen lichaam en geest.

EEN EMOTIE ECHT VOELEN EN DE SIGNAALFUNCTIE (H)ERKENNEN

 

Maar hoe kan je een emotie dan laten stromen? Door deze in eerste instantie écht te voelen en te erkennen, terwijl je deze misschien liever wilt negeren. De uitdaging ligt erin om bewust te worden van jezelf. Welke boodschap geeft je lichaam aan jezelf? Via oprechtheid geeft de rode maan ruimte aan zijn diepste emoties. In elke emotie schuilt immers een cadeautje. De emotie boosheid is bijvoorbeeld een duidelijk signaal dat een belangrijke waarde van jou overschreden is… Een signaal om niet te negeren. Elke emotie is een goddelijke expressie die beleefd wilt worden, en die zijn positieve intentie heeft voor jou. Er zijn dus geen slechte emoties. In het voorbeeld van de boosheid kan de positieve intentie bijvoorbeeld ‘eigen waarde’ of ‘respect’ zijn. Erken de positieve intentie en doe er iets mee, geef er gevolg aan. Want als je een emotie probeert te negeren, wordt die vaak alleen maar groter. Net zoals een bal met lucht die je onder water drukt, sterk naar boven springt.

Als je weerstand biedt tegen je natuurlijke stroom van emoties en hun signaalfunctie, ontstaan er blokkades. Dan zet je een deel van jezelf vast, ontken je het en neem je het niet au sérieux, met alle gevolgen van dien. Bovendien is het dubbel energieverlies, want je investeert energie in het onderdrukken van je energie (onderdrukking = een emotionele reactie op een emotie). Als je daarentegen alle ruimte geeft aan jouw emoties, om deze te beleven en te verkennen, zonder je te verliezen in het verhaal erbij, zal je uiteindelijk meer evenwicht in jezelf gaan ervaren.

Streef ernaar een rivier te zijn die vloeiend voelt, stroomt, leeft en er expressie aan geeft. Doorzie tijdig wanneer je emoties volledig gaan vastzitten en niet meer stromen zodat je als een stinkende beerput wordt of een modderpoel vol ontkenning.

BLOKKADES DOOR TRAUMA

 

In zijn schaduw heeft de rode maan blokkades opgebouwd door traumatische ervaringen. Door deze blokkades is hij niet meer in staat om zuiver waar te nemen en onbevooroordeeld te voelen. Als overlevingsstrategie sluit hij zich af voor zijn gevoelens, omdat hij het allemaal niet meer aankan. Hij kan zich heel alleen en onzeker voelen. De werkelijkheid wordt vervormd en dringt niet meer door. De rode maan zit dan vast in zijn innerlijke negatieve dialogen en verhalen. En hij projecteert zijn sterke emoties op anderen.

Tijdens deze golf is het goed stil te staan bij welke blokkades zich hebben vastgezet in je cellen. Vaak is dit ook op onbewust niveau en worden deze blokkades via kwaaltjes in je lichaam tot uiting gebracht. Lichaamswerk zoals kinesiologie, EFT (tapping), 5ritme dans en subtiele planttechnieken die inwerken op de cellen in je lichaam zoals onder andere bioresonantie, mineraalelixirs, Bach bloesems en homeopathie kunnen heel ondersteunend werken. Ook helende muziek en soundhealing kan diep inwerken op jouw fysisch en energetisch stelstel, en losmaken wat je niet meer dient.

Als je last hebt van een bepaald trauma of ‘negatieve’ emoties die je blijven achtervolgen dan kan ik je ook van harte Integral Eye Movement Therapie (IEMT) aanbevelen. IEMT is een therapie op basis van oogbewegingen die helpt om stressvolle gebeurtenissen minder indringend en neutraler te maken. Ik ervaar het als een super waardevolle techniek voor de cliënten in mijn praktijk. IEMT ondersteunt je om vervelende en traumatische ervaringen te verwerken en los te laten. En dit op een manier dat je huidige leven er niet meer door beïnvloed wordt. Bij een traumatische herinnering is het voor je hersenen alsof deze gebeurtenis zich steeds weer opnieuw blijft afspelen in het nu (flashback). Je hersenen verkeren in een primitieve ‘fight, flight or freeze’ staat. Het lijkt of er nog iets op te lossen is, alhoewel deze gebeurtenis al tientallen jaren geleden kan zijn. Het feit dat je hersenen dit doen kan je niet bewust controleren. Het is dus niet zo dat je er bewust voor kiest in dit probleem te blijven zitten. Nee, het zijn onbewust gevormde neurologische patronen. Gelukkig valt er wel iets aan te doen. De oogbewegingen die je maakt tijdens de IEMT-sessie zorgen ervoor dat er nieuwe neurologische connecties gemaakt worden, waardoor je eindelijk het verleden achter je kan laten.

BLOKKADES DOOR TRAUMA

 

In zijn schaduw heeft de rode maan blokkades opgebouwd door traumatische ervaringen. Door deze blokkades is hij niet meer in staat om zuiver waar te nemen en onbevooroordeeld te voelen. Als overlevingsstrategie sluit hij zich af voor zijn gevoelens, omdat hij het allemaal niet meer aankan. Hij kan zich heel alleen en onzeker voelen. De werkelijkheid wordt vervormd en dringt niet meer door. De rode maan zit dan vast in zijn innerlijke negatieve dialogen en verhalen. En hij projecteert zijn sterke emoties op anderen.

Tijdens deze golf is het goed stil te staan bij welke blokkades zich hebben vastgezet in je cellen. Vaak is dit ook op onbewust niveau en worden deze blokkades via kwaaltjes in je lichaam tot uiting gebracht. Lichaamswerk zoals kinesiologie, EFT (tapping), 5ritme dans en subtiele planttechnieken die inwerken op de cellen in je lichaam zoals onder andere bioresonantie, mineraalelixirs, Bach bloesems en homeopathie kunnen heel ondersteunend werken. Ook helende muziek en soundhealing kan diep inwerken op jouw fysisch en energetisch stelstel, en losmaken wat je niet meer dient.

Als je last hebt van een bepaald trauma of ‘negatieve’ emoties die je blijven achtervolgen dan kan ik je ook van harte Integral Eye Movement Therapie (IEMT) aanbevelen. IEMT is een therapie op basis van oogbewegingen die helpt om stressvolle gebeurtenissen minder indringend en neutraler te maken. Ik ervaar het als een super waardevolle techniek voor de cliënten in mijn praktijk. IEMT ondersteunt je om vervelende en traumatische ervaringen te verwerken en los te laten. En dit op een manier dat je huidige leven er niet meer door beïnvloed wordt. Bij een traumatische herinnering is het voor je hersenen alsof deze gebeurtenis zich steeds weer opnieuw blijft afspelen in het nu (flashback). Je hersenen verkeren in een primitieve ‘fight, flight or freeze’ staat. Het lijkt of er nog iets op te lossen is, alhoewel deze gebeurtenis al tientallen jaren geleden kan zijn. Het feit dat je hersenen dit doen kan je niet bewust controleren. Het is dus niet zo dat je er bewust voor kiest in dit probleem te blijven zitten. Nee, het zijn onbewust gevormde neurologische patronen. Gelukkig valt er wel iets aan te doen. De oogbewegingen die je maakt tijdens de IEMT-sessie zorgen ervoor dat er nieuwe neurologische connecties gemaakt worden, waardoor je eindelijk het verleden achter je kan laten.

UIT DE IDENTIFICATIE BLIJVEN

 

Het is verder belangrijk je niet te identificeren met een emotie, en de emotie niet te worden. “Ik ben ik, en ik heb een emotie”. Je wordt een emotie als je er helemaal door in de ban bent, als het verhaal je bij wijze van spreken volledig in zijn bezit krijgt en houdt. Dan is het goed om uit te zoomen, en afstand te nemen. Het gaat er niet om te dissociëren en uit je gevoel te stappen, maar wel om in de meta-positie te gaan staan, als oordeelloze getuige, in contact met je gevoel. Zie je emotie als een beleving die je oordeelloos registreert. “Ah ik merk op dat ik me nu zo voel…”. Je maakt dan een onderscheid tussen wie je bent en de emotie die je hebt. Als je uit de identificatie stapt, dan krijg je terug keuze en grip op je verhaal.

 

DE INVLOED VAN MERCURIUS EN DE LINK MET DE MAAN IN DE WESTERSE ASTROLOGIE

 

In zijn schaduwzijde kan de rode maan zich ook minderwaardig voelen, zelfkritisch zijn en het eigen potentieel en dat van anderen ontkennen. Dit komt omdat de rode maan verbonden is aan de Westerse astrologische tekens Maagd en Tweelingen en de planeet Mercurius. Maagd heeft een sterk analytisch vermogen evenals onderscheidingsvermogen. Perfectioneren en verfijnen is belangrijk voor maagd; “Wat kan ik wel/niet gebruiken? Hoe gedraag ik me wel of niet?”. Alles moet netjes en verzorgd zijn. Efficiëntie is een must. Maagd kan erg kritisch zijn en heeft hoge waarden en normen waardoor deze de lat voor zichzelf en anderen vaak enorm hoog legt. Een (taal)foutje heeft een maagd dan ook direct gezien.

Mercurius heeft te maken met onze gedachtegangen en communicatie, evenals onze omgang met anderen in het dagelijks leven. Het finetunen van je eigen gevoelens, emoties en denkpatronen in relaties tot anderen, en hier de juiste afstemming in vinden, staat dus ook centraal bij de rode maan. Maar, ‘easier said than done’… natuurlijk J Wees mild voor jezelf en voor anderen de komende dagen, en ga de wereld vol zelfvertrouwen tegemoet. Remember, het hoeft niet perfect te zijn! Het gaat om de weg en niet om de bestemming.

Ondanks dat volgens de Maya’s Mercurius is verbonden aan de rode maan (net zoals de witte hond), merk ook toch zeker duidelijk energetische connecties tussen de rode maan en de maan zoals beschreven in de Westerse astrologie, verbonden aan het teken kreeft en het 4e huis. Kreeft is een uiterst gevoelig, zachtaardig en sensitief teken en werkt ook met het element water. Kreeft gaat over de emotionele verbondenheid en de universele levensstroom die vertrekt vanuit de baarmoeder. Kreeft staat symbool voor het Goddelijke vrouwelijke en de Oermoeder.

Het mysterieuze is dat de overlap tussen de Maya astrologie en de Westerse astrologie qua hemellichamen niet helemaal exact is. Elk systeem legt zijn eigen verbindingen. Zo maakt de Maya astrologie geen rechtsreeks verwijzing naar de maan of de zon in ons zonnestelsel. Toch zijn er wel Maya zonnetekens die er impliciet naar verwijzen zoals de rode maan en de gele zon. Maar deze zonnetekens zijn volgens de Maya astrologie dan weer verbonden aan andere planeten zoals de rode maan, aan Mercurius en dus ook Tweelingen (3 huis) en Maagd (6e huis). En de gele zon is volgens de Maya astrologie dan weer verbonden aan Pluto, schorpioen en het 8ste huis. Het is dus steeds een beetje kijken naar de eigenheid van elk astrologisch systeem maar ook naar de inhoudelijke energetische overlap. Het boeiende is dan absoluut dat als je alle astrologische en numerologische systemen qua inhoud naast elkaar legt, je als kern wel dezelfde informatie over een persoon verkrijgt. Ik bekijk het energetische profiel van een persoon graag als een taart. Elk astro systeem is een spie van de taart, en brengt allerlei verschillende elementen aan. Maar in de kern van de taart, waar alle spies samenkomen, gaat het wel over de essentie van een persoon, en komen de verschillende systemen inhoudelijk overeen met elkaar.

Wanneer ik levens- en zielenpad readings geef, verbind ik 4 astrologische en numerologische systemen met elkaar: de Tzolkin Maya astrologie, de Vedische numerologie, de Westerse astrologie én het Levensdoelsysteem. Door deze combinatie wordt heel duidelijk voor mij waar de verschillende astro systemen elkaar inhoudelijk overlappen en dus bevestigen en versterken, of waar er eventuele tegenspraak is, zodat ik heel duidelijk weet waar ik de nadruk wel of niet op moet leggen tijdens de reading. Soms zijn er natuurlijk ook aanvullingen en finetuningen vanuit de verschillende astro systemen die een grote meerwaarde en extra inzicht bieden. Ik vind het fantastisch om zo ruim te werken vanuit de verschillende systemen, omdat ik zo als astroloog heel veel gefundeerdheid heb. Eventuele ‘foutjes’ of minder belangrijke elementen in het ene astro systeem worden zo gecorrigeerd door de andere systemen.

Ondanks dat volgens de Maya’s Mercurius is verbonden aan de rode maan (net zoals de witte hond), merk ook toch zeker duidelijk energetische connecties tussen de rode maan en de maan zoals beschreven in de Westerse astrologie, verbonden aan het teken kreeft en het 4e huis. Kreeft is een uiterst gevoelig, zachtaardig en sensitief teken en werkt ook met het element water. Kreeft gaat over de emotionele verbondenheid en de universele levensstroom die vertrekt vanuit de baarmoeder. Kreeft staat symbool voor het Goddelijke vrouwelijke en de Oermoeder.

Het mysterieuze is dat de overlap tussen de Maya astrologie en de Westerse astrologie qua hemellichamen niet helemaal exact is. Elk systeem legt zijn eigen verbindingen. Zo maakt de Maya astrologie geen rechtsreeks verwijzing naar de maan of de zon in ons zonnestelsel. Toch zijn er wel Maya zonnetekens die er impliciet naar verwijzen zoals de rode maan en de gele zon. Maar deze zonnetekens zijn volgens de Maya astrologie dan weer verbonden aan andere planeten zoals de rode maan, aan Mercurius en dus ook Tweelingen (3 huis) en Maagd (6e huis). En de gele zon is volgens de Maya astrologie dan weer verbonden aan Pluto, schorpioen en het 8ste huis. Het is dus steeds een beetje kijken naar de eigenheid van elk astrologisch systeem maar ook naar de inhoudelijke energetische overlap. Het boeiende is dan absoluut dat als je alle astrologische en numerologische systemen qua inhoud naast elkaar legt, je als kern wel dezelfde informatie over een persoon verkrijgt. Ik bekijk het energetische profiel van een persoon graag als een taart. Elk astro systeem is een spie van de taart, en brengt allerlei verschillende elementen aan. Maar in de kern van de taart, waar alle spies samenkomen, gaat het wel over de essentie van een persoon, en komen de verschillende systemen inhoudelijk overeen met elkaar.

Wanneer ik levens- en zielenpad readings geef, verbind ik 4 astrologische en numerologische systemen met elkaar: de Tzolkin Maya astrologie, de Vedische numerologie, de Westerse astrologie én het Levensdoelsysteem. Door deze combinatie wordt heel duidelijk voor mij waar de verschillende astro systemen elkaar inhoudelijk overlappen en dus bevestigen en versterken, of waar er eventuele tegenspraak is, zodat ik heel duidelijk weet waar ik de nadruk wel of niet op moet leggen tijdens de reading. Soms zijn er natuurlijk ook aanvullingen en finetuningen vanuit de verschillende astro systemen die een grote meerwaarde en extra inzicht bieden. Ik vind het fantastisch om zo ruim te werken vanuit de verschillende systemen, omdat ik zo als astroloog heel veel gefundeerdheid heb. Eventuele ‘foutjes’ of minder belangrijke elementen in het ene astro systeem worden zo gecorrigeerd door de andere systemen.

RODE HEMELWANDELAAR OP TOON 5: NIEUWE WEGEN BEWANDELEN

 

De kracht van de hemelwandelaar brengt de moed om over de grenzen van het bekende te reiken. Stap uit je comfortzone en wandel als een pionier het onbekende in. De rode hemelwandelaar houdt ervan om onderweg te zijn en andere culturen te ontdekken. Reizen, zowel innerlijk als in de buitenwereld, vindt hij zalig. Hij heeft een voorliefde voor open ruimtes, uitgestrekte vlaktes en berg- en heuveltoppen.

Toon 5 vraagt je deze periode om eigen leiderschap te nemen in je grenzen te verleggen.

Heb ook de moed om jouw waarheid te spreken en de durf om de veilige route te verlaten en onbegaand pad te bewandelen. Moed betekent vooral vertrouwen te hebben, een fundamenteel vertrouwen dat je er zijn mag en dat het veilig is om hier te zijn. Blijf bewegen, blijf wandelen, blijf onderweg op jouw pad. “Life is a journey, not a destination.” zei Ralph Waldo Emerson. Blijf dus niet zitten, maar zetten concrete stappen, ook al is dat best spannend.

Het is deze rode maan golf dus zeker niet de bedoeling om teruggetrokken en geïsoleerd te leven of vast te houden aan routines. In lijn met het zelfvertrouwen van de rode maan als thema van deze golf: durf de moed te hebben om te laten zien aan de wereld wie je werkelijk bent.

Zeker ook omdat 2 poortdagen van deze golf, witte hond op toon 2 en blauwe aap op toon 3, je uitnodigen om jezelf te laten zien in zelfliefde, en in beweging te komen met je authenticiteit. Omdat het poortdagen zijn, kan je hierop in deze rode maan golf extra triggers ervaren.

BLAUWE ADELAAR OP TOON 7: DIENSTBAARHEID ALS AFSTEMMING

 

Focus je deze 13-dagen op jouw dienstbaarheid naar de wereld. Dienstbaarheid is trouwens ook één van de kernwoorden dat hoort bij Maagd en het 6e huis uit de Westerse astrologie, wat ook hoort bij de rode maan (zie infra). In die zin staat de blauwe adelaar op toon 7 als richtingaanwijzer in deze golf dan ook mooi op zijn plaats.

Hoe wil jij bijdragen aan het groter geheel vanuit jouw grootsheid? Immers, door je kleiner te maken dan je werkelijk bent, bewijs je de wereld geen dienst.

Een hele mooie quote hierbij is die van Marianne Williamson[1]:

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world. There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we’re liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

[1] Uit: Williamson, M. (1992) A Return to Love: Reflections on the Principles of ‘A Course in Miracles’. HarperOne.

 

BLAUWE ADELAAR OP TOON 7: DIENSTBAARHEID ALS AFSTEMMING

 

Focus je deze 13-dagen op jouw dienstbaarheid naar de wereld. Dienstbaarheid is trouwens ook één van de kernwoorden dat hoort bij Maagd en het 6e huis uit de Westerse astrologie, wat ook hoort bij de rode maan (zie infra). In die zin staat de blauwe adelaar op toon 7 als richtingaanwijzer in deze golf dan ook mooi op zijn plaats.

Hoe wil jij bijdragen aan het groter geheel vanuit jouw grootsheid? Immers, door je kleiner te maken dan je werkelijk bent, bewijs je de wereld geen dienst.

Een hele mooie quote hierbij is die van Marianne Williamson[1]:

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world. There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we’re liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

[1] Uit: Williamson, M. (1992) A Return to Love: Reflections on the Principles of ‘A Course in Miracles’. HarperOne.

 

Jouw grootste dienstbaarheid naar de wereld is om helemaal in je eigen kracht te gaan staan. Ik vergelijk God graag met de zon, met een oneindig aantal zonnestralen. Elke mens vertegenwoordigt een unieke zonnestraal. We moeten leren om dat unieke deel van de zon dat we zelf zijn, onze zonnestraal, volledig neer te zetten in de wereld, zodat de zon volledig kan stralen. Dat is onze missie. Want als wij ons zonnestraatje uit onzekerheid niet laten schijnen, dan kan de hele zon niet schijnen. Jouw grootste dienstbaarheid naar de wereld is dus om trouw te zijn aan jezelf, jouw missie en jouw unieke kwaliteiten en talenten. En de Tzolkin en jouw KIN geeft weer wat de essentie van jouw missie is in dit leven, en geeft duidelijke aanwijzingen hoe jij jouw zonnestraaltje optimaal kan laten schijnen.

In die zin is bescheidenheid een overschatte deugd. Ik merk in mijn praktijk dat bescheiden willen zijn, veel mensen tegenhoudt om daadwerkelijk in hun kracht te staan. Weten wie je bent, en wat jouw unieke kwaliteiten zijn, is enorm belangrijk en getuigt van een gezond ego. Anders loop je de kans dat anderen niet kunnen genieten van het cadeau dat jij in werkelijkheid bent voor de wereld. In die zin gaat het erom jezelf vanuit je ‘ik ben’-kracht ten dienste te stellen naar het grotere geheel; een trans-egoïsche staat van zijn. Je overstijgt dan je ego. Maar vaak wordt dit verward met een pre-egoïsche staat van zijn waarbij de eigen talenten en waarde niet erkend worden. En vanuit een onderontwikkeld ego kan je onbewust veel aandacht en energie naar je toe trekken. Echte dienstbaarheid is dan ook transrationeel.

Hoe wil jij dienstbaar zijn aan de wereld vanuit jouw zielskwaliteiten?

RODE AARDE TOON 9: MEESTERSCHAP IN MOEITELOOSHEID

 

Wat echt bij je hoort, dat komt vanzelf, en kan je niet ontwijken. De rode aarde staat met zijn kracht volledig in het hier-en-nu. In het hier-nu ontvouwt alles zich als vanzelf, zonder moeite.

Moeiteloos betekent wel niet dat alles per se gemakkelijk moet gaan. Maar moeiteloos betekent wel dat je vanuit innerlijke gecentreerdheid stappen zet… Waarbij je doet wat je vanuit je innerlijk centrum voelt dat je te doen hebt. En dit kan ook iets moeilijks of uitdagend zijn, zoals bijvoorbeeld een moeilijk gesprek aangaan, of iemand confronteren met iets.

Maak de dingen dus vooral niet complexer dan dat ze zijn de komende 13-dagen. Word een meester in innerlijke gecentreerdheid en gronding.

Sta open ook voor de signalen rondom je. Synchroniciteit is dé sleutel voor de rode aarde. Vertrouw op de magie van deze schijnbaar ‘toevalligheden’ die mysterieus gerelateerd zijn aan elkaar, ook al zou dit normaal onmogelijk lijken. Synchroniciteit is immers veel meer dan een gelukkig toeval. Het is het gevolg van verbonden te zijn met heel het universum. Het is het bewijs dat alles deel is van een verenigd, geconnecteerd geheel. Deze events geven je feedback dat je op het juiste spoor zit, en dat je huidige gedachten heilzaam en bevorderlijk zijn voor je ziel.

Laat als vanzelf de juiste mensen op je pad komen. De kracht van de rode aarde volgen, voelt als je natuurlijke koers. Het is een aantrekkende kracht net zoals zwaartekracht, maar dan in horizontale richting. Je voeten volgen moeiteloos hun weg, en weten waar ze heen gaan. Heb vertrouwen in hun pas.

RODE AARDE TOON 9: MEESTERSCHAP IN MOEITELOOSHEID

 

Wat echt bij je hoort, dat komt vanzelf, en kan je niet ontwijken. De rode aarde staat met zijn kracht volledig in het hier-en-nu. In het hier-nu ontvouwt alles zich als vanzelf, zonder moeite.

Moeiteloos betekent wel niet dat alles per se gemakkelijk moet gaan. Maar moeiteloos betekent wel dat je vanuit innerlijke gecentreerdheid stappen zet… Waarbij je doet wat je vanuit je innerlijk centrum voelt dat je te doen hebt. En dit kan ook iets moeilijks of uitdagend zijn, zoals bijvoorbeeld een moeilijk gesprek aangaan, of iemand confronteren met iets.

Maak de dingen dus vooral niet complexer dan dat ze zijn de komende 13-dagen. Word een meester in innerlijke gecentreerdheid en gronding.

Sta open ook voor de signalen rondom je. Synchroniciteit is dé sleutel voor de rode aarde. Vertrouw op de magie van deze schijnbaar ‘toevalligheden’ die mysterieus gerelateerd zijn aan elkaar, ook al zou dit normaal onmogelijk lijken. Synchroniciteit is immers veel meer dan een gelukkig toeval. Het is het gevolg van verbonden te zijn met heel het universum. Het is het bewijs dat alles deel is van een verenigd, geconnecteerd geheel. Deze events geven je feedback dat je op het juiste spoor zit, en dat je huidige gedachten heilzaam en bevorderlijk zijn voor je ziel.

Laat als vanzelf de juiste mensen op je pad komen. De kracht van de rode aarde volgen, voelt als je natuurlijke koers. Het is een aantrekkende kracht net zoals zwaartekracht, maar dan in horizontale richting. Je voeten volgen moeiteloos hun weg, en weten waar ze heen gaan. Heb vertrouwen in hun pas.

RODE DRAAK OP TOON 13: OERVERTROUWEN EN CREATIVITEIT ALS ULTIEME DOEL

 

Thuiskomen in deze golf, gebeurt door de connectie te maken met het Hogere, de Oerbron. De rode draak connecteert immers met Neptunus. Neptunus maak de brug naar het Al, en is moeilijk in woorden te vatten. Het is de Alpha en de Omega, het begin en het einde.

Het zonneteken rode draak als Oermoeder kent het begin van alle tijden, en staat symbool voor de scheppingskracht en de levensenergie van waaruit iedereen komt en ook weer terugkeert. Vanuit de grote leegte, het zwarte gat, dat de volledige potentie van het ‘Al’ herbergt, geeft de rode draak geboorte aan het licht, het nieuwe leven. Vanuit het ultieme aanwezig ‘zijn’ in het hier en nu, koestert en voedt de rode draak haar gouden ei met onvoorwaardelijke levensenergie en oervertrouwen. Mooi ook weer om te zien dat ook op dit punt van de golf het zachte, vrouwelijke, oermoederlijke aspect naar boven komt. Mensen die in deze rode maan golf geboren worden, zijn dan ook meestal heel zachtaardige, zorgende en creatieve personen.

De rode draak heeft 2 grote expressievormen;

  • Oervertrouwen in het leven, dat je op de juiste plaats bent, en dat alles goed komt, dat het leven voor je zorgt;
  • Een gigantische creativiteit, scheppingskracht (zoals bouwen, designen of vormgeven) en kunstzinnigheid.

Voel maar wat er van deze twee met jou deze komende dagen het meest resoneert. Maar als je kunstzinnig bent, kan dit een erg creatieve periode worden.

Vanuit Mercurius en de rode maan geef ik tenslotte nog deze wijze raad mee, die ook als constante reminder onderaan op mijn computer plakt ?: ‘Done is better than perfect’,

Zonnestraaltjes lijken niet altijd perfect want soms komt er een wolk voor, maar ze stoppen nooit met schijnen. Shine your brightest light!

Veel liefs,

 

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen. Bovendien weet je dat je elk jaar vanaf je verjaardag een nieuwe jaargolf hebt. Je hebt wel de lege Tzolkin golven invulbladen vanuit Groeidala’s downloadarea, omdat je reeds een workshop volgde bij Groeidala, en je weet hoe je zelf een golf moet opbouwen… Maar toch zou het echt wel véél handiger zijn als je alle Tzolkin golven netjes uitgewerkt zou hebben, met de mooi ingekleurde zonnetekens. Dan kan je immers in één oogopslag de golf overzien… en kan je de betekenis ervan, met de sprekende symbolen erbij, ook veel beter uitleggen aan anderen.

Yes… na lange vraag van velen is het Tzolkin golven e-boek eindelijk beschikbaar! Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

error: Hola daar, vriendelijke Tzolkin fan! 🌟 Het lijkt erop dat je een leuke tekst hebt gevonden die je graag wilt delen. En daar ben ik helemaal voor! Maar voordat je op die kopiëren/plakken-knop drukt, laten we even praten. Deze woorden zijn als kleine digitale baby's, gekoesterd, gevoed en met liefde geschreven door Sofie Laureyssens ✍️. En dan is het heel fijn om daar als blogger en auteur voor gewaardeerd te worden. Als je deze tekst wilt delen, geweldig! Maar doe het met respect - deel gewoon de link naar mijn blog. Bedankt voor je begrip en steun! 💖📝✨