Tzolkin Witte Wind golf 26 december 2022

bezieling, communicatie, levensadem en spirit

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij

 

Vandaag 26 december 2022, op 2e kerstdag, start de witte wind golf in de Tzolkin. Dit is wel bijzonder omdat de kernwoorden van de witte wind bezieling, communicatie, levensadem en spirit zijn.

De witte wind past erg mooi bij de viering van kerstmis als symboliek: de geboorte van het goddelijke in een mens. Bij de geboorte van Christus ontstond er een mogelijkheid die er daarvoor niet was geweest, namelijk dat de mens het licht IN zichzelf geboren kon laten worden. Voorheen waren de mensen zich bewust van de wijsheid en het licht van BUITEN zichzelf. Het heilige goddelijke troonde in onbereikbare hoogte boven de mens. Maar vanaf de geboorte van Christus was er een voorbeeld om het licht van de ziel van de gewone mens te laten stralen. De geboorte van Christus gaat trouwens ook tesamen met de intrede van het Vissentijdperk en 2000 jaar van hogere spiritualiteit.

We starten de witte wind golf direct met een poortdag op toon 1. Een poortdag kan je herkennen omdat de achterkant van het vakje gekleurd is (dit is groen bij de visuals van Groeidala en vaak zwart bij anderen). Poortdagen zijn dagen waarop de sluiers tussen de kosmos en de aarde dunner zijn. De impact kan zowel positief als negatief zijn. Want zowel het licht als het duister kunnen beter doordringen. Op poortdagen kun je gevoeliger zijn door de verhoogde energieën en extra dingen aanvoelen, horen of zien doordat de verbinding tussen hemel en aarde sterker is.

DE LES GEKOPPELD AAN EEN POORTDAG OP TOON 1

 

Een poortdag is steeds ook gekoppeld aan een extra les, en de les aan een poortdag op toon 1 gaat over eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfacceptatie en het loskomen van verwachtingen (van jezelf en anderen) over hoe je leven behoort te zijn. Deze les is natuurlijk vooral van toepassing op mensen die de witte wind golf als geboortegolf hebben (en ook in mindere mate bij een jaargolf). Maar nu in deze periode golf trillen we allemaal even mee met de witte wind, en kan deze topic ook bij jou min of meer aangeraakt worden. Vooral het accepteren van jouw bezieling is in deze golf erg belangrijk.

Ik merk erg vaak bij cliënten met deze geboortegolf dat het voor hen helemaal niet duidelijk is waar ze precies goed in zijn, of wat hun dromen en talenten zijn. Ze zijn op zoek naar hun uniekheid. Dit hoort natuurlijk helemaal bij de schaduwzijde van de blauwe nacht op toon 2, en vertegenwoordigt de uitdaging en dualiteit van deze witte wind golf.

Ook bij cliënten die deze golf als jaargolf hebben herken ik dit patroon steevast; ze zijn dan op een punt gekomen in hun leven dat ze op zoek zijn naar zichzelf, hun talenten en hun ware bezieling in het leven.

In deze golf gaat het erom meer in contact te leven met jouw ziel en ware bestemming, ingegeven door je eigen spiritueel kompas. En vaak is dit iets anders dat wat je persoonlijkheid (of je ouders 😊) bedacht hebben. Want als jij een bureau job gaat doen, terwijl je ziel van plan was een wereldreiziger te worden, dan kan deze wel eens in protest komen (bv door lage energie, demotivatie of kwaaltjes). De witte wind golf nodigt je uit los te komen van verwachtingen van hoe je leven, relatie of job… er zogezegd uit zouden moeten zien, om sociaal aanvaard te zijn, en te gaan voor wat echt bij je hoort en wat goed voelt.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

DE LES GEKOPPELD AAN EEN POORTDAG OP TOON 1

 

Een poortdag is steeds ook gekoppeld aan een extra les, en de les aan een poortdag op toon 1 gaat over eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfacceptatie en het loskomen van verwachtingen (van jezelf en anderen) over hoe je leven behoort te zijn. Deze les is natuurlijk vooral van toepassing op mensen die de witte wind golf als geboortegolf hebben (en ook in mindere mate bij een jaargolf). Maar nu in deze periode golf trillen we allemaal even mee met de witte wind, en kan deze topic ook bij jou min of meer aangeraakt worden. Vooral het accepteren van jouw bezieling is in deze golf erg belangrijk.

Ik merk erg vaak bij cliënten met deze geboortegolf dat het voor hen helemaal niet duidelijk is waar ze precies goed in zijn, of wat hun dromen en talenten zijn. Ze zijn op zoek naar hun uniekheid. Dit hoort natuurlijk helemaal bij de schaduwzijde van de blauwe nacht op toon 2, en vertegenwoordigt de uitdaging en dualiteit van deze witte wind golf.

Ook bij cliënten die deze golf als jaargolf hebben herken ik dit patroon steevast; ze zijn dan op een punt gekomen in hun leven dat ze op zoek zijn naar zichzelf, hun talenten en hun ware bezieling in het leven.

In deze golf gaat het erom meer in contact te leven met jouw ziel en ware bestemming, ingegeven door je eigen spiritueel kompas. En vaak is dit iets anders dat wat je persoonlijkheid (of je ouders 😊) bedacht hebben. Want als jij een bureau job gaat doen, terwijl je ziel van plan was een wereldreiziger te worden, dan kan deze wel eens in protest komen (bv door lage energie, demotivatie of kwaaltjes). De witte wind golf nodigt je uit los te komen van verwachtingen van hoe je leven, relatie of job… er zogezegd uit zouden moeten zien, om sociaal aanvaard te zijn, en te gaan voor wat echt bij je hoort en wat goed voelt.

DE WITTE WIND ALS LEVENSADEM DIE BEZIELT

 

De witte wind is het zonneteken dat vlak achter de rode draak komt. Je zou daarbij kunnen zeggen dat de rode draak de eerste ruwe vorm neerzet, en dus het lichaam aarde geeft. De witte wind is dan vervolgens de levensadem die het levenloze lichaam bezieling, adem en leven geeft.

De witte wind is de levensadem die alles wat leeft bezielt. Deze levensadem raakt de ‘matrix van grenzeloze potentie’ aan met zijn intentie en geeft daardoor concreet vorm aan de levensenergie. De witte wind is de oervader die een creatie met bevlogenheid bekrachtigt, én letterlijk bezielt; een ziel geeft. Het is de geest/spirit/het goddelijke die via zijn intentie en gedachten vormloze materie tot leven schept. Het boeiende is dat de onzichtbare kracht van de wind vooral merkbaar is door het effect op de dingen die erdoor in beweging komen.

Witte winden zijn vaak heel geïnspireerde en bezielde mensen. Overal waar ze komen brengen ze inzichten en spiritualiteit. Ze brengen net dat extra tikkeltje meer in de groep… Een bepaalde magie en bevlogenheid die ruimte brengt en mensen verbindt.

Welke werkelijkheid wil jij bezielen? Heb je een droom? Wat voel jij als de diepere wens van jouw ziel om hier op Aarde neer te zetten? Vanuit je gedachten schep je. Hoe helderder je visioen is, hoe gemakkelijker de manifestatie ervan. Want eerst is er steeds een intentie, een idee, dat zich dan geleidelijk aan steeds verder concretiseert en materialiseert.

JE ZIEL VOLLEDIG LATEN INDALEN

 

Via een diepe verbinding met jezelf, jouw unieke waarheid en hartenwensen, maak je ruimte voor het volledig indalen van je ziel in deze aardse werkelijkheid. Jouw ziel werkt door verschillende energetische lichamen, die steeds geleidelijk aan dichter en vaster worden, en die het zo mogelijk maken geïncarneerd op aarde te leven.

In de hogere lichtsferen is de blauwdruk aanwezig van wie je werkelijk bent en kan zijn in je volle potentieel. Jouw hogere ziel vertoeft steeds in deze sferen en is een belichaming van goddelijke intelligentie en bewustwording. Jouw goddelijke ziel is wie jij werkelijk bent, jouw ware IK.

Het is de bedoeling tot een gealigneerde aanwezigheid in al je lichamen te komen vanuit jouw zielskern en lichtwezen. Je bent dan één en heel in jezelf op alle niveaus: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Je denken, voelen én doen zijn één.

Je ziel gebruikt jouw intuïtie als koppelingsinstrument tussen zichzelf en je aardse lichaam om je persoonlijkheid de juiste richting aan te geven. Laat jouw intuïtie het kompas van je leven zijn, zodat je leven gedragen wordt door je ziel.

Maak dagelijks contact met de Universele Bronenergie zodat ze je kan vullen en energetiseren. Je hoeft dan niet te teren op de energie van anderen, en deze energie steeds weer opnieuw te recycleren. Je hebt immers zelf rechtstreeks en direct toegang tot de Universele Bron van zuivere, hoog trillende en revitaliserende energie.

JE ZIEL VOLLEDIG LATEN INDALEN

 

Via een diepe verbinding met jezelf, jouw unieke waarheid en hartenwensen, maak je ruimte voor het volledig indalen van je ziel in deze aardse werkelijkheid. Jouw ziel werkt door verschillende energetische lichamen, die steeds geleidelijk aan dichter en vaster worden, en die het zo mogelijk maken geïncarneerd op aarde te leven.

In de hogere lichtsferen is de blauwdruk aanwezig van wie je werkelijk bent en kan zijn in je volle potentieel. Jouw hogere ziel vertoeft steeds in deze sferen en is een belichaming van goddelijke intelligentie en bewustwording. Jouw goddelijke ziel is wie jij werkelijk bent, jouw ware IK.

Het is de bedoeling tot een gealigneerde aanwezigheid in al je lichamen te komen vanuit jouw zielskern en lichtwezen. Je bent dan één en heel in jezelf op alle niveaus: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Je denken, voelen én doen zijn één.

Je ziel gebruikt jouw intuïtie als koppelingsinstrument tussen zichzelf en je aardse lichaam om je persoonlijkheid de juiste richting aan te geven. Laat jouw intuïtie het kompas van je leven zijn, zodat je leven gedragen wordt door je ziel.

Maak dagelijks contact met de Universele Bronenergie zodat ze je kan vullen en energetiseren. Je hoeft dan niet te teren op de energie van anderen, en deze energie steeds weer opnieuw te recycleren. Je hebt immers zelf rechtstreeks en direct toegang tot de Universele Bron van zuivere, hoog trillende en revitaliserende energie.

DE KLEUR WIT

 

Wit is de kleur van het Noorden, de plek van de zielen en de stilte. In het Noorden komt de zon niet en is het kouder, net zoals in de winter. Schijnbaar is er niets, maar toch leeft en rust er vanalles onder de grond, wachtende om in de lente, bij een nieuwe cyclus, terug boven de oppervlakte te komen. Alle wijsheid is steeds aanwezig.

Wit vraagt je je naar je innerlijke te richten en je te verdiepen. Wit nodigt uit om contact te maken met spirit, je gidsen, je voorouders en de engelen. Daarmee dat het deze golf zeker een goed idee is om je bewust te zijn van die kant van het leven die niet ‘aards’ is. Stel je deze 13-dagen open voor de spirituele, onzichtbare kant van het leven.

Wit gaat ook over technologie, informatie, denken, ideeën, netwerken, connecteren en verbale communicatie. Wit is dan ook gekoppeld aan het element lucht en de mentale laag.

UITSPREKEN EN ONDER WOORDEN BRENGEN WAT IN JE LEEFT

 

Communicatie met jezelf én anderen is key deze witte wind golf. Er moet dus veel gepraat worden  De bedoeling is om niet dicht te klappen, maar wel om echt uit te spreken waar het over gaat. Witte wind laat namelijk vaak het achterste van zijn tong niet zien.

Verbindende communicatie is een grote les in deze golf. De witte wind staat immers voor de kracht om mogelijkheden en kansen te scheppen via verbindende en bevrijdende communicatie. Probeer dus zeker vanuit je allerhoogste en liefdevolle waarheid te spreken.

In zijn schaduw gaat de witte wind echter intense emoties uit de weg gaan en creëert hij afstand en miscommunicatie. Hij heeft de neiging om dicht te klappen als het moeilijk wordt en gedraagt zich dan uiterst introvert. En dit kan wel eens extra getriggerd worden nu omdat in de Westerse astrologie de Zon, Mercurius, Venus en Pluto in Steenbok staan (en er ook een nieuwe maan in Steenbok is geweest), waardoor het tonen van gevoelen en het uiten van je behoeften net iets lastiger kan zijn.

Weersta deze 13-daagse periode dus de neiging om jezelf terug te trekken en om alles te veel vanop een afstand te bekijken. Zeker wanneer je het gevoel hebt er niet meer bij te horen. Ga in interactie en probeer de verbinding met de andere(n) te maken of te herstellen. Waar zitten jullie gelijkenissen in plaats van de verschillen? In welke overkoepelende en hogere waarde kunnen jullie je beide wel vinden? Met elkaar praten is zo belangrijk! Deel wat er werkelijk in je leeft. Zo krijgt de ander ook de kans om eventueel misbegrip en foute interpretaties recht te zetten.

UITSPREKEN EN ONDER WOORDEN BRENGEN WAT IN JE LEEFT

 

Communicatie met jezelf én anderen is key deze witte wind golf. Er moet dus veel gepraat worden  De bedoeling is om niet dicht te klappen, maar wel om echt uit te spreken waar het over gaat. Witte wind laat namelijk vaak het achterste van zijn tong niet zien.

Verbindende communicatie is een grote les in deze golf. De witte wind staat immers voor de kracht om mogelijkheden en kansen te scheppen via verbindende en bevrijdende communicatie. Probeer dus zeker vanuit je allerhoogste en liefdevolle waarheid te spreken.

In zijn schaduw gaat de witte wind echter intense emoties uit de weg gaan en creëert hij afstand en miscommunicatie. Hij heeft de neiging om dicht te klappen als het moeilijk wordt en gedraagt zich dan uiterst introvert. En dit kan wel eens extra getriggerd worden nu omdat in de Westerse astrologie de Zon, Mercurius, Venus en Pluto in Steenbok staan (en er ook een nieuwe maan in Steenbok is geweest), waardoor het tonen van gevoelen en het uiten van je behoeften net iets lastiger kan zijn.

Weersta deze 13-daagse periode dus de neiging om jezelf terug te trekken en om alles te veel vanop een afstand te bekijken. Zeker wanneer je het gevoel hebt er niet meer bij te horen. Ga in interactie en probeer de verbinding met de andere(n) te maken of te herstellen. Waar zitten jullie gelijkenissen in plaats van de verschillen? In welke overkoepelende en hogere waarde kunnen jullie je beide wel vinden? Met elkaar praten is zo belangrijk! Deel wat er werkelijk in je leeft. Zo krijgt de ander ook de kans om eventueel misbegrip en foute interpretaties recht te zetten.

URANUS HOORT BIJ DE WITTE WIND

 

De planeet die bij de witte wind hoort is Uranus. Deze staat voor het hogere weten, plotse veranderingen, het herbekijken van het bestaande, om het te vernieuwen en te verbeteren, om zo ook de toekomst te kunnen doorstaan. Uranus verenigt schijnbaar onverenigbare polariteiten vanuit ‘outside the box’ denken. Eigenlijk is er bij Uranus zelfs geen ‘box’. Veranderingen zijn vaak totaal en revolutionair. Waterman (huis 11) komt na het teken Steenbok (huis 10) in de Westerse astrologie en breekt dus door de bestaande structuren en wetten van Steenbok om te vernieuwen en te innoveren. Uranus staat voor plotse veranderingen die je vaak niet ziet aankomen.

Een gezonde dosis flexibiliteit hoort dan ook bij de Witte Wind. Gebruik de vele veranderingen die zich in je leven aandienen steeds als kans om je bewustzijn te verruimen. Laat je echter niet verleiden om met alle winden mee te waaien. Het kan een uitdaging zijn voor de witte wind, te weten wanneer en hoe zich te concentreren. Hij kan dan versnipperd geraken in al zijn interessegebieden. Wind wordt door het leven uitgedaagd om besluitvaardigheid te tonen, gemaakte afspraken na te komen en neem verantwoordelijkheid te nemen waar nodig.

De hogere rationaliteit van Waterman maakt dat de witte wind een sterke mentale kracht heeft. Het zijn vernieuwers, ingenieurs, adviseurs, counselors en gedreven communicatoren. Maar die sterke mentale kracht heeft ook zijn schaduwkanten. Dan gaat de witte wind twijfelen; aan zijn beslissingen en aan zijn zichzelf. Wanneer de witte wind het moeilijk hebt, blijft hij wel eens in zijn hoofd zitten, trekt hij zich terug en tracht hij intense emoties te onderdrukken en weg te rationaliseren.

WITTE WERELDOVERBRUGGER OP TOON 5: EIGEN STUURMAN ZIJN OMTRENT LOSLATEN

 

De Witte Wereldoverbrugger vertegenwoordigt de kracht van de dood en de onderwereld. De witte wereldoverbrugger teacht loslaten, overgave en acceptatie. Dit soort overgave gaat niet over opgeven of je macht aan iemand anders geven. De wereldoverbrugger connecteert daarentegen tot een ‘weten’ dat het rationeel verstand ver overstijgt. Het is het diepere weten, dat wat je op dit moment ook ervaart, hoe moeilijk of uitdagend het ook mag lijken, je spirituele evolutie dient op een perfecte manier.

De wereldoverbrugger op toon 5 vraagt van je om stuurman te zijn in je eigen leven omtrent loslaten. Waarvan voel je dat het zijn tijd gekomen is? Dit kan een relatie zijn, een project of gewoon een patroon dat je niet langer meer dient. Toon 5 betekent dat jij hebt te bepalen wat je hebt los te laten. Dit zal je zelf moeten doen, en zal niemand anders voor jou doen.

Wees eerlijk met jezelf, en vertrouw op je aanvoelen van de juiste timing. Hoe meer je in verzet gaat tegen deze ‘divine timing’, hoe moeilijker en hoe zwaarder het wordt. Wanneer je weerstand blijft bieden aan dit proces, kan het zijn dat je uiteindelijk op je knieën gedwongen wordt tot nederigheid. Want het leven kan je niet controleren. Het brengt een flow waarop je enkel in overgave kan gaan.

WITTE WERELDOVERBRUGGER OP TOON 5: EIGEN STUURMAN ZIJN OMTRENT LOSLATEN

 

De Witte Wereldoverbrugger vertegenwoordigt de kracht van de dood en de onderwereld. De witte wereldoverbrugger teacht loslaten, overgave en acceptatie. Dit soort overgave gaat niet over opgeven of je macht aan iemand anders geven. De wereldoverbrugger connecteert daarentegen tot een ‘weten’ dat het rationeel verstand ver overstijgt. Het is het diepere weten, dat wat je op dit moment ook ervaart, hoe moeilijk of uitdagend het ook mag lijken, je spirituele evolutie dient op een perfecte manier.

De wereldoverbrugger op toon 5 vraagt van je om stuurman te zijn in je eigen leven omtrent loslaten. Waarvan voel je dat het zijn tijd gekomen is? Dit kan een relatie zijn, een project of gewoon een patroon dat je niet langer meer dient. Toon 5 betekent dat jij hebt te bepalen wat je hebt los te laten. Dit zal je zelf moeten doen, en zal niemand anders voor jou doen.

Wees eerlijk met jezelf, en vertrouw op je aanvoelen van de juiste timing. Hoe meer je in verzet gaat tegen deze ‘divine timing’, hoe moeilijker en hoe zwaarder het wordt. Wanneer je weerstand blijft bieden aan dit proces, kan het zijn dat je uiteindelijk op je knieën gedwongen wordt tot nederigheid. Want het leven kan je niet controleren. Het brengt een flow waarop je enkel in overgave kan gaan.

GELE STER OP TOON 7: PLEK INNEMEN ALS RICHTINGAANWIJZER

 

Sta je jezelf toe om jouw plek in te nemen en te stralen? In deze witte wind golf kan dit wel eens een issue zijn. Weet jij waar je goed in bent? Wat jouw dromen en talenten zijn? De gele ster op toon 7 vraagt je om afgestemd te zijn op jouw stralende kracht en schoonheid, en deze te delen met de wereld.

Wanneer de gele ster niet schijnt, onderwaardeert hij zijn eigen deel en plek, en denkt hij in tekorten. Weet dat alleen jij jouw unieke rol in het grote geheel kan vervullen; ieder brengt immers zijn eigen onvervangbare deel in. Jij schijnt licht op jouw unieke manier, en bent een onmisbaar geschenk voor de wereld. Neem stralend die ene plek in die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kunt innemen. Dat zou in deze witte wind golf je focus moeten zijn.

De gele ster energie is die van schoonheid en kunstzinnigheid, die alles mooi en harmonieus maakt. Hij zorgt ervoor dat ieder zijn deel en plek krijgt, op de juiste plaats en het juiste moment. Jij mag dus helemaal stralen naast de andere sterren, volledig in harmonie en gelijkwaardigheid. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk voor de gele ster, want zodra je jouw plek gaat innemen, kom je alles tegen wat je daarvan heeft verwijderd. De gele ster maakt vaak gedurende (langere) periodes disharmonie mee, om dan pas te ervaren wat werkelijke harmonie is.

Kijk je eigen disharmonische patronen dus in de ogen en transformeer ze. Want vaak is het moeilijk om andere mensen echt hun plek te geven, omdat je je eigen plek nog niet gevonden hebt. Evalueer je uitspraken en ga na of je anderen ook werkelijk in hun waarde laat.

De nieuwe jaarenergie voor 2023 is trouwens die van gele ster op toon 7: afgestemd zijn op harmonie en gelijkwaardigheid. Dit is omdat dit de dagenergie is op 1 januari. Collectief kijken we terug op de afgelopen jaren en kijken waarnaar we gaan. Toon 7 is een richtingaangevend jaar. Tijd om na deze woelige jaren de stand van zaken op te maken en te kijken wat we willen dat het vervolg gaat zijn. Together we create the change! 

WITTE HOND OP TOON 9: ZELFLIEFDE UITBREIDEN EN UITSTRALEN

 

De Witte Hond is de trouwe metgezel met een groot hart die steeds voor zichzelf en anderen klaar staat. Hij staat voor de lange termijn verbintenis tussen twee individuen met een gezamenlijk doel. Witte hond is het teken van liefde, affectie en zielsverwantschap.

Deze witte wind golf staat de witte hond op toon 9. Toon 9 heeft alles te maken met groter maken, uitbreiden, uitstralen, en je intentie zetten. Typisch witte hond is eerder trouw zijn aan anderen dan aan zichzelf. Maar vanuit diepe zelfliefde zal je net veel voor anderen kunnen betekenen als motiverende kracht. Want door op te komen voor jezelf, dwing je de ander immers om zijn/haar groei-stukken ook op te nemen. Laat je toewijding aan de onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf én de ander, je de moed geven de confrontatie op een zachte manier aan te gaan. Wetende dat de stap tot confrontatie even pittig kan zijn, maar dat je er daarna de vruchten van zal plukken.

Je gevoelens en emoties zijn een essentieel onderdeel van je leven. En daar zit een grote les voor de witte hond. Vaak zit je in het drama van je leven, net omdat het moeilijk is om over je gevoelens te praten. Sta jezelf toe om zonder te (ver)oordelen te voelen. Neem bij moeilijke situaties even de tijd om via hartsademhaling weer contact te maken met de bron van onvoorwaardelijke liefde in jezelf. Voel hoe er achter elke emotie een liefdevolle boodschap of intentie zit, die je uitnodigt om er verder mee aan de slag te gaan.

WITTE HOND OP TOON 9: ZELFLIEFDE UITBREIDEN EN UITSTRALEN

 

De Witte Hond is de trouwe metgezel met een groot hart die steeds voor zichzelf en anderen klaar staat. Hij staat voor de lange termijn verbintenis tussen twee individuen met een gezamenlijk doel. Witte hond is het teken van liefde, affectie en zielsverwantschap.

Deze witte wind golf staat de witte hond op toon 9. Toon 9 heeft alles te maken met groter maken, uitbreiden, uitstralen, en je intentie zetten. Typisch witte hond is eerder trouw zijn aan anderen dan aan zichzelf. Maar vanuit diepe zelfliefde zal je net veel voor anderen kunnen betekenen als motiverende kracht. Want door op te komen voor jezelf, dwing je de ander immers om zijn/haar groei-stukken ook op te nemen. Laat je toewijding aan de onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf én de ander, je de moed geven de confrontatie op een zachte manier aan te gaan. Wetende dat de stap tot confrontatie even pittig kan zijn, maar dat je er daarna de vruchten van zal plukken.

Je gevoelens en emoties zijn een essentieel onderdeel van je leven. En daar zit een grote les voor de witte hond. Vaak zit je in het drama van je leven, net omdat het moeilijk is om over je gevoelens te praten. Sta jezelf toe om zonder te (ver)oordelen te voelen. Neem bij moeilijke situaties even de tijd om via hartsademhaling weer contact te maken met de bron van onvoorwaardelijke liefde in jezelf. Voel hoe er achter elke emotie een liefdevolle boodschap of intentie zit, die je uitnodigt om er verder mee aan de slag te gaan.

WITTE TOVENAAR OP TOON 13: GENIETEN VAN MAGIE, RITUELEN EN SJAMANISME

 

De witte tovenaar is de mysticus, de healer, de priester, de sjamaan en de initiator van wonderen. Hij beweegt op de grens van het zichtbare en het onzichtbare, en heeft toegang tot verschillende dimensies. Hij werkt met de magie van symbolen, rituelen en ceremonies.

Wie weet kan je deze periode wel een eigen ceremonie of ritueel bedenken om één van je intenties kracht bij te zetten. Dit kan heel simpel zijn: een tekst neerschrijven en in het vuur gooien, een kaars aansteken terwijl je je intentie zegt, een bloem op het water leggen… Rituelen kunnen poorten openen, en via de kracht van je intentie komt er beweging op het thema waar je mee aan de slag wilt gaan.

Trauma’s uit dit en vorige levens kunnen liefdevol je aandacht vragen om geheeld te worden. Een sterke kracht van de witte tovenaar is die van de hartswijsheid. Door de poort van je hart kan je emoties, angsten en schaduwdelen in jezelf omarmen. De ware sjamaan reist immers door de dieptes van zijn onderbewustzijn naar zijn angsten en persoonlijke hel. Zonder oordeel over licht of duister kan hij alles recht in de ogen kijken om het daarna te transformeren. De dood van een schaduw is in werkelijkheid de geboorte van een verborgen gave. Donker is gecondenseerd licht dat wacht om zijn ware gezicht te laten zien.

Begin met het accepteren van hoe het is, en richt je dan op hoe je het graag wilt zien. Uit een duidelijk verzoek tot transformatie, kan je alle energieën ombuigen tot een positieve kracht. Een ritueel of ceremonie kan je daarbij zeker helpen.

Witte tovenaars kunnen nogal agressief zijn. De tovenaar worstelt binnen het terrein van de emoties, en leert in dit leven de les met ingewikkelde menselijke relaties om te gaan. Eén van zijn schaduwzijdes is om verstrikt te geraken in intriges en familiale complexiteiten. Hij schiet dan door in controle en streeft persoonlijke macht na. Dit kan erg destructief zijn. Daarmee, ga de uitdaging aan in deze witte golf om de beste versie van jezelf neer te zetten in je communicatie en volg de weg van je hart.

Remember, the magic is in you and around you <3

Veel liefs,

 

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be 

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen. Bovendien weet je dat je elk jaar vanaf je verjaardag een nieuwe jaargolf hebt. Je hebt wel de lege Tzolkin golven invulbladen vanuit Groeidala’s downloadarea, omdat je reeds een workshop volgde bij Groeidala, en je weet hoe je zelf een golf moet opbouwen… Maar toch zou het echt wel véél handiger zijn als je alle Tzolkin golven netjes uitgewerkt zou hebben, met de mooi ingekleurde zonnetekens. Dan kan je immers in één oogopslag de golf overzien… en kan je de betekenis ervan, met de sprekende symbolen erbij, ook veel beter uitleggen aan anderen.

Yes… na lange vraag van velen is het Tzolkin golven e-boek eindelijk beschikbaar! Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.

Videocursus de betekenis van de zonnetekens in de Tzolkin

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super interessant op onderzoek te gaan naar de betekenis ervan in je leven en linken te leggen. De korte samenvattingen van de zonnetekens zeggen al wel iets, maar je voelt dat er meer is. Je voelt dat de zonnetekens nog een hele diepgang hebben die je nog niet zo goed kan vatten. Het is net deze diepere dimensie in de betekenis van de zonnetekens die je graag wilt ontdekken.

Tijdens deze videocursus van 2u30 min licht ik de 20 zonnetekens uit de Tzolkin in detail toe:

  • hun kwaliteiten en schaduwzijden;
  • hoe ze zich typisch kenmerken;
  • en hoe dat zich uit in het dagelijks leven.
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA