Tzolkin Gele Zon golf 14 maart 2023

universaliteit, verlichting, eenheid en onvoorwaardelijke liefde

Witte Spiegel golf Tzolkin

 

Lieve jij

Vandaag 14 maart 2023 zijn we aanbeland in de gele zon golf. De kernwoorden van de gele zon zijn: universaliteit, verlichting, eenheid en onvoorwaarde­lijke liefde. Deze golf mogen we ervaren hoe wit en zwart, licht en donker, geluk en verdriet, leven en dood, de twee kanten zijn van dezelfde medaille. In de eenheid van ons bestaan hebben alle tegenstellingen hun functie, net zoals yin en yang. Op een bepaalde manier kunnen ze niet zonder elkaar. Het is juist door de ervaring van het één dat we het andere kunnen kennen. Zonder het ene kan het andere niet bestaan, want dan is er geen tegenpool. Dan is er niets om het ene tegen af te zetten, te vergelijken. Net zoals we de sterren alleen maar kunnen zien aan een donkere hemel. Het is net door het bestaan van deze dualiteiten dat we de grotere eenheid van het leven kunnen ervaren. En dit grotere besef van de overkoepelende eenheid is de essentie van de gele zon.

 

DE VERSCHILLENDE TELLINGEN DIE WERKEN MET DE TZOLKIN 

 

De gele zon golf ligt me nauw aan het hart, want dit is mijn geboortegolf in de klassieke telling. Had je daar al eens van gehoord van de klassieke telling? Er zijn vele synoniemen voor deze telling zoals de oude, Klassieke, Lange of Quiché telling van de Maya’s. 

Het is zelfs zo dat de huidige Maya’s zelf niet werken met de dreamspell telling, welke ik en de meeste Tzolkin fans in de Westerse wereld wel als basis gebruiken. Voor vele mensen komt dit weetje als een verrassing. Als je op reis gaat naar Mexico en Guatemala en iemand berekent jouw KIN (dag/geboorte energie) in de Tzolkin, dan krijg je ongetwijfeld een ander resultaat van de berekening dan je tot nu toe misschien wel gewoon was vanuit de dreamspell telling.

De klassieke telling loopt al vanaf het begin des tijd, en loopt ononderbroken door. Dit in tegenstelling tot de dreamspell telling die elke schrikkeldag een dag blijft stilstaan ter correctie van het tropisch jaar (de tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan om de zon van lentepunt naar lentepunt te bewegen), welk niet exact 365 dagen is, maar wel 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden langer.

Als je je verdiept in de Tzolkin en op het internet op zoek gaat naar informatie kom je gegarandeerd in aanraking met verschillende tellingen. Deze tellingen werken allemaal met dezelfde Tzolkin 20×13 matrix, maar hebben allemaal een ander startpunt. Als je calculators gebruikt, en een datum invoert, krijg je bij elke telling een andere uitkomst. Dat kan erg verwarrend zijn. Want welke telling is nu dé juiste? En welke dagenergie heb je dan te volgen? Echter, proberen om dé ‘waarheid’ te kristalliseren uit de ‘echte telling’ … en daarbij bijvoorbeeld ‘de originele Maya-kalender’ als de enige juiste zien, waarbij andere tellingen worden uitgesloten, dat is precies de fundamentele fout die vele georganiseerde religies hebben gemaakt sinds hun ontstaan.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

Het is zelfs zo dat de huidige Maya’s zelf niet werken met de dreamspell telling, welke ik en de meeste Tzolkin fans in de Westerse wereld wel als basis gebruiken. Voor vele mensen komt dit weetje als een verrassing. Als je op reis gaat naar Mexico en Guatemala en iemand berekent jouw KIN (dag/geboorte energie) in de Tzolkin, dan krijg je ongetwijfeld een ander resultaat van de berekening dan je tot nu toe misschien wel gewoon was vanuit de dreamspell telling.

De klassieke telling loopt al vanaf het begin des tijd, en loopt ononderbroken door. Dit in tegenstelling tot de dreamspell telling die elke schrikkeldag een dag blijft stilstaan ter correctie van het tropisch jaar (de tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan om de zon van lentepunt naar lentepunt te bewegen), welk niet exact 365 dagen is, maar wel 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden langer.

Als je je verdiept in de Tzolkin en op het internet op zoek gaat naar informatie kom je gegarandeerd in aanraking met verschillende tellingen. Deze tellingen werken allemaal met dezelfde Tzolkin 20×13 matrix, maar hebben allemaal een ander startpunt. Als je calculators gebruikt, en een datum invoert, krijg je bij elke telling een andere uitkomst. Dat kan erg verwarrend zijn. Want welke telling is nu dé juiste? En welke dagenergie heb je dan te volgen? Echter, proberen om dé ‘waarheid’ te kristalliseren uit de ‘echte telling’ … en daarbij bijvoorbeeld ‘de originele Maya-kalender’ als de enige juiste zien, waarbij andere tellingen worden uitgesloten, dat is precies de fundamentele fout die vele georganiseerde religies hebben gemaakt sinds hun ontstaan.

ALLES HANGT AF VAN WELKE VRAAG JE STELT 

 

In de plaats van ons vast te bijten in dogma’s kunnen we beter de dualiteit overstijgen en een vergelijkende studie ondernemen. Als je alle tellingen samen legt, krijg je een goed overkoepelend beeld. Veel hangt bovendien af van welke specifieke vraag je hebt. Elk van de tellingen heeft immers een andere functie en vertelt een ander verhaal. Hieronder geef ik dit onderscheid kort weer. 

Telling Vraag? Betekenis
Dreamspell/Zon Wie ben ik in dit leven? Persoonlijkheid, afgestemd op de Zon, mannelijk en rationeel, gemakkelijkst te herkennen in je leven
Bron/Lange/ Klassieke/Quiché Wie ben ik over meerdere levens heen? Ziel, afgestemd op de Bron, vrouwelijk, gevoel en intuïtie, Natuurlijke Zelf, incarnatie pad van je ziel, karma
Kosmische Wie ben ik als mijn ego en ziel samenwerken? Verbindt Zon (ratio) en Bron (gevoel), je Moeiteloze Zelf, de meest authentieke versie van jezelf, doen wat het best bij je past, kracht van je hart (4e chakra)
Ascentie/ Innerlijke kind Hoe kan ik mijn frequentie snel verhogen op Aarde? Route tot versnelde ascentie, je persoonlijke afstudeerproject op Aarde, om de dualiteit te overstijgen, de staat van ‘bewuste volledigheid’
De Nieuwe Aarde Hoe kan ik patronen doorbereken? Leven vanuit vreugde, de beladenheid en karma van Klassieke Telling loslaten, creatiekracht in volledige harmonie

 

De ene telling is dus niet beter of meer geëvolueerd dan de anderen. Ze vertegenwoordigen allemaal een andere laag van je zijn, en dat onderscheid kan je voelen.

Als ik het op mezelf toepas als voorbeeld: in de lange/klassieke telling (die gaat over wie je bent over meerdere levens) is mijn thema de gele zon, wat staat voor het christus/boeddha bewustzijn, de universaliteit en de onvoorwaardelijke liefde. En als ik daarop intune voel ik heel sterk hoe ik verschillende levens na elkaar moeite heb gehad met mijn idealisme en hoge waarden en normen in de ‘harde’ maatschappij. Leven na leven ben ik afgestraft geweest en heb ik veel pijn moeten doorgaan omdat ik mijn hogere spirituele wijsheiden wilde delen met de wereld. Mijn galactische signatuur in de klassieke telling is witte wind toon 3; beweging brengen van bezieling en communicatie in relaties. Ik begrijp dat in het grotere plan deze evolutie nodig was en daardoor ben ik sterker geworden. Wat eveneens paste in de globale evolutie waar we door moesten als mensheid. Maar de pijn die ik daardoor gehad heb als ziel, kan ik heel goed voelen. Het proces dat ik gedurende meerdere levens doorgemaakt heb, maakt dat ik in dit leven nu als gele krijger toon 5 (dreamspell telling) geïncarneerd ben. Dit om mijn angsten en onzekerheden te overwinnen, die ik heb opgedaan in mijn vorige levens, en te leren mijn eigen weg te volgen en mezelf hierin te bekrachtigen, ondanks oordelen en manipulaties van anderen.

De ene telling is dus niet beter of meer geëvolueerd dan de anderen. Ze vertegenwoordigen allemaal een andere laag van je zijn, en dat onderscheid kan je voelen.

Als ik het op mezelf toepas als voorbeeld: in de lange/klassieke telling (die gaat over wie je bent over meerdere levens) is mijn thema de gele zon, wat staat voor het christus/boeddha bewustzijn, de universaliteit en de onvoorwaardelijke liefde. En als ik daarop intune voel ik heel sterk hoe ik verschillende levens na elkaar moeite heb gehad met mijn idealisme en hoge waarden en normen in de ‘harde’ maatschappij. Leven na leven ben ik afgestraft geweest en heb ik veel pijn moeten doorgaan omdat ik mijn hogere spirituele wijsheiden wilde delen met de wereld. Mijn galactische signatuur in de klassieke telling is witte wind toon 3; beweging brengen van bezieling en communicatie in relaties. Ik begrijp dat in het grotere plan deze evolutie nodig was en daardoor ben ik sterker geworden. Wat eveneens paste in de globale evolutie waar we door moesten als mensheid. Maar de pijn die ik daardoor gehad heb als ziel, kan ik heel goed voelen. Het proces dat ik gedurende meerdere levens doorgemaakt heb, maakt dat ik in dit leven nu als gele krijger toon 5 (dreamspell telling) geïncarneerd ben. Dit om mijn angsten en onzekerheden te overwinnen, die ik heb opgedaan in mijn vorige levens, en te leren mijn eigen weg te volgen en mezelf hierin te bekrachtigen, ondanks oordelen en manipulaties van anderen.

De dreamspell telling is[1], aangezien het de mannelijke en rationele telling is en gaat over dit leven, vaak het gemakkelijkst te herkennen. En als je al weet wat je in dit leven komt doen, en dit aanpakt, dan ben je toch al heel goed bezig, niet?! Daarmee dat ik standaard met deze telling start. Het is ook de telling waar ik persoonlijk het meeste baat aan heb gehad om in mijn kracht te komen. De plaats is hier nu te beperkt om nog verder uit te wijden over de verschillende tellingen, maar als je hier in geintereseerd bent, schrijf je dan zeker in om op de hoogte gehouden te worden voor de lancering van mijn Tzolkin online jaartraject (tot voor kort zat de inhoud van de Tzolkin tellingen vervat in deel 4 van mijn Tzolkin workshopreeks).

[1] De dreamspell telling werd door José Argüelles in de periode tussen 1983 en 1987 geïntroduceerd. Dat betekent dus dat deze telling door de oude Maya’s zelf nooit werd gebruikt. Argüelles beschrijft zelf dat deze telling aan hem geopenbaard of ‘revealed’ werd. Dit op gelijkaardige manier dat het concept van zwaartekracht geopenbaard werd aan Isaac Newton, via zijn intuïtie aangestuurd vanuit het Hogere. Argüelles synchroniseerde de Tzolkin (als fractaal van de grotere 26 000 jarige cyclus van de Zon ter alignatie met Alcyone, de centrale ster van de Pleiaden) met de Gregoriaanse kalender, en verbond ons zo opnieuw met de wijsheid van de Maya’s. Hij koppelde de Tzolkin eveneens aan de 13-manenkalender. De Dreamspell is in se ontworpen als een overgangskalender, om mensen terug in contact de brengen met de natuurlijke tijd. Deze telling maakt een brug zowel naar de Gregoriaanse kalender als naar de Lange/klassieke Telling.

TELLINGEN EN VERSCHILLENDE ASTROLOGISCHE SYSTEMEN COMBINEREN

 

Het is dus perfect mogelijk alle Tzolkin tellingen naast elkaar te gebruiken. Dat levert ook een genuanceerder beeld op en dus meer informatie dan wanneer je slechts één telling gebruikt. Zo voorkom je ook een te sterke identificatie met 1 gezichtspunt. Een nog genuanceerder beeld krijg je wanneer je daarnaast nog andere analysesystemen gaat gebruiken, zoals bijvoorbeeld de Vedische numerologie, Westerse astrologie, het Levensdoelsysteem, Human Design, enzovoort. Identiteit (wie je bent) wordt dan dynamisch in plaats van statisch. Elk systeem draagt bij aan het geheel, en in hun essentie ondersteunen alle systemen je om te herinneren aan wie je diep vanbinnen bent. Het is alsof jouw IK, jouw identiteit, een grote taart is, en elk van de systemen beschrijft een spie van de taart. Hoe meer spies van de taart geopenbaard worden, hoe duidelijker je een zicht krijgt op wie je bent. De systemen zullen gelijkenissen hebben (het binnenste van de taart), evenals verschillen (de buitenranden van de taart). En zeker daar waarin ze gelijkenissen vertonen, kan je vanop aan dat het een diepere waarheid behelst over jouw kern. Daarmee dat ik het ook zo fijn vind om 4 verschillende astrologische en numerologische systemen te combineren met elkaar in mijn readings.

Zo, dat gezegd zijnde, vertel ik je nu graag nog iets meer over de gele zon golf.

TELLINGEN EN VERSCHILLENDE ASTROLOGISCHE SYSTEMEN COMBINEREN

 

Het is dus perfect mogelijk alle Tzolkin tellingen naast elkaar te gebruiken. Dat levert ook een genuanceerder beeld op en dus meer informatie dan wanneer je slechts één telling gebruikt. Zo voorkom je ook een te sterke identificatie met 1 gezichtspunt. Een nog genuanceerder beeld krijg je wanneer je daarnaast nog andere analysesystemen gaat gebruiken, zoals bijvoorbeeld de Vedische numerologie, Westerse astrologie, het Levensdoelsysteem, Human Design, enzovoort. Identiteit (wie je bent) wordt dan dynamisch in plaats van statisch. Elk systeem draagt bij aan het geheel, en in hun essentie ondersteunen alle systemen je om te herinneren aan wie je diep vanbinnen bent. Het is alsof jouw IK, jouw identiteit, een grote taart is, en elk van de systemen beschrijft een spie van de taart. Hoe meer spies van de taart geopenbaard worden, hoe duidelijker je een zicht krijgt op wie je bent. De systemen zullen gelijkenissen hebben (het binnenste van de taart), evenals verschillen (de buitenranden van de taart). En zeker daar waarin ze gelijkenissen vertonen, kan je vanop aan dat het een diepere waarheid behelst over jouw kern. Daarmee dat ik het ook zo fijn vind om 4 verschillende astrologische en numerologische systemen te combineren met elkaar in mijn readings.

Zo, dat gezegd zijnde, vertel ik je nu graag nog iets meer over de gele zon golf.

GELE ZON OP TOON 1: ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE EN EENHEID ALS THEMA

 

De gele zon is het universele vuur en de belangrijkste ster voor ons op Aarde. De zon als fysieke en geestelijke lichtbron is de hartchakra van ons zonnestelsel. Van daaruit stroomt alle energie die je wezen voedt. De zon is geconnecteerd met onze eigen hartchakra en via je vortex maakt je hart de connectie met je ziel, diegene wie je in wezen bent. De gele zon geeft, deelt, en verspreidt liefde, licht en leven. Ze staat voor heelheid en het hoogste ideaal; de glorie van de volmaakte schepping, de eenheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke, het christusbewustzijn en ongelimiteerd geluk. De zon maakt geen onderscheid en geeft zonder oordeel warmte en licht aan iedereen. Laat de komende 13 dagen de gele zon je hart verlichten en verwarmen op koude en donkere momenten.

De gele zon is het laatste zonneteken van de 20. Hier komen alle zonnetekens in samen, als kroon op het werk. De gele zon representeert de blauwprint van het kosmische bewustzijn. Alles mag er onvoorwaardelijk zijn in het licht van de universele liefde. Licht en donker, kwaliteit en schaduw, komen samen in de eenheid van het AL. Alle schaduwzijden hebben je een dienst bewezen in deze cyclus van groei in bewustzijn. Niets of niemand is perfect en dat hoeft ook niet; “You can’t get it wrong; and you never get it done[1]”. Dat is juist het mooie en hetgeen wat kans geeft tot evolutie en eeuwigdurende groei.

[1] Abraham-Hicks Publications, mail van 2/03/2016, Excerpted from: Phoenix, AZ on February 01, 2014

PERFECTIONISME, IDEALISME EN HOGE NORMEN EN WAARDEN

 

Gele zonnen zijn liefdevol, artistiek, dromerig en romantisch. Ze kunnen weleens sociaal onhandig zijn, maar hebben het goed met iedereen voor. Spiritualiteit geeft hun leven inhoud. Hun fijne en hoge trilling maakt hen meelevend met anderen. Het zijn loyale en extreem toegewijde vrienden en geliefden, maar lijden nogal eens in relaties aan onrealistische verwachtingen. Ze leggen de erg lat hoog. Dat maakt dat ze gekwetst en teleurgesteld kunnen worden.

Beperkende gedachten en praktijken in onder andere politiek zijn voor hen moeilijk te begrijpen en te accepteren. Echter, hun streven naar idealen en het bereiken van perfectie, maakt dat ze veel kunnen realiseren in hun leven. In tussentijd maken ze van de wereld een betere plek en geven anderen het geloof in het goede terug. De oplossing ligt er voor hen in realisme en idealisme te combineren, als stap op weg naar een steeds betere wereld.

De energie van de gele zon is die van het Christus- en Boeddhabewustzijn. Toen Jezus aan het kruis hing en erg aan het lijden was, kon hij toch het hoger bewustzijn in zichzelf aanspreken en zei “Heer vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen”. Tune in op deze energie en laat dit hoger bewustzijn je inspireren de komende 13-dagen. Probeer vanuit onvoorwaardelijke Liefde te kijken naar jezelf en anderen.

PERFECTIONISME, IDEALISME EN HOGE NORMEN EN WAARDEN

 

Gele zonnen zijn liefdevol, artistiek, dromerig en romantisch. Ze kunnen weleens sociaal onhandig zijn, maar hebben het goed met iedereen voor. Spiritualiteit geeft hun leven inhoud. Hun fijne en hoge trilling maakt hen meelevend met anderen. Het zijn loyale en extreem toegewijde vrienden en geliefden, maar lijden nogal eens in relaties aan onrealistische verwachtingen. Ze leggen de erg lat hoog. Dat maakt dat ze gekwetst en teleurgesteld kunnen worden.

Beperkende gedachten en praktijken in onder andere politiek zijn voor hen moeilijk te begrijpen en te accepteren. Echter, hun streven naar idealen en het bereiken van perfectie, maakt dat ze veel kunnen realiseren in hun leven. In tussentijd maken ze van de wereld een betere plek en geven anderen het geloof in het goede terug. De oplossing ligt er voor hen in realisme en idealisme te combineren, als stap op weg naar een steeds betere wereld.

De energie van de gele zon is die van het Christus- en Boeddhabewustzijn. Toen Jezus aan het kruis hing en erg aan het lijden was, kon hij toch het hoger bewustzijn in zichzelf aanspreken en zei “Heer vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen”. Tune in op deze energie en laat dit hoger bewustzijn je inspireren de komende 13-dagen. Probeer vanuit onvoorwaardelijke Liefde te kijken naar jezelf en anderen.

DE VERBINDING MET ONZE OERBRON

 

Al het leven om je heen beweegt in een uniek algoritme en is terug op weg naar de eenheid. Bij de gele zon kom je weer in contact met de plek waar je ooit aan de reis begonnen bent; de bron van liefde en eenheid, zonder enig oordeel en onderscheid. Onze ziel koos ervoor om af te dalen in de materie, om de illusie van afgescheidenheid te kunnen ervaren. Dit was immers de enige manier om onze eigen goddelijkheid te ontdekken en deze werkelijk bewust te kunnen ervaren. De connectie met onze bron werd tot een minimum beperkt en sluiers maken dat we vergeten zijn wie we in werkelijkheid zijn. Toch hebben we diep in ons een herinnering aan de eenheid van de Bron, en weten we hoe het ideaal behoort te zijn. Ieder van ons draagt deze vonk van licht in zich. Echter, de universele liefde in de praktijk brengen in het dagelijks leven op Aarde is vaak een heel ander verhaal. 

Met universele liefde als ideaal, kan het Aardse leven en je mens-zijn dit moeilijk maken dit te realiseren. Misschien zet je wel teveel eigen belangen aan de kant en wil je beter handelen dan je eigenlijk kunt? Wil je vaak meneer of mevrouw perfect zijn? Respecteer en erken ook je eigen behoeften en laat niet meer toe dan wat goed voor je is. Kies in de eerste plaats voor je eigen welzijn, en geef jezelf de ruimte om jezelf teverbeteren en medeogen te ontwikkelen in een tempo dat je aankan. Ons verlangen naar eenheid zit diep, en zo begint al snel het veroordelen van jezelf en anderen omdat je niet aan de onmogelijke eisen van de universele liefde kunt voldoen.

IN LAK’ECH: “IK BEN EEN ANDERE JIJ”

 

In de natuur ontstaat harmonie vanuit zichzelf, maar in deze mensenwereld, waarin velen niet luisteren naar hun hart en intuïtie, is dit geen evidentie. Als er zich iets voordoet wat je pijn doet, vertrouw dan op de eenheid van het grotere kosmische plan. Hoe erg het ook is wat je meemaakt, ergens schuilt er vanuit de ziel een hogere les in. 

Oordelen en veroordelen van jezelf en anderen heeft geen zin. Op het allerhoogste niveau zijn we toch allemaal één. Heb je moeite met iemand anders en is de lading groot? Probeer eens in de ander zijn schoenen te gaan staan en je volledig in te leven. Zo experimenteer je met het Mayaans gezegde In Lak’ech: “Ik ben een andere jij”. 

Als de lading weg is, dan weet je dat het experiment gelukt is. Iedereen doet immers wat op dit moment binnen zijn huidige mogelijkheden het meeste juist is. De dagelijkse beperkingen horen bij het menszijn. We zijn hier allemaal om te leren, en iedereen heeft moeilijke lessen. Alles komt uiteindelijk op zijn plaats, en we vervullen op dagelijkse basis onze zielenafspraken naar elkaar toe. 

Je bent hier op aarde gekomen om te leren mens te zijn, en zo meesterschap te bereiken in zowel de geestelijke als de fysieke wereld. Omhels je zwakheden en angsten en accepteer ze als een deel van jezelf. Wordt daarmee een lichtend voorbeeld voor vele anderen en bouw mee aan de grote shift. Jouw belichaming van de volledige “ik ben” aanwezigheid zal helpen bij het optillen van het bewustzijn van de gehele mensheid. 

Een deel van jezelf is nog steeds aanwezig in de zielenwereld, en helemaal in verbinding met de eenheid. Richt je tot dit deel van jezelf als je het moeilijk hebt, vraag om steun en extra zielenkracht.

IN LAK’ECH: “IK BEN EEN ANDERE JIJ”

 

In de natuur ontstaat harmonie vanuit zichzelf, maar in deze mensenwereld, waarin velen niet luisteren naar hun hart en intuïtie, is dit geen evidentie. Als er zich iets voordoet wat je pijn doet, vertrouw dan op de eenheid van het grotere kosmische plan. Hoe erg het ook is wat je meemaakt, ergens schuilt er vanuit de ziel een hogere les in.

Oordelen en veroordelen van jezelf en anderen heeft geen zin. Op het allerhoogste niveau zijn we toch allemaal één. Heb je moeite met iemand anders en is de lading groot? Probeer eens in de ander zijn schoenen te gaan staan en je volledig in te leven. Zo experimenteer je met het Mayaans gezegde In Lak’ech: “Ik ben een andere jij”.

Als de lading weg is, dan weet je dat het experiment gelukt is. Iedereen doet immers wat op dit moment binnen zijn huidige mogelijkheden het meeste juist is. De dagelijkse beperkingen horen bij het menszijn. We zijn hier allemaal om te leren, en iedereen heeft moeilijke lessen. Alles komt uiteindelijk op zijn plaats, en we vervullen op dagelijkse basis onze zielenafspraken naar elkaar toe.

Je bent hier op aarde gekomen om te leren mens te zijn, en zo meesterschap te bereiken in zowel de geestelijke als de fysieke wereld. Omhels je zwakheden en angsten en accepteer ze als een deel van jezelf. Wordt daarmee een lichtend voorbeeld voor vele anderen en bouw mee aan de grote shift. Jouw belichaming van de volledige “ik ben” aanwezigheid zal helpen bij het optillen van het bewustzijn van de gehele mensheid.

Een deel van jezelf is nog steeds aanwezig in de zielenwereld, en helemaal in verbinding met de eenheid. Richt je tot dit deel van jezelf als je het moeilijk hebt, vraag om steun en extra zielenkracht.

GEEL ZAAD OP TOON 5: EIGEN LEIDERSCHAP IN GROEI

 

Groeien stap per stap is de boodschap van het gele zaad. Gras groeit niet door eraan te trekken. ‘Things take time’. Geel zaad houdt de kiem voor de toekomst vast, schermt het af, en kan heel lang wachten totdat hij vruchtbare bodem heeft gevonden.

Het gele zaad vraagt je om standvastig en geduldig te ontwikkelen stap per stap. Creëer een structuur die zekerheid biedt. Je hebt deze zekerheid nodig als fundament voor een gezonde groei. Het te snel groeien kan tot gevolg hebben dat je niet genoeg gegrond bent, en dat je teruggeworpen wordt enkele stappen terug. En dat is allesbehalve goed voor je zelfvertrouwen. Daarmee, beter stap per stap, waarbij je je telkens goed voelt alvorens je de volgende stap zet.

Als je een huis bouwt is het ook belangrijk eerst met de fundamenten te beginnen, dan met de kelder, dan het gelijkvloers, dan het 1e verdiep en dan pas het tweede verdiep. Eerst het gelijkvloers of het verdiep bouwen en dan pas de kelder geeft ongetwijfeld problemen. ☺ Laat je dus deze 13 dagen niet ontmoedigen door eventuele tegenslagen en blijf geduldig verder stappen zetten naar jouw bestemming. Rome is ook niet op 1 dag gebouwd. Zie daarbij dat je stappen zet die duurzaam zijn, en die aansluiten bij jouw waarden en normen, en wie je wilt zijn op lange termijn. Alleen dan zet je stappen die werkelijk gefundeerd zijn.

Blijf stappen zetten en blijf onderweg. In deze golf schuilt de valkuil met geel zaad op toon 5 dan je zelf geen actie onderneemt en liever veilig blijft zitten in het bestaande en zekere. Maar toon 5 geeft net aan dat je niet moet wachten tot iemand anders je in gang zet, want dat gaat niet gebeuren. Jij moet zelf eigen leiderschap opnemen omtrent jouw groei en ontwikkeling.

De gele mens op toon 13 van deze golf vraagt je een heldere intentie te hebben voor je toekomst. Wat wil je bereiken? Waar wil je naartoe? En wat is dan een eerste stap die je nu kan zetten in de goede richting? Keep walking, keep going, step by step.

WITTE WERELDOVERBUGGER TOON 7: AFGESTEMD ZIJN OP LOSLATEN EN WERELDEN OVERBRUGGEN

 

Het idealisme van de gele zon, en het meneer of mevrouw perfect willen zijn, maakt dat het soms erg moeilijk is voor jezelf of anderen om te voldoen aan dit ideaalbeeld. Je zal merken deze 13 dagen dat je zelf teleurgesteld kan geraken of mensen in je omgeving. Ik heb zelf al verschillende keren meegemaakt dat iemand met gele zon als zonneteken uiterst onrealistische verwachtingen had, die verre van haalbaar waren en waar ik gewoon niet aan kon of wilde voldoen.

Focus je dus liever op wat realistisch haalbaar is in een specifieke situatie. “Let go of what you can’t change”, is de oproep van de witte wereldoverbrugger. Volg je gevoel van divine timing om aan te voelen wat er nu aan de orde is, en wat echt prioriteit is. Probeer alles niet teveel te controleren. 

De witte wereldoverbrugger teacht loslaten, overgave, acceptatie en toe te laten dat alles ok is zoals het nu is (hoe pijnlijk dat het ook is). Dit soort overgave gaat niet over opgeven of je macht aan iemand anders geven.

WITTE WERELDOVERBUGGER TOON 7: AFGESTEMD ZIJN OP LOSLATEN EN WERELDEN OVERBRUGGEN

 

Het idealisme van de gele zon, en het meneer of mevrouw perfect willen zijn, maakt dat het soms erg moeilijk is voor jezelf of anderen om te voldoen aan dit ideaalbeeld. Je zal merken deze 13 dagen dat je zelf teleurgesteld kan geraken of mensen in je omgeving. Ik heb zelf al verschillende keren meegemaakt dat iemand met gele zon als zonneteken uiterst onrealistische verwachtingen had, die verre van haalbaar waren en waar ik gewoon niet aan kon of wilde voldoen.

Focus je dus liever op wat realistisch haalbaar is in een specifieke situatie. “Let go of what you can’t change”, is de oproep van de witte wereldoverbrugger. Volg je gevoel van divine timing om aan te voelen wat er nu aan de orde is, en wat echt prioriteit is. Probeer alles niet teveel te controleren. 

De witte wereldoverbrugger teacht loslaten, overgave, acceptatie en toe te laten dat alles ok is zoals het nu is (hoe pijnlijk dat het ook is). Dit soort overgave gaat niet over opgeven of je macht aan iemand anders geven.

GELE STER OP TOON 9: UITBREIDEN VAN HARMONIE EN GELIJKWAARDIGHEID

 

De gele ster vraagt je om bewust je plek in te nemen, én ook toe te laten dat anderen dat doen. Ondanks dat de gele ster bewust altijd tracht te handelen vanuit liefde, is de schaduwzijde van de gele ster zijn neiging tot discussie, wantrouwen, tegenstand of verzet. Hij kan veel weerstand ondervinden of zelfs (onbewust) opzoeken en houdt stiekem van een goed gevecht. Met zijn liefde voor taal en spelletjes geniet hij ervan doelbewust een strijdig standpunt in te nemen, dit te verpakken met fraaie woorden, om dan de ander genadeloos neer te halen. Heel vaak is dit zelfs onbewust. 

Een typisch gele ster voorbeeld in de schaduwzijde is onze Belgische viroloog Marc VR (gele ster toon 2), wie de voorbije jaren op social media zelf iedereen met de grond gelijk maakte, maar zichzelf super aangevallen voelt bij het minste weerwoord of kritische vraag. Hij plaatste dagelijks overzichten van elke aanval naar zichzelf met naam en toenaam. Over werkelijke gelijkwaardigheid en respect voor andere meningen en opvattingen is bij hem dus weinig sprake. Wees dus niet zoals Marc VR, en stel jezelf bij conflicten deze 13-dagen de vraag, in welke mate je de ander ‘werkelijk’ in zijn waarde hebt gelaten. Het inlevingsvermogen hebben om een omgeving te creëren waar iedereen in gelijke waarde komt te staan is immers de grote kracht van de gele ster.

Heb respect voor het anders zijn van anderen en besef dat iedereen uniek is. Iedereen heeft zijn/haar unieke rol in het grotere geheel te vervullen; en ieder brengt zijn eigen onvervangbare deel in. Het is net in ons anders zijn dat we elkaar zo mooi kunnen aanvullen. En dat is het fijne aan astrologie; dat we in staat zijn om die verschillen zo helder en duidelijk te krijgen. Dat maakt dat het anders zijn van anderen veel beter te begrijpen en te plaatsen is.

Maak jezelf dus ook niet kleiner als je bent en erken je meerwaarde. Want de energie van de gele ster kan zich eveneens naar binnen richten en jezelf onderuit halen. Neem stralend die ene plek in die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kunt innemen. En dat kan je alleen maar doen door helemaal trouw te zijn aan jezelf en je gevoel, hier en nu. Dan vervul je als vanzelf waarom je hier bent. 

De gele ster met zijn Venus-kracht staat ook voor alles wat met schoonheid en kunst te maken heeft. Gebruik de komende 13 dagen jouw natuurlijke gevoel om alles tot harmonie en schoonheid te transformeren, zodat je leven een kunstwerk wordt.

Heb respect voor het anders zijn van anderen en besef dat iedereen uniek is. Iedereen heeft zijn/haar unieke rol in het grotere geheel te vervullen; en ieder brengt zijn eigen onvervangbare deel in. Het is net in ons anders zijn dat we elkaar zo mooi kunnen aanvullen. En dat is het fijne aan astrologie; dat we in staat zijn om die verschillen zo helder en duidelijk te krijgen. Dat maakt dat het anders zijn van anderen veel beter te begrijpen en te plaatsen is.

Maak jezelf dus ook niet kleiner als je bent en erken je meerwaarde. Want de energie van de gele ster kan zich eveneens naar binnen richten en jezelf onderuit halen. Neem stralend die ene plek in die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kunt innemen. En dat kan je alleen maar doen door helemaal trouw te zijn aan jezelf en je gevoel, hier en nu. Dan vervul je als vanzelf waarom je hier bent. 

De gele ster met zijn Venus-kracht staat ook voor alles wat met schoonheid en kunst te maken heeft. Gebruik de komende 13 dagen jouw natuurlijke gevoel om alles tot harmonie en schoonheid te transformeren, zodat je leven een kunstwerk wordt.

GELE MENS OP TOON 13; THUISKOMEN DOOR POSITIEF DENKEN EN RESPECT VOOR DE VRIJE WIL

 

De gele mens verpersoonlijkt de vrije wil in ons duale universum. Er zijn universa van enkel licht, liefde, wijsheid, overvloed en compassie, en er zijn universa van enkel donker, macht, controle en wreedheid. Maar ons universum is een gemixt universum, en kent zowel licht als donker… het is enkel de vraag; waar wil jij deel van uitmaken? Waar kies jij voor? Want dat is de ultieme vrije keuze die de Creator ons gegeven heeft. Zodat we zelf onze weg naar de Eenheid kunnen terugvinden, in onvoorwaardelijke liefde, waar het donker het Licht dient. Want alleen door de mogelijkheid te kunnen kiezen voor het donker, kunnen we werkelijk ervaren wat het licht is.

Maar dat kan in deze gele zon golf best een moeilijke les zijn. Want als je ziet dat iemand de verkeerde richting uitgaat, kan je hem/haar dan ook de vrijheid geven om zelf die ‘foute weg’ te ontdekken? Easier said than done. De oplossing schuilt er vooral in zelf je eigen leven positief vorm te geven, en op die manier het goede voorbeeld te zijn.

Kijk naar de prachtige geschenken die het universum je aanreikt. De keuze is aan jou om je ofwel positief ofwel negatief te richten. Zie je het glas halfleeg of halfvol? Wees je ervan bewust dat niemand anders jouw glas (of je perceptie van het glas) kan vullen. Wat je aandacht geeft groeit. Waar resoneer jij mee? Welke klank weerkaats jij, en versterk je daardoor?

Met zijn sterke gedachtekracht creëert en beïnvloed de gele mens dan ook zijn eigen werkelijkheid. Wees je ervan bewust dat het je eigen verantwoordelijkheid is waarnaar je gedachten uitgaan.

Als je ervoor kiest enkel de slechte dingen te zien in de wereld, zullen deze steeds groter worden. Kies je ervoor te focussen op de verborgen schatten in je moeilijkheden en uitdagingen, dan zal je steeds meer vreugde en eenheid ervaren. De keuze is aan jou!

Kijk naar die prachtige zonsondergang, ruik aan die bloem, loop achter de vlinders, streel je gezicht, geniet van vers fruit… Het belang van positief denken is niet te onderschatten en wordt ondersteund door biologisch onderzoek[1]. Professor Lipton toonde aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, ons op genetisch niveau beïnvloeden en zelf onze genetische code kunnen veranderen. Positief in de wereld staan, heeft aldus wel degelijk een effect op je gezondheid.

Train je bewustzijn om gezonde overtuigingen te scheppen. Affirmaties kunnen je helpen om je positief te focussen. Het gaat er niet om je gedachten te veroordelen of om ermee te gaan vechten. Je kunt er simpelweg voor kiezen je gedachte niet langer te volgen als je je er gewaar van bent geworden. Richt je aandacht op de zegeningen van het leven en niet op de tekorten ervan. Scan elke nacht in je bed je dag af, benoem alle mooie en positieve momenten en wees dankbaar. Doe meer van wat je vreugde en vervulling geeft. Stel jezelf de vraag: Waar kies ik voor? Wat wil ik aantrekken in mijn leven? Waar wil ik mijn aandacht op richten? Door je aandacht positief te richten in deze golf ga je thuis kunnen komen bij jezelf en in het leven.

Count your blessings, enjoy life <3

 

Liefs,

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

 

[1] Lipton, B. (2007). De biologie van de overtuiging. Hoe gedachten je leven bepalen. Deventer: Ankh-Hermes.

Als je ervoor kiest enkel de slechte dingen te zien in de wereld, zullen deze steeds groter worden. Kies je ervoor te focussen op de verborgen schatten in je moeilijkheden en uitdagingen, dan zal je steeds meer vreugde en eenheid ervaren. De keuze is aan jou!

Kijk naar die prachtige zonsondergang, ruik aan die bloem, loop achter de vlinders, streel je gezicht, geniet van vers fruit… Het belang van positief denken is niet te onderschatten en wordt ondersteund door biologisch onderzoek[1]. Professor Lipton toonde aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, ons op genetisch niveau beïnvloeden en zelf onze genetische code kunnen veranderen. Positief in de wereld staan, heeft aldus wel degelijk een effect op je gezondheid.

Train je bewustzijn om gezonde overtuigingen te scheppen. Affirmaties kunnen je helpen om je positief te focussen. Het gaat er niet om je gedachten te veroordelen of om ermee te gaan vechten. Je kunt er simpelweg voor kiezen je gedachte niet langer te volgen als je je er gewaar van bent geworden. Richt je aandacht op de zegeningen van het leven en niet op de tekorten ervan. Scan elke nacht in je bed je dag af, benoem alle mooie en positieve momenten en wees dankbaar. Doe meer van wat je vreugde en vervulling geeft. Stel jezelf de vraag: Waar kies ik voor? Wat wil ik aantrekken in mijn leven? Waar wil ik mijn aandacht op richten? Door je aandacht positief te richten in deze golf ga je thuis kunnen komen bij jezelf en in het leven.

Count your blessings, enjoy life <3

 

Liefs,

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

 

[1] Lipton, B. (2007). De biologie van de overtuiging. Hoe gedachten je leven bepalen. Deventer: Ankh-Hermes.

Voelt Groeidala's blog als de woorden die jij net op dit moment nodig had? Is de Tzolkin app een grote meerwaarde in jouw leven?

Donaties zijn super welkom! Fijn dat je jouw waardering toont. In de uitwerking van deze 2 projecten kruipt immers enorm veel tijd en liefde.

Bedrag

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

 

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen.

Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen, talent en talentontwikkeling. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Er is ook een uitgebreidere versie voor professioneel gebruik beschikbaar. 

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA