Tzolkin Blauwe Storm golf 22 april 2023

transformatie, multifunctionaliteit, wedergeboorte en eigen katalysator

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij,

Vandaag 22 april 2023 is het weer de start van een nieuwe golf in de Tzolkin, de blauwe stormgolf. De kernwoorden van de blauwe storm zijn transformatie, multifunctionaliteit, wedergeboorte en eigen katalysator zijn.

Ter opfrissing geef ik nog even mee dat een golf steeds genoemd wordt naar het zonneteken dat op toon 1/dag 1 van deze golf aka 13-daagse periode staat. Bij de huidige golf staat de blauwe storm op toon 1, en dus ook vandaag, op kin 79, is het blauwe storm. In elke blog overloop ik telkens de belangrijkste elementen uit een golf, en dat zijn de zonnetekens die op toon 1, 5, 7, 9 en 13 staan. Maar uiteraard is er nog heel veel meer te vertellen, over de andere tonen, en over de poortdagen bijvoorbeeld. Maar als je al die details wilt weten, dan kom je best eens voor een reading of volg je mijn Tzolkin workshopreeks.

Net zoals het sterrenbeeld schorpioen is het zonneteken blauwe storm gekoppeld aan de planeet Pluto, schaduwwerk en de onderwereld. De kleur blauw is gekoppeld aan het element water, en water gaat nog dieper dan de grond. In deze periode gaat het erover de onderste steen boven te halen. Alles wat ‘echt’ is dat blijft bestaan, en al de rest gaat in transformatie.

 

ONRUST BRENGEN OM TE ZUIVEREN

 

De blauwe storm staat voor transformatie, instant verandering, die niet rustig of geleidelijk aan verloopt. Het is een heftige kracht die je optilt van de grond en je meeneemt in haar stroom. De blauwe storm is de ruige kolkende bevrijding van spanning en elektriciteit. Energetische ladingen worden kordaat en met ruwe kracht getransformeerd.

Donder en bliksem zijn tijdelijke verstoringen die vaak positief en zuiverend zijn. Want ze houden de natuur gezond. Zonder de onrustige herfststormen kunnen de bomen hun bladeren immers niet verliezen om in de lente opnieuw te kunnen bloeien. Ook zaden zouden niet ver genoeg kunnen vliegen om nieuwe gebieden te bereiken.

Dit machtige donderwezen blauwe storm gaat vooraf aan de volledige realisatie van de totaliteit. Het is het laatste zonneteken voor de voleinding in de onvoorwaardelijke liefde en Eenheid van de gele zon (als laatste zonneteken in de Tzolkin). De blauwe storm brengt de ultieme toetsing van je creatie en wat overeind blijft is echt en de toekomst waardig. Maar elke valse realiteitsstructuur wordt genadeloos omver gebliksemd. Met een schok schudt hij je wakker uit een diepe trance van vergeetachtigheid en schroeit de laatste resterende brokjes illusies weg. Na de storm is de atmosfeer voelbaar frisser en helderder, na de regen schijnt de zon.

 

GAAN VOOR LANGE TERMIJN IN PLAATS VAN VOOR KORTE TERMIJN

 

Gebruik de onrust die je voelt deze 13 dagen om jezelf op een hoger niveau te brengen. Laat zware en negatieve energie los en maak verstandige keuzes die je verder brengen op het pad dat je jezelf wenst voor je toekomst. Het is daarbij vooral belangrijk goed te focussen op de lange termijn transformatie die nodig is om meer te worden wie je wilt zijn, en niet op korte termijn bevredigingen.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

Donder en bliksem zijn tijdelijke verstoringen die vaak positief en zuiverend zijn. Want ze houden de natuur gezond. Zonder de onrustige herfststormen kunnen de bomen hun bladeren immers niet verliezen om in de lente opnieuw te kunnen bloeien. Ook zaden zouden niet ver genoeg kunnen vliegen om nieuwe gebieden te bereiken.

Dit machtige donderwezen blauwe storm gaat vooraf aan de volledige realisatie van de totaliteit. Het is het laatste zonneteken voor de voleinding in de onvoorwaardelijke liefde en Eenheid van de gele zon (als laatste zonneteken in de Tzolkin). De blauwe storm brengt de ultieme toetsing van je creatie en wat overeind blijft is echt en de toekomst waardig. Maar elke valse realiteitsstructuur wordt genadeloos omver gebliksemd. Met een schok schudt hij je wakker uit een diepe trance van vergeetachtigheid en schroeit de laatste resterende brokjes illusies weg. Na de storm is de atmosfeer voelbaar frisser en helderder, na de regen schijnt de zon.

 

GAAN VOOR LANGE TERMIJN IN PLAATS VAN VOOR KORTE TERMIJN

 

Gebruik de onrust die je voelt deze 13 dagen om jezelf op een hoger niveau te brengen. Laat zware en negatieve energie los en maak verstandige keuzes die je verder brengen op het pad dat je jezelf wenst voor je toekomst. Het is daarbij vooral belangrijk goed te focussen op de lange termijn transformatie die nodig is om meer te worden wie je wilt zijn, en niet op korte termijn bevredigingen.

Ik merk heel vaak in mijn praktijk dat mensen die in deze blauwe storm golf geboren zijn, hier enorm veel moeite hiermee hebben. Ze gaan voor korte termijn acties zoals bijvoorbeeld korte reisjes (in coronatijd en namen daardoor wel het vaccin terwijl ze eigenlijk niet vertrouwden in de werking of de veiligheid), steeds weer op retreat gaan (in plaats van het opbouwen van hun eigen praktijk) of snelle en intense maar geen stabiele opbouwende relaties (en te snel met iemand in bed duiken zonder te weten of deze persoon wel echt een match is).

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit het leven gegrepen. Door deze korte termijn intensiteit focus verliezen ze hun lange termijn doelen uit het oog. Vaak kunnen ze zelfs niet goed een onderscheid maken tussen die lange termijn versus korte termijn. Dikwijls omdat ze niet echt goed weten wat hun dromen en talenten zijn (zie verder bij toon 5 blauwe nacht), waardoor net dat lange termijn perspectief pakken, moeilijk blijkt te zijn.

Het lijkt wel of mensen die in deze golf geboren zijn, steeds opnieuw afleiding nodig hebben van de innerlijke onrust die ze in zichzelf ervaren. Ze hebben afleiding nodig van de innerlijke storm die in zichzelf raast. Waardoor ze steeds buiten zichzelf op zoek naar zijn afleiding, weg van de innerlijke pijn. De angst om tot die binnenkant te komen kan erg groot zijn. Op deze manier blijven ze in een eeuwigdurende storm, net zoals een huis dat opgepakt wordt door een orkaan en dan enkel kilometers verder weer wordt afgezet. Met alle gevolgen van dien: steeds weer een nieuwe wederopbouw, gepaard met constant drama, onrust en spanningen.

De ware weg naar vrede en geluk licht echter in volhardend innerlijk werk. Het gaat erom de moed te hebben om diep te graven in jezelf, je verleden, jeugd, karma, familielijn ect. En dan komt de Pluto energie die bij de blauwe storm hoort tot zijn recht… dan kan je jouw ware zielenautoriteit beleven. Het is net om die oude stukken aan te pakken dat je ziel geïncarneerd is. En de grootse wens van je ziel is om in die levenslessen progressie te maken. Maar dat is vaak een intens proces van hard en diepgaand spiritueel en persoonlijk opkuiswerk. Niet iedereen durft dat proces aan te gaan. Laat staan dat mensen weten HOE het aan te pakken. Maar eens je het pad bewandelt, je intuïtie volgend, loont het zeker wel. En het is uiteindelijk de enige weg die echt bevredigend is… op lange termijn dus. Want op korte termijn vraagt het het facen van je pijn en ongemakkelijke gevoelens (over jezelf). Gelukkig zijn er ook tools en therapieën die hierbij kunnen helpen. IEMT traumatherapie gecombineerd met energetisch werk is een techniek die ik hier vaak voor inzet bij de begeleiding van mijn cliënten. IEMT werkt sterk in op je identiteit en hoe je JEZELF (of dus jouw ‘mezelf’) ervaart. Als er meer rust komt in jezelf, het donkere in jezelf verdwijnt, en je een beter onderscheid kan maken tussen wat van jezelf is en wat van anderen is, maken mensen vaak grote sprongen op een relatief korte termijn.

De belangrijkste vragen zijn dus: Welke transformatie dringt zich op op lange termijn? Wanneer kan mijn ziel blij en voldaan overgaan? Welk verhaal wil ik dat anderen (bv mijn kinderen) vertellen over mij op mijn begrafenis? Ben ik dan blij met het leven dat ik tot nu toe geleefd heb? Of mist er nog iets belangrijks? Welke vernieuwing blijkt noodzakelijk om te zijn wie ik wil zijn, of om te zijn wie ik diep vanbinnen werkelijk ben? Met wie of wat voor een persoon wil ik me verbinden als partner? Wat voor werk wil ik graag doen? Wat voor stappen heb ik te zetten als ik gelukkiger wil zijn, dan dat ik nu ben?

De ware weg naar vrede en geluk licht echter in volhardend innerlijk werk. Het gaat erom de moed te hebben om diep te graven in jezelf, je verleden, jeugd, karma, familielijn ect. En dan komt de Pluto energie die bij de blauwe storm hoort tot zijn recht… dan kan je jouw ware zielenautoriteit beleven. Het is net om die oude stukken aan te pakken dat je ziel geïncarneerd is. En de grootse wens van je ziel is om in die levenslessen progressie te maken. Maar dat is vaak een intens proces van hard en diepgaand spiritueel en persoonlijk opkuiswerk. Niet iedereen durft dat proces aan te gaan. Laat staan dat mensen weten HOE het aan te pakken. Maar eens je het pad bewandelt, je intuïtie volgend, loont het zeker wel. En het is uiteindelijk de enige weg die echt bevredigend is… op lange termijn dus. Want op korte termijn vraagt het het facen van je pijn en ongemakkelijke gevoelens (over jezelf). Gelukkig zijn er ook tools en therapieën die hierbij kunnen helpen. IEMT traumatherapie gecombineerd met energetisch werk is een techniek die ik hier vaak voor inzet bij de begeleiding van mijn cliënten. IEMT werkt sterk in op je identiteit en hoe je JEZELF (of dus jouw ‘mezelf’) ervaart. Als er meer rust komt in jezelf, het donkere in jezelf verdwijnt, en je een beter onderscheid kan maken tussen wat van jezelf is en wat van anderen is, maken mensen vaak grote sprongen op een relatief korte termijn.

De belangrijkste vragen zijn dus: Welke transformatie dringt zich op op lange termijn? Wanneer kan mijn ziel blij en voldaan overgaan? Welk verhaal wil ik dat anderen (bv mijn kinderen) vertellen over mij op mijn begrafenis? Ben ik dan blij met het leven dat ik tot nu toe geleefd heb? Of mist er nog iets belangrijks? Welke vernieuwing blijkt noodzakelijk om te zijn wie ik wil zijn, of om te zijn wie ik diep vanbinnen werkelijk ben? Met wie of wat voor een persoon wil ik me verbinden als partner? Wat voor werk wil ik graag doen? Wat voor stappen heb ik te zetten als ik gelukkiger wil zijn, dan dat ik nu ben?

VERSCHILLENDE BEWUSTZIJNSLAGEN WORDEN AANGERAAKT

 

De blauwe storm raakt verschillende lagen van het bewustzijn tegelijkertijd aan, net zoals een storm verschillende luchtlagen aanraakt. Hij voelt perfect wat er speelt binnen groepen en tussen individuen. Met zijn krachtige intuïtie kijkt hij verder en dieper dan wat de meeste mensen kunnen zien. Hij nodigt ons uit bewust te zijn van de subtiele energieën die rondom ons circuleren, evenals de lading van onze woorden, gedachten en daden. 

In zijn schaduw is de blauwe storm vanuit zijn verheven idealen te veeleisend en onbuigzaam. Alles wat in de weg staat, wordt omvergeblazen. Het is een uitdaging voor de storm om menselijk en benaderbaar te blijven. In relaties is zijn grootste uitdaging leren omgaan met jaloezie en afgunst. 

Hij kan te direct communiceren, en zijn energie slaat dan in als een vurige bliksem. Hij kan ook het gevoel te hebben hier niet thuis te zijn. Zijn kracht om te transformeren kan hem in onzekerheid brengen. Hij zoekt dan houvast bij andere mensen en kan hulpeloos en afhankelijk zijn. 

De angst kan opkomen ‘alles’ te verliezen wanneer hij springt in het onbekende. Dit kan leiden tot problemen met vluchtgedrag in een poging om even bij te komen van alle commotie. In een poging te ontsnappen van de aardse realiteit stelt de blauwe storm dan compulsief verslavingsgedrag inzake o.a. substanties, alcohol, angsten, zelftwijfel, materieel comfort, relaties, obsessies en werk. Deze verslavingen geven misschien de indruk vrij te zijn, maar werkelijke vrijheid kan slechts gevonden worden in spirituele connectie met je hoger zelf en de Bron. 

METAMORFOSE, WEDERGEBOORTE EN LOSKOMEN VAN ALLE VORMEN VAN IDENTIFICATIE

 

Laat je leven toegewijd zijn aan de constante vernieuwing van jezelf. Hoe moeilijk het soms ook is, uiteindelijk kom je altijd weer hernieuwd op je eigen benen te staan. Metamorfose en persoonlijke innerlijke revoluties drijven de blauwe storm. Soms kan dit heel heftig zijn, aangezien er elke keer weinig tijd voor integratie is, omdat de volgende laag van transformatie zich alweer aandient.

De blauwe storm is de feniks die zich eindeloos in het vuur vernieuwt en uit zijn as herrijst. Steeds weer komt hij tijdens zijn leven tot wedergeboortes. Vertrouw op het leven en geef je over aan het transformatieproces dat zich ook op lichamelijk gebied manifesteert. Het is normaal dat je tijdens het proces emotionele en fysieke disbalansen en herstructureringen ervaart.

Door al deze metamorfoses heeft de blauwe storm vele gezichten en is hij thuis in verschillende gebieden en rollen. Hij is van nature een toneelspeler en glijdt moeiteloos van de ene in het andere optreden. Zijn kracht ligt in zijn weten dat hij meer is dan die ene rol alleen. Wie we echt zijn overstijgt immers ons ego, onze rollen en onze persoonlijkheid hier op aarde. Het vrij zijn van iedere vorm van identificatie, dat is het ware doel in het leven van de blauwe storm. Op deze weg kom je alle delen tegen van jezelf die nog niet tot liefde getransformeerd zijn, en die geloven in spirituele afgescheidenheid. De blauwe storm functioneert als een vergrootglas dat elke illusie die je hebt omtrent jezelf uitvergroot. Uiteindelijk leidt de weg huis… naar de erkenning van eenheid van jezelf met het goddelijke, met de Bron.

METAMORFOSE, WEDERGEBOORTE EN LOSKOMEN VAN ALLE VORMEN VAN IDENTIFICATIE

 

Laat je leven toegewijd zijn aan de constante vernieuwing van jezelf. Hoe moeilijk het soms ook is, uiteindelijk kom je altijd weer hernieuwd op je eigen benen te staan. Metamorfose en persoonlijke innerlijke revoluties drijven de blauwe storm. Soms kan dit heel heftig zijn, aangezien er elke keer weinig tijd voor integratie is, omdat de volgende laag van transformatie zich alweer aandient.

De blauwe storm is de feniks die zich eindeloos in het vuur vernieuwt en uit zijn as herrijst. Steeds weer komt hij tijdens zijn leven tot wedergeboortes. Vertrouw op het leven en geef je over aan het transformatieproces dat zich ook op lichamelijk gebied manifesteert. Het is normaal dat je tijdens het proces emotionele en fysieke disbalansen en herstructureringen ervaart.

Door al deze metamorfoses heeft de blauwe storm vele gezichten en is hij thuis in verschillende gebieden en rollen. Hij is van nature een toneelspeler en glijdt moeiteloos van de ene in het andere optreden. Zijn kracht ligt in zijn weten dat hij meer is dan die ene rol alleen. Wie we echt zijn overstijgt immers ons ego, onze rollen en onze persoonlijkheid hier op aarde. Het vrij zijn van iedere vorm van identificatie, dat is het ware doel in het leven van de blauwe storm. Op deze weg kom je alle delen tegen van jezelf die nog niet tot liefde getransformeerd zijn, en die geloven in spirituele afgescheidenheid. De blauwe storm functioneert als een vergrootglas dat elke illusie die je hebt omtrent jezelf uitvergroot. Uiteindelijk leidt de weg huis… naar de erkenning van eenheid van jezelf met het goddelijke, met de Bron.

TRANSFORMEREN EN SHIFTEN

 

Kies de komende 13 dagen ervoor daadwerkelijk te transformeren en kies voor lange termijn oplossingen en dromen. Stel niet langer uit wat zich al langer aandient. Welke transformatie dringt zich op in je leven? Maak dé shift vandaag. Uitstel maakt het proces alleen maar zwaarder op lange termijn. De oplossing ligt erin niet vast te hangen aan oude gewoontes of vast te plakken aan situaties die reeds lang getransformeerd zouden moeten en kunnen zijn. Diep vanbinnen weet je best wel wat niet meer bij je ware zijn hoort. Welke fundamenten van je dierbaarste illusies zijn aan het wegschroeien? Laat je zuiveren op alle niveaus. 

Pas als je je verzet en je afschermt van ware verandering ontstaat er pijn. En hoe sterker de weerstand, hoe groter het deel dat gaat sterven. Zodra je je overgeeft aan de transformatie, ontstaat er weer ruimte. Weet dat hetgeen wat echt bij je hoort, je nooit kan verliezen. De vergeving van jezelf is hierbij ook cruciaal. Accepteer je menselijk proces. Het is allemaal ok, en deel van jouw leerproces. Transformeer je omgeving door je eigen karma op te lossen. Jouw proces heeft invloed op je familie en de hele wereld.

DE BLAUWE STORM ALS KATALYSATOR

 

De blauwe storm is een omzetter, transformator en imitator die ideeën van anderen verbetert, en zo nieuwe structuren opbouwt. De blauwe storm is de katalysator en de motor achter krachtige veranderingen. Hij kan meer gewicht verzetten dan eender welke persoon in zijn omgeving, en hij is zelf de aandrijver of katalysator achter deze kracht. Hij is zelfwerkzaam en heeft niet veel van bronnen buiten zichzelf nodig om zijn eigen proces te begrijpen. Sterker dan ooit en met een verruimd bewustzijn reageert hij iedere keer weer op de oproep om zijn hart te volgen. Het is de pop, die in een vlinder verandert, zonder hulp van buitenaf.

De invloed van een storm kan een zegen zijn of een vloek, afhankelijk van het perspectief van waaruit men kijkt naar de uitdagingen. Vanuit een beperkt standpunt lijkt het of de blauwe storm pech of ongeluk aantrekt. Maar vergeet niet de zegeningen van groei, het inzien van waarheden en de transformatieve doorbraken te erkennen als geschenken. We krijgen enkel datgene op ons levenspad wat we kunnen hanteren.

DE BLAUWE STORM ALS KATALYSATOR

 

De blauwe storm is een omzetter, transformator en imitator die ideeën van anderen verbetert, en zo nieuwe structuren opbouwt. De blauwe storm is de katalysator en de motor achter krachtige veranderingen. Hij kan meer gewicht verzetten dan eender welke persoon in zijn omgeving, en hij is zelf de aandrijver of katalysator achter deze kracht. Hij is zelfwerkzaam en heeft niet veel van bronnen buiten zichzelf nodig om zijn eigen proces te begrijpen. Sterker dan ooit en met een verruimd bewustzijn reageert hij iedere keer weer op de oproep om zijn hart te volgen. Het is de pop, die in een vlinder verandert, zonder hulp van buitenaf.

De invloed van een storm kan een zegen zijn of een vloek, afhankelijk van het perspectief van waaruit men kijkt naar de uitdagingen. Vanuit een beperkt standpunt lijkt het of de blauwe storm pech of ongeluk aantrekt. Maar vergeet niet de zegeningen van groei, het inzien van waarheden en de transformatieve doorbraken te erkennen als geschenken. We krijgen enkel datgene op ons levenspad wat we kunnen hanteren.

BLAUWE NACHT OP TOON 5: EIGEN LEIDERSCHAP OVER STILTE EN JOUW DROMEN EN TALENTEN

 

Op toon 5 van deze golf staat de blauwe nacht, wat staat voor uniekheid, droomtalent, stilte en zelfbewustzijn. De storm kan best heftig zijn, dus zie dat je er zelf voor kiest om je af en toe terug te trekken. Jij staat aan het stuur van jouw schip, en deze 13-daagse periode is het belangrijk dat je eigen leiderschap opneemt omtrent rust en stilte voor jezelf. 

Wat ik ook gemerkt heb doorheen de jaren dat ik werk met de Tzolkin, is dat mensen met deze geboortegolf vaak veel moeite hebben om te weten waar ze goed in zijn. Ze krijgen hun talenten en dromen (blauwe nacht) niet helder voor zichzelf. Ze zoeken naar mensen buiten zichzelf om hen hierin te bekrachtigen en te vertellen waar ze goed in zijn, en om hen aan te moedigen hun dromen te volgen. Maar dit werkt helaas niet. Zo gaat dat nu ook eenmaal met toon 5. Het zonneteken dat op toon 5 staat is iets wat je zelf moet doen, waar jij zelf eigen stuurman in hebt te zijn. En dit word je dan ook niet op een presenteerblaadje aangereikt door anderen… Net omdat je ziel dit zelf wilt leren. Anderen maken je het zelfs vaak eerder moeilijk dan gemakkelijk. Dus hoe meer je leunt op anderen omtrent jouw dromen en talenten in deze golf, hoe meer je wordt teruggeworpen op jezelf. Voor je persoonlijkheid is dit heel lastig. Maar je ziel weet heel goed waarmee hij bezig is. Andere zielen helpen je net om deze les zelf te leren, en vervullen daardoor hun belofte (tot deze les) naar jouw ziel. En zolang je jouw les niet geleerd hebt, verplicht je anderen bijgevolg tot een bepaalde houding naar jou toe.

Ga dus zelf voor jouw dromen en talenten. Het is niet per se nodig dat alle details al super helder zijn, maar hou een globaal beeld voor ogen. Hoe het zich concretiseert kan vele vormen hebben. Wat heeft er zich nog te realiseren opdat jij het gevoel hebt van een geslaagd leven? Welke belangrijke stappen of beslissingen heb je dan nog te nemen? Bouw daarnaartoe stap per stap (geel zaad op toon 6 van deze golf). 

Dit kan best wat tijd nodig hebben, en dat is oké. Rome is ook niet op één dag gebouwd. De blauwe nacht resoneert dan ook met de planeet Saturnus en het teken Steenbok. En een steen/aarde, krijg je niet zo gemakkelijk in beweging. Daar moet je netjes aan beitelen en het vraagt veel werk om een berg te beklimmen. Verwacht niet dat je alles met een toverstaf kan realiseren, en graaf geduldig eerst aan de fundamenten van jouw project/droom. Als je niet goed weet naar waar je onderweg bent, belangrijke stappen overslaat, of je richt op een ander in plaats van op jezelf, dan kan het wel eens voorkomen dat je mislukt. Je wordt dan vele stappen teruggeworpen met als resultaat extra onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen (rode maan toon 11 van deze golf). Saturnus is niet de eenvoudigste planeet en vraag je eigen verantwoordelijkheid te nemen, en bereid te zijn de nodige stappen te zetten om iets stabiel en zeker te bouwen. Maar begin bij de fundamenten! En dat is weten wat je wilt realiseren voor jezelf op lange termijn. 

Deze blauwe storm golf betekent dus zeker niet dat je maar in het wilde weg doelloos van punt A naar punt B moet springen in een constante transformatie, waar je je midden en de stabiliteit in jezelf compleet bent verloren. Dan laat je je net meevoeren door de buitenste lagen van de storm. Terwijl het juist gaat over de stilte en de rust IN de storm, de rust en stilte vinden IN jezelf.

Ga dus zelf voor jouw dromen en talenten. Het is niet per se nodig dat alle details al super helder zijn, maar hou een globaal beeld voor ogen. Hoe het zich concretiseert kan vele vormen hebben. Wat heeft er zich nog te realiseren opdat jij het gevoel hebt van een geslaagd leven? Welke belangrijke stappen of beslissingen heb je dan nog te nemen? Bouw daarnaartoe stap per stap (geel zaad op toon 6 van deze golf). 

Dit kan best wat tijd nodig hebben, en dat is oké. Rome is ook niet op één dag gebouwd. De blauwe nacht resoneert dan ook met de planeet Saturnus en het teken Steenbok. En een steen/aarde, krijg je niet zo gemakkelijk in beweging. Daar moet je netjes aan beitelen en het vraagt veel werk om een berg te beklimmen. Verwacht niet dat je alles met een toverstaf kan realiseren, en graaf geduldig eerst aan de fundamenten van jouw project/droom. Als je niet goed weet naar waar je onderweg bent, belangrijke stappen overslaat, of je richt op een ander in plaats van op jezelf, dan kan het wel eens voorkomen dat je mislukt. Je wordt dan vele stappen teruggeworpen met als resultaat extra onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen (rode maan toon 11 van deze golf). Saturnus is niet de eenvoudigste planeet en vraag je eigen verantwoordelijkheid te nemen, en bereid te zijn de nodige stappen te zetten om iets stabiel en zeker te bouwen. Maar begin bij de fundamenten! En dat is weten wat je wilt realiseren voor jezelf op lange termijn. 

Deze blauwe storm golf betekent dus zeker niet dat je maar in het wilde weg doelloos van punt A naar punt B moet springen in een constante transformatie, waar je je midden en de stabiliteit in jezelf compleet bent verloren. Dan laat je je net meevoeren door de buitenste lagen van de storm. Terwijl het juist gaat over de stilte en de rust IN de storm, de rust en stilte vinden IN jezelf.

TOON 7 RODE SLANG: AFGESTEMD ZIJN OP JOUW LICHAAMSWIJSHEID EN WAT JE ENERGIE GEEFT

 

Toon 7 is de richtingaanwijzer van de golf, die weergeeft of je goed bezig bent of niet. Op toon 7 van de golf staat de rode slang, wat staat voor passie, levenskracht, instinct en lichaamswijsheid. Het is ook een poortdag en geeft voor mensen met deze geboortegolf (of jaargolf) een belangrijke levensles (of jaarles aan). 

De boodschap van de rode slang is ten rade te gaan bij je lichaam. Het lichaam luistert naar ritmes die je geest niet eens kan waarnemen. Het bevat een eigen wijsheid die los staat van het denken en die precies in staat is het juiste te doen. 

Gebruik je lichaam om te voelen wat nog bij je hoort en wat niet. Voelt het goed, dan zit je op de juiste weg. Voelt het niet goed, laat dan je oude slangenhuid los. Je huid, als brug naar je omgeving, is dan te klein geworden en is toe aan vernieuwing.

Laat situaties en mensen die je levenskracht beperken, gaan uit je leven. Weersta ook aan de neiging van de rode slang tot een eindeloos creëren van drama in je leven. Als je blijft hangen in situaties die je eigenlijk al ontgroeid zou moeten zijn, dan draineer je jouw eigen energie en die van je omgeving. Het leven wordt dan super zwaar en vermoeiend. Je rolt van het ene drama in het andere, en je energie lekt weg.

Het feit dat hier een levensles aan verbonden is, maakt dat het enorm moeilijk kan zijn voor mensen met deze geboortegolf om destructieve situaties en relaties daadwerkelijk te verlaten, en eruit te stappen.

Dikwijls heeft dit patroon te maken met een gebrek aan eigenwaarde en moeite hebben om hun eigen plek in te nemen (gekoppeld aan de volgende poortdag in deze blauwe storm golf; gele ster op toon 10). Het lijkt daarbij veiliger om in de schaduw van de andere persoon te blijven staan, uit angst niet goed genoeg te zijn. Het enige pijnlijke is dan dat de kans bestaat eerder in de negatieve schijnwerpers te komen staan, met veel drama, in plaats van op een positieve manier hun ware stralende plek in te nemen (wat wel de bedoeling is van deze levensles op toon 10).

Laat situaties en mensen die je levenskracht beperken, gaan uit je leven. Weersta ook aan de neiging van de rode slang tot een eindeloos creëren van drama in je leven. Als je blijft hangen in situaties die je eigenlijk al ontgroeid zou moeten zijn, dan draineer je jouw eigen energie en die van je omgeving. Het leven wordt dan super zwaar en vermoeiend. Je rolt van het ene drama in het andere, en je energie lekt weg.

Het feit dat hier een levensles aan verbonden is, maakt dat het enorm moeilijk kan zijn voor mensen met deze geboortegolf om destructieve situaties en relaties daadwerkelijk te verlaten, en eruit te stappen.

Dikwijls heeft dit patroon te maken met een gebrek aan eigenwaarde en moeite hebben om hun eigen plek in te nemen (gekoppeld aan de volgende poortdag in deze blauwe storm golf; gele ster op toon 10). Het lijkt daarbij veiliger om in de schaduw van de andere persoon te blijven staan, uit angst niet goed genoeg te zijn. Het enige pijnlijke is dan dat de kans bestaat eerder in de negatieve schijnwerpers te komen staan, met veel drama, in plaats van op een positieve manier hun ware stralende plek in te nemen (wat wel de bedoeling is van deze levensles op toon 10).

TOON 9 BLAUWE HAND: UITBREIDEN VAN HELING EN ZAKEN AFRONDEN

 

Toon 9 van deze golf is de blauwe hand. Toon 9 is de toon van meesterschap en hetgene wat je groter hebt te maken en uit te breiden. Het geeft ook aan waar je intentie op gericht dient te zijn. En deze 13-daagse periode is dat openheid, flow, heling, weten en be-grijpen (blauwe hand). Zet je intentie om te helen wat nog geheeld moet worden. Maak contact met de sjamaan en de healer in jezelf om jezelf te helen. Verbind je met je Hoger Zelf en de Bron, om je healerskwaliteiten boven te halen. Vraag om hulp bij de Creator, de lichtwerelden en de aartsengelen en je zal hulp krijgen. Jouw intentie tot genezing zet heel het proces in gang, ook onzichtbaar achter de schermen. Je krijgt dan op het juiste moment de juiste zichtbare en onzichtbare helpers op je pad.

Volg de flow van het leven, zet je niet vast, en durf te spreken wat gezegd moet worden. De blauwe hand ervaart weleens blokkades om starre situaties of systemen los te laten en zaken moeiteloos af te ronden. Dit kan een werk, relatie, woning, taak of een patroon zijn. Daar schuilt net de les in voor de blauwe hand… afronden.

Zit je al lang in een relatie waar je je niet meer goed in voelt? Wees je bewust wie of wat je nog langer in je leven wilt, en met wie je verder wilt gaan. Ben je nog steeds de hoofdrolspeler in je eigen film? Als je niet alert bent, dan zal je je vaak misbruikt en gemanipuleerd voelen. Als dit zich voordoet, is het zinvol naar de eigenlijke motivatie en intenties achter de eerder genomen keuze van de samenwerking te kijken. Probeer te overschouwen wie zich door wie heeft laten gebruiken. 

In zijn schaduw neigt de blauwe hand ernaar zijn omgeving naar zijn hand te willen zetten, te manipuleren en alles onder controle te willen houden. Hij komt vaak vast te zitten in verstarrende structuren, en dan flowt of stroomt het niet meer. 

Bekijk deze 13 dagen eens in hoeverre je je identificeert met je geloofssystemen, standpunten, rollen, relaties, dromen en werk. Je dient los te komen van deze identificaties; want anders houden ze je in hun greep. Bijvoorbeeld iemand die zich erg identificeert met zijn/haar partner, zal een break-up maar moeilijk te boven komen, want kan zichzelf enkel als waardevol ervaren als hij/zij in relatie is met die ‘waardevolle’ andere. 

Gevoelens van ontoereikendheid, afleiding en dingen voor zich uitschuiven zijn de belangrijkste uitdagingen voor de blauwe hand. Volharding, engagement en gefocuste intentie zijn noodzakelijk om meesterschap te bereiken.

 Zit je al lang in een relatie waar je je niet meer goed in voelt? Wees je bewust wie of wat je nog langer in je leven wilt, en met wie je verder wilt gaan. Ben je nog steeds de hoofdrolspeler in je eigen film? Als je niet alert bent, dan zal je je vaak misbruikt en gemanipuleerd voelen. Als dit zich voordoet, is het zinvol naar de eigenlijke motivatie en intenties achter de eerder genomen keuze van de samenwerking te kijken. Probeer te overschouwen wie zich door wie heeft laten gebruiken. 

In zijn schaduw neigt de blauwe hand ernaar zijn omgeving naar zijn hand te willen zetten, te manipuleren en alles onder controle te willen houden. Hij komt vaak vast te zitten in verstarrende structuren, en dan flowt of stroomt het niet meer. 

Bekijk deze 13 dagen eens in hoeverre je je identificeert met je geloofssystemen, standpunten, rollen, relaties, dromen en werk. Je dient los te komen van deze identificaties; want anders houden ze je in hun greep. Bijvoorbeeld iemand die zich erg identificeert met zijn/haar partner, zal een break-up maar moeilijk te boven komen, want kan zichzelf enkel als waardevol ervaren als hij/zij in relatie is met die ‘waardevolle’ andere. 

Gevoelens van ontoereikendheid, afleiding en dingen voor zich uitschuiven zijn de belangrijkste uitdagingen voor de blauwe hand. Volharding, engagement en gefocuste intentie zijn noodzakelijk om meesterschap te bereiken.

TOON 13 BLAUWE AAP: THUISKOMEN IN HUMOR EN AUTHENTICITEIT

 

Toon 13 is naast toon 1 een erg belangrijk element van een golf. Deze golf staat de blauwe aap op toon 13; spontaniteit, humor, authenticiteit en transparantie. De blauwe aap als magisch en goddelijk kind prikt vanuit oprechtheid en onschuld door de schone schijn en de luchtballonnen van het leven heen. Als er iets gebeurt, zowel positief als negatief, reageert hij oprecht en transparant vanuit zijn emotie van dat moment. 

Het is deze 13 dagen een goede periode om stil te staan bij welke maskers jou nog belemmeren om transparant je pure zelf te zijn? Als je openhartig, onschuldig en eenvoudig bent, biedt jou dat in wezen de grootst mogelijke bescherming die er is. Dan word je transparant, en wel in die mate dat de scherpe stenen en pijlen van de wereld dwars door je heen kunnen komen, zonder verpersoonlijkt te worden in gekwetste gevoelens, wonden en zware reacties. Doorheen je natuurlijke onschuld kan je gebruikt worden als een leeg vat, waardoor de goddelijke wil en wijsheid zich kan openbaren. Hetgeen wat je doet of zegt, kan dan in eerste instantie disharmonisch en tegendraads lijken te zijn, maar heeft op langere termijn een harmoniserend effect. 

Een schaduw van de blauwe aap is dat hij vanuit zijn wispelturigheid en ongrijpbaarheid moeilijk kan volharden in gemaakte intenties, gestarte projecten en relaties. Zijn uitdaging is om toewijding te tonen en lang genoeg bij één ding te blijven om dit onder de knie te krijgen. 

Breng humor in de ontdekking van jezelf, zeker wanneer je op moeilijke punten in je leven staat. Kijk en voel bewust de zogenaamde moeilijke stukken, en herinner je dat dingen niet zo serieus zijn als ze lijken. Humor is de weg van de goddelijke transformatie. Het gaat er evenwel zeker niet om om een vrolijk masker op te zetten en je gevoelens te verbergen. Maar het gaat er wel om bewust te kiezen gevoelsmatig contact te maken met de zelfrelativerings- en humorfrequentie. Je laat dan als het ware terug kleur en beweging komen in het starre zwart/wit beeld dat je voor ogen had. Je kiest er dan bewust voor met een andere bril naar de situatie te kijken. 

Want het gevaar schuilt erin, zeker bij deze blauwe storm golf als geboortegolf, dat je leven een gigantisch drama wordt. De invloed van Pluto en de onderwereld in deze golf is groot. Pluto vraagt tot transformatie van onbewuste patronen en diep persoonlijk transformatiewerk. Doe je dit niet dan kan je leven een machtsstrijd worden met veel familiale intriges. Dit wordt nog eens bevestigd door de witte tovenaar als ontwikkelingstalent[1] bij deze golf.

[1] Het ontwikkeling talent is steeds het zonneteken op toon 3 van de golf die volgt op de golf waarnaar je kijkt. Bij de blauwe storm golf is dat dus toon 3 uit de volgende golf, namelijk de gele mens golf, en dus witte tovenaar op toon 3. Je ontwikkeling talent is iets wat je hebt te ontwikkelen om tot je talent te kunnen komen. Dit is echt een ‘werken aan’, en belangrijke ‘to-do’, en ‘to-integrate’ dus.

Breng humor in de ontdekking van jezelf, zeker wanneer je op moeilijke punten in je leven staat. Kijk en voel bewust de zogenaamde moeilijke stukken, en herinner je dat dingen niet zo serieus zijn als ze lijken. Humor is de weg van de goddelijke transformatie. Het gaat er evenwel zeker niet om om een vrolijk masker op te zetten en je gevoelens te verbergen. Maar het gaat er wel om bewust te kiezen gevoelsmatig contact te maken met de zelfrelativerings- en humorfrequentie. Je laat dan als het ware terug kleur en beweging komen in het starre zwart/wit beeld dat je voor ogen had. Je kiest er dan bewust voor met een andere bril naar de situatie te kijken. 

Want het gevaar schuilt erin, zeker bij deze blauwe storm golf als geboortegolf, dat je leven een gigantisch drama wordt. De invloed van Pluto en de onderwereld in deze golf is groot. Pluto vraagt tot transformatie van onbewuste patronen en diep persoonlijk transformatiewerk. Doe je dit niet dan kan je leven een machtsstrijd worden met veel familiale intriges. Dit wordt nog eens bevestigd door de witte tovenaar als ontwikkelingstalent[1] bij deze golf.

[1] Het ontwikkeling talent is steeds het zonneteken op toon 3 van de golf die volgt op de golf waarnaar je kijkt. Bij de blauwe storm golf is dat dus toon 3 uit de volgende golf, namelijk de gele mens golf, en dus witte tovenaar op toon 3. Je ontwikkeling talent is iets wat je hebt te ontwikkelen om tot je talent te kunnen komen. Dit is echt een ‘werken aan’, en belangrijke ‘to-do’, en ‘to-integrate’ dus.

De combinatie van alle voorgaande elementen met de blauwe aap op toon 13 maakt alles extra pittig. Het leven kan een voortdurende soap worden vol drama, intriges en bedrog waarin gebeurtenissen buiten alle proportie worden opgeblazen. Ook sarcasme en periodes van depressie vieren dan hoogtij. Vanuit diepe sociale onzekerheid en een onderontwikkeld ego stellen mensen, onder een negatieve invloed van deze golf, egoïstisch gedrag. En dit puur uit gekwetste kind stukken. Onbewust trekken personen met deze geboortegolf dan veel aandacht naar zichzelf toe. Ze hangen vast aan hun subjectieve interpretatie van de situatie en zijn niet in staat objectief te kijken. Ze staan in de spotlight en op het spreekwoordelijke podium met alle dramatische gebeurtenissen uit hun leven. 

De link met toon 5 blauwe nacht blijkt opvallend. Zolang deze mensen niet in contact staan met hun ware talenten en zielenmissie, leven ze de schaduwzijde van de blauwe aap. Ze worstelen dan met een gekwetst innerlijk kind, en nemen het leven en zichzelf veel te serieus. Van thuiskomen bij zichzelf (toon 13) is dan helaas geen sprake. 

De grote sleutel hier is Pluto en je persoonlijke transformatiewerk! Zet de noodzakelijke groei-stappen, zodat Pluto zich positief kan uiten en niet op een destructieve macht-manier.  De oplossing bestaat erin een gezond ego te ontwikkelen. Dat is een ego dat geen externe bevestiging nodig heeft in functie van zelfwaardering, en dat zich bewust is van het complementaire van zijn licht- en schaduwkanten. Vreugdevol leven begint immers altijd bij jezelf… door van jezelf te houden zoals je nu bent. Dit is oh zo belangrijk! Het gaat erom bewust te zijn van zowel je kwaliteiten als je gebreken. Met de intentie op elk moment het beste van jezelf neer te zetten, en in liefde naar jezelf te kijken op de momenten dat je dit niet kan.

Onthoud dat je sterkste emoties en de dingen die je het hardste raken, de meest effectieve richtingaanwijzers zijn om je uiteindelijk naar meer eenheid en evenwicht te brengen. Misschien heb je in je kindertijd veel pijn ervaren, heb je bepaalde ontwikkelingsstadia niet kunnen volbrengen, en werd je gevoeligheid niet ondersteund door je ouders en je omgeving. Om je te beschermen heb je je mogelijks teruggetrokken, je zelfexpressie en creativiteit onderdrukt of een fantasiewereld opgezocht. De blauwe aap moedigt je aan om je gekwetste kindsdelen naar boven te brengen voor heling en integratie. Je kan dit doen door je bewust te worden van je emotionele reacties en je gevoelens te uiten alvorens je verstrik geraakt in een emotioneel web. 

Leer in het oog van de orkaan te staan en houd bewust afstand tot het drama dat het ego voor je creëert. Laat je niet beïnvloeden en verleiden tot nodeloos energieverlies. In het oog van de orkaan is het windstil, daar is het kalm en rustig. Zorg voor een onverstoorbare verankering in je hogere zelf, in jouw unieke centrum van stilte, waar de chaos omheen draait. Maak van het reinigen van je geest, lichaam en omgeving een heilig ritueel. Zo breng je uit balans geraakte energieën weer in evenwicht. Word de waarnemer, en bekijk alles vanop een afstand, maar ga er niet langer in mee. Leer rust te vinden in het oog van de storm, waar je de stormkracht in jezelf kan opwekken, en ontdek je eindeloze bron van energie. 

Enjoy this transformational ride! 

Veel liefs, 

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van Groeidala.be

 

Onthoud dat je sterkste emoties en de dingen die je het hardste raken, de meest effectieve richtingaanwijzers zijn om je uiteindelijk naar meer eenheid en evenwicht te brengen. Misschien heb je in je kindertijd veel pijn ervaren, heb je bepaalde ontwikkelingsstadia niet kunnen volbrengen, en werd je gevoeligheid niet ondersteund door je ouders en je omgeving. Om je te beschermen heb je je mogelijks teruggetrokken, je zelfexpressie en creativiteit onderdrukt of een fantasiewereld opgezocht. De blauwe aap moedigt je aan om je gekwetste kindsdelen naar boven te brengen voor heling en integratie. Je kan dit doen door je bewust te worden van je emotionele reacties en je gevoelens te uiten alvorens je verstrik geraakt in een emotioneel web. 

Leer in het oog van de orkaan te staan en houd bewust afstand tot het drama dat het ego voor je creëert. Laat je niet beïnvloeden en verleiden tot nodeloos energieverlies. In het oog van de orkaan is het windstil, daar is het kalm en rustig. Zorg voor een onverstoorbare verankering in je hogere zelf, in jouw unieke centrum van stilte, waar de chaos omheen draait. Maak van het reinigen van je geest, lichaam en omgeving een heilig ritueel. Zo breng je uit balans geraakte energieën weer in evenwicht. Word de waarnemer, en bekijk alles vanop een afstand, maar ga er niet langer in mee. Leer rust te vinden in het oog van de storm, waar je de stormkracht in jezelf kan opwekken, en ontdek je eindeloze bron van energie. 

Enjoy this transformational ride! 

Veel liefs, 

Sofie

 

© Sofie Laureyssens van Groeidala.be

 

Voelt Groeidala's blog als de woorden die jij net op dit moment nodig had? Is de Tzolkin app een grote meerwaarde in jouw leven?

Donaties zijn super welkom! Fijn dat je jouw waardering toont. In de uitwerking van deze 2 projecten kruipt immers enorm veel tijd en liefde.

Bedrag

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

 

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen.

Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen, talent en talentontwikkeling. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Er is ook een uitgebreidere versie voor professioneel gebruik beschikbaar. 

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA