Tzolkin Gele Mens Golf 5 mei 2023

gerichte aandacht, heldere intentie, vrije wil en keuzevrijheid

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij,

Vandaag 5 mei 2023 is het weer de start van een nieuwe golf in de Tzolkin, de gele mens golf. En dat is een heel speciale golf voor mij, net omdat het mijn geboortegolf is. De kernwoorden van de gele mens zijn gerichte aandacht, hel­dere intentie, vrije wil en keuzevrijheid. De grote vraag van deze 13 dagen is: Waar kies IK voor? Maar vooraleer ik je daar meer over vertel, licht ik nog even graag toe wat het betekent om kosmisch jarig te zijn.

 

KOSMISCH JARIG ZIJN

 

Het is deze gele mens golf waarbinnen ik als ‘gele krijger toon 5’, op KIN/dag 96 geland ben bij mijn geboorte op 20 november 1984. De Tzolkin is een cyclische kalender waarbij elke dagenergie om de 260 dagen terugkomt. Na 260 dagen start de cyclus weer opnieuw. Daarmee dat het op dinsdag 9 mei 2023 weer ‘gele krijger toon 5’ is als dagenergie. En dat betekent dat ik kosmisch jarig ben. De dagenergie in de dreamspell telling[1] is dan exact zoals op het moment van mijn geboorte. De kans is groot dat ik dingen, waarvan ik dacht dat ik ze reeds aangepakt had, terug aangereikt krijg op een iets andere manier of in een iets andere context.

[1] Naast de dreamspell telling (die niet door de oude Maya’s gebruikt werd), zijn er nog heel wat andere tellingen. In het Tzolkin jaartraject bespreken we de verschillende Tzolkin tellingen: https://groeidala.be/workshops/.

Vaak is het op een meer diepgaande of subtielere manier. Tenminste als je tot nu toe al stappen gezet hebt in de goede richting, want lessen die je weigert te leren, komen net intenser en directer terug, zodat je de les eindelijk zou kunnen pakken. Sowieso nodigt je ziel je in je geboortegolf uit je levenslessen verder te integreren en nog te verdiepen. Als je meer wilt weten over wat het precies betekent als je zelf kosmisch jarig bent, lees dan zeker mijn blog hierover: https://groeidala.be/2021/01/16/wat-betekent-het-als-het-je-kosmische-verjaardag-is/ Daarbij aanvullend is het erg interessant ook om de specifieke blog te lezen die over jouw geboortegolf gaat. Zo ben je beter voorbereid op wat je te wachten staat als extra verdieping, op het moment dat jouw geboortegolf terug voorbij komt in de Tzolkin (als periode energie). Maar sowieso is je geboortegolf steeds van toepassing, je hele leven door. Dus je hoeft zeker niet te wachten op je kosmische verjaardag om te lezen over jouw geboortegolf. Want op elk moment van je leven, en dus in principe op elke minuut van elke dag, ben je hiermee bezig als ziel.

Hierna overloop ik de belangrijkste elementen uit de gele mens golf, en dat zijn de zonnetekens die op toon 1, 5, 7, 9 en 13 staan:

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

Vaak is het op een meer diepgaande of subtielere manier. Tenminste als je tot nu toe al stappen gezet hebt in de goede richting, want lessen die je weigert te leren, komen net intenser en directer terug, zodat je de les eindelijk zou kunnen pakken. Sowieso nodigt je ziel je in je geboortegolf uit je levenslessen verder te integreren en nog te verdiepen. Als je meer wilt weten over wat het precies betekent als je zelf kosmisch jarig bent, lees dan zeker mijn blog hierover: https://groeidala.be/2021/01/16/wat-betekent-het-als-het-je-kosmische-verjaardag-is/ Daarbij aanvullend is het erg interessant ook om de specifieke blog te lezen die over jouw geboortegolf gaat. Zo ben je beter voorbereid op wat je te wachten staat als extra verdieping, op het moment dat jouw geboortegolf terug voorbij komt in de Tzolkin (als periode energie). Maar sowieso is je geboortegolf steeds van toepassing, je hele leven door. Dus je hoeft zeker niet te wachten op je kosmische verjaardag om te lezen over jouw geboortegolf. Want op elk moment van je leven, en dus in principe op elke minuut van elke dag, ben je hiermee bezig als ziel.

Hierna overloop ik de belangrijkste elementen uit de gele mens golf, en dat zijn de zonnetekens die op toon 1, 5, 7, 9 en 13 staan:

DE BETEKENIS VAN HET ZONNETEKEN OP TOON 1

 

Bij de huidige golf staat gele mens op toon 1, en dus ook vandaag is het een gele mensdag. Een golf wordt steeds genoemd naar het zonneteken dat op dag 1/toon 1 van deze golf/periode staat. Als belangrijkste energie van de hele golf, draagt het zonneteken gele mens als het ware de komende 13-daagse periode. Metaforisch kan je een golf vergelijken met een buis waarvoor je bijvoorbeeld een lavendelplantje zet. Het lavendelplantje staat hier symbool voor het zonneteken dat op toon 1 staat. Als je dan langs de achterkant van de buis gaat staan en eraan ruikt, dan ruik je nog steeds het lavendelplantje (in dit geval dus de energie van de gele mens). Zet je daarentegen een basilicumplantje voor de buis dan zal je aan de achterzijde nog steeds basilicum ruiken. Het effect van het zonneteken op toon 1 is dus dat de energie ervan door heel de verdere golf voelbaar is, omdat dat zonneteken het bepalende begin ervan maakt.

 

DE VRIJE WIL EN DE GELE MENS ALS MEDE-SCHEPPER

 

De gele mens verpersoonlijkt de vrije wil in ons duale universum. Ons universum is nogal speciaal in vergelijking met de andere universa. Er zijn universa van enkel licht, liefde en wijsheid, en er zijn universa van enkel donker, macht, controle en wreedheid. Maar ons universum is een gemixt universum, en kent zowel licht als donker… het is de bijgevolg de vraag; waar wil jij deel van uitmaken? Dat is de ultieme vrije keuze die de Creator ons gegeven heeft. Zodat we zelf onze weg naar de Eenheid kunnen terugvinden, in onvoorwaardelijke liefde, waar het donker het Licht dient. Want alleen door de mogelijkheid te kunnen kiezen voor het donker, kunnen we werkelijk ervaren wat het licht is. Net zoals we de sterren aan de hemel, alleen kunnen zien in de donkere nacht.

Bewust en verantwoord handelen is wat de gele mens te doen heeft. Wees je de komende 13 dagen erg bewust van je vrije wil en de keuzes die je maakt. Immers, elke stap die je neemt is onvermijdelijk creatie, met alle gevolgen van dien. Actie geeft reactie. Keuze hebben is in die zin een voorrecht, maar geeft ook de last van verantwoordelijkheid. Op ieder moment heb je je bewust te zijn van wat je aandacht geeft, en heb je eigen verantwoordelijkheid op te nemen in het creatieproces als mede-schepper. Als je inziet dat bepaalde keuzes consequenties hebben die niet bijdragen aan je geluk, overweeg dan welke andere keuzes je hebt te maken.

Eén van de grootste lessen die ik zelf kreeg omtrent ‘keuzes en vrije wil’, kwamen van een man met als zonneteken gele mens die mijn levensthema gele mens triggerde. De belangrijkste keuze die ik maakte was de resolute keuze om mezelf onvoorwaardelijk graag te zien en hem los te laten. Vragen die mij geholpen hebben zijn bijvoorbeeld: “Kies ik voor een partner die niet helemaal voor mij kan kiezen? Kies ik voor een partner die niet eerlijk is met zichzelf? Kies ik voor een partner die zijn spirituele groei niet oppakt? Kies ik voor een partner die mijn spirituele kant uit mij wil krijgen? Kies ik voor een partner die anderen manipuleert? Kies ik überhaupt zelf voor deze persoon?”. 

Maar ook niet aan partnerschap gerelateerde vragen kunnen helpen om belangrijke keuzes te maken in je leven zoals: “Kies ik voor een job die mij draineert? Kies ik zelf voor dit professionele aanbod? Kies ik voor deze vriendschap? Is dit mijn vrije wil, of laat ik me manipuleren om een weg te gaan die niet helemaal juist voelt, en vooral de andere persoon voedt?”. 

Word je bewust van de keuzes die je elke dag bewust en onbewust maakt. Niet weggaan of niet (uit)praten is ook een keuze. Waar je nu staat in je leven is het gevolg van alle keuzes die je tot nu toe gemaakt hebt. Kies deze 13 dagen bewust voor jouw weg naar vervulling en geluk!

Bewust en verantwoord handelen is wat de gele mens te doen heeft. Wees je de komende 13 dagen erg bewust van je vrije wil en de keuzes die je maakt. Immers, elke stap die je neemt is onvermijdelijk creatie, met alle gevolgen van dien. Actie geeft reactie. Keuze hebben is in die zin een voorrecht, maar geeft ook de last van verantwoordelijkheid. Op ieder moment heb je je bewust te zijn van wat je aandacht geeft, en heb je eigen verantwoordelijkheid op te nemen in het creatieproces als mede-schepper. Als je inziet dat bepaalde keuzes consequenties hebben die niet bijdragen aan je geluk, overweeg dan welke andere keuzes je hebt te maken.

Eén van de grootste lessen die ik zelf kreeg omtrent ‘keuzes en vrije wil’, kwamen van een man met als zonneteken gele mens die mijn levensthema gele mens triggerde. De belangrijkste keuze die ik maakte was de resolute keuze om mezelf onvoorwaardelijk graag te zien en hem los te laten. Vragen die mij geholpen hebben zijn bijvoorbeeld: “Kies ik voor een partner die niet helemaal voor mij kan kiezen? Kies ik voor een partner die niet eerlijk is met zichzelf? Kies ik voor een partner die zijn spirituele groei niet oppakt? Kies ik voor een partner die mijn spirituele kant uit mij wil krijgen? Kies ik voor een partner die anderen manipuleert? Kies ik überhaupt zelf voor deze persoon?”. 

Maar ook niet aan partnerschap gerelateerde vragen kunnen helpen om belangrijke keuzes te maken in je leven zoals: “Kies ik voor een job die mij draineert? Kies ik zelf voor dit professionele aanbod? Kies ik voor deze vriendschap? Is dit mijn vrije wil, of laat ik me manipuleren om een weg te gaan die niet helemaal juist voelt, en vooral de andere persoon voedt?”. 

Word je bewust van de keuzes die je elke dag bewust en onbewust maakt. Niet weggaan of niet (uit)praten is ook een keuze. Waar je nu staat in je leven is het gevolg van alle keuzes die je tot nu toe gemaakt hebt. Kies deze 13 dagen bewust voor jouw weg naar vervulling en geluk!

POSITIEF VERSUS NEGATIEF DENKEN 

 

De lichte zijden van de gele mens zijn: weten dat gedachtekracht creëert en bewust zijn dat het je eigen verantwoordelijkheid is waarnaar je gedachten uitgaan. Dit gaat dus over positief denken in actie. Vanuit de gele mens energie bepaal je helder je intenties en focus je op wat je wilt, in plaats van op wat je niet wilt. Je weet dat jij de schepper bent van jouw werkelijkheid en niemand anders. Het gaat erom de vrijheid te ervaren om zelf keuzes te maken, je intuïtie te volgen en overvloedig te leven. Vanuit jouw unieke afstemming op de Bron, weet je dat iedereen zijn/haar eigen afstemming heeft, en dat dat niet op dezelfde manier moet gaan als die van jou. Meerdere wegen leiden immers naar Rome. Je respecteert dus ook de vrije wil van anderen, ook al is dat vanuit jouw eigen kijk op de werkelijkheid soms moeilijk.   

In zijn schaduw bekijkt de gele mens zijn leven vanuit tekorten en wat er niet is. Wees je de komende periode bewust van je onbewuste patronen en overtuigingen van gebrek aan liefde, ondersteuning, aandacht, tijd of geld. Het kan zijn dat je worstelt met je eigenwaarde, dat je je emotioneel behoeftig en onzeker voelt en dat je in de valkuil trapt om jezelf en het leven negatief te bekijken. Een andere schaduwzijde heeft te maken met het manipuleren van anderen. Dit doe je door je echte intentie achter te houden of de vrije wil van anderen niet te respecteren.

GEDACHTEN ZIJN KRACHTEN

 

Kiezen doe je niet alleen bewust; bijvoorbeeld wanneer je ‘s morgens kiest wat je die dag gaat aantrekken. Kiezen doe je ook onbewust; vanuit alle diepgewortelde familiale en culturele overtuigingen die je met je meedraagt. Door deze overtuigingen zijn we vergeten welk potentieel het mens-zijn werkelijk inhoud. Ons bewustzijn is uitermate krachtig en kan wonderen scheppen. Elke gedachte die je denkt is een zaadje voor jouw toekomst, die van je omgeving en voor de hele mensheid.

Welke zaadjes wil jij planten? Die van een netelboom of van een perenboom? Een mooie metafoor hiervoor is die van de vrouwelijke Kogi Indianen[1] die heel bewust zijn van de gedachtes die ze weven in de kleding die ze breien. Als ze later met hun vingers over de stof gaan, herinneren ze zich hun gedachtes terug. Net zoals deze vrouwen, weven wij elke dag een energetisch patroon. Het is onze eigen verantwoordelijkheid dat deze gedachtes positief en voedend zijn. Tenminste als we een positieve toekomst willen. Laten we dus vooral samen de mooiste mogelijke droom voor de wereld dromen én creëren, door positief te denken.

 

INTUÏTIE BOVEN INTELLECT

 

Wat wil jij daadwerkelijk zelf? Kies wijs, en vanuit je hart. Laat oordelen, collectieve overtuigingen en vaste denkpatronen los. Laat je rationeel mind niet aan het stuur van jouw bus zitten. Je verstand kan je immers ongelooflijk hard vastzetten. Je weet dan geen kant meer op te gaan want alles is mogelijk.

[1] Verhaal vertelt door de Colombiaanse Kogi indianen, Roberto en Mariana Nakogi, bij Koningsteen vzw op 15/06/16 in Kapelle op-den Bos.

GEDACHTEN ZIJN KRACHTEN

 

Kiezen doe je niet alleen bewust; bijvoorbeeld wanneer je ‘s morgens kiest wat je die dag gaat aantrekken. Kiezen doe je ook onbewust; vanuit alle diepgewortelde familiale en culturele overtuigingen die je met je meedraagt. Door deze overtuigingen zijn we vergeten welk potentieel het mens-zijn werkelijk inhoud. Ons bewustzijn is uitermate krachtig en kan wonderen scheppen. Elke gedachte die je denkt is een zaadje voor jouw toekomst, die van je omgeving en voor de hele mensheid.

Welke zaadjes wil jij planten? Die van een netelboom of van een perenboom? Een mooie metafoor hiervoor is die van de vrouwelijke Kogi Indianen[1] die heel bewust zijn van de gedachtes die ze weven in de kleding die ze breien. Als ze later met hun vingers over de stof gaan, herinneren ze zich hun gedachtes terug. Net zoals deze vrouwen, weven wij elke dag een energetisch patroon. Het is onze eigen verantwoordelijkheid dat deze gedachtes positief en voedend zijn. Tenminste als we een positieve toekomst willen. Laten we dus vooral samen de mooiste mogelijke droom voor de wereld dromen én creëren, door positief te denken.

 

INTUÏTIE BOVEN INTELLECT

 

Wat wil jij daadwerkelijk zelf? Kies wijs, en vanuit je hart. Laat oordelen, collectieve overtuigingen en vaste denkpatronen los. Laat je rationeel mind niet aan het stuur van jouw bus zitten. Je verstand kan je immers ongelooflijk hard vastzetten. Je weet dan geen kant meer op te gaan want alles is mogelijk.

[1] Verhaal vertelt door de Colombiaanse Kogi indianen, Roberto en Mariana Nakogi, bij Koningsteen vzw op 15/06/16 in Kapelle op-den Bos.

Ontwikkel je intuïtie boven je intellect. Intuïtie integreert hoofd en hart want intuïtie is een gevoel dat je ook rationeel kan uitleggen. Als je je intuïtie haarfijn volgt, ben je geconnecteerd met de Eenheid en het grotere plan. Je intuïtie kan immers veel meer vatten dan dat je louter met je mind kan.

Een interessante anekdote is die van Ian Xel Lungold[1] wanneer hij spreekt over mind versus intuïtie. Onze mind heeft een snelheidslimiet van 20 gedachten per seconden. Maar je bewustzijn is niet gelimiteerd aan je mind. In tijden van crisis, zoals bijvoorbeeld bij een autoaccident, is er een veiligheidssysteem dat het overneemt in functie van je overleven. De tijd kan vertragen of zelfs stoppen. En je handelt kalm vanuit een intuïtief weten wat te doen. Dit intuïtief bewustzijn is duidelijk veel capabeler als je mind alleen. Wij zijn dus veel meer als onze gedachten!

Uit onderzoek[2] van het Heartmath Instituut blijkt dat je hart reeds op voorhand weet wat er gaat gebeuren. Bij testen in laboratoria bleek dat je hart al enkele seconden alvorens de actuele stimulus wordt gegeven reageert en anticipeert. De onderzoekers maten een grotere vertraging van de hartslag voor emotionele stimuli in vergelijking met kalme stimuli. Het hart weet dus veel meer dan wat we louter rationeel kunnen vatten. Laat je leiden door dit verruimd bewustzijn.

[1] Lungold, I.X. (2012) The Mayan Calendar Comes North: https://www.youtube.com/watch?v=t5eYncE4khQ&index=1&list=PLssgFg7Te1X3OfMaU0b2azmpnVa1zqLCO

[2] McCraty, R., Atkinson,M. & Bradley, T. B. (2004) Electrophysiological Evidence of Intuition: Part 1. The Surprising Role of the Heart. The journal of alternative and complementary medicine. Volume 10, Number 1, 2004, pp. 133–143.

WOEDE EN WARE GEVOELENS ONDERDRUKKEN

 

De gele mens is in zijn schaduw te rationeel ingesteld, wilt alles intellectueel begrijpen en ontkent zijn ware gevoelens. Hij is teergevoelig en kan snel gekwetst en op de tenen getrapt zijn door afwijzing of kritiek. Maar hij zal deze gevoelens eerder diep begraven en niks laten merken, waardoor ze later nog sterker bovenkomen. De gele mens symboliseert de strijd tussen een woedend innerlijk en een vredig uiterlijk. Hij laat alles maar gebeuren, en vergiftigt zichzelf daardoor met ingehouden woede, boosheid en wrok, vanuit de angst om afgewezen te worden als hij zijn gevoelens uit. 

Het gevaar schuilt erin dat deze onderdrukte gevoelens zich ophopen in het (emotioneel) lichaam, en uiteindelijk tot ziekte leiden. Zuivering van je emotionele lichaam is dan ook erg belangrijk. 

De lange termijn oplossing schuilt erin te gaan staan voor wat je werkelijk zelf wil, en je gevoelens accepteren en uiten. Woede is een emotie die gevoeld wilt worden en is niet slechter dan andere emoties. Woede heeft ook een positieve intentie, en duidt erop dat je grenzen en waarden ten voeten worden getreden. Het is bijgevolg een emotie met een belangrijke signaalfunctie. Luister en handel ernaar. Want door te blijven compromissen te sluiten, verloochen je je ware zelf en je levensopdracht. Dat kan je wel een tijdje doen, en dan kies je ervoor om ‘voorlopig’ nog even niet te doen wat je weet dat je moet doen. Maar op termijn is dit onhoudbaar, en weerhoudt dit je om tot werkelijke vervulling en zelf-zijn te komen.

 

WOEDE EN WARE GEVOELENS ONDERDRUKKEN

 

De gele mens is in zijn schaduw te rationeel ingesteld, wilt alles intellectueel begrijpen en ontkent zijn ware gevoelens. Hij is teergevoelig en kan snel gekwetst en op de tenen getrapt zijn door afwijzing of kritiek. Maar hij zal deze gevoelens eerder diep begraven en niks laten merken, waardoor ze later nog sterker bovenkomen. De gele mens symboliseert de strijd tussen een woedend innerlijk en een vredig uiterlijk. Hij laat alles maar gebeuren, en vergiftigt zichzelf daardoor met ingehouden woede, boosheid en wrok, vanuit de angst om afgewezen te worden als hij zijn gevoelens uit. 

Het gevaar schuilt erin dat deze onderdrukte gevoelens zich ophopen in het (emotioneel) lichaam, en uiteindelijk tot ziekte leiden. Zuivering van je emotionele lichaam is dan ook erg belangrijk. 

De lange termijn oplossing schuilt erin te gaan staan voor wat je werkelijk zelf wil, en je gevoelens accepteren en uiten. Woede is een emotie die gevoeld wilt worden en is niet slechter dan andere emoties. Woede heeft ook een positieve intentie, en duidt erop dat je grenzen en waarden ten voeten worden getreden. Het is bijgevolg een emotie met een belangrijke signaalfunctie. Luister en handel ernaar. Want door te blijven compromissen te sluiten, verloochen je je ware zelf en je levensopdracht. Dat kan je wel een tijdje doen, en dan kies je ervoor om ‘voorlopig’ nog even niet te doen wat je weet dat je moet doen. Maar op termijn is dit onhoudbaar, en weerhoudt dit je om tot werkelijke vervulling en zelf-zijn te komen.

 

HET RECHT OM OVERVLOEDIG TE LEVEN EN GELUKKIG TE ZIJN

 

De gele mens verdient het om rijk en gelukkig te zijn. Hij kan echter de prachtige geschenken die het universum aanreikt over het hoofd zien. De keuze is aan jou om je ofwel positief ofwel negatief te richten. Zie je het glas halfleeg of halfvol? Wees je ervan bewust dat niemand anders jouw glas (of jouw perceptie van het glas) kan vullen. Wat je aandacht geeft groeit. Waar resoneer jij mee? Welke klank weerkaats jij, en versterk je daardoor? Met zijn sterke gedachtekracht creëert en beïnvloed de gele mens dan ook zijn eigen werkelijkheid. Hij dient zich ervan bewust zijn dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is waarnaar zijn gedachten uitgaan. Als je ervoor kiest enkel de slechte dingen te zien in de wereld, zullen deze steeds groter worden. Kies je ervoor te focussen op de verborgen schatten in je moeilijkheden en uitdagingen, dan zal je steeds meer vreugde en eenheid ervaren. 

Kijk naar die prachtige zonsondergang, ruik aan die bloem, loop achter de vlinders, streel je gezicht, geniet van vers fruit… Het belang van positief denken is niet te onderschatten en wordt ondersteund door biologisch onderzoek[1].

[1] Lipton, B. (2007). De biologie van de overtuiging. Hoe gedachten je leven bepalen. Deventer: Ankh-Hermes.

Professor Lipton toonde aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, ons op genetisch niveau beïnvloeden en zelf onze genetische code kunnen veranderen. Positief in de wereld staan, heeft aldus wel degelijk een effect op je gezondheid.

Train je bewustzijn om gezonde overtuigingen te scheppen. Affirmaties kunnen je helpen om je positief te focussen. Het gaat er niet om je gedachten te veroordelen of om ermee te gaan vechten. Je kunt er simpelweg voor kiezen je gedachte niet langer te volgen als je je er gewaar van bent geworden. Richt je aandacht op de zegeningen van het leven en niet op de tekorten ervan. Scan elke nacht in je bed je dag af, benoem alle mooie en positieve momenten en wees dankbaar. Doe meer van wat je vreugde en vervulling geeft. Want wat dat ook is, het zal je een gevoel van overvloed brengen. Voed jezelf, hou van jezelf, en vertrouw erop dat het leven, de engelen en de kosmos je steunen.

 

DE HEILIGE GRAAL

 

De gele mens wordt ook in verband gebracht met de heilige graal of de steen der wijzen. Hij staat voor de alchemisme reactie die onedele metalen transmuteert naar goud. Hij is de hoorn des overvloed, de Goddelijke kelk die vanuit de leegte weelde en geschenken brengt.

 

Professor Lipton toonde aan dat onze overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, ons op genetisch niveau beïnvloeden en zelf onze genetische code kunnen veranderen. Positief in de wereld staan, heeft aldus wel degelijk een effect op je gezondheid.

Train je bewustzijn om gezonde overtuigingen te scheppen. Affirmaties kunnen je helpen om je positief te focussen. Het gaat er niet om je gedachten te veroordelen of om ermee te gaan vechten. Je kunt er simpelweg voor kiezen je gedachte niet langer te volgen als je je er gewaar van bent geworden. Richt je aandacht op de zegeningen van het leven en niet op de tekorten ervan. Scan elke nacht in je bed je dag af, benoem alle mooie en positieve momenten en wees dankbaar. Doe meer van wat je vreugde en vervulling geeft. Want wat dat ook is, het zal je een gevoel van overvloed brengen. Voed jezelf, hou van jezelf, en vertrouw erop dat het leven, de engelen en de kosmos je steunen.

 

DE HEILIGE GRAAL

 

De gele mens wordt ook in verband gebracht met de heilige graal of de steen der wijzen. Hij staat voor de alchemisme reactie die onedele metalen transmuteert naar goud. Hij is de hoorn des overvloed, de Goddelijke kelk die vanuit de leegte weelde en geschenken brengt.

 

De gele mens is het ultieme symbool van onze Goddelijke Ziel die incarneert op Aarde om zijn ware potentie in de lagere en dichtere rijken te materialiseren en manifesteren. We zijn zoveel groter dan we beseffen! We bestaan uit meer dan 101 energetische lagen[1] die steeds meer verdichten om hier op Aarde onze zichtbare en tastbare vorm mogelijk te maken. De gele mens nodigt je uit om je lichamelijke omhulsel te zuiveren en sterker te maken, en je klaar te maken voor de verruimde energieën van het Hogere Denken. We staan aan het begin van de Gouden Tijd. Een tijd die beschreven is in oude teksten en mythologieën van 35 verschillende beschavingen[2]. De datum staat niet vast, maar hangt samen met een grote shift in het bewustzijn op Aarde. Bereid jezelf voor een upgrade naar een verruimd bewustzijn, waarbij de ongebruikte delen van je brein geactiveerd zullen worden. Het is een tijd van een kwantum sprong in spirituele evolutie. Hier op Aarde zijn in deze tijd is een kostbaar geschenk. Jij hebt gekozen om deel te nemen aan deze Grote Shift en kan je menselijk lichaam gebruiken om deze unieke opportuniteit volledig bewust en fysiek te ervaren. 

[1] Op basis van de ‘One Method’ van Osie Steinberg.

[2] Wilcock, D. (2016) The ascension mysteries. Revealing the cosmic battle between good and evil. New York: Penguin.

TOON 5 GELE KRIJGER, EIGEN LEIDERSCHAP

 

Op toon 5 van deze golf staat de gele krijger. De kernwoorden van de gele krijger zijn innerlijke leiding, onbevreesdheid, intelligentie en analysekracht. Toon 5 gaat over eigen leiderschap, jezelf bekrachtigen en aan het stuur staan van je eigen schip.

Deze 13-daagse periode is het uiterst belangrijk dat je goed afgestemd blijft op je eigen spiritueel kompas en dat je je niet laat manipuleren door anderen of laat afleiden door je eigen angsten en onzekerheden. De gele krijger heeft als valkuil dat hij zich wel eens laat beïnvloeden en meegaat op het pad van een ander omdat die hem bevestigd in zijn waarde. Maar de ware kracht van de gele krijger ligt erin heel goed zelf te voelen wat goed is voor hem. De gele krijger heeft een diep innerlijk weten wat zich op verschillende manieren kan openbaren. Meestal komt dit als een bevestigend gevoel of een intense sensatie. Dit is je ingebouwde waarheidsdetector en stelt je direct in verbinding met het kosmisch bewustzijn. Durf hiernaar te luisteren, want het houdt je op je pad.

TOON 5 GELE KRIJGER, EIGEN LEIDERSCHAP

 

Op toon 5 van deze golf staat de gele krijger. De kernwoorden van de gele krijger zijn innerlijke leiding, onbevreesdheid, intelligentie en analysekracht. Toon 5 gaat over eigen leiderschap, jezelf bekrachtigen en aan het stuur staan van je eigen schip.

Deze 13-daagse periode is het uiterst belangrijk dat je goed afgestemd blijft op je eigen spiritueel kompas en dat je je niet laat manipuleren door anderen of laat afleiden door je eigen angsten en onzekerheden. De gele krijger heeft als valkuil dat hij zich wel eens laat beïnvloeden en meegaat op het pad van een ander omdat die hem bevestigd in zijn waarde. Maar de ware kracht van de gele krijger ligt erin heel goed zelf te voelen wat goed is voor hem. De gele krijger heeft een diep innerlijk weten wat zich op verschillende manieren kan openbaren. Meestal komt dit als een bevestigend gevoel of een intense sensatie. Dit is je ingebouwde waarheidsdetector en stelt je direct in verbinding met het kosmisch bewustzijn. Durf hiernaar te luisteren, want het houdt je op je pad.

Aan de gele krijger toon 5 is ook een poortdag en dus een levensles gekoppeld (zeker voor mensen die deze golf als geboortegolf hebben, of als jaarles als de gele mensgolf hun jaargolf is). Het gaat erbij deze levensles om jezelf te leren vertrouwen boven alle andere mensen. Typisch worden mensen met deze levensles in de war gebracht door de meningen, overtuigingen, oordelen, leugens en handelingen van andere mensen. Daardoor beginnen ze aan zichzelf te twijfelen, evenals aan de weg die ze aan het volgen zijn. 

Ze ervaren moeilijkheden om hun intuïtie te volgen en zichzelf en hun eigen oordeelsvermogen blindelings te vertrouwen. In die zin zijn ze gemakkelijk te manipuleren en te beïnvloeden. Hun leven kan gekenmerkt worden door relaties waarin ontrouw en bedriegen voortkomt. Deze relaties vormen de katalysator voor deze levensles. 

Om deze les te pakken in deze gele mens golf heb je in contact te komen met je eigen kracht, zelfrespect en innerlijk richtingsgevoel. Je moet de drang naar externe bevestiging en waardering overwinnen. Volledig in je eigen leiderschap gaan staan en jezelf hierin bekrachtigen is de boodschap! Het kan helpen je af te vragen hoe je je voelde omtrent een bepaalde keuze of situatie, alvorens anderen hieromtrent hun mening gaven. Als je zichzelf die vraag stelt, weet je weer precies waar je vanuit je kern naartoe te gaan hebt.

TOON 7 WITTE SPIEGEL: REFLECTIE EN WAARHEID ALS RICHTINGAANWIJZER

 

Toon 7 is de richtingaanwijzer van de golf, die weergeeft of je goed bezig bent of niet. Op toon 7 van de golf staat de witte spiegel, wat staat voor reflectie, spiegeling, waarheid en inzichtgevende kracht. Het gaat er dus om om heel eerlijk naar jezelf te kijken, en je eigen aandeel te zien in het groter geheel. Misschien projecteer je wel onbewuste stukken van jezelf op anderen? Toon 7 witte spiegel vraagt je om vanuit waarheid te reflecteren op je leven, om te zien of je nog steeds de juiste richting uitgaat. Alles wat er om je heen gebeurt, heeft immers indirect met jou te maken. Je verborgen innerlijke processen worden weerspiegeld in de buitenwereld. Neem de tijd om jezelf te zien zoals je bent, ook met je schaduw. Wat manifesteert zich nu in jouw werkelijkheid en jouw leven? Dit is iets anders dan wat zich manifesteert in iemand anders zijn leven… 

Alles wat zich voordoet heeft jouw groei tot doel. Neem dus ook verantwoordelijkheid voor wat op jouw pad komt. Geef zeker aandacht aan wat zich herhaalt in jouw leven en wat zich steeds sterker manifesteert. Herhaling betekent dat je de les tot nu toe nog niet helemaal hebt kunnen pakken. De spiegel laat je zien wie je was, wie je bent, en wie je kunt zijn. Als je een les werkelijk leert, zal je zien dat ze niet meer op je pad zal verschijnen, of niet meer weerspiegeld wordt door je omgeving. Dat is de magie en perfectie van het komische plan. Weet ook dat wie je nu bent op dit eigenste moment, volkomen past in het kosmische plan. Alleen door helemaal authentiek jezelf te zijn, kan je de ander precies geven en weerspiegelen wat hij of zij nodig heeft op dit moment.

TOON 7 WITTE SPIEGEL: REFLECTIE EN WAARHEID ALS RICHTINGAANWIJZER

 

Toon 7 is de richtingaanwijzer van de golf, die weergeeft of je goed bezig bent of niet. Op toon 7 van de golf staat de witte spiegel, wat staat voor reflectie, spiegeling, waarheid en inzichtgevende kracht. Het gaat er dus om om heel eerlijk naar jezelf te kijken, en je eigen aandeel te zien in het groter geheel. Misschien projecteer je wel onbewuste stukken van jezelf op anderen? Toon 7 witte spiegel vraagt je om vanuit waarheid te reflecteren op je leven, om te zien of je nog steeds de juiste richting uitgaat. Alles wat er om je heen gebeurt, heeft immers indirect met jou te maken. Je verborgen innerlijke processen worden weerspiegeld in de buitenwereld. Neem de tijd om jezelf te zien zoals je bent, ook met je schaduw. Wat manifesteert zich nu in jouw werkelijkheid en jouw leven? Dit is iets anders dan wat zich manifesteert in iemand anders zijn leven… 

Alles wat zich voordoet heeft jouw groei tot doel. Neem dus ook verantwoordelijkheid voor wat op jouw pad komt. Geef zeker aandacht aan wat zich herhaalt in jouw leven en wat zich steeds sterker manifesteert. Herhaling betekent dat je de les tot nu toe nog niet helemaal hebt kunnen pakken. De spiegel laat je zien wie je was, wie je bent, en wie je kunt zijn. Als je een les werkelijk leert, zal je zien dat ze niet meer op je pad zal verschijnen, of niet meer weerspiegeld wordt door je omgeving. Dat is de magie en perfectie van het komische plan. Weet ook dat wie je nu bent op dit eigenste moment, volkomen past in het kosmische plan. Alleen door helemaal authentiek jezelf te zijn, kan je de ander precies geven en weerspiegelen wat hij of zij nodig heeft op dit moment.

TOON 9 GELE ZON: GROTER MAKEN VAN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

 

Toon 9 van deze golf is de gele zon. Toon 9 is de toon van meesterschap en hetgeen wat je groter hebt te maken en uit te breiden. Het geeft ook aan waar je intentie op gericht dient te zijn. En deze 13-daagse periode is dat de gele zon, wat staat voor universaliteit, verlichting, eenheid en onvoorwaardelijke liefde. Richt je intentie erop alles vanuit een oordeelsvrije en bewuste houding een plek te geven. Kijk naar jezelf en je omgeving zoals een Boeddha of Christus zou doen; vol onvoorwaardelijke liefde. Wetende dat we allemaal onderweg zijn een betere versie van onszelf te worden. 

De zon maakt geen onderscheid en geeft zonder oordeel warmte en licht aan iedereen. De gele zon is het laatste zonneteken van de 20, hier komen alle zonnetekens in samen, als kroon op het werk. De gele zon representeert de blauwprint van het kosmische bewustzijn. Alles mag er onvoorwaardelijk zijn in het licht van de universele liefde. Licht en donker, kwaliteit en schaduw, komen samen in de eenheid van het AL. 

Heb je moeite met iemand anders en is de lading groot? Probeer eens in de ander zijn schoenen te gaan staan en je volledig in te leven. Zo experimenteer je met het Mayaans gezegde In Lak’ech: “Ik ben een andere jij”. Als de lading weg is, dan weet je dat het experiment gelukt is. Iedereen doet immers wat op dit moment binnen zijn huidige mogelijkheden het meeste juist is. We zijn hier allemaal om te leren, en iedereen heeft moeilijke lessen. Je bent hier op aarde gekomen om te leren mens te zijn, en zo meesterschap te bereiken in zowel de geestelijke als de fysieke wereld.

TOON 13 GEEL ZAAD: GENIETEN VAN GROEI

 

Toon 13 is naast toon 1 een erg belangrijk element van een golf. In deze golf staat geel zaad op toon 13; wat staat voor doelgerichte groei, ontwikkeling, bewustwording en scheppingskracht. Geel Zaad is de drager van de volmaakte toekomst en ziet in het zaad het potentieel. Geel Zaad houdt de kiem vast, schermt het af, en kan heel lang wachten totdat hij vruchtbare bodem heeft gevonden. Het is de energie die het leven de mogelijkheid geeft tot voortplanting en groei. 

Mensen uit deze geboortegolf vinden het heerlijk om steeds weer nieuwe zaadjes te planten en te groeien. Het kan net een uitdaging zijn voor hen om tot rust te komen en niet te snel te willen gaan. 

Welk potentieel wil jij laten ontkiemen? Welk plan wil jij laten groeien? Focus je op de kracht van je intenties en plant de zaden van je dromen. De gele mens vraagt je om jouw intentie te zetten op wat je op lange termijn wilt realiseren in je leven. Het geel zaad zegt je vervolgens ernaartoe te groeien stap per stap. Dit kan best wat tijd nodig hebben en dat is oké. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Creëer een structuur die zekerheid biedt. Je hebt deze zekerheid nodig als fundament voor een gezonde groei.

TOON 13 GEEL ZAAD: GENIETEN VAN GROEI

 

Toon 13 is naast toon 1 een erg belangrijk element van een golf. In deze golf staat geel zaad op toon 13; wat staat voor doelgerichte groei, ontwikkeling, bewustwording en scheppingskracht. Geel Zaad is de drager van de volmaakte toekomst en ziet in het zaad het potentieel. Geel Zaad houdt de kiem vast, schermt het af, en kan heel lang wachten totdat hij vruchtbare bodem heeft gevonden. Het is de energie die het leven de mogelijkheid geeft tot voortplanting en groei. 

Mensen uit deze geboortegolf vinden het heerlijk om steeds weer nieuwe zaadjes te planten en te groeien. Het kan net een uitdaging zijn voor hen om tot rust te komen en niet te snel te willen gaan. 

Welk potentieel wil jij laten ontkiemen? Welk plan wil jij laten groeien? Focus je op de kracht van je intenties en plant de zaden van je dromen. De gele mens vraagt je om jouw intentie te zetten op wat je op lange termijn wilt realiseren in je leven. Het geel zaad zegt je vervolgens ernaartoe te groeien stap per stap. Dit kan best wat tijd nodig hebben en dat is oké. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Creëer een structuur die zekerheid biedt. Je hebt deze zekerheid nodig als fundament voor een gezonde groei.

Verwacht niet dat je alles met een toverstaf kan realiseren en graaf geduldig aan de fundamenten van jouw project/droom. Geef jouw zaadjes alle zon, water, aarde en tijd die ze nodig hebben. De eerste belangrijke stap is weten naar waar je op weg bent, en die duidelijke keuze maken. Als je dat niet weet of belangrijke stappen overslaat, of je richt op de wensen van een ander in plaats van op jezelf, dan is de kans klein dat je project uiteindelijk lukt. Je wordt dan vele stappen teruggeworpen met als resultaat extra onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen, en dat is niet de bedoeling. 

Controleer of de omstandigheden waarin je je nu bevindt je individuele groeiproces bevorderen. Voelt het goed? Zo nee, wat houdt jou nog tegen? Laat schijnbare zekerheden en belemmerende overtuigingen achter je. Welke eerste stap kan je zetten ter realisatie van je lange termijn doel? Welke alternatieven zijn er? Heb het lef om risico’s te nemen, en zie dat je jezelf niet blokkeert in je ontwikkeling en nieuwe ervaringen. 

Visualiseer wat je wilt, en ervaar in elke cel van je lichaam hoe het zou voelen als je jouw idee effectief tot voleinding brengt. Stuur voedende en opbouwende gedachten naar jezelf, naar anderen en naar Moeder Aarde. Zo lever je jouw bijdrage aan het ‘stap per stap’ steeds meer creëren van een liefdevolle hemel op aarde. Genieten van groei en ontwikkeling, en steeds weer nieuwe stappen zetten ter realisatie van je doel, is waar toon 13 geel zaad voor staat. 

Kort samenvattend voor deze periode: een heldere intentie op jouw groei-doel en positief denken om jouw doel ook daadwerkelijk te realiseren. 

Geniet van het groeiend onderweg zijn! 

 

Veel liefs, 

Sofie 

© Sofie Laureyssens van Groeidala.be

 

 

Voelt Groeidala's blog als de woorden die jij net op dit moment nodig had? Is de Tzolkin app een grote meerwaarde in jouw leven?

Donaties zijn super welkom! Fijn dat je jouw waardering toont. In de uitwerking van deze 2 projecten kruipt immers enorm veel tijd en liefde.

Bedrag

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

 

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen.

Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen, talent en talentontwikkeling. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Er is ook een uitgebreidere versie voor professioneel gebruik beschikbaar. 

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA