Tzolkin Witte Spiegel golf 31 mei 2023

eerlijkheid, waarheid, spiegeling en projectie

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij

Vandaag, op woensdag 31 mei 2023, start de witte spiegelgolf. Deze golf heeft alles te maken met eerlijkheid, waarheid, spiegeling en projectie. De planeet die bij de witte spiegel hoort is Neptunus.

 

DE WITTE SPIEGEL EN NEPTUNUS

 

Positief resoneert Neptunus met spiritualiteit en kunstzinnigheid. Maar negatief gaat dit over hopen illusie … zelfs grenzend aan de waanzin, onechtheid, slachtofferschap en onjuiste informatie waar een schaduw over ligt. Ook ‘de media’ heeft te maken met de vissen/Neptunus energie. Naar een scherm kijken is immers een illusie, het is een andere bewustzijnslaag die niet helemaal ‘echt’ is.

Op persoonlijk vlak nodigt de witte spiegel je uit om doorheen je eigen projecties te kijken, en te doorprikken wanneer je zelf vastzit in een illusie.

 

DE KRACHT VAN HELDERHEID, ZUIVERHEID EN WAARHEID

 

De witte spiegel is de kracht van helderheid, zuiverheid en waarheid. Hij is het ultieme centrum van bewustzijn en de spiegel van het Zelf. Op het moment van volledige helderheid kijkt hij dwars door de spiegelingen van het leven heen, recht in het oog van de schepping. De spiegel transformeert zich dan tot een helder venster, om naar nieuwe perspectieven en dimensies te kijken.

De witte spiegel is de brug naar de werkelijkheid achter de werkelijkheid, naar de waarheid achter de schijn. Hij is de sleutel om je schaduw te integreren. Hij representeert een staat van verruimd bewustzijn met magische toegangspoorten tot een diepere perceptie van de werkelijkheid. In deze diepere staat van bewustzijn bestaan er geen vaste concepten, enkel de waarheid voorbij de polariteiten, daar waar paradoxen eindigen te bestaan.

 

JIJ BENT EEN SPIEGEL VOOR ANDEREN, EN ANDEREN ZIJN EEN SPIEGEL VOOR JOU

 

De witte spiegel is de spiegel voor anderen en anderen zijn de spiegel hem. Een spiegel zorgt er immers voor, door de weerkaatsing van het spiegelbeeld, dat je jezelf op een andere manier kan bekijken. En dit op een meer volledige manier dan zonder spiegel. Want hoe hard je ook je best doet, je kan jezelf nooit helemaal in één oogopslag bekijken. Want stel je voor dat je deze morgen een dikke balpenstreep op je gezicht had gezet… dan helpt de spiegel jou om dit te bekijken en te beseffen. Op dezelfde manier werkt het ook met de mensen en de situaties om je heen. Deze zijn eveneens spiegels, die je helpen met het weerspiegelen van zaken over jezelf waar je je nog niet bewust van was. Door iets van BUITEN te ervaren, krijg je iets wat IN JEZELF speelt helder.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

De witte spiegel is de brug naar de werkelijkheid achter de werkelijkheid, naar de waarheid achter de schijn. Hij is de sleutel om je schaduw te integreren. Hij representeert een staat van verruimd bewustzijn met magische toegangspoorten tot een diepere perceptie van de werkelijkheid. In deze diepere staat van bewustzijn bestaan er geen vaste concepten, enkel de waarheid voorbij de polariteiten, daar waar paradoxen eindigen te bestaan.

 

JIJ BENT EEN SPIEGEL VOOR ANDEREN, EN ANDEREN ZIJN EEN SPIEGEL VOOR JOU

 

De witte spiegel is de spiegel voor anderen en anderen zijn de spiegel hem. Een spiegel zorgt er immers voor, door de weerkaatsing van het spiegelbeeld, dat je jezelf op een andere manier kan bekijken. En dit op een meer volledige manier dan zonder spiegel. Want hoe hard je ook je best doet, je kan jezelf nooit helemaal in één oogopslag bekijken. Want stel je voor dat je deze morgen een dikke balpenstreep op je gezicht had gezet… dan helpt de spiegel jou om dit te bekijken en te beseffen. Op dezelfde manier werkt het ook met de mensen en de situaties om je heen. Deze zijn eveneens spiegels, die je helpen met het weerspiegelen van zaken over jezelf waar je je nog niet bewust van was. Door iets van BUITEN te ervaren, krijg je iets wat IN JEZELF speelt helder.

Bewonder je iemand ontzettend? Weet dan dat je de eigenschap die je bewondert zelf ook bezit. Immers; “it takes one to know one”. Maar ook in negatieve zin is dit waar. Vaak storen we ons bij anderen, aan zaken waar we het zelf moeilijk mee hebben, of aan zaken bij onszelf die we nog niet geaccepteerd hebben. Een gezonde reflex om aan te leren is telkens wanneer je merkt dat je je stoort aan iets bij iemand anders, is jezelf de vraag stellen: “In welke mate doe ik dit zelf ook?” Vanaf dat je dit kan erkennen, en met liefde naar jezelf kan kijken, dan komt de ontspannende glimlach. Anderen zijn hier om je bewust te maken van de stukken waar je nog aan te werken hebt. Aangezien we op een hoger niveau allemaal één zijn, is het logisch dat je je eigen reflectie ziet in alles om je heen.

Natuurlijk is het niet altijd zo dat je dezelfde issue hebt als iemand waar je je aan ergert. Het kan ook zijn dat dat je die eigenschap net te weinig hebt, en zo wordt uitgedaagd om hierin evenwicht te bereiken. De buitenwereld geeft je dan feedback over een onevenwichtigheid in jezelf. Misschien stoor je je wel aan iemand die heel zelfzeker uit de hoek komt, dan kan het goed zijn dat je zelf wat meer zelfzekerheid kan gebruiken. Of misschien stoor je je aan iemand die (te)veel geld vraagt voor zijn consulten, terwijl je het zelf moeilijk vindt om jouw prijs te vragen? Zie je de kosmische grap?! Het is dus goed om bij een irritatie, je op de seconde af te vragen; “Wat heeft dit voor mij te betekenen? Welke boodschap heeft dit voor mij?” Sowieso valt er iets uit te leren.

PIJN WORDT BUITENGEHOUDEN DOOR PROJECTIELAGEN

 

Pijn, die ooit te groot was om aan te pakken, wordt tijdelijk veilig buitengehouden door je projectielagen. Observeer jezelf als je sterke reacties zoals frustratie, kwaadheid, angst, oordelen, of jaloersheid ervaart ten aanzien mensen en gebeurtenissen. Wie weet projecteer je je interne conflicten wel op anderen? Wat kan je moeilijk onder ogen zien? Weet dat het heel veel energie kost om de waarheid te onderdrukken. Wees bereid disfunctionele geloofssystemen, negatieve gedachten, identificaties en starre patronen te transformeren. Zie waar ze jou en je omgeving beperken. 

Door je eigen geloofssysteem te herprogrammeren, zal je niet alleen positieve verandering initiëren in jezelf, maar ook in je naaste omgeving, en zelfs in het collectieve bewustzijn. Stel je open voor inzichten die je eigen groei stimuleren, en verlies je niet in projecties. Prik door de illusies heen en probeer ze te begrijpen. Zie je schaduwzijden en onderbewustzijn onder ogen, omarm ze en neem ze weer op in je hart. Hoe meer je leert om jezelf te onderzoeken, hoe duidelijker het zal worden dat je emotionele reacties een richtingaanwijzer zijn voor waar je je op kan focussen om te groeien, en meer heel en één te worden. En wie weet zal je ontdekken dat je favoriete schaduw, die je het meeste stoort in anderen en jezelf, eigenlijk je grootste leraar is.

PIJN WORDT BUITENGEHOUDEN DOOR PROJECTIELAGEN

 

Pijn, die ooit te groot was om aan te pakken, wordt tijdelijk veilig buitengehouden door je projectielagen. Observeer jezelf als je sterke reacties zoals frustratie, kwaadheid, angst, oordelen, of jaloersheid ervaart ten aanzien mensen en gebeurtenissen. Wie weet projecteer je je interne conflicten wel op anderen? Wat kan je moeilijk onder ogen zien? Weet dat het heel veel energie kost om de waarheid te onderdrukken. Wees bereid disfunctionele geloofssystemen, negatieve gedachten, identificaties en starre patronen te transformeren. Zie waar ze jou en je omgeving beperken.

Door je eigen geloofssysteem te herprogrammeren, zal je niet alleen positieve verandering initiëren in jezelf, maar ook in je naaste omgeving, en zelfs in het collectieve bewustzijn. Stel je open voor inzichten die je eigen groei stimuleren, en verlies je niet in projecties. Prik door de illusies heen en probeer ze te begrijpen. Zie je schaduwzijden en onderbewustzijn onder ogen, omarm ze en neem ze weer op in je hart. Hoe meer je leert om jezelf te onderzoeken, hoe duidelijker het zal worden dat je emotionele reacties een richtingaanwijzer zijn voor waar je je op kan focussen om te groeien, en meer heel en één te worden. En wie weet zal je ontdekken dat je favoriete schaduw, die je het meeste stoort in anderen en jezelf, eigenlijk je grootste leraar is.

ALLES WAT ER GEBEURT RONDOM JE, HEEFT MET JOUW ONTWIKKELINGSPROCES TE MAKEN

 

Alles wat er om je heen gebeurt heeft indirect met jou te maken, het zijn je verborgen processen. Neem de tijd om jezelf te zien zoals je bent, met je schaduw. Wat manifesteert zich in jouw werkelijkheid en jouw leven? Dit is iets anders dan wat zich manifesteert in iemand anders zijn leven… En het heeft alles te maken met jouw zielenpad, lessen en missie. Het gaat om datgeen wat jouw ziel in dit leven hier op aarde onder de knie wilt krijgen. Alles wat zich voordoet heeft jouw groei tot doel.

Neem dus verantwoordelijkheid voor wat op jouw pad komt. Geef zeker aandacht aan wat zich herhaalt in jouw leven, wat zich steeds manifesteert in sterker wordende tred, in vergrotende trap. Herhaling betekent dat je de les tot nu toe nog niet helemaal hebt kunnen pakken. Verfijn je aandacht[1] om steeds helderder te zien, en pas je inzichten toe in je dagelijks leven.

[1] Als bepaalde voorvallen of thema’s zich herhalen in je leven, kan het interessant zijn dit de analyseren aan de hand van de Tzolkin. Dit kan op verschillende manieren. 1/ Ga na in welke periode en Tzolkin golf dit afspeelt. Lees en interpreteer de golf. Met welke punten heb je het nog moeilijk? Weet dat elke 260 dagen deze golf terug op je pad verschijnt. Elke 260 dagen krijg je weer de kans om met deze blokkade aan de slag te gaan. Je kan dus aan de hand van de golf gaan voorspellen wanneer de thematiek zich mogelijkerwijs zal gaan manifesteren. Een gewaarschuwde man/vrouw is er twee waard! 2/ (voor gevorderden die de Tzolkin workshopreeks gevolgd hebben of reeds op reading kwamen): Kan je deze Tzolkin golf linken via je zielenpad aan een bepaalde leeftijd? Wat is er toen gebeurd? 3/ Bereken de KIN van de betrokken persoon. Neem je eigen geboortegolf erbij en kijk op welke toon het zonneteken van de betrokken persoon terugkomt. Of misschien wel als gids? Neem de inzichten mee om jullie situatie beter te begrijpen.

Gebruik de spiegel niet om jezelf te beoordelen, maar wel als een poort naar een gelukkigere toekomst. De spiegel laat je zien wie je was, wie je bent, en wie je kunt zijn. Als je een les werkelijk leert, zal je zien dat ze niet meer op je pad zal verschijnen, of niet meer weerspiegeld wordt door je omgeving. Dat is de magie en perfectie van het komische plan. Weet ook dat wie je nu bent op dit eigenste moment, volkomen past in het kosmische plan. Alleen door helemaal authentiek jezelf te zijn, kan je een ander precies geven en weerspiegelen wat hij nodig heeft op dit moment.

 

DE UITDAGING JE EIGEN CENTRUM NIET TE VERLIEZEN

 

De witte spiegel kan zich heel goed in iemand anders inleven. Vooral in intieme relaties kan het echter moeilijk zijn voor hem bij zijn eigen gevoel en inzicht te blijven. Het paradoxale is dat aangezien hij steeds weerspiegelt wat er voor de spiegel opduikt, de witte spiegel vaak moeilijk te zien is voor anderen, en nog moeilijker voor zichzelf. Hij is beleefd en sluit gemakkelijk compromissen, maar onderdrukt dan zijn woede wanneer het compromis niet helemaal zijn belang dient. Hij worstelt met de thematiek van eigenbelang versus opoffering. Het kan zinvol voor hem zijn bewust te zoeken naar zijn eigen beweegredenen alsook naar die van anderen, evenals de waarden die in het spel zijn. Dan kan hij zoeken naar een overeenkomst die zowel zijn eigen belang als dat van anderen dient. Dan wordt het een win-win situatie. De oplossing voor de witte spiegel ligt in het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden zonder zijn eigen centrum te verliezen.

Gebruik de spiegel niet om jezelf te beoordelen, maar wel als een poort naar een gelukkigere toekomst. De spiegel laat je zien wie je was, wie je bent, en wie je kunt zijn. Als je een les werkelijk leert, zal je zien dat ze niet meer op je pad zal verschijnen, of niet meer weerspiegeld wordt door je omgeving. Dat is de magie en perfectie van het komische plan. Weet ook dat wie je nu bent op dit eigenste moment, volkomen past in het kosmische plan. Alleen door helemaal authentiek jezelf te zijn, kan je een ander precies geven en weerspiegelen wat hij nodig heeft op dit moment.

 

DE UITDAGING JE EIGEN CENTRUM NIET TE VERLIEZEN

 

De witte spiegel kan zich heel goed in iemand anders inleven. Vooral in intieme relaties kan het echter moeilijk zijn voor hem bij zijn eigen gevoel en inzicht te blijven. Het paradoxale is dat aangezien hij steeds weerspiegelt wat er voor de spiegel opduikt, de witte spiegel vaak moeilijk te zien is voor anderen, en nog moeilijker voor zichzelf. Hij is beleefd en sluit gemakkelijk compromissen, maar onderdrukt dan zijn woede wanneer het compromis niet helemaal zijn belang dient. Hij worstelt met de thematiek van eigenbelang versus opoffering. Het kan zinvol voor hem zijn bewust te zoeken naar zijn eigen beweegredenen alsook naar die van anderen, evenals de waarden die in het spel zijn. Dan kan hij zoeken naar een overeenkomst die zowel zijn eigen belang als dat van anderen dient. Dan wordt het een win-win situatie. De oplossing voor de witte spiegel ligt in het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden zonder zijn eigen centrum te verliezen.

GEEF GEEN ONGEVRAAGDE KRITIEK

 

Op de oppervlakte zal de witte spiegel conflict uit de weg gaan door gedurende lange tijd eigen gevoelens en emoties te onderdrukken. Maar als de emmer na een tijdje overloopt, kan hij driftig worden en exploderen door de opgekropte woede, of minstens onverwacht uit de hoek komen. De witte spiegel kan nogal direct en confronterend zijn in zijn optreden en sommige mensen in zijn omgeving hebben daar moeite mee. 

Belangrijk voor de witte spiegel is feedback te leren communiceren in plaats van kritiek te geven. Feedback geef je als de ander er open voor staat en erom vraagt. Dan geef je jouw perspectief mee, wat jij vindt en ziet. Je geeft jouw waarheid, maar laat je toe dat de ander een andere waarheid heeft. Zo kan je veel van elkaars perspectief leren, en dat is de essentie van de witte spiegel. 

Immers, anderen altijd maar kritiek geven, kan juist het inzichtsproces verstoren en weerstand oproepen, en dan duurt de les alleen maar langer.

 

PROJECTIES EN KIJKEN DOOR EEN WAZIGE SPIEGEL

 

In zijn schaduw kijkt de witte spiegel door een wazige spiegel, verloochent hij de waarheid en geeft hij anderen de schuld. Dan kan hij de spiegel die anderen voor hem zijn niet herkennen. Of hij spiegelt alles terug aan anderen, in plaats van te (h)erkennen dat wat hij tegenkomt in de andere ook met zichzelf te maken heeft. Hij vervalt in illusies, kritiek en slachtofferschap. Hij projecteert zijn eigen schaduwdelen op anderen en komt in verstrengelingen terecht.

De oplossing ligt erin deze 13 dagen je eigen schaduwdelen onder ogen te zien, en dankbaar te zijn voor de hulp die je van anderen krijgt op jouw pad. Elke relatie met een ander, spiegelt immers de relatie die je hebt met jezelf. Vaak zal dankbaarheid echter moeilijk zijn omdat je de ander verantwoordelijk acht voor jouw emoties en pijn. Het is mogelijk dat je daarom eerder geneigd bent anderen in jouw omgeving te mijden en de confrontatie uit de weg te gaan. Besef dan dat je uiteindelijk niet wegloopt van de ander maar van jezelf. Sowieso zal je ziel alles in het werk blijven stellen om je de les te doen leren. En in de mate dat je dit niet doet, veroordeel je anderen tot een bepaalde houding naar jou toe. Zij hebben je immers alvorens incarnatie belooft je te helpen bij een specifieke les.

 

SPIEGEL OEFENINGEN

 

Enkele krachtige oefeningen kunnen de spiegelkwaliteiten in je wakker maken. Een eerste oefening is om voor een lange tijd in een spiegel te kijken. Kijk en neem waar. Kijk diep in je ogen en zie wie daar is. Als het beeld van je ware zelf, vrij van illusie verschijnt, herhaal dan “Ik zie. Ik herinner. Ik omarm in liefde.” Als er angsten, schaduwdelen of illusies bovenkomen zeg dan volgens de Hawaïaanse Ho’oponopono techniek: “Bedankt dat je er bent. Het spijt me dat ik tot nu toe niet wist hoe ik met je om moest gaan. Kan je mij vergeven? Ik hou van je”.

De oplossing ligt erin deze 13 dagen je eigen schaduwdelen onder ogen te zien, en dankbaar te zijn voor de hulp die je van anderen krijgt op jouw pad. Elke relatie met een ander, spiegelt immers de relatie die je hebt met jezelf. Vaak zal dankbaarheid echter moeilijk zijn omdat je de ander verantwoordelijk acht voor jouw emoties en pijn. Het is mogelijk dat je daarom eerder geneigd bent anderen in jouw omgeving te mijden en de confrontatie uit de weg te gaan. Besef dan dat je uiteindelijk niet wegloopt van de ander maar van jezelf. Sowieso zal je ziel alles in het werk blijven stellen om je de les te doen leren. En in de mate dat je dit niet doet, veroordeel je anderen tot een bepaalde houding naar jou toe. Zij hebben je immers alvorens incarnatie belooft je te helpen bij een specifieke les.

 

SPIEGEL OEFENINGEN

 

Enkele krachtige oefeningen kunnen de spiegelkwaliteiten in je wakker maken. Een eerste oefening is om voor een lange tijd in een spiegel te kijken. Kijk en neem waar. Kijk diep in je ogen en zie wie daar is. Als het beeld van je ware zelf, vrij van illusie verschijnt, herhaal dan “Ik zie. Ik herinner. Ik omarm in liefde.” Als er angsten, schaduwdelen of illusies bovenkomen zeg dan volgens de Hawaïaanse Ho’oponopono techniek: “Bedankt dat je er bent. Het spijt me dat ik tot nu toe niet wist hoe ik met je om moest gaan. Kan je mij vergeven? Ik hou van je”.

Een tweede prachtige oefening is om over iemand te gaan zitten en in elkaars ogen te kijken voor lange tijd (zonder te knipperen). Leg elk je linkerhand op het hart van de ander. Kijk naar de essentie van wie er voor je zit. Na een tijdje zegt de ene persoon “Ik ben”, en de andere persoon antwoordt “die ik ben”. Herhaal een paar keer afwisselend met lange tussenpozen. Het kan zijn dat je verschillende gezichten zult zien verschijnen en intense dingen zult voelen. Deel achteraf met elkaar wat je hebt waargenomen.

Tenslotte kan het ook interessant zijn eerlijke feedback te vragen aan vrienden die je vertrouwt. Riskeer om de waarheid over jezelf te horen… Eerlijke feedback laat te om je blinde vlekken bewust te maken en perceptuele gaten te vullen. Perceptuele gaten zorgen ervoor dat je een situatie niet helder kan zien. Net zoals blinde vlekken bij het rijden, wordt informatie vervormd ter ondersteuning van de reeds gekende oude realiteit, met ontkenning tot gevolg.

Een duidelijke aanwijzing dat er een perceptueel gat in het spel is, is bijvoorbeeld wanneer je vecht voor een extreem standpunt, ervan overtuigd bent dat jij de enige bent die gelijk heeft, of wanneer je niet kan begrijpen/horen wat een ander tegen je zegt. Als dit zich voordoet, adem dan rustig in en uit en luister aandachtig naar hetgeen wat verteld wordt. Door te verwerken wat zich in het perceptuele gat bevindt, kan je een kwantum sprong in je ontwikkeling maken.

Oefen jezelf erin om wat ruimte en openheid te creëren omtrent je eigen opvattingen en overtuigingen. Zo sta je de andere persoon toe om ook te veranderen. Ook al lijkt het of iets niet volledig van toepassing is op jou, kijk dan naar een element in de schaduw dat een deel van de waarheid bevat. Vergroot dat deel en werk met deze waarheid om je eigen groei te vergroten.

DE METAFOOR VAN DE 6 BLINDEN EN DE OLIFANT

 

Eén van de meest zelflimiterende illusies is de overtuiging dat je eigen kijk op de realiteit de enige is. De metafoor van de 6 blinden en de olifant geeft goed weer waar het hier om draait. Ze hadden allemaal gelijk en toch had elk het mis. Ieder van ons is een uniek puzzelstukje in het grotere geheel, en samen vormen we één. We hebben dus elke onze eigen blik, ons eigen verhaal en ons unieke perspectief in het geheel. We vertegenwoordigen elk ‘dé waarheid’ op een ander niveau. Onze ware “IK BEN” is dan tenslotte de ultieme waarnemer, een bewustzijn dat oordeelloos observeert, via alle wezens die er zijn, om zo zichzelf te kennen en volledig bewust te worden.

 

TOON 5 WITTE WIND: EIGEN LEIDERSCHAP OMTRENT COMMUNICATIE

 

Op toon 5 van de witte spiegelgolf staat de witte wind. De witte wind staat voor een hogere verbale communicatie. Spreek uit wat gezegd moet worden en weersta aan de neiging om dicht te klappen als het té pittig wordt. De kracht van de witte wind schuilt in open, verbindende en bevrijdende communicatie. Probeer dus zeker vanuit je allerhoogste en liefdevolle waarheid te spreken. 

Witte wind, staat net zoals alle witte tekens ook over communicatie met het onzichtbare, spirit, je voorouders, zielen die al zijn overgegaan, je eigen hoger zelf, gidsen en engelen. En in al deze dingen heb jij dus eigen leiderschap (toon 5) op te nemen in deze 13-daagse witte spiegel golf.

DE METAFOOR VAN DE 6 BLINDEN EN DE OLIFANT

 

Eén van de meest zelflimiterende illusies is de overtuiging dat je eigen kijk op de realiteit de enige is. De metafoor van de 6 blinden en de olifant geeft goed weer waar het hier om draait. Ze hadden allemaal gelijk en toch had elk het mis. Ieder van ons is een uniek puzzelstukje in het grotere geheel, en samen vormen we één. We hebben dus elke onze eigen blik, ons eigen verhaal en ons unieke perspectief in het geheel. We vertegenwoordigen elk ‘dé waarheid’ op een ander niveau. Onze ware “IK BEN” is dan tenslotte de ultieme waarnemer, een bewustzijn dat oordeelloos observeert, via alle wezens die er zijn, om zo zichzelf te kennen en volledig bewust te worden.

 

TOON 5 WITTE WIND: EIGEN LEIDERSCHAP OMTRENT COMMUNICATIE

 

Op toon 5 van de witte spiegelgolf staat de witte wind. De witte wind staat voor een hogere verbale communicatie. Spreek uit wat gezegd moet worden en weersta aan de neiging om dicht te klappen als het té pittig wordt. De kracht van de witte wind schuilt in open, verbindende en bevrijdende communicatie. Probeer dus zeker vanuit je allerhoogste en liefdevolle waarheid te spreken. 

Witte wind, staat net zoals alle witte tekens ook over communicatie met het onzichtbare, spirit, je voorouders, zielen die al zijn overgegaan, je eigen hoger zelf, gidsen en engelen. En in al deze dingen heb jij dus eigen leiderschap (toon 5) op te nemen in deze 13-daagse witte spiegel golf.

TOON 7 GEEL ZAAD: AFGESTEMD ZIJN OP GROEI

 

Toon 7 is de richtingaanwijzer van een golf. Door te kijken naar het zonneteken dat op toon 7 van een golf staat, kan je achterhalen of je goed bezig bent of niet. Het geel zaad nodigt je uit om stappen te zetten in jouw groei en ontwikkeling. Zijn er zaken die je triggeren in deze witte spiegel golf? Hoe zou je willen groeien? Wat voel je als de volgende stap in jouw ontwikkeling? Hoe zou je willen dat je Toekomstige Zelf omgaat met deze uitdagende of moeilijke situatie? Gebruik deze toekomstvisie als inspiratie om naar toe te evolueren. 

Welk potentieel wil jij laten ontkiemen? Wil je nieuwe dingen neerzetten en vormgeven tijdens deze golf? Creëer een structuur die zekerheid biedt. Je hebt deze zekerheid nodig als fundament voor een gezonde en gestructureerde groei. Het te snel groeien kan tot gevolg hebben dat je niet genoeg geworteld bent. Groeien is niet enkel rekken en strekken om ‘groter te worden’. Om het met een metafoor te zeggen; gras groeit niet door eraan te trekken. 

Begin te bouwen aan de juiste fundamenten. Als je te snel wilt gaan word je enkel teruggeworpen vele stappen terug. Je kan toch niet bouwen aan het tweede verdiep als jouw basis nog niet in orde is? Sla geen stappen over. Ontwikkel je standvastig en geduldig stap per stap.

 

 

TOON 9 WITTE WERELDOVERBUGGER: UITBREIDEN VAN LOSLATEN

 

Toon 9 van deze golf nodigt je uit om meesterschap te bereiken in loslaten, en in contact met het onzichtbare. Het kan zijn dat bepaalde mensen of contexten je niet meer dienen of niet meer goed voelen. Laat los waarvan je voelt dat de tijd gekomen is om los te laten. In verzet gaan tegen de komische timing heeft geen zin, het maakt het alleen moeilijk en pijnlijker op lange termijn.

Een krachtig onderdeel van de witte wereldoverbugger gaat ook over vergeving en acceptatie. Sommige dingen kan je niet veranderen zoals bijvoorbeeld het verlies van een dierbare of de mening van een ander. Acceptatie is dan key. Accepteren van wat er is, helpt je tot vergeving te komen. En vergeving is zeker ook iets wat thuishoort in de witte spiegelgolf, omdat de witte hond op toon 13 staat, wat om een zachte houding naar anderen gaat.

TOON 9 WITTE WERELDOVERBUGGER: UITBREIDEN VAN LOSLATEN

 

Toon 9 van deze golf nodigt je uit om meesterschap te bereiken in loslaten, en in contact met het onzichtbare. Het kan zijn dat bepaalde mensen of contexten je niet meer dienen of niet meer goed voelen. Laat los waarvan je voelt dat de tijd gekomen is om los te laten. In verzet gaan tegen de komische timing heeft geen zin, het maakt het alleen moeilijk en pijnlijker op lange termijn.

Een krachtig onderdeel van de witte wereldoverbugger gaat ook over vergeving en acceptatie. Sommige dingen kan je niet veranderen zoals bijvoorbeeld het verlies van een dierbare of de mening van een ander. Acceptatie is dan key. Accepteren van wat er is, helpt je tot vergeving te komen. En vergeving is zeker ook iets wat thuishoort in de witte spiegelgolf, omdat de witte hond op toon 13 staat, wat om een zachte houding naar anderen gaat.

DE WITTE HOND OP TOON 13: LIEFDE EN TOLERANTIE VOOR JEZELF EN ANDEREN ALS DOEL

 

De witte hond is een roedeldier bij uitstek. Deze zachte kracht geniet van liefde, affectie, zielenkameraadschappen en gezelschap. Hij steunt en beschermt als geen ander datgene waaraan hij is toegewijd. Als teamspeler is hij loyaal, toegewijd en hulpvaardig. Hij gaat met hart en ziel voor zijn eigen idealen en die van zijn naaste anderen. De witte hond laat zich graag omringen door zijn intieme vrienden en gezin, welke een bron van kracht en wederzijdse ondersteuning zijn. Gezellig en gemoedelijk met elkaar omgaan evenals instemming van de achterban is voor de witte hond erg belangrijk. De huidige 13-daagse periode heeft als doel (toon 13) witte hond en is dus een periode om in zachtheid de verbinding te maken naar alle mensen die je dierbaar zijn, jouw zielsverwanten. 

De uitdaging van de witte hond is emotionele ontwikkeling. Hij kan zich immers te lang zich volledig richten op de ander, en zijn eigenbelang onderdrukken. Om dan erna door te schieten in een emotionele uitspatting. Trouw zijn aan zichzelf (in plaats van enkel aan de ander) is wat de witte hond te leren heeft. 

Emoties zijn belangrijke boodschappers, en zodra je hen de ruimte kunt geven, word je er niet meer door overheerst. Woede, jaloezie, rivaliteit, egoïsme, haat en wraakzucht zijn uitingen van vervreemding van je ware zelf. Omhels deze emoties als je gekwetste kinderen, omarm hun positieve intentie en neem ze liefdevol op in je hart, dan zal er bevrijding, verandering en verlichting komen. Ho’oponopono is hierbij een zeer waardevolle techniek om jezelf te helen[1]. Heb jezelf onvoorwaardelijk lief en accepteer dat je een mens bent.

Vergeving van jezelf en anderen kan de zachtheid brengen die nodig is. Velen hebben een andere mening, maar het hart spreekt steeds dezelfde taal. ♥  

Ik wens je van harte een waarachtige en verbindende witte spiegel golf.   

Veel liefs,

Sofie

 

[1] Vanuit je bewustzijn, spreek je het gekwetste kind in jezelf aan met de woorden: “Ik hou van je, bedankt dat je er bent, het spijt me dat ik tot nu toe niet wist hoe ik met je moest omgaan, vergeef me alsjeblieft.” Je kan dit ook doen in jezelf ten opzichte van een andere persoon waarmee je een conflict ervaart.

Emoties zijn belangrijke boodschappers, en zodra je hen de ruimte kunt geven, word je er niet meer door overheerst. Woede, jaloezie, rivaliteit, egoïsme, haat en wraakzucht zijn uitingen van vervreemding van je ware zelf. Omhels deze emoties als je gekwetste kinderen, omarm hun positieve intentie en neem ze liefdevol op in je hart, dan zal er bevrijding, verandering en verlichting komen. Ho’oponopono is hierbij een zeer waardevolle techniek om jezelf te helen[1]. Heb jezelf onvoorwaardelijk lief en accepteer dat je een mens bent. 

Vergeving van jezelf en anderen kan de zachtheid brengen die nodig is. Velen hebben een andere mening, maar het hart spreekt steeds dezelfde taal © 

Ik wens je van harte een waarachtige en verbindende witte spiegel golf.   

Veel liefs,

Sofie

 

[1] Vanuit je bewustzijn, spreek je het gekwetste kind in jezelf aan met de woorden: “Ik hou van je, bedankt dat je er bent, het spijt me dat ik tot nu toe niet wist hoe ik met je moest omgaan, vergeef me alsjeblieft.” Je kan dit ook doen in jezelf ten opzichte van een andere persoon waarmee je een conflict ervaart.

Voelt Groeidala's blog als de woorden die jij net op dit moment nodig had? Is de Tzolkin app een grote meerwaarde in jouw leven?

Donaties zijn super welkom! Fijn dat je jouw waardering toont. In de uitwerking van deze 2 projecten kruipt immers enorm veel tijd en liefde.

Bedrag

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

 

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen.

Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen, talent en talentontwikkeling. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Er is ook een uitgebreidere versie voor professioneel gebruik beschikbaar. 

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA