Tzolkin Gele Krijger golf 17 augustus 2023

innerlijke leiding, onbevreesdheid, intelligentie en analysekracht

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij,

Vandaag 17 augustus 2023 is het de start van de gele krijger golf. En dit is voor mij toch wel iets speciaals, net omdat ik een gele krijger ben. Dat betekent dat de kwaliteiten en schaduwzijden van de gele krijger extra getriggerd kunnen worden de komende tijd, en zeker voor mij, net zoals voor alle gele krijgers. En zo is dat eigenlijk altijd wanneer iemands eigen zonnezegel op toon 1 of op toon 13 van een golf staat. Want dan is jouw zonnezegel ofwel het thema ofwel het doel van de golf, en heeft het een belangrijke focus. Dus zeker iets interessants om in het oog te houden voor jezelf en jouw zonneteken.

De kernwoorden van de gele krijger en dus de hoofdfocus van de komende 13 dagen zijn innerlijke leiding, onbevreesdheid, intelligentie en analysekracht.

 

DE GELE KRIJGER ALS THEMA: JE EIGEN INTUÏTIE VOLGEN

 

Durf jij blind te vertrouwen op je innerlijke weten? Of heb je angst voor afwijzing en lukt het je niet om je eigen pad te volgen? Hier zal je de komende dagen op getest worden. De schaduwzijde van de gele krijger is immers een gebrek aan vertrouwen in je innerlijke stem. Die innerlijke stem kan heel subtiel zijn. Als je verwacht kerkklokken te horen luiden, kan je de meer subtiele berichten niet waarnemen. Zelftwijfel, angsten en een tekort aan eigenwaarde kunnen je ervan weerhouden te vertrouwen op je diepere waarheidsgevoel binnenin. 

Je innerlijk weten als spiritueel besturingssysteem kan zich op verschillende manieren openbaren. Meestal komt dit als een gevoel van bevestiging. Maar het kunnen ook heel subtiele bewegingen en sensaties in je lichaam zijn, waarbij er plots energie door je zenuwstelsel vloeit. Dit is je ingebouwde waarheidsdetector, en hij stelt je direct in verbinding met het kosmisch bewustzijn.

Wanneer een boodschap ontvangen wordt, reageert je lichaam fysiek met een beweging, een vibratie of een gevoel. Het gebeurt vanzelf, en het is zeker niet iets waar je bewust controle over hebt. Sommigen krijgen kippenvel, anderen ervaren een koude rilling doorheen hun lichaam of net een warm gevoel in hun hart of zonnevlecht. Weer anderen horen geluiden of stemmen, of zien kleuren, lichten, patronen of beelden. Nog anderen ontvangen inzichten of een ‘weten’. 

Meestal heb je een voorkeurssysteem waarin je deze bevestigingen ontvangt: kinesthetisch (gevoel), auditief (geluid), visueel (beelden) of gustatief (smaak/geur – dit komt het minste voor). Accepteer deze inzichten, want het zijn zegeningen gegeven vanuit liefde en een geschenk van het universum. Wees alert op deze subtiele boodschappen vanuit de andere dimensies en laat ze deel worden van jouw innerlijk spiritueel kompas.

 

EIGEN LEIDERSCHAP EN AUTORITEITSPROBLEMEN

 

Gele krijgers hebben de moed om in moeilijke of gevaarlijke situaties naar voren te treden om hun waarheid te verdedigen. Het zijn heel onafhankelijke en eigenzinnige personen, die er niet tegen kunnen dat iemand hen zegt wat te doen. Ze zijn vastberaden en hun mening is onwrikbaar en eenpuntig. Voor deze karaktertrekken betalen ze soms de prijs in hun relaties met degenen die hen het meest nabij zijn.

Hun leven zal doorgaans veel gemakkelijker verlopen als ze erop focussen zich iets flexibeler, toleranter en geduldiger op te stellen.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

Wanneer een boodschap ontvangen wordt, reageert je lichaam fysiek met een beweging, een vibratie of een gevoel. Het gebeurt vanzelf, en het is zeker niet iets waar je bewust controle over hebt. Sommigen krijgen kippenvel, anderen ervaren een koude rilling doorheen hun lichaam of net een warm gevoel in hun hart of zonnevlecht. Weer anderen horen geluiden of stemmen, of zien kleuren, lichten, patronen of beelden. Nog anderen ontvangen inzichten of een ‘weten’. 

Meestal heb je een voorkeurssysteem waarin je deze bevestigingen ontvangt: kinesthetisch (gevoel), auditief (geluid), visueel (beelden) of gustatief (smaak/geur – dit komt het minste voor). Accepteer deze inzichten, want het zijn zegeningen gegeven vanuit liefde en een geschenk van het universum. Wees alert op deze subtiele boodschappen vanuit de andere dimensies en laat ze deel worden van jouw innerlijk spiritueel kompas.

 

EIGEN LEIDERSCHAP EN AUTORITEITSPROBLEMEN

 

Gele krijgers hebben de moed om in moeilijke of gevaarlijke situaties naar voren te treden om hun waarheid te verdedigen. Het zijn heel onafhankelijke en eigenzinnige personen, die er niet tegen kunnen dat iemand hen zegt wat te doen. Ze zijn vastberaden en hun mening is onwrikbaar en eenpuntig. Voor deze karaktertrekken betalen ze soms de prijs in hun relaties met degenen die hen het meest nabij zijn.

Hun leven zal doorgaans veel gemakkelijker verlopen als ze erop focussen zich iets flexibeler, toleranter en geduldiger op te stellen.

Gele krijgers voelen zich goed in een leiders- of solopositie, aangezien ze weten hoe moeilijk het voor hen is het pad van een ander te bewandelen. Ze kampen met autoriteitsproblemen, in hun jeugd, op school, later op het werk of in de samenleving (bijvoorbeeld met beslissingen vanuit de politiek) en kunnen machtsconflicten hebben met hun vader of de bewindvoerder in het gezin.

Het is heilzaam voor hen een job uit te oefenen waarbij ze hun eigen ding kunnen doen, of tenminste een job waarin ze kunnen uitblinken en zich op hun gemak kunnen voelen met autoriteitsfiguren zonder daarbij hun persoonlijke kracht op te geven.

Ze kunnen het leven soms als een groot gevecht ervaren. Het risico om gedomineerd te worden is dan ook steeds aanwezig.

 

HET AFWIJZINGSCOMPLEX VAN DE GELE KRIJGER

 

Gele krijgers voelen zich ongemakkelijk in een omgeving waar mensen hen beoordelen, of afwijzen waarin ze geloven. Dit kan een afwijzingscomplex tot gevolg hebben. Gele krijgers kunnen het moeilijk hebben om nee te zeggen tegen anderen, of om hun eigen ding krachtig neer te zetten in de wereld. 

Het afwijzingscomplex kan een angst zijn om zelf afgewezen en beoordeeld te worden door anderen, waarbij de gele krijger heel gevoelig is voor mogelijke oordelen en kritiek van anderen. Maar vaak gaat het net over een angst/weerstand om anderen af te wijzen of om nee tegen hen te zeggen. Het kan dan ook erg moeilijk zijn voor de gele krijger om een aanbod van een job, vriendschap, relatie of partnerschap af te wijzen. Zeker als de andere persoon de krijger vleit, bevestigt in zijn waarde en erkenning geeft.

De gele krijger leert deze les door eerst vaak mee te gaan in het verhaal van de ander, ook al zeggen de eigen intuïtie en het eigen gevoel iets anders. Maar soms weet een gele krijger zelfs niet wat zijn eigen gevoel zegt, net omdat hij zo gevoelig is voor de mensen om hem heen.

Ik spreek dan ook zeker voor mezelf, want ik ben op deze les erg uitgedaagd geweest, met zelfs een poortdag op gele krijger toon 5 in mijn eigen ‘gele mens geboortegolf’. Ik heb de les om goed bij mezelf te blijven ondertussen sterk geïntegreerd in mijn persoonlijke leven. Maar dit was in het verleden zeker niet evident voor mij. Bijvoorbeeld: als ik met een jongen naar de cinema ging en hij legde zijn hand op mijn been, dan was het voor mij echt een uitdaging om te begrenzen en aan te geven dat ik dat niet wou. Want: “Iemand die mij leuk en bijzonder vindt, daar kan ik toch geen nee tegen zeggen?”. Gelukkig baart oefening kunst 😊, en tijdens een date-periode in mijn leven heb ik echt doelbewust geoefend in nee zeggen en ‘afwijzen’. Wees de komende 13 dagen van de gele krijger golf dus extra alert op mogelijke manipulaties en blijf goed bij jezelf.

 

ENKEL VOELEN VANUIT JEZELF EN NIET VANUIT DE ANDER

 

De ware kracht van de gele krijger ligt er dan ook in echt te voelen wat goed is voor hem. Enkele vragen die daarbij kunnen helpen zijn: “Los van de ander, zou ik hier nu zelf voor kiezen?”, “Als persoon X of Y niet met mij gepraat had, wat zou ik dan doen?”, “Wat voelde ik vooraf zelf?”. En dat is dan wat je werkelijk vanuit je authentieke zelf voelt.

Door zijn sterke intuïtie voelt de gele krijger ook vaak op voorhand aan wat een mogelijke samenwerking of relatie in de toekomst zou brengen. Met vallen en opstaan leert de gele krijger dat dit diepere weten en voelen hem eigenlijk nooit in de steek laat.

 

De gele krijger leert deze les door eerst vaak mee te gaan in het verhaal van de ander, ook al zeggen de eigen intuïtie en het eigen gevoel iets anders. Maar soms weet een gele krijger zelfs niet wat zijn eigen gevoel zegt, net omdat hij zo gevoelig is voor de mensen om hem heen.

Ik spreek dan ook zeker voor mezelf, want ik ben op deze les erg uitgedaagd geweest, met zelfs een poortdag op gele krijger toon 5 in mijn eigen ‘gele mens geboortegolf’. Ik heb de les om goed bij mezelf te blijven ondertussen sterk geïntegreerd in mijn persoonlijke leven. Maar dit was in het verleden zeker niet evident voor mij. Bijvoorbeeld: als ik met een jongen naar de cinema ging en hij legde zijn hand op mijn been, dan was het voor mij echt een uitdaging om te begrenzen en aan te geven dat ik dat niet wou. Want: “Iemand die mij leuk en bijzonder vindt, daar kan ik toch geen nee tegen zeggen?”. Gelukkig baart oefening kunst 😊, en tijdens een date-periode in mijn leven heb ik echt doelbewust geoefend in nee zeggen en ‘afwijzen’. Wees de komende 13 dagen van de gele krijger golf dus extra alert op mogelijke manipulaties en blijf goed bij jezelf.

 

ENKEL VOELEN VANUIT JEZELF EN NIET VANUIT DE ANDER

 

De ware kracht van de gele krijger ligt er dan ook in echt te voelen wat goed is voor hem. Enkele vragen die daarbij kunnen helpen zijn: “Los van de ander, zou ik hier nu zelf voor kiezen?”, “Als persoon X of Y niet met mij gepraat had, wat zou ik dan doen?”, “Wat voelde ik vooraf zelf?”. En dat is dan wat je werkelijk vanuit je authentieke zelf voelt.

Door zijn sterke intuïtie voelt de gele krijger ook vaak op voorhand aan wat een mogelijke samenwerking of relatie in de toekomst zou brengen. Met vallen en opstaan leert de gele krijger dat dit diepere weten en voelen hem eigenlijk nooit in de steek laat.

 

WIJSHEID DELEN

 

De gele krijger is ook een galactische gids. Hij is de mystieke veerman die je met zijn wijsheid naar de overkant van de rivier en andere dimensies brengt. Gracieus volgt hij zijn innerlijke stem, leiding en autoriteit. Zijn staf verbindt hemel en aarde, en begeleidt je naar steeds meer kosmisch bewustzijn. De gele krijger is een kanaal voor kosmische informatie en geeft deze vervolgens gerijpt door aan anderen. Als een spin in zijn web weeft hij draden in het web van intergeconnecteerd bewustzijn. 

In de klassieke Mayaanse zonneteken symbolen wordt de gele krijger afgebeeld tussen 3 sets van pilaren, waaraan een hele symboliek is verbonden. Ten eerste representeren de pilaren sterrenpoorten; dit zijn de toegangspoorten tussen verschillende dimensies en de openingen tussen verschillende werelden. In ons specifieke melkwegstelsel vormen sterrenpoorten zoals de Plejaden en Sirius de toegangspoort tot andere melkwegstelsels. De gele krijger functioneert als de poortwachter van de wijsheid aan deze sterrenpoorten. Ten tweede vertegenwoordigen de pilaren in de kabbalistische traditie de drie paden die tot kosmisch bewustzijn leiden. De linkse pilaar is het pad van de mind, het verstand. De rechtse pilaar staat voor het pad van het hart, het gevoel. De centrale pilaar staat tenslotte voor ‘de middenweg’ en het gouden pad dat hoofd en hart verbindt, en daarbij kosmische wijsheid openbaart. Het is een uitdaging voor de gele krijger om die middenweg te bewandelen en hoofd en hart te verbinden. Hij is immers mentaal zeer actief, rationeel, slim en praktisch. 

Gele krijgers geloven in logische en rationele oplossingen voor problemen. Het kunnen briljante ingenieurs of strategen zijn. Ze verkennen nieuwe oplossingen voor hardnekkige problemen. Ze kunnen intens nadenken over abstracties en ongerealiseerde idealen. Maar helaas kan het overdreven rationaliseren ook leiden tot onjuiste oordelen en keuzes. De middenweg is dus dé weg.

We leren allemaal om ons dagelijks te wassen en ons huis te poetsen, maar over hoe we ons energetisch zuiver moeten houden leren we vaak niets, en al zeker niet op school. Eigenlijk zou je jezelf elke dag energetisch moeten zuiveren en beschermen. De techniek die ik hiervoor gebruik is ‘the One Method’ van Osie Steinberg. Deze techniek pas ik ook toe op mijn cliënten in energetische sessies. Een voorbeeld van energetische bescherming is jezelf in een gouden buis van prachtig ondoordringbaar licht zetten, ongeveer een meter rondomrond. Een voorbeeld van een zuiveringsritueel is je omringen (boven, onder, links, rechts, voor en achter) met het originele vuur van de schepping. Alle donkere energie wordt dan weggebrand. Zorg dat je je deze 13 dagen energetisch zuivert en beschermt door middel van positieve visualisaties en zuiverende meditaties zoals Vipassana.

Zonder je regelmatig af om de innerlijke verwarring op te ruimen die je hebt verzameld door contact met anderen. Wees je er als gele krijger van bewust dat je een galactische leider met gevoelige antennes bent en daardoor beïnvloedbaar door de negatieve uitstraling van je omgeving. Erken dat deze energie niet van jou is en laat je er niet door uit evenwicht brengen.

Zet een stap achteruit, adem diep in en uit en maak connectie met je eigen centrum en de Bron. Voel hoe donkere energie door je voeten wegstroomt naar de aarde en zelfs verder dan de aarde, door de kosmos terug naar de Bron.

Wees niet bang om anders te zijn dan anderen, volg je natuurlijke flow en ga voor wat goed voelt voor jou, dan pas kom je tot ware harmonie met jouw omgeving.

We leren allemaal om ons dagelijks te wassen en ons huis te poetsen, maar over hoe we ons energetisch zuiver moeten houden leren we vaak niets, en al zeker niet op school. Eigenlijk zou je jezelf elke dag energetisch moeten zuiveren en beschermen. De techniek die ik hiervoor gebruik is ‘the One Method’ van Osie Steinberg. Deze techniek pas ik ook toe op mijn cliënten in energetische sessies. Een voorbeeld van energetische bescherming is jezelf in een gouden buis van prachtig ondoordringbaar licht zetten, ongeveer een meter rondomrond. Een voorbeeld van een zuiveringsritueel is je omringen (boven, onder, links, rechts, voor en achter) met het originele vuur van de schepping. Alle donkere energie wordt dan weggebrand. Zorg dat je je deze 13 dagen energetisch zuivert en beschermt door middel van positieve visualisaties en zuiverende meditaties zoals Vipassana.  

Zonder je regelmatig af om de innerlijke verwarring op te ruimen die je hebt verzameld door contact met anderen. Wees je er als gele krijger van bewust dat je een galactische leider met gevoelige antennes bent en daardoor beïnvloedbaar door de negatieve uitstraling van je omgeving. Erken dat deze energie niet van jou is en laat je er niet door uit evenwicht brengen. 

Zet een stap achteruit, adem diep in en uit en maak connectie met je eigen centrum en de Bron. Voel hoe donkere energie door je voeten wegstroomt naar de aarde en zelfs verder dan de aarde, door de kosmos terug naar de Bron. 

Wees niet bang om anders te zijn dan anderen, volg je natuurlijke flow en ga voor wat goed voelt voor jou, dan pas kom je tot ware harmonie met jouw omgeving. 

 INNERLIJKE TRANSFORMATIE

 

Heb je deze 13 dagen het gevoel dat het leven moeizaam, onrechtvaardig en hard is? Diep vanbinnen weet je wel beter. Cruciaal daarbij is volledig te vertrouwen dat je alles wordt gegeven wat je nodig hebt, en dat alles wat gegeven wordt ten dienste staat van jouw persoonlijke evolutie richting meer geluk, vrijheid en eenheid. Je mag blindelings vertrouwen op je hoger zelf. Je mag erop rekenen dat iedereen zich precies op zijn pad bevindt. Het gaat erom te geloven in je innerlijke stem, jouw intuïtie en je van ‘moment tot moment’ aanvoelen en dieper weten. Leer volledig in je eigen kracht te staan en eigen leiderschap te nemen over je leven. Je voelt immers haarfijn aan welke weg je te volgen hebt. 

Een krachtig ritueel om je gele krijger energie te versterken, is jouw eigen staf maken. Je ziet deze staf ook in Groeidala’s symbool van de gele krijger. De staf verbindt hemel en aarde. Je kan een sterke tak zoeken in het bos en deze versieren met krachtsymbolen zoals kristallen, koperdraad en veren. De kwetsuren in de tak staan symbool voor jouw eigen kwetsuren, die je heelt met de krachtsymbolen. Het is de bedoeling dat je hier bewust mee omgaat tijdens het proces van het maken van de staf. Gebruik deze staf om jezelf te versterken. Je kan hem vastnemen op momenten dat je extra steun nodig hebt. De staf zal je helpen om galactische wijsheid te ontvangen en de leiding van je ziel te voelen en volgen. 

In zijn kracht is de gele krijger onbevreesd en heeft hij geleerd dat hij niet hoeft te vechten met een tegenstander, maar dat het ware gevecht plaatsvindt in zijn binnenwereld. Triggers van anderen zijn immers steeds een weerspiegeling van onze eigen angsten, schaduwzijden en onzekerheden. Op hoger niveau hebben we als ziel net anderen gevraagd om bepaalde levenslessen voor ons te ensceneren. In dat besef wordt strijdlust omgezet in overgave aan wat zich aandient tot transformatie en groei. 

EEN POORTDAG OP TOON 2, DE UITDAGING TOT MOEITELOOSHEID

 

Op toon 2 in de gele krijgergolf staat de rode aarde. Toon 2 gaat steeds over hetgeen je te laten zien hebt in een golf. Hij vertegenwoordigt de dualiteit die gekoppeld is aan de schaduwzijde van het zonneteken in kwestie. Het is daarbij net de positieve kant van het zonneteken dat je mee te nemen hebt om tot een synergie te komen. Als je dit doet, dan gaat de golf stromen en ben je goed op weg het einddoel op toon 13 te bereiken. Doe je dit niet, dan ga je kopje onder. 

De rode aarde op toon 2 voegt daar nog een extra dimensie aan toe, omdat dit zonneteken op een groen vakje valt in de Tzolkin. Aan groene vakjes of poortdagen is steeds een levensles gekoppeld als je in deze golf geboren bent en het dus jouw geboortegolf is. 

De levensles van rode aarde op toon 2 gaat over het feit dat je de zaken soms moeilijker maakt dan ze zijn. De rode aarde nodigt je net uit om moeiteloosheid te laten zien. Moeiteloosheid in de zin van innerlijk gecentreerd zijn, en vanuit je binnenste  voelen welke stap je te zetten hebt. De rode aarde heeft de neiging de zaken te rationeel te bekijken en hij vergeet wel eens zijn gevoel erbij te betrekken, waardoor hij een heel belangrijk deel van de realiteit mist. Een goede vergelijking is de volgende: een boom kan je op 2 manieren beklimmen; door intuïtief te voelen welke takken je neemt of door er een studie van 20 jaar van te maken. Wat ben jij geneigd te doen? 

Moeiteloos betekent niet per se dat iets gemakkelijk moet zijn. Als je voelt dat je iemand eens goed de waarheid moet zeggen, is dat niet ‘gemakkelijk’. Maar wel hetgeen waarvan je diep vanbinnen voelt dat het nu aan de orde is. En dat is het soort moeiteloosheid waar de rode aarde je toe uitnodigt. Je kan dan vanuit je hoofd nog allerlei alternatieven en ‘wat als?’-jes gaan bedenken, maar uiteindelijk zorgt dit mentale luik dan enkel voor heel veel energieverlies. 

Volg dus jouw meest moeiteloze weg deze 13 dagen, en maak de zaken niet nodeloos complex. Als je goed aanwezig blijft in het NU, wat een grote kracht is van de rode aarde, dan weet je op elk moment wat jou te doen staat.

EEN POORTDAG OP TOON 2, DE UITDAGING TOT MOEITELOOSHEID

 

Op toon 2 in de gele krijgergolf staat de rode aarde. Toon 2 gaat steeds over hetgeen je te laten zien hebt in een golf. Hij vertegenwoordigt de dualiteit die gekoppeld is aan de schaduwzijde van het zonneteken in kwestie. Het is daarbij net de positieve kant van het zonneteken dat je mee te nemen hebt om tot een synergie te komen. Als je dit doet, dan gaat de golf stromen en ben je goed op weg het einddoel op toon 13 te bereiken. Doe je dit niet, dan ga je kopje onder. 

De rode aarde op toon 2 voegt daar nog een extra dimensie aan toe, omdat dit zonneteken op een groen vakje valt in de Tzolkin. Aan groene vakjes of poortdagen is steeds een levensles gekoppeld als je in deze golf geboren bent en het dus jouw geboortegolf is. 

De levensles van rode aarde op toon 2 gaat over het feit dat je de zaken soms moeilijker maakt dan ze zijn. De rode aarde nodigt je net uit om moeiteloosheid te laten zien. Moeiteloosheid in de zin van innerlijk gecentreerd zijn, en vanuit je binnenste  voelen welke stap je te zetten hebt. De rode aarde heeft de neiging de zaken te rationeel te bekijken en hij vergeet wel eens zijn gevoel erbij te betrekken, waardoor hij een heel belangrijk deel van de realiteit mist. Een goede vergelijking is de volgende: een boom kan je op 2 manieren beklimmen; door intuïtief te voelen welke takken je neemt of door er een studie van 20 jaar van te maken. Wat ben jij geneigd te doen? 

Moeiteloos betekent niet per se dat iets gemakkelijk moet zijn. Als je voelt dat je iemand eens goed de waarheid moet zeggen, is dat niet ‘gemakkelijk’. Maar wel hetgeen waarvan je diep vanbinnen voelt dat het nu aan de orde is. En dat is het soort moeiteloosheid waar de rode aarde je toe uitnodigt. Je kan dan vanuit je hoofd nog allerlei alternatieven en ‘wat als?’-jes gaan bedenken, maar uiteindelijk zorgt dit mentale luik dan enkel voor heel veel energieverlies. 

Volg dus jouw meest moeiteloze weg deze 13 dagen, en maak de zaken niet nodeloos complex. Als je goed aanwezig blijft in het NU, wat een grote kracht is van de rode aarde, dan weet je op elk moment wat jou te doen staat.

DE GELE ZON OP TOON 5, EIGEN LEIDERSCHAP OMTRENT ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

 

Het zonneteken op toon 5 is hetgeen waar je in een golf eigen leiderschap in op te nemen hebt. Waar je stuurman in je eigen leven omtrent dient te zijn. En tijdens deze golf is dat de gele zon: onvoorwaardelijke liefde, perfectionisme loslaten en het grotere geheel zien. De zon is geconnecteerd met onze hartchakra. De gele zon geeft en verspreidt liefde. Ze staat voor heelheid en het hoogste ideaal, de glorie van de volmaakte schepping, de eenheid tussen het vrouwelijke en het mannelijke, het christusbewustzijn en ongelimiteerd geluk. De zon maakt geen onderscheid en geeft zonder oordeel warmte en licht aan iedereen. 

De gele zon is het laatste zonneteken van de 20, en hier komen alle zonnetekens in samen, als kroon op het werk. De gele zon representeert de blauwprint van het kosmische bewustzijn. Alles mag er onvoorwaardelijk zijn in het licht van de universele liefde. Licht en donker, kwaliteit en schaduw, komen samen in de eenheid van het AL. Alle schaduwzijden bewijzen ons immers een dienst in deze cyclus van groei in bewustzijn. Niets of niemand is perfect en dat hoeft ook niet; “You can’t get it wrong and you never get it done.[1]”. Dat is juist het mooie en hetgeen wat kans geeft tot evolutie en eeuwigdurende groei. 

Een grote valkuil van de gele zon is perfectionisme en in connectie met deze gele krijger golf kan dit te maken hebben met een extra trigger op het afwijzingscomplex van de gele krijger. Hij wil dan immers voldoen aan de verwachtingen van anderen evenals aan zijn eigen idealen. Maar als hij eerlijk is, dan gaat dit ten koste van zichzelf. Nodig dus in de plaats van perfectionisme, realisme uit in deze golf. Realisme gaat over hier en nu erkennen wat er speelt. Realisme gaat immers over de ‘realiteit’, wat er NU is. Als je realistisch bent en erkent wat er werkelijk in je leeft, dan volg je eerlijk jouw gevoel, ook al moet je daarbij iemand ‘afwijzen’. 

De gele zon nodigt je deze 13 dagen uit om liefdevol naar jezelf en je omgeving te kijken en perfectionisme en (zelf)kritiek los te laten. Vraag niet te veel van jezelf en van anderen en laat torenhoge verwachtingen los.

[1] Abraham-Hicks Publications, mail van 2/03/2016, Excerpted from: Phoenix, AZ on February 01, 2014

WITTE WIND OP TOON 7, COMMUNICATIE ALS RICHTINGAANWIJZER

 

Je focus om te zien of je goed bezig bent, ligt de komende 13 dagen op bezieling en communicatie. Als iets je stoort, is het dus ook belangrijk daadwerkelijk het gesprek met de ander aan te gaan. En dit best op een zachte manier (want zie ook verder bij het doel van deze golf, de gele ster). De witte wind laat vaak het achterste van zijn tong niet zien. Weersta dus aan de neiging om je introvert op te stellen en afstand te creëren wanneer je het gevoel hebt er niet meer bij te horen. Los miscommunicaties op en breng bedachtzaam en verbindend onder woorden wat je te zeggen hebt. Uitspreken wat er leeft, zal je helpen om afgestemd te blijven op je pad. 

Ook een gezonde dosis flexibiliteit hoort bij de witte wind. Laat je in deze gele krijger golf echter niet verleiden om met alle winden mee te waaien. 

Een goede raad die de witte wind je geeft, is je ware bezieling te volgen. Je ziel gebruikt jouw intuïtie en gevoel als koppelingsinstrument tussen zichzelf en je aardse lichaam, om zo jouw persoonlijkheid de juiste richting te geven. Herken je intuïtie dus als het kompas van jouw leven, zodat je leven gedragen wordt door je ziel. 

WITTE WIND OP TOON 7, COMMUNICATIE ALS RICHTINGAANWIJZER

 

Je focus om te zien of je goed bezig bent, ligt de komende 13 dagen op bezieling en communicatie. Als iets je stoort, is het dus ook belangrijk daadwerkelijk het gesprek met de ander aan te gaan. En dit best op een zachte manier (want zie ook verder bij het doel van deze golf, de gele ster). De witte wind laat vaak het achterste van zijn tong niet zien. Weersta dus aan de neiging om je introvert op te stellen en afstand te creëren wanneer je het gevoel hebt er niet meer bij te horen. Los miscommunicaties op en breng bedachtzaam en verbindend onder woorden wat je te zeggen hebt. Uitspreken wat er leeft, zal je helpen om afgestemd te blijven op je pad. 

Ook een gezonde dosis flexibiliteit hoort bij de witte wind. Laat je in deze gele krijger golf echter niet verleiden om met alle winden mee te waaien. 

Een goede raad die de witte wind je geeft, is je ware bezieling te volgen. Je ziel gebruikt jouw intuïtie en gevoel als koppelingsinstrument tussen zichzelf en je aardse lichaam, om zo jouw persoonlijkheid de juiste richting te geven. Herken je intuïtie dus als het kompas van jouw leven, zodat je leven gedragen wordt door je ziel. 

EEN POORTDAG OP TOON 8 BLAUWE NACHT: INNERLIJK TOT HARMONIE KOMEN ALSOOK CONSISTENT NAAR BUITEN TREDEN

 

In deze gele krijger golf zijn er twee poortdagen. Naast die op de rode aarde is er ook een poortdag op toon 8 blauwe nacht. Deze les heeft te maken met integriteit en je denken, handelen, voelen en spreken op één lijn brengen. 

Het hoofdpatroon van deze levensles is iets anders zeggen dan dat wat je voelt en daardoor een vage, verwarde, troebele en onduidelijke vibratie uitzenden. De vibratielijnen van je ‘denken, geloven, doen en zeggen’ doorkruisen en neutraliseren elkaar daardoor. Het signaal dat je het universum instuurt, wordt dan vaag en onduidelijk. Het gevolg is dat anderen moeite hebben je te begrijpen en te vertrouwen. Verder zorgt dit er ook voor dat je twijfelt aan jezelf, en dat maakt je energieveld nog onduidelijker. Je bent dus niet consistent of in harmonie met jezelf, wat ook zijn effect heeft op jouw omgeving. 

De oplossing ligt erin jouw ‘denken, geloven, doen en zeggen’ op één lijn te brengen. Zo zend je een constante vibratie uit en kom je tot een staat van vibrationele integriteit. Als je vibratie integer is, communiceer je helder met anderen. Dit helpt je niet alleen in je omgang met anderen, het maakt ook de volledige verbinding met je hoger zelf gemakkelijker. Leven in harmonie met jezelf is hier de boodschap. 

Ook dit onderdeel van deze golf sluit weer naadloos aan bij de symboliek van de gele krijger: in lijn leven met jouw eigen intuïtie, waarheid en gevoel. 

TOON 9 GEEL ZAAD, MEERSTERSCHAP IN ZAADJES PLANTEN

 

Op toon 9 van deze golf staat het gele zaad, symbool voor het uitbreiden van groei. Ontwikkel je standvastig en geduldig, stap per stap. Groei evenwichtig en gebalanceerd vanuit je innerlijke centrum. Creëer een structuur die zekerheid biedt. Sneller groeien dan je eigenlijk kan, werkt averechts. Dan word je tien stappen terug gekatapulteerd. Beter is om geleidelijk aan de stappen te zetten die nodig zijn, goed wetende naar waar je op weg bent. In die zin is het beter om een trappenhuis te bouwen dan om van een springplank te springen. 

Controleer of de omstandigheden waarin je je nu bevindt je individuele groeiproces bevorderen. Voelt het goed? Zo nee, wat houdt jou nog tegen? Kies ervoor schijnbare maar valse zekerheden achter je te laten. Welke eerste stap kan je zetten ter realisatie van je lange termijn doel? Heb het lef om waar nodig kleine risico’s te nemen, en zorg dat je jezelf ook niet blokkeert in je ontwikkeling en nieuwe ervaringen. Visualiseer wat je wilt, en ervaar in elke cel van je lichaam hoe het zou voelen als je jouw project effectief tot voleinding bracht. 

Stuur voedende en opbouwende gedachten naar jezelf, naar anderen en naar Moeder Aarde. Zo lever je jouw bijdrage aan het ‘stap per stap’ steeds meer creëren van een liefdevolle hemel op aarde. 

 

TOON 9 GEEL ZAAD, MEERSTERSCHAP IN ZAADJES PLANTEN

 

Op toon 9 van deze golf staat het gele zaad, symbool voor het uitbreiden van groei. Ontwikkel je standvastig en geduldig, stap per stap. Groei evenwichtig en gebalanceerd vanuit je innerlijke centrum. Creëer een structuur die zekerheid biedt. Sneller groeien dan je eigenlijk kan, werkt averechts. Dan word je tien stappen terug gekatapulteerd. Beter is om geleidelijk aan de stappen te zetten die nodig zijn, goed wetende naar waar je op weg bent. In die zin is het beter om een trappenhuis te bouwen dan om van een springplank te springen. 

Controleer of de omstandigheden waarin je je nu bevindt je individuele groeiproces bevorderen. Voelt het goed? Zo nee, wat houdt jou nog tegen? Kies ervoor schijnbare maar valse zekerheden achter je te laten. Welke eerste stap kan je zetten ter realisatie van je lange termijn doel? Heb het lef om waar nodig kleine risico’s te nemen, en zorg dat je jezelf ook niet blokkeert in je ontwikkeling en nieuwe ervaringen. Visualiseer wat je wilt, en ervaar in elke cel van je lichaam hoe het zou voelen als je jouw project effectief tot voleinding bracht. 

Stuur voedende en opbouwende gedachten naar jezelf, naar anderen en naar Moeder Aarde. Zo lever je jouw bijdrage aan het ‘stap per stap’ steeds meer creëren van een liefdevolle hemel op aarde. 

 

TOON 13 GELE STER, THUISKOMEN EN GENIETEN VAN HARMONIE EN GELIJKWAARDIGHEID

 

Toon 13 van deze gele krijger golf nodigt je uit niet alleen je eigen weg te gaan, maar ook in harmonie te leven met de mensen rondom je. De gele ster zorgt ervoor dat ieder zijn deel en plek krijgt, op de juiste plaats en het juiste moment. De gele ster verlangt naar harmonie en gelijkwaardigheid, waarbij hij zichzelf niet hoeft weg te cijferen. Maar  zodra je jouw plek gaat innemen, kom je alles tegen wat je daarvan heeft verwijderd. Typisch voor gele ster is dan ook het ervaren van (langere) periodes van disharmonie, om nadien pas te voelen wat werkelijke harmonie is. 

Ondanks dat hij bewust altijd tracht te handelen vanuit liefde, is de schaduwzijde van de gele ster zijn neiging tot discussie, wantrouwen, tegenstand en verzet. Hij kan veel weerstand ondervinden of (onbewust) opzoeken en houdt stiekem van een goed gevecht. Met zijn liefde voor taal en spelletjes kan hij er (on)bewust van genieten een strijdig standpunt in te nemen en dit te verpakken met fraaie woorden, om dan de ander genadeloos neer te halen. 

Belangrijk dus om er deze golf bij stil te staan wanneer je iemand bewust of onbewust naar beneden haalt. Stel jezelf na een conflict de vraag: “In hoeverre heb ik de andere persoon werkelijk in zijn waarde gelaten? Heb ik geluisterd naar wat er speelt bij de ander en wat er belangrijk is voor hem/haar? Kan ik dat er ook echt laten zijn?”. Sta jij dus ook werkelijk toe dat anderen hun plek in het geheel innemen? Vaak is het zo dat we de ander zijn plek niet gunnen, omdat die ons onze plek niet gunt. Zet jezelf hierboven en bouw geen nieuw karma op. Want ‘what goes around comes around’, en wraakzuchtig gedrag komt als een boemerang terug in je gezicht terecht, op een later, onverwacht moment. 

Het grote doel van deze golf is dat iedereen in harmonie naast mekaar mag leven, elk in zijn unieke kracht. Dat iedereen mag schijnen naast mekaar zoals alle sterren dat doen, samen aan een donkere hemel. Harmonie ontstaat wanneer alles zijn rechtmatige plek krijgt in de eenheid. Gebruik het gevoel van disharmonie, verwarring en richtingloosheid om jezelf te helen. Het zijn jouw sterk onbewuste patronen, die deze disharmonie in je leven opwekken. Kijk eerlijk naar jezelf en je disharmonische patronen. Rijk ze de hand en breng ze naar de oppervlakte om ze te transformeren. 

Wanneer de gele ster niet schijnt, onderwaardeert hij zijn eigen deel en plek, en denkt hij in tekorten. Weet dat alleen jij jouw unieke rol in het grote geheel kan vervullen; ieder brengt immers zijn eigen onvervangbare deel in. Jij schijnt licht op jouw unieke manier en bent een onmisbaar geschenk voor de wereld. Neem stralend die ene plek in die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kan innemen. Door jouw manier van je eigen weg vinden, zal je het lichtende voorbeeld voor vele anderen in je omgeving zijn. 

Richt je op de mooie dingen van het leven en laat de kunstenaar in je wakker worden. De gele ster energie is namelijk ook die van schoonheid en kunstzinnigheid. Bekijk je leven de komende 13 dagen dus gerust als een kunstwerk. Hoe wil jij je kunstwerk in de toekomst vormgeven? Met meer of minder kleur? Alles hangt af van jouw smaak, en smaken verschillen natuurlijk. Hoe dan ook, jouw levenswerk is uniek in alle opzichten. En kunst bestaat in alle maten en vormen. Wat het ook is dat je al hebt geschapen, het is jouw werkstuk, met als zielsdoel een ‘bewustere en liefdevollere ik’. Kijk terug op de schoonheid van de weg die je hebt afgelegd en die jou maakt tot wie je nu bent. Wellicht zou je het zelfs niet meer anders willen nu. En als dit wel zo is, wat heb jij dan nog nodig om stralend jouw plek te kunnen innemen? Welke fine-tuning is nog nodig? 

Remember… life is exactly what you make of it! 

 

Veel liefs, 

Sofie 

© Sofie Laureyssens van Groeidala.be

Het grote doel van deze golf is dat iedereen in harmonie naast mekaar mag leven, elk in zijn unieke kracht. Dat iedereen mag schijnen naast mekaar zoals alle sterren dat doen, samen aan een donkere hemel. Harmonie ontstaat wanneer alles zijn rechtmatige plek krijgt in de eenheid. Gebruik het gevoel van disharmonie, verwarring en richtingloosheid om jezelf te helen. Het zijn jouw sterk onbewuste patronen, die deze disharmonie in je leven opwekken. Kijk eerlijk naar jezelf en je disharmonische patronen. Rijk ze de hand en breng ze naar de oppervlakte om ze te transformeren. 

Wanneer de gele ster niet schijnt, onderwaardeert hij zijn eigen deel en plek, en denkt hij in tekorten. Weet dat alleen jij jouw unieke rol in het grote geheel kan vervullen; ieder brengt immers zijn eigen onvervangbare deel in. Jij schijnt licht op jouw unieke manier en bent een onmisbaar geschenk voor de wereld. Neem stralend die ene plek in die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kan innemen. Door jouw manier van je eigen weg vinden, zal je het lichtende voorbeeld voor vele anderen in je omgeving zijn. 

Richt je op de mooie dingen van het leven en laat de kunstenaar in je wakker worden. De gele ster energie is namelijk ook die van schoonheid en kunstzinnigheid. Bekijk je leven de komende 13 dagen dus gerust als een kunstwerk. Hoe wil jij je kunstwerk in de toekomst vormgeven? Met meer of minder kleur? Alles hangt af van jouw smaak, en smaken verschillen natuurlijk. Hoe dan ook, jouw levenswerk is uniek in alle opzichten. En kunst bestaat in alle maten en vormen. Wat het ook is dat je al hebt geschapen, het is jouw werkstuk, met als zielsdoel een ‘bewustere en liefdevollere ik’. Kijk terug op de schoonheid van de weg die je hebt afgelegd en die jou maakt tot wie je nu bent. Wellicht zou je het zelfs niet meer anders willen nu. En als dit wel zo is, wat heb jij dan nog nodig om stralend jouw plek te kunnen innemen? Welke fine-tuning is nog nodig? 

Remember… life is exactly what you make of it! 

 

Veel liefs, 

Sofie 

© Sofie Laureyssens van Groeidala.be

Voelt Groeidala's blog als de woorden die jij net op dit moment nodig had? Is de Tzolkin app een grote meerwaarde in jouw leven?

Donaties zijn super welkom! Fijn dat je jouw waardering toont. In de uitwerking van deze 2 projecten kruipt immers enorm veel tijd en liefde.

Bedrag

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

 

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen.

Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen, talent en talentontwikkeling. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Er is ook een uitgebreidere versie voor professioneel gebruik beschikbaar. 

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA