Tzolkin Rode Maan golf 30 augustus 2023

zelfvertrouwen, talenten opwekken, fijngevoeligheid en zuiverende stroming

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij, 

Vandaag 30 augustus 2023 start de rode maan golf in de Tzolkin. De kernwoorden die horen bij de rode maan zijn zelfvertrouwen, talenten opwekken, fijngevoeligheid en zuiverende stroming. Het is tevens de start van het groene kasteel.

 

DE START VAN HET GROENE KASTEEL

 

Een kasteel? Voor wie het nog niet weet: een kasteel in de Tzolkin is een opeenvolging van vier golven, die steeds eerst een rode golf kent, dan een witte, vervolgens een blauwe en tenslotte een gele golf. Het groene kasteel is het laatste kasteel in de Tzolkin en integreert alle voorgaande. 

Alles wat je eerder geleerd hebt, mag je nu op een dieper niveau integreren en toepassen. Dit kasteel connecteert je met de Hunab K’u, het hart van de Melkweg, de Bron die elke dag pulserende energie op ons afstuurt. 

De vier komende golven zijn een integratieperiode en dat betekent dat we de volgende 52 dagen, dus nog tot 20 oktober 2023, in het groene kasteel zitten. Op 21 oktober 2023 start dan een nieuwe Tzolkin ronde, een nieuw begin. Maar nu eerst dus nog tijd voor integratie, de weg naar ons hart. De rode maan golf is daarbij de eerste golf van het groene kasteel.

 

DE RODE MAAN: ZELFVERTROUWEN EN FIJNGEVOELIGHEID ALS THEMA

 

De rode maan is het altijd in beweging zijnde hemellichaam, de krachtbron achter de stroming van het water op aarde. Wanneer water vrij stroomt, zuivert het onderweg alles wat het tegenkomt. De rode maan staat symbool voor al het water: de zeeën en rivieren, en het water in je cellen en je lichaam. De rode maan is de veranderlijke stroom van gevoelens, emoties en gewaarwordingen.

Zuster maan is de bewaker van de wijsheid van het vrouwelijke mysterie. Veel cycli in de natuur zijn afgestemd op de maan; denk maar aan de getijden eb en vloed of aan hoe de voorplantingscyclus van de vrouw de maan volgt. 

Veel hoogsensitieve mensen voelen ook duidelijk hoe de energie van de volle maan op hen inwerkt. De rode maan is uiterst sensitief en heeft zeer sensibele voelsprieten waarmee hij kan intunen op anderen. De rode maan is dan ook snel uit het lood geslagen door de overweldigende toevloed van ervaringen en emoties. Dan is hij de waterdruppel die verdrinkt in de zee van zintuiglijke indrukken. De ware kracht van de rode maan schuilt erin zijn overgevoeligheid te transformeren tot gevoeligheid en inlevingsvermogen.

 

HET VERSCHIL TUSSEN GEWAARWORDINGEN, EMOTIES EN GEVOELENS

 

In het dagelijks leven worden de begrippen gewaarwording, emotie en gevoel soms door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk een verschil. Ten eerste: een gewaarwording is puur zintuiglijk. Dit kan dus zien, horen, voelen, ruiken en proeven via onze zintuigen zijn.

Voelen als gewaarwording houdt in die zin een tactiel of motoriek ‘aanvoelen’ in, bijvoorbeeld het voelen van een warme aanraking of een lichaamsbeweging, maar ook het opmerken van een bepaalde sfeer.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

Zuster maan is de bewaker van de wijsheid van het vrouwelijke mysterie. Veel cycli in de natuur zijn afgestemd op de maan; denk maar aan de getijden eb en vloed of aan hoe de voorplantingscyclus van de vrouw de maan volgt. 

Veel hoogsensitieve mensen voelen ook duidelijk hoe de energie van de volle maan op hen inwerkt. De rode maan is uiterst sensitief en heeft zeer sensibele voelsprieten waarmee hij kan intunen op anderen. De rode maan is dan ook snel uit het lood geslagen door de overweldigende toevloed van ervaringen en emoties. Dan is hij de waterdruppel die verdrinkt in de zee van zintuiglijke indrukken. De ware kracht van de rode maan schuilt erin zijn overgevoeligheid te transformeren tot gevoeligheid en inlevingsvermogen.

 

HET VERSCHIL TUSSEN GEWAARWORDINGEN, EMOTIES EN GEVOELENS

 

In het dagelijks leven worden de begrippen gewaarwording, emotie en gevoel soms door elkaar gebruikt, maar er is wel degelijk een verschil. Ten eerste: een gewaarwording is puur zintuiglijk. Dit kan dus zien, horen, voelen, ruiken en proeven via onze zintuigen zijn.

Voelen als gewaarwording houdt in die zin een tactiel of motoriek ‘aanvoelen’ in, bijvoorbeeld het voelen van een warme aanraking of een lichaamsbeweging, maar ook het opmerken van een bepaalde sfeer.

Ten tweede: een emotie is een reactie op een waarneming, met metacommentaar daarop. Dit betekent dat je jezelf een verhaal vertelt omtrent een bepaalde waarneming en daar dan een gevoel bij krijgt. Bijvoorbeeld: iemand raakt je aan en dat geeft jou een onbehaaglijk gevoel. Je emotie heeft daarbij een signaalfunctie en geeft aan hoe jouw innerlijke perceptie is (binnen jouw model van de wereld) ten opzichte van de ervaring. In die zin is een emotie een materialisatie in je lichaam van je (onbewuste) denkpatronen en overtuigingen. Een emotie is ook steeds gekoppeld aan een bepaalde waarde of criterium. In het hierboven aangehaalde voorbeeld van het onbehaaglijke gevoel, kan de beleving van de waarde ‘vrijheid’ in het gedrang komen. 

Ten derde: een gevoel is een innerlijke staat van ‘zijn’, bijvoorbeeld blij zijn zonder een bepaalde reden (en dus niet als reactie op een zekere gebeurtenis). Een emotie is sowieso een gevoel, want als reactie op een bepaalde gebeurtenis krijg je een gevoel. Daarentegen zijn niet alle gevoelens emoties, je kan immers blij zijn zonder dat er iets specifieks gebeurt. 

Het onderscheid tussen gewaarwordingen, emoties en gevoelens is belangrijk, omdat mensen soms zo vastzitten in een emotioneel verhaal (als reactie op een gebeurtenis of een trauma), dat ze niet meer zuiver kunnen waarnemen. Omdat ze blijven hangen in een emotie, kunnen ze de zintuiglijke prikkels vanuit hun omgeving niet meer neutraal interpreteren. Biologisch gezien duurt de fysieke reactie van een emotie slechts 90 seconden. Maar met gedachten kunnen emoties veel langer gerekt worden, en dan ontstaat er pijn.

EMOTIES LATEN STROMEN ZOALS WATER

 

Het woord emotie komt van het Latijnse ‘movere’, dat letterlijk ‘bewegen’ betekent. Emoties hebben een boodschap en willen beleefd worden. Ze zijn de dragers van jouw energie. Ze geven belangrijke info over hoe het met je gesteld is in relatie tot de wereld buiten je. Als je geen contact hebt met je emoties, verlies je de feedback van je lichaam en dus het contact met jezelf. Emoties willen door jouw lichaam heen bewegen in plaats van vastgezet te worden. Net zoals water. Water moet ook stromen, want water dat stilstaat begint te stinken. Denk maar aan de geur van een emmer vol stilstaand regenwater. De mens bestaat voor 55 à 60% uit water, dus het is belangrijk dat je in beweging blijft en dat je je emoties laat stromen. Emoties die niet stromen, vervuilen lichaam en geest.

 

EEN EMOTIE ECHT VOELEN EN DE SIGNAALFUNCTIE (H)ERKENNEN

 

Maar hoe kan je een emotie dan laten stromen? Door deze in eerste instantie écht te voelen en te erkennen, terwijl je ze misschien liever wilt negeren. De uitdaging ligt erin om je bewust te worden van jezelf. Welke boodschap geeft je lichaam jou? Via oprechtheid biedt de rode maan ruimte aan zijn diepste emoties. In elke emotie schuilt immers een cadeautje. Als je bijvoorbeeld boosheid voelt, is dat een duidelijk signaal dat een belangrijke waarde van jou niet gerespecteerd wordt… Een signaal om niet te negeren. Elke emotie is een goddelijke expressie die beleefd wil worden en die een positieve intentie heeft voor jou. Er zijn dus geen slechte emoties. In het voorbeeld van de boosheid kan de positieve intentie ‘eigenwaarde’ of ‘eerbied’ zijn. Erken de positieve intentie en doe er iets mee, geef er gevolg aan. Want als je een emotie probeert te negeren, wordt die vaak alleen maar heftiger. Net zoals een bal met lucht die je onder water drukt onhoudbaar naar boven springt.

EMOTIES LATEN STROMEN ZOALS WATER

 

Het woord emotie komt van het Latijnse ‘movere’, dat letterlijk ‘bewegen’ betekent. Emoties hebben een boodschap en willen beleefd worden. Ze zijn de dragers van jouw energie. Ze geven belangrijke info over hoe het met je gesteld is in relatie tot de wereld buiten je. Als je geen contact hebt met je emoties, verlies je de feedback van je lichaam en dus het contact met jezelf. Emoties willen door jouw lichaam heen bewegen in plaats van vastgezet te worden. Net zoals water. Water moet ook stromen, want water dat stilstaat begint te stinken. Denk maar aan de geur van een emmer vol stilstaand regenwater. De mens bestaat voor 55 à 60% uit water, dus het is belangrijk dat je in beweging blijft en dat je je emoties laat stromen. Emoties die niet stromen, vervuilen lichaam en geest.

 

EEN EMOTIE ECHT VOELEN EN DE SIGNAALFUNCTIE (H)ERKENNEN

 

Maar hoe kan je een emotie dan laten stromen? Door deze in eerste instantie écht te voelen en te erkennen, terwijl je ze misschien liever wilt negeren. De uitdaging ligt erin om je bewust te worden van jezelf. Welke boodschap geeft je lichaam jou? Via oprechtheid biedt de rode maan ruimte aan zijn diepste emoties. In elke emotie schuilt immers een cadeautje. Als je bijvoorbeeld boosheid voelt, is dat een duidelijk signaal dat een belangrijke waarde van jou niet gerespecteerd wordt… Een signaal om niet te negeren. Elke emotie is een goddelijke expressie die beleefd wil worden en die een positieve intentie heeft voor jou. Er zijn dus geen slechte emoties. In het voorbeeld van de boosheid kan de positieve intentie ‘eigenwaarde’ of ‘eerbied’ zijn. Erken de positieve intentie en doe er iets mee, geef er gevolg aan. Want als je een emotie probeert te negeren, wordt die vaak alleen maar heftiger. Net zoals een bal met lucht die je onder water drukt onhoudbaar naar boven springt.

Als je weerstand biedt tegen je natuurlijke stroom van emoties en hun signaalfunctie, ontstaan er blokkades. Dan zet je een deel van jezelf vast, ontken je het en neem je het niet au sérieux, met alle gevolgen van dien. Bovendien is het dubbel energieverlies, want je investeert energie in het onderdrukken van je energie (onderdrukking = een emotionele reactie op een emotie). Als je daarentegen jouw emoties alle ruimte geeft, om ze te beleven en te verkennen, zonder je te verliezen in het verhaal erbij, zal je uiteindelijk meer evenwicht in jezelf gaan ervaren. 

Streef ernaar een rivier te zijn die vloeit, stroomt, leeft en er expressie aan geeft. Doorzie tijdig wanneer je emoties niet langer stromen en dreigen vast te lopen, waardoor je riskeert een stinkende beerput te worden of een modderpoel vol ontkenning.

 

BLOKKADES DOOR TRAUMA

 

In zijn schaduw heeft de rode maan blokkades opgebouwd door traumatische ervaringen. Door deze blokkades is hij niet meer in staat om zuiver waar te nemen en onbevooroordeeld te voelen. Als overlevingsstrategie sluit hij zich af voor zijn gevoelens, omdat hij het allemaal niet meer aankan. Hij voelt zich dan heel alleen en onzeker. De werkelijkheid wordt vervormd en dringt niet meer door. De rode maan zit dan vast in zijn innerlijke negatieve dialogen en verhalen. En hij projecteert zijn sterke emoties op anderen.

Tijdens deze golf is het goed je af te vragen welke blokkades zich hebben vastgezet in je cellen. Vaak is dit ook op onbewust niveau en worden de blokkades via kwaaltjes in je lichaam tot uiting gebracht. Lichaamswerk (bijv. kinesiologie, EFT/tapping en 5ritme dans) en subtiele planttechnieken die inwerken op de lichaamscellen (bijv. bioresonantie, mineraalelixirs, Bach bloesems en homeopathie) kunnen heel ondersteunend werken. Ook helende muziek en soundhealing kunnen jouw fysiek en energetisch stelstel positief beïnvloeden en losmaken wat je niet meer dient. 

Als je last hebt van een bepaald trauma of van ‘negatieve’ emoties die je blijven achtervolgen, dan kan ik je ook van harte Integral Eye Movement Therapie (IEMT) aanbevelen. IEMT is een therapie op basis van oogbewegingen, die helpt om stressvolle gebeurtenissen minder indringend en neutraler te maken. Ik ervaar het als een super waardevolle techniek voor de cliënten in mijn praktijk. IEMT ondersteunt je bij het verwerken en loslaten van vervelende en traumatische ervaringen. En dit op een manier die ervoor zorgt dat je leven er niet langer door beïnvloed wordt. Bij een traumatische herinnering is het voor je hersenen alsof deze gebeurtenis zich steeds weer opnieuw NU afspeelt (flashback). Je hersenen verkeren in een primitieve ‘fight, flight or freeze’-staat. Het lijkt of er nog iets op te lossen is, hoewel deze gebeurtenis al tientallen jaren geleden kan zijn. Dat je hersenen op deze manier reageren, kan je niet bewust controleren. Het is dus niet zo dat je er bewust voor kiest met dit probleem te blijven zitten. Nee, het zijn onbewust gevormde neurologische patronen. Gelukkig valt er wel iets aan te doen. De oogbewegingen die je maakt tijdens de IEMT-sessie zorgen ervoor dat er nieuwe neurologische verbindingen gelegd worden, waardoor je uiteindelijk het verleden achter je kan laten.

Tijdens deze golf is het goed je af te vragen welke blokkades zich hebben vastgezet in je cellen. Vaak is dit ook op onbewust niveau en worden de blokkades via kwaaltjes in je lichaam tot uiting gebracht. Lichaamswerk (bijv. kinesiologie, EFT/tapping en 5ritme dans) en subtiele planttechnieken die inwerken op de lichaamscellen (bijv. bioresonantie, mineraalelixirs, Bach bloesems en homeopathie) kunnen heel ondersteunend werken. Ook helende muziek en soundhealing kunnen jouw fysiek en energetisch stelstel positief beïnvloeden en losmaken wat je niet meer dient. 

Als je last hebt van een bepaald trauma of van ‘negatieve’ emoties die je blijven achtervolgen, dan kan ik je ook van harte Integral Eye Movement Therapie (IEMT) aanbevelen. IEMT is een therapie op basis van oogbewegingen, die helpt om stressvolle gebeurtenissen minder indringend en neutraler te maken. Ik ervaar het als een super waardevolle techniek voor de cliënten in mijn praktijk. IEMT ondersteunt je bij het verwerken en loslaten van vervelende en traumatische ervaringen. En dit op een manier die ervoor zorgt dat je leven er niet langer door beïnvloed wordt. Bij een traumatische herinnering is het voor je hersenen alsof deze gebeurtenis zich steeds weer opnieuw NU afspeelt (flashback). Je hersenen verkeren in een primitieve ‘fight, flight or freeze’-staat. Het lijkt of er nog iets op te lossen is, hoewel deze gebeurtenis al tientallen jaren geleden kan zijn. Dat je hersenen op deze manier reageren, kan je niet bewust controleren. Het is dus niet zo dat je er bewust voor kiest met dit probleem te blijven zitten. Nee, het zijn onbewust gevormde neurologische patronen. Gelukkig valt er wel iets aan te doen. De oogbewegingen die je maakt tijdens de IEMT-sessie zorgen ervoor dat er nieuwe neurologische verbindingen gelegd worden, waardoor je uiteindelijk het verleden achter je kan laten.

UIT DE IDENTIFICATIE BLIJVEN

 

Het is verder belangrijk je niet te identificeren met een emotie en de emotie niet te worden. “Ik ben ik, en ik heb een emotie”. Je wordt een emotie als je er helemaal van in de ban bent, als het verhaal je bij wijze van spreken volledig in zijn bezit krijgt en houdt. Dan is het goed om uit te zoomen en afstand te nemen. Het gaat er niet om te dissociëren en uit je gevoel te stappen, maar wel om in de meta-positie te gaan staan, als oordeelloze getuige, in contact met je gevoel. Zie je emotie als een beleving die je oordeelloos registreert: “Ah, ik merk op dat ik me nu zo voel…”. Je maakt dan een onderscheid tussen wie je bent en de emotie die je hebt. Als je uit de identificatie stapt, krijg je terug keuze en grip op je verhaal.

 

DE INVLOED VAN MERCURIUS EN DE LINK MET DE MAAN IN DE WESTERSE ASTROLOGIE

 

In zijn schaduwzijde kan de rode maan zich ook minderwaardig voelen, zelfkritisch zijn en het eigen potentieel en dat van anderen ontkennen. Dit komt omdat de rode maan verbonden is met de westerse astrologische tekens Maagd en Tweelingen en de planeet Mercurius. Maagd heeft een sterk analytisch vermogen evenals een groot onderscheidingsvermogen. Perfectioneren en verfijnen is belangrijk voor maagd: “Wat kan ik wel/niet gebruiken? Hoe gedraag ik me wel of niet?”. Alles moet netjes en verzorgd zijn. Efficiëntie is een must. Maagd kan erg kritisch zijn en heeft hoge waarden en normen, waardoor hij de lat voor zichzelf en anderen vaak enorm hoog legt. Een (taal)foutje heeft een maagd dan ook direct gezien.

Mercurius heeft te maken met onze gedachtegangen en communicatie, evenals onze omgang met anderen in het dagelijks leven. Het finetunen van de eigen gevoelens, emoties en denkpatronen in relatie tot anderen en hierin de juiste afstemming vinden, staat dus ook centraal bij de rode maan. Maar ‘easier said than done’ natuurlijk …😊 Wees mild voor jezelf en voor anderen de komende dagen, en ga de wereld vol zelfvertrouwen tegemoet. Remember, het hoeft niet perfect te zijn! Het gaat om de weg en niet om de bestemming.

Ondanks het feit dat volgens de Maya’s Mercurius verbonden is met de rode maan (evenals met de witte hond), zijn er toch zeker ook energetische connecties tussen de rode maan en de maan zoals beschreven in de westerse astrologie: verbonden met het teken Kreeft en het 4e huis. Kreeft is een uiterst gevoelig, zachtaardig en sensitief teken, dat ook werkt met het element water. Kreeft gaat over de emotionele verbondenheid en de universele levensstroom die vertrekt vanuit de baarmoeder. Kreeft staat symbool voor het Goddelijke vrouwelijke en de Oermoeder.

Het mysterieuze is dat de overlap tussen de Maya astrologie en de westerse astrologie qua hemellichamen niet helemaal exact is. Elk systeem legt zijn eigen verbindingen. Zo is er in de Maya astrologie geen rechtstreekse verwijzing naar de maan of de zon van ons zonnestelsel. Toch zijn er wel Maya zonnetekens die er impliciet naar verwijzen, zoals de rode maan en de gele zon. Maar deze zonnetekens zijn volgens de Maya astrologie dan weer verbonden met andere planeten, zoals de rode maan met Mercurius en dus ook met Tweelingen (3e huis) en Maagd (6e huis). De gele zon is volgens de Maya astrologie verbonden met Pluto, Schorpioen en het 8ste huis.

Mercurius heeft te maken met onze gedachtegangen en communicatie, evenals onze omgang met anderen in het dagelijks leven. Het finetunen van de eigen gevoelens, emoties en denkpatronen in relatie tot anderen en hierin de juiste afstemming vinden, staat dus ook centraal bij de rode maan. Maar ‘easier said than done’ natuurlijk …😊 Wees mild voor jezelf en voor anderen de komende dagen, en ga de wereld vol zelfvertrouwen tegemoet. Remember, het hoeft niet perfect te zijn! Het gaat om de weg en niet om de bestemming.

Ondanks het feit dat volgens de Maya’s Mercurius verbonden is met de rode maan (evenals met de witte hond), zijn er toch zeker ook energetische connecties tussen de rode maan en de maan zoals beschreven in de westerse astrologie: verbonden met het teken Kreeft en het 4e huis. Kreeft is een uiterst gevoelig, zachtaardig en sensitief teken, dat ook werkt met het element water. Kreeft gaat over de emotionele verbondenheid en de universele levensstroom die vertrekt vanuit de baarmoeder. Kreeft staat symbool voor het Goddelijke vrouwelijke en de Oermoeder.

Het mysterieuze is dat de overlap tussen de Maya astrologie en de westerse astrologie qua hemellichamen niet helemaal exact is. Elk systeem legt zijn eigen verbindingen. Zo is er in de Maya astrologie geen rechtstreekse verwijzing naar de maan of de zon van ons zonnestelsel. Toch zijn er wel Maya zonnetekens die er impliciet naar verwijzen, zoals de rode maan en de gele zon. Maar deze zonnetekens zijn volgens de Maya astrologie dan weer verbonden met andere planeten, zoals de rode maan met Mercurius en dus ook met Tweelingen (3e huis) en Maagd (6e huis). De gele zon is volgens de Maya astrologie verbonden met Pluto, Schorpioen en het 8ste huis.

Het is dus steeds een beetje kijken naar de eigenheid van elk astrologisch systeem, maar ook naar de inhoudelijke energetische overlap. Het boeiende is dan absoluut dat, als je alle astrologische en numerologische systemen qua inhoud naast elkaar legt, je als kern wel dezelfde informatie over een persoon verkrijgt. Ik bekijk iemands energetische profiel graag als een taart. Elk astro-systeem is een spie van de taart en brengt allerlei verschillende elementen aan. Maar in de kern van de taart, waar alle spieën samenkomen, gaat het wel over de essentie van de persoon, en stemmen de verschillende systemen inhoudelijk overeen. 

Wanneer ik levens- en zielenpadreadings geef, verbind ik 4 astrologische en numerologische systemen met elkaar: de Tzolkin Maya astrologie, de vedische numerologie, de westerse astrologie én het Levensdoelsysteem. Via deze combinatie wordt mij heel duidelijk waar de verschillende astro-systemen elkaar inhoudelijk overlappen en dus bevestigen en versterken of waar er eventuele tegenspraak is, zodat ik helder zie waar ik de nadruk wel of niet op moet leggen tijdens de reading. Soms zijn er in de verschillende astro-systemen natuurlijk ook aanvullingen en verfijningen die een grote meerwaarde en extra inzicht bieden. Ik vind het fantastisch om zo ruim te werken vanuit de verschillende systemen, omdat dat dat mij als astrologe een heel brede fundering geeft. Eventuele ‘foutjes’ of minder belangrijke elementen in het ene astro-systeem worden dan gecorrigeerd door de andere systemen.

EEN POORTDAG OP TOON 2 WITTE HOND: ZELFLIEFDE ALS UITDAGING

 

De groene vakjes in een golf geven steeds aan waar er extra lessen verborgen zijn. In deze rode maan golf zijn er 3 poortdagen. De eerste poortdag komen we tegen op witte hond toon 2. Een poortdag op toon 2 is een les om zichtbaar te worden, jezelf te laten zien en de ander te kunnen zien. Het hoofdpatroon van deze levensles is angsten en belemmeringen ervaren om jezelf, je waarheid en/of je talenten te tonen aan de wereld. Het gaat er hierbij om het podium van je leven te beklimmen en je waarachtige zelf te laten zien. 

Toon 2 is verder de toon van de uitdaging, de dualiteit die bestaat tussen jou en de ander. Het is de bedoeling om synergie met de ander tot stand te brengen, in plaats van tegengesteld aan en in strijd te zijn met de ander. Het gaat niet louter om het erkennen van de ander en tegelijk gaat het ook niet enkel om het erkennen van jezelf. 

Specifiek in connectie met deze levensles van het zonneteken witte hond op toon 2 word je nu uitgedaagd om te leren trouw te zijn aan jezelf en je niet weg te cijferen uit loyaliteit aan anderen. Bij de witte hond draait alles immers om zielskameraadschappen. Dat is een heel mooie eigenschap, maar kan zeker ook een valkuil zijn. De witte hond heeft de neiging eerder trouw te zijn aan anderen dan aan zichzelf. En daar schuilt net zijn grote les in, om eerst trouw te zijn aan zichzelf en daarna pas aan anderen. Vanuit diepe zelfliefde kan je veel voor anderen betekenen als motiverende kracht. Door op te komen voor jezelf dwing je de ander namelijk om zijn groeistukken op te nemen. Trouw zijn aan jezelf vraagt soms een duidelijk teken naar de ander toe. Nu en dan moet je je tanden eens laten zien. Heb de moed om de confrontatie aan te gaan. Wetende dat de stap tot deze confrontatie even pittig kan zijn, maar dat je er daarna de vruchten van zal plukken.

EEN POORTDAG OP TOON 2 WITTE HOND: ZELFLIEFDE ALS UITDAGING

 

De groene vakjes in een golf geven steeds aan waar er extra lessen verborgen zijn. In deze rode maan golf zijn er 3 poortdagen. De eerste poortdag komen we tegen op witte hond toon 2. Een poortdag op toon 2 is een les om zichtbaar te worden, jezelf te laten zien en de ander te kunnen zien. Het hoofdpatroon van deze levensles is angsten en belemmeringen ervaren om jezelf, je waarheid en/of je talenten te tonen aan de wereld. Het gaat er hierbij om het podium van je leven te beklimmen en je waarachtige zelf te laten zien. 

Toon 2 is verder de toon van de uitdaging, de dualiteit die bestaat tussen jou en de ander. Het is de bedoeling om synergie met de ander tot stand te brengen, in plaats van tegengesteld aan en in strijd te zijn met de ander. Het gaat niet louter om het erkennen van de ander en tegelijk gaat het ook niet enkel om het erkennen van jezelf. 

Specifiek in connectie met deze levensles van het zonneteken witte hond op toon 2 word je nu uitgedaagd om te leren trouw te zijn aan jezelf en je niet weg te cijferen uit loyaliteit aan anderen. Bij de witte hond draait alles immers om zielskameraadschappen. Dat is een heel mooie eigenschap, maar kan zeker ook een valkuil zijn. De witte hond heeft de neiging eerder trouw te zijn aan anderen dan aan zichzelf. En daar schuilt net zijn grote les in, om eerst trouw te zijn aan zichzelf en daarna pas aan anderen. Vanuit diepe zelfliefde kan je veel voor anderen betekenen als motiverende kracht. Door op te komen voor jezelf dwing je de ander namelijk om zijn groeistukken op te nemen. Trouw zijn aan jezelf vraagt soms een duidelijk teken naar de ander toe. Nu en dan moet je je tanden eens laten zien. Heb de moed om de confrontatie aan te gaan. Wetende dat de stap tot deze confrontatie even pittig kan zijn, maar dat je er daarna de vruchten van zal plukken.

EEN POORTDAG OP TOON 3 BLAUWE AAP: IN BEWEGING KOMEN MET AUTHENTICITEIT

 

De tweede poortdag in deze rode maan golf staat op blauwe aap toon 3. Een poortdag op toon 3 is een les om tot expressie te komen en je diepste zijn te uiten. Die levensles (voor mensen die deze golf als geboortegolf hebben) speelt meestal in intieme één-op-éénrelaties. Het hoofdpatroon van deze les is mentaal erg sterk afgestemd zijn op wat de andere partij in de relatie graag zou willen horen. Daardoor kan het zijn dat de naaste omgeving van iemand met deze levensles geen idee heeft wie deze persoon werkelijk is. Dit doordat die persoon zich niet durft te openen om te laten zien wat er werkelijk in zijn hart leeft. 

Mensen die met deze les aan de slag moeten, hebben het in hun kleutertijd vaak moeilijk met praten. Dit kan zich uiten in een spraakgebrek, traag zijn met leren praten, stotteren of totaal niet delen wat er in hen leeft. De crux is dat in spreken net wel hun grote kracht schuilt. Als ze  ze hun problemen met communicatie eenmaal overwonnen hebben, verdienen veel mensen met deze levensles hun brood met communiceren. 

De oplossing zit ‘m voor hen in vrijuit praten over wat er in hun hart leeft en eerlijk hun  gevoelens verwoorden, maar dat vinden ze niet makkelijk. 

Het delen van hun oprechte waarheid is voor hen essentieel voor het creëren van eender welke relatie. Als ze moe zijn of onder spanning staan, trekken ze zich soms helemaal terug in zichzelf. 

Om hun relaties met anderen te verbeteren, mogen ze er niet vanuit gaan dat er geen woorden nodig zijn voor het uiten van hun gevoelens. Ze moeten leren ze allemaal naar buiten te brengen, zeker ook de minder makkelijke zoals frustratie. 

Ze zijn hier om te leren werken met de kracht van emoties. Hun doel is om communicatie vanuit het hart tot de fundering te maken van al hun relaties. Ze hebben te leren te zeggen wat ze voelen, in plaats van wat ze denken. In dit leven ervaren ze dat, enkel door persoonlijke en vertrouwelijke informatie uit te wisselen, werkelijk een goede relatie kan worden opgebouwd. Als ze elke dag iets vertellen over hun gevoelens in plaats van over hun gedachten, dan tillen ze hun communicatie naar een hoger niveau. 

De levensles van het zonneteken blauwe aap op toon 3 heeft te maken met het feit dat deze mensen de neiging hebben een masker op te zetten en niet te zeggen wat er werkelijk in hen leeft. Terwijl het net zó is dat als je openhartig, onschuldig en eenvoudig bent, dit jou in wezen de grootst mogelijke bescherming biedt. Hetgeen je doet of zegt, mag dan in eerste instantie disharmonisch en tegendraads lijken, op langere termijn heeft het een harmoniserend effect.

Het delen van hun oprechte waarheid is voor hen essentieel voor het creëren van eender welke relatie. Als ze moe zijn of onder spanning staan, trekken ze zich soms helemaal terug in zichzelf. 

Om hun relaties met anderen te verbeteren, mogen ze er niet vanuit gaan dat er geen woorden nodig zijn voor het uiten van hun gevoelens. Ze moeten leren ze allemaal naar buiten te brengen, zeker ook de minder makkelijke zoals frustratie. 

Ze zijn hier om te leren werken met de kracht van emoties. Hun doel is om communicatie vanuit het hart tot de fundering te maken van al hun relaties. Ze hebben te leren te zeggen wat ze voelen, in plaats van wat ze denken. In dit leven ervaren ze dat, enkel door persoonlijke en vertrouwelijke informatie uit te wisselen, werkelijk een goede relatie kan worden opgebouwd. Als ze elke dag iets vertellen over hun gevoelens in plaats van over hun gedachten, dan tillen ze hun communicatie naar een hoger niveau. 

De levensles van het zonneteken blauwe aap op toon 3 heeft te maken met het feit dat deze mensen de neiging hebben een masker op te zetten en niet te zeggen wat er werkelijk in hen leeft. Terwijl het net zó is dat als je openhartig, onschuldig en eenvoudig bent, dit jou in wezen de grootst mogelijke bescherming biedt. Hetgeen je doet of zegt, mag dan in eerste instantie disharmonisch en tegendraads lijken, op langere termijn heeft het een harmoniserend effect.

RODE HEMELWANDELAAR OP TOON 5: NIEUWE WEGEN BEWANDELEN

 

De kracht van de hemelwandelaar schuilt in de moed om over de grenzen van het bekende te reiken. Stap uit je comfortzone en wandel als een pionier het onbekende in. De rode hemelwandelaar houdt ervan om onderweg te zijn en andere culturen te ontdekken. Reizen, zowel innerlijk als in de buitenwereld, vindt hij zalig. Hij heeft een voorliefde voor open ruimtes, uitgestrekte vlaktes en berg- en heuveltoppen. 

Toon 5 vraagt je deze periode om eigen leiderschap op te nemen in het verleggen van je grenzen. 

Heb ook de durf om jouw waarheid te spreken en het lef om de veilige route te verlaten en ongebaand pad te bewandelen. Moed betekent vooral vertrouwen hebben, een fundamenteel vertrouwen dat je er zijn mag en dat het veilig is om hier te zijn. Blijf bewegen, blijf wandelen, blijf onderweg op jouw pad. “Life is a journey, not a destination.”, zei Ralph Waldo Emerson. Blijf dus niet zitten, maar zet concrete stappen, ook al is dat best spannend. 

Het is tijdens deze rode maan golf dus zeker niet de bedoeling om teruggetrokken en geïsoleerd te leven of vast te houden aan routines. In lijn met het zelfvertrouwen van de rode maan als thema van deze golf: durf de moed te hebben om de wereld te tonen wie je werkelijk bent. 

Zeker ook omdat 2 poortdagen van deze golf, witte hond op toon 2 en blauwe aap op toon 3, je uitnodigen om jezelf te laten zien in zelfliefde en in beweging te komen met je authenticiteit. Omdat het poortdagen zijn, is het mogelijk dat je hierop in deze rode maan golf extra triggers ervaart. 

BLAUWE ADELAAR OP TOON 7: DIENSTBAARHEID ALS AFSTEMMING

 

Focus deze 13 dagen op jouw dienstbaarheid aan de wereld. Dienstbaarheid is trouwens één van de kernwoorden die horen bij Maagd en het 6e huis uit de westerse astrologie, en het hoort ook bij de rode maan (zie infra). In die zin staat de blauwe adelaar op toon 7 als richtingaanwijzer in deze golf dan ook mooi op zijn plaats.

Hoe wil jij vanuit je grootsheid bijdragen aan het groter geheel? Immers, door je kleiner te maken dan je werkelijk bent, bewijs je de wereld geen dienst.

Een heel mooie quote hierbij is die van Marianne Williamson[1]:

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, ‘Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

[1] Uit: Williamson, M. (1992) A Return to Love: Reflections on the Principles of ‘A Course in Miracles’. HarperOne.

 

BLAUWE ADELAAR OP TOON 7: DIENSTBAARHEID ALS AFSTEMMING

 

Focus deze 13 dagen op jouw dienstbaarheid aan de wereld. Dienstbaarheid is trouwens één van de kernwoorden die horen bij Maagd en het 6e huis uit de westerse astrologie, en het hoort ook bij de rode maan (zie infra). In die zin staat de blauwe adelaar op toon 7 als richtingaanwijzer in deze golf dan ook mooi op zijn plaats.

Hoe wil jij vanuit je grootsheid bijdragen aan het groter geheel? Immers, door je kleiner te maken dan je werkelijk bent, bewijs je de wereld geen dienst.

Een heel mooie quote hierbij is die van Marianne Williamson[1]:

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, ‘Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

[1] Uit: Williamson, M. (1992) A Return to Love: Reflections on the Principles of ‘A Course in Miracles’. HarperOne.

 

Jouw grootste dienstbaarheid aan de wereld is helemaal in je eigen kracht gaan staan. Ik vergelijk God graag met de zon, met een oneindig aantal zonnestralen. Elke mens vertegenwoordigt een unieke zonnestraal. We moeten leren om dat unieke deel van de zon dat we zelf zijn, onze zonnestraal, volledig neer te zetten in de wereld, zodat de zon volledig kan stralen. Dat is onze missie. Want als wij uit onzekerheid ons zonnestraaltje niet laten schijnen, dan kan de hele zon niet schijnen. Jouw grootste daad van dienstbaarheid aan de wereld is dus trouw te zijn aan jezelf, je missie en je unieke kwaliteiten en talenten. En de Tzolkin en jouw KIN geven weer wat de essentie van jouw missie is in dit leven, en ze geven duidelijke aanwijzingen hoe jij jouw zonnestraaltje optimaal kan laten schijnen. 

In die zin is bescheidenheid een overschatte deugd. Ik merk in mijn praktijk dat bescheiden willen zijn veel mensen tegenhoudt om daadwerkelijk in hun kracht te gaan staan. Weten wie je bent en wat jouw unieke kwaliteiten zijn, is enorm belangrijk en getuigt van een gezond ego. Anders loop je de kans dat anderen niet kunnen genieten van het cadeau dat jij in werkelijkheid bent voor de wereld. In die zin gaat het erom jezelf vanuit je ‘ik ben’-kracht ten dienste te stellen van het groter geheel, een trans-egoïsche staat van zijn. Je overstijgt dan je ego. Maar vaak wordt dit verward met een pre-egoïsche staat van zijn, waarbij de eigen talenten en waarde niet erkend worden. En vanuit een onderontwikkeld ego kan je onbewust veel aandacht en energie naar je toe trekken. Echte dienstbaarheid is dan ook transrationeel. 

Hoe wil jij dienstbaar zijn aan de wereld vanuit jouw zielskwaliteiten?

RODE AARDE TOON 9: MEESTERSCHAP IN MOEITELOOSHEID

 

Wat echt bij je hoort, dat komt vanzelf en kan je niet ontwijken. De rode aarde staat met zijn kracht volledig in het hier en nu. In het hier en nu ontvouwt alles zich als vanzelf, zonder moeite. 

Moeiteloos betekent wel niet dat alles per se gemakkelijk gaat. Maar moeiteloos betekent wel dat je vanuit innerlijke gecentreerdheid stappen zet… Waarbij je doet wat je vanuit je innerlijk centrum voelt dat je te doen hebt. En dit kan ook iets moeilijks of uitdagends zijn, zoals bijvoorbeeld een moeilijk gesprek aangaan of iemand confronteren met iets. 

Maak de dingen de komende 13 dagen dus vooral niet complexer dan ze zijn. Word een meester in innerlijke gecentreerdheid en gronding. 

Sta open ook voor de signalen rondom je. Synchroniciteit is dé sleutel voor de rode aarde. Vertrouw op de magie van deze schijnbare toevalligheden die mysterieus gerelateerd zijn aan elkaar, ook al lijkt je dat onmogelijk. Synchroniciteit is immers veel meer dan een gelukkig toeval. Het is het gevolg van verbonden zijn met het hele universum. Het is het bewijs dat alles deel is van een verenigd, geconnecteerd geheel. Deze events geven je de feedback dat je op het goede spoor zit en dat je huidige gedachten heilzaam en bevorderlijk zijn voor je ziel. 

Laat als vanzelf de juiste mensen op je pad komen. De kracht van de rode aarde volgen, voelt als je natuurlijke koers. Het is een aantrekkende kracht, net zoals de zwaartekracht maar dan in horizontale richting. Je voeten volgen moeiteloos hun weg en weten waar ze heen gaan. Heb vertrouwen in hun pas. 

RODE AARDE TOON 9: MEESTERSCHAP IN MOEITELOOSHEID

 

Wat echt bij je hoort, dat komt vanzelf en kan je niet ontwijken. De rode aarde staat met zijn kracht volledig in het hier en nu. In het hier en nu ontvouwt alles zich als vanzelf, zonder moeite. 

Moeiteloos betekent wel niet dat alles per se gemakkelijk gaat. Maar moeiteloos betekent wel dat je vanuit innerlijke gecentreerdheid stappen zet… Waarbij je doet wat je vanuit je innerlijk centrum voelt dat je te doen hebt. En dit kan ook iets moeilijks of uitdagends zijn, zoals bijvoorbeeld een moeilijk gesprek aangaan of iemand confronteren met iets. 

Maak de dingen de komende 13 dagen dus vooral niet complexer dan ze zijn. Word een meester in innerlijke gecentreerdheid en gronding. 

Sta open ook voor de signalen rondom je. Synchroniciteit is dé sleutel voor de rode aarde. Vertrouw op de magie van deze schijnbare toevalligheden die mysterieus gerelateerd zijn aan elkaar, ook al lijkt je dat onmogelijk. Synchroniciteit is immers veel meer dan een gelukkig toeval. Het is het gevolg van verbonden zijn met het hele universum. Het is het bewijs dat alles deel is van een verenigd, geconnecteerd geheel. Deze events geven je de feedback dat je op het goede spoor zit en dat je huidige gedachten heilzaam en bevorderlijk zijn voor je ziel. 

Laat als vanzelf de juiste mensen op je pad komen. De kracht van de rode aarde volgen, voelt als je natuurlijke koers. Het is een aantrekkende kracht, net zoals de zwaartekracht maar dan in horizontale richting. Je voeten volgen moeiteloos hun weg en weten waar ze heen gaan. Heb vertrouwen in hun pas. 

EEN POORTDAG OP TOON 10 WITTE SPIEGEL: VERTROUWEN IN JEZELF TERWIJL JE JOUW INZICHTEN MANIFESTEERT

 

De derde poortdag in deze rode maan golf staat op witte spiegel toon 10. Het hoofdpatroon van deze levensles op toon 10 is moeite hebben om de eigen scheppingskracht ook in de fysieke materie tot manifestatie te laten komen. Vaak zijn de ideeën en gedachten er wel, maar is het moeilijk om die vol vertrouwen op aarde neer te zetten in de realiteit. Het kan ook zijn dat mensen met deze levensles veilig in de schaduw van iemand anders werken, en zich onbewust zijn van de grote kwaliteit van hun eigen aandeel en zichzelf onderwaarderen. Mensen met deze levensles hebben een diep verankerde overtuiging dat ze geen fouten mogen maken bij hun leerproces. Een overdreven obsessie voor perfectie verhindert hen hun talenten te materialiseren, zodat ze mooie kansen aan zich voorbij laten gaan.

De oplossing ligt erin hun creatieve vermogens de ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Loskomen van excuses en het ‘gewoon doen’ is de boodschap. De waarheid is dat ‘fouten maken’ zelfs niet bestaat. We zijn hier immers op aarde om door ervaringen te gaan. Dus als ze zelf niet tevreden zijn met hun creatie, dan doen ze het de volgende keer simpelweg anders. Als ze meer persoonlijke verantwoordelijkheid opnemen en ook daadwerkelijk gaan manifesteren, dan zal hun persoonlijke kracht steeds groter worden.

Bij de levensles van het zonneteken witte spiegel op toon 10 gaat het er meer bepaald om dat je eerst door de spiegels van het ego moet kijken alvorens je tot ware manifestatie kan komen. Zolang het ego zich wil bewijzen, loopt het vast. Het is de bedoeling om eerst je groeistukken aan te pakken en dan vanuit vrijheid en passie je authentieke boodschap en inzichten uit te dragen.

Gefrustreerdheid kan bijvoorbeeld een gekwetste-kindstuk zijn, doordat de eigen waarheid niet verkondigd mag worden. De les schuilt erin eerst de eigen waarheid te voelen, te kennen en te integreren, en geen bevestiging meer te ontvangen (en nodig te hebben) buiten zichzelf. Pakken deze mensen hun groeistukken niet aan, dan kunnen ze de neiging hebben veel te praten over zichzelf en over hoe goed ze wel zijn. Niet vanuit werkelijk geïntegreerd zelfvertrouwen, maar vanuit een gekwetste-kindstuk in disbalans, waardoor ze meer aandacht naar zich toe trekken dan wat evenwichtig zou zijn.

 

RODE DRAAK OP TOON 13: OERVERTROUWEN EN CREATIVITEIT ALS ULTIEM DOEL

 

Thuiskomen in deze golf gebeurt door de verbinding te maken met het Hogere, de Oerbron. De rode draak connecteert immers met Neptunus. Neptunus legt een brug naar het Al en is moeilijk in woorden te vatten. Het is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. 

Het zonneteken rode draak als Oermoeder kent het begin van alle tijden, en staat symbool voor de scheppingskracht en de levensenergie van waaruit eenieder komt en waar hij ook weer naar terugkeert. Vanuit de grote leegte, het zwarte gat, dat de volledige potentie van het ‘Al’ herbergt, geeft de rode draak geboorte aan het licht, het nieuwe leven. Vanuit het ultieme aanwezig ‘zijn’ in het hier en nu koestert en voedt de rode draak zijn gouden ei met onvoorwaardelijke levensenergie en oervertrouwen. Mooi om te zien dat ook op dit punt van de golf het zachte, vrouwelijke, oermoederlijke aspect naar boven komt. Mensen die in deze rode maan golf geboren worden, zijn dan ook meestal heel zachtaardige, zorgende en creatieve personen.

 

Gefrustreerdheid kan bijvoorbeeld een gekwetste-kindstuk zijn, doordat de eigen waarheid niet verkondigd mag worden. De les schuilt erin eerst de eigen waarheid te voelen, te kennen en te integreren, en geen bevestiging meer te ontvangen (en nodig te hebben) buiten zichzelf. Pakken deze mensen hun groeistukken niet aan, dan kunnen ze de neiging hebben veel te praten over zichzelf en over hoe goed ze wel zijn. Niet vanuit werkelijk geïntegreerd zelfvertrouwen, maar vanuit een gekwetste-kindstuk in disbalans, waardoor ze meer aandacht naar zich toe trekken dan wat evenwichtig zou zijn.

 

RODE DRAAK OP TOON 13: OERVERTROUWEN EN CREATIVITEIT ALS ULTIEM DOEL

 

Thuiskomen in deze golf gebeurt door de verbinding te maken met het Hogere, de Oerbron. De rode draak connecteert immers met Neptunus. Neptunus legt een brug naar het Al en is moeilijk in woorden te vatten. Het is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. 

Het zonneteken rode draak als Oermoeder kent het begin van alle tijden, en staat symbool voor de scheppingskracht en de levensenergie van waaruit eenieder komt en waar hij ook weer naar terugkeert. Vanuit de grote leegte, het zwarte gat, dat de volledige potentie van het ‘Al’ herbergt, geeft de rode draak geboorte aan het licht, het nieuwe leven. Vanuit het ultieme aanwezig ‘zijn’ in het hier en nu koestert en voedt de rode draak zijn gouden ei met onvoorwaardelijke levensenergie en oervertrouwen. Mooi om te zien dat ook op dit punt van de golf het zachte, vrouwelijke, oermoederlijke aspect naar boven komt. Mensen die in deze rode maan golf geboren worden, zijn dan ook meestal heel zachtaardige, zorgende en creatieve personen.

 

De rode draak heeft 2 grote expressievormen:

  • oervertrouwen in het leven, dat je op de juiste plaats bent en dat alles goed komt, dat het leven voor je zorgt;
  • een gigantische creativiteit, scheppingskracht (zoals bouwen, designen of vormgeven) en kunstzinnigheid. 

Voel maar welk van deze twee de komende dagen het meest met jou resoneert. Maar als je kunstzinnig bent, kan dit een erg creatieve periode worden. 

Vanuit Mercurius en de rode maan geef ik tenslotte nog deze wijze raad mee, die ook als constante reminder onderaan op mijn computer plakt 😊 : ‘Done is better than perfect’. 

Zonnestraaltjes lijken niet altijd perfect, want soms hangt er een wolk voor, maar ze stoppen nooit met schijnen. Ga deze 13 dagen de uitdaging aan om jouw unieke talenten vol vertrouwen te laten zien aan de wereld. Shine your brightest light! 

Veel liefs, 

Sofie 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

Voelt Groeidala's blog als de woorden die jij net op dit moment nodig had? Is de Tzolkin app een grote meerwaarde in jouw leven?

Donaties zijn super welkom! Fijn dat je jouw waardering toont. In de uitwerking van deze 2 projecten kruipt immers enorm veel tijd en liefde.

Bedrag

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

 

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen.

Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen, talent en talentontwikkeling. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Er is ook een uitgebreidere versie voor professioneel gebruik beschikbaar. 

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA