Tzolkin Witte Wind golf 12 september 2023

bezieling, communicatie, levensadem en spirit

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij,

Vandaag 12 september 2023 start de witte wind golf in de Tzolkin. De kernwoorden van de witte wind zijn bezieling, communicatie, levensadem en spirit zijn.

We starten de witte wind golf direct met een poortdag op toon 1. Dit is de enige poortdag in deze golf. Een poortdag kan je herkennen aan de gekleurde achterkant van het vakje (groen bij de visuals van Groeidala en vaak zwart bij anderen). Poortdagen zijn dagen waarop de sluiers tussen de kosmos en de aarde dunner zijn. De impact kan zowel positief als negatief zijn. Want zowel het licht als het duister dringen dan beter door. Op poortdagen kan je gevoeliger zijn door de verhoogde energieën en extra dingen aanvoelen, horen of zien; het is de sterkere verbinding tussen hemel en aarde die daarvoor zorgt.

 

DE LES GEKOPPELD AAN EEN POORTDAG OP TOON 1

 

Een poortdag is ook steeds gekoppeld aan een extra les en de les van een poortdag op toon 1 gaat over eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfacceptatie en het loskomen van verwachtingen (van jezelf en anderen) over hoe je leven behoort te zijn. Deze les is natuurlijk vooral van toepassing op mensen die de witte wind golf als geboortegolf hebben (en ook in mindere mate bij een jaargolf). Maar momenteel trillen we allemaal even mee met de witte wind en kan deze topic ook bij jou, min of meer, aangeraakt worden. Vooral het accepteren van jouw werkelijke bezieling is in deze witte wind golf erg belangrijk.

Het hoofdpatroon van deze levensles is moeite hebben met het nemen van volledige verantwoordelijkheid voor je eigen werkelijkheid. Om je hierbij te helpen, heb je op zielenniveau contracten afgesloten met anderen.

Mensen met deze levensles zijn vaak zachtaardige personen die vastzitten in het specifieke patroon mensen aan te trekken die bereid zijn hen op een of andere manier tot slachtoffer te maken. Ze hebben het vaak moeilijk om deze gebeurtenissen en ervaringen op een dieper niveau te doorzien. Onbewust koesteren ze dan ook soms diepe wrok jegens de ‘lesgevers’. Het gevaar van deze levensles is dat je jezelf ziet als een slachtoffer en dat je blijft vasthouden aan dit gewoontepatroon en het daarmee verbonden drama. Als je werkt met deze levensopdracht, ga dan op zoek naar de gebieden in je leven waar de energie vastzit en werk aan het vrijmaken ervan, op alle mogelijke manieren. 

De les van deze poortdag kan je overwinnen door ‘de kunst van het dankbaar accepteren’ te leren. Je komt tot meesterschap wanneer je een situatie die ver onder de grens van het normaal aanvaardbare reikt (bijvoorbeeld in je gezin van herkomst), kan transformeren tot iets positiefs. Neem zelf de volledige verantwoordelijkheid voor je geluk en voor wat er in je leven gebeurt. Loskomen van verwachtingen, van hoe je leven er volgens anderen (en dus ook volgens de geïnternaliseerde stem daarvan in jezelf) zou moeten uitzien, staat centraal. Wil je meer succes in je leven? Onderneem dan actie, doe dingen en zet stappen die je dichter brengen bij de realisatie van je eigen geluk en dromen. 

In de eerste plaats gaat het over het accepteren en het waarderen van jezelf zoals je nu bent, inclusief je wensen, capaciteiten en ambities. Kijk naar de gebieden in je leven waar de energie geblokkeerd is en wellicht herken je daar zelfacceptatie als ontbrekende sleutel. Je denkt misschien dat er iets mis met je is, dat je niet genoeg bent of dat je beter andere talenten had gehad. Wat vaak ingeprent is door één van de ouders als katalysator van de levensles. Dit resulteert in energieblokkades die zich kunnen manifesteren als zelfsabotage, bijvoorbeeld (maar niet noodzakelijk) op financieel, professioneel of relationeel gebied.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

Mensen met deze levensles zijn vaak zachtaardige personen die vastzitten in het specifieke patroon mensen aan te trekken die bereid zijn hen op een of andere manier tot slachtoffer te maken. Ze hebben het vaak moeilijk om deze gebeurtenissen en ervaringen op een dieper niveau te doorzien. Onbewust koesteren ze dan ook soms diepe wrok jegens de ‘lesgevers’. Het gevaar van deze levensles is dat je jezelf ziet als een slachtoffer en dat je blijft vasthouden aan dit gewoontepatroon en het daarmee verbonden drama. Als je werkt met deze levensopdracht, ga dan op zoek naar de gebieden in je leven waar de energie vastzit en werk aan het vrijmaken ervan, op alle mogelijke manieren. 

De les van deze poortdag kan je overwinnen door ‘de kunst van het dankbaar accepteren’ te leren. Je komt tot meesterschap wanneer je een situatie die ver onder de grens van het normaal aanvaardbare reikt (bijvoorbeeld in je gezin van herkomst), kan transformeren tot iets positiefs. Neem zelf de volledige verantwoordelijkheid voor je geluk en voor wat er in je leven gebeurt. Loskomen van verwachtingen, van hoe je leven er volgens anderen (en dus ook volgens de geïnternaliseerde stem daarvan in jezelf) zou moeten uitzien, staat centraal. Wil je meer succes in je leven? Onderneem dan actie, doe dingen en zet stappen die je dichter brengen bij de realisatie van je eigen geluk en dromen. 

In de eerste plaats gaat het over het accepteren en het waarderen van jezelf zoals je nu bent, inclusief je wensen, capaciteiten en ambities. Kijk naar de gebieden in je leven waar de energie geblokkeerd is en wellicht herken je daar zelfacceptatie als ontbrekende sleutel. Je denkt misschien dat er iets mis met je is, dat je niet genoeg bent of dat je beter andere talenten had gehad. Wat vaak ingeprent is door één van de ouders als katalysator van de levensles. Dit resulteert in energieblokkades die zich kunnen manifesteren als zelfsabotage, bijvoorbeeld (maar niet noodzakelijk) op financieel, professioneel of relationeel gebied.

Durf jij te gaan staan voor wat je echt wil? Gecombineerd met het zonneteken witte wind op toon 1 krijgt deze levensles nog een extra energetische lading. Hierbij is het accepteren van jouw bezieling en je eigen unieke weg erg belangrijk. Het draait ook om in communicatie gaan met je omgeving in plaats van introvert te worden. Spreek uit wat je werkelijk wil en waar je warm van wordt! Het is de kunst de energie van jouw intenties door je heen te laten stromen, terwijl je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de koers die je vaart.

Ik merk erg vaak bij cliënten met deze geboortegolf dat het hen helemaal niet duidelijk is waar ze precies goed in zijn of wat hun dromen en talenten zijn. Ze zijn op zoek naar hun uniekheid. Dit hoort natuurlijk helemaal bij de schaduwzijde van de blauwe nacht op toon 2 en vertegenwoordigt de uitdaging en dualiteit van deze witte wind golf.

Ook bij cliënten die deze golf als jaargolf hebben herken ik dit patroon steevast; ze zijn dan op een punt gekomen in hun leven dat ze op zoek zijn naar zichzelf, hun talenten en hun ware bezieling in het leven.

In deze golf gaat het erom meer in contact te leven met je ziel en ware bestemming, ingegeven door jouw eigen spiritueel kompas. En vaak is dit iets anders dan wat je persoonlijkheid, of je ouders 😊, bedacht hebben. Want als jij voor een kantoorjob gaat, terwijl je ziel van plan was wereldreiziger te worden, dan kan deze wel eens in opstand komen (bijv. door lage energie, demotivatie of kwaaltjes). De witte wind golf nodigt je uit los te komen van verwachtingen over hoe je leven, relatie, job… eruit zouden moeten zien opdat je sociaal aanvaard zou worden, en te gaan voor wat echt bij je hoort en wat goed voor je voelt. Breek los uit alle dikke korsten van sociale wenselijkheid.

DE WITTE WIND ALS LEVENSADEM DIE BEZIELT

 

De witte wind is het zonneteken dat vlak na de rode draak komt. Je zou daarbij kunnen zeggen dat de rode draak de eerste ruwe vorm neerzet en dus het lichaam aarde geeft. De witte wind is dan de levensadem die vervolgens het levenloze lichaam bezieling, adem en leven geeft. 

De witte wind is de levensadem die alles wat leeft bezielt. Deze levensadem raakt de ‘matrix van grenzeloze potentie’ aan met zijn intentie en geeft daardoor concreet vorm aan de levensenergie. De witte wind is de oervader die een creatie met bevlogenheid bekrachtigt én letterlijk bezielt, een ziel geeft. Het is de geest/spirit/het goddelijke, die via zijn intentie en gedachten vormeloze materie tot leven brengt. Het boeiende is dat de onzichtbare kracht van de wind vooral merkbaar is door het effect op de dingen die erdoor in beweging komen. 

Witte winden zijn vaak heel geïnspireerde en bezielde mensen. Overal waar ze komen zorgen ze voor inzichten en spiritualiteit. Ze zijn net dat tikkeltje extra in de groep… Ze brengen een bepaalde magie en bevlogenheid, die ruimte creëert en mensen verbindt. 

Welke werkelijkheid wil jij bezielen? Heb je een droom? Wat voel jij als de diepere wens van jouw ziel om hier op aarde neer te zetten? Vanuit je gedachten schep je. Hoe helderder je visioen is, hoe gemakkelijker de manifestatie ervan. Want eerst is er steeds een intentie, een idee, dat zich dan geleidelijk aan steeds verder concretiseert en materialiseert.

DE WITTE WIND ALS LEVENSADEM DIE BEZIELT

 

De witte wind is het zonneteken dat vlak na de rode draak komt. Je zou daarbij kunnen zeggen dat de rode draak de eerste ruwe vorm neerzet en dus het lichaam aarde geeft. De witte wind is dan de levensadem die vervolgens het levenloze lichaam bezieling, adem en leven geeft. 

De witte wind is de levensadem die alles wat leeft bezielt. Deze levensadem raakt de ‘matrix van grenzeloze potentie’ aan met zijn intentie en geeft daardoor concreet vorm aan de levensenergie. De witte wind is de oervader die een creatie met bevlogenheid bekrachtigt én letterlijk bezielt, een ziel geeft. Het is de geest/spirit/het goddelijke, die via zijn intentie en gedachten vormeloze materie tot leven brengt. Het boeiende is dat de onzichtbare kracht van de wind vooral merkbaar is door het effect op de dingen die erdoor in beweging komen. 

Witte winden zijn vaak heel geïnspireerde en bezielde mensen. Overal waar ze komen zorgen ze voor inzichten en spiritualiteit. Ze zijn net dat tikkeltje extra in de groep… Ze brengen een bepaalde magie en bevlogenheid, die ruimte creëert en mensen verbindt. 

Welke werkelijkheid wil jij bezielen? Heb je een droom? Wat voel jij als de diepere wens van jouw ziel om hier op aarde neer te zetten? Vanuit je gedachten schep je. Hoe helderder je visioen is, hoe gemakkelijker de manifestatie ervan. Want eerst is er steeds een intentie, een idee, dat zich dan geleidelijk aan steeds verder concretiseert en materialiseert.

JE ZIEL VOLLEDIG LATEN INDALEN

 

Via een diepe verbinding met jezelf, je unieke waarheid en hartenwensen maak je ruimte voor het volledig indalen van je ziel in deze aardse werkelijkheid. Jouw ziel werkt doorheen verschillende energetische lichamen, die geleidelijk aan dichter en vaster worden en die het zo mogelijk maken geïncarneerd op aarde te leven.

In de hogere lichtsferen is de blauwdruk aanwezig van wie je werkelijk bent en kan zijn in je volle potentieel. Jouw hogere ziel vertoeft steeds in deze sferen en is een belichaming van goddelijke intelligentie en bewustwording. Jouw goddelijke ziel is wie jij werkelijk bent, jouw ware IK.

Het is de bedoeling tot een gealigneerde aanwezigheid in al je lichamen te komen vanuit jouw zielskern en lichtwezen. Je bent dan één en heel in jezelf op alle niveaus: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Je denken, voelen én doen zijn één.

Je ziel gebruikt je intuïtie als koppelingsinstrument tussen zichzelf en je aardse lichaam, om je persoonlijkheid de juiste richting aan te geven. Laat jouw intuïtie het kompas van je leven zijn, zodat je leven gedragen wordt door je ziel.

Maak deze 13 dagen dagelijks contact met de Universele Bronenergie, zodat ze je kan vullen en energetiseren. Je hoeft dan niet te teren op de energie van anderen en deze secundaire energie steeds weer opnieuw te recycleren. Je hebt immers zelf rechtstreeks, direct en altijd toegang tot de Universele Bron van zuivere, hoog trillende en revitaliserende energie.

 

DE KLEUR WIT VAN HET NOORDEN EN DE WINTER

 

Wit is de kleur van het noorden, de plek van de zielen en de stilte. In het noorden komt de zon niet en is het kouder, net zoals in de winter. Schijnbaar is er niets, maar toch leeft en rust er van alles onder de grond, wachtend om in de lente, bij een nieuwe seizoenscyclus, terug boven de oppervlakte te komen. Alle wijsheid is steeds aanwezig.

Wit vraagt je naar binnen te keren en je te verdiepen. Wit nodigt uit om contact te maken met spirit, je gidsen, je voorouders en de engelen. Het is dus zeker een goed idee om je tijdens deze golf bewust te zijn van die kant van het leven die niet ‘aards’ is. Stel je deze 13 dagen open voor de spirituele en onzichtbare kant van het leven.

Wit gaat ook over technologie, informatie, denken, ideeën, netwerken, connecteren en verbale communicatie. Wit is bijgevolg gekoppeld aan het element lucht en de mentale laag.

Maak deze 13 dagen dagelijks contact met de Universele Bronenergie, zodat ze je kan vullen en energetiseren. Je hoeft dan niet te teren op de energie van anderen en deze secundaire energie steeds weer opnieuw te recycleren. Je hebt immers zelf rechtstreeks, direct en altijd toegang tot de Universele Bron van zuivere, hoog trillende en revitaliserende energie.

 

DE KLEUR WIT VAN HET NOORDEN EN DE WINTER

 

Wit is de kleur van het noorden, de plek van de zielen en de stilte. In het noorden komt de zon niet en is het kouder, net zoals in de winter. Schijnbaar is er niets, maar toch leeft en rust er van alles onder de grond, wachtend om in de lente, bij een nieuwe seizoenscyclus, terug boven de oppervlakte te komen. Alle wijsheid is steeds aanwezig.

Wit vraagt je naar binnen te keren en je te verdiepen. Wit nodigt uit om contact te maken met spirit, je gidsen, je voorouders en de engelen. Het is dus zeker een goed idee om je tijdens deze golf bewust te zijn van die kant van het leven die niet ‘aards’ is. Stel je deze 13 dagen open voor de spirituele en onzichtbare kant van het leven.

Wit gaat ook over technologie, informatie, denken, ideeën, netwerken, connecteren en verbale communicatie. Wit is bijgevolg gekoppeld aan het element lucht en de mentale laag.

UITSPREKEN EN ONDER WOORDEN BRENGEN WAT IN JE LEEFT

 

Communicatie met jezelf én anderen is key in deze witte wind golf. Er moet dus veel gepraat worden. 😊 De bedoeling is om niet dicht te klappen, maar wel om echt uit te spreken waar het over gaat. De witte wind laat namelijk vaak het achterste van zijn tong niet zien.

Verbindende communicatie is een grote les in deze golf. De witte wind staat immers voor de kracht om mogelijkheden en kansen te scheppen via verbindende en bevrijdende communicatie. Probeer dus zeker vanuit je allerhoogste en liefdevolle waarheid te spreken.

In zijn schaduw gaat de witte wind echter intense emoties uit de weg en creëert hij afstand en miscommunicatie. Hij heeft de neiging dicht te klappen als het moeilijk wordt en hij gedraagt zich dan uiterst introvert. Het tonen van gevoelens en het uiten van behoeften kan net iets lastiger zijn voor hem.

Weersta deze 13-daagse periode dus de neiging om je terug te trekken en alles te veel vanop een afstand te bekijken. Zeker wanneer je het gevoel hebt er niet meer bij te horen. Ga in interactie en probeer de verbinding met de andere(n) te maken of te herstellen. Waar zitten jullie gelijkenissen in plaats van de verschillen? In welke overkoepelende en hogere waarde kunnen jullie je beide wel vinden? Met elkaar praten is zo belangrijk! Deel wat er werkelijk in je leeft. Zo krijgt de ander ook de kans om eventueel misbegrip en foute interpretaties recht te zetten.

URANUS HOORT BIJ DE WITTE WIND

 

De planeet die bij de witte wind hoort is Uranus. Deze staat voor het hogere weten, plotse veranderingen, het herbekijken van het bestaande om het te vernieuwen en te verbeteren en zo ook de toekomst te kunnen doorstaan. Uranus verenigt schijnbaar onverenigbare polariteiten vanuit ‘outside the box’-denken. Eigenlijk is er bij Uranus zelfs geen ‘box’. Veranderingen zijn vaak totaal en revolutionair. Waterman (huis 11) komt na het teken Steenbok (huis 10) in de Westerse astrologie en doorbreekt dus de bestaande structuren en wetten van Steenbok om te vernieuwen en te innoveren. Uranus staat voor plotse veranderingen die je vaak niet ziet aankomen. 

Een gezonde dosis flexibiliteit hoort dan ook bij de witte wind. Gebruik de vele veranderingen die zich in je leven aandienen steeds als kans om je bewustzijn te verruimen. Laat je echter niet verleiden om met alle winden mee te waaien. Het kan een uitdaging zijn voor de witte wind te weten wanneer en hoe zich te concentreren. Hij kan versnipperd geraken in al zijn interessegebieden. Wind wordt door het leven uitgedaagd om besluitvaardigheid te tonen, gemaakte afspraken na te komen en verantwoordelijkheid te nemen waar nodig. 

De hogere rationaliteit van Waterman maakt dat de witte wind een grote mentale kracht heeft. Mensen met dit zonneteken zijn vernieuwers, ingenieurs, adviseurs, counselors en gedreven communicatoren. Maar hun mentale kracht heeft ook haar schaduwkanten. Dan gaat de witte wind twijfelen, aan zijn beslissingen en aan zijn zichzelf. Wanneer de witte wind het moeilijk heeft, blijft hij wel eens in zijn hoofd zitten, trekt hij zich terug en tracht hij intense emoties te onderdrukken en weg te rationaliseren.

URANUS HOORT BIJ DE WITTE WIND

 

De planeet die bij de witte wind hoort is Uranus. Deze staat voor het hogere weten, plotse veranderingen, het herbekijken van het bestaande om het te vernieuwen en te verbeteren en zo ook de toekomst te kunnen doorstaan. Uranus verenigt schijnbaar onverenigbare polariteiten vanuit ‘outside the box’-denken. Eigenlijk is er bij Uranus zelfs geen ‘box’. Veranderingen zijn vaak totaal en revolutionair. Waterman (huis 11) komt na het teken Steenbok (huis 10) in de Westerse astrologie en doorbreekt dus de bestaande structuren en wetten van Steenbok om te vernieuwen en te innoveren. Uranus staat voor plotse veranderingen die je vaak niet ziet aankomen. 

Een gezonde dosis flexibiliteit hoort dan ook bij de witte wind. Gebruik de vele veranderingen die zich in je leven aandienen steeds als kans om je bewustzijn te verruimen. Laat je echter niet verleiden om met alle winden mee te waaien. Het kan een uitdaging zijn voor de witte wind te weten wanneer en hoe zich te concentreren. Hij kan versnipperd geraken in al zijn interessegebieden. Wind wordt door het leven uitgedaagd om besluitvaardigheid te tonen, gemaakte afspraken na te komen en verantwoordelijkheid te nemen waar nodig. 

De hogere rationaliteit van Waterman maakt dat de witte wind een grote mentale kracht heeft. Mensen met dit zonneteken zijn vernieuwers, ingenieurs, adviseurs, counselors en gedreven communicatoren. Maar hun mentale kracht heeft ook haar schaduwkanten. Dan gaat de witte wind twijfelen, aan zijn beslissingen en aan zijn zichzelf. Wanneer de witte wind het moeilijk heeft, blijft hij wel eens in zijn hoofd zitten, trekt hij zich terug en tracht hij intense emoties te onderdrukken en weg te rationaliseren.

WITTE WERELDOVERBRUGGER OP TOON 5: EIGEN STUURMAN ZIJN OMTRENT LOSLATEN

 

De witte wereldoverbrugger vertegenwoordigt de kracht van de dood en de onderwereld. Hij teacht loslaten, acceptatie en overgave. Dit soort overgave gaat niet over opgeven of je macht aan iemand anders geven. De wereldoverbrugger leidt je daarentegen naar een ‘weten’ dat het rationeel verstand ver overstijgt. Het is het diepere weten dat, wat je op dit moment ook ervaart, hoe moeilijk of uitdagend het ook mag lijken, het je spirituele evolutie dient op een perfecte manier. 

De wereldoverbrugger op toon 5 vraagt van je om stuurman te zijn in je eigen leven omtrent loslaten. Waarvan voel je dat het zijn tijd gehad heeft? Specifiek in deze witte wind golf gaat het erover de dingen of mensen die je ziel niet langer vervullen, los te laten. Dit kan een relatie zijn, een project werk of gewoon een patroon dat je niet langer dient. Toon 5 betekent dat jij hebt te bepalen wat je hebt los te laten. Dit zal je zelf moeten doen en zal niemand anders voor jou doen. Communiceren over wat er gaande is, kan in dit geval een belangrijke eerste stap zijn. 

Wees eerlijk met jezelf en vertrouw op je aanvoelen van de juiste timing. Hoe meer je in verzet gaat tegen deze ‘divine timing’, hoe moeilijker en hoe zwaarder het wordt. Wanneer je weerstand blijft bieden aan dit proces, kan het zijn dat je uiteindelijk tot nederigheid gedwongen wordt. Want het leven kan je niet controleren. Het brengt een flow waarop je enkel in overgave kan gaan.

GELE STER OP TOON 7: PLEK INNEMEN ALS RICHTINGAANWIJZER

 

Sta je jezelf toe om jouw plek in te nemen en te stralen? In deze witte wind golf kan dit wel eens een issue zijn. Weet jij waar je goed in bent? Wat jouw dromen en talenten zijn? De gele ster op toon 7 vraagt je om afgestemd te zijn op jouw stralende kracht en unieke schoonheid, en deze te delen met de wereld. 

Wanneer de gele ster niet schijnt, onderwaardeert hij zijn eigen deel en plek en denkt hij in tekorten. Weet dat alleen jij jouw unieke rol in het grote geheel kan vervullen; ieder brengt immers zijn eigen onvervangbare deel in. Jij schijnt licht op jouw unieke manier en bent een onmisbaar geschenk voor de wereld. Neem stralend die ene plek in die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kan innemen. Dat zou in deze witte wind golf je focus moeten zijn. 

De gele ster energie is die van schoonheid en kunstzinnigheid, die alles mooi en harmonieus maakt. Hij zorgt ervoor dat ieder zijn deel en plek krijgt, op de juiste plaats en het juiste moment. Jij mag dus helemaal stralen naast de andere sterren, volledig in harmonie en gelijkwaardigheid. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk voor de gele ster, want zodra je jouw plek gaat innemen, kom je alles tegen wat je daarvan heeft verwijderd. De gele ster maakt vaak gedurende (langere) periodes disharmonie mee, om dan pas te ervaren wat werkelijke harmonie is. 

Kijk je eigen disharmonische patronen dus in de ogen en transformeer ze. Want vaak is het moeilijk om andere mensen echt hun plek te geven, omdat je je eigen plek nog niet gevonden hebt. Evalueer je uitspraken en ga na of je anderen ook werkelijk in hun waarde laat.

GELE STER OP TOON 7: PLEK INNEMEN ALS RICHTINGAANWIJZER

 

Sta je jezelf toe om jouw plek in te nemen en te stralen? In deze witte wind golf kan dit wel eens een issue zijn. Weet jij waar je goed in bent? Wat jouw dromen en talenten zijn? De gele ster op toon 7 vraagt je om afgestemd te zijn op jouw stralende kracht en unieke schoonheid, en deze te delen met de wereld. 

Wanneer de gele ster niet schijnt, onderwaardeert hij zijn eigen deel en plek en denkt hij in tekorten. Weet dat alleen jij jouw unieke rol in het grote geheel kan vervullen; ieder brengt immers zijn eigen onvervangbare deel in. Jij schijnt licht op jouw unieke manier en bent een onmisbaar geschenk voor de wereld. Neem stralend die ene plek in die voor jou bestemd is en die niemand anders dan jij kan innemen. Dat zou in deze witte wind golf je focus moeten zijn. 

De gele ster energie is die van schoonheid en kunstzinnigheid, die alles mooi en harmonieus maakt. Hij zorgt ervoor dat ieder zijn deel en plek krijgt, op de juiste plaats en het juiste moment. Jij mag dus helemaal stralen naast de andere sterren, volledig in harmonie en gelijkwaardigheid. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk voor de gele ster, want zodra je jouw plek gaat innemen, kom je alles tegen wat je daarvan heeft verwijderd. De gele ster maakt vaak gedurende (langere) periodes disharmonie mee, om dan pas te ervaren wat werkelijke harmonie is. 

Kijk je eigen disharmonische patronen dus in de ogen en transformeer ze. Want vaak is het moeilijk om andere mensen echt hun plek te geven, omdat je je eigen plek nog niet gevonden hebt. Evalueer je uitspraken en ga na of je anderen ook werkelijk in hun waarde laat.

WITTE HOND OP TOON 9: ZELFLIEFDE UITBREIDEN EN UITSTRALEN

 

De witte hond is de trouwe metgezel met het grote hart, steeds voor zichzelf en anderen paraat. Hij staat voor de langetermijnverbintenis tussen twee individuen met een gezamenlijk doel. Witte hond is het teken van liefde, affectie en zielsverwantschap.

Deze witte wind golf staat de witte hond op toon 9. Toon 9 gaat helemaal over groter maken, uitbreiden, uitstralen, je intentie zetten en meesterschap bereiken. Typisch voor de witte hond is dat hij eerder trouw is aan anderen dan aan zichzelf. Maar vanuit diepe zelfliefde kan je net veel voor anderen betekenen als motiverende kracht. Want door op te komen voor jezelf dwing je de ander immers om zijn groeistukken ook op te nemen. Laat je toewijding aan de onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf én de ander, je de moed geven de confrontatie op een zachte manier aan te gaan. Wetende dat de stap tot confrontatie even pittig kan zijn, maar dat je er daarna de vruchten van zal plukken.

Je gevoelens en emoties zijn een essentieel onderdeel van je leven. En daar zit een interessante les in voor de witte hond. Vaak ga je op in het drama van je leven, net omdat het moeilijk is om over je gevoelens te praten. Sta jezelf toe om zonder te (ver)oordelen te voelen en dit ook eerlijk naar buiten te brengen.

Neem bij moeilijke situaties even de tijd om via hartsademhaling weer contact te maken met de bron van onvoorwaardelijke liefde in jezelf. Voel hoe er achter elke emotie een liefdevolle boodschap of intentie zit, die je uitnodigt om er verder mee aan de slag te gaan.

WITTE TOVENAAR OP TOON 13: GENIETEN VAN MAGIE, RITUELEN EN SJAMANISME

 

Het doel van deze witte wind golf ligt bij de witte tovenaar op toon 13. De witte tovenaar staat voor integriteit, hartswijsheid, betovering en tijdloosheid. Hij is de mysticus, de healer, de priester, de sjamaan en de initiator van wonderen. Hij beweegt op de grens van het zichtbare en het onzichtbare, en heeft toegang tot verschillende dimensies. Hij werkt met de magie van symbolen, rituelen en ceremonies.

Wie weet bedenk je in deze periode wel een eigen ceremonie of ritueel om één van je intenties kracht bij te zetten. Dit kan heel simpel zijn: een tekst neerschrijven en in het vuur gooien, een kaars aansteken terwijl je je intentie zegt, een bloem op het water leggen, je intentie in een halfedelsteenkristal blazen, een kaart of kaars op je altaar zetten… Rituelen kunnen poorten openen, en via de kracht van je intentie komt er beweging in het thema waarmee je aan de slag wil gaan.

De tovenaar worstelt op het terrein van de emoties en leert in dit leven de les van omgaan met ingewikkelde relaties. Eén van zijn schaduwzijdes is verstrikt raken in intriges en familiale complexiteiten. Hij schiet dan door in controle en streeft persoonlijke macht na. Dit kan erg destructief zijn. Omdat de witte tovenaar op toon 13 staat, kunnen in deze golf wel wat intermenselijke verwikkelingen de kop opsteken. Als dat je overkomt, vergeet dan niet vanuit je hart naar de situatie te kijken.

Een grote kracht van de witte tovenaar is immers die van de hartswijsheid. Door de poort van je hart kan je emoties, angsten, oordelen en schaduwdelen in jezelf en anderen omarmen. Zonder oordeel over licht of duister kan de witte tovenaar alles recht in de ogen kijken, om het daarna te transformeren.

“Wat zou de Liefde doen in dit geval?” is een mooie vraag om je te helpen vanuit je hart te kijken. Richt je dan op hoe je het graag wil zien en houd de oplossing als intentie voor je hart.

Ga in deze witte golf de uitdaging aan om verbindend te communiceren en volg de weg van je hart. Voel de magie in en rondom je.

Veel liefs,

Sofie

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

 

WITTE TOVENAAR OP TOON 13: GENIETEN VAN MAGIE, RITUELEN EN SJAMANISME

 

Het doel van deze witte wind golf ligt bij de witte tovenaar op toon 13. De witte tovenaar staat voor integriteit, hartswijsheid, betovering en tijdloosheid. Hij is de mysticus, de healer, de priester, de sjamaan en de initiator van wonderen. Hij beweegt op de grens van het zichtbare en het onzichtbare, en heeft toegang tot verschillende dimensies. Hij werkt met de magie van symbolen, rituelen en ceremonies.

Wie weet bedenk je in deze periode wel een eigen ceremonie of ritueel om één van je intenties kracht bij te zetten. Dit kan heel simpel zijn: een tekst neerschrijven en in het vuur gooien, een kaars aansteken terwijl je je intentie zegt, een bloem op het water leggen, je intentie in een halfedelsteenkristal blazen, een kaart of kaars op je altaar zetten… Rituelen kunnen poorten openen, en via de kracht van je intentie komt er beweging in het thema waarmee je aan de slag wil gaan.

De tovenaar worstelt op het terrein van de emoties en leert in dit leven de les van omgaan met ingewikkelde relaties. Eén van zijn schaduwzijdes is verstrikt raken in intriges en familiale complexiteiten. Hij schiet dan door in controle en streeft persoonlijke macht na. Dit kan erg destructief zijn. Omdat de witte tovenaar op toon 13 staat, kunnen in deze golf wel wat intermenselijke verwikkelingen de kop opsteken. Als dat je overkomt, vergeet dan niet vanuit je hart naar de situatie te kijken.

Een grote kracht van de witte tovenaar is immers die van de hartswijsheid. Door de poort van je hart kan je emoties, angsten, oordelen en schaduwdelen in jezelf en anderen omarmen. Zonder oordeel over licht of duister kan de witte tovenaar alles recht in de ogen kijken, om het daarna te transformeren.

“Wat zou de Liefde doen in dit geval?” is een mooie vraag om je te helpen vanuit je hart te kijken. Richt je dan op hoe je het graag wil zien en houd de oplossing als intentie voor je hart.

Ga in deze witte golf de uitdaging aan om verbindend te communiceren en volg de weg van je hart. Voel de magie in en rondom je.

Veel liefs,

Sofie

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

 

Voelt Groeidala's blog als de woorden die jij net op dit moment nodig had? Is de Tzolkin app een grote meerwaarde in jouw leven?

Donaties zijn super welkom! Fijn dat je jouw waardering toont. In de uitwerking van deze 2 projecten kruipt immers enorm veel tijd en liefde.

Bedrag

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

 

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen.

Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen, talent en talentontwikkeling. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Er is ook een uitgebreidere versie voor professioneel gebruik beschikbaar. 

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA