Tzolkin Rode Aarde golf 26 maart 2024

moeiteloosheid, gronding, innerlijke gecentreerdheid en synchroniciteit

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij,

Het is vandaag 26 maart 2024 en in de Tzolkin dreamspell telling is het vandaag Rode Aarde toon 1. De rode aarde golf is dus gestart en dat betekent dat het de komende 13-dagen een magische tijd kan worden vol synchroniciteiten. De kernwoorden die bij de rode aarde horen zijn moeiteloosheid, gronding, innerlijke gecentreerdheid en synchroniciteit.

Voor ik uitgebreid inga op de belangrijkste elementen uit de rode aarde golf, volgt hierna eerst een korte samenvatting met een overzicht van alle zonneteken-toon combinaties uit deze golf.

DE KORTE SAMENVATTING VAN DEZE RODE AARDE GOLF

 

1. Het thema en de rode draad (toon 1) van deze energetische golf van 13 dagen is rode aarde; moeiteloosheid, gronding, innerlijke gecentreerdheid en synchroniciteit.

2. De uitdaging van deze golf, en dus de energie die je te tonen hebt (toon 2) om alles tot een synergie te laten komen, is witte spiegel; reflectie, spiegeling, waarheid en inzichtgevende kracht.

3. In lijn met de blauwe storm hebben jouw relaties (toon 3) te zijn; transformatie, multifunctionaliteit, wedergeboorte en eigen katalysator zijn. Hierin heb je actie te ondernemen.

4. Het kader (toon 4) van deze golf is gele zon; universaliteit, verlichting, eenheid en onvoorwaardelijke liefde. Ook inzake grenzen stellen geeft de gele zon aan waarop te letten.

5. Neem eigen leiderschap (toon 5) op omtrent rode draak; oervertrouwen, daadkracht, koestering en creatie. Reken niet op anderen om dit te doen, want hierin heb je jezelf te bekrachtigen.

6. Tussen jou en je omgeving (toon 6) mag je je focussen op witte wind; bezieling, communicatie, levensadem en spirit. Zo hoort het dynamische ritme tussen jou en je omgeving te zijn.

7. Als richtingaanwijzer om te zien of je goed bezig bent of niet (toon 7), heb je je te richten op blauwe nacht; uniekheid, droomtalent, stilte en zelfbewustzijn.

8. Innerlijk evenwicht (toon 8) bereik je door geel zaad; doelgerichte groei, ontwikkeling, bewustwording en scheppingskracht. Deze energie helpt je als je uit balans bent.

9. Je intentie (toon 9) mag je richten op rode slang; passie, levenskracht, instinct en lichaamswijsheid. Het is de bedoeling hier meesterschap in te bereiken.

* Een poortdag op toon 9 met als levensles[1]: zelfliefde – je eigen ruimte in zachtheid innemen.

10. Manifesteer hier op aarde (toon 10) in dagdagelijkse dingen witte wereldoverbrugger; loslaten, dood, acceptatie en bemiddelingskracht. Maak het zichtbaar en tastbaar. De energie van de witte wereldoverbrugger helpt je om dingen neer te zetten.

 [1] Voor wie in een specifieke Tzolkin golf geboren is en ze dus als geboortegolf heeft, is er aan elke poortdag van deze geboortegolf een levensles verbonden. Valt je jaargolf in een golf? Dan geven de poortdagen van die golf jouw jaarlessen aan. Deze zijn minder intens, maar wel een belangrijk aandachtspunt voor dat jaar. En sowieso: als een golf als periode-energie voorbijkomt, zoals nu voor iedereen op aarde de rode aarde golf, dan resoneren we allemaal even mee met deze energie.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

6. Tussen jou en je omgeving (toon 6) mag je je focussen op witte wind; bezieling, communicatie, levensadem en spirit. Zo hoort het dynamische ritme tussen jou en je omgeving te zijn.

7. Als richtingaanwijzer om te zien of je goed bezig bent of niet (toon 7), heb je je te richten op blauwe nacht; uniekheid, droomtalent, stilte en zelfbewustzijn.

8. Innerlijk evenwicht (toon 8) bereik je door geel zaad; doelgerichte groei, ontwikkeling, bewustwording en scheppingskracht. Deze energie helpt je als je uit balans bent.

9. Je intentie (toon 9) mag je richten op rode slang; passie, levenskracht, instinct en lichaamswijsheid. Het is de bedoeling hier meesterschap in te bereiken.

* Een poortdag op toon 9 met als levensles[1]: zelfliefde – je eigen ruimte in zachtheid innemen.

10. Manifesteer hier op aarde (toon 10) in dagdagelijkse dingen witte wereldoverbrugger; loslaten, dood, acceptatie en bemiddelingskracht. Maak het zichtbaar en tastbaar. De energie van de witte wereldoverbrugger helpt je om dingen neer te zetten.

 [1] Voor wie in een specifieke Tzolkin golf geboren is en ze dus als geboortegolf heeft, is er aan elke poortdag van deze geboortegolf een levensles verbonden. Valt je jaargolf in een golf? Dan geven de poortdagen van die golf jouw jaarlessen aan. Deze zijn minder intens, maar wel een belangrijk aandachtspunt voor dat jaar. En sowieso: als een golf als periode-energie voorbijkomt, zoals nu voor iedereen op aarde de rode aarde golf, dan resoneren we allemaal even mee met deze energie.

11. De kwetsbaarheid van deze golf (toon 11) is blauwe hand; uitstelgedrag, vastzitten in starre structuren, ziekte en gevoelens van ontoereikendheid (negatief geformuleerd). Pool dit om en ervaar de bevrijding van deze golf, blauwe hand; openheid, flow, heling, weten en be-grijpen (positief geformuleerd).

12. Bereik een nieuw evenwicht (toon 12) inzake gele ster; harmonie, schoonheid, je plek innemen en gelijkwaardigheid. Dit mag je ook samen met anderen doen.

* Een poortdag op toon 12 met als levensles: dankbaarheid – in schoonheid jouw unieke pad bewandelen en het proces doorleven.

13. Het thuiskomen en doel (toon 13) van deze golf ligt in rode maan; zelfvertrouwen, talenten opwekken, fijngevoeligheid en zuiverende stroming. Geniet door dit na te streven en te ervaren.

Hoe heb jij de afgelopen 52 dagen ervaren? Het blauwe kasteel van transformatie met alle poortdagen en centrumdagen, helemaal in het midden van de Tzolkin is ‘eindelijk’ achter de rug. Dat betekent dat het de komende tijd normaal gezien iets minder intens zal zijn.

Het vierde en gele kasteel in de Tzolkin start nu, met de intrede van de rode aarde golf. De kleur geel van het gele kasteel heeft te maken met rijpen, openbloeien en vervolmaken. Geel is een dynamische, impulsieve, startende en veranderende energie. Je mag de vruchten plukken van al je voorafgaande werk. Je zal oogsten wanneer je je inzet en je blijft focussen op je doel. Het gaat om het leven in volle bloei en rijpheid. Geel is gerelateerd aan de zomer, het element vuur, verantwoordelijkheid en actie. De kleur geel nemen we weer 4 golven met ons mee, zoals dat steeds het geval is bij een nieuw kasteel. Deze rode aarde golf is de eerste golf van het gele kasteel.

INNERLIJK GECENTREERD ZIJN

 

De rode aarde staat voor de aarde die altijd in beweging is. De rode aarde nodigt je uit om innerlijke gecentreerdheid te vinden te midden van voortdurende verandering en beweging. Het is de herinnering aan de constante verbondenheid met Moeder Aarde en haar cycli. Wanneer je jezelf in deze gecentreerde staat bevindt, ben je in harmonie met de kracht van het ‘nu’, waar alle mogelijkheden zich ontvouwen.

De rode aarde fungeert als de poort naar je natuurlijke afstemming met de aarde en haar energieën. Het is de ‘unis mundi’, het punt van perfecte gecentreerdheid waaruit alle creatie ontspringt. Hier vind je de balans tussen hemel en aarde, tussen de fysieke en de spirituele wereld. Wanneer je vanuit dit innerlijke centrum leeft, ben je niet alleen verbonden met jezelf, maar ook met het galactische centrum. Jouw centrum wordt het centrum van het universum, en kosmisch bewustzijn stroomt door jou heen. Het is niet iets externs, maar een innerlijke resonantie die je verbindt met de oneindige intelligentie van het universum.

 

JIJ BENT AARDE

 

Jouw lichaam is niet alleen op Aarde, het is van aarde. Elke cel, elke vezel van je lichaam is doordrongen van de essentie van Moeder Aarde, geweven met haar elementen. We zijn gevormd uit de aarde, gedragen door haar energieën en verbonden met haar ritmes. Als je zou uitzoomen en de planeet vanuit de ruimte zou bekijken, zou je geen duidelijk zichtbaar onderscheid zien tussen Moeder Aarde en haar levende bewoners. Jij en jouw fysieke ziele-voertuig zijn een integraal onderdeel van deze levende planeet.

Terwijl jouw ziel zich op verschillende niveaus van bewustzijn en dimensies bevindt, is jouw fysieke lichaam de focus van je huidige ervaring. Het is het instrument waardoor je de geschenken van het leven ontvangt en de wereld om je heen ervaart. Het erkennen van jouw essentiële aard als onderdeel van de aarde opent de deur naar een dieper begrip van jouw plaats in het kosmische geheel. Het herinnert eraan dat je niet losstaat van de natuur, maar er juist een integraal onderdeel van bent.

INNERLIJK GECENTREERD ZIJN

 

De rode aarde staat voor de aarde die altijd in beweging is. De rode aarde nodigt je uit om innerlijke gecentreerdheid te vinden te midden van voortdurende verandering en beweging. Het is de herinnering aan de constante verbondenheid met Moeder Aarde en haar cycli. Wanneer je jezelf in deze gecentreerde staat bevindt, ben je in harmonie met de kracht van het ‘nu’, waar alle mogelijkheden zich ontvouwen.

De rode aarde fungeert als de poort naar je natuurlijke afstemming met de aarde en haar energieën. Het is de ‘unis mundi’, het punt van perfecte gecentreerdheid waaruit alle creatie ontspringt. Hier vind je de balans tussen hemel en aarde, tussen de fysieke en de spirituele wereld. Wanneer je vanuit dit innerlijke centrum leeft, ben je niet alleen verbonden met jezelf, maar ook met het galactische centrum. Jouw centrum wordt het centrum van het universum, en kosmisch bewustzijn stroomt door jou heen. Het is niet iets externs, maar een innerlijke resonantie die je verbindt met de oneindige intelligentie van het universum.

 

JIJ BENT AARDE

 

Jouw lichaam is niet alleen op Aarde, het is van aarde. Elke cel, elke vezel van je lichaam is doordrongen van de essentie van Moeder Aarde, geweven met haar elementen. We zijn gevormd uit de aarde, gedragen door haar energieën en verbonden met haar ritmes. Als je zou uitzoomen en de planeet vanuit de ruimte zou bekijken, zou je geen duidelijk zichtbaar onderscheid zien tussen Moeder Aarde en haar levende bewoners. Jij en jouw fysieke ziele-voertuig zijn een integraal onderdeel van deze levende planeet.

Terwijl jouw ziel zich op verschillende niveaus van bewustzijn en dimensies bevindt, is jouw fysieke lichaam de focus van je huidige ervaring. Het is het instrument waardoor je de geschenken van het leven ontvangt en de wereld om je heen ervaart. Het erkennen van jouw essentiële aard als onderdeel van de aarde opent de deur naar een dieper begrip van jouw plaats in het kosmische geheel. Het herinnert eraan dat je niet losstaat van de natuur, maar er juist een integraal onderdeel van bent.

Leven in het hier en nu is geen illusie; het is de enige realiteit die er is. Al het prachtige van het leven speelt zich af in dit moment, niet in het verleden of in de toekomst. Let op de subtiele kosmische signalen om je heen, de synchroniciteiten die je pad verlichten en je leiden op je reis naar huis. 

Wees wakker en maak bewuste keuzes in je dagelijks leven, openstaand voor de wegwijzers die je unieke levenspuzzel helpen ontrafelen. Wees wakker en maak alerte keuzes. Sta klaar om de signalen op te vangen en te volgen, terwijl je je weg vindt naar de diepere betekenis van je bestaan. 

Misschien ervaar je juist negatieve synchroniciteiten, zoals herhaalde tegenslagen? Neem even de tijd om te reflecteren op welk aspect van je ontwikkeling je mogelijk niet oppakt. Je gidsen en je Hoger Zelf proberen je aan te moedigen tot actie. 

Besef dat deze roep tot actie steeds sterker zal worden, totdat je er niet meer omheen kunt. Jouw ware zelf kent de perfecte timing en het juiste patroon van jouw ontwikkeling, en zal je leiden op je pad. 

Word je bewust van het feit dat je niet gescheiden bent van je omgeving. Je leeft in een levendige wereld die interageert en reageert op jouw bewustzijn en perceptie. Hoe jij naar het leven kijkt, bepaalt welke informatie je ontvangt. Sta open voor de lessen die je omgeving je probeert te leren, en wees bereid om te groeien en te evolueren in overeenstemming met je hogere doelen.

JOUW NATUURLIJKE KOERS VOLGEN

 

Jouw natuurlijke koers volgen, geleid door de kracht van de rode aarde, is als het volgen van een liefdevolle leidende kracht. Het is alsof je de zwaartekracht in een horizontale richting voelt trekken, je voeten moeiteloos hun weg vinden, geleid door een onzichtbare kracht. Vertrouw op hun tred, want zij volgen het pad van Moeder Aarde zelf. 

Wanneer je als een magneet de weg volgt die je vanuit je innerlijke centrum voelt dat je moet bewandelen, loop je in harmonie met het ritme van het universum. Dit is wat pure synchroniciteit wordt genoemd, waarin je je afstemt op de kosmische dans van het leven. 

Richt je op het synchroniseren met jouw hoogste pad, de weg van jouw ziel hier op aarde. Weet dat deze weg niet vrij zal zijn van uitdagingen of obstakels, maar door trouw te blijven aan jouw unieke pad, legt jouw ziel precies dat traject af dat nodig is voor zijn groei en ontwikkeling. 

Door in verbinding te blijven met jouw innerlijke gecentreerdheid, welke resoneert met de kracht van de rode aarde, kun je jezelf leiden naar een leven dat in lijn is met jouw diepste doelen en aspiraties. Innerlijke gecentreerdheid bereik je als al je innerlijke ikken gealigneerd zijn. Alle innerlijke neuzen staan in dezelfde richting, wat mogelijks het resultaat is van een innerlijke onderhandeling[1]. In deze staat van alignment vind je vervulling en voldoening, wetende dat je op weg bent naar jouw bestemming, gedragen door de liefdevolle en geleidende kracht van het universum.

[1] Is het moeilijk voor jou om tot innerlijke alignment te komen? Sofie helpt je hier graag bij tijdens een sessie life coaching.

JOUW NATUURLIJKE KOERS VOLGEN

 

Jouw natuurlijke koers volgen, geleid door de kracht van de rode aarde, is als het volgen van een liefdevolle leidende kracht. Het is alsof je de zwaartekracht in een horizontale richting voelt trekken, je voeten moeiteloos hun weg vinden, geleid door een onzichtbare kracht. Vertrouw op hun tred, want zij volgen het pad van Moeder Aarde zelf. 

Wanneer je als een magneet de weg volgt die je vanuit je innerlijke centrum voelt dat je moet bewandelen, loop je in harmonie met het ritme van het universum. Dit is wat pure synchroniciteit wordt genoemd, waarin je je afstemt op de kosmische dans van het leven. 

Richt je op het synchroniseren met jouw hoogste pad, de weg van jouw ziel hier op aarde. Weet dat deze weg niet vrij zal zijn van uitdagingen of obstakels, maar door trouw te blijven aan jouw unieke pad, legt jouw ziel precies dat traject af dat nodig is voor zijn groei en ontwikkeling. 

Door in verbinding te blijven met jouw innerlijke gecentreerdheid, welke resoneert met de kracht van de rode aarde, kun je jezelf leiden naar een leven dat in lijn is met jouw diepste doelen en aspiraties. Innerlijke gecentreerdheid bereik je als al je innerlijke ikken gealigneerd zijn. Alle innerlijke neuzen staan in dezelfde richting, wat mogelijks het resultaat is van een innerlijke onderhandeling[1]. In deze staat van alignment vind je vervulling en voldoening, wetende dat je op weg bent naar jouw bestemming, gedragen door de liefdevolle en geleidende kracht van het universum.

[1] Is het moeilijk voor jou om tot innerlijke alignment te komen? Sofie helpt je hier graag bij tijdens een sessie life coaching.

 PLANEET URANUS

 

De planeet die bij de rode aarde hoort is Uranus. Uranus wordt geassocieerd met vernieuwing, vooruitgang en originaliteit. Deze planeet regeert over revoluties, uitvindingen en baanbrekende ontwikkelingen. Vanwege zijn associatie met vernieuwing en vooruitgang, wordt Uranus ook in verband gebracht met technologie, wetenschap, experimenten en de ontwikkeling van nieuwe ideeën en ontdekkingen. Uranus wordt gekenmerkt door een sterk rationeel aspect, dat verbonden is met het hogere weten. 

Uranus staat ook voor de zoektocht naar een betere toekomst, zowel op persoonlijk als op collectief niveau. Kernwoorden die hierbij horen zijn: gelijkheid, broederlijkheid, netwerken, sociale groepen, vrienden en sociale rechtvaardigheid. 

Verder wordt Uranus ook geassocieerd met plotselinge en onverwachte veranderingen[1] in het leven. Het kan gebeurtenissen aanduiden die uit het niets lijken te komen en die de bestaande orde verstoren. Het komt als een bliksemschicht uit het niets. Het bestaande wordt herbekeken, om het te vernieuwen en te verbeteren, om zo ook de toekomst te kunnen doorstaan. 

Vrijheid en onafhankelijkheid zijn erg belangrijk voor iemand met een sterke Uranus invloed. Uranus symboliseert het verlangen om regels te breken en conventies te negeren. Het moedigt aan tot individualiteit en het volgen van eigen paden, vaak buiten de geaccepteerde normen om. Uranus kan ook opstandigheid en grilligheid symboliseren. En kan wijzen op perioden van turbulentie en onrust, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau.

[1] Als voorbeeld: ons zoontje Ewan werd ongepland en dus ook onverwacht (maar wel heel welkom) verwerkt bij een Mars-Uranus conjunctie in transit net op mijn Ceres, de asteroide van het moederschap. Over een plotse verandering gesproken…

DE REBEL

 

In de Vedische numerologie wordt Uranus (getal 4) vaak geassocieerd met het archetype van de rebel en de revolutionair. Het symboliseert een krachtige energie die ernaar streeft om de status quo uit te dagen en vernieuwing te brengen door de traditionele structuren te doorbreken.

Net als in de westerse astrologie staat Uranus ook in de Vedische numerologie voor individuen die de dingen anders willen doen, vaak op hun eigen unieke manier. Deze mensen hebben een diepgewortelde drang naar vrijheid en onafhankelijkheid en zijn niet bang om tegen de heersende normen in te gaan. Deze energie kan leiden tot het doorbreken van ‘heilige huisjes’ en het uitdagen van gevestigde overtuigingen en tradities. Het moedigt mensen aan om buiten de gebaande paden te treden en nieuwe wegen te verkennen, zelfs als dat betekent dat ze weerstand en kritiek kunnen ervaren vanuit de rest van de samenleving.

Mensen die sterk beïnvloed worden door Uranus in hun profiel hebben vaak een pioniersgeest en een vooruitstrevende mentaliteit. Ze zijn innovatief, origineel en hebben de potentie om baanbrekende veranderingen teweeg te brengen in de wereld om hen heen. Hun rebelse geest kan soms als uitdagend worden ervaren, maar het is juist deze eigenschap die hen in staat stelt om nieuwe ideeën te introduceren en vooruitgang te boeken op verschillende gebieden van het leven.

 

EEN STERKE RATIONALITEIT

 

De rode aarde wordt vaak gekenmerkt door een sterke rationaliteit die gepaard gaat met zijn revolutionaire en soms controversiële ideeën. Hij is niet bang om risico’s te nemen en neigt naar radicale oplossingen die de status quo uitdagen. Zijn leiderschapsstijl is progressief en vrijheidslievend, maar kan als bedreigend worden ervaren door degenen die vasthouden aan de bestaande orde. Het kan voor de rode aarde heel moeilijk zijn om contact te maken met zijn emoties. Misschien zijn deze gevoelens zo intens dat hij overweldigd zou worden als hij ze zou toelaten. Daarom rationaliseert hij ze weg, totdat hij de intensiteit en mogelijke pijn kan hanteren.

 

DE REBEL

 

In de Vedische numerologie wordt Uranus (getal 4) vaak geassocieerd met het archetype van de rebel en de revolutionair. Het symboliseert een krachtige energie die ernaar streeft om de status quo uit te dagen en vernieuwing te brengen door de traditionele structuren te doorbreken.

Net als in de westerse astrologie staat Uranus ook in de Vedische numerologie voor individuen die de dingen anders willen doen, vaak op hun eigen unieke manier. Deze mensen hebben een diepgewortelde drang naar vrijheid en onafhankelijkheid en zijn niet bang om tegen de heersende normen in te gaan. Deze energie kan leiden tot het doorbreken van ‘heilige huisjes’ en het uitdagen van gevestigde overtuigingen en tradities. Het moedigt mensen aan om buiten de gebaande paden te treden en nieuwe wegen te verkennen, zelfs als dat betekent dat ze weerstand en kritiek kunnen ervaren vanuit de rest van de samenleving.

Mensen die sterk beïnvloed worden door Uranus in hun profiel hebben vaak een pioniersgeest en een vooruitstrevende mentaliteit. Ze zijn innovatief, origineel en hebben de potentie om baanbrekende veranderingen teweeg te brengen in de wereld om hen heen. Hun rebelse geest kan soms als uitdagend worden ervaren, maar het is juist deze eigenschap die hen in staat stelt om nieuwe ideeën te introduceren en vooruitgang te boeken op verschillende gebieden van het leven.

 

EEN STERKE RATIONALITEIT

 

De rode aarde wordt vaak gekenmerkt door een sterke rationaliteit die gepaard gaat met zijn revolutionaire en soms controversiële ideeën. Hij is niet bang om risico’s te nemen en neigt naar radicale oplossingen die de status quo uitdagen. Zijn leiderschapsstijl is progressief en vrijheidslievend, maar kan als bedreigend worden ervaren door degenen die vasthouden aan de bestaande orde. Het kan voor de rode aarde heel moeilijk zijn om contact te maken met zijn emoties. Misschien zijn deze gevoelens zo intens dat hij overweldigd zou worden als hij ze zou toelaten. Daarom rationaliseert hij ze weg, totdat hij de intensiteit en mogelijke pijn kan hanteren.

 

Als de rode aarde te lang wacht met het uiten van zijn emoties, kan dit leiden tot innerlijke spanning die zich opbouwt als energie, vergelijkbaar met de krachten die aardbevingen veroorzaken. Uiteindelijk kan deze opgebouwde energie niet langer worden onderdrukt en kan deze met geweld tot uitbarsting komen. 

Het vinden van een evenwicht tussen emoties en rationeel denken is daarom een ​​ware uitdaging voor de rode aarde. Het vereist het vermogen om zijn innerlijke wereld in balans te brengen met zijn rationele benadering van het leven, zodat hij op een gezonde en constructieve manier kan omgaan met zowel zijn emoties als zijn ideeën.

 

MAAK DE DINGEN NIET MOEILIJKER DAN ZE ZIJN

 

De rode aarde nodigt je uit om te ervaren dat je de dingen niet moeilijker moet maken dan ze zijn. Het is een uitnodiging tot moeiteloosheid, waarbij innerlijke gecentreerdheid centraal staat en je vanuit je innerlijke wezen voelt welke stappen je moet zetten. Echter, door alleen maar rationeel naar het leven te kijken, mist de rode aarde een belangrijk deel van de werkelijkheid. Want in het gevoel schuilt een waardevolle bron van informatie die vaak over het hoofd wordt gezien. Dit is de les die de rode aarde te leren heeft. 

Een treffende vergelijking is als volgt: een boom kan op twee manieren beklommen worden; door intuïtief te voelen welke takken je moet nemen of door er een studie van 20 jaar van te maken. Wat ben jij geneigd te doen? Moeiteloosheid betekent niet noodzakelijk dat iets gemakkelijk moet zijn. Soms is het nodig om moeilijke confrontaties aan te gaan of ongemakkelijke gesprekken te voeren. Maar als je diep van binnen voelt dat dit de juiste stap is, dan is het dat wat je moet doen. Dat is het soort moeiteloosheid waar de rode aarde je toe uitnodigt. 

Volg dus gedurende deze 13 dagen jouw meest moeiteloze weg en maak de zaken niet onnodig complex. Door aanwezig te blijven in het huidige moment, een kracht van de rode aarde, zul je op elk moment weten en voelen wat jou te doen staat.

RODE DRAAK OP TOON 5, EIGEN LEIDERSCHAP OMTRENT KOESTERING, OERVERTROUWEN EN CREATIVITEIT

 

Koester en ondersteun jezelf en anderen, want de rode draak is een zachte, voedende en zorgende vrouwelijke kracht. Wees je eigen moeder/ouder. Zorg goed voor jezelf. De rode draak staat op toon 5 deze golf dus dat betekent dat je hier eigen leiderschap in hebt op te nemen. Besef dat je vooral zelf geen gehoor geeft aan je innerlijke verlangens. Stel jezelf de vraag om welke waarde(n) het voor jou draait. Durf te vragen en jezelf te geven waar je werkelijk behoefte aan hebt. Verwen jezelf met zachtheid en las regelmatig privacy, ‘me-time’ en rust in.

De rode draak heeft ook een geweldige scheppings- en creatiekracht. Wat wens jij vorm te geven? Welk gouden ei wil jij baren? Volg je impulsen en laat je creativiteit stromen, anders wordt de hete lavastroom destructief in plaats van creatief. De rode draak is de oermoeder die vormgeeft aan iets nieuws. Jij moet kiezen wat je wilt creëren en waar je vorm aan wilt geven. Bekrachtig jezelf daarin. Heb vertrouwen in jouw onbegrensde mogelijkheden.

De rode draak vertegenwoordigt verder oervertrouwen in het leven en geloof dat het universum voor je zorgt, dat het leven je draagt en dat alles wat je nodig hebt, beschikbaar is. Elk aspect van je leven heeft een diepere betekenis en past binnen het kosmische plan. Niets is ooit fout gegaan in jouw levenspad; vertrouw erop dat het leven je precies brengt wat je nodig hebt om verder te komen op jouw unieke ontwikkelingsweg. De rode draak legt de connectie naar de Oerbron als de eerste van alle zonnetekens. Geassocieerd met de planeet Neptunus, staat de rode draak voor spiritualiteit en de connectie met het Universele Al.

Oervertrouwen betekent ook loslaten van financiële angsten die je beperken en je weerhouden om jouw creatieve potentieel te manifesteren. Vertrouw erop dat er altijd voldoende beschikbaar is voor jou. Ontdek de kracht van volledige overgave en omarm het leven zoals het zich aan je presenteert. In dit oervertrouwen is het belangrijk dat je jezelf bekrachtigt (toon 5) gedurende deze 13 dagen, en dat je je overgeeft aan de stroom van het leven met bereidheid en daadkracht.

RODE DRAAK OP TOON 5, EIGEN LEIDERSCHAP OMTRENT KOESTERING, OERVERTROUWEN EN CREATIVITEIT

 

Koester en ondersteun jezelf en anderen, want de rode draak is een zachte, voedende en zorgende vrouwelijke kracht. Wees je eigen moeder/ouder. Zorg goed voor jezelf. De rode draak staat op toon 5 deze golf dus dat betekent dat je hier eigen leiderschap in hebt op te nemen. Besef dat je vooral zelf geen gehoor geeft aan je innerlijke verlangens. Stel jezelf de vraag om welke waarde(n) het voor jou draait. Durf te vragen en jezelf te geven waar je werkelijk behoefte aan hebt. Verwen jezelf met zachtheid en las regelmatig privacy, ‘me-time’ en rust in.

De rode draak heeft ook een geweldige scheppings- en creatiekracht. Wat wens jij vorm te geven? Welk gouden ei wil jij baren? Volg je impulsen en laat je creativiteit stromen, anders wordt de hete lavastroom destructief in plaats van creatief. De rode draak is de oermoeder die vormgeeft aan iets nieuws. Jij moet kiezen wat je wilt creëren en waar je vorm aan wilt geven. Bekrachtig jezelf daarin. Heb vertrouwen in jouw onbegrensde mogelijkheden.

De rode draak vertegenwoordigt verder oervertrouwen in het leven en geloof dat het universum voor je zorgt, dat het leven je draagt en dat alles wat je nodig hebt, beschikbaar is. Elk aspect van je leven heeft een diepere betekenis en past binnen het kosmische plan. Niets is ooit fout gegaan in jouw levenspad; vertrouw erop dat het leven je precies brengt wat je nodig hebt om verder te komen op jouw unieke ontwikkelingsweg. De rode draak legt de connectie naar de Oerbron als de eerste van alle zonnetekens. Geassocieerd met de planeet Neptunus, staat de rode draak voor spiritualiteit en de connectie met het Universele Al.

Oervertrouwen betekent ook loslaten van financiële angsten die je beperken en je weerhouden om jouw creatieve potentieel te manifesteren. Vertrouw erop dat er altijd voldoende beschikbaar is voor jou. Ontdek de kracht van volledige overgave en omarm het leven zoals het zich aan je presenteert. In dit oervertrouwen is het belangrijk dat je jezelf bekrachtigt (toon 5) gedurende deze 13 dagen, en dat je je overgeeft aan de stroom van het leven met bereidheid en daadkracht.

BLAUWE NACHT TOON 7: AFGESTEMD ZIJN OP JOUW UNIEKHEID

 

Op toon 7 van deze golf staat de blauwe nacht, wat staat voor uniekheid, droomtalent, stilte en zelfbewustzijn. Omdat het doel van deze 13-dagen de rode maan is, en dus zelfvertrouwen, interpreteer ik de blauwe nacht in deze golf vooral als in lijn leven met jouw uniekheid. Wat jou uniek maakt, zijn jouw kwaliteiten, en niet die van iemand anders. Het is niet de bedoeling iemand anders te worden waar je naar opkijkt. Nee, het is de bedoeling dat jij de beste versie van JEZELF bent en steeds meer wordt. Wat goed voelt voor jou, hoeft niet goed te voelen voor iemand anders. En wat goed voelt voor iemand anders, kan voor jou juist helemaal niet goed voelen. Geef jezelf dus de toestemming om helemaal te zijn wie JIJ bent. 

Aangezien jij uniek bent, is ook jouw persoonlijke missie uniek. Niemand in heel de kosmos kan jouw plaats innemen. Probeer je dat maar eens voor te stellen… fysiek is dat gewoon ook niet mogelijk. Wie je echt bent, je IK BEN, je identiteit, is een expressie van je missie. 

Veel over wat jouw missie precies is, kan je afleiden uit de kernwoorden van je galactische signatuur of innerlijke kracht (het zonneteken én de toon op de dag van jouw geboorte). Samen met mijn cliënten formuleer ik steeds een korte maar krachtige zin die hun levensmissie hier op Aarde in dit leven representeert. Zo’n zin kan helpen als ankerpunt en richtingaanwijzer voor groei in het dagelijks leven. Je kan deze kernwoorden opzoeken in mijn vorige blogs, of misschien hebben we samen al een missiemantra voor jou gemaakt tijdens een persoonlijke reading of tijdens de Tzolkin workshopreeks

Je missiemantra[1] fungeert als een kompas dat je helpt onderscheid te maken tussen jouw kracht en wat jij te leren hebt, en de kracht van anderen. Dit is één van de waardevolle aspecten van het Tzolkin: het bevordert respect voor zowel je eigen unieke essentie als die van anderen. Het herinnert ons eraan dat we allemaal verschillende paden bewandelen en verschillende lessen te leren hebben. Door dit te erkennen en te respecteren, kunnen we een diepere verbinding met onszelf en anderen tot stand brengen, evenals een sfeer van begrip en acceptatie. 

Ga dus voor jouw eigen dromen en talenten. Dit kan best wat tijd nodig hebben, en dat is oké. Rome is ook niet op één dag gebouwd. De blauwe nacht resoneert dan ook met de planeet Saturnus en het teken Steenbok. En een steen/aarde, krijg je niet zo gemakkelijk in beweging. Daar moet je netjes aan beitelen en het vraagt veel werk om een berg te beklimmen. Verwacht niet dat je alles met een toverstaf kan realiseren, en graaf geduldig eerst aan de fundamenten van jouw project/droom. 

Als je niet goed weet naar waar je onderweg bent, belangrijke stappen overslaat, of je richt op een ander in plaats van op jezelf, dan kan het wel eens voorkomen dat je mislukt. Je wordt dan vele stappen teruggeworpen met als resultaat extra onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Saturnus is niet de eenvoudigste planeet en vraag je eigen verantwoordelijkheid te nemen, een kosten-baten analyse te maken, en bereid te zijn de nodige stappen te zetten om iets stabiel en zeker te bouwen.

[1] Heb je nog geen persoonlijke missiemantra en zou je deze wel graag weten? Van harte welkom op een levens-en zielenpadreading. Tijdens deze sessie formuleren we samen jouw missiemantra als ankerpunt voor je leven.

Je missiemantra[1] fungeert als een kompas dat je helpt onderscheid te maken tussen jouw kracht en wat jij te leren hebt, en de kracht van anderen. Dit is één van de waardevolle aspecten van het Tzolkin: het bevordert respect voor zowel je eigen unieke essentie als die van anderen. Het herinnert ons eraan dat we allemaal verschillende paden bewandelen en verschillende lessen te leren hebben. Door dit te erkennen en te respecteren, kunnen we een diepere verbinding met onszelf en anderen tot stand brengen, evenals een sfeer van begrip en acceptatie. 

Ga dus voor jouw eigen dromen en talenten. Dit kan best wat tijd nodig hebben, en dat is oké. Rome is ook niet op één dag gebouwd. De blauwe nacht resoneert dan ook met de planeet Saturnus en het teken Steenbok. En een steen/aarde, krijg je niet zo gemakkelijk in beweging. Daar moet je netjes aan beitelen en het vraagt veel werk om een berg te beklimmen. Verwacht niet dat je alles met een toverstaf kan realiseren, en graaf geduldig eerst aan de fundamenten van jouw project/droom. 

Als je niet goed weet naar waar je onderweg bent, belangrijke stappen overslaat, of je richt op een ander in plaats van op jezelf, dan kan het wel eens voorkomen dat je mislukt. Je wordt dan vele stappen teruggeworpen met als resultaat extra onzekerheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Saturnus is niet de eenvoudigste planeet en vraag je eigen verantwoordelijkheid te nemen, een kosten-baten analyse te maken, en bereid te zijn de nodige stappen te zetten om iets stabiel en zeker te bouwen.

[1] Heb je nog geen persoonlijke missiemantra en zou je deze wel graag weten? Van harte welkom op een levens-en zielenpadreading. Tijdens deze sessie formuleren we samen jouw missiemantra als ankerpunt voor je leven.

RODE SLANG OP TOON 9, HET UITBREIDEN VAN PASSIE EN LEVENSKRACHT

 

Aan de rode slang op toon 9 is een poortdag gekoppeld (deze valt immers op een groen vakje), dus dit is een extra belangrijke focus in deze golf. Luister liefdevol naar je lichaam. Volg wat goed voelt, en laat toxiciteit los en wat je energie kost.

In de schaduwzijde staat de rode slang voor je levenskracht te beperken door het opbouwen van gewoontes, routines en uiterlijke schijn. Je blijft dan veel te lang hangen in een situatie die niet goed is voor je. Dit kan op je werk zijn, maar ook privé in een relatie bijvoorbeeld. En je lichaam geeft het aan. Eerst subtiel, maar als je niet luistert, steeds indringender en dwingender. Wat kan leiden tot ziekte, depressie, bore-out of burn-out. Dus luister jij naar de signalen van je lichaam? Of negeer je deze signalen te gemakkelijk?

Wat voel je in je lichaam als je een nieuwe ruimte binnengaat? Wat voel je als je een bepaalde persoon ontmoet? Wat voel je als je over een bepaalde opleiding of workshop leest? Gaat je energie naar boven of naar beneden? De sensaties in je lichaam geven je belangrijke feedback.

De rode slang staat voor het op je buikgevoel en instinct vertrouwen. De slang bezit het vermogen om via zijn lichaam en instinct te overleven. Het lichaam luistert naar ritmes die de geest niet eens kan waarnemen. Het lichaam bevat een eigen wijsheid die los staat van het denken en die precies in staat is het juiste te doen. Instincten garanderen onze overleving, en leiden ons ertoe onze bloedlijn voort te zetten.

 

Hoe voel je je in je lichaam? Krijgt je lichaam de liefde die het verdient? Ons lichaam is onze enige echte thuis voor dit leven. Het is de eerste omgeving van onze ziel en dit ongelooflijk sensueel mechanisme verdient zorg en aandacht. Focus je op de innerlijke wijsheid van jouw lichaam en eer de volmaaktheid van jouw fysieke tempel. 

Deze golf nodigt je uit om meesterschap te ontwikkelen op het gebied van lichaamswijsheid. Als je dit pad bewandelt, zul je merken dat je kracht en uitstraling steeds groter worden(toon 9). Echter, aan deze poortdag op toon 9 is, zoals bij elke poortdag, ook een levensles verbonden. 

Mensen met deze levensles hebben moeite met zelfliefde. Ze kunnen verstrikt raken in een spiraal van angst en het drama van hun leven. Uit angst om alleen te zijn, geven ze liefde aan anderen zonder echt van zichzelf te houden. Ze kunnen zich eenzaam voelen en wanhopig op zoek zijn naar een partner om hun leven mee te delen, en klagen dat niemand van hen houdt. Vaak zoeken ze naar vervulling buiten henzelf, in illusoire relaties waarin ze niet werkelijk liefhebben. Het probleem is dat ze niet laten zien wie ze werkelijk zijn, uit gebrek aan zelfliefde. 

De kern van de oplossing ligt in het ontwikkelen van zelfliefde en het beseffen dat het vermogen om lief te hebben begint bij het houden van jezelf. Het gaat om het richten van de zoektocht naar liefde naar binnen toe, naar het accepteren en omarmen van je eigen essentie. Pas wanneer je van jezelf houdt, kun je op een gezonde en vervullende manier liefde delen met anderen. 

In combinatie met het zonneteken rode slang, wijst deze levensles op karma rond het lichaam en de liefde voor het menselijk lijf. Dit kan zich manifesteren in lichamelijke klachten zoals migraine en seksuele problemen, die vaak een weerspiegeling zijn van de innerlijke strijd met zelfliefde en acceptatie.

Hoe voel je je in je lichaam? Krijgt je lichaam de liefde die het verdient? Ons lichaam is onze enige echte thuis voor dit leven. Het is de eerste omgeving van onze ziel en dit ongelooflijk sensueel mechanisme verdient zorg en aandacht. Focus je op de innerlijke wijsheid van jouw lichaam en eer de volmaaktheid van jouw fysieke tempel. 

Deze golf nodigt je uit om meesterschap te ontwikkelen op het gebied van lichaamswijsheid. Als je dit pad bewandelt, zul je merken dat je kracht en uitstraling steeds groter worden(toon 9). Echter, aan deze poortdag op toon 9 is, zoals bij elke poortdag, ook een levensles verbonden. 

Mensen met deze levensles hebben moeite met zelfliefde. Ze kunnen verstrikt raken in een spiraal van angst en het drama van hun leven. Uit angst om alleen te zijn, geven ze liefde aan anderen zonder echt van zichzelf te houden. Ze kunnen zich eenzaam voelen en wanhopig op zoek zijn naar een partner om hun leven mee te delen, en klagen dat niemand van hen houdt. Vaak zoeken ze naar vervulling buiten henzelf, in illusoire relaties waarin ze niet werkelijk liefhebben. Het probleem is dat ze niet laten zien wie ze werkelijk zijn, uit gebrek aan zelfliefde. 

De kern van de oplossing ligt in het ontwikkelen van zelfliefde en het beseffen dat het vermogen om lief te hebben begint bij het houden van jezelf. Het gaat om het richten van de zoektocht naar liefde naar binnen toe, naar het accepteren en omarmen van je eigen essentie. Pas wanneer je van jezelf houdt, kun je op een gezonde en vervullende manier liefde delen met anderen. 

In combinatie met het zonneteken rode slang, wijst deze levensles op karma rond het lichaam en de liefde voor het menselijk lijf. Dit kan zich manifesteren in lichamelijke klachten zoals migraine en seksuele problemen, die vaak een weerspiegeling zijn van de innerlijke strijd met zelfliefde en acceptatie.

RODE MAAN OP TOON 13, THUISKOMEN IN ZELFVERTROUWEN EN ZUIVERENDE STROMING

 

De rode maan is het altijd in beweging zijnde hemellichaam, de krachtbron achter de stroming van het water op aarde. Wanneer water stroomt, zuivert het onderweg alles wat het tegenkomt. De rode maan staat symbool voor al het water; de zeeën en rivieren, het water in je cellen en lichaam, je tranen en je zweet. De rode maan is de veranderlijke stroom van gevoelens, emoties en gewaarwordingen. Zuster maan is de bewaker van de wijsheid van het vrouwelijke mysterie. 

Veel cycli in de natuur zijn afgestemd op de maan; denk maar aan hoe de voorplantingscyclus van de vrouw de maan volgt, of de getijden eb en vloed. Veel hoogsensitieve mensen voelen ook duidelijk hoe de energie van de volle maan op hen inwerkt. De rode maan is uiterst sensitief en heeft fijngevoelige voelsprieten om in te tunen hoe anderen zich voelen. De rode maan kan dan ook gemakkelijk uit het lood worden geslagen door de overweldigende toevloed van ervaringen en emoties. Dan is hij de waterdruppel die verdrinkt in de zee van de zintuiglijke indrukken. De ware kracht van de rode maan schuilt erin zijn overgevoeligheid te transformeren tot gevoeligheid en sensitiviteit. 

Het woord emotie komt van het Latijnse woord ‘movere’, dat letterlijk ‘bewegen’ betekent. Emoties hebben een boodschap en willen beleefd worden. Ze zijn de dragers van jouw energie.

Ze geven belangrijke info over hoe het met je gesteld is in relatie tot de wereld buiten je. Als je geen contact hebt met je emoties, verlies je de feedback van je lichaam en dus het contact met jezelf. Emoties willen door jouw lichaam heen bewegen in plaats van vastgezet te worden. Net zoals water. Water moet ook stromen, want water dat stilstaat begint te stinken. Denk maar aan de geur van een stilstaande emmer vol regenwater. De mens bestaat uit 55 à 60% uit water, dus het is belangrijk dat je in beweging blijft en dat je je emoties laat stromen. Emoties die niet stromen, vervuilen lichaam en geest. 

Maar hoe kan je een emotie dan laten stromen? Door deze in eerste instantie écht te voelen, terwijl je deze misschien liever wilt negeren. De uitdaging ligt erin om bewust te worden van jezelf. Welke boodschap geeft je lichaam aan jezelf? Via oprechtheid geeft de rode maan ruimte aan zijn diepste emoties. In elke emotie schuilt immers een cadeautje. De emotie boosheid is bijvoorbeeld een duidelijk signaal dat een belangrijke waarde van jou overschreden is… Een signaal om niet te negeren. Elke emotie is een goddelijke expressie die beleefd wilt worden, en die zijn positieve intentie heeft voor jou. Er zijn dus geen slechte emoties. In het voorbeeld van de boosheid kan de positieve intentie bijvoorbeeld ‘eigen waarde’ of ‘respect’ zijn. Erken de positieve intentie, waardeer ze en doe er iets mee. 

Want als je een emotie probeert te negeren, wordt die vaak alleen maar groter. Als je weerstand biedt tegen je natuurlijke stroom van emoties en hun signaalfunctie, ontstaan er blokkades. Dan zet je een deel van jezelf vast, ontken je het en neem je het niet au sérieux, met alle gevolgen van dien. 

Ze geven belangrijke info over hoe het met je gesteld is in relatie tot de wereld buiten je. Als je geen contact hebt met je emoties, verlies je de feedback van je lichaam en dus het contact met jezelf. Emoties willen door jouw lichaam heen bewegen in plaats van vastgezet te worden. Net zoals water. Water moet ook stromen, want water dat stilstaat begint te stinken. Denk maar aan de geur van een stilstaande emmer vol regenwater. De mens bestaat uit 55 à 60% uit water, dus het is belangrijk dat je in beweging blijft en dat je je emoties laat stromen. Emoties die niet stromen, vervuilen lichaam en geest. 

Maar hoe kan je een emotie dan laten stromen? Door deze in eerste instantie écht te voelen, terwijl je deze misschien liever wilt negeren. De uitdaging ligt erin om bewust te worden van jezelf. Welke boodschap geeft je lichaam aan jezelf? Via oprechtheid geeft de rode maan ruimte aan zijn diepste emoties. In elke emotie schuilt immers een cadeautje. De emotie boosheid is bijvoorbeeld een duidelijk signaal dat een belangrijke waarde van jou overschreden is… Een signaal om niet te negeren. Elke emotie is een goddelijke expressie die beleefd wilt worden, en die zijn positieve intentie heeft voor jou. Er zijn dus geen slechte emoties. In het voorbeeld van de boosheid kan de positieve intentie bijvoorbeeld ‘eigen waarde’ of ‘respect’ zijn. Erken de positieve intentie, waardeer ze en doe er iets mee. 

Want als je een emotie probeert te negeren, wordt die vaak alleen maar groter. Als je weerstand biedt tegen je natuurlijke stroom van emoties en hun signaalfunctie, ontstaan er blokkades. Dan zet je een deel van jezelf vast, ontken je het en neem je het niet au sérieux, met alle gevolgen van dien. 

Bovendien is het dubbel energieverlies, want je investeert energie in het onderdrukken van je energie (onderdrukking = een emotionele reactie op een emotie). Als je daarentegen alle ruimte geeft aan jouw emoties, om deze te beleven en te verkennen, zonder je te verliezen in het verhaal erbij, zal je uiteindelijk meer evenwicht in jezelf gaan ervaren. Streef ernaar een stromende rivier te zijn die leeft, en geen stinkende beerput die in ontkenning zit. 

Herinner wie je bent zonder emotionele blokkades. Stem je af op je Hoger Zelf en laat de blauwdruk van je werkelijke zijn je celbewustzijn hercoderen. Erken en waardeer je eigen kwaliteiten. Wees trots op wie je bent en straal zelfvertrouwen uit in je omgeving. Dat is het ultieme doel deze 13 dagen. Door jezelf kleiner te maken, bewijs je de wereld immers geen dienst. 

In grote lijnen draait het in deze golf om het in contact zijn met zowel het hogere bewustzijn, de rationaliteit en de gronding van de rode aarde, als het afgestemd zijn op het lichaamsbewustzijn van de rode slang en de emotionele kracht van de rode maan. Echte gronding vindt dan ook steeds plaats in je lichaam en je emoties. 

Neem zeker de tijd deze 13 dagen om de zaligheid te voelen van het gras onder je blote voeten. Of wiebel met je tenen in de losse aarde en laat jezelf gronden in de connectie met Moeder Aarde. Ik wens je een moeiteloze en vloeiende reis, en een harmonieuze integratie van lichaam en geest. 

Veel liefs, 

Sofie 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be 

Voelt Groeidala's blog als de woorden die jij net op dit moment nodig had? Is de Tzolkin app een grote meerwaarde in jouw leven?

Donaties zijn super welkom! Fijn dat je jouw waardering toont. In de uitwerking van deze 2 projecten kruipt immers enorm veel tijd en liefde.

Bedrag

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject 2024

 

In 2023 werd ons zoontje Ewan geboren. Ik gaf geen live workshops meer (tenzij de boeiende oefengroepen) en legde reeds de basis voor een nieuw online traject. Met het nieuwe ONLINE Tzolkin jaartraject, kan jij helemaal zelf kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. Ik kijk er superhard naar uit dit traject te lanceren.

De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend. De geboorte van onze Ewan dwingt me immers veel zachter om te gaan met mezelf. Het doorwerken tot in de vroege uurtjes zoals ik vroeger deed, is momenteel met ons kleintje gewoon geen optie meer. Bovendien brengt hij veel bacteriën en virussen mee van de crèche waardoor we ondertussen aan verkoudheid nr 9 en griep nr 4 zitten (en dan heb ik het nog niet gehad over alle andere kwaaltjes) zodat werkplannen helaas vaak in het water vallen. Het is dus ‘go with the flow’, en zien wat er lukt en wanneer.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject 2024

 

In 2023 werd ons zoontje Ewan geboren. Ik gaf geen live workshops meer (tenzij de boeiende oefengroepen) en legde reeds de basis voor een nieuw online traject. Met het nieuwe ONLINE Tzolkin jaartraject, kan jij helemaal zelf kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. Ik kijk er superhard naar uit dit traject te lanceren.

De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend. De geboorte van onze Ewan dwingt me immers veel zachter om te gaan met mezelf. Het doorwerken tot in de vroege uurtjes zoals ik vroeger deed, is momenteel met ons kleintje gewoon geen optie meer. Bovendien brengt hij veel bacteriën en virussen mee van de crèche waardoor we ondertussen aan verkoudheid nr 9 en griep nr 4 zitten (en dan heb ik het nog niet gehad over alle andere kwaaltjes) zodat werkplannen helaas vaak in het water vallen. Het is dus ‘go with the flow’, en zien wat er lukt en wanneer.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

 

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen.

Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen, talent en talentontwikkeling. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Er is ook een uitgebreidere versie voor professioneel gebruik beschikbaar. 

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

error: Hola daar, vriendelijke Tzolkin fan! 🌟 Het lijkt erop dat je een leuke tekst hebt gevonden die je graag wilt delen. En daar ben ik helemaal voor! Maar voordat je op die kopiëren/plakken-knop drukt, laten we even praten. Deze woorden zijn als kleine digitale baby's, gekoesterd, gevoed en met liefde geschreven door Sofie Laureyssens ✍️. En dan is het heel fijn om daar als blogger en auteur voor gewaardeerd te worden. Als je deze tekst wilt delen, geweldig! Maar doe het met respect - deel gewoon de link naar mijn blog. Bedankt voor je begrip en steun! 💖📝✨