Tzolkin Witte Hond golf 22 juli 2023

zelfliefde, tolerantie, loyaliteit en trouw

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij,

Vandaag is het 22 juli 2023 en tevens de eerste dag van de witte hond golf, witte hond op toon 1. De kernwoorden van de witte hond zijn zelfliefde, tolerantie, loya­liteit en trouw.

 

TROUW ZIJN AAN JEZELF

 

De Witte Hond is de trouwe metgezel met een groot hart die steeds voor zichzelf en anderen klaar staat. Hij staat voor de lange termijn verbintenis tussen twee individuen met een gezamenlijk doel. Hij steunt en beschermt als geen ander datgene waaraan hij is toegewijd. Als teamspeler is hij loyaal, toegewijd en hulpvaardig. Hij gaat met hart en ziel voor zijn eigen idealen, en die van naaste anderen. De Witte Hond laat zich graag omringen door intieme vrienden en gezin, welke een bron van kracht en wederzijdse ondersteuning zijn.

Gezellig en gemoedelijk met elkaar omgaan evenals instemming van de achterban is erg belangrijk voor de witte hond. Zoek de komende 13-dagen jouw roedel van geliefden en gelijkgestemden op om zo wederzijdse verbinding en steun te ervaren.

Bij de witte hond draait alles om de roedel en zielskameraadschappen. Dat is een heel mooie eigenschap, maar kan zeker ook een valkuil zijn. De witte hond heeft de neiging eerder trouw te zijn aan anderen in de plaats van aan zichzelf. En daar schuilt net zijn grote les in, om eerst trouw te zijn aan zichzelf, en dan pas aan anderen.

TIJD VOOR EMOTIONELE ONTWIKKELING

 

De mate waarin je je gelukkig voelt is een belangrijke richtingaanwijzer voor de mate waarin je gealigneerd bent met de weg die je hoger zelf heeft uitgestippeld. De pijn van je onverzorgde emotionele wonden kan je aandacht trekken de komende 13-dagen.

Wees trouw aan jezelf en je idealen en cijfer jezelf niet weg uit loyaliteit voor anderen. Vanuit oprechte zelfliefde zal je veel voor anderen kunnen betekenen als motiverende kracht. Door op te komen voor jezelf, dwing je de ander immers om zijn/haar groei-stukken ook op te nemen. Trouw zijn aan jezelf vraagt soms een duidelijk teken naar de ander. Nu en dan moet je je tanden eens laten zien.

Laat je toewijding aan de onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf én de ander, je de moed geven de confrontatie aan te gaan. Wetende dat de stap tot confrontatie even pittig kan zijn, maar dat je er daarna de vruchten van zal plukken.

 

JE EMOTIES HEBBEN EEN DIEPERE BOODSCHAP

 

Je gevoelens zijn een essentieel onderdeel van je leven. Focus je op het transformeren van emotionele patronen die je beperken. Daar zit immers een grote les voor de witte hond. Vaak zit je in het drama van je leven, net omdat het moeilijk is om over je gevoelens te praten. Sta jezelf toe om zonder te (ver)oordelen te voelen. Enkel door trouw te zijn aan je gevoel, kan je een boodschap aan de ander geven, die deze op zijn beurt weer nodig heeft voor zijn ontwikkeling.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

TIJD VOOR EMOTIONELE ONTWIKKELING

 

De mate waarin je je gelukkig voelt is een belangrijke richtingaanwijzer voor de mate waarin je gealigneerd bent met de weg die je hoger zelf heeft uitgestippeld. De pijn van je onverzorgde emotionele wonden kan je aandacht trekken de komende 13-dagen.

Wees trouw aan jezelf en je idealen en cijfer jezelf niet weg uit loyaliteit voor anderen. Vanuit oprechte zelfliefde zal je veel voor anderen kunnen betekenen als motiverende kracht. Door op te komen voor jezelf, dwing je de ander immers om zijn/haar groei-stukken ook op te nemen. Trouw zijn aan jezelf vraagt soms een duidelijk teken naar de ander. Nu en dan moet je je tanden eens laten zien.

Laat je toewijding aan de onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf én de ander, je de moed geven de confrontatie aan te gaan. Wetende dat de stap tot confrontatie even pittig kan zijn, maar dat je er daarna de vruchten van zal plukken.

 

JE EMOTIES HEBBEN EEN DIEPERE BOODSCHAP

 

Je gevoelens zijn een essentieel onderdeel van je leven. Focus je op het transformeren van emotionele patronen die je beperken. Daar zit immers een grote les voor de witte hond. Vaak zit je in het drama van je leven, net omdat het moeilijk is om over je gevoelens te praten. Sta jezelf toe om zonder te (ver)oordelen te voelen. Enkel door trouw te zijn aan je gevoel, kan je een boodschap aan de ander geven, die deze op zijn beurt weer nodig heeft voor zijn ontwikkeling.

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 3

Je emoties zijn belangrijke boodschappers, en zodra je hen de ruimte kunt geven, word je er niet meer door overheerst. Weet dat het heel veel energie kost om de waarheid te onderdrukken. Dit wreekt zich in jouw systeem. 

Neem bij moeilijke situaties even de tijd om via hartsademhaling contact te maken met de bron van onvoorwaardelijke liefde in jezelf. Voel hoe er achter elke pijn, boosheid of kwetsuren een liefdevolle boodschap of intentie zit van je ziel en gidsen. Voortdurend worden er openingen en mogelijkheden tot verbetering gecreëerd. 

Woede, jaloezie, rivaliteit, egoïsme, haat en wraakzucht zijn uitingen van vervreemding van je ware zelf. Omhels deze emoties als je gekwetste kinderen, omarm hun positieve intentie en neem ze liefdevol op in je hart, dan zal er bevrijding, verandering en verlichting komen.

Iets wat je intens triggert heeft steeds iets te maken met je eigen karma en ontwikkelingsproces. Dit onderzoeken, toelaten, voelen en aankijken gaat je helpen meer heel en één te worden. 

Ho’oponopono is hierbij een zeer waardevolle techniek om jezelf te helen. Ken je deze techniek al?

 

HO’OPONOPONO ALS WAARDEVOLLE TECHNIEK OM JEZELF TE HELEN

 

Maak vanuit je overkoepeld bewustzijn (van jezelf als geheel) contact met het deel in jezelf dat geraakt is. Het kan zijn dat dit echt een gezicht en een specifieke vorm krijgt in je. Het is een deel van jezelf, een sub-persoonlijkheid. Aangezien het gaat om een geraakt of gekwetst deel in jezelf, is de kans groot dat het zich openbaart als een kind.

Zo hebben we in onszelf allemaal van die innerlijke kinderen. Delen van onszelf die gestopt zijn in hun spirituele en emotionele groei, omdat er iets heftigs gebeurd is, in dit leven, of in een vorig leven. Neem even de tijd om contact te maken met dit deel in jezelf. Komt tot rust en adem diep in en uit. Richt je tot het geraakte deel in jezelf. Visuele mensen zullen het zien, anderen zullen het vooral voelen en weer anderen zullen duidelijk de stem horen. 

Met de Ho’oponopono techniek spreek je vervolgens het gekwetste kind in jezelf aan met de woorden: 

“Ik hou van je,

bedankt dat je er bent,

het spijt me dat ik tot nu toe niet wist hoe ik met je moest omgaan,

vergeef me alsjeblieft.” 

Neem voldoende pauze tussen de 4 verschillende zinnetjes en voel telkens wat het doet met het geraakte deel in jezelf. Herhaal dit een paar keer. Vaak ondergaat het deel in jezelf vervolgens een (r)evolutie. Het kan zijn dat deze groeit in vorm en ouder wordt. Dit deel in jezelf krijgt dan een upgrade. Maar vaak ook heeft dit meer tijd nodig, want als je al jaren op voet van oorlog leeft met een deel in jezelf, zal dit niet ineens op een knip veranderen. Dan is het echt zinvol om de Ho’oponopono techniek als een dagelijks ritueel op te nemen om zo uiteindelijk meer harmonie in jezelf en met alle delen in jezelf te ervaren. 

Wees zacht voor jezelf, heb jezelf onvoorwaardelijk lief en accepteer dat je een mens bent. Stap per stap zal je meer evenwicht en harmonie in jezelf ervaren, dat is het uiteindelijke doel.

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 4
Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 4

Zo hebben we in onszelf allemaal van die innerlijke kinderen. Delen van onszelf die gestopt zijn in hun spirituele en emotionele groei, omdat er iets heftigs gebeurd is, in dit leven, of in een vorig leven. Neem even de tijd om contact te maken met dit deel in jezelf. Komt tot rust en adem diep in en uit. Richt je tot het geraakte deel in jezelf. Visuele mensen zullen het zien, anderen zullen het vooral voelen en weer anderen zullen duidelijk de stem horen. 

Met de Ho’oponopono techniek spreek je vervolgens het gekwetste kind in jezelf aan met de woorden: 

“Ik hou van je,

bedankt dat je er bent,

het spijt me dat ik tot nu toe niet wist hoe ik met je moest omgaan,

vergeef me alsjeblieft.” 

Neem voldoende pauze tussen de 4 verschillende zinnetjes en voel telkens wat het doet met het geraakte deel in jezelf. Herhaal dit een paar keer. Vaak ondergaat het deel in jezelf vervolgens een (r)evolutie. Het kan zijn dat deze groeit in vorm en ouder wordt. Dit deel in jezelf krijgt dan een upgrade. Maar vaak ook heeft dit meer tijd nodig, want als je al jaren op voet van oorlog leeft met een deel in jezelf, zal dit niet ineens op een knip veranderen. Dan is het echt zinvol om de Ho’oponopono techniek als een dagelijks ritueel op te nemen om zo uiteindelijk meer harmonie in jezelf en met alle delen in jezelf te ervaren. 

Wees zacht voor jezelf, heb jezelf onvoorwaardelijk lief en accepteer dat je een mens bent. Stap per stap zal je meer evenwicht en harmonie in jezelf ervaren, dat is het uiteindelijke doel.

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 1

WE ZIJN ALLEN ÉÉN

 

Ho’oponopono kan je ook toepassen op alle mensen rondom je, en dus niet enkel op je sub-persoonlijkheden. Dat is een boeiend iets. Want eigenlijk weerspiegelen alle personen buiten je, een deel in jezelf. 

Op een hoger niveau zijn we immers allemaal één. Allemaal deel van dezelfde godsvonk. Wetenschappelijk is immers ook duidelijk dat de Big Bang niet ontstond uit het niets, maar wel uit één punt. De Creator wilde zichzelf leren kennen en toen kwam de kosmische uitademing en de creatie van alle zielen. Daarvoor waren we allemaal deel van dit ene punt, die ene godsvonk. Gedurende duizenden levens zijn we nu allemaal ervaringen aan het opdoen. En door alle verschillende levende wezens, en hun zintuigen, kan de Creator zichzelf ervaren. Dat alles is puur bewustzijn. Door onze ogen ziet de Creator zichzelf, door ons gevoel voelt de Creator zichzelf, en door onze oren hoort de Creator zichzelf. 

Elk van ons is dus ook een mede-schepper. En aangezien we allen deel zijn van het grotere geheel, is de ander ook een weerspiegeling van jezelf. Dat is wat de Maya’s benoemen met de woorden In Lak’ech, wat betekent ‘Ik ben een andere jij’ of ‘Ik ben jij en jij bent mij’. Deze Mayagroet is een eren van elkaar, als een uiting van dezelfde eenheid en een-zijn.  

Of om het in de woorden van Thich Nhat Hanh te zeggen: 

“We are alle leaves of one tree.

We are all waves of one sea.”

 VREDE MET DE ANDER BEGINT ALTIJD BIJ JEZELF

 

Balans vinden tussen jezelf en de ander is vaak niet zo eenvoudig. Enkele jaren terug was dit een actueel thema voor mezelf, dus ik nam het mee als intentie in een ayahuasca ceremonie die ik ging bijwonen. Moest je hier nog nooit van gehoord hebben, Ayahuasca is een medicijn dat in het Amazonegebied gedurende al vele eeuwen gebruikt wordt voor spirituele heling. Het medicijn, dat je opdrinkt, brengt je in een andere staat van bewustzijn en kan je visoenen en inzichten brengen.

De intentie die je daarbij hebt is key, en geeft richting aan het medicijn, waar je precies op wenst te focussen. Vervolgens ga je op innerlijke reis. Je ontvangt inzichten over de kern van je probleem maar ook onderdrukte gevoelens kunnen naar boven komen. Het is zeker niet iets wat ik aan iedereen zou aanraden om te doen, want het is ook niet zonder gevaar. Belangrijk is zeker dat je dit onder leiding van een ervaren sjamaan, medicijnman of therapeut doet, die geleerd heeft dergelijke sessies te leiden. Maar het is wel zo dat dit op 1 sessie grote inzichten kan brengen, waar je misschien anders jaren therapie voor nodig hebt.

Anyway, dat gezegd zijnde, ik wilde je graag vertellen over mijn eigen ervaring in zo’n ceremonie. Ik had als intentie genomen dat ik balans wilde ervaren tussen mezelf en de ander. En zo gaat dat dan, het universum voorzag me instant met een goede uitdaging. 😊 De persoon die naast me zat, en die in een hoek zat, had er niets beter op gevonden dan met zijn voeten op mijn matje te komen liggen. Aangezien ik erg gevoelig ben, werd mijn rode knop instant ingeduwd. Want ik wist dat ik me hier gedurende de nacht erg aan ging storen.

 

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 5
Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 5

 VREDE MET DE ANDER BEGINT ALTIJD BIJ JEZELF

 

Balans vinden tussen jezelf en de ander is vaak niet zo eenvoudig. Enkele jaren terug was dit een actueel thema voor mezelf, dus ik nam het mee als intentie in een ayahuasca ceremonie die ik ging bijwonen. Moest je hier nog nooit van gehoord hebben, Ayahuasca is een medicijn dat in het Amazonegebied gedurende al vele eeuwen gebruikt wordt voor spirituele heling. Het medicijn, dat je opdrinkt, brengt je in een andere staat van bewustzijn en kan je visoenen en inzichten brengen.

De intentie die je daarbij hebt is key, en geeft richting aan het medicijn, waar je precies op wenst te focussen. Vervolgens ga je op innerlijke reis. Je ontvangt inzichten over de kern van je probleem maar ook onderdrukte gevoelens kunnen naar boven komen. Het is zeker niet iets wat ik aan iedereen zou aanraden om te doen, want het is ook niet zonder gevaar. Belangrijk is zeker dat je dit onder leiding van een ervaren sjamaan, medicijnman of therapeut doet, die geleerd heeft dergelijke sessies te leiden. Maar het is wel zo dat dit op 1 sessie grote inzichten kan brengen, waar je misschien anders jaren therapie voor nodig hebt.

Anyway, dat gezegd zijnde, ik wilde je graag vertellen over mijn eigen ervaring in zo’n ceremonie. Ik had als intentie genomen dat ik balans wilde ervaren tussen mezelf en de ander. En zo gaat dat dan, het universum voorzag me instant met een goede uitdaging. ? De persoon die naast me zat, en die in een hoek zat, had er niets beter op gevonden dan met zijn voeten op mijn matje te komen liggen. Aangezien ik erg gevoelig ben, werd mijn rode knop instant ingeduwd. Want ik wist dat ik me hier gedurende de nacht erg aan ging storen.

 

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 6

Tijdens een ceremonie voel ik de energie immers veel intenser aan, en komt alles veel heftiger binnen. De constante prikkeling van de energie van de ander ging me sowieso uit mijn eigen centrum brengen. Dat wist ik wel zeker. Maar ja de ceremonie was al begonnen, en wat gingen de anderen dan wel niet denken als ik nu nog ging praten? En toen kwam het inzicht; “Hoe kan ik nu harmonie buiten mezelf ervaren, als ik geen harmonie in mezelf ervaar? Het begint altijd bij mezelf, bij mijn gevoel, hier en nu. Ik ben het centrum van mijn eigen universum. En ik heb 100% verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen gevoel. En daar heb ik iets mee te doen. En pas dan vanuit de verbinding met mezelf, kan ik maar de verbinding maken met de ander.” Ik sprak de liefdevol man aan, deelde mijn gevoel, en hij verplaatste zijn voeten… Zo simpel kan het zijn… 

Het is zo’n eenvoudig voorbeeld, maar echt wel zo sprekend en inzichtvol voor mezelf. Ik vond het aanspreken van de man dan ook best wel erg spannend. En daarmee verbonden kwam het diepe besef; balans met de ander, ontstaat dus altijd vanuit eerst de balans te vinden in mezelf. En dat vereist authenticiteit, en oprecht en eerlijk zijn met mezelf: “Ja dit is hoe ik me nu werkelijk voel”. En dat erkennen kan best een uitdaging zijn. Maar het is net deze zelfliefde dat de witte hond ook van jou vraagt de komende 13 dagen. 

Dus om het met de woorden vanuit de Bijbel te zeggen;

“Heb je naaste lief zoals jezelf,
Ja absoluut! En daarnaast zegt de witte hond zeker ook: 
Heb jezelf lief zoals je naaste.”
Want alles begint uiteindelijk bij jezelf. 

Of met andere Bijbelse woorden;

“Doe niets aan een ander, dat je zelf ook niet graag hebt. “

Maar dus ook: “Doe niets aan jezelf, wat je ook niet aan een ander zou doen.”

EEN POORTDAG OP TOON 4 RODE HEMELWANDELAAR: DE MOED HEBBEN OM GRENZEN AAN TE GEVEN

 

De poortdagen (groene vakjes) in een Tzolkin golf hebben altijd een diepere betekenis en geven aan welke levenslessen (of jaarlessen als het jouw jaargolf is) er verborgen zijn in de golf. In de witte hond golf zijn er twee poortdagen: één op rode hemelwandelaar toon 4 en de andere op gele krijger toon 7. Deze twee levenslessen geven heel wat diepgang om de golf beter te begrijpen…

Een levensles op toon 4 heeft steeds te maken met grenzen aangeven en je eigen ruimte kunnen afbakenen in alle zachtheid. Het hoofdpatroon van deze levensles gaat over moeite ervaren met de eigen ruimte af te bakenen en grenzen aan te geven. Mensen met deze levensles kunnen zo gemakkelijk doordringen in de emoties, gedachtepatronen en energie van anderen dat er geen besef is dat het niet hun eigen energie is die ze voelen. Anderen in hun omgeving kunnen zich zelfs bedreigd voelen, aangezien personen met deze levensles sterk ‘voelen’ en ‘weten’. Door hun zwakke grenzen, is het heel moeilijk voor ze om zich bewust te zijn van zichzelf, evenals de afbakening van zichzelf. Ze hebben te leren waar hun eigen energieveld stopt. Ze hebben verder de neiging meestermanipulators aan te trekken en zijn erg vatbaar voor emotionele chantage en manipulatie. Ze dienen alert te zijn, wanneer anderen eigen verlangens of overtuigingen aan hen opdringen.

De paradox is dat hun extreme gevoeligheid ze net tot krachtige healers en genezers maakt. Als ze leren hun eigen grenzen goed af te bakenen, zullen ze ook ontdekken hoe ze hun gevoeligheid bewust kunnen inzetten om heling te brengen naar het emotionele energieveld van anderen.

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 7
Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 7

EEN POORTDAG OP TOON 4 RODE HEMELWANDELAAR: DE MOED HEBBEN OM GRENZEN AAN TE GEVEN

 

De poortdagen (groene vakjes) in een Tzolkin golf hebben altijd een diepere betekenis en geven aan welke levenslessen (of jaarlessen als het jouw jaargolf is) er verborgen zijn in de golf. In de witte hond golf zijn er twee poortdagen: één op rode hemelwandelaar toon 4 en de andere op gele krijger toon 7. Deze twee levenslessen geven heel wat diepgang om de golf beter te begrijpen…

Een levensles op toon 4 heeft steeds te maken met grenzen aangeven en je eigen ruimte kunnen afbakenen in alle zachtheid. Het hoofdpatroon van deze levensles gaat over moeite ervaren met de eigen ruimte af te bakenen en grenzen aan te geven. Mensen met deze levensles kunnen zo gemakkelijk doordringen in de emoties, gedachtepatronen en energie van anderen dat er geen besef is dat het niet hun eigen energie is die ze voelen. Anderen in hun omgeving kunnen zich zelfs bedreigd voelen, aangezien personen met deze levensles sterk ‘voelen’ en ‘weten’. Door hun zwakke grenzen, is het heel moeilijk voor ze om zich bewust te zijn van zichzelf, evenals de afbakening van zichzelf. Ze hebben te leren waar hun eigen energieveld stopt. Ze hebben verder de neiging meestermanipulators aan te trekken en zijn erg vatbaar voor emotionele chantage en manipulatie. Ze dienen alert te zijn, wanneer anderen eigen verlangens of overtuigingen aan hen opdringen.

De paradox is dat hun extreme gevoeligheid ze net tot krachtige healers en genezers maakt. Als ze leren hun eigen grenzen goed af te bakenen, zullen ze ook ontdekken hoe ze hun gevoeligheid bewust kunnen inzetten om heling te brengen naar het emotionele energieveld van anderen.

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 8

De oplossing ligt in het creëren van sterke grenzen voor zichzelf. Mensen met deze levensles moeten leren zichzelf op de eerste plaats te zetten, in plaats van zichzelf weg te cijferen. Dit betekent ook dat ze moeten leren zichzelf voor anderen te plaatsen, en hier gewoon aan te geraken. Leren ‘nee’ zeggen, en eerst voldoen aan hun eigen behoeften, is een belangrijk doel voor hen. Het gaat er niet om zelfzuchtig te worden, maar wel eerst goed voor zichzelf te zorgen, om daarna zelfs nog beter anderen te kunnen helpen. 

Een mantra die hen kan helpen is: “Wat van mij is, is van mij en wat van jou is, is van jou. Ik zal me bewust zijn van jouw energie, maar ik neem geen verantwoording voor jouw gevoelens’. 

Specifiek in connectie van deze levensles met het zonneteken rode hemelwandelaar op toon 4, kan deze levensles zich op twee manieren uiten. 1/ Langs deze ene kant gaat het over de moed hebben om grenzen te trekken. Deze mensen zullen zich sterk isoleren en angst hebben voor het onbekende. Ze blijven liever in de bestaande routine dan hun grens te trekken om zo een nieuwe realiteit mogelijk te maken. 2/ Langs de andere kant kan dit juist ook te maken hebben met overmoedig worden in grenzen trekken en grenzen verleggen. Dan komt het overheersende ego op de voorgrond en wordt aan anderen alle ruimte ontnomen. Hier evenwicht in vinden, is de boodschap! Dit sluit ook mooi aan bij de volgende toon in de golf, witte tovenaar op toon 5.

WITTE TOVENAAR OP TOON 5, EIGEN LEIDERSCHAP NEMEN OMTRENT INTEGRITEIT

 

De witte tovenaar staat deze golf op toon 5. Een van de belangrijkste kenmerken van de witte tovenaar is hartswijsheid. Zie dus deze 13 dagen dat je vanuit je hart spreekt als je de communicatie met je roedel aangaat, en als je opkomt voor jezelf. Door vanuit je hart te spreken, gaat jouw boodschap veel beter binnenkomen bij de ander, want je filtert een eerste laag aan egostukken weg. Je gaat veel meer naar echtheid en waarheid dan zonder deze hartsfocus. 

Daarnaast wil ik ook graag de nadruk leggen op integriteit als kenmerk van de witte tovenaar. Het komt erop aan alles te integreren wat bij je hoort; want alle delen van je persoonlijkheid verdienen jouw waardering. Dit vraagt heel wat zelfliefde. Als je bepaalde delen in jezelf niet erkent, kan de levensenergie niet stromen. Stukjes van je ziel blijven verscholen in de grote leegte en trekken je terug naar het verleden. Trauma’s uit dit en vorige levens, vragen je liefdevolle aandacht om geheeld te worden. 

We zijn vaak geneigd onze angsten en schaduwdelen te onderdrukken en ze te projecteren op de buitenwereld, waardoor ze vorm aannemen in de materie. Werkelijke integriteit gaat over het integreren van al jouw ‘ikken’, als deel van wie jij werkelijk bent. Ook je schijnbare ‘moeilijke’ delen hebben een positieve intentie voor jou, en verdienen een plaats in de warmte van je hart. Door de poort van je hart, en bijvoorbeeld met de Ho’oponopono techniek, kan je emoties, angsten en schaduwdelen in jezelf omarmen. De ware sjamaan reist door de dieptes van zijn onderbewustzijn naar zijn angsten en persoonlijke hel. Zonder oordeel over licht of duister kan hij alles recht in de ogen kijken om het daarna te transformeren. De dood van een schaduw is in werkelijkheid de geboorte van een verborgen gave. Donker is gecondenseerd licht dat wacht om zijn ware gezicht te laten zien. 

Begin met het accepteren van hoe het is, en richt je dan op hoe je het graag wilt zien. Uit een duidelijk verzoek tot transformatie naar je Hogere Zelf, de Creator en de Aartsengelen, kan je alle destructieve energieën ombuigen tot een positieve kracht. Hierin, alsook in het volgens van je hartswijsheid, heb je eigen leiderschap (toon 5) op te nemen de komende 13 dagen.

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 2 1
Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 2 1

WITTE TOVENAAR OP TOON 5, EIGEN LEIDERSCHAP NEMEN OMTRENT INTEGRITEIT

 

De witte tovenaar staat deze golf op toon 5. Een van de belangrijkste kenmerken van de witte tovenaar is hartswijsheid. Zie dus deze 13 dagen dat je vanuit je hart spreekt als je de communicatie met je roedel aangaat, en als je opkomt voor jezelf. Door vanuit je hart te spreken, gaat jouw boodschap veel beter binnenkomen bij de ander, want je filtert een eerste laag aan egostukken weg. Je gaat veel meer naar echtheid en waarheid dan zonder deze hartsfocus. 

Daarnaast wil ik ook graag de nadruk leggen op integriteit als kenmerk van de witte tovenaar. Het komt erop aan alles te integreren wat bij je hoort; want alle delen van je persoonlijkheid verdienen jouw waardering. Dit vraagt heel wat zelfliefde. Als je bepaalde delen in jezelf niet erkent, kan de levensenergie niet stromen. Stukjes van je ziel blijven verscholen in de grote leegte en trekken je terug naar het verleden. Trauma’s uit dit en vorige levens, vragen je liefdevolle aandacht om geheeld te worden. 

We zijn vaak geneigd onze angsten en schaduwdelen te onderdrukken en ze te projecteren op de buitenwereld, waardoor ze vorm aannemen in de materie. Werkelijke integriteit gaat over het integreren van al jouw ‘ikken’, als deel van wie jij werkelijk bent. Ook je schijnbare ‘moeilijke’ delen hebben een positieve intentie voor jou, en verdienen een plaats in de warmte van je hart. Door de poort van je hart, en bijvoorbeeld met de Ho’oponopono techniek, kan je emoties, angsten en schaduwdelen in jezelf omarmen. De ware sjamaan reist door de dieptes van zijn onderbewustzijn naar zijn angsten en persoonlijke hel. Zonder oordeel over licht of duister kan hij alles recht in de ogen kijken om het daarna te transformeren. De dood van een schaduw is in werkelijkheid de geboorte van een verborgen gave. Donker is gecondenseerd licht dat wacht om zijn ware gezicht te laten zien. 

Begin met het accepteren van hoe het is, en richt je dan op hoe je het graag wilt zien. Uit een duidelijk verzoek tot transformatie naar je Hogere Zelf, de Creator en de Aartsengelen, kan je alle destructieve energieën ombuigen tot een positieve kracht. Hierin, alsook in het volgens van je hartswijsheid, heb je eigen leiderschap (toon 5) op te nemen de komende 13 dagen.

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 3 1

GELE KRIJGER TOON 7: FACE JE ANGST VOOR AFWIJZING EN LEEF IN LIJN MET JE EIGEN SPIRITUEEL KOMPAS

 

Heb jij angst voor afwijzing van jouw roedel en waag je het daarom niet om je eigen pad te volgen? Tegen jouw roedel (naasten, vrienden, collega’s en familie) ingaan, kan best spannend zijn. Wat gaan de anderen zeggen als ik dit of dat, wel of niet doe? Je laat dan je angst voor afwijzing (of ook het niet kunnen afwijzen van de ander) jouw leven beheersen. Of misschien heb je wel nood aan bevestiging en ben je daarvoor bereid je eigen ziel te verloochenen? 

In lijn leven met jouw innerlijke kompas en intuïtie is deze 13 dagen jouw richtingaanwijzer, om te kijken of je goed bezig bent of niet. 

In zijn kracht heeft de gele krijger de moed om naar voren te treden in moeilijke of gevaarlijke situaties om zijn waarheid te verdedigen. Uiteindelijk is dat ook hetgeen wat je een vervuld gevoel gaat geven: volledig in lijn leven met jouw hogere waarheid, trouw aan jezelf. Want als je te lang je eigen waarheid verloochent dan breekt zich dat zich toch op. Dit kan op allerlei manieren zijn zoals lage energie, ziekte, verdriet, woede, een ongeluk…

Aan de gele krijger toon 7 is ook een levensles verbonden (door het groene vakje in de golf). Het hoofdpatroon van deze levensles is het ontbreken van verbinding met zichzelf en/of met anderen. Het gaat er bij deze levensles om om vanuit sterke verbinding met jezelf tot verbinding met anderen te komen. Ware connectie, menslievendheid en harmonie gaat over het respecteren van de connectie die we hebben met alle mensen, inclusief onszelf, en hiernaar handelen. Om dit te kunnen toepassen moet je echter eerst leren je eigen goed energie te centreren en te kanaliseren. 

Deze levensles kan ofwel naar binnen of naar buiten gericht zijn, en bijgevolg heel verschillend tot uiting komen. Ook de mate van meesterschap is van grootte invloed op de mate van herkenbaarheid van deze levensles in het leven. Indien naar binnen gericht kunnen mensen met deze levensles heel zelfzuchtig zijn, en kan het lijken dat ze vooral op hun eigenbelang gericht zijn, en dat ze zich focussen op hun eigen behoeftes. Door het ontbreken van verbinding met de mensen om zich heen, richten ze zich naar binnen, vanuit de overtuiging dat hun behoeftes niet kunnen verwezenlijkt worden. Ze hebben de neiging zich te isoleren, niet te communiceren, en weten niet goed hoe om te gaan met anderen buiten zichzelf. Indien naar buiten gericht lijken mensen met deze levensles vaak mensen te zijn die aardig gevonden willen worden. Ze overcompenseren en zijn ervan overtuigd dat ze pas zullen hebben wat ze nodig hebben, als iedereen hen graag mag. Dit kan heel vermoeiend en uitputtend zijn en kan onbedoeld leiden tot vervreemding van anderen. 

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 4 1
Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 4 1

Aan de gele krijger toon 7 is ook een levensles verbonden (door het groene vakje in de golf). Het hoofdpatroon van deze levensles is het ontbreken van verbinding met zichzelf en/of met anderen. Het gaat er bij deze levensles om om vanuit sterke verbinding met jezelf tot verbinding met anderen te komen. Ware connectie, menslievendheid en harmonie gaat over het respecteren van de connectie die we hebben met alle mensen, inclusief onszelf, en hiernaar handelen. Om dit te kunnen toepassen moet je echter eerst leren je eigen goed energie te centreren en te kanaliseren. 

Deze levensles kan ofwel naar binnen of naar buiten gericht zijn, en bijgevolg heel verschillend tot uiting komen. Ook de mate van meesterschap is van grootte invloed op de mate van herkenbaarheid van deze levensles in het leven. Indien naar binnen gericht kunnen mensen met deze levensles heel zelfzuchtig zijn, en kan het lijken dat ze vooral op hun eigenbelang gericht zijn, en dat ze zich focussen op hun eigen behoeftes. Door het ontbreken van verbinding met de mensen om zich heen, richten ze zich naar binnen, vanuit de overtuiging dat hun behoeftes niet kunnen verwezenlijkt worden. Ze hebben de neiging zich te isoleren, niet te communiceren, en weten niet goed hoe om te gaan met anderen buiten zichzelf. Indien naar buiten gericht lijken mensen met deze levensles vaak mensen te zijn die aardig gevonden willen worden. Ze overcompenseren en zijn ervan overtuigd dat ze pas zullen hebben wat ze nodig hebben, als iedereen hen graag mag. Dit kan heel vermoeiend en uitputtend zijn en kan onbedoeld leiden tot vervreemding van anderen. 

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 5 1

De oplossing ligt erin te leren de eigen energie te centreren en vanuit daar in connectie gaan. Het gaat om de innerlijke verbinding met zichzelf en anderen werkelijk te voelen en te respecteren. Het draait om het versterken van het eenheidsbewustzijn en dus de verbinding die bestaat tussen onszelf en alle dingen om ons heen. Belangrijk is hier het evenwicht vinden tussen rekening houden met eigen behoeften en openstaan voor de behoeften van anderen. Leer om na te gaan wat je eigen gevoelens zijn alvorens je spreekt. Als jij doet, wat klopt en goed voelt voor jou, klopt dit ook op lange termijn voor de mensen in jouw omgeving. Dat is een expressie van de eenheid, waarin geen dualiteit bestaat. 

Specifiek in connectie van deze levensles met het zonneteken gele krijger op toon 7, is er sprake van gebrek van connectie of verbinding met je vader. Autoriteitsproblemen en manipulaties toestaan zijn thema’s die aan bod zullen komen. Het kan uiterst moeilijk zijn om je eigen weg te gaan, in verbinding met de weg van anderen. Belangrijk hier is om vanuit een sterke connectie met eigen leiderschap en je spiritueel kompas, ook de verbinding naar anderen te maken. 

Deze levensles is natuurlijk enkel van toepassing op iemand die geboren is in deze witte hond golf, maar de thema’s hieraan gerelateerd kunnen voor iedereen op aarde getriggerd worden nu op het moment dat de 13-daagse periode-energie die van de witte hond is. Ook wanneer jouw jaarenergie in deze golf valt, kan je zeggen dat dit jouw jaarles is. Een jaarles is minder intens als een levensles maar is wel een belangrijk groeipunt voor jou dit jaar.

WITTE SPIEGEL OP TOON 9, UITBREIDEN VAN SPIEGELING EN REFLECTIE

 

Toon 9 is hetgeen wat je hebt uit te breiden in een golf, en deze keer is dat de witte spiegel. Het sluit mooi aan bij alles wat ik hiervoor al heb geschreven. Het is de komende tijd de bedoeling om te reflecteren op al de aanwezige spiegels rondom je. Als je iets stoort aan een ander, wat zegt dit dan over jezelf? 

Een spiegel zorgt er immers voor, door de weerkaatsing van het spiegelbeeld, dat je jezelf op een andere manier kan bekijken. En dit op een meer volledige manier dan zonder spiegel. Want hoe hard je ook je best doet, je kan jezelf nooit helemaal in één oogopslag bekijken. Want stel je voor dat je deze morgen een dikke balpenstreep op je gezicht had gezet… dan helpt de spiegel jou om dit te bekijken en te beseffen. Op dezelfde manier werkt het ook met de mensen en de situaties om je heen. Deze zijn eveneens spiegels, die je helpen met het weerspiegelen van zaken over jezelf waar je je nog niet bewust van was. Door iets van buiten te ervaren, krijg je iets wat in jezelf speelt helder. Bewonder je iemand ontzettend? Weet dan dat je de eigenschap die je bewondert zelf ook bezit. Immers; “it takes one to know one”. 

Maar ook in negatieve zin is dit waar. Vaak storen we ons bij anderen, aan zaken waar we het zelf moeilijk mee hebben, of aan zaken bij onszelf die we nog niet geaccepteerd hebben. Een gezonde reflex om aan te leren is telkens wanneer je merkt dat je je stoort aan iets bij iemand anders, is jezelf de vraag stellen: “In welke mate doe ik dit zelf ook?” Vanaf dat je dit kan erkennen, en met liefde naar jezelf kan kijken, dan komt de ontspannende glimlach. Anderen zijn hier om je bewust te maken van de stukken waar je nog aan te werken hebt. Aangezien we op een hoger niveau allemaal één zijn, is het logisch dat je je eigen reflectie ziet in alles om je heen.

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 9
Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 9

WITTE SPIEGEL OP TOON 9, UITBREIDEN VAN SPIEGELING EN REFLECTIE

 

Toon 9 is hetgeen wat je hebt uit te breiden in een golf, en deze keer is dat de witte spiegel. Het sluit mooi aan bij alles wat ik hiervoor al heb geschreven. Het is de komende tijd de bedoeling om te reflecteren op al de aanwezige spiegels rondom je. Als je iets stoort aan een ander, wat zegt dit dan over jezelf? 

Een spiegel zorgt er immers voor, door de weerkaatsing van het spiegelbeeld, dat je jezelf op een andere manier kan bekijken. En dit op een meer volledige manier dan zonder spiegel. Want hoe hard je ook je best doet, je kan jezelf nooit helemaal in één oogopslag bekijken. Want stel je voor dat je deze morgen een dikke balpenstreep op je gezicht had gezet… dan helpt de spiegel jou om dit te bekijken en te beseffen. Op dezelfde manier werkt het ook met de mensen en de situaties om je heen. Deze zijn eveneens spiegels, die je helpen met het weerspiegelen van zaken over jezelf waar je je nog niet bewust van was. Door iets van buiten te ervaren, krijg je iets wat in jezelf speelt helder. Bewonder je iemand ontzettend? Weet dan dat je de eigenschap die je bewondert zelf ook bezit. Immers; “it takes one to know one”. 

Maar ook in negatieve zin is dit waar. Vaak storen we ons bij anderen, aan zaken waar we het zelf moeilijk mee hebben, of aan zaken bij onszelf die we nog niet geaccepteerd hebben. Een gezonde reflex om aan te leren is telkens wanneer je merkt dat je je stoort aan iets bij iemand anders, is jezelf de vraag stellen: “In welke mate doe ik dit zelf ook?” Vanaf dat je dit kan erkennen, en met liefde naar jezelf kan kijken, dan komt de ontspannende glimlach. Anderen zijn hier om je bewust te maken van de stukken waar je nog aan te werken hebt. Aangezien we op een hoger niveau allemaal één zijn, is het logisch dat je je eigen reflectie ziet in alles om je heen.

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 6 1

Natuurlijk is het niet altijd zo dat je hetzelfde thema hebt als iemand waar je je aan ergert. Het kan ook zijn dat dat je die eigenschap net te weinig hebt, en zo wordt uitgedaagd om hierin evenwicht te bereiken. De buitenwereld geeft je dan feedback over een onevenwichtigheid in jezelf. Misschien stoor je je wel aan iemand die heel zelfzeker uit de hoek komt, dan kan het goed zijn dat je zelf wat meer zelfzekerheid kan gebruiken. Of misschien stoor je je aan iemand die (te)veel geld vraagt voor zijn consulten, terwijl je het zelf moeilijk vindt om jouw prijs te vragen? Zie je de kosmische grap?! Het is dus goed om bij een irritatie, je op de seconde af te vragen; “Wat heeft dit voor mij te betekenen? Welke boodschap heeft dit voor mij?” Sowieso valt er iets uit te leren.

Pijn, die ooit te groot was om aan te pakken, wordt tijdelijk veilig buitengehouden door je projectielagen. Observeer jezelf als je sterke reacties zoals frustratie, kwaadheid, angst, oordelen, of jaloersheid ervaart ten aanzien mensen en gebeurtenissen. Wie weet projecteer je je interne conflicten wel op anderen? Wat kan je moeilijk onder ogen zien?

Wees bereid disfunctionele geloofssystemen, negatieve gedachten, identificaties en starre patronen te transformeren. Zie waar ze jou en je omgeving beperken. Zo zal je niet alleen positieve verandering initiëren in jezelf, maar ook in je naaste omgeving, en zelfs in het collectieve bewustzijn.

Stel je open voor inzichten die je eigen groei stimuleren, en verlies je niet in projecties. Hoe meer je leert om jezelf te onderzoeken, hoe duidelijker het zal worden dat je emotionele reacties een richtingaanwijzer zijn voor waar je je op hebt te focussen om te groeien, en meer heel en één te worden. En wie weet zal je ontdekken dat je favoriete schaduw, die je het meeste stoort in anderen en jezelf, eigenlijk je grootste leraar is.

WITTE WIND OP TOON 13, THUISKOMEN IN VERBINDENDE COMMUNICATIE

 

De witte wind is het doel van deze 13 dagen. Dit betekent dat verbindende communicatie het hogere doel is en dat je hierdoor ook kan thuiskomen, bij jezelf en bij elkaar. Spreek uit wat gezegd moet worden, en wees zo de motiverende kracht voor anderen. Anderen kunnen enorm dankbaar zijn als je hen vanuit je hart en met veel zachtheid en oprechtheid een spiegel aanreikt. Zo kunnen ze ook weer verder leren op hun pad. Deze 13 dagen moet er veel gezegd en gesproken worden. Slik niets in, en spreek jouw diepere waarheid. 

De witte wind staat symbool voor de oervader die een creatie met bevlogenheid bekrachtigd én letterlijk bezield, een ziel geeft. Het is de geest/spirit/het goddelijke die via zijn intentie en gedachten vormloze materie tot leven schept. De onzichtbare kracht van de wind is vooral merkbaar door het effect op de elementen die erdoor in beweging komen. Door te communiceren met jezelf, en met de ander, geef je vorm en gestalte aan de kracht van de spirit. 

Wanneer de Creator zichzelf wilde ervaren en de materiële werkelijkheid schiep, ontstond de illusie van afscheiding. De Witte Wind draagt die wonden in zich en heeft daarom soms moeite met (ver)binding, wat eigenlijk zijn kracht is. In de hogere sferen is de blauwdruk aanwezig van wie je werkelijk bent en kan zijn in je volle potentieel.

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding1
Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding1

WITTE WIND OP TOON 13, THUISKOMEN IN VERBINDENDE COMMUNICATIE

 

De witte wind is het doel van deze 13 dagen. Dit betekent dat verbindende communicatie het hogere doel is en dat je hierdoor ook kan thuiskomen, bij jezelf en bij elkaar. Spreek uit wat gezegd moet worden, en wees zo de motiverende kracht voor anderen. Anderen kunnen enorm dankbaar zijn als je hen vanuit je hart en met veel zachtheid en oprechtheid een spiegel aanreikt. Zo kunnen ze ook weer verder leren op hun pad. Deze 13 dagen moet er veel gezegd en gesproken worden. Slik niets in, en spreek jouw diepere waarheid. 

De witte wind staat symbool voor de oervader die een creatie met bevlogenheid bekrachtigd én letterlijk bezield, een ziel geeft. Het is de geest/spirit/het goddelijke die via zijn intentie en gedachten vormloze materie tot leven schept. De onzichtbare kracht van de wind is vooral merkbaar door het effect op de elementen die erdoor in beweging komen. Door te communiceren met jezelf, en met de ander, geef je vorm en gestalte aan de kracht van de spirit. 

Wanneer de Creator zichzelf wilde ervaren en de materiële werkelijkheid schiep, ontstond de illusie van afscheiding. De Witte Wind draagt die wonden in zich en heeft daarom soms moeite met (ver)binding, wat eigenlijk zijn kracht is. In de hogere sferen is de blauwdruk aanwezig van wie je werkelijk bent en kan zijn in je volle potentieel.

Groeidala Maya Tzolkin Witte Hond golf 2023 Afbeelding 7 1

Jouw hogere ziel vertoeft steeds in deze sferen en is een belichaming van goddelijke intelligentie en bewustwording. Jouw goddelijke ziel is wie jij werkelijk bent, jouw ware IK. Via diepe verbinding met jezelf en jouw unieke waarheid maak je ruimte voor het volledig indalen van je ziel in deze aardse werkelijkheid. Jouw ziel werkt door verschillende energetische lichamen, die steeds geleidelijk aan dichter en vaster worden, en die het zo mogelijk maken geïncarneerd op aarde te leven. 

Het is de bedoeling tot een gealigneerde aanwezigheid in al je lichamen te komen vanuit jouw zielskern en lichtwezen. Je ziel gebruikt jouw intuïtie als koppelingsinstrument tussen zichzelf en je aardse lichaam om je persoonlijkheid de juiste richting aan te geven. Laat jouw intuïtie dus het kompas van je leven zijn, zodat je leven gedragen wordt door je ziel. 

Vanuit je intuïtie weet je welke boodschap je te spreken hebt. Diep vanbinnen weet je wat je te doen staat, en welk pad je hebt te bewandelen. Eer jouw waarheid, en leef een bezield leven. Dat is jouw grootste opdracht; om hier op Aarde vanuit je ziel te leven. Dat is waar het leven om draait, de verbinding tussen Hemel en Aarde, en dat bewust ervaren. 

Geniet deze 13 dagen van de verbinding met jezelf én de ander,

Velen hebben een ander perspectief, maar het hart spreekt steeds dezelfde taal. 

Veel liefs, 

Sofie 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

Inspireert deze blog jou en geeft het je waardevolle inzichten? Doneer dan nu.

 

Al enkele jaren deel ik mijn passie voor de Tzolkin via uitgebreide blogposts die om de dertien dagen verschijnen. Mijn content is diepgaand en origineel, gebaseerd op mijn jarenlange ervaring. De inzichten die ik deel, zoals de koppeling van de planeten aan de zonnetekens en de levenslessen, zijn uniek in de wereld. Ik schrijf deze blogs met liefde en toewijding, maar het kost me ook veel tijd, geld en energie. Per blog komt dit neer op ongeveer 700 euro, en dat 28 keer per jaar. Dat is aanzienlijk. Als mama van een jong zoontje en als voltijds zelfstandige, koester ik elk moment van mijn kostbare tijd en werk ik hard om ons gezin te onderhouden.

Ondanks het aanbieden van een donatiemogelijkheid, wordt hier maar zelden gebruik van gemaakt. Ik heb ervoor gekozen om de blog niet verplicht betalend te maken, omdat ik wil dat deze wijsheid en inspiratie toegankelijk blijft voor iedereen, ongeacht hun financiële middelen. Heb jij genoeg middelen? Doneer dan wat extra om te compenseren voor die mensen die niet kunnen doneren. 

Suggesties voor donaties:

  • Jaarlijkse donatie voor regelmatige lezers: 80 euro
  • Jaarlijkse donatie voor superfans die elke blog van a tot z lezen: 140 euro
  • Donatie voor een enkele blogpost voor occasionele lezers: 10 euro
  • Symbolische donatie tegen een sociaal tarief: 3 euro

Doneer dus om jouw waardering te tonen, zelfs als het maar een paar euro is. Het is fijn voor mij om een wederkerende stroom van energie te voelen voor de toewijding die ik geef. Dank je wel voor jouw bijdrage aan deze energetische balans.

Veel liefs, 

Sofie

Groeidala spirituele ondersteuning 05890 web

Bedrag

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject eind 2023

 

In 2023 neem ik de tijd om mijn 6-delige Tzolkin workshopsreeks om te vormen naar een ONLINE Tzolkin jaartraject, zodat jij helemaal zelf kan kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. De startdatum van het online Tzolkin jaartraject is nog niet bekend.

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

 

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen.

Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen, talent en talentontwikkeling. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Er is ook een uitgebreidere versie voor professioneel gebruik beschikbaar. 

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

error: Content is protected !!