Tzolkin Witte Hond golf 8 april 2024

zelfliefde, tolerantie, loya­liteit en trouw

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij, 

Vandaag is het 8 april 2024 en tevens de eerste dag van de witte hond golf, met witte hond op toon 1, kin 170. De kernwoorden van de witte hond zijn zelfliefde, tolerantie, loya­liteit en trouw.  

Voor ik uitgebreid inga op de belangrijkste elementen uit de witte hond golf, volgt hierna eerst een korte samenvatting met een overzicht van alle zonneteken-toon combinaties uit deze golf.

DE KORTE SAMENVATTING VAN DEZE WITTE HOND GOLF

 

1. Het thema en de rode draad (toon 1) van deze energetische golf van 13 dagen is witte hond; zelfliefde, tolerantie, loyaliteit en trouw.

2. De uitdaging van deze golf, en dus de energie die je te tonen hebt (toon 2) om alles tot een synergie te laten komen, is blauwe aap; spontaniteit, humor, authenticiteit en transparantie.

3. In lijn met de gele mens hebben jouw relaties (toon 3) te zijn; gerichte aandacht, heldere intentie, vrije wil en keuzevrijheid. Hierin heb je actie te ondernemen.

4. Het kader (toon 4) van deze golf is rode hemelwandelaar; moed, ontdekkingskracht, grenzen verleggen en de hemel aarden. Ook inzake grenzen stellen geeft de rode hemelwandelaar aan waarop te letten.

* Een poortdag op toon 4 met als levensles[1]: grenzen aangeven – je eigen ruimte afbakenen.

5. Neem eigen leiderschap (toon 5) op omtrent witte tovenaar; integriteit, hartswijsheid, betovering en tijdloosheid. Reken niet op anderen om dit te doen, want hierin heb je jezelf te bekrachtigen.

6. Tussen jou en je omgeving (toon 6) mag je je focussen op blauwe adelaar; visie, onafhankelijkheid, dienstbaarheid, overzicht en detail. Zo hoort het dynamische ritme tussen jou en je omgeving te zijn.

[1] Voor wie in een specifieke Tzolkin golf geboren is en ze dus als geboortegolf heeft, is er aan elke poortdag van deze geboortegolf een levensles verbonden. Valt je jaargolf in een golf? Dan geven de poortdagen van die golf jouw jaarlessen aan. Deze zijn minder intens, maar wel een belangrijk aandachtspunt voor dat jaar. En sowieso: als een golf als periode-energie voorbijkomt, zoals nu voor iedereen op aarde met de witte hond golf, dan resoneren we allemaal even mee met deze energie.

7. Als richtingaanwijzer om te zien of je goed bezig bent of niet (toon 7), heb je je te richten op gele krijger; innerlijke leiding, onbevreesdheid, intelligentie en analysekracht.

* Een poortdag op toon 7 met als levensles: verbinding – zonder pijn in en uit een verbinding stappen.

8. Innerlijk evenwicht (toon 8) bereik je door rode aarde; moeiteloosheid, gronding, innerlijke gecentreerdheid en synchroniciteit. Deze energie helpt je als je uit balans bent.

9. Je intentie (toon 9) mag je richten op witte spiegel; reflectie, spiegeling, waarheid en inzichtgevende kracht. Het is de bedoeling hier meesterschap in te bereiken.

10. Manifesteer hier op aarde (toon 10) in dagdagelijkse dingen blauwe storm; transformatie, multifunctionaliteit, wedergeboorte en eigen katalysator zijn. Maak het zichtbaar en tastbaar. De energie van de blauwe storm helpt je om dingen neer te zetten.

11. De kwetsbaarheid van deze golf (toon 11) is gele zon; perfectionisme, isolement, sociaal onhandig gedrag en snelle veroordelingen hebben (negatief geformuleerd). Pool dit om en ervaar de bevrijding van deze golf, gele zon; universaliteit, verlichting, eenheid en onvoorwaardelijke liefde (positief geformuleerd).

12. Bereik een nieuw evenwicht (toon 12) inzake rode draak; oervertrouwen, daadkracht, koestering en creatie. Dit mag je ook samen met anderen doen.

13. Het thuiskomen en doel (toon 13) van deze golf ligt in witte wind; bezieling, communicatie, levensadem en spirit. Geniet door dit na te streven en te ervaren.

Witte Spiegel golf Tzolkin
Witte Spiegel golf Tzolkin

7. Als richtingaanwijzer om te zien of je goed bezig bent of niet (toon 7), heb je je te richten op gele krijger; innerlijke leiding, onbevreesdheid, intelligentie en analysekracht.

* Een poortdag op toon 7 met als levensles: verbinding – zonder pijn in en uit een verbinding stappen.

8. Innerlijk evenwicht (toon 8) bereik je door rode aarde; moeiteloosheid, gronding, innerlijke gecentreerdheid en synchroniciteit. Deze energie helpt je als je uit balans bent.

9. Je intentie (toon 9) mag je richten op witte spiegel; reflectie, spiegeling, waarheid en inzichtgevende kracht. Het is de bedoeling hier meesterschap in te bereiken.

10. Manifesteer hier op aarde (toon 10) in dagdagelijkse dingen blauwe storm; transformatie, multifunctionaliteit, wedergeboorte en eigen katalysator zijn. Maak het zichtbaar en tastbaar. De energie van de blauwe storm helpt je om dingen neer te zetten.

11. De kwetsbaarheid van deze golf (toon 11) is gele zon; perfectionisme, isolement, sociaal onhandig gedrag en snelle veroordelingen hebben (negatief geformuleerd). Pool dit om en ervaar de bevrijding van deze golf, gele zon; universaliteit, verlichting, eenheid en onvoorwaardelijke liefde (positief geformuleerd).

12. Bereik een nieuw evenwicht (toon 12) inzake rode draak; oervertrouwen, daadkracht, koestering en creatie. Dit mag je ook samen met anderen doen.

13. Het thuiskomen en doel (toon 13) van deze golf ligt in witte wind; bezieling, communicatie, levensadem en spirit. Geniet door dit na te streven en te ervaren.

 [1] Voor wie in een specifieke Tzolkin golf geboren is en ze dus als geboortegolf heeft, is er aan elke poortdag van deze geboortegolf een levensles verbonden. Valt je jaargolf in een golf? Dan geven de poortdagen van die golf jouw jaarlessen aan. Deze zijn minder intens, maar wel een belangrijk aandachtspunt voor dat jaar. En sowieso: als een golf als periode-energie voorbijkomt, zoals nu voor iedereen op aarde de rode aarde golf, dan resoneren we allemaal even mee met deze energie.

TROUW ZIJN AAN JEZELF

 

De witte hond is de trouwe metgezel met een groot hart die steeds voor zichzelf en anderen klaar staat. Hij staat voor de lange termijn verbintenis tussen twee individuen met een gezamenlijk doel. Hij steunt en beschermt als geen ander datgene waaraan hij is toegewijd. Als teamspeler is hij loyaal, toegewijd en hulpvaardig. Hij gaat met hart en ziel voor zijn eigen idealen, en die van naaste anderen. De witte hond laat zich graag omringen door intieme vrienden en gezin, welke een bron van kracht en wederzijdse ondersteuning zijn.

Gezellig en gemoedelijk met elkaar omgaan evenals instemming van de achterban is erg belangrijk voor de witte hond. Zoek de komende 13-dagen jouw roedel van geliefden en gelijkgestemden op om zo wederzijdse verbinding en steun te ervaren. Bij de witte hond draait alles om de roedel en zielskameraadschappen. Dat is een heel mooie eigenschap, maar kan zeker ook een valkuil zijn. De witte hond heeft de neiging eerder trouw te zijn aan anderen in de plaats van aan zichzelf. En daar schuilt net zijn grote les in; om eerst trouw te zijn aan zichzelf, en dan pas aan anderen.

 

TIJD VOOR EMOTIONELE ONTWIKKELING

 

De witte hond is hier op aarde om te werken aan zijn emotionele ontwikkeling en om emotionele onvolwassenheid om te buigen. De mate waarin je je gelukkig voelt is een belangrijke richtingaanwijzer voor de mate waarin je gealigneerd bent met de weg die je hoger zelf heeft uitgestippeld. De pijn van je onverzorgde emotionele wonden kan je aandacht trekken de komende 13-dagen.

Wees trouw aan jezelf en je idealen en cijfer jezelf niet weg uit loyaliteit voor anderen. Vanuit oprechte zelfliefde zal je veel voor anderen kunnen betekenen als motiverende kracht. Door op te komen voor jezelf, dwing je de anderen immers om hun eigen groei-stukken ook op te nemen. Trouw zijn aan jezelf vraagt soms een duidelijk teken naar de ander. Nu en dan moet je je tanden eens laten zien. Laat je toewijding aan de onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf én de ander, je de moed geven de confrontatie aan te gaan. Besef dat de stap naar confrontatie misschien moeilijk is, maar dat je er uiteindelijk de vruchten van zult plukken.

JE EMOTIES HEBBEN EEN DIEPERE BOODSCHAP

 

Je gevoelens zijn een essentieel onderdeel van je leven. Focus je op het transformeren van de emotionele patronen die je beperken. Daar zit immers een grote les voor de witte hond. Vaak raak je verstrikt in de drama’s van het leven omdat het moeilijk is om over je gevoelens te praten. Sta jezelf toe om zonder te (ver)oordelen te voelen. Enkel door trouw te zijn aan je gevoel, kan je een boodschap aan de ander geven, die deze op zijn beurt weer nodig heeft voor zijn ontwikkeling. 

Je emoties fungeren als belangrijke boodschappers, en zodra je hen de ruimte kunt geven, word je er niet meer door overheerst. Weet dat het heel veel energie kost om de waarheid te onderdrukken. Dit wreekt zich in jouw systeem. 

Neem bij moeilijke situaties even de tijd om via hartsademhaling contact te maken met de bron van onvoorwaardelijke liefde in jezelf. Voel hoe er achter elke pijn, boosheid of kwetsuren een liefdevolle boodschap of intentie zit van je ziel en gidsen. Voortdurend worden er openingen en mogelijkheden tot verbetering gecreëerd. 

Woede, jaloezie, rivaliteit, egoïsme, haat en wraakzucht zijn manifestaties van vervreemding van je ware zelf. Omarm deze emoties als gekwetste kinderen, erken hun positieve intentie en integreer ze liefdevol in je hart. Zo zal bevrijding, verandering en verlichting komen. 

Iets wat je intens triggert heeft steeds iets te maken met je eigen karma en ontwikkelingsproces. Dit onderzoeken, toelaten, voelen en aankijken gaat je helpen meer heel en één te worden. 

Ho’oponopono is hierbij een zeer waardevolle techniek om jezelf te helen. Ken je deze techniek al? 

JE EMOTIES HEBBEN EEN DIEPERE BOODSCHAP

 

Je gevoelens zijn een essentieel onderdeel van je leven. Focus je op het transformeren van de emotionele patronen die je beperken. Daar zit immers een grote les voor de witte hond. Vaak raak je verstrikt in de drama’s van het leven omdat het moeilijk is om over je gevoelens te praten. Sta jezelf toe om zonder te (ver)oordelen te voelen. Enkel door trouw te zijn aan je gevoel, kan je een boodschap aan de ander geven, die deze op zijn beurt weer nodig heeft voor zijn ontwikkeling. 

Je emoties fungeren als belangrijke boodschappers, en zodra je hen de ruimte kunt geven, word je er niet meer door overheerst. Weet dat het heel veel energie kost om de waarheid te onderdrukken. Dit wreekt zich in jouw systeem. 

Neem bij moeilijke situaties even de tijd om via hartsademhaling contact te maken met de bron van onvoorwaardelijke liefde in jezelf. Voel hoe er achter elke pijn, boosheid of kwetsuren een liefdevolle boodschap of intentie zit van je ziel en gidsen. Voortdurend worden er openingen en mogelijkheden tot verbetering gecreëerd. 

Woede, jaloezie, rivaliteit, egoïsme, haat en wraakzucht zijn manifestaties van vervreemding van je ware zelf. Omarm deze emoties als gekwetste kinderen, erken hun positieve intentie en integreer ze liefdevol in je hart. Zo zal bevrijding, verandering en verlichting komen. 

Iets wat je intens triggert heeft steeds iets te maken met je eigen karma en ontwikkelingsproces. Dit onderzoeken, toelaten, voelen en aankijken gaat je helpen meer heel en één te worden. 

Ho’oponopono is hierbij een zeer waardevolle techniek om jezelf te helen. Ken je deze techniek al? 

HO’OPONOPONO ALS WAARDEVOLLE TECHNIEK OM JEZELF TE HELEN

 

Maak vanuit je overkoepeld bewustzijn (van jezelf als geheel) contact met het deel in jezelf dat geraakt is. Het kan zijn dat dit echt een gezicht en een specifieke vorm krijgt in je. Het is een deel van jezelf, een sub-persoonlijkheid. Aangezien het gaat om een geraakt of gekwetst deel in jezelf, is de kans groot dat het zich openbaart als een kind. 

Zo hebben we in onszelf allemaal van die innerlijke kinderen. Delen van onszelf die gestopt zijn in hun spirituele en emotionele groei, omdat er iets heftigs gebeurd is, in dit leven, of in een vorig leven. Neem even de tijd om contact te maken met dit deel in jezelf. Komt tot rust en adem diep in en uit. Richt je tot het geraakte deel in jezelf. Visuele mensen zullen het zien, anderen zullen het vooral voelen en weer anderen zullen duidelijk de stem horen. 

Met de Ho’oponopono techniek spreek je vervolgens het gekwetste kind in jezelf aan met de woorden: 

“Ik hou van je,

bedankt dat je er bent,

het spijt me dat ik tot nu toe niet wist hoe ik met je moest omgaan,

vergeef me alsjeblieft.” 

Neem voldoende pauze tussen de 4 verschillende zinnetjes en voel telkens wat het doet met het geraakte deel in jezelf. Herhaal dit een paar keer. Vaak ondergaat het deel in jezelf vervolgens een (r)evolutie. Het kan zijn dat deze groeit in vorm en ouder wordt. Dit deel in jezelf krijgt dan een upgrade. Maar vaak ook heeft dit meer tijd nodig, want als je al jaren op voet van oorlog leeft met een deel in jezelf, zal dit niet ineens op een knip veranderen. Dan is het echt zinvol om de Ho’oponopono techniek als een dagelijks ritueel op te nemen om zo uiteindelijk meer harmonie in jezelf en met alle delen in jezelf te ervaren. 

Wees zacht voor jezelf, heb jezelf onvoorwaardelijk lief en accepteer dat je een mens bent. Stap per stap zal je meer evenwicht en harmonie in jezelf ervaren, dat is het uiteindelijke doel. 

WE ZIJN ALLEN ÉÉN

 

Ho’oponopono kan je ook toepassen op alle mensen rondom je, en dus niet enkel op je sub-persoonlijkheden. Dat is een boeiend iets. Want eigenlijk weerspiegelen alle personen buiten je, een deel in jezelf. 

Op een hoger niveau zijn we immers allemaal één. Allemaal deel van dezelfde godsvonk. Wetenschappelijk is immers ook duidelijk dat de Big Bang niet ontstond uit het niets, maar wel uit één punt. De Creator wilde zichzelf leren kennen en toen kwam de kosmische uitademing en de creatie van alle zielen. Daarvoor waren we allemaal deel van dit ene punt, die ene godsvonk. Gedurende duizenden levens zijn we nu allemaal ervaringen aan het opdoen. En door alle verschillende levende wezens, en hun zintuigen, kan de Creator zichzelf ervaren. Dat alles is puur bewustzijn. Door onze ogen ziet de Creator zichzelf, door ons gevoel voelt de Creator zichzelf, en door onze oren hoort de Creator zichzelf. 

Elk van ons is dus ook een mede-schepper. En aangezien we allen deel zijn van het grotere geheel, is de ander ook een weerspiegeling van jezelf. Dat is wat de Maya’s benoemen met de woorden In Lak’ech, wat betekent ‘Ik ben een andere jij’ of ‘Ik ben jij en jij bent mij’. Deze Mayagroet is een eren van elkaar, als een uiting van dezelfde eenheid en een-zijn.  

Of om het in de woorden van Thich Nhat Hanh te zeggen: 

“We are alle leaves of one tree. We are all waves of one sea.”

 

VREDE MET DE ANDER BEGINT ALTIJD BIJ JEZELF

 

Het vinden van balans tussen jezelf en anderen is vaak complex. Realiseer je dat ware harmonie buiten jezelf alleen kan worden ervaren als je eerst innerlijke harmonie vindt. Het begint altijd bij jou, bij jouw gevoel, hier en nu. Jij bent het middelpunt van je eigen universum en draagt 100% verantwoordelijkheid voor je eigen emoties. Dat vergt zelfwerkzaamheid. Alleen vanuit een authentieke verbinding met jezelf kun je een ware verbinding met anderen aangaan. Dit vraagt om authenticiteit en eerlijkheid naar jezelf toe: “Dit is hoe ik me werkelijk voel.” Het erkennen van deze gevoelens kan uitdagend zijn, maar dit is juist de zelfliefde die de Witte Hond van je vraagt de komende 13 dagen.

WE ZIJN ALLEN ÉÉN

 

Ho’oponopono kan je ook toepassen op alle mensen rondom je, en dus niet enkel op je sub-persoonlijkheden. Dat is een boeiend iets. Want eigenlijk weerspiegelen alle personen buiten je, een deel in jezelf. 

Op een hoger niveau zijn we immers allemaal één. Allemaal deel van dezelfde godsvonk. Wetenschappelijk is immers ook duidelijk dat de Big Bang niet ontstond uit het niets, maar wel uit één punt. De Creator wilde zichzelf leren kennen en toen kwam de kosmische uitademing en de creatie van alle zielen. Daarvoor waren we allemaal deel van dit ene punt, die ene godsvonk. Gedurende duizenden levens zijn we nu allemaal ervaringen aan het opdoen. En door alle verschillende levende wezens, en hun zintuigen, kan de Creator zichzelf ervaren. Dat alles is puur bewustzijn. Door onze ogen ziet de Creator zichzelf, door ons gevoel voelt de Creator zichzelf, en door onze oren hoort de Creator zichzelf. 

Elk van ons is dus ook een mede-schepper. En aangezien we allen deel zijn van het grotere geheel, is de ander ook een weerspiegeling van jezelf. Dat is wat de Maya’s benoemen met de woorden In Lak’ech, wat betekent ‘Ik ben een andere jij’ of ‘Ik ben jij en jij bent mij’. Deze Mayagroet is een eren van elkaar, als een uiting van dezelfde eenheid en een-zijn.  

Of om het in de woorden van Thich Nhat Hanh te zeggen: 

“We are alle leaves of one tree. We are all waves of one sea.”

 

VREDE MET DE ANDER BEGINT ALTIJD BIJ JEZELF

 

Het vinden van balans tussen jezelf en anderen is vaak complex. Realiseer je dat ware harmonie buiten jezelf alleen kan worden ervaren als je eerst innerlijke harmonie vindt. Het begint altijd bij jou, bij jouw gevoel, hier en nu. Jij bent het middelpunt van je eigen universum en draagt 100% verantwoordelijkheid voor je eigen emoties. Dat vergt zelfwerkzaamheid. Alleen vanuit een authentieke verbinding met jezelf kun je een ware verbinding met anderen aangaan. Dit vraagt om authenticiteit en eerlijkheid naar jezelf toe: “Dit is hoe ik me werkelijk voel.” Het erkennen van deze gevoelens kan uitdagend zijn, maar dit is juist de zelfliefde die de Witte Hond van je vraagt de komende 13 dagen.

Zoals de Bijbel zegt: “Heb je naaste lief zoals jezelf.” Dit betekent niet alleen anderen liefhebben, maar ook jezelf liefhebben. Want alles begint uiteindelijk bij zelfliefde. 

Of in andere Bijbelse bewoordingen: “Doe anderen niet aan wat je zelf niet wilt ondergaan.” Maar dit geldt ook andersom: “Doe jezelf niet aan wat je ook niet aan een ander zou doen.”

 

DE PLANEET DIE BIJ DE WITTE HOND HOORT IS MERCURIUS

 

De planeet die bij de witte hond hoort, is Mercurius. Mercurius is één van de persoonlijke (binnen)planeten in de astrologie en wordt geassocieerd met communicatie, intellect, handel, technologie, reizen en verandering. Het vertegenwoordigt hoe we denken, leren, informatie verwerken en communiceren met anderen. 

In de Romeinse mythologie wordt Mercurius beschouwd als de boodschapper van de goden. Deze snelle planeet heeft een korte omlooptijd om de zon van slechts 88 dagen en staat van alle planeten in ons zonnestelsel het dichtst bij de Zon. Door zijn snelheid is hij in staat om vlot te reizen tussen de wereld van de goden en de wereld van de mensen, en dus super geschikt om boodschappen over te brengen. Als boodschapper is het daarbij belangrijk om de informatie op neutrale wijze door te geven. 

Mensen met veel Mercurius energie zijn echte babbelaars. Ze kunnen een babbeltje doen met iedereen. Ze hebben veel behoefte aan afwisseling en mentale activiteit. Met hun honger naar informatie kunnen ze gerust 5 boeken tegelijkertijd lezen. Ze zijn erg oplossingsgericht en hebben een groot aanpassingsvermogen. Het feit dat Tweelingen een luchtteken is, maakt dat ze bij problemen snel flexibel een oplossing kunnen bedenken, mogelijks door hun netwerk aan te spreken.

 

Mercurius is in de Westerse astrologie de heerser van zowel het teken Tweelingen (3e huis) als Maagd (6e huis). Van deze beide tekens zijn duidelijk zaken van de witte hond te herkennen. 

Van Tweelingen is de overlap met de witte hond herkenbaar in die zin dat ze te maken hebben met het ontdekken van hun nabije omgeving en daarmee in communicatie gaan. Mensen met het sterrenbeeld Tweelingen hebben een nieuwsgierige aard en verlangen ernaar de wereld om hen heen te verkennen. Ze hebben een natuurlijke drang om te communiceren, te leren en informatie uit te wisselen. Net zoals de witte hond, die gedijt in de nabijheid van zijn roedel en een sterke behoefte heeft aan verbondenheid met anderen, vinden mensen met het sterrenbeeld Tweelingen vaak voldoening in het opbouwen van relaties. Ze zijn sociale wezens die gemakkelijk een gemeenschappelijke taal vinden met verschillende mensen. 

Over tweelingen wordt ook wel eens gezegd dat ze twee gezichten hebben. Afhankelijk van de plaats, het tijdstip en de personen die ze zien, komt er een ander gezicht naar boven. Ze zijn dan ook beïnvloedbaar door hun omgeving. Dit aspect komt natuurlijk ook aan bod bij de witte hond in die zin dat die vaak trouwer is aan zijn roedel, dan aan zichzelf. 

Ook treffend in de vergelijking is de roedel van de witte hond en het belang van de relatie tussen broers, zussen en buren bij Tweelingen. Mercurius vertegenwoordigt de manier waarop we communiceren en informatie uitwisselen binnen onze directe omgeving. Hoe praat je met je broers en zussen? En hoe is je relatie met je buren? Hoe deel je informatie en hoe begrijpen jullie elkaar?

Mercurius is in de Westerse astrologie de heerser van zowel het teken Tweelingen (3e huis) als Maagd (6e huis). Van deze beide tekens zijn duidelijk zaken van de witte hond te herkennen. 

Van Tweelingen is de overlap met de witte hond herkenbaar in die zin dat ze te maken hebben met het ontdekken van hun nabije omgeving en daarmee in communicatie gaan. Mensen met het sterrenbeeld Tweelingen hebben een nieuwsgierige aard en verlangen ernaar de wereld om hen heen te verkennen. Ze hebben een natuurlijke drang om te communiceren, te leren en informatie uit te wisselen. Net zoals de witte hond, die gedijt in de nabijheid van zijn roedel en een sterke behoefte heeft aan verbondenheid met anderen, vinden mensen met het sterrenbeeld Tweelingen vaak voldoening in het opbouwen van relaties. Ze zijn sociale wezens die gemakkelijk een gemeenschappelijke taal vinden met verschillende mensen. 

Over tweelingen wordt ook wel eens gezegd dat ze twee gezichten hebben. Afhankelijk van de plaats, het tijdstip en de personen die ze zien, komt er een ander gezicht naar boven. Ze zijn dan ook beïnvloedbaar door hun omgeving. Dit aspect komt natuurlijk ook aan bod bij de witte hond in die zin dat die vaak trouwer is aan zijn roedel, dan aan zichzelf. 

Ook treffend in de vergelijking is de roedel van de witte hond en het belang van de relatie tussen broers, zussen en buren bij Tweelingen. Mercurius vertegenwoordigt de manier waarop we communiceren en informatie uitwisselen binnen onze directe omgeving. Hoe praat je met je broers en zussen? En hoe is je relatie met je buren? Hoe deel je informatie en hoe begrijpen jullie elkaar?

Het is een ideaal moment in deze witte hond golf om jouw relaties met hen onder de loep te nemen en te verbeteren waar mogelijk.

Maagd is het dienstbare teken bij uitstek, want voor de witte hond met zijn liefde voor zijn roedel ook niet vreemd is. Mensen met het sterrenbeeld Maagd staan bekend om hun toewijding aan anderen, hun praktische aard en hun verlangen om anderen te helpen. Ze voelen zich vaak vervuld wanneer ze een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van anderen en zijn bereid om hard te werken om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. Ook de witte hond hecht veel waarde aan de relaties binnen zijn roedel en is bereid om zichzelf op te offeren voor het welzijn van anderen. Beiden vinden voldoening in het vervullen van een ondersteunende rol en het dienen van anderen met liefde en toewijding. 

Van Maagd is ook het (zelf)kritische en oordelende aspect herkenbaar. Maagd heeft een sterk analytisch vermogen evenals een groot onderscheidingsvermogen. Perfectioneren en verfijnen is belangrijk voor maagd: “Wat kan ik wel/niet gebruiken? Hoe gedraag ik me wel of niet?”. Alles moet netjes en verzorgd zijn. Efficiëntie is een must. Maagd kan erg kritisch zijn en heeft hoge waarden en normen, waardoor hij de lat voor zichzelf en anderen vaak enorm hoog legt. Een (taal)foutje heeft een maagd dan ook direct gezien. 

Mercurius heeft dus te maken met onze gedachtegangen en communicatie, evenals onze omgang met anderen in het dagelijks leven. Het finetunen van de eigen veranderlijke denkpatronen in relatie tot anderen en hierin de juiste afstemming vinden, staat dus ook centraal bij de witte hond.

EEN POORTDAG OP TOON 4 RODE HEMELWANDELAAR: DE MOED HEBBEN OM GRENZEN AAN TE GEVEN

 

De poortdagen (groene vakjes) in een Tzolkin golf hebben altijd een diepere betekenis en geven aan welke levenslessen (of jaarlessen als het jouw jaargolf is) er verborgen zijn in de golf. In de witte hond golf zijn er twee poortdagen: één op rode hemelwandelaar toon 4 en de andere op gele krijger toon 7. Deze twee levenslessen geven heel wat diepgang om de golf beter te begrijpen…

Een levensles op toon 4 heeft steeds te maken met grenzen aangeven en je eigen ruimte kunnen afbakenen in alle zachtheid. Het hoofdpatroon van deze levensles gaat over moeite ervaren met de eigen ruimte af te bakenen en grenzen aan te geven. Mensen met deze levensles kunnen zo gemakkelijk doordringen in de emoties, gedachtepatronen en energie van anderen dat er geen besef is dat het niet hun eigen energie is die ze voelen. Anderen in hun omgeving kunnen zich zelfs bedreigd voelen, aangezien personen met deze levensles sterk ‘voelen’ en ‘weten’. Door hun zwakke grenzen, is het heel moeilijk voor ze om zich bewust te zijn van zichzelf, evenals de afbakening van zichzelf. Ze hebben te leren waar hun eigen energieveld stopt. Ze hebben verder de neiging meestermanipulators aan te trekken en zijn erg vatbaar voor emotionele chantage en manipulatie. Ze dienen alert te zijn, wanneer anderen eigen verlangens of overtuigingen aan hen opdringen.

De paradox is dat hun extreme gevoeligheid ze net tot krachtige healers en genezers maakt. Als ze leren hun eigen grenzen goed af te bakenen, zullen ze ook ontdekken hoe ze hun gevoeligheid bewust kunnen inzetten om heling te brengen naar het emotionele energieveld van anderen.

De oplossing ligt in het creëren van sterke grenzen voor zichzelf. Mensen met deze levensles moeten leren zichzelf op de eerste plaats te zetten, in plaats van zichzelf weg te cijferen.

EEN POORTDAG OP TOON 4 RODE HEMELWANDELAAR: DE MOED HEBBEN OM GRENZEN AAN TE GEVEN

 

De poortdagen (groene vakjes) in een Tzolkin golf hebben altijd een diepere betekenis en geven aan welke levenslessen (of jaarlessen als het jouw jaargolf is) er verborgen zijn in de golf. In de witte hond golf zijn er twee poortdagen: één op rode hemelwandelaar toon 4 en de andere op gele krijger toon 7. Deze twee levenslessen geven heel wat diepgang om de golf beter te begrijpen…

Een levensles op toon 4 heeft steeds te maken met grenzen aangeven en je eigen ruimte kunnen afbakenen in alle zachtheid. Het hoofdpatroon van deze levensles gaat over moeite ervaren met de eigen ruimte af te bakenen en grenzen aan te geven. Mensen met deze levensles kunnen zo gemakkelijk doordringen in de emoties, gedachtepatronen en energie van anderen dat er geen besef is dat het niet hun eigen energie is die ze voelen. Anderen in hun omgeving kunnen zich zelfs bedreigd voelen, aangezien personen met deze levensles sterk ‘voelen’ en ‘weten’. Door hun zwakke grenzen, is het heel moeilijk voor ze om zich bewust te zijn van zichzelf, evenals de afbakening van zichzelf. Ze hebben te leren waar hun eigen energieveld stopt. Ze hebben verder de neiging meestermanipulators aan te trekken en zijn erg vatbaar voor emotionele chantage en manipulatie. Ze dienen alert te zijn, wanneer anderen eigen verlangens of overtuigingen aan hen opdringen.

De paradox is dat hun extreme gevoeligheid ze net tot krachtige healers en genezers maakt. Als ze leren hun eigen grenzen goed af te bakenen, zullen ze ook ontdekken hoe ze hun gevoeligheid bewust kunnen inzetten om heling te brengen naar het emotionele energieveld van anderen.

De oplossing ligt in het creëren van sterke grenzen voor zichzelf. Mensen met deze levensles moeten leren zichzelf op de eerste plaats te zetten, in plaats van zichzelf weg te cijferen.

Dit betekent ook dat ze moeten leren zichzelf voor anderen te plaatsen en hier gewoon aan te geraken. Leren ‘nee’ zeggen, en eerst voldoen aan hun eigen behoeften, is een belangrijk doel voor hen. Het gaat er niet om zelfzuchtig te worden, maar wel eerst goed voor zichzelf te zorgen, om daarna zelfs nog beter anderen te kunnen helpen. 

Een mantra die hen kan helpen is: “Wat van mij is, is van mij en wat van jou is, is van jou. Ik zal me bewust zijn van jouw energie, maar ik neem geen verantwoording voor jouw gevoelens’. 

Specifiek in connectie van deze levensles met het zonneteken rode hemelwandelaar op toon 4, kan deze levensles zich op twee manieren uiten:

1/ Langs de ene kant kan het te maken hebben met het vinden van de moed om grenzen te trekken en buiten de lijntjes te kleuren. Deze mensen kunnen zichzelf isoleren uit angst voor het onbekende. Ze blijven liever binnen de bekende routines en comfortzones dan de stap te zetten naar een nieuwe realiteit. Dit kan resulteren in stagnatie en het missen van kansen voor groei en transformatie. Vaak betreft het hier ook een wens tot reizen of om naar het buitenland te gaan wonen.
2/ Aan de andere kant kan het ook leiden tot overmoed in het trekken en verleggen van grenzen. In dit geval kan het overheersende ego op de voorgrond treden, waardoor anderen hun ruimte wordt ontnomen. Mensen kunnen grensoverschrijdend en manipulatief worden, waarbij ze anderen schaden onder het mom van het verdedigen van hun grenzen, zoals bij het gebruik van zwarte magie. Het is hierbij belangrijk om ethisch een onderscheid te maken tussen verdedigen en aanvallen. Een zuivere intentie hierbij is essentieel. Het is van belang om respect voor de energetische gezondheid van anderen te behouden, zelfs bij het verdedigen van persoonlijke grenzen. 

Hier het juiste evenwicht in vinden, is de boodschap! Dit sluit ook mooi aan bij de volgende toon in de golf, witte tovenaar op toon 5. 

WITTE TOVENAAR OP TOON 5, EIGEN LEIDERSCHAP NEMEN OMTRENT INTEGRITEIT

 

De witte tovenaar staat deze golf op toon 5. Een van de belangrijkste kenmerken van de witte tovenaar is hartswijsheid. Zie dus deze 13 dagen dat je vanuit je hart spreekt als je de communicatie met je roedel aangaat, en als je opkomt voor jezelf. Door vanuit je hart te spreken, gaat jouw boodschap veel beter binnenkomen bij de ander, want je filtert een eerste laag aan egostukken weg. Je gaat veel meer naar echtheid en waarheid dan zonder deze hartsfocus. 

Daarnaast wil ik ook graag de nadruk leggen op integriteit als kenmerk van de witte tovenaar. Het komt erop aan alles te integreren wat bij je hoort; want alle delen van je persoonlijkheid verdienen jouw waardering. Dit vraagt heel wat zelfliefde. Als je bepaalde delen in jezelf niet erkent, kan de levensenergie niet stromen. Stukjes van je ziel blijven verscholen in de grote leegte en trekken je terug naar het verleden. Trauma’s uit dit en vorige levens, vragen je liefdevolle aandacht om geheeld te worden. 

We zijn vaak geneigd onze angsten en schaduwdelen te onderdrukken en ze te projecteren op de buitenwereld, waardoor ze vorm aannemen in de materie. Werkelijke integriteit gaat over het integreren van al jouw ‘ikken’, als deel van wie jij werkelijk bent. Ook je schijnbare ‘moeilijke’ delen hebben een positieve intentie voor jou, en verdienen een plaats in de warmte van je hart. Door de poort van je hart, en bijvoorbeeld met de Ho’oponopono techniek, kan je emoties, angsten en schaduwdelen in jezelf omarmen. De ware sjamaan reist door de dieptes van zijn onderbewustzijn naar zijn angsten en persoonlijke hel. Zonder oordeel over licht of duister kan hij alles recht in de ogen kijken om het daarna te transformeren. De dood van een schaduw is in werkelijkheid de geboorte van een verborgen gave. Donker is gecondenseerd licht dat wacht om zijn ware gezicht te laten zien. 

Begin met het accepteren van hoe het is, en richt je dan op hoe je het graag wilt zien. Met een duidelijk verzoek tot transformatie naar je Hogere Zelf, de Creator en de Aartsengelen, kan je alle destructieve energieën ombuigen tot een positieve kracht. Hierin, alsook in het volgens van je hartswijsheid, heb je eigen leiderschap (toon 5) op te nemen de komende 13 dagen.

WITTE TOVENAAR OP TOON 5, EIGEN LEIDERSCHAP NEMEN OMTRENT INTEGRITEIT

 

De witte tovenaar staat deze golf op toon 5. Een van de belangrijkste kenmerken van de witte tovenaar is hartswijsheid. Zie dus deze 13 dagen dat je vanuit je hart spreekt als je de communicatie met je roedel aangaat, en als je opkomt voor jezelf. Door vanuit je hart te spreken, gaat jouw boodschap veel beter binnenkomen bij de ander, want je filtert een eerste laag aan egostukken weg. Je gaat veel meer naar echtheid en waarheid dan zonder deze hartsfocus. 

Daarnaast wil ik ook graag de nadruk leggen op integriteit als kenmerk van de witte tovenaar. Het komt erop aan alles te integreren wat bij je hoort; want alle delen van je persoonlijkheid verdienen jouw waardering. Dit vraagt heel wat zelfliefde. Als je bepaalde delen in jezelf niet erkent, kan de levensenergie niet stromen. Stukjes van je ziel blijven verscholen in de grote leegte en trekken je terug naar het verleden. Trauma’s uit dit en vorige levens, vragen je liefdevolle aandacht om geheeld te worden. 

We zijn vaak geneigd onze angsten en schaduwdelen te onderdrukken en ze te projecteren op de buitenwereld, waardoor ze vorm aannemen in de materie. Werkelijke integriteit gaat over het integreren van al jouw ‘ikken’, als deel van wie jij werkelijk bent. Ook je schijnbare ‘moeilijke’ delen hebben een positieve intentie voor jou, en verdienen een plaats in de warmte van je hart. Door de poort van je hart, en bijvoorbeeld met de Ho’oponopono techniek, kan je emoties, angsten en schaduwdelen in jezelf omarmen. De ware sjamaan reist door de dieptes van zijn onderbewustzijn naar zijn angsten en persoonlijke hel. Zonder oordeel over licht of duister kan hij alles recht in de ogen kijken om het daarna te transformeren. De dood van een schaduw is in werkelijkheid de geboorte van een verborgen gave. Donker is gecondenseerd licht dat wacht om zijn ware gezicht te laten zien. 

Begin met het accepteren van hoe het is, en richt je dan op hoe je het graag wilt zien. Met een duidelijk verzoek tot transformatie naar je Hogere Zelf, de Creator en de Aartsengelen, kan je alle destructieve energieën ombuigen tot een positieve kracht. Hierin, alsook in het volgens van je hartswijsheid, heb je eigen leiderschap (toon 5) op te nemen de komende 13 dagen.

GELE KRIJGER TOON 7: FACE JE ANGST VOOR AFWIJZING EN LEEF IN LIJN MET JE EIGEN SPIRITUEEL KOMPAS

 

Heb je angst voor afwijzing van jouw roedel en durf je daarom niet je eigen pad te volgen? Het kan behoorlijk uitdagend zijn om tegen de verwachtingen van je naasten, vrienden, collega’s en familie in te gaan. Je vraagt je misschien af wat anderen zullen zeggen als je beslissingen neemt, of als je juist afwijzing ontvangt wanneer je niet aan hun verwachtingen voldoet. Deze angst voor afwijzing, of zelfs het onvermogen om anderen af te wijzen, kan je leven beheersen. Misschien zoek je wel bevestiging en ben je bereid daarvoor je eigen waarden en je ziel te verloochenen? 

De komende 13 dagen dienen als jouw kompas om te bepalen of je in lijn leeft met je innerlijke kompas en intuïtie. Het is een tijd om te reflecteren of je op de juiste weg bent. In zijn kracht heeft de gele krijger de moed om zijn waarheid te verdedigen, zelfs in moeilijke of gevaarlijke situaties. Dit brengt uiteindelijk een diep gevoel van vervulling: trouw zijn aan jezelf en aan je hogere waarheid. Als je te lang je eigen waarheid verloochent, zal dit zich uiteindelijk toch manifesteren in verschillende vormen zoals verminderde energie, ziekte, verdriet, woede of zelfs ongeluk. 

Aan de gele krijger toon 7 is ook een levensles verbonden (door het groene vakje in de golf). Het hoofdpatroon van deze levensles is het ontbreken van verbinding met zichzelf en/of met anderen. Het gaat er bij deze levensles om om vanuit sterke verbinding met jezelf tot verbinding met anderen te komen. Ware connectie, menslievendheid en harmonie gaat over het respecteren van de connectie die we hebben met alle mensen, inclusief onszelf, en hiernaar handelen. Om dit te kunnen toepassen moet je echter eerst leren je eigen goed energie te centreren en te kanaliseren. 

Deze levensles kan ofwel naar binnen of naar buiten gericht zijn, en bijgevolg heel verschillend tot uiting komen. Ook de mate van meesterschap is van grootte invloed op de mate van herkenbaarheid van deze levensles in het leven. Indien naar binnen gericht kunnen mensen met deze levensles heel zelfzuchtig zijn, en kan het lijken dat ze vooral op hun eigenbelang gericht zijn, en dat ze zich focussen op hun eigen behoeftes. 

Door het ontbreken van verbinding met de mensen om zich heen, richten ze zich naar binnen, vanuit de overtuiging dat hun behoeftes niet kunnen verwezenlijkt worden. Ze hebben de neiging zich te isoleren, niet te communiceren, en weten niet goed hoe om te gaan met anderen buiten zichzelf. Indien naar buiten gericht lijken mensen met deze levensles vaak mensen te zijn die aardig gevonden willen worden. Ze overcompenseren en zijn ervan overtuigd dat ze pas zullen hebben wat ze nodig hebben, als iedereen hen graag mag. Dit kan heel vermoeiend en uitputtend zijn en kan onbedoeld leiden tot vervreemding van anderen. 

De oplossing ligt erin te leren de eigen energie te centreren en vanuit daar in connectie gaan. Het gaat om de innerlijke verbinding met zichzelf en anderen werkelijk te voelen en te respecteren. Het draait om het versterken van het eenheidsbewustzijn en dus de verbinding die bestaat tussen onszelf en alle dingen om ons heen. Belangrijk is hier het evenwicht vinden tussen rekening houden met eigen behoeften en openstaan voor de behoeften van anderen. Leer om na te gaan wat je eigen gevoelens zijn alvorens je spreekt. Als jij doet, wat klopt en goed voelt voor jou, klopt dit ook op lange termijn voor de mensen in jouw omgeving. Dat is een expressie van de eenheid, waarin geen dualiteit bestaat. 

Specifiek in connectie van deze levensles met het zonneteken gele krijger op toon 7, is er sprake van gebrek van connectie of verbinding met je vader. Autoriteitsproblemen en manipulaties toestaan zijn thema’s die aan bod zullen komen. Het kan uiterst moeilijk zijn om je eigen weg te gaan, in verbinding met de weg van anderen. Belangrijk hier is om vanuit een sterke connectie met je eigen leiderschap en je spiritueel kompas, ook de verbinding naar anderen te maken. 

Deze levensles is natuurlijk enkel van toepassing op iemand die geboren is in deze witte hond golf, maar de thema’s hieraan gerelateerd kunnen voor iedereen op aarde getriggerd worden nu op het moment dat de 13-daagse periode-energie die van de witte hond is. Ook wanneer jouw jaarenergie in deze golf valt, kan je zeggen dat dit jouw jaarles is. Een jaarles is minder intens als een levensles maar is wel een belangrijk groeipunt voor jou dit jaar. 

Door het ontbreken van verbinding met de mensen om zich heen, richten ze zich naar binnen, vanuit de overtuiging dat hun behoeftes niet kunnen verwezenlijkt worden. Ze hebben de neiging zich te isoleren, niet te communiceren, en weten niet goed hoe om te gaan met anderen buiten zichzelf. Indien naar buiten gericht lijken mensen met deze levensles vaak mensen te zijn die aardig gevonden willen worden. Ze overcompenseren en zijn ervan overtuigd dat ze pas zullen hebben wat ze nodig hebben, als iedereen hen graag mag. Dit kan heel vermoeiend en uitputtend zijn en kan onbedoeld leiden tot vervreemding van anderen. 

De oplossing ligt erin te leren de eigen energie te centreren en vanuit daar in connectie gaan. Het gaat om de innerlijke verbinding met zichzelf en anderen werkelijk te voelen en te respecteren. Het draait om het versterken van het eenheidsbewustzijn en dus de verbinding die bestaat tussen onszelf en alle dingen om ons heen. Belangrijk is hier het evenwicht vinden tussen rekening houden met eigen behoeften en openstaan voor de behoeften van anderen. Leer om na te gaan wat je eigen gevoelens zijn alvorens je spreekt. Als jij doet, wat klopt en goed voelt voor jou, klopt dit ook op lange termijn voor de mensen in jouw omgeving. Dat is een expressie van de eenheid, waarin geen dualiteit bestaat. 

Specifiek in connectie van deze levensles met het zonneteken gele krijger op toon 7, is er sprake van gebrek van connectie of verbinding met je vader. Autoriteitsproblemen en manipulaties toestaan zijn thema’s die aan bod zullen komen. Het kan uiterst moeilijk zijn om je eigen weg te gaan, in verbinding met de weg van anderen. Belangrijk hier is om vanuit een sterke connectie met je eigen leiderschap en je spiritueel kompas, ook de verbinding naar anderen te maken. 

Deze levensles is natuurlijk enkel van toepassing op iemand die geboren is in deze witte hond golf, maar de thema’s hieraan gerelateerd kunnen voor iedereen op aarde getriggerd worden nu op het moment dat de 13-daagse periode-energie die van de witte hond is. Ook wanneer jouw jaarenergie in deze golf valt, kan je zeggen dat dit jouw jaarles is. Een jaarles is minder intens als een levensles maar is wel een belangrijk groeipunt voor jou dit jaar. 

WITTE SPIEGEL OP TOON 9, UITBREIDEN VAN SPIEGELING EN REFLECTIE

 

Toon 9 is hetgeen wat je hebt uit te breiden in een golf, en deze keer is dat de witte spiegel. Het sluit mooi aan bij alles wat ik hiervoor al heb geschreven. Het is de komende tijd de bedoeling om te reflecteren op al de aanwezige spiegels rondom je. Als je iets stoort aan een ander, wat zegt dit dan over jezelf? 

Een spiegel zorgt er immers voor, door de weerkaatsing van het spiegelbeeld, dat je jezelf op een andere manier kan bekijken. En dit op een meer volledige manier dan zonder spiegel. Want hoe hard je ook je best doet, je kan jezelf nooit helemaal in één oogopslag bekijken. Want stel je voor dat je deze morgen een dikke balpenstreep op je gezicht had gezet… dan helpt de spiegel jou om dit te bekijken en te beseffen. Op dezelfde manier werkt het ook met de mensen en de situaties om je heen. Deze zijn eveneens spiegels, die je helpen met het weerspiegelen van zaken over jezelf waar je je nog niet bewust van was. Door iets van buiten te ervaren, krijg je iets wat in jezelf speelt helder. Bewonder je iemand ontzettend? Weet dan dat je de eigenschap die je bewondert zelf ook bezit. Immers; “it takes one to know one”. 

Maar ook in negatieve zin is dit waar. Vaak storen we ons bij anderen, aan zaken waar we het zelf moeilijk mee hebben, of aan zaken bij onszelf die we nog niet geaccepteerd hebben. Een gezonde reflex om aan te leren is telkens wanneer je merkt dat je je stoort aan iets bij iemand anders, is jezelf de vraag stellen: “In welke mate doe ik dit zelf ook?” Vanaf dat je dit kan erkennen, en met liefde naar jezelf kan kijken, dan komt de ontspannende glimlach. 

Anderen zijn hier om je bewust te maken van de stukken waar je nog aan te werken hebt. Aangezien we op een hoger niveau allemaal één zijn, is het logisch dat je je eigen reflectie ziet in alles om je heen. 

Natuurlijk is het niet altijd zo dat je hetzelfde thema hebt als iemand waar je je aan ergert. Het kan ook zijn dat dat je die eigenschap net te weinig hebt, en zo wordt uitgedaagd om hierin evenwicht te bereiken. De buitenwereld geeft je dan feedback over een onevenwichtigheid in jezelf. Misschien stoor je je wel aan iemand die heel zelfzeker uit de hoek komt, dan kan het goed zijn dat je zelf wat meer zelfzekerheid kan gebruiken. Of misschien stoor je je aan iemand die (te)veel geld vraagt voor zijn consulten, terwijl je het zelf moeilijk vindt om jouw prijs te vragen? Zie je de kosmische grap?! Het is dus goed om bij een irritatie, je op de seconde af te vragen; “Wat heeft dit voor mij te betekenen? Welke boodschap heeft dit voor mij?” Sowieso valt er iets uit te leren. 

Pijn, die ooit te groot was om aan te pakken, wordt tijdelijk veilig buitengehouden door je projectielagen. Observeer jezelf als je sterke reacties zoals frustratie, kwaadheid, angst, oordelen, of jaloersheid ervaart ten aanzien mensen en gebeurtenissen. Wie weet projecteer je je interne conflicten wel op anderen? Wat kan je moeilijk onder ogen zien? 

Wees bereid disfunctionele geloofssystemen, negatieve gedachten, identificaties en starre patronen te transformeren. Zie waar ze jou en je omgeving beperken. Zo zal je niet alleen positieve verandering initiëren in jezelf, maar ook in je naaste omgeving, en zelfs in het collectieve bewustzijn. 

Stel je open voor inzichten die je eigen groei stimuleren, en verlies je niet in projecties. Hoe meer je leert om jezelf te onderzoeken, hoe duidelijker het zal worden dat je emotionele reacties een richtingaanwijzer zijn voor waar je je op hebt te focussen om te groeien. En wie weet zal je ontdekken dat je favoriete schaduw, die je het meeste stoort in anderen en jezelf, eigenlijk je grootste leraar is. 

Anderen zijn hier om je bewust te maken van de stukken waar je nog aan te werken hebt. Aangezien we op een hoger niveau allemaal één zijn, is het logisch dat je je eigen reflectie ziet in alles om je heen. 

Natuurlijk is het niet altijd zo dat je hetzelfde thema hebt als iemand waar je je aan ergert. Het kan ook zijn dat dat je die eigenschap net te weinig hebt, en zo wordt uitgedaagd om hierin evenwicht te bereiken. De buitenwereld geeft je dan feedback over een onevenwichtigheid in jezelf. Misschien stoor je je wel aan iemand die heel zelfzeker uit de hoek komt, dan kan het goed zijn dat je zelf wat meer zelfzekerheid kan gebruiken. Of misschien stoor je je aan iemand die (te)veel geld vraagt voor zijn consulten, terwijl je het zelf moeilijk vindt om jouw prijs te vragen? Zie je de kosmische grap?! Het is dus goed om bij een irritatie, je op de seconde af te vragen; “Wat heeft dit voor mij te betekenen? Welke boodschap heeft dit voor mij?” Sowieso valt er iets uit te leren. 

Pijn, die ooit te groot was om aan te pakken, wordt tijdelijk veilig buitengehouden door je projectielagen. Observeer jezelf als je sterke reacties zoals frustratie, kwaadheid, angst, oordelen, of jaloersheid ervaart ten aanzien mensen en gebeurtenissen. Wie weet projecteer je je interne conflicten wel op anderen? Wat kan je moeilijk onder ogen zien? 

Wees bereid disfunctionele geloofssystemen, negatieve gedachten, identificaties en starre patronen te transformeren. Zie waar ze jou en je omgeving beperken. Zo zal je niet alleen positieve verandering initiëren in jezelf, maar ook in je naaste omgeving, en zelfs in het collectieve bewustzijn. 

Stel je open voor inzichten die je eigen groei stimuleren, en verlies je niet in projecties. Hoe meer je leert om jezelf te onderzoeken, hoe duidelijker het zal worden dat je emotionele reacties een richtingaanwijzer zijn voor waar je je op hebt te focussen om te groeien. En wie weet zal je ontdekken dat je favoriete schaduw, die je het meeste stoort in anderen en jezelf, eigenlijk je grootste leraar is. 

WITTE WIND OP TOON 13, THUISKOMEN IN VERBINDENDE COMMUNICATIE

 

De witte wind is het doel van deze 13 dagen. Dit betekent dat verbindende communicatie het hogere doel is en dat je hierdoor ook kan thuiskomen, bij jezelf en bij elkaar. Spreek uit wat gezegd moet worden, en wees zo de motiverende kracht voor anderen. Anderen kunnen enorm dankbaar zijn als je hen vanuit je hart en met veel zachtheid en oprechtheid een spiegel aanreikt. Zo kunnen ze ook weer verder leren op hun pad. Deze 13 dagen moet er veel gezegd en gesproken worden. Slik niets in, en spreek jouw diepere waarheid. 

De witte wind staat symbool voor de oervader die een creatie met bevlogenheid bekrachtigd én letterlijk bezield, een ziel geeft. Het is de geest/spirit/het goddelijke die via zijn intentie en gedachten vormloze materie tot leven schept. De onzichtbare kracht van de wind is vooral merkbaar door het effect op de elementen die erdoor in beweging komen. Door te communiceren met jezelf, en met de ander, geef je vorm en gestalte aan de kracht van de spirit. 

Wanneer de Creator zichzelf wilde ervaren en de materiële werkelijkheid schiep, ontstond de illusie van afscheiding. De Witte Wind draagt die wonden in zich en heeft daarom soms moeite met (ver)binding, wat eigenlijk zijn kracht is. In de hogere sferen is de blauwdruk aanwezig van wie je werkelijk bent en kan zijn in je volle potentieel. Jouw hogere ziel vertoeft steeds in deze sferen en is een belichaming van goddelijke intelligentie en bewustwording. Jouw goddelijke ziel is wie jij werkelijk bent, jouw ware IK.

Via diepe verbinding met jezelf en jouw unieke waarheid maak je ruimte voor het volledig indalen van je ziel in deze aardse werkelijkheid. Jouw ziel werkt door verschillende energetische lichamen, die steeds geleidelijk aan dichter en vaster worden, en die het zo mogelijk maken geïncarneerd op aarde te leven. 

Het is de bedoeling tot een gealigneerde aanwezigheid in al je lichamen te komen vanuit jouw zielskern en lichtwezen. Je ziel gebruikt jouw intuïtie als koppelingsinstrument tussen zichzelf en je aardse lichaam om je persoonlijkheid de juiste richting aan te geven. Laat jouw intuïtie dus het kompas van je leven zijn, zodat je leven gedragen wordt door je ziel. 

Vanuit je intuïtie weet je welke boodschap je te spreken hebt. Diep vanbinnen weet je wat je te doen staat, en welk pad je hebt te bewandelen. Eer jouw waarheid, en leef een bezield leven. Dat is jouw grootste opdracht; om hier op Aarde vanuit je ziel te leven. Dat is waar het leven om draait, de verbinding tussen Hemel en Aarde, en dat bewust ervaren. 

Geniet deze 13 dagen van de verbinding met jezelf én de ander,

Velen hebben een ander perspectief, maar het hart spreekt steeds dezelfde taal. 

Veel liefs, 

Sofie 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be 

 

🌟 Deel de Tzolkin-Wijsheid en Liefde 🌱 

Bedankt voor het ontdekken van de Tzolkin met mij. Als deze 13-daagse golf je heeft geïnspireerd, deel dan zeker de link naar mijn blog op je sociale media, stuur het door naar vrienden en familie, of laat het vallen in een gesprek. Op die manier help je niet alleen mijn werk te verspreiden, maar help je ook de Tzolkin community groter te maken en het bewustzijn te verhogen. 📣💖

Via diepe verbinding met jezelf en jouw unieke waarheid maak je ruimte voor het volledig indalen van je ziel in deze aardse werkelijkheid. Jouw ziel werkt door verschillende energetische lichamen, die steeds geleidelijk aan dichter en vaster worden, en die het zo mogelijk maken geïncarneerd op aarde te leven. 

Het is de bedoeling tot een gealigneerde aanwezigheid in al je lichamen te komen vanuit jouw zielskern en lichtwezen. Je ziel gebruikt jouw intuïtie als koppelingsinstrument tussen zichzelf en je aardse lichaam om je persoonlijkheid de juiste richting aan te geven. Laat jouw intuïtie dus het kompas van je leven zijn, zodat je leven gedragen wordt door je ziel. 

Vanuit je intuïtie weet je welke boodschap je te spreken hebt. Diep vanbinnen weet je wat je te doen staat, en welk pad je hebt te bewandelen. Eer jouw waarheid, en leef een bezield leven. Dat is jouw grootste opdracht; om hier op Aarde vanuit je ziel te leven. Dat is waar het leven om draait, de verbinding tussen Hemel en Aarde, en dat bewust ervaren. 

Geniet deze 13 dagen van de verbinding met jezelf én de ander,

Velen hebben een ander perspectief, maar het hart spreekt steeds dezelfde taal. 

Veel liefs, 

Sofie 

© Sofie Laureyssens van groeidala.be 

 

🌟 Deel de Tzolkin-Wijsheid en Liefde 🌱 

Bedankt voor het ontdekken van de Tzolkin met mij. Als deze 13-daagse golf je heeft geïnspireerd, deel dan zeker de link naar mijn blog op je sociale media, stuur het door naar vrienden en familie, of laat het vallen in een gesprek. Op die manier help je niet alleen mijn werk te verspreiden, maar help je ook de Tzolkin community groter te maken en het bewustzijn te verhogen. 📣💖

Inspireert deze blog jou en geeft het je waardevolle inzichten? Doneer dan nu.

 

Al enkele jaren deel ik mijn passie voor de Tzolkin via uitgebreide blogposts die om de dertien dagen verschijnen. Mijn content is diepgaand en origineel, gebaseerd op mijn jarenlange ervaring. De inzichten die ik deel, zoals de koppeling van de planeten aan de zonnetekens en de levenslessen, zijn uniek in de wereld. Ik schrijf deze blogs met liefde en toewijding, maar het kost me ook veel tijd, geld en energie. Per blog komt dit neer op ongeveer 700 euro, en dat 28 keer per jaar. Dat is aanzienlijk. Als mama van een jong zoontje en als voltijds zelfstandige, koester ik elk moment van mijn kostbare tijd en werk ik hard om ons gezin te onderhouden.

Ondanks het aanbieden van een donatiemogelijkheid, wordt hier maar zelden gebruik van gemaakt. Voorlopig heb ik ervoor gekozen om de blog niet verplicht betalend te maken, omdat ik wil dat deze wijsheid en inspiratie toegankelijk blijft voor iedereen, ongeacht hun financiële middelen.

Suggesties voor donaties:

  • Jaarlijkse donatie voor regelmatige lezers: 80 euro
  • Jaarlijkse donatie voor superfans die elke blog van a tot z lezen: 140 euro
  • Donatie voor een enkele blogpost voor occasionele lezers: 10 euro
  • Symbolische donatie tegen een sociaal tarief: 3 euro

Doneer dus om jouw waardering te tonen, zelfs als het maar een paar euro is. Het is fijn voor mij om een wederkerende stroom van energie te voelen voor de toewijding die ik geef. Dank je wel voor jouw bijdrage aan deze energetische balans.

Veel liefs, 

Sofie

Bedrag

Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.

Tzolkin online traject 2024

 

In 2023 werd ons zoontje Ewan geboren. Ik gaf geen live workshops meer (tenzij de boeiende oefengroepen) en legde reeds de basis voor een nieuw online traject. Met het nieuwe ONLINE Tzolkin jaartraject, kan jij helemaal zelf kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. Ik kijk er superhard naar uit dit traject te lanceren. 

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Tzolkin online traject 2024

 

In 2023 werd ons zoontje Ewan geboren. Ik gaf geen live workshops meer (tenzij de boeiende oefengroepen) en legde reeds de basis voor een nieuw online traject. Met het nieuwe ONLINE Tzolkin jaartraject, kan jij helemaal zelf kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. Ik kijk er superhard naar uit dit traject te lanceren. 

Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

Tzolkin golven e-boek

 

Je kent de Tzolkin al en je vindt het super fijn om de geboortegolf, jaargolf en/of relatiegolf van je partner, gezinsleden, familie en vrienden uit te pluizen.

Dit e-boek bevat een visuele weergave van de 20 golven in de Tzolkin, met hun gidsen, talent en talentontwikkeling. Het bevat 20 bladzijden, met telkens per pagina 1 van de 20 golven/wavespells in de Tzolkin.

Er is ook een uitgebreidere versie voor professioneel gebruik beschikbaar. 

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Videocursus: de zonnetekens dieper begrijpen

 

Diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin, voor Tzolkin fans die de zonnetekens nog beter willen begrijpen en integreren in hun dagelijkse leven/praktijk.

Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

VOLG EEN WORKSHOP BIJ GROEIDALA

error: Hola daar, vriendelijke Tzolkin fan! 🌟 Het lijkt erop dat je een leuke tekst hebt gevonden die je graag wilt delen. En daar ben ik helemaal voor! Maar voordat je op die kopiëren/plakken-knop drukt, laten we even praten. Deze woorden zijn als kleine digitale baby's, gekoesterd, gevoed en met liefde geschreven door Sofie Laureyssens ✍️. En dan is het heel fijn om daar als blogger en auteur voor gewaardeerd te worden. Als je deze tekst wilt delen, geweldig! Maar doe het met respect - deel gewoon de link naar mijn blog. Bedankt voor je begrip en steun! 💖📝✨