De Tzolkin Kalender

groeidala_maya_tzolkin_maya_astrologie_Tzolkin_kalender-tzolkinmaya-cyclisch-maya-kalender_horoscoop

TOLKIN KALENDER: TIJD ALS CYCLISCH PROCES

 

De Tzolkin-kalender biedt een unieke kijk op tijd als een cyclisch proces, waarmee je ritmes kunt herkennen en nieuwe dimensies in de werkelijkheid kunt ontdekken. In tegenstelling tot de lineaire Gregoriaanse kalender, volgt de Tzolkin kalender een cyclus van 260 dagen, waarin elke dag een unieke energetische waarde heeft.

De Tzolkin kalender is opgebouwd uit 20 zonnetekens (met elk een kwaliteit en een schaduwzijde) en 13 tonen (13 expressie/ uitingsmanieren van de zonnetekens), die samen een matrix vormen. Na 260 dagen begint de Tzolkin kalender cyclus opnieuw, waardoor niet-getransformeerde aspecten opnieuw kunnen worden ervaren en begrepen.

DIT IS DE TZOLKIN KALENDER

Dit is de Tzolkin, de heilige kalender van de Maya’s. In de meest linkse kolom staan de 20 zonnetekens onder elkaar. De kin-waarde staat steeds linksonder in elk vakje, terwijl de toon rechtsboven in elk vakje staat aangegeven. Elk zonneteken komt 13 keer voor in de Tzolkin kalender, en elke combinatie van een zonneteken en een toon vormt een unieke dag met een specifieke energie.Groeidala_Tzolkin_about-tzolkin-kalender

Hier is hoe je de Tzolkin kunt lezen:

 1. Zonnetekens: De 20 zonnetekens staan in de meest linkse kolom en herhalen zich 13 keer in de kalender. Elk zonneteken heeft zijn eigen betekenis en energie.
 2. Kin-waarde: De kin-waarde, die linksonder in elk vakje staat, representeert een specifieke dag in de Tzolkin cyclus.
 3. Toon: De toon, die rechtsboven in elk vakje staat, geeft aan hoe de energie van het zonneteken op die dag tot uitdrukking komt. Er zijn 13 verschillende tonen, die elk een unieke vibratie en dynamiek brengen.

Door de Tzolkin te bestuderen, kun je inzicht krijgen in de dagelijkse energieën en hun invloed op je leven. Je kunt ook je geboortedag vinden in de Tzolkin om je persoonlijke kin-waarde te ontdekken, die je innerlijke kracht en levenspad weerspiegelt.

OVER DE 20 ZONNETEKENS

De zonnetekens kan je zien als de 20 gezichten van de schepping. Elke dag in de Tzolkin kalender heeft zijn eigen wachter, gesymboliseerd door een zonneteken. De mensheid moest een fysieke beschrijving of betekenis hebben van elke dag om tot begrip te kunnen komen. Aangezien de Maya-wereld een diepe relatie had met de natuur en de dieren, werden deze een sleutel om de energieën te onderscheiden van elkaar.

Elke dag in de Tzolkin kalender is verwant met een natuurkracht of de kracht van een dier. De symbolen en tekeningen die gebruikt worden, geven diepgang en staan toe dat de informatie overgebracht kan worden en beter onthouden wordt. Bv. het spreekt voor zich dat het zonneteken ‘rode slang’ zich soms van zijn oude huid moet ontdoen. En het ‘gele zaad’ gaat over groeien en zaadjes planten.

De zonnetekens in de Tzolkin kalender geven de dualiteit in ons universum weer tussen licht en donker, goed en kwaad, als twee keerzijden van de medaille. Elk zonneteken heeft een kwaliteit en een schaduwzijde, waarbij beiden heel nodig en functioneel zijn voor onze ontwikkeling. Beide kanten van de zegel zullen herkenbaar zijn en van tijd tot tijd aanwezig zijn in je leven. De schaduwzijde geeft weer waar er nog mogelijkheden liggen tot groei en transformatie.

Hieronder volgt een opsomming van de 20 zonnetekens:

 1. Imix: De Rode Draak, symbool van geboorte en nieuw begin. De kernwoorden zijn: oervertrouwen, daadkracht, koestering, creatie.
 2. Ik: De Witte Wind, staat voor communicatie en inspiratie. De kernwoorden zijn: bezieling, communicatie, levensadem, spirit.
 3. Akbal: De Blauwe Nacht, symboliseert dromen en innerlijke wijsheid. De kernwoorden zijn: uniekheid, droomtalent, stilte, zelfbewustzijn.
 4. Kan: De Gele Zaad, vertegenwoordigt groei en ontwikkeling. De kernwoorden zijn: doelgerichte groei, ontwikkeling, bewustwording, scheppingskracht.
 5. Chicchan: De Rode Slang, symbool van levensenergie en instinct. De kernwoorden zijn: passie, levenskracht, instinct, lichaamswijsheid.
 6. Cimi: De Witte Wereldoverbrugger, staat voor transformatie en overgang. De kernwoorden zijn: loslaten, dood, acceptatie, bemiddelingskracht.
 7. Manik: De Blauwe Hand, vertegenwoordigt heling en flow. De kernwoorden zijn: openheid, flow, heling, weten, be-grijpen.
 8. Lamat: De Gele Ster, symbool van creativiteit en harmonie. De kernwoorden zijn: harmonie, schoonheid, je plek innemen, gelijkwaardigheid.
 9. Muluc: De Rode Maan, staat voor emoties en zuivering. De kernwoorden zijn: zelfvertrouwen, talenten opwekken, fijngevoeligheid, zuiverende stroming.
 10. Oc: De Witte Hond, symboliseert loyaliteit en liefde. De kernwoorden zijn: zelfliefde, tolerantie, loyaliteit, trouw.
 11. Chuen: De Blauwe Aap, vertegenwoordigt spel en kunstzinnigheid. De kernwoorden zijn: spontaniteit, humor, authenticiteit, transparantie.
 12. Eb: De Gele Mens, symbool van positief denken en keuzevrijheid. De kernwoorden zijn: gerichte aandacht, heldere intentie, vrije wil, keuzevrijheid.
 13. Ben: De Rode Hemelwandelaar, staat voor moedig zijn en buiten de lijntjes kleuren. De kernwoorden zijn: moed, ontdekkingskracht, grenzen verleggen, de hemel aarden.
 14. Ix: De Witte Tovenaar, symbool van magie en integriteit. De kernwoorden zijn: integriteit, hartswijsheid, betovering, tijdloosheid.
 15. Men: De Blauwe Adelaar, vertegenwoordigt visie en verkenning. De kernwoorden zijn: visie, onafhankelijkheid, dienstbaarheid, overzicht en detail.
 16. Cib: De Gele Krijger, staat voor innerlijke leiding en intelligentie. De kernwoorden zijn: innerlijke leiding, onbevreesdheid, intelligentie, analysekracht.
 17. Caban: De Rode Aarde, symbool van synchronisatie en aarding. De kernwoorden zijn: moeiteloosheid, gronding, innerlijke gecentreerdheid, synchroniciteit.
 18. Etznab: De Witte Spiegel, vertegenwoordigt introspectie en reflectie. De kernwoorden zijn: reflectie, spiegeling, waarheid, inzichtgevende kracht.
 19. Cauac: De Blauwe Storm, staat voor vernieuwing en transformatie De kernwoorden zijn: transformatie, multifunctionaliteit, wedergeboorte, eigen katalysator zijn.
 20. Ahau: De Gele Zon, symbool van verlichting en eenheid. De kernwoorden zijn: universaliteit, verlichting, eenheid, onvoorwaardelijke liefde.

Voor meer informatie en uitgebreide beschrijvingen van de zonnetekens, bezoek de Tzolkin Blog.

Elk zonneteken komt 13 keer voor in de Tzolkin kalender. Tel de vakjes maar na op dezelfde rij rechts naast het zonneteken (zie afbeelding hieronder). Je zal zien dat per zonneteken elke toon (rechts vanboven in vet af te lezen) slechts één keer voorkomt.

Wil je meer verdieping in de maya tekens in de Tzolkin kalender? Leer meer over ze in de Mystieke reis door de zonnetekens

Groeidala_Tzolkin_about-tzolkin-kalender

OVER DE 13 TONEN

Naast de energie van de 20 zonnetekens, is de energie van de 13 tonen in de Tzolkin kalender van groot belang. De toon is de energie van waaruit je handelt. Het is de creatieve energie die je gebruikt om de potentie van het zonneteken aan te boren en er expressie aan te geven.

Tonen geven dus weer hoe je aan de slag kan gaan met de energie van het zonneteken waar het mee gecombineerd is. En dit kan op 13 manieren. Wanneer je de Tzolkin kalender bestudeerd, door op de horizontale lijn te kijken naast een zonneteken, zal je zien dat elke toon slechts één keer per zonneteken voorkomt (cfr. de 20 x 13 matrix).

De 13 tonen hebben elk een unieke energie, maar staan ook in verband tot elkaar door hun specifieke opvolging. De dertien tonen in de Tzolkin kalender, vertegenwoordigen in totaliteit een perfect scheppingsproces of cyclus. De opeenvolging van de 13 tonen wordt een golf of wavespell genoemd. Na een opeenvolging van de 13 tonen of stappen van een golf, begint telkens weer een nieuwe golf van 13 stappen. De energie van de 13 tonen op zich, is steeds hetzelfde. De energie van toon 1 is in elke golf bijvoorbeeld steeds de rode draad of het thema. Toon 2 is steeds de uitdaging, toon 3 is hetgeen waarmee je in beweging hebt te komen… De energie van toon 13 is steeds het doel van de golf, het thuiskomen.

Hieronder volgt een opsomming van de 13 tonen in de Tzolkin kalender:

1. Magnetische toon 1: Nieuwe creatie, streefdoel en initiatie.

 • Kernwoorden: initiëren, thema, grondgedachte, rode draad, nieuw begin, streefdoel, toewijding, aandacht, magnetische aantrekking, transformatie.

2. Lunaire toon 2: Uitdaging, openbaring en synergie.

 • Kernwoorden: uitdaging, openbaring, dualiteit, polarisatie, balans, synergie, stabilisering, polariteiten, verbinding, samenwerking.

3. Elektrische toon 3: Beweging, activatie en verbinding.

 • Kernwoorden: beweging, activatie, verbinding, creatieve impuls, actie, energie, mogelijkheden, oplossingen, relaties, expressie.

4. Zelfbestaande toon 4: Grenzen, definiëring en structuur.

 • Kernwoorden: grenzen, definiëring, structuur, vorm, materie, zelfbewustzijn, creatiekracht, planning, timing, manifestatie.

5. Boventoon 5: Zelfbekrachtiging en eigen leiderschap.

 • Kernwoorden: eigen kracht, leiding, stuurman, waarheid, beslissingen, autoriteit, vrijheid, innerlijke en materiële bronnen, kosmische boventonen, intentie.

6. Ritmische toon 6: Stroming en evenwicht met je omgeving.

 • Kernwoorden: balans, gelijkheid, evenwicht, omgeving, polaire krachten, beweging, verandering, harmonie, dynamiek, tolerantie.

7. Resonante toon 7: Verbinding, afstemming en richtingaanwijzer.

 • Kernwoorden: afstemming, hoger zelf, bron, eenheid, inspiratie, top van de piramide, helder weten, spiritueel kompas, richtingaanwijzer, verbinding.

8. Galactische toon 8: Innerlijk evenwicht en integriteit.

 • Kernwoorden: harmonie, evenwicht, integriteit, cycli, schaduwdelen, transformatie, lemniscaat, eeuwige stroom, galactische cycli, consistentie.

9. Solaire toon 9: Uitbreiding, intentie en meesterschap.

 • Kernwoorden: uitbreiding, intentie, meesterschap, volhardendheid, realisatie, doelgericht, zuiverheid, manifestatie, vertrouwen, kalmte.

10. Planetaire toon 10: Manifestatie en realisatie.

 • Kernwoorden: manifestatie, realisatie, materie, intentie, scheppingskracht, kosmische creatiekracht, belichaming, zielsessentie, geloofsovertuigingen, creatie.

11. Spectrale toon 11: Kwetsbaarheid, bevrijding en loslaten.

 • Kernwoorden: kwetsbaarheid, bevrijding, loslaten, integratie, eenvoud, essentie, verandering, transformatie, evenwicht, harmonie.

12. Kristallen toon 12: Nieuw evenwicht, terugkoppeling en helderheid.

 • Kernwoorden: evenwicht, terugkoppeling, helderheid, evaluatie, overzicht, transparantie, stabiliteit, samenwerking, waarheid, balans.

13. Kosmische toon 13: Aanwezigheid, zijn en thuiskomen.

 • Kernwoorden: zijn, aanwezigheid, thuiskomen, transcendentie, nieuwe creatie, voleinding, genieten, bewustzijn, stilte, nieuwe cyclus.

Voor meer details over de 13 tonen, raadpleeg de uitgebreide beschrijvingen in de Tzolkin Blog van Groeidala.

ER ZIJN 20 GOLVEN IN DE TZOLKIN

De Tzolkin kalender bestaat uit 20 golven of levenspaden, die ieder uniek zijn door hun specifieke invulling van zonnetekens. Dat betekent dat elk van de 20 golven een unieke combinatie geeft van zonnetekens op de 13 tonen. Een golf telt altijd 13 stappen (tonen), maar de positie van het zonneteken per toon is elke keer anders. Bv de combinatie rode draak op toon 1 komt slechts één keer voor.

Een golf in de Tzolkin kalender wordt steeds genoemd naar het zonneteken dat op toon 1 staat. De eerste golf is dus de Rode draak golf, en de laatste golf is de Gele zon golf.

MAYA ASTROLOGIE

JE ENERGETISCHE IMPRINT

 

De Tzolkin kalender is een krachtige tool voor bewustzijnsontwikkeling en geeft duidelijke aanwijzingen aan ‘wat’ je ‘wanneer’ kan werken.

Naast de algemene energetische realiteit van de huidige periode, die voor iedereen hetzelfde is, is er ook een individuele realiteit die gebaseerd is op je geboortedatum en dus landingsplaats in de Tzolkin kalender.

Deze energetische imprint kleurt je hele leven. Behalve je levensthema kan je ook je levensdoel, uitdagingen, talenten en levenslessen ontdekken.

Bovendien kan je in de Tzolkin kalender achterhalen wat andere personen in je leven betekenen en bij welke levenslessen zij je ondersteunen.

Wil je jouw maya kalender berekenen? Kijk hieronder in de FAQ om te ontdekken wat jouw kin-waarde en dus galactische signatuur of innerlijke kracht is in de Tzolkin. 

Maya astrologie

Groeidala_horoscoop-maya_reading_tzolkin-reading_maya-kalender-Tzolkin-kalender-mayatzolkin-life-coaching
Groeidala life coaching maya reading tzolkin 05880 web

Maya astrologie

WETEN WIE JE BENT

 

Bij de Maya’s krijgen pasgeboren een naam die verwijst naar hun levensmissie. Zodoende weten zij wie ze zijn, en weten ook anderen wie ze zijn.

Wat een voordeel als je met dit bewustzijn aan je pad hier op Aarde kan beginnen! Als je je bewust bent van je kwaliteiten en je schaduwzijden, vertrek je met een voordeel om de dingen gebeuren in je leven beter te begrijpen en een juiste plaats te geven.

Heel het universum en de zielen rondom je ‘spannen dan ook samen’ om jou je lessen te doen leren. Als je weet wat die lessen precies zijn, worden de sluiers opgetrokken. Zodoende ben je veel sneller in staat om de shift te maken die je ziel op de agenda heeft gezet alvorens de incarnatie.

Door je bewust te zijn van jouw missie in de Tzolkin kalender, is het als het ware dat je vertrekt met een pijl op jouw routekaart ‘u bent hier’. Zodoende weet je vanwaar je komt, en weet je ook waar je aan kan, mag en moet werken. Vaak geeft het een enorme (h)erkenning voor mensen, evenals een geruststelling. Een bevestiging dat wat ze voelen ook klopt.

Het wordt dan ineens ok om zichzelf te zijn. Het staat immers in de sterren geschreven…

MEER BEWUSTZIJN EN BEGRIP

 

De Tzolkin kalender is een uiterst interessante bril om naar de jezelf en de gebeurtenissen in je leven te kijken. Je ontwikkelt meer bewustzijn en begrip, naar jezelf en anderen toe.

Tot dan toe blinde vlekken worden bewust gemaakt. Zodoende krijg je meer grip op je leven, en krijg je de tools in handen om met de stroom mee te gaan surfen op jouw levensgolf, en het leven te gaan leiden dat je bedoeld bent te leven.

WIL JE MEER WETEN OVEN DE TZOLKIN KALENDER?

 

In Groeidala’s blog kan je heel wat interessante dingen lezen over elk van de maya tekens en alle Tzolkin golven in de Tzolkin kalender. Een Tzolkin golf of wavespell wordt steeds genoemd naar het zonneteken dat op toon 1 staat. Je kan jouw eigen geboortegolf opzoeken om meer te weten te komen over jouw levenspad en het grotere levensthema dat speelt. Er is ook een heel interessant blogstuk over wat het betekent als je kosmisch jarig bent. Onderaan de FAQ van deze pagina staat een boeiend antwoord op veelgestelde vragen over de Tzolkin, en vind je ook alle info om jouw kin-waarde in de Tzolkin kalender te berekenen.

Neem zeker ook een kijkje in de shop voor aangeraden boeken Maya astrologie, educatatieve videocursussen en de Tzolkin golven e-boeks voor als je graag een visuele weergave van alle Tzolkin golven/wavespells hebt.

Groeidala life coaching maya reading tzolkin 06286 web

Meer bewustzijn leidt onvermijdelijk tot meer vrijheid en geluk,

aangezien het je helpt om andere keuzes te maken die meer bij je authentieke zelf passen.

GROEIDALA TZOLKIN AANBOD

Persoonlijke begeleiding

Groeidala_levens-en-zielenpad-reading-tzolkin-maya-astrologie-numerologie1234-levensdoel-missie

ASTROLOGISCHE EN NUMEROLOGISCHE READINGS

 

Ben je op zoek naar zingeving en de betekenis van je leven? Sofie brengt je via een combinatie reading van 4 astrologische en numerologische systemen in contact met je missie en zielenplan. De Tzolkin Maya astrologie, Vedische numerologie, Westerse astrologie én het Levensdoel systeem zijn eeuwenoude beproefde methodes om inzicht te krijgen in jezelf en anderen. Door de aanvulling van deze systemen op elkaar, alsook de overlap, kan Sofie je heel gefundeerd en ruim perspectief aanreiken over jouw levensmissie, kwaliteiten en uitdagingen, alsook welke professionele loopbaan bij je past.

Tzolkin academie

Groeidala maya tzolkin workshops 05501 web

TZOLKIN BASICS

Ontdek de blauwdruk van jouw potentieel met de Tzolkin Basics cursus. Leer de basis van de Tzolkin Maya-kalender, begrijp de kosmische uitdagingen in je leven, en ontdek je zielskracht. Formuleer je eigen missiemantra en krijg inzicht in je levensdoel. Deze cursus biedt educatieve video’s en interactieve sessies om je innerlijke kracht te openbaren.

Groeidala life coaching maya reading tzolkin about sofie laureyssens 05476 web

TZOLKIN DEEP DIVE

Trainer Sofie Laureyssens brengt al jaren bezielde Tzolkin workshops, jaartrajecten, reizen en lezingen voor groepen. Momenteel is Sofie bezig alles in een diepgaand online jaartraject te gieten zodat jij zelf kan kiezen waar en wanneer je de masterclasses volgt. Je kan je alvast inschrijven om op de hoogte te worden gehouden eens het nieuwe online jaartraject vorm heeft gekregen.

Groeidala Sofie Laureyssens De Tzolkin Beter Begrijpen Videocursus 001

MYSTIEKE REIS DOOR DE ZONNETEKENS

Weet je al best wat over de Tzolkin maar kan je de diepere betekenis van de zonnetekens maar moeilijk vatten? Dan is deze diepgaande videocursus over de betekenis van de 20 zonnetekens in de Tzolkin vast iets voor jou. Alles wat je moet weten over de 20 zonnetekens wordt door Sofie op een bezielde en eenvoudige manier uitgelegd.

Tzolkin inzicht tools

Groeidala E book PERS gebruik 1

TZOLKIN GOLVEN E-BOEK PERSOONLIJK GEBRUIK

Het Tzolkin golven e-boek is ideaal voor mensen die de Tzolkin al kennen en het nog meer willen integreren in hun leven. In het e-boek kan je elke Tzolkin golf (20) handig in één oogopslag overzien. Door de sprekende symbolen kan je de betekenis ervan daardoor veel beter uitleggen aan anderen.

Groeidala tzolkin workshop Deel 1 web 06285

PERSOONLIJKE TZOLKIN PROFIELEN

Wil je graag een persoonlijk Tzolkin profiel laten opmaken? Er zijn veel opties: jouw eigen geboortegolf of die van iemand anders. Maar ook je jaargolf, relatiegolf of gezinsgolf zijn interessant om je in te verdiepen. Andere opties zijn je ‘kasteel van bestemming’, kosmisch pentagon, partnerkruis en zielenpad.

Groeidala Tzolkin App

TZOLKIN APP *COMING SOON*

Groeidala’s Tzolkin mobiele app komt er binnenkort aan. In de app kan je zien: wat de dagenergie is, welke zonnetekens en tonen er zijn, je eigen zonneteken en toon uitrekenen, je hele geboortegolf en zielenpad zien, je combinatie energie berekenen met andere personen, contacten uit je gsm importeren … en zoveel meer. En dit alles in de 5 Tzolkin tellingen.

Tzolkin expert pakket

Groeidala E book PROF gebruik3

TZOLKIN GOLVEN E-BOEK PROFESSIONEEL GEBRUIK

Dit Tzolkin golven e-boek voor professioneel gebruik bevat dezelfde 20 golven (inclusief gidsen, talentontwikkeling en talent) als de versie voor persoonlijk gebruik, maar daarnaast ook nog 260 golven waar onderaan de innerlijke kracht van elke unieke KIN is toegevoegd.

Groeidala ondersteunend materiaal eboek

ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN VOOR EEN TZOLKIN READING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Dit e-boek voor professioneel gebruik bevat oa overzichten van de Tzolkin, de families in de Tzolkin en hun regeneratiedagen, het partnerkruis, de betekenis van de zonnetekens, de tonen, de 4 kleuren en de 13 levenslessen in de Tzolkin.

TZOLKIN BLOG POSTS

Tzolkin Rode Draak golf

Tzolkin Rode Draak golf

Leer hoe de eerste golf in de Tzolkin, de Rode Draak, je inspireert tot innovatie, daadkracht en het omarmen van onbegrensde mogelijkheden.

Lees meer
Tzolkin Gele Ster golf

Tzolkin Gele Ster golf

In deze blog vertel ik je iets meer over de gele ster golf in de Tzolkin. Dit is de laatste golf van de Tzolkin, waar alle voorgaande golven in thuiskomen. De kernwoorden van de gele ster en dus de hoofdfocus van de komende 13 dagen zijn: harmonie, schoonheid, je plek innemen en gelijkwaardigheid.

Lees meer
Tzolkin Blauwe Adelaar golf

Tzolkin Blauwe Adelaar golf

In deze blog vertel ik je iets meer over de blauwe adelaar golf in de Tzolkin. De kernwoorden van de blauwe adelaar zijn onafhankelijke visie, redden van anderen versus eigen behoeften, overzicht en detail.

Lees meer

Wil je graag de Tzolkin energie updates ontvangen en als eerste op de hoogte zijn van Groeidala nieuws?

Veelgestelde vragen over de Tzolkin kalender

TZOLKIN KALENDER

Wat is de Tzolkin-kalender?

De Tzolkin-kalender, ook bekend als de Maya-kalender, is een kalender van 260 dagen die tijd als een cyclisch proces beschouwt. De kalender bestaat uit een combinatie van 20 zonnetekens en 13 tonen, die samen elke dag een unieke energetische waarde geven. Deze structuur creëert een cyclus van 260 unieke dagen, elk met zijn eigen betekenis en energie.

De Tzolkin-kalender werd gebruikt door de oude Maya’s voor spirituele en ceremoniële doeleinden, en het biedt inzicht in natuurlijke en kosmische ritmes.

Hoe werkt de Tzolkin-kalender?

De Tzolkin-kalender is een oude Meso-Amerikaanse kalender die bestaat uit een matrix van 20 zonnetekens en 13 tonen. Deze combinatie geeft elke dag een unieke energetische waarde. In totaal zijn er 260 kin, oftewel unieke combinaties van zonnetekens en tonen.

Een golf in de Tzolkin-kalender is een opeenvolging van 13 tonen, elk gecombineerd met een zonneteken. De naam van de golf is afgeleid van het zonneteken dat op toon 1 staat. Bijvoorbeeld, in de Rode Draak-golf staat de Rode Draak op toon 1. Dit eerste zonneteken is belangrijk omdat het de energie van de hele golf bepaalt.

In de Tzolkin zijn de 20 zonnetekens verticaal gerangschikt aan de linkerkant van het overzicht. Elk zonneteken vertegenwoordigt een natuurkracht of dier en heeft vier kernwoorden, een kwaliteit en een schaduwzijde.

Om je zonneteken te bepalen, zoek je de kin-waarde van je geboortedatum op met behulp van deze FAQ, of met Groeidal’s Tzolkin-app. Kijk in de Tzolkin-matrix naar de rij links van je kin-waarde om te zien welk zonneteken hierbij hoort.

In hetzelfde vakje als je kin-waarde zie je rechtsboven een groter cijfer staan; dit is je toon.

De Tzolkin kalender bestaat uit 20 golven of levenspaden, die ieder uniek zijn door hun specifieke invulling van zonnetekens. Dat betekent dat elk van de 20 golven een unieke combinatie geeft van zonnetekens op de 13 tonen. Een golf telt altijd 13 stappen (tonen), maar de positie van het zonneteken per toon is elke keer anders. Bv de combinatie rode draak op toon 1 komt slechts één keer voor.

Waarom is de Tzolkin-kalender belangrijk?

Het helpt je om persoonlijke ritmes te herkennen en aspecten van jezelf te transformeren door terugkerende cycli. 

Hoe verschilt de Tzolkin van de Gregoriaanse kalender?

De Tzolkin is cyclisch en focust op energetische ritmes, terwijl de Gregoriaanse kalender lineair is en gebaseerd is op chronologische tijd.

Wat zijn de 20 zonnetekens in de Tzolkin kalender?

Elke dag in de Tzolkin heeft zijn eigen wachter, gesymboliseerd door een zonneteken. De Maya’s gebruikten symbolen van natuurkrachten en dieren om de energieën van elke dag te onderscheiden. Deze symbolen helpen ons de energieën beter te begrijpen en te onthouden. Bijvoorbeeld, het spreekt voor zich dat het zonneteken ‘rode slang’ zich soms van zijn oude huid moet ontdoen, en dat het zonneteken geel zaad gaat over groei en ontwikkeling.

In de Tzolkin zijn er 20 zonnetekens, weergegeven in de linker kolom. Deze zonnetekens zijn de 20 gezichten van de schepping en elk vertegenwoordigt een specifieke scheppingsenergie. Ze fungeren als interdimensionele poorten die in verbinding staan met God.

Dit zijn de 20 zonnetekens:

 1. Imix: De Rode Draak, symbool van geboorte en nieuw begin. De kernwoorden zijn: oervertrouwen, daadkracht, koestering, creatie.
 2. Ik: De Witte Wind, staat voor communicatie en bevlogenheid. De kernwoorden zijn: bezieling, communicatie, levensadem, spirit.
 3. Akbal: De Blauwe Nacht, symboliseert dromen en innerlijke wijsheid. De kernwoorden zijn: uniekheid, droomtalent, stilte, zelfbewustzijn.
 4. Kan: De Gele Zaad, vertegenwoordigt groei en ontwikkeling. De kernwoorden zijn: doelgerichte groei, ontwikkeling, bewustwording, scheppingskracht.
 5. Chicchan: De Rode Slang, symbool van levensenergie en instinct. De kernwoorden zijn: passie, levenskracht, instinct, lichaamswijsheid.
 6. Cimi: De Witte Wereldoverbrugger, staat voor transformatie en overgang. De kernwoorden zijn: loslaten, dood, acceptatie, bemiddelingskracht.
 7. Manik: De Blauwe Hand, vertegenwoordigt heling en flow. De kernwoorden zijn: openheid, flow, heling, weten, be-grijpen.
 8. Lamat: De Gele Ster, symbool van gelijkwaardigheid en harmonie. De kernwoorden zijn: harmonie, schoonheid, je plek innemen, gelijkwaardigheid.
 9. Muluc: De Rode Maan, staat voor emoties en zuivering. De kernwoorden zijn: zelfvertrouwen, talenten opwekken, fijngevoeligheid, zuiverende stroming.
 10. Oc: De Witte Hond, symboliseert loyaliteit en zielenkameraadschappen. De kernwoorden zijn: zelfliefde, tolerantie, loyaliteit, trouw.
 11. Chuen: De Blauwe Aap, vertegenwoordigt speelsheid en kunstzinnigheid. De kernwoorden zijn: spontaniteit, humor, authenticiteit, transparantie.
 12. Eb: De Gele Mens, symbool van positief denken en vrijheid. De kernwoorden zijn: gerichte aandacht, heldere intentie, vrije wil, keuzevrijheid.
 13. Ben: De Rode Hemelwandelaar, staat voor reizen en moedig zijn. De kernwoorden zijn: moed, ontdekkingskracht, grenzen verleggen, de hemel aarden.
 14. Ix: De Witte Tovenaar, symbool van magie en integriteit. De kernwoorden zijn: integriteit, hartswijsheid, betovering, tijdloosheid.
 15. Men: De Blauwe Adelaar, vertegenwoordigt visie en dienstbaarheid. De kernwoorden zijn: visie, onafhankelijkheid, dienstbaarheid, overzicht en detail.
 16. Cib: De Gele Krijger, staat voor persoonlijk leiderschap en intelligentie. De kernwoorden zijn: innerlijke leiding, onbevreesdheid, intelligentie, analysekracht.
 17. Caban: De Rode Aarde, symbool van synchronisatie en aarding. De kernwoorden zijn: moeiteloosheid, gronding, innerlijke gecentreerdheid, synchroniciteit.
 18. Etznab: De Witte Spiegel, vertegenwoordigt introspectie en reflectie. De kernwoorden zijn: reflectie, spiegeling, waarheid, inzichtgevende kracht.
 19. Cauac: De Blauwe Storm, staat voor vernieuwing en transformatie. De kernwoorden zijn: transformatie, multifunctionaliteit, wedergeboorte, eigen katalysator zijn.
 20. Ahau: De Gele Zon, symbool van verlichting en idealisme versus realisme. De kernwoorden zijn: universaliteit, verlichting, eenheid, onvoorwaardelijke liefde.

Het is belangrijk om zelf in te tunen op de energie van elk zonneteken en te voelen wat de beschrijving in je losmaakt.

De zonnetekens weerspiegelen de dualiteit van ons universum, zoals licht en donker of goed en kwaad. Elk zonneteken heeft zowel een kwaliteit als een schaduwzijde. Deze dualiteit is essentieel voor onze ontwikkeling. De schaduwzijde toont waar er nog groeimogelijkheden zijn, terwijl de kwaliteit het doel is waar we naartoe willen groeien.

Het doel is om steeds meer naar de kwaliteit van elk zonneteken te groeien en deze in je leven te integreren. Het is echter ook belangrijk om de schaduwzijde niet negatief te benaderen, omdat deze een belangrijke rol speelt in onze groei. Deze schaduwdelen zijn vaak aspecten van onszelf die we lange tijd hebben onderdrukt. De Tzolkin moedigt ons aan om licht te schijnen op deze schaduwdelen en ze te transformeren naar kwaliteiten, wat leidt tot ware integriteit en eenheid.

Elk zonneteken komt 13 keer voor in de Tzolkin. In elke rij naast een zonneteken zie je dat elke toon één keer voorkomt, wat het cyclische karakter van de Tzolkin weerspiegelt.

Lees meer op Groeidala’s Tzolkin blog voor uitgebreide informatie over de zonnetekens en hoe je deze kunt gebruiken voor persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling.

Wat zijn de 13 tonen in de Tzolkin Kalender?

De 13 tonen zijn expressievormen die de manier waarop de energie van de zonnetekens tot uiting komt, bepalen. 

Dit zijn de 13 tonen in de de Tzolkin: 

1. Magnetische toon 1: Nieuwe creatie, streefdoel en initiatie.

 • Kernwoorden: initiëren, thema, grondgedachte, rode draad, nieuw begin, streefdoel, toewijding, aandacht, magnetische aantrekking, transformatie.

2. Lunaire toon 2: Uitdaging, openbaring en synergie.

 • Kernwoorden: uitdaging, openbaring, dualiteit, polarisatie, balans, synergie, stabilisering, polariteiten, verbinding, samenwerking.

3. Elektrische toon 3: Beweging, activatie en verbinding.

 • Kernwoorden: beweging, activatie, verbinding, creatieve impuls, actie, energie, mogelijkheden, oplossingen, relaties, expressie.

4. Zelfbestaande toon 4: Grenzen, definiëring en structuur.

 • Kernwoorden: grenzen, definiëring, structuur, vorm geven, kader, materie, zelfbewustzijn, creatiekracht, planning, timing.

5. Boventoon 5: Zelfbekrachtiging en eigen leiderschap.

 • Kernwoorden: eigen kracht, leiding, stuurman, waarheid, beslissingen, autoriteit, vrijheid, innerlijke en materiële bronnen, kosmische boventonen, intentie.

6. Ritmische toon 6: Stroming en evenwicht met je omgeving.

 • Kernwoorden: balans, gelijkheid, evenwicht, omgeving, polaire krachten, beweging, verandering, harmonie, dynamiek.

7. Resonante toon 7: Verbinding, afstemming en richtingaanwijzer.

 • Kernwoorden: afstemming, hoger zelf, bron, eenheid, inspiratie, top van de piramide, helder weten, spiritueel kompas, richtingaanwijzer, verbinding.

8. Galactische toon 8: Innerlijk evenwicht en integriteit.

 • Kernwoorden: harmonie, evenwicht, integriteit, binnen en buitenkant overeen laten komen, schaduwdelen, innerlijke transformatie, consistentie, denken, voelen en doen op één lijn brengen.

9. Solaire toon 9: Uitbreiding, intentie en meesterschap.

 • Kernwoorden: uitbreiding, intentie, meesterschap, volhardendheid,  zuiverheid, groter maken, doorzetten, terug afstemmen op originele doel.

10. Planetaire toon 10: Manifestatie en realisatie.

 • Kernwoorden: manifestatie, realisatie, materie, scheppingskracht, kosmische creatiekracht, belichaming, neerzetten in Aardse vorm.

11. Spectrale toon 11: Kwetsbaarheid, bevrijding en loslaten.

 • Kernwoorden: kwetsbaarheid, bevrijding, loslaten, integratie, eenvoud, essentie.

12. Kristallen toon 12: Nieuw evenwicht, terugkoppeling en helderheid.

 • Kernwoorden: evenwicht, terugkoppeling, helderheid, evaluatie, overzicht, transparantie, stabiliteit, samenwerking, waarheid.

13. Kosmische toon 13: Aanwezigheid, zijn en thuiskomen.

 • Kernwoorden: zijn, aanwezigheid, thuiskomen, transcendentie, voorbereiden op nieuwe creatie, voleinding, genieten, bewustzijn.

Voor meer details over de 13 tonen, raadpleeg de uitgebreide beschrijvingen in de Tzolkin Blog van Groeidala.

Hoe bereken ik mijn KIN-waarde, innerlijke kracht of galactische signatuur in de Tzolkin?

Je KIN-waarde is je persoonlijke identificatie in de Tzolkin kalender, bestaande uit een combinatie van een zonneteken en een toon. Volg deze stappen om je KIN-waarde te berekenen:

 1. Zoek je geboortejaar: Gebruik de onderstaande tabel om het getal te vinden dat correspondeert met je geboortejaar.
 2. Zoek je geboortemaand: Zoek vervolgens het getal dat overeenkomt met je geboortemaand.
 3. Tel de getallen op: Tel het opgezochte getal van je geboortejaar op bij het opgezochte getal van je geboortemaand.
 4. Voeg je geboortedag toe: Tel je geboortedag op bij het resultaat van stap 3. Als de som boven de 260 uitkomt, trek er dan 260 af.
 5. Bepaal je KIN-waarde: Het eindresultaat is je KIN-nummer. Zoek de kin op in de Tzolkin kalender die je hieronder vindt. Je kinwaarde kan je vinden door links onderaan in de vakjes te zoeken naar jouw kin-waarde. Door de linker rij te volgen kom je vervolgens uit bij jouw zonneteken. Je toon kan je vinden door rechts vanboven te kijken in het vakje van jouw kin.

Voorbeeld:

 • Geboortejaar: 1985 (getal uit de tabel: 137)
 • Geboortemaand: maart (getal uit de tabel: 59)
 • Geboortedag: 15

Berekening:

 1. 137 (geboortejaar) + 59 (geboortemaand) = 196
 2. 196 + 15 (geboortedag) = 211

Je KIN-waarde is 211. In de Tzolkin kalender kan je zien dat het blauwe aap zonneteken en toon 3 bij dit KIN-nummer horen.

Met deze KIN-waarde kun je diepgaande inzichten krijgen in je innerlijke kracht, je levenspad en de energieën die je gedurende je leven ondersteunen. Het helpt je om een dieper begrip te krijgen van je unieke kwaliteiten en uitdagingen, en hoe je in harmonie kunt leven met de kosmische energieën waardoor je leven meer gaat stromen.

Deze tabel kan je gebruiken om jouw kin-waarde uit te rekenen in de Tzolkin.

Berekentabel Kin dreamspell_Tzolkin-hoe-kin-waarde-berekenen-tzolkin

 

Zoek vervolgens hieronder in de Tzolkin jouw kin-waarde op en bepaal jouw zonneteken en toon combinatie. Helemaal links onderaan in de vakjes staan de kin-waardes. Zet je vinger op het vakje met de juiste kin-waarde. Rechts bovenaan in datzelfde vakje staat jouw toon (een getal tussen 1 en 13). Volg met je vinger de rij naar links en zie daar jouw zonneteken. Jouw galactische signatuur of innerlijke kracht is een combinatie van een zonneteken en een toon. Bv Zoals ik gele krijger toon 5.

Groeidala_Tzolkin_about-tzolkin-kalender

Als er nog iets onduidelijks zou zijn, kan je in deze legende nog wat verduidelijking vinden:

Groeidala-Legende-Tzolkin-hoe-de-tzolkin-lezen

 

Wil je graag een mooie visuele voorstelling van je innerlijke kracht en je geboortegolf in de Tzolkin? Bestel dan een persoonlijk Tzolkin profiel en dan weet je ineens of je berekening juist is.

Hoe bereken ik mijn geboortegolf in de Tzolkin?

Zoek eerst jouw kin-waarde op door de instructies te volgen in de vorige FAQ vraag.

Ga vervolgens met je vinger op jouw kinwaarde staan in de Tzolkin en volg de kolom naar boven tot je rechts van boven toon 1 tegenkomt. Volg dan dezelfde lijn naar links naar het bijhorende zonneteken. Dit is het zonneteken van jouw geboortegolf. Een golf wordt steeds genoemd naar het zonneteken dat op toon 1 staat.

Groeidala_Tzolkin_about-tzolkin-kalender

Als er nog iets onduidelijks zou zijn, kan je in deze legende nog wat verduidelijking vinden:

Groeidala-Legende-Tzolkin-hoe-de-tzolkin-lezen

 

In het voorbeeld van kin 211, gaat het om de rode maan golf. 

Wil je graag een mooie visuele voorstelling van je innerlijke kracht en je geboortegolf in de Tzolkin? Bestel dan een persoonlijk Tzolkin profiel en dan weet je ineens of je berekening juist is.

Hoe bereken ik mijn KIN-waarde van dit jaar of mijn jaardrager in de Tzolkin?

Je jaardrager is de KIN-waarde van dit levenjaar, bestaande uit een combinatie van een zonneteken en een toon. Volg deze stappen om je jaar KIN te berekenen:

 1. Zoek het jaartal van je laatste verjaardag: Gebruik de onderstaande tabel om het getal te vinden dat hoort bij je laatste verjaardag. Opgelet: neem enkel het huidige jaartal als je dit jaar al verjaart bent. Als je dit jaar nog niet verjaart bent, neem dan het jaartal van vorig jaar.
 2. Zoek je geboortemaand: Zoek vervolgens het getal dat overeenkomt met je geboortemaand.
 3. Tel de getallen op: Tel het corresponderende getal van je geboortejaar op bij het getal van je geboortemaand.
 4. Voeg je geboortedag toe: Tel je geboortedag op bij het resultaat van stap 3. Als de som boven de 260 uitkomt, trek er dan 260 af.
 5. Bepaal je KIN-waarde: Het eindresultaat is je KIN-getal van dit jaar. Zoek de kin op in de Tzolkin kalender die je hieronder vindt. Je kinwaarde kan je vinden door links onderaan in de vakjes te zoeken naar jouw kin-waarde. Heb je jouw kin-waarde gevonden? Door de linker rij te volgen kom je uit bij jouw zonneteken van dit jaar. Je toon van dit jaar kan je vinden door rechts vanboven te kijken in het vakje van jouw kin.

Voorbeeld:

 • Laatste verjaardag: 2023 (getal uit de tabel: 227)
 • Geboortemaand: november (getal uit de tabel: 44)
 • Geboortedag: 20

Berekening:

 1. 227 (cfr jaartal laatste verjaardag) + 44 (geboortemaand) = 271
 2. 271 + 20 (geboortedag) = 291
 3. 291 – 260 (want nieuwe cyclus) = 31

Je jaar KIN-waarde is 31. In de Tzolkin kalender kan je zien dat het blauwe aap zonneteken en toon 5 bij dit KIN-nummer horen.

Met deze KIN-waarde kun je diepgaande inzichten krijgen in je jaardrager voor dit jaar en de energieën die je gedurende je dit jaar ondersteunen. Het helpt je om in harmonie te leven met de kosmische energieën waardoor je jaar meer gaat stromen.

Deze tabel kan je gebruiken om jouw kin-waarde uit te rekenen in de Tzolkin:

Berekentabel Kin dreamspell_Tzolkin-hoe-kin-waarde-berekenen-tzolkin

 

Zoek vervolgens hier in de Tzolkin jouw kin-waarde op en bepaal je zonneteken en toon combinatie van dit jaar. Zoek vervolgens hieronder in de Tzolkin jouw kin-waarde op en bepaal jouw zonneteken en toon combinatie voor dit jaar. Helemaal links onderaan in de vakjes staan de kin-waardes. Zet je vinger op het vakje met de juiste kin-waarde. Rechts bovenaan in datzelfde vakje staat jouw toon (een getal tussen 1 en 13). Volg met je vinger de rij naar links en zie daar jouw zonneteken. Jouw jaardrager is een combinatie van een zonneteken en een toon. Bv Zoals ik dit jaar blauwe aap toon 5.

Groeidala_Tzolkin_about-tzolkin-kalender

Als er nog iets onduidelijks zou zijn, kan je in deze legende nog wat verduidelijking vinden:

Groeidala-Legende-Tzolkin-hoe-de-tzolkin-lezen

Wil je ook graag weten wat jouw jaargolf is dit levensjaar?

Ga vervolgens met je vinger op jouw jaar kin-waarde staan in de Tzolkin en volg de kolom naar boven tot je rechts van boven toon 1 tegenkomt. Volg dan dezelfde lijn naar links naar het bijhorende zonneteken. Dit is het zonneteken van jouw jaargolf. Een golf wordt steeds genoemd naar het zonneteken dat op toon 1 staat. 

In het voorbeeld van hierboven met kin 31, gaat het om de blauwe hand golf. 

Wil je graag een mooie visuele voorstelling van je jaardrager en je jaargolf in de Tzolkin? Bestel dan een persoonlijk Tzolkin profiel en dan weet je ineens of je berekening juist is.

Wat betekent Maya KIN of jouw kin-waarde in de Tzolkin?

In de Tzolkin kalender is een KIN een unieke combinatie van een zonneteken en een toon die samen een specifieke dag vertegenwoordigen. De term “KIN” verwijst naar zowel een individuele dag in de Tzolkin cyclus als de unieke energieën en eigenschappen die met die dag verbonden zijn. Er zijn 260 KIN’s in de Tzolkin kalender, elk met zijn eigen specifieke betekenis en invloed.

 • Zonneteken: Er zijn 20 verschillende zonnetekens, elk met zijn eigen energie, kwaliteit en schaduwzijde. Elk zonneteken vertegenwoordigt bepaalde thema’s en levenslessen.
 • Toon: Er zijn 13 verschillende tonen die de manier aangeven waarop de energie van het zonneteken tot uitdrukking komt. Elke toon heeft zijn eigen dynamiek en ritme.

Je persoonlijke KIN is de combinatie van het zonneteken en de toon op de dag waarop je geboren bent. Het geeft inzicht in je innerlijke kracht, je levenspad en de energieën die je gedurende je leven ondersteunen.

Wat zijn GAP-dagen of poortdagen in de Tzolkin?

GAP-dagen, ofwel Galactische Activeringspoorten, zijn specifieke dagen in de Tzolkin kalender waarop de sluiers tussen de kosmos en de aarde dunner zijn. Dit maakt het ontvangen van kosmische kennis gemakkelijker. Tijdens GAP-dagen, aangeduid met groene vakjes, kun je gevoeliger zijn voor verhoogde energieën en spirituele inzichten. Deze dagen bieden een kans voor persoonlijke groei en transformatie. De schaduwzijde van dagenergie kan sterker naar boven komen, wat je helpt schaduwdelen van jezelf te accepteren en te transformeren. Mensen geboren op GAP-dagen hebben vaak een grote gevoeligheid en enige vorm van paranormale begaafdheid.

Voor wie in een specifieke Tzolkin golf geboren is en ze dus als geboortegolf heeft, is er aan elke poortdag van deze geboortegolf een levensles verbonden. Valt je jaargolf in een golf? Dan geven de poortdagen van die golf jouw jaarlessen aan. Deze zijn minder intens, maar wel een belangrijk aandachtspunt voor dat jaar.

Wat zijn kerndagen in de Tzolkin?

Wat zijn Kerndagen?

Kerndagen, ook wel centrumdagen genoemd, bevinden zich in het midden van de Tzolkin kalender en worden aangegeven door de blauwe balk in het midden. Deze dagen staan symbool voor de ruggengraat van de Tzolkin. In relatie tot deze middenbalk representeert de linkerkant van de Tzolkin het verleden en de rechterkant de toekomst. Op kerndagen bestaat er echter geen gisteren of morgen; er is alleen het eeuwige NU.

Kerndagen zijn intens en leren je hoe in het heden te leven. Ze kunnen erg confronterend zijn omdat je niet kunt vluchten voor jezelf. Tijdens deze dagen kun je weerstand tegen toekomstige energieën opruimen en zaken heroverwegen waarvan je dacht dat je ze al begrepen had. Weerstand om hier en nu aanwezig te zijn kan uitdagingen veroorzaken, maar als je met de stroom meegaat, kan dit je persoonlijke proces versnellen. Kerndagen verbinden je met het energetisch centrum van onze galaxie, de Pleiaden, en helpen je Kundalini-energie te activeren.

In het hart van de Tzolkin kalender zijn er twee bijzondere brondagen: Witte Hond toon 13 en Blauwe Aap toon 1. Deze dagen maken rechtstreeks verbinding met de Universele Bron. Ze vertegenwoordigen thuiskomen in zelfliefde en onbevangen door het leven gaan als een humoristisch, speels kind. Deze brondagen zijn extra speciaal en kunnen worden gezien als GAP+ dagen, een combinatie van kerndag en poortdag energie. In de weergave van de Tzolkin hebben ze daarom een iets andere kleur gekregen; een verloop van blauw, groen en wit.

Wat zijn de BRON-dagen in de Tzolkin?

BRON-dagen zijn bijzonder krachtige dagen in de Tzolkin kalender. Gelegen in het midden van de Tzolkin kalender, zijn er twee specifieke BRON-dagen: Witte Hond toon 13 en Blauwe Aap toon 1. Deze dagen maken een rechtstreekse verbinding met de Universele Bron en spelen een cruciale rol in de Tzolkin cyclus.

 • Witte Hond toon 13: Deze dag staat voor thuiskomen in zelfliefde. Het is een dag om je te verbinden met je hart en jezelf te omarmen met onvoorwaardelijke liefde. De energie van Witte Hond toon 13 helpt je om dieper in je eigen wezen te kijken en zelfacceptatie te cultiveren.

 • Blauwe Aap toon 1: Deze dag symboliseert het onbevangen, speelse kind in jezelf. Het nodigt je uit om met humor en speelsheid door het leven te gaan, en om de wereld met een frisse, nieuwsgierige blik te bekijken. Blauwe Aap toon 1 helpt je om spontaniteit en vreugde in je leven te brengen.

Deze BRON-dagen zijn extra speciaal en worden beschouwd als GAP+ dagen, een combinatie van kerndag en poortdag energie. Ze dragen zowel de intensiteit van de kerndagen als de verhoogde energetische eigenschappen van GAP-dagen. In de Tzolkin weergave hebben deze dagen daarom een unieke kleur gekregen, een verloop van blauw, groen en wit, om hun bijzondere status te benadrukken.

De BRON-dagen bieden een uitzonderlijke gelegenheid voor diepe spirituele verbinding en persoonlijke transformatie. Ze helpen je om de essentie van de Tzolkin energieën te integreren en ondersteunen je bij het belichamen van de universele principes van liefde en speelsheid.

Wat is een kasteel in de Tzolkin?

Een kasteel in de Tzolkin is een opeenvolging van vier golven, met steeds eerst een rode golf, dan een witte golf, een blauwe golf en een gele golf. Er zijn vijf kastelen in de Tzolkin:

 1. Het rode kasteel
 2. Het witte kasteel
 3. Het blauwe kasteel
 4. Het gele kasteel
 5. Het groene kasteel

Algemeen kan binnen de 20 golven in de Tzolkin een patroon van de 4 kleuren worden teruggevonden. Deze cyclus van 4 opeenvolgende golven wordt ‘een kasteel’ genoemd en omvat een periode van 52 dagen (13 tonen x 4 golven). 

Het blauwe kasteel ligt precies in het midden van de Tzolkin. Dit is het transformerende kasteel dat de 20 kerndagen bevat die uitnodigen om krachtig in het NU te leven en je te verbinden met de Bron en je hoger Zelf. Dit kasteel bevat onder andere de rode slang golf en de gele zaad golf, beide met 10 poortdagen, wat de transformatieve kracht benadrukt.

Het groene kasteel integreert de lessen van de andere kastelen. Alles wat je in de vorige kastelen hebt geleerd, kun je nu op een dieper niveau integreren en toepassen. Dit kasteel verbindt je met de Hunab K’u, het hart van de Melkweg, de Bron die elke dag pulserende energie op ons afstuurt.

De kleuren van de kastelen zijn niet fysiek terug te vinden in de Tzolkin, maar de opeenvolging van 4 golven in een kasteel (rood, wit, blauw, geel) is duidelijk herkenbaar in de tekening.

Wat gebeurt er na 260 dagen in de Tzolkin kalender?

Na 260 dagen begint de cyclus opnieuw, waardoor je de kans krijgt om niet-getransformeerde aspecten opnieuw te ervaren en te begrijpen.

Wat zijn de 13 levenslessen in de Tzolkin?

In de Tzolkin kalender zijn er 13 tonen, elk verbonden met een specifieke levensles. Deze levenslessen helpen ons groeien en ontwikkelen door de uitdagingen die we in ons leven tegenkomen. Op basis van de poortdagen, of groene vakjes, in je geboortegolf kun je afleiden welke levenslessen jouw ziel heeft gekozen voor dit leven. Vaak worden deze levenslessen getriggerd door een van je ouders (imprint). Een andere mogelijkheid is dat ze constant worden aangeraakt in de matrix. Bij een imprint volstaat het om dit aan te pakken bij de bron, terwijl bij een matrix de les je hele leven zal terugkomen totdat je deze in de diepte hebt eigen gemaakt.

Hieronder een overzicht van de 13 levenslessen:

 • Toon 1: Eigen verantwoordelijkheid en zelfacceptatie – Loskomen van verwachtingen. ➔ Moeite hebben om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen werkelijkheid. Leert je om volledige verantwoordelijkheid over je geluk en wat er in je leven gebeurt te nemen.
 • Toon 2: Zichtbaar worden – Jezelf laten zien en de ander kunnen zien. ➔ Angsten en belemmeringen ervaren om jezelf, je waarheid en/of je talenten te laten zien aan de wereld. Gaat erom op het podium van je leven te gaan staan en je waarachtige zelf te laten zien.
 • Toon 3: Expressie – Je diepste zijn kunnen uiten. ➔ Vaak moeite hebben met mentale afstemming op wat de ander in een relatie graag zou willen horen, waardoor je niet altijd je eigen gevoelens uit.
 • Toon 4: Grenzen aangeven – Je eigen ruimte afbakenen. ➔ Moeite ervaren met het afbakenen van je eigen ruimte en het aangeven van grenzen. Leert sterke grenzen voor jezelf te creëren en jezelf op de eerste plaats te zetten.
 • Toon 5: Regie behouden – Te allen tijde bij jezelf blijven. ➔ Moeite hebben om stuurman te zijn van je eigen leven. Leert jezelf te bekrachtigen in je eigen leiderschap en zelfvertrouwen op te bouwen.
 • Toon 6: Aanpassen aan verandering – Harmoniseren met je omgeving. ➔ Moeite hebben met verandering en het aanpassen aan je omgeving. Leert mee te gaan met de stroom van het leven en flexibel om te gaan met wat het leven je brengt.
 • Toon 7: Verbinding – Zonder pijn in en uit een verbinding stappen. ➔ Versterken van de verbinding met jezelf en anderen. Leert hoe je innerlijke verbinding te voelen en te respecteren, en een balans te vinden tussen je eigen behoeften en die van anderen.
 • Toon 8: Integriteit – Denken, voelen en doen op één lijn brengen. ➔ Moeite hebben met consistentie en harmonie tussen je gedachten, gevoelens, woorden en daden. Leert je ‘denken, geloven, doen en zeggen’ op één lijn te brengen.
 • Toon 9: Zelfliefde – Je eigen ruimte in zachtheid innemen. ➔ Ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Leert jezelf te accepteren zoals je bent en je eigen ruimte in te nemen.
 • Toon 10: Manifestatie – Vertrouwen in jezelf terwijl je jezelf manifesteert. ➔ Moeite hebben om je scheppingskracht in de fysieke wereld te manifesteren. Leert vertrouwen in jezelf op te bouwen en je talenten daadwerkelijk te gebruiken en te beoefenen.
 • Toon 11: Waarheid – De waarheid van buiten zien en die van jezelf eren. ➔ Erkennen en handelen naar je eigen waarheid. Leert je eigen richtlijnen te bepalen en volledig te handelen naar je eigen waarheid van dit moment.
 • Toon 12: Dankbaarheid – In schoonheid jouw unieke pad bewandelen en het proces doorleven. ➔ Leert je stabiel en verbonden te voelen terwijl je groeit en evolueert. Het gaat erom dankbaar te zijn voor het proces, ook al is het moeilijk.
 • Toon 13: Zijn – Heel voelen zonder middelen van buitenaf. ➔ Ervaren dat je al heel, één en compleet bent zonder iets of iemand buiten jezelf nodig te hebben. Leert je om ten volle aanwezig te zijn bij jezelf.

Bronnen:

 • De beschrijving van deze levenslessen is geïnspireerd op Steve Rother’s 12 primaire levenslessen (Bron: Rother, A. (2004). Spiritual Psychology. The Twelve Primary Life Lessons. Information for facilitators of human evolution.Las Vegas: Lightworker Publications at Smashwords).
 • Jan Pieter Schreur koppelde de 12+1 levenslessen aan de 13 tonen in de Tzolkin in 2015 (Bron: Schreur, J. P. (2015). Het Handboek voor de Nieuwe Aarde. De bijlage van deel 1. Nederland: Trophonios Publishing).
 • De beschrijvingen van deze levenslessen in de Tzolkin werden verder verfijnd, uitgewerkt en uitgeschreven op basis van jarenlange praktijkervaring en honderden cases in readings door Sofie Laureyssens, auteur van de Tzolkin blog: Groeidala’s Tzolkin blog. In haar blog worden de levenslessen per Tzolkin geboortegolf uitgebreid besproken.

© Sofie Laureyssens van groeidala.be

Wat zijn de verschillende tellingen in de Tzolkin?

De Tzolkin kalender kent verschillende tellingen die elk hun eigen unieke functie hebben en een ander aspect van je wezen belichten. Hier zijn de vijf belangrijkste tellingen:

 1. Dreamspell/Zon Telling: Deze telling richt zich op wie je bent in dit leven. Het is de persoonlijke en rationele telling die verbonden is met de Zon. Het helpt je je bewust te worden van je kwaliteiten en schaduwkanten, en laat zien welke levenslessen je in dit leven te leren hebt.
 2. Bron/Klassieke Telling: Deze telling gaat over je ziel en wie je bent over meerdere levens heen. Het is een vrouwelijke, intuïtieve telling die je zielenpad en karmische lessen toont. Het helpt je te begrijpen wat je over verschillende levens hebt geleerd en welke onbewuste drijfveren en blokkades je hebt.
 3. Kosmische Telling: Deze telling verbindt de Dreamspell en Klassieke tellingen en helpt je je moeiteloze zelf te ontdekken. Het vertegenwoordigt de harmonie tussen je ego en ziel, en laat je zien wie je bent als deze twee samenwerken. Het is de meest neutrale en authentieke weergave van je wezen.
 4. Ascentie/Innerlijke Kind Telling: Deze telling versnelt je spirituele groei en helpt je de dualiteit te overstijgen. Het beschrijft je persoonlijke ascentiepad en laat zien hoe je je frequentie kunt verhogen. Deze telling combineert de Dreamspell en de Klassieke telling om je versnelde groei te bieden.
 5. De Nieuwe Aarde Telling: Deze telling helpt je patronen te doorbreken en te leven vanuit vreugde. Het toont hoe je de beladenheid en karma van de Klassieke telling kunt loslaten en vanuit creatiekracht en harmonie kunt leven. Het is de telling van de Nieuwe Tijd en helpt je je licht te laten schijnen.

Elk van deze tellingen biedt een ander perspectief en helpt je een vollediger beeld van jezelf te krijgen. Door de verschillende tellingen te combineren, kun je een diepere en meer holistische zelfkennis ontwikkelen.

De betekenis en berekeningswijze van de 5 tellingen komt aan bod in het Tzolkin Deepdive traject bij Groeidala (zie Tzolkin Academie).

Kan iemand mij helpen de Tzolkin-kalender te begrijpen?

Ja, je kunt workshops volgen bij Groeidala of een persoonlijke reading krijgen om de Tzolkin kalender beter te begrijpen en toe te passen. Op Facebook is er ook de Tzolkin in de Nieuwe Tijd groep waar je lid van kan worden. Sofie deelt ook veel op haar Instagram en Facebook pagina van Groeidala, en natuurlijk ook op haar 13-daagse blog

error: Content is protected !!