Algemene voorwaarden

Lees hieronder de algemene voorwaarden van Groeidala, of download ze. Laatste update: 1/03/2019.

Ondernemingsgegevens
Groeidala – Sofie Laureyssens
Ridder van Ranstlei 9 bus 1
2640 Mortsel
Info(at)groeidala.be
+32 474 24 75 02
Ondernemingsnummer 0649.564.062
BTW BE 0649.564.062
Artikel 1: Algemene bepalingen
Groeidala, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Ridder van Ranstlei 9 bus 1, 2640 Mortsel, BTW BE 0649.564.062, hierna “Groeidala”, “Sofie Laureyssens” of “Coach” biedt haar klanten de mogelijkheid om de fysieke producten uit haar webwinkel, alsook workshops (op maat) en persoonlijke consults en readings online en offline aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een cliënt, workshop participant, bedrijf, of bezoeker van deze e-commerce website (“Klant” of “Coachee”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Groeidala moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Groeidala aanvaard zijn.

Iedere coachee, deelnemer of opdrachtgever, die een samenwerking met Groeidala aangaat of zich inschrijft voor een workshop, coaching sessie of Maya reading, wordt verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen. Inschrijving, bestelling of het maken van een afspraak impliceert goedkeuring van de voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming van de verkoopovereenkomst voor producten en diensten
De verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant, hetzij schriftelijk, elektronisch, of mondeling zijn goedkeuring, reservatie of bestelling voor het overeengekomen product, workshop of de overeengekomen dienst doorgeeft.

Sofie Laureyssens en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de verkoopovereenkomst en de aanvaarding daarvan.

Voor bedrijven/opdrachtgevers: Indien een verkoopvoorstel (offerte) wordt opgesteld door Sofie Laureyssens, is deze vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven. Groeidala is pas aan de offerte verbonden indien de aanvaarding door de Klant binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of voorgestelde wijziging aan Sofie Laureyssens is bevestigd.

Artikel 3: Toepasbaarheid van de voorwaarden
In principe zijn de algemene voorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Sofie Laureyssens aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Voor producten, workshops, readings en persoonlijke consults zijn er specifieke voorwaarden opgenomen in dit document. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Sofie Laureyssens behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten.

Artikel 4: Prijs en BTW

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Voor particulieren zijn alle prijzen inclusief BTW en alle andere verplichte door de Klant te dragen taksen of belastingen. Voor bedrijven die een factuur wensen zie artikel 12.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De transportkosten zijn steeds voor rekening van de Klant. Workshops moeten sowieso volledig op voorhand betaald worden om reservatie te garanderen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Groeidala houdt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

Artikel 5: Informatie en aanbod in de webshop

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Groeidala niet. Groeidala is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis en beheert de website als een goede huisvrouw.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst. Alle afbeeldingen en foto’s van producten zijn louter indicatief. De instellingen van het beeldscherm waarop de Klant de website bezoek kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Groeidala. Groeidala kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of workshop. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 6: Online en offline aankopen

Artikel 6.1: Online aankopen (producten en workshops) via de webshop

In de webshop kan je bij fysieke producten selecteren hoeveel je er wilt en dit aantal toevoegen aan je winkelmand. Daarentegen bij workshops kan je maar 1 ticket bestellen per keer. Dit omdat er per deelnemer belangrijke gegevens opgevraagd worden, zoals naam en geboortedatum.

In de winkelmand krijg je een overzicht van je bestelling, de prijs per product en de totaal prijs.

Als je fysieke producten aankoopt, krijg je in de winkelmand de mogelijkheid om je verzendkosten te berekenen. De keuze wordt geboden aan Belgische klanten om de goederen gratis op te halen, of te laten bezorgen.

Je kan vervolgens onderaan de pagina klikken op ‘daargaan met afrekenen’ om een betalingsoptie te kiezen.

Bij betaling in de webshop heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

• via bankkaart: KBC, ING, Belfius, Bancontact, IDEAL, Sofort (gratis)
• via overschrijving op rekeningnummer BE40 3770 7370 3263 (gratis)
• via PayPal (+2,5%)

Je finaliseert de bestelling door te klikken op ‘bestelling plaatsen’. Je wordt dan doorgestuurd naar het veilige betaalsysteem van jouw keuze. Als je betaling afgerond is, zal je automatisch en direct een bevestiging per mail krijgen van je aankoop.

Groeidala is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant, of vermoeden van misbruik met de betaalkaart, met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Zie ook artikel 7 voor meer info omtrent de inschrijvings- en annulatievoorwaarden bij workshops.

Artikel 6.2: Online boekingen (consults) via het afspraken planningsysteem

Groeidala biedt cliënten de mogelijkheid om een afspraak online in te plannen via het ‘Acuity Scheduling’ afspraken planningssysteem via https://groeidala.as.me/schedule.php. Dit systeem is ook geïntegreerd te raadplegen in de website van Groeidala via de knop ‘maak een afspraak’. Let op; de logins van de webshop (waar je workshops en producten kan aankopen) en het planningssysteem (waar je afspraken kan boeken) zijn verschillend.

In het afspraken planningssysteem kies je eerst een categorie naar keuze (bv Coaching), en vervolgens ook een subcategorie (bv Life Coaching). Daarna kan je een datum en uur naar keuze selecteren. Alleen de vrije momenten/dagen worden weergegeven in de kalender. Afhankelijk van de soort afspraak, kan je nog een aantal extra opties (add-ons) toevoegen aan je afspraak (bv relatiereading). Ook als je een factuur wenst, kan je dit hier aanduiden (zie ook artikel 12).

Vervolgens wordt je gevraagd je gegevens in te vullen. Je naam, telefoonnummer en e-mailadres zijn hierbij verplichte velden. Deze zijn immers noodzakelijk om je te kunnen contacteren (omtrent de afspraak) moest dat nodig blijken. Er zal je ook gevraagd worden deze Algemene Voorwaarden goed te keuren. Verder worden er nog een aantal verplichte en vrijblijvende intake gegevens opgevraagd. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd naar je volledige naam en geboortedatum om een Maya astrologische en numerologische analyse mogelijk te maken.

Onderaan de pagina ja je vervolgens je afspraak bevestigen door op de knop te drukken ‘bevestig afspraak’. Als je afspraak correct geregistreerd is zal er een groen vinkje verschijnen. Je krijgt ook instant een automatische bevestiging per mail van je boeking. Je krijgt 48u voor de afspraak een automatische herinnering.

Voor de betaling van persoonlijke consults en readings heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• direct na de sessie
o via de bancontact app of een andere bank app (gratis)
o via bankkaart met behulp van SumUp (gratis)
o cash (gratis)
• vooraf met het afspraken planningssysteem
o via kredietkaart met Stripe (gratis)
o via PayPal (gratis)

Voor loopbaanbegeleiding heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via loopbaancheques van de VDAB
• indien geen loopbaancheques (meer) beschikbaar, direct na de sessie:
o via bancontact of andere bank app (gratis)
o via bankkaart met behulp van SumUp (gratis)
o cash (gratis)

Artikel 6.3: Offline aankopen op locatie

Tijdens consults of bij workshops kan de Klant ter plekke producten aankopen.

Voor de betaling deze aankopen heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via de bancontact app of een andere bank app (gratis)
• via bankkaart met behulp van SumUp (gratis)
• cash (gratis)

Artikel 7: Deelname aan workshops

Artikel 7.1: Inschrijving via de webshop

Je kan inschrijven voor workshops via de webshop en daar afrekenen. Als je betaling afgerond is, zal je steeds instant een automatische bevestiging van je inschrijving krijgen per mail. Je inschrijving is dan definitief. Zie ook artikel 7.3.

Voeg zeker het mailadres sofie(at)groeidala.be toe aan je ‘gewenste mails en contacten’ aangezien het wel eens gebeurt dat mails bij de spam terechtkomen. Check je ongewenste reclame als je de mail niet ziet binnenkomen.

Artikel 7.2: Inschrijving via mail of tijdens workshops

Je kan alternatief inschrijven per mail naar sofie(at)groeidala.be. Voeg zeker je telefoonnummer (en geboortedatum) toe aan je inschrijvingsmail. Je zal steeds een bevestiging van je inschrijving krijgen per mail, met een uitnodiging voor betaling van het inschrijvingsgeld. Als de workshop reeds volzet is, zal je dit via mail vernemen binnen de 3 dagen na je inschrijving.

Je kan ook inschrijven voor een vervolgworkshop tijdens een workshop. Je mondelinge inschrijving is dan bindend. Je zal steeds een bevestiging van je inschrijving krijgen per mail, met een uitnodiging voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Vanaf dat het inschrijvingsgeld gestort is op de rekening BE40 3770 7370 3263 van Groeidala is je inschrijving definitief en je plek gegarandeerd. Vermeld de naam van de deelnemer en de datum van de workshop in de mededeling. Als je zeker wilt zijn van een plaatsje kan je best tijdig storten, want het principe ‘first-come, first-served’ is van kracht.

Indien je last minute inschrijft, dat wil zeggen binnen de 4 dagen voor de start van de workshop, kan je best telefonisch contact opnemen met Sofie via 0474 24 75 02 om te checken of er nog plaats is. Je mag dan het inschrijvingsgeld cash meebrengen naar de cursus.

Artikel 7.3: Annulatie of verzetten van workshops

Aangezien Groeidala slechts 7 deelnemers kan toelaten per workshop (om de kwaliteit en persoonlijke diepgang te garanderen), hanteert ze een strikt annuleringsbeleid. Eens ingeschreven voor een workshop is verzetting of annulatie en dus ook terugbetaling niet mogelijk. De planning en organisatie van workshops brengt immers heel wat administratie en kosten met zich mee. Deze moeten sowieso gedragen worden door Groeidala, ongeacht of deelnemers wel of niet komen opdagen op de dag van de workshop.

Voor NLP workshops mag je je eventueel wel laten vervangen door iemand anders. Voor Tzolkin/Maya workshops is plaatsvervanging enkel mogelijk indien je dit minstens 14 dagen voor de start van de workshop laat weten (dit aangezien Groeidala voor elke deelnemer een persoonlijk profiel opstelt).

Uitzonderingen op deze regel zijn een gunst, en zeker geen vanzelfsprekendheid en zullen geval per geval worden bekeken. Mogelijke gunstregelingen in geval van overmacht (bv bij accident of ziekenhuisopname) zijn bijvoorbeeld verzetting naar een volgende workshop, of korting op een persoonlijk consult. Sowieso zullen de reeds gemaakte kosten worden doorgerekend (bv uurtarief voor het opstellen de persoonlijke profielen, mailverkeer, printkost, huur van de zaal…).

Artikel 8: Afspraken voor Astro readings
Bij Tzolkin of numerologische readings mag je een opname maken met je smartphone of andere opnameapparatuur.

Als je bij een Tzolkin verdiepingssessie nog een bijkomend profiel wenst binnen de reeds voorziene tijd: het eerste bijkomend profiel (bv. jaarenergie, zielenpad, partner, gezin of relatie) komt op € 20, de volgenden op € 10.

Tot 2 weken voor je geplande afspraak kan je kosteloos annuleren. Eens Sofie gestart is met de persoonlijke voorbereidingen voor jouw profiel(en) kan je in principe niet meer annuleren.

Indien je toch wenst te annuleren, zullen de reeds gemaakte kosten sowieso worden doorgerekend (bv tijd en kost van de opmaak van het persoonlijke geboorteprofiel en bundel).

Artikel 9: Afspraken voor life coaching en spirituele ondersteuning

Een coachingsgesprek kost € 60 voor het eerste uur + € 13 per bijkomend kwartier (50 euro per uur voor de volgende uren). De duurtijd van het gesprek varieert naar gelang wat op dat moment nodig is van 1u tot 3u. Het eerste gesprek is aan dezelfde voorwaarden als elk volgend coachingsgesprek.

Als de Klant een maximum aan tijd/budget ter beschikking heeft, heeft hij dit op voorhand duidelijk aan te geven.

Afspraken voor een persoonlijke coaching kunnen ten laatste 48u op voorhand kosteloos afgezegd of verzet worden per e-mail, het planningssysteem, telefoon of sms.

Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt de helft van het honorarium (met een minimum van € 35) in rekening gebracht. Afwijkingen op deze regel kunnen enkel geval per geval worden bekeken in overleg met de coach.

Artikel 10: Afspraken voor loopbaanbegeleiding
Groeidala is onderaanneming in loopbaanbegeleiding bij Arcturus nv. Arcturus is een erkend loopbaancentrum bij de VDAB. Werknemer of zelfstandigen kunnen per cheque genieten van 4 uur coaching aan € 40. Om de 6 jaar heb je recht op 2 loopbaancheques (dus goed voor 8u loopbaanbegeleiding). Als de Klant gebruik wilt maken van het voordelige tarief via loopbaancheques, vraagt hij de loopbaancheque tijdig aan bij de VDAB.

Algemeen gesteld moet de Klant op het ogenblik van de aanvraag aan vier voorwaarden voldoen:
• wonen in Vlaanderen of Brussel
• voltijds of deeltijds werken als werknemer of zelfstandige
• de laatste twee jaar minimum een jaar als werknemer of zelfstandige werken
• de voorbije zes jaar nog geen loopbaanbegeleiding gevolgd hebben

Het kan voorvallen dat de Klant nog geen loopbaancheque in zijn bezit heeft op het moment van de start van het loopbaantraject. In dat geval zal de Klant Groeidala op het einde van de sessie een waarborg van € 100 geven, die teruggeven wordt op het moment dat de loopbaancheque in het bezit is van Groeidala.

Als de Klant geen recht (meer) heeft op loopbaancheques, kan hij ook in een loopbaantraject stappen aan het normale coachingstarief (zie artikel 9).

Afspraken voor een loopbaancoaching kunnen ten laatste 48u op voorhand afgezegd of verzet worden per e-mail, het boekingssysteem, telefoon of sms.

Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt de voorziene tijd in rekening gebracht. Afwijkingen op deze regel kunnen enkel geval per geval worden bekeken in overleg met de coach.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid
Alles wat in het contact tussen coach en coachee besproken wordt, blijft vertrouwelijk. De coach deelt het besprokene nooit met derden. De coachee beslist zélf wat hij/zij aan derden meedeelt.

In geen geval mogen eventuele geluidsopnames openbaar gemaakt worden, of op media zoals YouTube of Facebook geplaatst worden. Geluidsopnames zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Artikel 12: Facturatie

Artikel 12.1: Aankopen van workshops of fysieke producten via de webshop

Bij het afrekenen krijgt de Klant de mogelijkheid bedrijfsnaam, BTW-nummer en adres in te vullen. Nadien wordt automatisch en kosteloos door het systeem een factuur gegenereerd. Deze factuur zal bijgevoegd zijn in de bevestigingsemail, toegestuurd na afronding van de bestelling.

Deze automatische optie is helaas niet beschikbaar voor de facturatie van persoonlijke afspraken.

Artikel 12.2: Aankopen of boekingen via mail, telefoon of het afspraken planningsysteem

Indien de Klant graag een factuur wenst, is dit mogelijk. De prijs is dan het vermelde bedrag + 21%. Deze adminstratieve kost reken ik door aangezien er handmatig een factuur moet worden opgesteld. Stuur Groeidala een mailtje met alle noodzakelijke info: bedrijfsnaam, persoonlijke naam, BTW nummer en bedrijfsadres.

Groeidala’s facturen zijn betaalbaar door de Klant binnen de veertien kalenderdagen vanaf de datum van de factuur.

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling
Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling, zal het te betalen bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding a rato van 10 % per jaar op het betrokken bedrag, met een minimum van 30 euro. Dit komt overeen met de hinder die Groeidala hiervan ondervindt, en de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Groeidala aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet, vastgesteld in het kader van de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002). Dit artikel blijft geldig indien Groeidala op verzoek van de Klant afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

Onverminderd het voorgaande behoudt Groeidala zich het recht de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 14: Levering van fysieke goederen

Fysieke artikelen besteld via deze webwinkel kunnen persoonlijk worden opgehaald in Mortsel (enkel na afspraak) of worden geleverd in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. De levering gebeurt door bpost, de klant kan zelf aangeven of hij dit wenst met of zonder tracking.

Voor België zijn er de volgende mogelijkheden:
• Ophaling te Mortsel (gratis)
• Indien het pakket minder weegt dan 1 kg en past in de brievenbus: verzendkost van €3 (zonder tracking) of €5 (met tracking) via bpost bpack mini.
• Indien het pakket weegt tussen 1 kg en 2 kg en/of niet past in de brievenbus: verzendkost van €7 (met tracking) via bpost.

Voor levering in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg zijn er de volgende mogelijkheden:
• Indien het pakket minder weegt dan 350 gram: verzendkost van €9 (zonder tracking) via bpost of €17 (met tracking) via bpost.
• Indien het pakket weegt tussen 350 gram en 1 kg: verzendkost van €13 (zonder tracking) via bpost of €17 (met tracking) via bpost.
• Indien het pakket weegt tussen 1 kg en 2 kg: verzendkost van €17 (met tracking) via bpost.

Groeidala verwerkt iedere bestelling zo snel als binnen de normale mogelijkheden ligt en, conform het wetboek Economisch Recht, met als uiterste leveringstermijn de 30ste dag na ontvangst van de bestelling en bevestiging van betaling. De bestelde producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres in de tot stand gekomen verkoopovereenkomst. De levering gebeurt op risico van de klant.

Groeidala doet alles binnen de mogelijkheden om de vermelde levertijden te respecteren. Groeidala neemt echter geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Groeidala verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant direct worden gemeld aan info(at)groeidala.be, en sowieso binnen de 7 dagen na levering.

Artikel 15: Herroepingsrecht op fysieke producten
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument fysieke producten online aankopen bij Groeidala (niet voor workshops of readings).

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Groeidala (Ridder van Ranstlei 9 bus 1, 2640 Mortsel – info(at)groeidala.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (bijlage 1) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Als de Klant van deze mogelijkheid tot herroeping gebruik maakt zullen wij de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen direct, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Groeidala heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Groeidala, Ridder van Ranstlei 9 bus 1, 2640 Mortsel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Groeidala zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Groeidala alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Groeidala alle goederen heeft teruggekregen.

Groeidala betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• inschrijvingen voor workshops, opleidingen en retreats (zie ook de algemene voorwaarden inzake workshops – zie ook artikel 7);
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen (bv persoonlijke readings en persoonlijke profielen – zie ook artikel 8), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 16: Garantie op fysieke producten
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Groeidala’s klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Groeidala.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Groeidala zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn 7 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 17: Klantendienst
De klantendienst van Groeidala is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474 24 75 02, via e-mail op info(at)groeidala.be of per post op het volgende adres Ridder van Ranstlei 9 bus 1, 2640 Mortsel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 18: Overmacht
Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Groeidala van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Aangezien Groeidala eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten van andere derden, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

Wanneer een workshop niet kan doorgaan wegens overmacht, zal Groeidala een doodle opstellen met alle betrokken om een datum te vinden die voor iedereen past. Als een nieuwe datum prikken uiterst moeilijk blijkt te zijn, behoudt Groeidala het recht de datum te kiezen waarop de meeste deelnemers kunnen. De enkele deelnemer die niet kan op de gekozen datum, kan dan aansluiten op een andere datum waarop een gelijkaardige workshop gepland wordt.

Artikel 19: Aansprakelijkheid bij workshops, persoonlijke consults en readings
Alle verplichtingen van de coach onder deze overeenkomst worden aangemerkt als een inspanningsverbintenis. De coach stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel, opgelopen, door informatie en inzichten uit persoonlijke consults/readings, door het volgen van de workshops of door het (verkeerd) toepassen en interpreteren van de behandelde inhoud. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de coachee indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach.

Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de coachee bij de eigen bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De coachee bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de coachee zelf. Als de coachee het moeilijk heeft omtrent bepaalde zaken die aanbod kwamen tijdens de sessies of workshops, kan hij/zij best een afspraak maken om dit te bespreken met de coach.

Sofie Laureyssens verklaart hierbij dat zij, als niet-medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen. Sofie is gecertificeerd coach, maar geen psycholoog of psychiater. De door haar verzorgde privé-sessies en workshops zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend bij de reguliere geneeskunde. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan Sofie geen verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst uw arts te raadplegen.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud, auteursrecht en copyrights
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Groeidala. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Groeidala te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Al het ondersteunend materiaal dat ter beschikking gesteld wordt aan de deelnemers bij workshops, en aan cliënten bij Maya astrologische readings is auteursrechtelijk beschermd. © Copyright Groeidala. All rights reserved. Niets van deze documenten mag gereproduceerd of verdeeld worden op geprinte of digitale media zonder schriftelijke toelating van de auteur Sofie Laureyssens. In geen geval mag materiaal openbaar gemaakt worden, op internet, of op media zoals YouTube of Facebook geplaatst worden. Het materiaal is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Sofie Laureyssens. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Artikel 21: Gebruiksvoorwaarden van de website
Door het louter gebruik te maken van Groeidala’s website verklaart de gebruiker zich akkoord met de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen, en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Als de Klant het oneens is met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan vragen we deze website niet te gebruiken.

• De inhoud van de pagina’s van Groeidala’s website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.
• Groeidala biedt geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website. De Klant erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevat. Groeidala sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate, zoals toegestaan door de wet.
• Groeidala’s website bevat materiaal dat exclusief intellectueel eigendom is van Sofie Laureyssens (bv de symbolen van de zonnetekens en het Groeidala® handelsmerk) of waarvoor Groeidala een vergunning heeft aangekocht (bv foto’s van Shutterstock). Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot: het ontwerp, de lay-out, het zicht, het uiterlijk, de grafische vormgeving, de broncodes, evenals alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt onder welke vorm ook, met inbegrip van de afbeeldingen. De Klant is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen, op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, te reproduceren of commercieel te exploiteren.
• Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit.
• Groeidala’s website kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor om de Klant nadere informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat Groeidala instemt met deze website(s). Groeidala is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Artikel 22: Verwerking gegevens (privacy)
Zie hiervoor Groeidala’s privacy & cookie policy.
Artikel 23: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Groeidala om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 24: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij betwisting van Groeidala’s facturen, de algemene voorwaarden of in geval van geschillen is de rechtbank in Antwerpen bevoegd.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Groeidala, Ridder van Ranstlei 9 bus 1, 2640 Mortsel, info(at)groeidala.be:

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam consument:
Adres consument:

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Share This