Algemene voorwaarden

Lees hieronder de algemene voorwaarden van Groeidala, of download ze. Laatste update: 30/06/2023.

Ondernemingsgegevens

Groeidala – Sofie Laureyssens
Antwerpsedreef 119
2980 Zoersel
Info(at)groeidala.be
+32 474 24 75 02
Ondernemingsnummer 0649.564.062
BTW BE 0649.564.062

Artikel 1: Algemene bepalingen

Groeidala, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Antwerpsedreef 119, 2980 Zoersel, BTW BE 0649.564.062, hierna “Groeidala”, “Sofie Laureyssens” of “Coach” biedt haar klanten de mogelijkheid om de fysieke producten uit haar webwinkel, alsook workshops (op maat) en persoonlijke consults en readings online en offline aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een cliënt, workshop participant, bedrijf, of bezoeker van deze e-commerce website (“Klant” of “Coachee”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Groeidala moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Groeidala aanvaard zijn.

Iedere coachee, deelnemer of opdrachtgever, die een samenwerking met Groeidala aangaat of zich inschrijft voor een workshop, coaching sessie of Maya reading, wordt verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen. Inschrijving, bestelling of het maken van een afspraak impliceert goedkeuring van de voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming van de verkoopovereenkomst voor producten en diensten
De verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant, hetzij schriftelijk, elektronisch, of mondeling zijn goedkeuring, reservatie of bestelling voor het overeengekomen product, workshop of de overeengekomen dienst doorgeeft.

Sofie Laureyssens en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de verkoopovereenkomst en de aanvaarding daarvan.

Voor bedrijven/opdrachtgevers: Indien een verkoopvoorstel (offerte) wordt opgesteld door Sofie Laureyssens, is deze vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven. Groeidala is pas aan de offerte verbonden indien de aanvaarding door de Klant binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of voorgestelde wijziging aan Sofie Laureyssens is bevestigd.

Artikel 3: Toepasbaarheid van de voorwaarden
In principe zijn de algemene voorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Sofie Laureyssens aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Voor producten, workshops, readings en persoonlijke consults zijn er specifieke voorwaarden opgenomen in dit document. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Sofie Laureyssens behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten.

Artikel 4: Prijs en BTW

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Voor particulieren zijn alle prijzen inclusief BTW en alle andere verplichte door de Klant te dragen taksen of belastingen. Voor bedrijven die een factuur wensen zie artikel 12.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De transportkosten zijn steeds voor rekening van de Klant. Workshops moeten sowieso volledig op voorhand betaald worden om reservatie te garanderen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Groeidala houdt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

Artikel 5: Informatie en aanbod in de webshop

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Groeidala niet. Groeidala is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis en beheert de website als een goede huisvrouw.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst. Alle afbeeldingen en foto’s van producten zijn louter indicatief. De instellingen van het beeldscherm waarop de Klant de website bezoek kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Groeidala. Groeidala kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of workshop. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 6: Online en offline aankopen

Artikel 6.1: Online aankopen (producten en workshops) via de webshop

In de winkelmand krijg je een overzicht van je bestelling, de prijs per product en de totaal prijs.

Als je fysieke producten aankoopt, krijg je in de winkelmand de mogelijkheid om je verzendkosten te berekenen. De keuze wordt geboden aan Belgische klanten om de goederen gratis op te halen, of te laten bezorgen.

Je kan vervolgens onderaan de pagina klikken op ‘doorgaan met afrekenen’ om een betalingsoptie te kiezen.

Bij betaling in de webshop heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Via bankkaart: Bancontact, KBC, Belfius, IDEAL, Sofort (gratis).

Je finaliseert de bestelling door te klikken op ‘bestelling plaatsen’. Je wordt dan doorgestuurd naar het veilige betaalsysteem van jouw keuze. Als je betaling afgerond is, zal je automatisch en direct een bevestiging per mail krijgen van je aankoop.

Groeidala is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant, of vermoeden van misbruik met de betaalkaart, met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Zie ook artikel 7 voor meer info omtrent de inschrijvings- en annulatievoorwaarden bij workshops.

Artikel 6.2: Online boekingen (consults) via het afspraken planningsysteem

Groeidala biedt cliënten de mogelijkheid om een afspraak online in te plannen via het ‘Acuity Scheduling’ afspraken planningssysteem via https://groeidala.as.me/schedule.php. Dit systeem is ook geïntegreerd te raadplegen in de website van Groeidala via de knop ‘maak een afspraak’. Let op; de logins van de webshop (waar je workshops en producten kan aankopen) en het planningssysteem (waar je afspraken kan boeken) zijn verschillend.

In het afspraken planningssysteem kies je eerst een categorie naar keuze (bv Astro readings), en vervolgens ook een subcategorie (bv Astro proeverij). Daarna kan je een datum en uur naar keuze selecteren. Alleen de vrije momenten/dagen worden weergegeven in de kalender. Afhankelijk van de soort afspraak, kan je nog een aantal extra opties (add-ons) toevoegen aan je afspraak (bv relatiereading). Ook als je een factuur wenst, kan je dit hier aanduiden (zie ook artikel 12).

Vervolgens word je gevraagd je gegevens in te vullen. Je naam, telefoonnummer en e-mailadres zijn hierbij verplichte velden. Deze zijn immers noodzakelijk om je te kunnen contacteren (omtrent de afspraak) moest dat nodig blijken. Er zal je ook gevraagd worden deze Algemene Voorwaarden goed te keuren. Verder worden er nog een aantal verplichte en vrijblijvende intake gegevens opgevraagd. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd naar je volledige naam en geboortedatum om een astrologische en numerologische analyse mogelijk te maken.

Onderaan de pagina kan je vervolgens je afspraak bevestigen door op de knop te drukken ‘bevestig afspraak’. Als je afspraak correct geregistreerd is zal er een groen vinkje verschijnen. Je krijgt ook instant een automatische bevestiging per mail van je boeking. Je krijgt 1 maand alsook 72u voor de afspraak een automatische herinnering.

Voor de betaling van persoonlijke consults en readings heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• direct na de sessie
o via de bancontact app of een andere bank app (gratis)
o via bankkaart met behulp van SumUp (gratis)
o via de Payconic app (gratis)
o cash (gratis)
• vooraf via het afspraken planningssysteem
o via kredietkaart met Stripe (gratis)
o via PayPal (gratis)

Voor loopbaanbegeleiding heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via loopbaancheques van de VDAB
• indien geen loopbaancheques (meer) beschikbaar, direct na de sessie:
o via bancontact of andere bank app (gratis)
o via bankkaart met behulp van SumUp (gratis)
o cash (gratis)

Artikel 6.3: Offline aankopen op locatie

Tijdens consults of bij workshops kan de Klant ter plekke producten aankopen.

Voor de betaling deze aankopen heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via de bancontact app of een andere bank app (gratis)
• via bankkaart met behulp van SumUp (gratis)
• cash (gratis)

Artikel 7: Deelname aan workshops

Artikel 7.1: Inschrijving kan uitsluitend via de webshop

Inschrijven voor workshops kan uitsluitend via boeking in de webshop. Daar kan je ook ineens afrekenen. Als je betaling afgerond is, zal je steeds instant een automatische bevestiging van je inschrijving krijgen per mail. Je inschrijving is dan definitief. Zie ook artikel 7.2.

Voeg zeker het mailadres sofie(at)groeidala.be toe aan je ‘gewenste mails en contacten’ aangezien het wel eens gebeurt dat mails bij de spam terechtkomen. Check je ongewenste reclame als je de mail niet ziet binnenkomen.

Van zodra een workshop volzet is, wordt de inschrijving automatisch afgesloten en is het niet meer mogelijk om een plek te boeken via de website.

Artikel 7.2: Annulatie of verzetten van workshops door de deelnemer

Je inschrijving voor een workshop bij Groeidala is een wederzijds engagement. Van Groeidala’s kant uit betekent dit een engagement…

 • met kosten verbonden aan de organisatie van de workshop:
  • Boekhoudkundige kosten; elke factuur én creditnota moet verwerkt en ingeboekt worden door de boekhouder.
  • Vaste kosten verbonden aan de online transacties van de boekingen via Mollie.
  • Reclame en promotiekosten.
 • om voor jou een plaats te reserveren. Per workshop zijn er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Om de kwaliteit en de persoonlijke diepgang te garanderen zijn dit er maximum 7. Het al dan niet wegvallen van een deelnemer maakt dan ook een groot verschil uit voor Groeidala, terwijl dit bij grotere groepen veel minder het geval is.
 • ten opzichte van de beschikbaarheid van de locatie; er kan op dat moment geen andere workshop doorgaan in de Gouden Cirkel.
 • met veel energie- en tijdsinvestering ter voorbereiding en opvolging:
  • Elke creditnota moet manueel ingegeven worden in de website.
  • De workshop op de website plaatsen, alsook op andere platformen zoals activate.me en social media.
  • Regelmatig promotie maken en het ontwerpen van de afbeeldingen en teksten daarvan.
  • Opname van de workshop in de nieuwsbrief.
  • Vragen beantwoorden van per mail van deelnemers/geïnteresseerden.
  • Het opstellen en toesturen van een overzichtsmail met alle praktische informatie.
  • Het opmaken van alle persoonlijke profielen per deelnemer en de daarbij horende persoonlijke astrologische berekeningen.

Al deze elementen maken deel uit van de prijsberekening voor de workshop. Om die redenen zijn er dus ook een aantal voorwaarden en kosten verbonden aan het mogelijks verzetten of annuleren van workshops.

Het moment van annuleren/verzetten is daarbij doorslaggevend. Er zijn 4 mogelijkheden:

 • Tot 13 weken voor de startdatum van de workshop;
 • Tussen de 13 weken tot 3 weken voor de startdatum van de workshop;
 • Van 3 weken tot 3 dagen voor de startdatum van de workshop;
 • Vanaf 3 dagen tot de start van de workshop.

De verschillende opties worden hierna toegelicht:

7.2.1 Annulatie of verzetten tot 13 weken voor de startdatum van de workshop

Bij annulering van een inschrijving betaalt de deelnemer een administratieve vergoeding van 30% van de deelnameprijs. Het resterende bedrag wordt binnen de maand na annulatie teruggestort door Groeidala. De deelnemer ontvangt een creditnota via mail.

Alle annuleringskosten vervallen als de deelnemer zelf een vervangende deelnemer weet te regelen voor de betreffende workshop. Het volledige bedrag wordt teruggestort aan de originele deelnemer, na ontvangst van het inschrijvingsgeld van de vervangende deelnemer.

Het verzetten van de workshop naar een later moment* kan volledig kosteloos. Eén jaar na datum van de origineel geboekte workshop vervalt het tegoed. Verzetten is slechts 1 keer mogelijk.

Het is ook mogelijk om de reservatie van de workshop kosteloos om te zetten in een persoonlijk consult. Het tegoed van de workshop wordt dan afgetrokken van de prijs van het consult.

Annuleren of verzetten kan enkel schriftelijk via een e-mail naar sofie(at)groeidala.be.

* Onder voorbehoud dat deze workshop nog onder dezelfde vorm wordt georganiseerd door Groeidala. Groeidala is vrij workshops wel of niet te organiseren in de toekomst. Deze optie geldt ook enkel voor workshops die Groeidala aanbiedt zonder partner organisaties en als de desbetreffende vervangworkshop nog niet volzet is.

7.2.2 Annulatie of verzetten tussen de 13 weken tot 3 weken voor de startdatum van de workshop

Bij de annulering van een inschrijving betaalt de deelnemer een administratieve vergoeding van 50% van de deelnameprijs. Het resterende bedrag wordt binnen de maand teruggestort door Groeidala.

Bij het verzetten van een inschrijving naar een later moment* betaalt de deelnemer een administratieve vergoeding van 30% van de deelnameprijs. De inschrijving en dus ook de reservatie van je plaats voor deze vervangworkshop is definitief na ontvangst van de administratieve vergoeding via bankoverschrijving. Eén jaar na datum van de origineel geboekte workshop vervalt het tegoed. Verzetten is slechts 1 keer mogelijk.

Alle annulerings/verzet kosten vervallen als de deelnemer zelf een vervangende deelnemer weet te regelen. Het volledige bedrag wordt teruggestort aan de originele deelnemer, na ontvangst van het inschrijvingsgeld van de vervangende deelnemer.

Het is ook mogelijk om de reservatie van de workshop om te zetten in een persoonlijk consult. Het tegoed van de workshop (min de administratieve vergoeding) wordt dan afgetrokken van de prijs van het consult.

Annuleren of verzetten kan enkel schriftelijk via een e-mail naar sofie(at)groeidala.be.

7.2.3 Annulatie of verzetten van 3 weken tot 3 dagen voor de startdatum van de workshop

Bij de annulering van een inschrijving betaalt de deelnemer een administratieve vergoeding van 70% van de deelnameprijs. Het resterende bedrag wordt binnen de maand teruggestort door Groeidala.

Bij het verzetten van een inschrijving naar een later moment* betaalt de deelnemer een administratieve vergoeding van 50% van de deelnameprijs. De inschrijving en dus ook reservatie van je plaats voor deze vervangworkshop is definitief na ontvangst van de vergoeding via bankoverschrijving. Eén jaar na datum van de origineel geboekte workshop vervalt het tegoed. Verzetten is slechts 1 keer mogelijk.

Bij annulering of verzetten wegens een overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, quarantaine of ongeval krijg je je deelnameprijs – met afhouding van een administratieve vergoeding – terugbetaald of wordt deze overgezet als je de nodige bewijsstukken voorlegt (bv. door middel van een doktersbriefje, quarantainecertificaat of overlijdensbericht):

 • In geval van annulatie is de administratieve vergoeding € 55. De terugbetaling van het resterende bedrag door Groeidala gebeurt na ontvangst van de bewijsstukken.
 • In geval van verzetten naar een later moment* is de administratieve vergoeding € 35. De inschrijving en dus ook reservatie van je plaats voor deze vervangworkshop is definitief na ontvangst van de administratieve vergoeding via bankoverschrijving. Eén jaar na datum van de origineel geboekte workshop vervalt het tegoed. Verzetten is slechts 1 keer mogelijk.

De annulerings/verzet kosten vervallen als de deelnemer zelf een vervangende deelnemer weet te regelen. Dit op voorwaarde dat ten laatste 24u voor de workshop Sofie op de hoogte is van de naam, email en de geboortedatum van de vervanger. Het volledige bedrag wordt teruggestort aan de originele deelnemer, na ontvangst van het inschrijvingsgeld van de vervangende deelnemer.

Het is ook mogelijk om de reservatie van de workshop om te zetten in een persoonlijk consult. Het tegoed van de workshop (min de administratieve vergoeding) wordt dan afgetrokken van de prijs van het consult.

Annuleren of verzetten kan enkel schriftelijk via een e-mail naar sofie(at)groeidala.be.

* Onder voorbehoud dat deze workshop nog onder dezelfde vorm wordt georganiseerd door Groeidala. Groeidala is vrij workshops wel of niet te organiseren in de toekomst. Deze optie geldt ook enkel voor workshops die Groeidala aanbiedt zonder partner organisaties en als de desbetreffende workshop nog niet volzet is.

7.2.4 Annulatie of verzetten vanaf 3 dagen tot de start van de workshop

Bij de annulering van een inschrijving of bij het niet komen opdagen, betaalt de deelnemer een administratieve vergoeding van 100% van de deelnameprijs.

Bij het verzetten van een inschrijving naar een later moment* betaalt de deelnemer een administratieve vergoeding van 70% van de deelnameprijs. De inschrijving en dus ook reservatie van de plaats voor deze vervangworkshop is definitief na ontvangst van de vergoeding via bankoverschrijving. Eén jaar na datum van de origineel geboekte workshop vervalt het tegoed. Verzetten is slechts 1 keer mogelijk.

Bij annulering of verzetten wegens een overlijden, ziekte, ziekenhuisopname, quarantaine of ongeval krijg je je deelnameprijs – met afhouding van een administratieve vergoeding – terugbetaald of wordt deze overgezet als je de nodige bewijsstukken voorlegt (bv. door middel van een doktersbriefje, quarantainecertificaat of overlijdensbericht):

 • In geval van annulatie is de administratieve vergoeding € 75. De terugbetaling van het resterende bedrag door Groeidala gebeurt na ontvangst van de bewijsstukken.
 • In geval van verzetten naar een later moment* is de administratieve vergoeding € 55. De inschrijving en dus ook reservatie van de plaats voor deze vervangworkshop is definitief na ontvangst van de administratieve vergoeding via bankoverschrijving. Eén jaar na datum van de origineel geboekte workshop vervalt het tegoed. Verzetten is slechts 1 keer mogelijk.

Het is ook mogelijk om de reservatie van de workshop om te zetten in een persoonlijk consult. Het tegoed van de workshop (min de administratieve vergoeding) wordt dan afgetrokken van de prijs van het consult.

Annuleren of verzetten kan enkel schriftelijk via een e-mail naar sofie(at)groeidala.be.

* Onder voorbehoud dat deze workshop nog onder dezelfde vorm wordt georganiseerd door Groeidala. Groeidala is vrij workshops wel of niet te organiseren in de toekomst. Deze optie geldt ook enkel voor workshops die Groeidala aanbiedt zonder partner organisaties en als de desbetreffende vervangworkshop nog niet volzet is.

Artikel 7.3: Annulatie of verzetten van workshops door Groeidala

Groeidala behoudt het recht om een workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen (minder dan 3) of als de trainer door ziekte of overmacht niet beschikbaar is.

Wanneer een workshop niet kan doorgaan, zal Groeidala een doodle opstellen met alle betrokken om een datum te vinden die voor iedereen past. Als een nieuwe datum prikken uiterst moeilijk blijkt te zijn, behoudt Groeidala het recht de datum te kiezen waarop de meeste deelnemers kunnen.

De enkele deelnemer die niet kan op de gekozen datum, kan dan aansluiten op een volgende datum waarop een gelijkaardige workshop gepland wordt. Annulatie door de deelnemer is enkel mogelijk mits de vermelde voorwaarden en administratieve vergoedingen zoals vermeld in artikel 7.2.

 

Artikel 8: Afspraken voor Astro readings

Bij Tzolkin of numerologische readings mag je een opname maken met je smartphone of andere opnameapparatuur.

Tot 5 dagen voor je geplande afspraak kan je kosteloos annuleren. Eens Sofie gestart is met de persoonlijke voorbereidingen voor jouw profiel(en) kan je in principe niet meer annuleren.

Indien je toch wenst te annuleren, zullen de reeds gemaakte kosten sowieso worden doorgerekend (bv tijd en kost van de opmaak van het persoonlijke geboorteprofiel en bundel).

Artikel 9: Andere afspraken bv kennismaking, life coaching, spirituele ondersteuning en IEMT

Het eerste gesprek is aan dezelfde voorwaarden als elk volgend coachingsgesprek.

De duurtijd van het gesprek varieert naar gelang wat op dat moment nodig is van 1u tot 3u. We zien hoelang we precies bezig zijn/nodig hebben. De kostprijs is dan conform de effectieve duurtijd van de sessie.

Als de Klant een maximum aan tijd/budget ter beschikking heeft, heeft hij dit op voorhand duidelijk aan te geven.

Afspraken voor een persoonlijke coaching kunnen ten laatste 48u op voorhand kosteloos afgezegd of verzet worden per e-mail, het boekingssysteem, telefoon of sms.

Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt de helft van het honorarium (met een minimum van € 35) in rekening gebracht. Afwijkingen op deze regel kunnen enkel geval per geval worden bekeken in overleg met de coach.

Artikel 10: Afspraken voor loopbaanbegeleiding

Groeidala is onderaanneming in loopbaanbegeleiding bij Arcturus nv. Arcturus is een erkend loopbaancentrum bij de VDAB. Werknemers of zelfstandigen kunnen per cheque genieten van 4 uur (of 3u) coaching aan € 40. Om de 6 jaar heb je recht op 2 loopbaancheques (goed voor 7u loopbaanbegeleiding). Als de Klant gebruik wilt maken van het voordelige tarief via loopbaancheques, vraagt hij de loopbaancheque tijdig aan bij de VDAB.

Algemeen gesteld moet de Klant op het ogenblik van de aanvraag aan vijf voorwaarden voldoen:

 • wonen in Vlaanderen of Brussel;
 • momenteel voltijds of deeltijds werken als werknemer of zelfstandige;
 • minimum 7 jaar werkervaring (of 2.555 dagen) in loondienst of als zelfstandige opgebouwd
 • over zijn/haar hele loopbaan;
 • de voorbije zes jaar nog geen loopbaanbegeleiding gevolgd hebben.

Zie de website van VDAB voor mogelijke uitzonderingen op deze voorwaarden.

Het kan voorvallen dat de Klant nog geen loopbaancheque in zijn bezit heeft op het moment van de start van het loopbaantraject. In dat geval zal de Klant Groeidala op het einde van de sessie een waarborg van € 100 geven, die teruggeven wordt op het moment dat de loopbaancheque in het bezit is van Groeidala.

Als de Klant geen recht (meer) heeft op loopbaancheques, kan hij ook in een loopbaantraject stappen aan het normale coachingstarief (zie artikel 9).

Afspraken voor een loopbaancoaching kunnen ten laatste 48u op voorhand afgezegd of verzet worden per e-mail, het boekingssysteem, telefoon of sms.

Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt de voorziene tijd in rekening gebracht. Afwijkingen op deze regel kunnen enkel geval per geval worden bekeken in overleg met de coach.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen coach en coachee besproken wordt, blijft vertrouwelijk. De coach deelt het besprokene nooit met derden. De coachee beslist zélf wat hij/zij aan derden meedeelt.

In geen geval mogen eventuele geluidsopnames openbaar gemaakt worden, of op media zoals YouTube of Facebook geplaatst worden. Geluidsopnames zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Artikel 12: Facturatie

Artikel 12.1: Aankopen van workshops of fysieke producten via de webshop

Bij het afrekenen krijgt de Klant de mogelijkheid bedrijfsnaam, BTW-nummer en adres in te vullen. Nadien wordt automatisch en kosteloos door het systeem een factuur gegenereerd. Deze factuur zal bijgevoegd zijn in de bevestigingsemail, toegestuurd na afronding van de bestelling.

Deze automatische optie is helaas niet beschikbaar voor de facturatie van persoonlijke afspraken.

Artikel 12.2: Aankopen of boekingen via mail, telefoon of het afspraken planningsysteem

Indien de Klant graag een factuur wenst, is dit mogelijk. De prijs is dan het vermelde bedrag + 21%. Deze adminstratieve kost reken ik door aangezien er handmatig een factuur moet worden opgesteld. Stuur Groeidala een mailtje met alle noodzakelijke info: bedrijfsnaam, persoonlijke naam, BTW nummer en bedrijfsadres, of geef het alvast door bij je boeking in het opmerkingenveld.

Groeidala’s facturen zijn betaalbaar door de Klant binnen de zeven kalenderdagen vanaf de datum van de factuur.

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldatum, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlrente verschuldigd van 1.5% per maand van het facturatiebedrag. Cfr de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002). Eveneens is een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 procent van het factuurbedrag met een minimum van € 30 als schadevergoeding. Dit komt overeen met de hinder die Groeidala hiervan ondervindt, en de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Groeidala aangestelde raadsman.

Dit artikel blijft geldig indien Groeidala op verzoek van de Klant afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

Onverminderd het voorgaande behoudt Groeidala zich het recht de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 14: Levering van fysieke goederen

Fysieke artikelen besteld via deze webwinkel kunnen persoonlijk worden opgehaald in Zoersel (enkel na afspraak) of worden geleverd in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. De levering gebeurt door bpost, de klant kan zelf aangeven of hij dit wenst met of zonder tracking.

Voor België zijn er de volgende mogelijkheden:
• Ophaling te Zoersel (gratis)
• Indien het pakket minder weegt dan 1 kg en past in de brievenbus: verzendkost van €3 (zonder tracking) of €5 (met tracking) via bpost bpack mini.
• Indien het pakket weegt tussen 1 kg en 2 kg en/of niet past in de brievenbus: verzendkost van €7 (met tracking) via bpost.

Voor levering in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg zijn er de volgende mogelijkheden:
• Indien het pakket minder weegt dan 350 gram: verzendkost van €9 (zonder tracking) via bpost of €17 (met tracking) via bpost.
• Indien het pakket weegt tussen 350 gram en 1 kg: verzendkost van €13 (zonder tracking) via bpost of €17 (met tracking) via bpost.
• Indien het pakket weegt tussen 1 kg en 2 kg: verzendkost van €17 (met tracking) via bpost.

Groeidala verwerkt iedere bestelling zo snel als binnen de normale mogelijkheden ligt en, conform het wetboek Economisch Recht, met als uiterste leveringstermijn de 30ste dag na ontvangst van de bestelling en bevestiging van betaling. De bestelde producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres in de tot stand gekomen verkoopovereenkomst. De levering gebeurt op risico van de klant.

Groeidala doet alles binnen de mogelijkheden om de vermelde levertijden te respecteren. Groeidala neemt echter geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Groeidala verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant direct worden gemeld aan info(at)groeidala.be, en sowieso binnen de 7 dagen na levering.

Artikel 15: Herroepingsrecht op fysieke producten

Artikel 15.1: Herroepingsrecht op fysieke producten

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument fysieke producten online aankopen bij Groeidala (niet voor workshops of readings).

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Groeidala (Antwerpsedreef 119, 2980 Zoersel – info(at)groeidala.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (bijlage 1) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Als de Klant van deze mogelijkheid tot herroeping gebruik maakt zullen wij de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen direct, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Groeidala heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Groeidala, Antwerpsedreef 119, 2980 Zoersel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Groeidala zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Groeidala alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Groeidala alle goederen heeft teruggekregen.

Groeidala betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• inschrijvingen voor workshops, opleidingen en retreats (zie ook de algemene voorwaarden inzake workshops – zie ook artikel 7);
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen (bv persoonlijke readings en persoonlijke profielen – zie ook artikel 8), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 15.2: Verlies herroepingsrecht bij aankoop online producten

Door op de knop te duwen ‘bestelling plaatsen’ in de e-shop bevestigt de Klant een overeenkomst te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). De klant geeft op deze manier van zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst. Bijgevolg verlies de Klant zijn herroepingsrecht.

Dit is van toepassing op alle online producten en downloads van digitale inhoud zoals videocursussen en de Tzolkin golven e-boeks.

Artikel 16: Garantie op fysieke producten
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Groeidala’s klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Groeidala.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Groeidala zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn 7 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 17: Klantendienst

De klantendienst van Groeidala is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474 24 75 02, via e-mail op info(at)groeidala.be of per post op het volgende adres Antwerpsedreef 119, 2980 Zoersel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 18: Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Groeidala van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Aangezien Groeidala eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten van andere derden, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

Groeidala behoudt de volgende wettelijke maatregelen als een workshop geannuleerd moet worden wegens overmacht, zoals bij een coronacrisis:

 • De onderneming die een evenement organiseert, heeft het recht om niet terug te betalen als hetzelfde evenement op een latere datum wordt georganiseerd.
 • Een terugbetaling kan wel voorzien worden als de klant kan aantonen dat hij of zij in de onmogelijkheid is om op die nieuwe datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen, begrafenis). Hier gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als hierboven ‘bij een annulering wegens overlijden of ziekte’.
 • Een terugbetaling kan wel als het evenement niet op een latere datum georganiseerd kan worden. Er wordt wel een voldoende tijdsbestek voorzien voor de terugbetaling, zodat de terugbetalingen in de tijd gespreid kunnen worden.

Als coronamaatregelen op langere termijn nodig zijn, doet Groeidala er uiteraard alles aan om een veilige omgeving te creëren, met optimale hygiëne- en afstandsmaatregelen en indien nodig vlotte omboekingsmogelijkheden.

Zie ook artikel 7.3: Annulatie of verzetten van workshops door Groeidala.

Artikel 19: Aansprakelijkheid bij workshops, persoonlijke consults en readings

Alle verplichtingen van de coach onder deze overeenkomst worden aangemerkt als een inspanningsverbintenis. De coach stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel, opgelopen, door informatie en inzichten uit persoonlijke consults/readings, door het volgen van de workshops of door het (verkeerd) toepassen en interpreteren van de behandelde inhoud. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de coachee indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach.

Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de coachee bij de eigen bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De coachee bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de coachee zelf. Als de coachee het moeilijk heeft omtrent bepaalde zaken die aanbod kwamen tijdens de sessies of workshops, kan hij/zij best een afspraak maken om dit te bespreken met de coach.

Sofie Laureyssens verklaart hierbij dat zij, als niet-medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen. Sofie is gecertificeerd coach, maar geen psycholoog of psychiater. De door haar verzorgde privé-sessies en workshops zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend bij de reguliere geneeskunde. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie door de coachee rond deze materie kan Sofie geen verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst uw arts te raadplegen.

Artikel 19.1 specifieke contra-indicaties voor IEMT met de oogbewegingen

IEMT mag niet toegepast worden bij:

 • Alle voorkomende actieve en actuele oogziektes zoals conjunctivitis, glaucoma, groene staar, loslatend netvlies of zwartoog als gevolg van een recent trauma. Er is geen contra-indicatie bij een lui oog of slecht zicht.
 • Neurologische stoornissen, tenzij met toestemming van de behandelende arts:
  * ziekte van Ménière (symptomen van duizelingen, tinnitus én gehoorverlies) Tinnitus als losstaande aandoening is geen contra-indicatie.
  * stoornissen van balans
  * mutiple sclerose
  * epilepsie
  * geschiedenis van hoofdletsel en beroerte
  * ziekte van Parkinson
  * autisme
 • Cliënten met een psychotisch ziekteverleden of heden.
 • Cliënten met een psychiatrische problematiek.
 • Cliënten die nog moeten getuigen in een strafrechtelijk proces. Dit omdat IEMT een techniek is die direct een effect heeft op het oproepen van herinneringen.
 • Cliënten die het reguliere medische/psychiatrische circuit vermijden.

Bespreek zeker voor je een afspraak boekt voor IEMT met je dokter wat zijn/haar advies is. Het is jouw verantwoordelijkheid me goed in te lichten over mogelijke contra-indicaties. Dan bekijken we wat in jouw specifieke situatie wat eventueel mogelijk is.

Artikel 19.2 specifieke contra-indicaties voor Healy frequentietherapie

 • Microstroombehandelingen (dus enkel voor de Healy Gold en de Healy Holistic – en alle programma’s van de roze app) mogen niet worden uitgevoerd:
  bij personen met een pacemaker,
 • bij zwangere vrouwen,
 • bij personen die aan epilepsie lijden,
 • bij bloedingen, en wanneer er kans op bloedingen of embolie bestaat,
 • wanneer er zich vreemde voorwerpen van metaal in het te behandelen gebied bevinden (op andere gebieden kan het dan wel),
 • wanneer de gebruiker koorts heeft,
 • (met de lokale plakkers) direct op de ogen, de mond, aan de voorzijde van de hals (met name de sinus caroticus) of op de borst en het bovenste deel van de rug of de hartstreek,
 • op delen van de huid,
  • die met radiotherapie behandeld zijn,
  • waarvan de gevoeligheid gestoord is.

Raadpleeg voor gebruik zeker een arts wanneer er sprake is van één van de contra-indicaties.

Binnen het kader van een holistische aanpak kunnen zich bepaalde interacties voordoen door frequentietoepassingen. Het advies is daarom de volgende punten voor de eerste toepassing te controleren en te blijven opvolgen:

 • Als je amalgaan vullingen in je gebit hebt, kan de toepassing van Healy leiden tot het activeren van zware metalen in lichaamscellen, maar niet vanuit de vullingen zelf. Hierdoor kan er een tijdelijke achteruitgang van de gezondheid optreden. Drink daarom veel water als aanvulling op de applicatie en neem de juiste maatregelen om het verwijderen van de zware metalen te ondersteunen.
 • Als je tijdens de periode van de microstroom applicaties medicatie moet nemen, is het advies jouw arts tenminste éénmaal per maand de dosis te laten controleren als je een van de volgende medicamenten gebruikt:
  • Bloedverdunners
  • Antidiabetica
  • Bloeddrukverlagende middelen
  • Hormonen (met name schildklierhormonen)
  • Bètablokkers

Healy microstroom toepassingen ervan zijn alleen geschikt voor volwassenen. Over de behandeling van minderjarigen zijn te weinig gegevens bekend. Alle behandelingen van minderjarigen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders, de wettelijke vertegenwoordiger of de behandelende arts.

Artikel 20: Auteursrecht en copyrights

Artikel 20.1 In het algemeen

Al het ondersteunend materiaal dat ter beschikking gesteld wordt aan de Klant bij workshops, op de blog, in de e-boeks, in de Tzolkin app en aan cliënten bij astrologische readings is auteursrechtelijk beschermd. © Copyright Groeidala. All rights reserved. Niets van deze documenten mag gereproduceerd of verdeeld worden op geprinte of digitale media zonder schriftelijke toelating van de auteur Sofie Laureyssens. In geen geval mag materiaal openbaar gemaakt worden, op internet, of op media zoals YouTube of Facebook geplaatst worden. Het materiaal is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Sofie Laureyssens. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Artikel 20.2: Licenties voor professioneel gebruik

Sommige e-boeks zijn specifiek beschikbaar voor professioneel gebruik. Dit betekent dat de Klant het materiaal mag inzetten voor de betalende readings die hij geeft aan anderen. De Klant mag een golf afprinten voor de persoon van toepassing, en deze afprint na de reading meegeven naar huis. Indien de Klant een online consult heeft, kan hij de golf tijdens de sessie digitaal tonen via schermdelen en achteraf fysiek opsturen met de post.

INCLUSIEF IN DE LICENTIE:

 • De Klant mag de golven – die in de reading van toepassing zijn – fysiek afprinten en meegeven aan zijn/haar cliënt of achteraf opsturen per post (bij een online reading).
 • Bij een online reading kan de Klant de golven – die in de reading van toepassing zijn – via schermdelen laten zien aan zijn/haar cliënt (bv via zoom of skype). De Klant kan een video opname van de reading maken, die hij/zij ook kan doorsturen aan zijn/haar cliënt.

NIET INBEGREPEN IN DE LICENTIE:

 • Online of digitaal doorsturen bv via mail van de golven (of een golf) van de Klant naar zijn/haar cliënt.
 • De golven opladen en tonen op de Klant zijn/haar social media, website of elders op het internet.
 • Doorverkoop (direct of indirect bv via workshops) van het Tzolkin golven e-boek.
 • Volledig afprinten van de 20 golven voor een cliënt.
 • Het bewerken of de tekeningen gebruiken voor eigen projecten van de Klant.
 • Het op enige manier digitaal of fysiek verspreiden van de e-boeks of de onderdelen ervan.

Ten alle tijden moet de copyright van Sofie Laureyssens zichtbaar blijven.

Als de Klant deze regels niet respecteert, behoudt Sofie Laureyssens ten alle tijde het recht om de verleende licentie in te trekken, zonder terugbetaling van de aankoopprijs. Onder andere door het watermerk is de oorspronkelijke eigenaar bij misbruik altijd traceerbaar en aansprakelijk. Dit watermerk mag niet verwijderd worden.

De licentie is niet exclusief en persoonsgebonden. Sofie Laureyssens behoud het recht zelf te kiezen wie wel of niet een licentie toe te kennen. De Klant heeft hier geen inspraak in. De Klant verwerft de licentie levenslang. De licentie is wereldwijd van toepassing. De licentie kan niet overgedragen worden aan andere personen of erfgenamen. Bij overlijden van de Klant komt de Licentie tot ontbinding.

De Klant engageert zich om elk kalenderjaar minstens één Tzolkin oefengroep-of intervisiegroep bij te wonen bij Groeidala.

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Sofie Laureyssens. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

De Klant erkent expliciet door zijn aankoop deze intellectuele rechten en regels van de licentie te zullen respecteren. Niet navolging hiervan heeft betaling van een schadevergoeding door de Klant tot gevolg van minstens € 10.000, vermeerderd met de in dit verband gemaakte administratiekosten, de eventuele gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Groeidala aangestelde raadsman.

Als de Klant het examen deel 6 van de Tzolkin workshop reeks goed volbracht heeft, mag hij/zij zijn/haar logo doorsturen naar Sofie en zal ze het Groeidala logo bovenaan vervangen door het logo van de Klant. Voor de rest blijft alle info, inclusief de copyright onderaan identiek. Voor de handeling van het plaatsen van het logo, rekent Sofie de tijd door die ze hiermee bezig is, aan haar standaard uurtarief, en maakt ze een factuur op (+21%), zoals bij alle business begeleidingen.

Artikel 21: Gebruiksvoorwaarden van de website

Door het louter gebruik te maken van Groeidala’s website verklaart de gebruiker zich akkoord met de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen, en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Als de Klant het oneens is met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan vraagt Groeidala deze website niet te gebruiken.

• De inhoud van de pagina’s van Groeidala’s website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.
• Groeidala biedt geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website. De Klant erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevat. Groeidala sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate, zoals toegestaan door de wet.
• Groeidala’s website bevat materiaal dat exclusief intellectueel eigendom is van Sofie Laureyssens (bv de symbolen van de zonnetekens en het Groeidala® handelsmerk) of waarvoor Groeidala een vergunning heeft aangekocht (bv foto’s van Shutterstock). Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot: het ontwerp, de lay-out, het zicht, het uiterlijk, de grafische vormgeving, de broncodes, evenals alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt onder welke vorm ook, met inbegrip van de afbeeldingen. De Klant is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen, op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, te reproduceren of commercieel te exploiteren.
• Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit.
• Groeidala’s website kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor om de Klant nadere informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat Groeidala instemt met deze website(s). Groeidala is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Artikel 22: Verwerking gegevens (privacy)
Zie hiervoor Groeidala’s privacy & cookie policy.
Artikel 23: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Groeidala om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 24: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij betwisting van Groeidala’s facturen, de algemene voorwaarden of in geval van geschillen is de rechtbank in Antwerpen bevoegd.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Groeidala, Antwerpsedreef 119, 2980 Zoersel, info(at)groeidala.be:

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam consument:
Adres consument:

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.