Spirituele Ondersteuning en Energetische Heling

POSITIEVE ENERGIE

 

De techniek waarmee Sofie werkt is ‘The One Method’. Het is een krachtige spirituele healingsmethodiek gebaseerd op de wijsheid van de ‘kabbala’.

De techniek werkt met de Universele Bron en alle positieve spirituele en kosmische energie. Het is een efficiënte hulp en ondersteuning op het pad van groei, ontwikkeling, welzijn, bewustzijn, herstel en transformatie. 

De grondlegger van ‘The One Method’ is Osie Steinberg. De techniek werd oorspronkelijk vooral gebruikt in Israël en de Verenigde Staten.

POSITIEVE ENERGIE

De techniek waarmee Sofie werkt is ‘The One Method’. Het is een krachtige spirituele healingsmethodiek gebaseerd op de wijsheid van de ‘kabbala’.

De techniek werkt met de Universele Bron en alle positieve spirituele en kosmische energie. Het is een efficiënte hulp en ondersteuning op het pad van groei, ontwikkeling, welzijn, bewustzijn, herstel en transformatie. 

De grondlegger van ‘The One Method’ is Osie Steinberg. De techniek werd oorspronkelijk vooral gebruikt in Israël en de Verenigde Staten.

THE ONE METHOD

LICHAAM, GEEST & ZIEL ZIJN ÉÉN

 

‘The One Method’ is een niet-fysieke behandelingsmethode die lichaam, geest en ziel als één verbonden geheel beschouwd. De methodiek kan toegepast worden op elk aspect van het leven.

‘The One Method’ als titel van de methodiek, verwijst naar de visie dat alles één geheel vormt en het feit dat een goede healingsmethode vanuit dat besef moet vertrekken. Immers, zonder diepgaand bewustzijn van de uiteindelijke eenheid en verbondenheid van alles, blijft een duurzaam effect van coaching en begeleiding slechts een droom.

 

VERKORT JE HERSTELPROCES

De aanpak gaat hand in hand met de conventionele geneeskunde, lichamelijke therapieën, psychologie, onderwijs en coaching, en verkort aanzienlijk je natuurlijke herstelproces.

De gebruikte interventiestrategieën zijn gebaseerd op het modernste research (Nasa, Heartmath Institute, Dr. Alex Loyd, MIT, enz…) en modern vergelijkend onderzoek van oude tradities over de hele wereld.

Dit research heeft geleid tot een reeks effectieve interventiestrategieën in het kader van energie en bewustzijn. Een duurzaam effect op je levenskwaliteit, zowel op mentaal, spiritueel, emotioneel, fysiek als relationeel vlak is het resultaat.

VERKORT JE HERSTELPROCES

De aanpak gaat hand in hand met de conventionele geneeskunde, lichamelijke therapieën, psychologie, onderwijs en coaching, en verkort aanzienlijk je natuurlijke herstelproces.

De gebruikte interventiestrategieën zijn gebaseerd op het modernste research (Nasa, Heartmath Institute, Dr. Alex Loyd, MIT, enz…) en modern vergelijkend onderzoek van oude tradities over de hele wereld.

Dit research heeft geleid tot een reeks effectieve interventiestrategieën in het kader van energie en bewustzijn. Een duurzaam effect op je levenskwaliteit, zowel op mentaal, spiritueel, emotioneel, fysiek als relationeel vlak is het resultaat.

GERICHT OP DE MORFOGENETISCHE VELDEN

 

‘The One Method’ is gericht op de energetische aspecten van de verschillende bewustzijnsniveaus (of gelaagde morfogenetische velden) en hun impact op je persoonlijkheidsontplooiing.

Er zijn verschillende zielslagen die een functionele verbinding hebben, en invloed uitoefenen, op je fysieke lichaam, gedachten, emoties, gedragingen en overtuigingen. Op die lagen kunnen verschillende kwetsuren en ballast je tegenhouden om jouw hoogste potentieel hier op Aarde neer te zetten.

‘The One Method’ helpt om die diepere lagen van karmische ballast en zielewondes te helen en zware energie achter te laten.

Prijs: € 60 per uur

een sessie duurt ongeveer 2 uur

Share This