Spirituele Ondersteuning en Energetische Heling

POSITIEVE ENERGIE

 

De energetische techniek waarmee Sofie werkt is ‘The One Method’. Het is een krachtige spirituele healingsmethodiek gebaseerd op de wijsheid van de ‘kabbala’.

De techniek werkt met de Universele Bron en alle positieve spirituele en kosmische energie.

De grondlegger van ‘The One Method’ is Osie Steinberg. De techniek werd oorspronkelijk vooral gebruikt in Israël en de Verenigde Staten.

Het is een efficiënte hulp en ondersteuning op het pad van groei, ontwikkeling, welzijn, bewustzijn en transformatie.

POSITIEVE ENERGIE

 

De energetische techniek waarmee Sofie werkt is ‘The One Method’. Het is een krachtige spirituele healingsmethodiek gebaseerd op de wijsheid van de ‘kabbala’.

De techniek werkt met de Universele Bron en alle positieve spirituele en kosmische energie.

De grondlegger van ‘The One Method’ is Osie Steinberg. De techniek werd oorspronkelijk vooral gebruikt in Israël en de Verenigde Staten.

Het is een efficiënte hulp en ondersteuning op het pad van groei, ontwikkeling, welzijn, bewustzijn en transformatie.

THE ONE METHOD

LICHAAM, GEEST & ZIEL ZIJN ÉÉN

 

‘The One Method’ is een niet-fysieke, maar wel puur energetische en holistische behandelingsmethode die lichaam, geest en ziel als één verbonden geheel beschouwd.

‘The One Method’ als titel van de methodiek, verwijst naar de visie dat alles één geheel vormt. Alles is verbonden met elkaar. Je ziel omvat je fysieke lichaam, je aura en vele andere energetische lichamen en lagen. Het Al/de Universe Bron omvat dan weer jouw ziel, en de ziel van vele anderen. Al die verschillende lagen werken samen met elkaar en op elkaar in. 

‘The One Method’ verwijst er ook naar dat de methodiek kan toegepast worden op elk aspect van het leven; relaties, welzijn, werk, familie… De aanpak is zo overkoepeld dat de toepassingen eindeloos zijn. Onderdelen van de methodiek zijn onder andere; beschermingen, doorbreken van energetische koorden, herstellen van je zielsconnectie, karma clearen in de familielijn, entiteiten verwijderen, zielenwondes helen, zuivering door de vijf originele elementen van creatie, verloren zielendelen terugbrengen, vernieuwde lichtenergie brengen, helende codes activeren, scheuren in de vortex en de energetische velden herstellen, vloeken en contracten verbreken, emoties zuiveren, destructieve denkpatronen transformeren, rechten heractiveren…

DOORBREEK ENERGETISCHE BEPERKINGEN

 

Als je voelt dat er zaken zijn die je energetisch beperken, zonder dat je deze per se logisch kan verklaren, is ‘The One Method’ zeker een goed idee. Energetische ballast, uit je kindertijd en je vorige levens, of karma overgedragen vanuit jouw familielijn, die jouw potentieel blokkeren, worden aangepakt, waardoor alles meer gaat stromen.

Een positief effect op je levenskwaliteit, zowel op mentaal, spiritueel, emotioneel, fysiek als relationeel vlak is het resultaat.

DOORBREEK ENERGETISCHE BEPERKINGEN

 

Als je voelt dat er zaken zijn die je energetisch beperken, zonder dat je deze per se logisch kan verklaren, is ‘The One Method’ zeker een goed idee. Energetische ballast, uit je kindertijd en je vorige levens, of karma overgedragen vanuit jouw familielijn, die jouw potentieel blokkeren, worden aangepakt, waardoor alles meer gaat stromen.

Een positief effect op je levenskwaliteit, zowel op mentaal, spiritueel, emotioneel, fysiek als relationeel vlak is het resultaat.

GERICHT OP DE MORFOGENETISCHE VELDEN

 

‘The One Method’ is gericht op de energetische aspecten van de verschillende bewustzijnsniveaus en hun impact op je persoonlijkheidsontplooiing. Deze bewustzijnsniveaus worden ook wel gelaagde morfogenetische velden genoemd. Een morfogenetisch veld is naast een energieveld met een specifieke frequentie, een informatieveld dat fungeert als een geheugenbank. Het bevat alle informatie van wat een individu ooit heeft ervaren. 

Elke mens bevat honderden van die morfogenetische velden. Je kan het zien als verschillende zielslagen die een elks een specifieke functie hebben. Alle energetische lagen zijn verbonden met elkaar (of juist niet door trauma). En elke energetische laag oefent op zijn beurt invloed uit op je fysieke lichaam, gedachten, emoties, gedragingen en overtuigingen. Op al die lagen kunnen verschillende kwetsuren en ballast je tegenhouden om jouw hoogste potentieel hier op Aarde neer te zetten.

‘The One Method’ helpt om die diepere lagen van karmische ballast en zielewondes te helen en zware energie achter te laten.

Tip: boek alvast 2 sessies met ongeveer 4 weken ertussen, als je voelt dat het een zwaar thema is dat je wilt aanpakken.

Prijs: € 85 per uur

een sessie duurt ongeveer 2 uur