Tzolkin Blauwe Adelaar golf

onafhankelijke visie, redden van anderen versus eigen behoeften, overzicht en detail

Witte Spiegel golf Tzolkin

Lieve jij,

In deze blog vertel ik je iets meer over de blauwe adelaar golf in de Tzolkin. De kernwoorden van de blauwe adelaar golf zijn onafhankelijke visie, redden van anderen versus eigen behoeften, overzicht en detail.

Voor ik uitgebreid inga op de belangrijkste elementen uit de blauwe adelaar golf, volgt hierna eerst een korte samenvatting met een overzicht van alle zonneteken-toon combinaties uit deze golf.

DE KORTE SAMENVATTING VAN DEZE BLAUWE ADELAAR GOLF

   

  1. Het thema en de rode draad (toon 1) van deze energetische golf van 13 dagen is blauwe adelaar; visie, onafhankelijkheid, dienstbaarheid, overzicht en detail.

  2. De uitdaging van deze golf, en dus de energie die je te tonen hebt (toon 2) om alles tot een synergie te laten komen, is gele krijger; innerlijke leiding, onbevreesdheid, intelligentie en analysekracht.

  3. In lijn met rode aarde hebben jouw relaties (toon 3) te zijn; moeiteloosheid, gronding, innerlijke gecentreerdheid en synchroniciteit. Hierin heb je actie te ondernemen.

  4. Het kader (toon 4) van deze golf is witte spiegel; reflectie, spiegeling, waarheid en inzichtgevende kracht. Ook inzake grenzen stellen geeft de witte spiegel aan waarop te letten: wat klopt en is eerlijk en wat niet?

  5. Neem eigen leiderschap (toon 5) op omtrent blauwe storm; transformatie, multifunctionaliteit, wedergeboorte en eigen katalysator zijn. Reken niet op anderen om dit te doen, want hierin heb je jezelf te bekrachtigen.
  * Een poortdag op toon 5 met als levensles [1]: regie behouden – te allen tijde bij jezelf blijven, zelf kiezen.

  6. Tussen jou en je omgeving (toon 6) mag je je focussen op gele zon; universaliteit, verlichting, eenheid en onvoorwaardelijke liefde. Zo hoort het wederzijdse dynamische ritme tussen jou en je omgeving te zijn.

  7. Als richtingaanwijzer om te zien of je goed bezig bent of niet (toon 7), heb je je te richten op rode draak; oervertrouwen, daadkracht, koestering en creatie.
  * Een poortdag op toon 7 met als levensles: verbinding – zonder pijn in en uit een verbinding stappen.

  8. Innerlijk evenwicht (toon 8) bereik je door witte wind; bezieling, communicatie, levensadem en spirit. Deze energie helpt je als je uit balans bent.

  9. Je intentie (toon 9) mag je richten op blauwe nacht; uniekheid, droomtalent, stilte en zelfbewustzijn. Het is de bedoeling hier meesterschap in te bereiken.

  10. Manifesteer hier op aarde (toon 10) in dagdagelijkse dingen geel zaad; doelgerichte groei, ontwikkeling, bewustwording en scheppingskracht. De trilling van het gele zaad helpt je om dingen neer te zetten; bouw verder op een stabiel fundament en ga stap per stap.

  [1] Voor wie in een specifieke Tzolkin golf geboren is en ze dus als geboortegolf heeft, is er aan elke poortdag van deze geboortegolf een levensles verbonden. Valt je jaargolf in een golf? Dan geven de poortdagen van die golf jouw jaarlessen aan. Deze zijn minder intens, maar wel een belangrijk aandachtspunt voor dat jaar. En sowieso: als een golf als periode-energie voorbijkomt, dan resoneren we allemaal even mee met deze energie.

  Witte Spiegel golf Tzolkin
  Witte Spiegel golf Tzolkin

  5. Neem eigen leiderschap (toon 5) op omtrent blauwe storm; transformatie, multifunctionaliteit, wedergeboorte en eigen katalysator zijn. Reken niet op anderen om dit te doen, want hierin heb je jezelf te bekrachtigen.
  * Een poortdag op toon 5 met als levensles [1]: regie behouden – te allen tijde bij jezelf blijven, zelf kiezen.

  6. Tussen jou en je omgeving (toon 6) mag je je focussen op gele zon; universaliteit, verlichting, eenheid en onvoorwaardelijke liefde. Zo hoort het wederzijdse dynamische ritme tussen jou en je omgeving te zijn.

  7. Als richtingaanwijzer om te zien of je goed bezig bent of niet (toon 7), heb je je te richten op rode draak; oervertrouwen, daadkracht, koestering en creatie.
  * Een poortdag op toon 7 met als levensles: verbinding – zonder pijn in en uit een verbinding stappen.
  8. Innerlijk evenwicht (toon 8) bereik je door witte wind; bezieling, communicatie, levensadem en spirit. Deze energie helpt je als je uit balans bent.

  9. Je intentie (toon 9) mag je richten op blauwe nacht; uniekheid, droomtalent, stilte en zelfbewustzijn. Het is de bedoeling hier meesterschap in te bereiken.

  10. Manifesteer hier op aarde (toon 10) in dagdagelijkse dingen geel zaad; doelgerichte groei, ontwikkeling, bewustwording en scheppingskracht. De trilling van het gele zaad helpt je om dingen neer te zetten; bouw verder op een stabiel fundament en ga stap per stap.

  [1] Voor wie in een specifieke Tzolkin golf geboren is en ze dus als geboortegolf heeft, is er aan elke poortdag van deze geboortegolf een levensles verbonden. Valt je jaargolf in een golf? Dan geven de poortdagen van die golf jouw jaarlessen aan. Deze zijn minder intens, maar wel een belangrijk aandachtspunt voor dat jaar. En sowieso: als een golf als periode-energie voorbijkomt, dan resoneren we allemaal even mee met deze energie.

  Groeidala Maya Tzolkin Blauwe adelaar golf 2023 6

  11. De kwetsbaarheid van deze golf (toon 11) is rode slang; levenskracht beperken door uiterlijke schijn, gewoontes en routines, toxiciteit en niet luisteren naar je lichaam (negatief geformuleerd). Pool dit om en ervaar de bevrijding van deze golf, rode slang: passie, levenskracht, instinct en lichaamswijsheid.

  12. Bereik een nieuw evenwicht (toon 12) inzake witte wereldoverbrugger; loslaten, overgave, acceptatie en bemiddelingskracht. Dit mag je ook samen met anderen doen.

  13. Het thuiskomen en doel (toon 13) van deze golf ligt in blauwe hand; openheid, flow, heling, weten en be-grijpen. Geniet door dit na te streven en te ervaren. Wees geen vogel in een gouden kooitje, vlieg uit en kom los van wat je niet meer dient.

  Dit is de voorlaatste golf van de hele Tzolkin en de derde golf van het groene kasteel [2], die dus ook nog steeds gaat over integratie.

  De blauwe adelaar nodigt je uit om je visie op de toekomst helder te maken… op een manier waarbij je jezelf en je kwaliteiten ten dienste stelt van het grotere geheel.

  [2] Voor meer info over het groene kasteel, zie de blog van de witte wind golf.

  VRIJHEID EN VISIE VERSUS AFHANKELIJKHEID

   

  De kracht van de blauwe adelaar schuilt in zijn onafhankelijke visie. Als pionier wijst hij de weg naar een verruimd collectief bewustzijn, een verder ontwikkelde samenleving en een planetaire shift. Hij schept zijn eigen visioen en stort zich er vol overgave op. Met zijn vermogen om tot grote hoogten te stijgen, overziet de adelaar het grotere geheel, het grotere plan. Desondanks heeft hij met zijn scherpe blik eveneens oog voor de fijnere details die het verschil kunnen maken.

  De blauwe adelaar loopt vaak ver vooruit op zijn tijd en omarmt graag nieuwe ideeën. Zijn unieke kijk op het leven maakt hem onconventioneel; hij volgt zijn eigen regels en schuwt niet om buiten de gebaande paden te treden.

  In zijn schaduw kan echter een gebrek aan eigen visie hem parten spelen. Soms vertoont hij een neiging tot afhankelijkheid van anderen of worstelt hij met het vinden van zijn eigen richting. Voor sommige adelaars kan dit zich uiten in een sterke gerichtheid op hun partner, waarbij ze moeite hebben om zelfstandig te functioneren. Ze hebben misschien amper alleen gewoond, waardoor ze moeite hebben om hun eigen identiteit en visie te ontwikkelen los van anderen. Dit kan leiden tot een gevoel van verlorenheid of een gebrek aan zelfvertrouwen wanneer ze geconfronteerd worden met belangrijke beslissingen of uitdagingen. In plaats van hun eigen weg te volgen, vertrouwen ze te veel op de mening en leiding van anderen, wat hun groei en persoonlijke ontwikkeling kan belemmeren. Het is daarom belangrijk voor de blauwe adelaar om te leren zijn eigen visie te cultiveren, zelfs als dit betekent dat hij zich af en toe los moet maken van de meningen en verwachtingen van anderen.

  Vrijheid is key voor de blauwe adelaar, en een exemplaar dat in zijn kracht staat, laat zich niet zomaar gevangenzetten. Zorg ervoor dat je tijdens deze golf genoeg ruimte neemt om je eigen ding te doen, onafhankelijk te zijn en het verkennen van nieuwe horizonten.

  Groeidala Maya Tzolkin Blauwe adelaar golf 2023 3
  Groeidala Maya Tzolkin Blauwe adelaar golf 2023 3

  VRIJHEID EN VISIE VERSUS AFHANKELIJKHEID

   

  De kracht van de blauwe adelaar schuilt in zijn onafhankelijke visie. Als pionier wijst hij de weg naar een verruimd collectief bewustzijn, een verder ontwikkelde samenleving en een planetaire shift. Hij schept zijn eigen visioen en stort zich er vol overgave op. Met zijn vermogen om tot grote hoogten te stijgen, overziet de adelaar het grotere geheel, het grotere plan. Desondanks heeft hij met zijn scherpe blik eveneens oog voor de fijnere details die het verschil kunnen maken.

  De blauwe adelaar loopt vaak ver vooruit op zijn tijd en omarmt graag nieuwe ideeën. Zijn unieke kijk op het leven maakt hem onconventioneel; hij volgt zijn eigen regels en schuwt niet om buiten de gebaande paden te treden.

  In zijn schaduw kan echter een gebrek aan eigen visie hem parten spelen. Soms vertoont hij een neiging tot afhankelijkheid van anderen of worstelt hij met het vinden van zijn eigen richting. Voor sommige adelaars kan dit zich uiten in een sterke gerichtheid op hun partner, waarbij ze moeite hebben om zelfstandig te functioneren. Ze hebben misschien amper alleen gewoond, waardoor ze moeite hebben om hun eigen identiteit en visie te ontwikkelen los van anderen. Dit kan leiden tot een gevoel van verlorenheid of een gebrek aan zelfvertrouwen wanneer ze geconfronteerd worden met belangrijke beslissingen of uitdagingen. In plaats van hun eigen weg te volgen, vertrouwen ze te veel op de mening en leiding van anderen, wat hun groei en persoonlijke ontwikkeling kan belemmeren. Het is daarom belangrijk voor de blauwe adelaar om te leren zijn eigen visie te cultiveren, zelfs als dit betekent dat hij zich af en toe los moet maken van de meningen en verwachtingen van anderen.

  Vrijheid is key voor de blauwe adelaar, en een exemplaar dat in zijn kracht staat, laat zich niet zomaar gevangenzetten. Zorg ervoor dat je tijdens deze golf genoeg ruimte neemt om je eigen ding te doen, onafhankelijk te zijn en het verkennen van nieuwe horizonten.

  Groeidala Maya Tzolkin Blauwe adelaar golf 2023 8

  ESCAPISME EN MOEITE MET EMOTIES

   

  Vanwege zijn overkoepelende visie en mentale gerichtheid, kan de blauwe adelaar zich koel, afstandelijk en ontoegankelijk gedragen. Hij negeert vaak emoties in relaties en vindt het moeilijk om volledig aanwezig te zijn in zijn lichaam. Zijn sterke behoefte aan persoonlijke ruimte leidt soms tot het verbergen van zaken en het vermijden van conflicten. In plaats van de confrontatie met anderen aan te gaan, streeft hij liever naar het verwezenlijken van zijn persoonlijke ambities.

  Om zijn evenwicht te bewaren, is het cruciaal voor de blauwe adelaar om regelmatig tijd voor zichzelf te nemen, weg van de drukte van het dagelijks leven, en afstand te bewaren tot de meeste mensen. Hoewel deze behoefte aan afstand en afzondering hem kan helpen om innerlijke rust te vinden, kan het ook leiden tot een ongewone dynamiek in zijn relaties, waardoor deze relaties soms op de proef worden gesteld. De oplossing voor de blauwe adelaar ligt in het cultiveren van innerlijke vrijheid zonder obsessief te streven naar uiterlijke onafhankelijkheid.

  Soms lijkt het alsof de blauwe adelaar wil wegvluchten en ontsnappen aan de alledaagse realiteit, maar in werkelijkheid droomt hij ervan om de mensheid naar een betere wereld en een hoger niveau van bewustzijn te leiden. Zijn momenten van innerlijke reflectie en introspectie tillen zijn visionaire denken naar nieuwe hoogten en helpen hem bij het vormgeven van zijn unieke bijdrage aan de wereld.

  JUPITER HOORT BIJ DE BLAUWE ADELAAR

   

  Een adelaar vliegt hoog en alleen in de lucht. Daardoor heeft hij een overzicht over alles. De adelaar is ook geen roedeldier dat graag het gezelschap van anderen opzoekt. Hij gaat liever in zijn eentje verkennen en nieuwe mogelijkheden ervaren in de lucht. Dit komt omdat de blauwe adelaar resoneert met de planeet Jupiter, welke staat voor expansie, de hogere visie, ruimte en de dingen groter maken.

  De energie van Jupiter geeft de blauwe adelaar zijn vermogen om altijd het grotere plaatje te zien. Vanuit dit hoge perspectief kan hij situaties, mensen en gebeurtenissen in een bredere context plaatsen. Dit helpt hem om met wijsheid en inzicht te handelen, omdat hij niet verstrikt raakt in de details, maar de grotere samenhang begrijpt.

  Jupiter heeft als valkuil overcompensatie. Hij gaat dan net té veel van het goede doen. Dit komt zeker ook terug bij de blauwe adelaar, die te ver kan gaan in het dienstbaar zijn aan anderen. Dit kan leiden tot uitputting of het negeren van zijn eigen behoeften, omdat hij zo gefocust is op het helpen van anderen en het realiseren van grootschalige plannen.

  Een ander aspect van Jupiter is optimisme en vertrouwen. De blauwe adelaar is vaak optimistisch en heeft een diep vertrouwen in het proces van het leven. Dit maakt hem een inspiratiebron voor anderen, omdat hij hen kan laten zien hoe ze hun horizon kunnen verbreden en hun dromen kunnen waarmaken. Zijn optimisme is aanstekelijk en kan anderen motiveren om ook groter te denken en hun eigen potentieel te ontdekken.

  Groeidala Maya Tzolkin Blauwe adelaar golf 2023 4
  Groeidala Maya Tzolkin Blauwe adelaar golf 2023 4

  JUPITER HOORT BIJ DE BLAUWE ADELAAR

   

  Een adelaar vliegt hoog en alleen in de lucht. Daardoor heeft hij een overzicht over alles. De adelaar is ook geen roedeldier dat graag het gezelschap van anderen opzoekt. Hij gaat liever in zijn eentje verkennen en nieuwe mogelijkheden ervaren in de lucht. Dit komt omdat de blauwe adelaar resoneert met de planeet Jupiter, welke staat voor expansie, de hogere visie, ruimte en de dingen groter maken.

  De energie van Jupiter geeft de blauwe adelaar zijn vermogen om altijd het grotere plaatje te zien. Vanuit dit hoge perspectief kan hij situaties, mensen en gebeurtenissen in een bredere context plaatsen. Dit helpt hem om met wijsheid en inzicht te handelen, omdat hij niet verstrikt raakt in de details, maar de grotere samenhang begrijpt.

  Jupiter heeft als valkuil overcompensatie. Hij gaat dan net té veel van het goede doen. Dit komt zeker ook terug bij de blauwe adelaar, die te ver kan gaan in het dienstbaar zijn aan anderen. Dit kan leiden tot uitputting of het negeren van zijn eigen behoeften, omdat hij zo gefocust is op het helpen van anderen en het realiseren van grootschalige plannen.

  Een ander aspect van Jupiter is optimisme en vertrouwen. De blauwe adelaar is vaak optimistisch en heeft een diep vertrouwen in het proces van het leven. Dit maakt hem een inspiratiebron voor anderen, omdat hij hen kan laten zien hoe ze hun horizon kunnen verbreden en hun dromen kunnen waarmaken. Zijn optimisme is aanstekelijk en kan anderen motiveren om ook groter te denken en hun eigen potentieel te ontdekken.

  Groeidala Tzolkin Blauwe Adelaar golf maya 4 web

  DE WERELDVERBETERAAR BIJ UITSTEK 

   

  De blauwe adelaar is een echte wereldverbeteraar, die oog heeft voor het welzijn van anderen. Harmonie en vrede brengen is zijn grotere missie hier op aarde. Het is een planetaire dienaar, die zich als geen ander verbindt met het collectieve bewustzijn en de patronen daarin. Het doet hem vaak pijn dat hij er in zijn eentje niet in slaagt de wereld te hervormen. 

  De blauwe adelaar is ambitieus en wil in de wereld iets van betekenis achterlaten.

  Zijn obsessie voor dienstbaarheid kan enorm zijn, waardoor hij vaak de neiging heeft om anderen te willen redden en zichzelf daarbij volledig leeg te geven. Hij moet leren dat hij eerst goed voor zichzelf moet zorgen, en dat zijn glas volledig gevuld moet zijn voordat hij aan anderen kan geven. Vergelijk het met een glas water. Als je glas slechts halfvol is, heb je maar een beperkte hoeveelheid water om met anderen te delen. Elke keer dat je iemand helpt of voor iemand zorgt, schenk je een beetje van je water weg. Maar als je voortdurend blijft geven zonder je eigen glas opnieuw te vullen, raakt het uiteindelijk leeg.

  Wanneer je glas leeg is, heb je niets meer over om aan anderen te geven, en bovendien raak je zelf uitgeput en uitgeblust. Om ervoor te zorgen dat je kunt blijven geven, is het essentieel dat je regelmatig tijd neemt om je eigen glas te vullen. Dit betekent dat je goed voor jezelf moet zorgen door voldoende rust te nemen, gezond te eten, te ontspannen, en dingen te doen die je energie geven en je blij maken. Door dit te doen, houd je je glas vol, waardoor je een stabiele en overvloedige bron van steun kunt zijn voor anderen.

  Een andere metafoor die dit illustreert is die van een glas cola dat symbool staat voor de beschikbare energie van een persoon. Stel je voor dat er 7 rietjes in dit glas zitten, waarvan elk rietje een persoon vertegenwoordigt die mee geniet van deze energie. Als meerdere mensen tegelijk door deze rietjes drinken, wordt de cola, ofwel de energie, snel opgebruikt. Hierdoor blijft er weinig energie over voor de persoon zelf. Wees dus als niet als een cola met 7 rietjes: want dan ben je heel snel leeg.

  In zijn schaduw is de blauwe adelaar dus op en top een pleaser. Hij moet leren “nee” te zeggen wanneer nodig, en zijn eigen behoeftes op de eerste plaats te zetten. Vanuit eigen overvloed kan hij dan weer bijdragen aan het groter geheel. De grootste uitdaging van de blauwe adelaar ligt erin tot innerlijk evenwicht te komen tussen het deel in hem dat dienstbaar is aan de mensheid en het deel in hem dat rust en plezier nodig heeft om zich weer op te laden. 

  Let er deze golf dus op dat je niet over je grenzen gaat. Besef dat je een onlosmakelijk deel bent van het geheel. Je bent letterlijk een deel IN het geheel. Daardoor komt goed voor jezelf zorgen dus ook het geheel ten goede. Bovendien, in de mate waarin je goed voor jezelf zorgt, kan je ook maar echt iets betekenen voor anderen.

  BLAUWE STORM OP TOON 5: ZELF KIEZEN VOOR TRANSFORMATIE, EEN POORTDAG

   

  De blauwe storm staat op toon 5 in deze golf en markeert tevens een poortdag. Dit betekent dat jij zelf de katalysator dient te zijn voor veranderingen.  Jij moet de shift maken, JIJ. Blijf niet vasthangen aan oude gewoontes of vastplakken aan situaties die reeds lang getransformeerd zouden moeten en kúnnen zijn. Het feit dat de blauwe storm op toon 5 een poortdag is, brengt een les met zich mee. Dit geldt vooral voor mensen van wie de blauwe adelaar golf hun geboorte- of jaargolf is, omdat zij sterker resoneren met deze golf. 

  Het hoofdpatroon van deze levensles (gekoppeld aan de poortdag op toon 5) is moeite hebben met het stuurman zijn van je eigen leven en het te allen tijde bij jezelf blijven. Het gaat erom dat je leert vertrouwen op jezelf, los van anderen. Mensen met deze les worden vaak in de war gebracht door meningen, overtuigingen, oordelen, leugens en handelingen van anderen. Hierdoor beginnen ze aan zichzelf te twijfelen en aan de koers die ze volgen.

  Ze ervaren moeilijkheden bij het volgen van hun intuïtie en bij het blindelings vertrouwen op hun eigen beoordelingsvermogen. In die zin zijn ze gemakkelijk te manipuleren en te beïnvloeden. Hun leven kan gekenmerkt worden door relaties waarin ontrouw en bedrog voorkomen. Die relaties zijn de katalysator in deze levensles. Verder kunnen mensen met deze les het gevoel ervaren onzichtbaar te zijn.

  De oplossing ligt erin volledig in contact te komen met hun eigen kracht, zelfrespect en innerlijk richtingsgevoel. Ze zullen de drang naar externe bevestiging en waardering moeten leren weerstaan. Volledig in hun eigen leiderschap gaan staan en zichzelf hierin bekrachtigen is de te volgen weg. Dit zal hen door hun omgeving zeker niet op een presenteerblaadje worden aangereikt. Het kan helpen zich af te vragen hoe ze zich voelden omtrent een bepaalde keuze of situatie voordat anderen hierover hun mening gaven. Als ze zichzelf die vraag stellen, weten ze weer precies waar ze vanuit hun kern naartoe te gaan hebben. Het doel van deze levensles is om voldoende vertrouwen in zichzelf te hebben, zodat ze niet langer alles hoeven te weten. De inzichten en intuïtie zullen dan in het ‘hier en nu’ een duidelijke boodschap en koers aangeven.

  GD IG posts BLAUWE ADELAAR 1 1
  GD IG posts BLAUWE ADELAAR 1 1

  BLAUWE STORM OP TOON 5: ZELF KIEZEN VOOR TRANSFORMATIE, EEN POORTDAG

   

  De blauwe storm staat op toon 5 in deze golf en markeert tevens een poortdag. Dit betekent dat jij zelf de katalysator dient te zijn voor veranderingen.  Jij moet de shift maken, JIJ. Blijf niet vasthangen aan oude gewoontes of vastplakken aan situaties die reeds lang getransformeerd zouden moeten en kúnnen zijn. Het feit dat de blauwe storm op toon 5 een poortdag is, brengt een les met zich mee. Dit geldt vooral voor mensen van wie de blauwe adelaar golf hun geboorte- of jaargolf is, omdat zij sterker resoneren met deze golf. 

  Het hoofdpatroon van deze levensles (gekoppeld aan de poortdag op toon 5) is moeite hebben met het stuurman zijn van je eigen leven en het te allen tijde bij jezelf blijven. Het gaat erom dat je leert vertrouwen op jezelf, los van anderen. Mensen met deze les worden vaak in de war gebracht door meningen, overtuigingen, oordelen, leugens en handelingen van anderen. Hierdoor beginnen ze aan zichzelf te twijfelen en aan de koers die ze volgen.

  Ze ervaren moeilijkheden bij het volgen van hun intuïtie en bij het blindelings vertrouwen op hun eigen beoordelingsvermogen. In die zin zijn ze gemakkelijk te manipuleren en te beïnvloeden. Hun leven kan gekenmerkt worden door relaties waarin ontrouw en bedrog voorkomen. Die relaties zijn de katalysator in deze levensles. Verder kunnen mensen met deze les het gevoel ervaren onzichtbaar te zijn.

  De oplossing ligt erin volledig in contact te komen met hun eigen kracht, zelfrespect en innerlijk richtingsgevoel. Ze zullen de drang naar externe bevestiging en waardering moeten leren weerstaan. Volledig in hun eigen leiderschap gaan staan en zichzelf hierin bekrachtigen is de te volgen weg. Dit zal hen door hun omgeving zeker niet op een presenteerblaadje worden aangereikt. Het kan helpen zich af te vragen hoe ze zich voelden omtrent een bepaalde keuze of situatie voordat anderen hierover hun mening gaven. Als ze zichzelf die vraag stellen, weten ze weer precies waar ze vanuit hun kern naartoe te gaan hebben. Het doel van deze levensles is om voldoende vertrouwen in zichzelf te hebben, zodat ze niet langer alles hoeven te weten. De inzichten en intuïtie zullen dan in het ‘hier en nu’ een duidelijke boodschap en koers aangeven.

  Groeidala Tzolkin Blauwe Adelaar golf maya 8 web

  Specifiek in connectie met deze levensles van het zonneteken blauwe storm op toon 5 is er sprake van moeilijkheden bij het vinden van het eigen centrum te midden van de veelheid van energieën tussen andere mensen en in groepen. Het is dan moeilijk om eigen transformaties te realiseren, omdat er te veel afleiding en verandering is. Bovendien kan het een enorme uitdaging zijn om werkelijk te kiezen voor transformatie, als de neiging er is om te blijven hangen in problematieken die al lang opgelost zouden kunnen zijn. Jezelf bekrachtigen op ware transformaties en daar zelf katalysator van zijn, is de boodschap.

  Erg belangrijk bij de blauwe storm is om te kiezen voor LANGEtermijnveranderingen. Niet gewoon veranderen om te veranderen, maar wel van binnenuit veranderen en kiezen voor zaken en personen die op lange termijn bij jou horen en kloppen op een dieperliggend niveau. Welke zaken of relaties in jouw leven sluiten eigenlijk niet echt (meer) aan bij jouw waarden en normen? Bij wie je diep vanbinnen echt bent? Dat is de transformatie die de blauwe storm vraagt van jou.

  Je moet ervoor kiezen je visie ook daadwerkelijk te gaan neerzetten. Want dit zal niemand anders voor je doen. Met het zonneteken op toon 5 wordt het je namelijk nooit gemakkelijk gemaakt door anderen. Net omdat je ziel dit zelf wil doen. Wees deze golf dus je eigen stuurman en bepaal zelf welk deel van je leven je anders wil aanpakken.

  De blauwe storm is de feniks die zich eindeloos in het vuur vernieuwt en uit zijn as herrijst. Steeds weer komt hij tijdens zijn leven tot wedergeboortes. Vertrouw op het leven en geef je over aan het transformatieproces, dat zich ook op lichamelijk gebied manifesteert. Het is normaal dat je tijdens het proces emotionele en fysieke disbalansen en herstructureringen ervaart.

  De invloed van een storm kan een zegen zijn of een vloek, afhankelijk van het perspectief van waaruit je kijkt naar je uitdagingen. Vanuit een beperkt standpunt kan het lijken alsof de blauwe storm pech of ongeluk aantrekt. Maar vergeet niet je zegeningen van groei, het inzien van waarheden en je doorbraken te erkennen als grote geschenken voor je ziel. Je krijgt alleen op je pad wat je aankunt. Het uiteindelijke resultaat van wie je nu bent, had je nooit kunnen bereiken zonder de uitdagingen die je al aanging.

  RODE DRAAK OP TOON 7: EIGEN MOEDER ZIJN ALS RICHTINGAANWIJZER, EEN POORTDAG

   

  Ook aan de rode draak op toon 7 is een poortdag gekoppeld en dus een les. Deze levensles gaat over het vermogen om in en uit verbinding te stappen zonder pijn of weerstand te ervaren. Het hoofdpatroon van deze levensles is het ontbreken van verbinding, zowel met onszelf als met anderen. Het draait om het herstellen van die verbinding vanuit een diepe verankering in onze eigen energie. 

  Deze levensles kan zich op verschillende manieren manifesteren, afhankelijk van de gerichtheid naar binnen of naar buiten. Mensen met deze levensles, gericht naar binnen, kunnen zichzelf in extreme mate isoleren, zichzelf afsluiten voor anderen en alleen gericht zijn op hun eigen behoeften. Aan de andere kant, gericht naar buiten, kunnen ze juist heel erg gefocust zijn op het willen behagen van anderen, waarbij ze hun eigen behoeften negeren en zichzelf wegcijferen.

  De sleutel tot het omgaan met deze levensles ligt in het vinden van de balans tussen zelfzorg en het openstaan voor anderen. Het begint bij het centraal stellen van onze eigen energie en van daaruit in contact te treden met anderen. Het gaat om het respecteren van de verbinding die we hebben met alle mensen, inclusief onszelf, en hiernaar te handelen. Leer om na te gaan wat je eigen gevoelens zijn alvorens je spreekt. Als jij doet wat klopt en goed voelt voor jou, klopt dit ook op lange termijn voor de mensen in jouw omgeving. Dat is een expressie van de eenheid waarin geen dualiteit bestaat.

  Specifiek in connectie met deze levensles van het zonneteken rode draak op toon 7, is er sprake van gebrek aan verbinding met de moederfiguur. Mensen met deze levensles waren als kind al vroeg aangewezen op zichzelf en ontvingen weinig emotionele steun van moeders kant. Er zit een duidelijke kwetsuur op de vrouwelijke lijn in hun familie, wat zich weerspiegelt in hun eigen relationele leven. Ze missen een veilige thuishaven.

  Groeidala Tzolkin Blauwe Adelaar golf maya 9 web
  Groeidala Tzolkin Blauwe Adelaar golf maya 9 web

  RODE DRAAK OP TOON 7: EIGEN MOEDER ZIJN ALS RICHTINGAANWIJZER, EEN POORTDAG

   

  Ook aan de rode draak op toon 7 is een poortdag gekoppeld en dus een les. Deze levensles gaat over het vermogen om in en uit verbinding te stappen zonder pijn of weerstand te ervaren. Het hoofdpatroon van deze levensles is het ontbreken van verbinding, zowel met onszelf als met anderen. Het draait om het herstellen van die verbinding vanuit een diepe verankering in onze eigen energie. 

  Deze levensles kan zich op verschillende manieren manifesteren, afhankelijk van de gerichtheid naar binnen of naar buiten. Mensen met deze levensles, gericht naar binnen, kunnen zichzelf in extreme mate isoleren, zichzelf afsluiten voor anderen en alleen gericht zijn op hun eigen behoeften. Aan de andere kant, gericht naar buiten, kunnen ze juist heel erg gefocust zijn op het willen behagen van anderen, waarbij ze hun eigen behoeften negeren en zichzelf wegcijferen.

  De sleutel tot het omgaan met deze levensles ligt in het vinden van de balans tussen zelfzorg en het openstaan voor anderen. Het begint bij het centraal stellen van onze eigen energie en van daaruit in contact te treden met anderen. Het gaat om het respecteren van de verbinding die we hebben met alle mensen, inclusief onszelf, en hiernaar te handelen. Leer om na te gaan wat je eigen gevoelens zijn alvorens je spreekt. Als jij doet wat klopt en goed voelt voor jou, klopt dit ook op lange termijn voor de mensen in jouw omgeving. Dat is een expressie van de eenheid waarin geen dualiteit bestaat.

  Specifiek in connectie met deze levensles van het zonneteken rode draak op toon 7, is er sprake van gebrek aan verbinding met de moederfiguur. Mensen met deze levensles waren als kind al vroeg aangewezen op zichzelf en ontvingen weinig emotionele steun van moeders kant. Er zit een duidelijke kwetsuur op de vrouwelijke lijn in hun familie, wat zich weerspiegelt in hun eigen relationele leven. Ze missen een veilige thuishaven.

  Groeidala Tzolkin Blauwe Adelaar golf maya 5 web

  De rode draak is immers het eerste van alle zonnetekens en voedt alle volgende zonnetekens. Maar wie zorgt er dan voor de rode draak? Bij deze levensles gaat het er dan ook om te leren je eigen moeder te zijn, en de voedende koestering en het oervertrouwen in jezelf te vinden. Dit kan tot gevolg hebben dat er complexiteiten in je leven zijn omtrent ‘zorgen voor anderen versus jezelf’, verlatingsangst, liefde kunnen/mogen ontvangen, het gevoel afgewezen te zijn enzovoort. Familieopstellingen, innerlijk kind werk en healing van de vrouwelijke lijn in je dynastie kunnen ongetwijfeld helpen bij het aanpakken van die thematieken. Het kan ook zijn dat deze levensles te maken heeft met de eigen wens om moeder/ouder te zijn en de moeilijkheden en uitdagingen die daarbij horen.

  De rode draak gaat ook over oervertrouwen. Oervertrouwen in het leven, erop vertrouwen dat het leven je draagt. Dat er alles is wat je nodig hebt. De rode draak maakt de connectie met de Oerbron, omdat het het eerste is van alle zonnetekens. De planneet die bij de rode draak hoort is Neptunus, en deze staat voor de spiritualiteit en de connectie met het AL. Neptunus is op een bepaalde manier ongrijpbaar, gaat voorbij het begrijpbare en is niet te vatten.

  De rode draak op toon 7 vraagt je dan ook afgestemd te zijn op dit hogere weten, dat niet makkelijk te vatten is, maar wel te voelen. Je mag erop vertrouwen dat er steeds voldoende beschikbaar voor je is. En dat alles wat er gebeurt in je leven een hogere betekenis heeft en zinvol is. Alles past in het kosmische plan. Er is nog geen seconde iets fout gegaan in jouw programma. Vertrouw erop dat het leven je precies brengt wat je nodig hebt om verder te komen op jouw unieke ontwikkelingspad. Ontdek de kracht van complete overgave en koester het leven zoals het zich aandient.

  Zorg dat je deze golf niet verstrikt raakt in de schaduw van de rode draak: onvoldoende vertrouwen en financiële zorgen, geen oplossingen kunnen bedenken en het ontbreken van daadkracht. Een overkoepelend topic dat ook resoneert met de blauwe adelaar is dat van zelfzorg. Wees dus je eigen moeder en zorg voor jezelf alsof je je eigen kind bent.

  BLAUWE NACHT OP TOON 9: UITBREIDEN VAN DROMEN EN STILTE

   

  De intense focus op dienstbaarheid van de blauwe adelaar maakt de stilte en rust van de blauwe nacht van essentieel belang, vooral op toon 9 van deze golf. Durf naar binnen te keren. Rust uit wanneer je vermoeid bent en volg de drang om jezelf af en toe volledig terug te trekken in stilte. Het is in deze stilte dat je kunt putten uit een overvloed aan innerlijke dromen, fantasieën en visioenen.

  De blauwe nacht hecht veel waarde aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid thuis. Het thema ‘fysieke zekerheid’ dat bij de blauwe nacht hoort, komt tot uiting in verschillende aspecten die verband houden met ‘thuis’, zoals huiselijke omgevingen of andere gebouwen. Dat kan zich uiten op verschillende manieren, gaande van ‘erg graag thuis zijn’, ‘zin om je terug te trekken’ tot ‘je niet helemaal thuis voelen’ en ‘zoeken naar een plek waar je echt thuis kan komen’. Toon 9 van deze golf nodigt je uit om dit gevoel van thuis zijn te vergroten, zodat je meesterschap bereikt in het thuis zijn, in de eerste plaats bij jezelf.

  Als we ons meer richten op het aspect van dromen en talenten van de blauwe nacht, betekent dit dat je wordt uitgedaagd om je dromen en talenten te vergroten en uit te breiden. Dit gebeurt natuurlijk stap voor stap, maar het is belangrijk om je intentie hierop te richten, zoals toon 9 van je vraagt.

  Richt je op je dromen en visie en werk vervolgens systematisch aan de realisatie ervan, met respect voor je eigen unieke grenzen. Net zoals de steenbok, die symbool staat voor de blauwe nacht, geen grote sprongen maakt maar kleine, ‘veilige’ stapjes zet en daardoor in staat is het ‘onmogelijke’ te bereiken.

  Groeidala Maya Tzolkin Blauwe adelaar golf 2023 2
  Groeidala Maya Tzolkin Blauwe adelaar golf 2023 2

  BLAUWE NACHT OP TOON 9: UITBREIDEN VAN DROMEN EN STILTE

   

  De intense focus op dienstbaarheid van de blauwe adelaar maakt de stilte en rust van de blauwe nacht van essentieel belang, vooral op toon 9 van deze golf. Durf naar binnen te keren. Rust uit wanneer je vermoeid bent en volg de drang om jezelf af en toe volledig terug te trekken in stilte. Het is in deze stilte dat je kunt putten uit een overvloed aan innerlijke dromen, fantasieën en visioenen.

  De blauwe nacht hecht veel waarde aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid thuis. Het thema ‘fysieke zekerheid’ dat bij de blauwe nacht hoort, komt tot uiting in verschillende aspecten die verband houden met ‘thuis’, zoals huiselijke omgevingen of andere gebouwen. Dat kan zich uiten op verschillende manieren, gaande van ‘erg graag thuis zijn’, ‘zin om je terug te trekken’ tot ‘je niet helemaal thuis voelen’ en ‘zoeken naar een plek waar je echt thuis kan komen’. Toon 9 van deze golf nodigt je uit om dit gevoel van thuis zijn te vergroten, zodat je meesterschap bereikt in het thuis zijn, in de eerste plaats bij jezelf.

  Als we ons meer richten op het aspect van dromen en talenten van de blauwe nacht, betekent dit dat je wordt uitgedaagd om je dromen en talenten te vergroten en uit te breiden. Dit gebeurt natuurlijk stap voor stap, maar het is belangrijk om je intentie hierop te richten, zoals toon 9 van je vraagt.

  Richt je op je dromen en visie en werk vervolgens systematisch aan de realisatie ervan, met respect voor je eigen unieke grenzen. Net zoals de steenbok, die symbool staat voor de blauwe nacht, geen grote sprongen maakt maar kleine, ‘veilige’ stapjes zet en daardoor in staat is het ‘onmogelijke’ te bereiken.

  Groeidala Tzolkin Blauwe Adelaar golf maya 2 web

  BLAUWE HAND TOON 13: THUISKOMEN DOOR HELING

   

  Ook de blauwe hand is een dienstbaar zonneteken. Hij reikt anderen de helpende en helende hand om genezing en heelwording te brengen. Hij wil ten dienste staan en van de aarde een betere plaats om te leven maken. Hij kan dan ook erg gevoelig zijn voor de noden van andere mensen. Vanuit zachte kracht en liefde de wereld transformeren is zijn doel.

  De essentie van de blauwe hand is verbonden met heling, of het nu fysiek is via handoplegging of op andere manieren. Het doel van deze golf (toon 13) is om tot heelheid te komen en blokkades op te lossen. Welke blokkades mag je nog opheffen in jouw leven? Zit je misschien ergens vast in een oud, star patroon waar je niet uitgeraakt?

  De blauwe hand ervaart weleens blokkades bij het loslaten van starre situaties of systemen en het moeiteloos afronden van zaken. Dit kan werk, een relatie, een woning of een patroon zijn. Ik ken genoeg blauwe handen die jarenlang verstrikt zitten in iets dat al langer losgelaten mag worden. Daar schuilt net de les in voor de blauwe hand… afronden. Wees je bewust van wat je nog in je leven wil en met wie je verder gaat. Ben je nog steeds de hoofdrolspeler in je eigen film? Als je niet alert bent, dan zal je je vaak misbruikt en gemanipuleerd voelen. Doet dit zich voor, dan is het zinvol naar de eigenlijke motivatie en intenties achter de eerder gemaakte keuze van de samenwerking te kijken. Probeer te overschouwen wie zich door wie heeft laten gebruiken.

  Het doel van deze golf is blokkades afronden en genezing vinden. Als je momenteel met een zwaar thema worstelt, kan het dus zeker zinvol zijn om ondersteuning te zoeken voor jouw proces. Bijvoorbeeld door energetische massage, IEMT traumatherapie, EFT, hand- en voetreflexologie, the One Method energetische ondersteuning, reiki, handoplegging, intuïtieve dans, soundhealing of het aanraken van en mediteren met kristallen.

  Alle voorgaande besproken zonnetekens en tonen van deze golf hangen samen, en de trend is duidelijk: kies voor je onafhankelijkheid, bepaal je langetermijnvisie, doorbreek karma op vlak van je moederlijke familielijn en zet zelf stappen naar ware transformatie. Dit betekent dat je een oud patroon mag loslaten en afronden. Als je dit doet, kan je thuiskomen in heelheid en flow. Want in zijn kracht weet de blauwe hand precies wat gezegd of gedaan moet worden. Hij is dan als de hand van God, en komt net op het juiste moment. In deze flow lukt alles je, met minimale middelen en inspanning.

  Fly like an eagle <3 Laat liefde en licht je wezen vullen en vervolg je adelaarsvlucht naar een betere toekomst.

   

  Veel liefs,

  Sofie

  © Sofie Laureyssens van groeidala.be

  🌟 Deel de Tzolkin-Wijsheid en Liefde 🌱   Bedankt voor het ontdekken van de Tzolkin met mij. Als deze 13-daagse golf je heeft geïnspireerd, deel dan zeker de link naar mijn blog op je sociale media, stuur het door naar vrienden en familie, of laat het vallen in een gesprek. Op die manier help je niet alleen mijn werk te verspreiden, maar help je ook de Tzolkin community groter te maken en het bewustzijn te verhogen. 📣💖

  Inspireert deze blog jou en geeft het je waardevolle inzichten? Doneer dan nu.

   

  Al enkele jaren deel ik mijn passie voor de Tzolkin via uitgebreide blogposts die om de dertien dagen verschijnen. Mijn content is diepgaand en origineel, gebaseerd op mijn jarenlange ervaring. De inzichten die ik deel, zoals de koppeling van de planeten aan de zonnetekens en de levenslessen, zijn uniek in de wereld. Ik schrijf deze blogs met liefde en toewijding, maar het kost me ook veel tijd, geld en energie. Per blog komt dit neer op ongeveer 700 euro, en dat 28 keer per jaar. Dat is aanzienlijk. Als mama van een jong zoontje en als voltijds zelfstandige, koester ik elk moment van mijn kostbare tijd en werk ik hard om ons gezin te onderhouden.

  Ondanks het aanbieden van een donatiemogelijkheid, wordt hier maar zelden gebruik van gemaakt. Ik heb ervoor gekozen om de blog niet verplicht betalend te maken, omdat ik wil dat deze wijsheid en inspiratie toegankelijk blijft voor iedereen, ongeacht hun financiële middelen. Heb jij genoeg middelen? Doneer dan wat extra om te compenseren voor die mensen die niet kunnen doneren. 

  Suggesties voor donaties:

  • Jaarlijkse donatie voor regelmatige lezers: 80 euro
  • Jaarlijkse donatie voor superfans die elke blog van a tot z lezen: 140 euro
  • Donatie voor een enkele blogpost voor occasionele lezers: 10 euro
  • Symbolische donatie tegen een sociaal tarief: 3 euro

  Doneer dus om jouw waardering te tonen, zelfs als het maar een paar euro is. Het is fijn voor mij om een wederkerende stroom van energie te voelen voor de toewijding die ik geef. Dank je wel voor jouw bijdrage aan deze energetische balans.

  Veel liefs, 

  Sofie

  Groeidala spirituele ondersteuning 05890 web

  Bedrag

  Tzolkin online traject 2024

   

  In 2023 werd ons zoontje Ewan geboren. Ik gaf geen live workshops meer (tenzij de boeiende oefengroepen) en legde reeds de basis voor een nieuw online traject. Met het nieuwe ONLINE Tzolkin jaartraject, kan jij helemaal zelf kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. Ik kijk er superhard naar uit dit traject te lanceren. 

  Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

  Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin
  Groeidala 20 Zonnetekens galaxy Tzolkin

  Tzolkin online traject 2024

   

  In 2023 werd ons zoontje Ewan geboren. Ik gaf geen live workshops meer (tenzij de boeiende oefengroepen) en legde reeds de basis voor een nieuw online traject. Met het nieuwe ONLINE Tzolkin jaartraject, kan jij helemaal zelf kiezen waar én wanneer dat jij de masterclasses wilt volgen. Ik kijk er superhard naar uit dit traject te lanceren. 

  Wil je graag als eerste op de hoogte gehouden worden? Zet je dan nu op de VIP-lijst en geniet van alle early-bird voordelen. Klik op de knop hieronder om je in te schrijven op de VIP-lijst.

  Tzolkin golven e-boek voor privégebruik

  VERANDERING OP NEUROLOGISCH NIVEAU DOOR MIDDEL VAN OOGBEWEGINGEN

   

  ? Zijn er bepaalde negatieve emoties of herinneringen die je moeilijk kan loslaten?

  ? Blijven bepaalde stukken uit je verleden je achtervolgen?

  ? Heb je een laag zelfbeeld en trek je je te veel aan van wat anderen van je denken?

   

  IEMT is een krachtige interventietechniek, waarbij perifere oogbewegingen aanzetten tot transformatie op vlak van emoties en identiteit.

  Tijdens een IEMT-sessie volg je als cliënt met je ogen een bolletje op een lange stok in verschillende richtingen, terwijl je aan een vervelende herinnering denkt. Op deze manier krijg je een ruimer perspectief op de situatie, in tegenstelling tot de tunnelvisie die je meestal ervaart bij een probleem.

  Je hersenen maken nieuwe verbindingen en het probleem wordt minder indringend, neutraler en staat verder van je af. Het maken van de oogbewegingen onderdrukt een hersengebied dat herinneringen opslaat. Deze therapie op basis van oogbewegingen kan helpen om stressvolle gebeurtenissen te vergeten.

  Wil je graag op de hoogte gehouden worden?

  Om de 13 dagen, op de eerste dag van elke golf in de Tzolkin, stuurt Groeidala een nieuwsbrief met onder andere uitleg over de nieuwe golf.
  error: Content is protected !!